Fizika va astronomiya fanidan


Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni


Download 58.41 Kb.
bet3/4
Sana09.10.2020
Hajmi58.41 Kb.
1   2   3   4

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Aktiv qarshilik, induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni. O`zgaruvchan tok zanjirining to`la qarshiligi. Rezonans.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 59-65 bet

Mustaqil ish: O‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni

1

53

Laboratoriya ish №4: O‘zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv qarshilikni aniqlash

2

O‘zgaruvchan tok
(tovush) generatori (TG), ferromagnit o‘zakka ega bo‘lgan induktiv g‘altak (L= 1H), sig‘imi10μFgacha o‘zgaradigan konden
satorlar batareyasi. 2 ta multimetr.
qarshiliklar to‘plami

Kompyuter, slaydlar

Fizika laboratoriya xonasi.

Joriy nazorat
54

O‘zgaruvchan tokning ishi va quvvati. Quvvat koeffitsiyenti.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

O`zgaruvchan tokning ishi. O`zgaruvchan tokning quvvati. Quvvat koeffitsiyenti. Quvvat koeffitsiyentini oshirish.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 66-76 bet

Mustaqil ish: Quvvat koeffitsiyentini oshirish

1

55

Elektromagnit to‘lqinlarning umumiy xossalari (ikki muhit chegarasida qaytishi va sinishi). To‘lqinni xarakterlovchi asosiy tushuncha va kattaliklar.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Elektromagnit to‘lqinlarning umumiy xossalari (ikki muhit chegarasida qaytishi va sinishi). To‘lqinni xarakterlovchi asosiy tushuncha va kattaliklar.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 76-83 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

56

Radioaloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va ishlashi.Radioqabulning fizik asoslari. Radiolokatsiya. Teleko‘rsatuvlarning fizik asoslari. Toshkent–teleko‘rsatuv vatani.)

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Radioaloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va ishlashi.Radioqabulning fizik asoslari. Radiolokatsiya. Teleko‘rsatuvlarning fizik asoslari. Toshkent–teleko‘rsatuv vatani.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 83-87 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

Optika va atom fizikasi

57

Yorug‘lik interferensiyasi va difraksiyasi.

Yorug‘lik dispersiyasi. Spektral analizNazariy mashg’ulot mazmuni:

Kogorent to`lqinlar. To`lqinlar interferensiyasi. Yung metodi. Yupqa plyonkalardagi ranglar. Nyuton halqalari. Yorug`lik interferensiyasi. Yorug`lik difraksiyasi. Difraksion panjara va panjaraning doimiysi. Yorug`lik dispersiyasi. Spektr. Spektral analiz.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 87-95 bet

Mustaqil ish: Yorug‘lik dispersiyasi. Spektral analiz

1

58

Yorug‘likning qutblanishi. Infraqizil nurlanish. Ultrabinafsha nurlanish. Rentgen nurlanish va uning tatbiqi.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tabiiy yorug`lik. Qutblangan yorug`lik. Analizator. Polyaroid. Yorug`lik intensivligi. . Infraqizil nurlanish. Ultrabinafsha nurlanish. Rentgen nurlanish va uning tatbiqi.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 103-110 bet

Mustaqil ish: Ultrabinafsha nurlanish

1

59

Yorug‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi. Yoritilganlik qonuni

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Yorug`lik energiyasi oqimi va uning birligi. Yorug`lik kuchi va uning birligi. Yoritilganlik qonunlari. Ravshanlik va uning birligi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 110-114 bet

Mustaqil ish: Yoritilganlik qonunlari

1

60

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar
I-semestrda:

Nazariy:

Amaliy:

Labaratoriya ishi:

Jami:

Mustaqil ish:

8

102

20

7


IⅠⅠ-semestr Nisbiylik nazariyasi

61

Maxsus nisbiylik nazariyasining asoslari. Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

A. Eynshteyn. Eynshteyn postulatlari. Maxsus nisbiylik nazariyasining asoslari. Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni. Lorents almashtirishlari2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 125-129 bet

Mustaqil ish: Lorents almashtirishlari

1

62

Massa va energiyaning o‘zaro bog‘liqlik qonuni.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Relyativistik massa. Jismning to`la energiyasi. Relyativistik mexanika uchin dinamika qonunlari. Massa va energiya orasidagi bog`lanish. Tinchlikdagi energiya. Jismning kinetic energiyasi2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 129-131 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

Kvant fizikasi

63

Kvant fizikasining paydo bo‘lishi tarixi. Fotoelektrik effekt. Fotonlar.

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Vin siljish qonuni. Kvant energiyasi. Plank gipotezasi va uning mohiyati. Plank doimiysi. Yopuvchi kuchlanish. Fotoelektrik effekt va uning turlari. Fotonlar.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 136-142 bet

Mustaqil ish: Plank gipotezasi va uning mohiyati

1

64

Fotonning impulsi. Yorug‘lik bosimi. Fotoeffektning texnikada qo‘llanilishi.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Fotonning impulsi. Yorug‘lik bosimi. Fotoeffektning texnikada qo‘llanilishi. Fotoqarshilik. Ichki fotoeffektga asoslangan fotoelementlar. Quyosh batareyalari.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 142-146 bet

65

Laboratoriya ishi №5. Fotoeffekt hodisasini o‘rganish

2

Laboratoriya universal ta’minlash manbai, ”Fotometriya qonunlarini o‘rganish asbobi”, mikroampermetr, voltmetr, reostat, kalit va ulash simlari.

Kompyuter, slaydlar

Fizika laboratoriya xonasi.

Joriy nazorat
Atom va yadro fizikasi

66

Atomning Bor modeli. Bor postulatlari. Lazer va ularning turlari

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tomson modeli. Atomning Bor modeli. Stasionar holatlar. Bor postulatlari. Ridberg doimiysi. Lazer va ularning turlari. Atomning majburiy nurlanishi. Metastabil holat. Yoqut lazeri. Lazerning qo`llanilishi2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 152-161 bet

Mustaqil ish: Bor postulatlari

1

67

Atom yadrosining tarkibi. Bog‘lanish energiyasi. Massa deffekti.

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Atom yadrosi. Proton. Neytron. Nuklonlar. Izotoplar va izobarlar. Yadroning kattaligi. Yadroning bog`lanish energiyasi. Massa defekti2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 161-164 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

68

Radioaktiv nurlanishni va zarralarni qayd qilish usullari. Radiatsiyaviy avariya (HXA)

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Zarralarni qayd qiluvchi asboblarning turlari. Geyger hisoblagichi. Pufakli kamera. Sintilyatsion hisoblagich. Vilson kamerasi. Fotoemulsiya usuli.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 165-167 bet

Mustaqil ish: Radioaktiv nurlanishni va zarralarni qayd qilish usullari

1

69

Radioktivlik yemirilish qonuni.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

A. Bekkerel. Radioaktiv nurlar. Radioaktivlik. Tabiiy radioaktivlik. Radioaktiv yemirilish qonuni. Yarim yemirilish davri. Aktivlik. Radioaktiv elementlar oilasi.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 168-171 bet

Mustaqil ish: Yarim yemirilish davri

1

70

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

71

Yadro reaksiyalari. Siljish qonuni. Radiatsiyaviy avariya sodir bo’lganda aholining harakatlanishi (HXA)

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Yadro reaksiyalari. Ekzotermik va endotermik reaksiyalar. Yadro reaksiyalarining turlari. Reaksiyada energiya ajralishi. Bor nazariyasi. Alfa nurlanish. Beta nurlanish. Radioaktiv aylanishlar. Gamma nurlanish.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 171-174 bet

72

Elementar zarralar.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Elementar zarralar. Elektron. Foton. Proton. K-mezonlar. Giperonlar. Rezonanslar. Antizarralar. Modda va maydonning bir-biriga aylanishi. Elementar zarralar ta’sirlashuvining turlari. Kvarklar.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 174-178 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

73

Atom energetikasining fizik asoslari Yadro energiyasidan foydalanishda xavfsizlik choralari

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Og`ir yadroning bo`lishi. Uran yadrosining bo`linishi. Uzluksiz zanjir reaksiyasi. Neytronlarning ko`payish koeffitsiyenti. Yadro rekatori. Yadro reaktorini boshqarish. Kritik massa. Yadro reaktorining himoyasi. Atom energetikasining qulayliklari.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 178-183 bet

Mustaqil ish: Uzluksiz zanjir reaksiyasi.

1

74

O‘zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi tadqiqotlar va ularning natijalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish. Radiyatsiyaviy avariya oqibatlari (HXA)

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

O‘zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi tadqiqotlar va ularning natijalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish. Yadro fizikasi instituti. Radioaktiv nurlarning qishloq xo`jaligida qo`llanilishi.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 183-185 bet

Mustaqil ish: . Radiyatsiyaviy avariya oqibatlari

1

Astronomiya

75

Astronomiya – osmon jismlari haqidagi fan. Astronomiya nimani o‘rganadi? Uning rivojlanish tarixi va boshqa fanlar bilan aloqasi.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Astronomiya – osmon jismlari haqidagi fan. Astronomiya nimani o‘rganadi? Uning rivojlanish tarixi va boshqa fanlar bilan aloqasi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

Mamadazimov 11-sinf “Astronomiya” darsligi

Mustaqil ish: Astronomiya – osmon jismlari haqidagi fan

1
76

Yoritgichlarning sutkalik ko‘rinma harakatlari. Yulduz turkumlari

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Yoritgichlarning sutkalik ko‘rinma harakatlari. Yulduz turkumlari2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

Mamadazimov 11-sinf “Astronomiya” darsligi 6-7 bet

77

Osmon koordinatalari. Olam Qutbining balandligi va joyining geografik kenglamasi orasidagi bog‘lanish.

Download 58.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling