Fjučersi u strukturi savremenih finansijskih tržišta


Download 452 b.
Sana24.12.2017
Hajmi452 b.Fjučersi u strukturi savremenih finansijskih tržišta

 • Fjučersi u strukturi savremenih finansijskih tržišta

 • Otkrivanje cene fjučersa

 • Modeli izračunavanja cene fjučersa

 • Predviđanje cene fjučersaUgovor da se kupi ili proda specifična količina robe, valute ili finansijskih instrumenata po ugovorenoj ceni na unapred utvrđeni dan

 • Ugovor da se kupi ili proda specifična količina robe, valute ili finansijskih instrumenata po ugovorenoj ceni na unapred utvrđeni dan

 • "Ugovor po pristanku“

 • Obavezuje kupca da ugovorenu aktivu kupi, odnosno prodavca da je proda, osim kada je ugovor prodat pre dana dospeća, što se može desiti ako trgovac želi da uzme profit ili zaustavi dalji gubitak • Upravljanje rizikom

 • Brzo obavljanje velikih transakcija uz male troškove

 • Otkrivanje cene osnovne aktive

 • Otvara mogućnosti spekulacije

Pruža likvidnost i smanjuje transakcione troškove učesnika

 • Pruža likvidnost i smanjuje transakcione troškove učesnika

 • Povećava efikasnost

 • Učesnici mogu istovremeno pratiti više ugovora

 • Smanjeni troškovi rada berze

Institucionalna regulacija

 • Institucionalna regulacija

 • Komercijalne banke

 • Brokeri

 • Berza i klirinška kuća

 • Funkcionalna regulacija

 • CFTC (Commodity Futures Trading Commission

 • NFA (National Futures Association)Klirinška kuća

 • Klirinška kuća

   • Sistem margina
   • Inicijalna margina
   • Margina održavanja
   • Poziv za marginu
   • Marking-to-market
Berza fjučersa

 • Berza fjučersa

    • Kreiranje novog ugovora
    • Ring
    • Javno uzvikivanje
    • Pomeranje ka AD
Postion Day - klirinška firma, koja zastupa klijenta koji želi da isporuči aktivu, obaveštava klirinšku kuću;

 • Postion Day - klirinška firma, koja zastupa klijenta koji želi da isporuči aktivu, obaveštava klirinšku kuću;

 • Notice Day - pre početka trgovine drugog dana, klirinška kuća uparuje ovaj zahtev sa najstarijom dugom pozicijom, a potom obaveštava obe strane;

 • Delivery Day - klirinška firma kupca šalje klirinškoj firmi prodavca ček na ugovoreni iznos, a zauzvrat dobija uputstva o preuzimanju aktive kao i skladišnicu, sertifikat o isporuci, a u slučaju da se radi o državnim hartijama od vrednosti, isporuka se obavlja preko Federal Reserve Wire Transfer System.Teoretska i tržišna cena

 • Teoretska i tržišna cena

 • Spot cena

 • Basis = spot cena – cena fjučersaForvard sa rokom dospeća od šest meseci glasi na aktivu koja ima stalnu dividendu od 6%. Godišnja složena kamata na nerizičnu aktivu iznosi 10%, a trenutna cena te aktive je 30USD.

 • Forvard sa rokom dospeća od šest meseci glasi na aktivu koja ima stalnu dividendu od 6%. Godišnja složena kamata na nerizičnu aktivu iznosi 10%, a trenutna cena te aktive je 30USD.

 • F= 30 * e(0,10-0,06) * 0,5

 • F=30,6 USD  Ako su cena fjučersa i tržišna kamatna stopa pozitivno korelisani, cena fjučersa treba da je viša od cene forvarda;

 •   Ako su cena fjučersa i tržišna kamatna stopa pozitivno korelisani, cena fjučersa treba da je viša od cene forvarda;

 • Ako su cena fjučersa i tržišna kamatna stopa negativno korelisani, cena fjučersa treba da je niža od cene forvarda.Model troškova isporuke (cost-of-carry model) - cena fjučersa uzima u obzir troškove manipulisanja robom ili osnovnom aktivom od trenutka ugovaranja do trenutka isporuke.

 • Model troškova isporuke (cost-of-carry model) - cena fjučersa uzima u obzir troškove manipulisanja robom ili osnovnom aktivom od trenutka ugovaranja do trenutka isporuke.

 • Model očekivanja (expectations model) - cena fjučersa jednaka očekivanoj ceni robe ili osnovne aktive na dan dospeća.Troškovi skladištenja

 • Troškovi skladištenja

 •   Troškovi osiguranja

 •   Troškovi transporta

 • Finansijski troškovi

 • S0 =E0(S) - C

 • S0 =F0,t - C – E(φ)

Pozajmiti 400 USD na jednu godinu, kamatna stopa 10%

 • Pozajmiti 400 USD na jednu godinu, kamatna stopa 10%

 • Kupiti 1 uncu zlata na spot tržištu za 400 USD

 • Prodati fjučers na zlato, ugovorena cena 450 USD/unca, rok dospeća jedna godina

 • +400-400=0

Prodati fjučers sa rokom dospeća od jedne godine

 • Prodati fjučers sa rokom dospeća od jedne godine

 • Kupiti fjučers sa rokom dospeća od dve godine

 • Ugovoriti plasman 440 USD na godinu dana sa kamatnom stopom od 10% • Hipoteza o normalnoj bekvardaciji

 • CAPM (Capital Asset Pricing Model)Osnovna pretpostavka modela: svi investitori mogu držati isti efikasan portfolio rizičnih hartija od vrednosti koji se naziva tržišni portfolio.

 • Osnovna pretpostavka modela: svi investitori mogu držati isti efikasan portfolio rizičnih hartija od vrednosti koji se naziva tržišni portfolio.

 • K. Dusak modifikovala je CAPM i primenila ga na procentualnu promenu cene fjučersa

 • Rezultati do kojih je došla bili su saglasni sa CAPM, ali ne i sa teorijom normalne bekvardacije.Pristup na osnovu iskustva (old hand approach)

 • Pristup na osnovu iskustva (old hand approach)

 • Analiza tabela ravnoteže (the balance table)

 • Tabelarni i grafički pristup

 • Regresiona analiza

 • Ekonometrijski modeli

 • Analogni sezonski model

 • Metod klasifikacije ranga

Analizu trenda cena i analizu vremenske komponente

 • Analizu trenda cena i analizu vremenske komponente

 • Kod fjučersa strategija "kupi i neograničeno drži" nemoguća je usled prirode samog ugovora

 • Korišćenjem efekata leveridža

 • Tačna procena samog trenutka ulaska i izlaska sa tržišta

 • Fleksibilnosti i primenljivosti na različite instrumente i različita tržišta.Svaki pristup tehničkoj analizi na tržištu fjučersa može se podvesti pod jednu od četiri kategorije:

 • Svaki pristup tehničkoj analizi na tržištu fjučersa može se podvesti pod jednu od četiri kategorije:

 • praćenje figura i grafikona,

 • praćenje trenda,

 • analiza karakteristika tržišta,

 • strukturalne teorije

glava i ramena (head and sholders)

 • glava i ramena (head and sholders)

 • gepovi (gaps)

 • šiljci (spikes)

 • dani preokreta (reversal days)

 • dani potiska (thrust days)

Trougao

Trend

 • Trend

 • Pokretni prosek (Moving Average – MA)

 • Eksponencijalni pokretni prosek (Exponential Moving Average - EMA)- daje veću težinu cenama iz poslednjih dana trgovanja

 • Pokretni prosek konvergencije-divergencije (Convergence-Divergence, MACD) - dva eksponencijalna pokretna proseka različita po dužini perioda za koji su izračunati

Oscilacije

 • Oscilacije

 • Obim trgovanja

 • Aktivnosti velikih i malih investitora

 • Zauzimanje pozicije suprotne većiniAnaliza sezonskog pomeranja cena

 • Analiza sezonskog pomeranja cena

 • Analiza ciklusa

 • Teorija Eliotovih talasaParabolic SAR (stop and reverse) - zasniva se na promeni pozicije u trenutku kada cena dostigne zaštitni nivo

 • Parabolic SAR (stop and reverse) - zasniva se na promeni pozicije u trenutku kada cena dostigne zaštitni nivo

 • U sistem je ugrađen i akcelerator, tako da što trend duže traje to je sistem sve približniji empirijskim podacima


Download 452 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling