Fizikadan masalalar yechish texnologiyalari 1-mavzu. Nuqta kinematikasi, Qattiq jism kinematikasiga doir masalalar yechish


Download 1.49 Mb.
bet1/39
Sana31.10.2020
Hajmi1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Fizikadan masalalar yechish texnologiyalari

1-mavzu. Nuqta kinematikasi, Qattiq jism kinematikasiga doir masalalar yechish.

1.1. Masalalar yechishning o’qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-35 nafar

O’quv mashg’ulotining shakli

Amaliy, aqliy hujumdan foydalangan holda

Masalalar yechishning rejasi


1.To’g’ri chiziqli tekis harakatga doir masalalar yechish.

2. Harakatning nisbiyligiga doir masalalar yechish.

3. To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chishga doir masalalar yechish.

4.Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechish.O’quv mashg’ulotining maqsadi: To’g’ri chiziqli tekis harakat. Harakatning nisbiyligi. To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish. Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechish orqali talabalarning nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash.

Pedagogik vazifalar:

-To’g’ri chiziqli tekis hara katga doir masalalar yechi shni tushuntirish va to’g’ri chiziqli tekis harakat to’g’r isidagi tasavvurini shakl lantirish;O’quv faoliyatining natijalari:Talaba:

- To’g’ri chiziqli tekis harakatga doir masalalar yechadi va to’g’ri chiziqli tekis harakat to’g’risidagi tasavvuri shakllanadi;

- Harakatning nisbiyligiga doir masalalar yechishni o’r gatish;

- Harakatning nisbiyligiga doir masalalar yechishni o’rganadi;

-To’g’ri chiziqli notekis har akatda tezlik. Tekis tezlanuv chan harakatda ko’chishga doir masalalar yechishni o’rgatish va to’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik.Tekis tezlanuvchan hara kat da ko’chish to’g’risidagi tasa vvurni shakllantirish;

- To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chishga doir masalalar yechishni o’rganadi va to’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish to’g’risidagi tasavvurni shakllanadi;


- Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tez lanish va tezligiga doir masa lalar yechishni o’rgatish;

- Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechishni o’rganadi;

O’qitish uslubi va texnikasi

Amaliy, BBB” texnikasi

O’qitish vositalari

Fizikadan masalalar to’plami, proektor, tarqatma materiallar, grafik organayzerlar.

O’qitish shakli

Jamoa, guruh va juftlikda ishlash.

O’qitish shart-sharoiti

Doska, bo’r, proektor, kompyuter bilan jihozlangan auditoriya


Masalalar yechishning texnologik xaritasi

Bosqichlar,

vaqti


Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

talaba

1-bosqich.

Kirish (10 min).1.1. Mavzu, reja, uning maqsadi va o’quv faoliyatining natijalari ma’lum qilinadi (1- ilova).

1.1. Eshitadi, yozib

oladi.


2-bosqich.

Asosiy


(60 min.)


2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor B.B.B. usuli asosida tarqatma materiallar beriladi (2 -ilova)

2.2. O’qituvchi vizual materiallardan foydalangan holda masalalar yechishga doir asosiy formulalar bilan tanishtiradi va auditoriyada [3]dan.1.1,1.6,1.9,1.15, 1.20, 1.25, 1.32, 1.40, 1.50, 1.62 masalalarni birin ketin yechtiradi (3-,4-ilovalar)

2.3. Talabalarga masalalarning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi.


2.1.Eshitadi. O’ylay di, javob beradi Ja vob beradi va to’g’ ri javob ni eshita di

2.2.Ilovada berilgan ma’lumotlarni aso siy joylarini yozib oladilar berilgan masalalarni yechadilar.

2.3.E’tibor qaratadi, yozib oladi.


3-bosqich.

Yakuniy


(10 min.)

3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: [3]dan. 1.3,1.10,1.19,1.24, 1.28, 1.36, 1.45, 1.52, 1.58, 1.64 masalalarni yechishni vazifa qilib beradi, baholaydi.(5-ilova)3.1. Eshitadi, aniqlashtiradi.

3.2.Topshiriqni yozib oladi, baho larni eshitadi.
Vizual materiallar

1- ilova

Mavzu: Nuqta kinematikasi, Qattiq jism kinematikasiga doir masalalar yechish.

Reja:

1. To’g’ri chiziqli tekis harakatga doir masalalar yechish.

2. Harakatning nisbiyligiga doir masalalar yechish.

3. To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chishga doir masalalar yechish.

4.Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechish.

Darsning maqsadi: To’g’ri chiziqli tekis harakat. Harakatning nisbiyligi. To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish. Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechish orqali talabalarning nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash.

O’quv faoliyatining natijalari:

- To’g’ri chiziqli tekis harakatga doir masalalar yechadi va to’g’ri chiziqli tekis harakat to’g’risidagi tasavvuri shakllanadi;

- Harakatning nisbiyligiga doir masalalar yechishni o’rganadi;

- To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chishga doir masalalar yechishni o’rganadi va to’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik. Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish to’g’risidagi tasavvurni shakllanadi;

- Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanish va tezligiga doir masalalar yechishni o’rganadi;

2- ilova

B.B.B. usuli asosida bilimlarni sinash uchun tarqatma materiallar

Bilaman

Bilmoqchiman

Bildim “+”

1

To’g’ri chiziqli tekis harakatda tezlik ifodasini yozing?2

Harakatning nisbiyligi deganda nimani tushuntiring?3

To’g’ri chiziqli notekis harakatda tezlik ifodalarini yozing?4

Tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish ifodalarini yozing?5

Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezlanishining ifodasi qanday yoziladi?6

Jismning aylana bo’lab tekis harakatlanishdagi tezligining ifodasi qanday yoziladi?3- ilova

TO’G’RI ChIZIQLI TEKIS HARAKATDownload 1.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling