Galogen”lar -1


Download 106.77 Kb.
bet1/4
Sana23.04.2020
Hajmi106.77 Kb.
#101012
  1   2   3   4
Bog'liq
Galogen va Halkogenlar
1 variant spring midterm 2020 writing, akm.pr-5,6, Тестлар 13(1), 2 5296401610405054001, Elektron pochta tizimining sifatli ishlashi nimalarga bog‘liq -fayllar.org, 6-mavzu, Выполните упражнения 1, Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika (Sh.Farmonov va b.), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika (Sh.Farmonov va b.), tabiat falsafasi-1, Маҳбуба Сафаровна 1-секция, Mustaqil ish(1), Iroda, Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish

Galogen”lar -1(KIRISH).

1. “Galogen” tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

A)I.Shveyger B)A.M.Butlerov C)A.A.I.Sino D)Faradey


2. Elektron formulasi 1s22s22p5 bo’lgan element uchun xos bo’lmagan xususiyatni toping?

A)N.E.M qiymati eng yuqori bo’lgan element xisoblanadi

A)brikmalarida faqat -1 oksidlanish xolatida bo’ladi

C)tugallangan energetik pog’onaga erishishi uchun bitta elektron yetishmaydi

D)valentligi I,III,V,VII xolatlarda bo’lishi mumkin
3. 0,25 mol plavik shpatining massasiga teng massadagi kaliyning modda miqdorini(mol) toping.

A)0,25 B)0,4 C)0,45 D)0,5


4. Ftorni olinish usul(lar)ini toping.

1)brikmalarini elektroliz qilib

2)brikmalariga kuchli oksidlovchilar tasir ettirib

3)brikmasi eritmasiga Cl2 tasir ettirib

4) brikmasi eritmasiga Br2 tasir ettirib

A)faqat 1 B)1,2,3,4 C)1,2,3 D)2,3,4


5. Quyudagi oksidlanish- qaytarilish reaksiyasida 0,2 mol oksidlovchi

qatnashganda necha litr(n,sh,da) gaz modda ajralishini toping.

KMnO4 + NaCl + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O

A)22,4 B)11,2 C)5,6 D)2,8


6. 66,4g KJ bilan reaksiyaga kirishadigan Br2 va Cl2 massalari(g) ayirmasini toping.

A)18 B)14,2 C)32 D)17,8


7. Odatdagi sharoitda 10 xajm suvda qancha xajm xlor eriydi?

A)2,5 B)5 C)20 D)50


8. Odatdagi sharoitda 30g yodni eritish uchun qancha(kg) suv kerakligini toping?

A)1,5 B)15 C)150 D)20


9. Quyudagilardan qaysi bir(lar)ida sublimatlanish jarayonini aks ettirilgan?

1) J2(qattiq) J2(gaz) 2) J2(suyuq) J2(gaz)

3) J2(gaz) J2(suyuq) 4) J2(gaz) J2(qattiq)

A)1 B)1,3 C)2,4 D)1,4


10. Quyudagi qator bo’ylab, moddalarning berilgan xossalari- dan nechtasi avval kamayib, so’ngra ortadi?

1)oksidlovchilik; 2)kimyoviy faollik; 3)qaytaruvchilik;

4)molyar massa; 5)molekulalar orasidagi masofa;

6)neytronlar soni; 7)yadro zaryadi

J2 Br2 F2 Cl2

A)2 B)4 C)5 D)6


11. Xlorni olinish usul(lar)ini toping.

1)brikmalarini elektroliz qilib

2)brikmalariga kuchli oksidlovchilar tasir ettirib

3)brikmasi eritmasiga Cl2 tasir ettirib

4) brikmasi eritmasiga Br2 tasir ettirib

A)faqat 1 B)1,2,4 C)1,2 D)2,3,4


12. Suvni ftorda yonish reaksiyasidagi o’ng va chap tomon koyfisentlar

yig’indisini toping?

A)4 B)5 C)6 D)9
13.Karnalit minerali tarkibida necha % xlor bor?

A)34,8 B)38,4 C)41,8 D)48,1


14. Bromni olinish usul(lar)ini toping.

1)brikmalarini elektroliz qilib

2)brikmalariga kuchli oksidlovchilar tasir ettirib

3)brikmasi eritmasiga Cl2 tasir ettirib

4) brikmasi eritmasiga Br2 tasir ettirib

A)faqat 1 B)1,2,3,4 C)1,2,3 D)2,3,4


15. Quyudagi erituvchilardan qaysi biri, organik erituvchi xisoblanmaydi?

A)suv B)atseton C)benzin D)kerosin


16. Galogenlar oilasi azosi bo’lmish Cl,Br,J lar I,III,V,VII

valentlikni namoyon qiladi, F esa o’zgarmas bir valentli ekanligiga sabab nimada?

A)F atomida elektronlar kamligi sabab

B)F atomining N.E.M qiymati yuqori ekanligi sabab

C)F atomida valent elektronlarni toq xolatga o’tkazish uchun bo’sh orbital yetishmasligi sabab

D)Cl,Br,J larning N.E.M qiymati kichikligi va atom radiusi kottaligi sabab


17. F atomining to’qqizinchi elektroni uchun spint kvant soni qiymatini toping?

A)-0,5 B)+0,5 C)-0,5+0,5 D)+0,5-0,5

18. Yodni olinish usul(lar)ini toping.

1)brikmalarini elektroliz qilib

2)brikmalariga kuchli oksidlovchilar tasir ettirib

3)brikmasi eritmasiga Cl2 tasir ettirib

4) brikmasi eritmasiga Br2 tasir ettirib

A)faqat 1 B)1,2,3,4 C)1,2,3 D)2,3,4


19. “Galogen” so’zining manosi nima?

A)suv xosil qiluvchi B)kislota xosil qiluvchi

C)ruda xosil qiluvchi D)tuz xosil qiluvchi
20. Galogenlarda tugallangan tashqi elektron qobiqni xosil qilish uchun nechta elektron yetishmaydi?

A)1 B)2 C)3 D)4


21. Qaysi galogenni faqat elektroliz yo’li bilan olinadi?

A)J B)Cl C)Br D)F


22. F- ioni bilan elektronlar soni bir-xil bo’lgan molekulalarni toping.

1)NH3; 2)Mg2+; 3)H2O; 4)O2-; 5)Si4+;

A)xammasi B)1,3,4 C)2,5 D)1,3
23. Cl2O ,F2O va Br2O kabi brikmalardagi galogenlarning oksidlanish darajasini mos ravishda aniqlang.

A)-1,-1,-1 B)+1,+1,+1 C)+1,-1,+1 D)-1,+1,-1


24. Cl atomida nechta energetik pog’ona va pog’onacha elektronlar bilan to’lmagan?

A)1;1 B)2;1 C)2;4 D)1;2


25. Qattiq xolatdagi yod qizdirilganda qanday agregat xolatga o’tadi?

A)suyuq B)gaz C)plazma D)amorf


26. Quyudagi qator bo’ylab atom radiusi qanday o’zgarishini toping?

J2 Br2 F2 Cl2a-kamayadi; b-ortadi; c-o’zgarmaydi;

A)1-b,2-b,3-a B)1-a,2-a,3-a

C)1-a,2-b,3-c D)1-c,2-b,3-a
27. Odatdagi sharoitda 200,04 yodning suvdagi eritmasini xosil qilish uchun, necha gram yod kerak?

A)0,02 B)0,08 C)0,04 D)0,06
28. Xlorning qaysi ionlari tarkibida s elektronlar soni teng?

1)Cl1- ; 2)Cl1+; 3)Cl3+; 4)Cl5+; 5)Cl7+;

A)1,2,3,4,5 B)1,2,3,4 C)1,2,3 D)1,2,4
29. Quyudagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi asosida qaysi galogen(lar)ni olish mumkin?

KMnO4 + NaX + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + X2 + H2O

A)F,Cl,Br,J B)F,Cl,Br C)F,Cl,J D)Cl,Br,J
30. Qattiq xolatdagi yod bo’lagi qizdirilganda, qanday rangdagi gaz xosil qiladi?

A)qizil B)binafsha C)sariq D)gunafsha


31. Sarg’ish- yashil rangli og’ir gaz qaysi?

A)ftor B)xlor C)brom D)yod


32. “Galogen” tushunchasi fanga kiritilgan yilda, fanga kiritilgan qonun qaysi?

A)moddalar massasining saqlanish qonuni

B)tarkibning doimiylik qonuni

C)Avagadro qonuni D)ekvivalentlar qonuni


33. 0,35 mol Jn ning massasi 444,5g bo’lsa, “n” ni toping?

A)10 B)5 C)8 D)4


34. 0,002 mol J5X5 ning massasi 1,46g bo’lsa, X qaysi galogen atomi ekanligini toping?

A)At B)Cl C)Br D)F


35. 14,94g KJ dan olingan J2 miqdoriga(mol) teng miqdor- dagi(mol) suvni F2 bilan yondirilganda ajralib chiqadigan kislorodni xajmiga teng xajmdagi kislorodni olish uchun necha gram KMnO4 ni termik parchalash kerak?

A)1,56 B)3,16 C)7,11 D)14,22


36. Odatdagi sharoitda 100g suvda necha gram yod eriydi?

A)2 B)0,2 C)0,02 D)0,002


37. Odatdagi sharoitda 12700g suvda eriydigan yod massasini(g) toping?

A)2,54 B)1,27 C)0,02 D)0,81


38. Odatdagi sharoitda 6350g suvda eriydigan yod massasini(g) toping?

A)2,54 B)1,27 C)0,02 D)0,81


39. Odatdagi sharoitda 12700g suvda eriydigan yod moddasining miqdorini(mol) toping?

A)0,01 B)0,001 C)0,0001 D)0,00001


40. Odatdagi sharoitda 6350g suvda eriydigan yod moddasining miqdorini(mol) toping?

A)0,5 B)0,0005 C)0,05 D)0,005


41. Odatdagi sharoitda 12700g suvda eriydigan yod massasi ga teng massadagi yodni olish uchun necha litr(n,sh) brom sarflanadi?

A)0,224 B)2,24 C)0,112 D)1,12


42. Odatdagi sharoitda 6350g suvda eriydigan yod massasi ga teng massadagi yodni olish uchun necha litr(n,sh) xlor sarflanadi?

A)0,224 B)2,24 C)0,112 D)1,12


43. Odatdagi sharoitda 1270g suvda eriydigan yod massasi ga teng massadagi yodni olish uchun sarflanadigan KJ massasini(g) toping?

A)0,166 B)0,249 C)0,996 D)0,332


44. 0,1 moldan olingan F2, Cl2 va Br2 gazlari aralashmasining umumiy xajmini(l,n,sh,da) toping?

A)2,24 B)3,36 C)4,48 D)6,72


45. 0,25 moldan olingan F2, Cl2, Br2 va H2 gazlari aralashma- sining umumiy xajmini(l,n,sh,da) toping?

A)22,4 B)33,6 C)5,6 D)13,44


46. 0,05 moldan olingan F2, Cl2, Br2 va HCl gazlari aralashma sining umumiy xajmini(l,n,sh,da) toping?

A)2,24 B)3,36 C)4,48 D)13,44


47. F2, Cl2, Br2 gazlarini mol ravishda 0,5 : 0,2 : 0,03 mol- dan olib aralashtirilishidan xosil bo’lgan aralashmaning massasini(g) toping?

A)14,2 B)4,8 C)19 D)38


48. F2, Cl2, Br2 gazlarini mol ravishda 0,025 : 0,01 : 0,0015 moldan olib aralashtirilishidan xosil bo’lgan aralashmaning massasini(g) toping?

A)0,38 B)0,19 C)1,9 D)3,8


49.7,8g plavik shpati tarkibida necha gram ftor atomi bor?

A)1,9 B)3,8 C)5,7 D)7,6


50.15,6g plavik shpati tarkibida necha gram ftor atomi bor?

A)1,9 B)3,8 C)5,7 D)7,6


51. 7,8g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Cl2 atomlari massasini toping?

A)3,35 B)7,1 C)14,2 D)28,4


52. 15,6g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Cl2 atomlari massasini toping?

A)3,35 B)7,1 C)14,2 D)28,4


53. 31,2g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Cl2 atomlari massasini toping?

A)3,35 B)7,1 C)14,2 D)28,4


54. 7,8g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Br2 molekulalari massasini toping?

A)8 B)16 C)32 D)64


55. 15,6g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Br2 molekulalari massasini toping?

A)8 B)16 C)32 D)64


56. 15,6g plavik shpati tarkibida ftor atomlari soniga teng sondagi Cl2 molekulalarini xosil qilish uchun sarflanadigan MnO2 massasini(g) toping?

A)34,8 B)14,7 C)17,4 D)14,7
57. Yod ionining oksidlanish darajasi, KMnO4 tarkibidagi Mn atomining oksidlanish darajasi bilan bir-xil xolatda bo’lsa, yod ionidagi elektronlar sonini toping?

A)53 B)61 C)46 D)45


Galogen”lar -2(XLOR).

1. Cl5+ ionidagi elektronlar soni, X1- ionidagi elektronlardan uch marta kam bo’lsa, X elementi atomidagi protonlar sonini toping?

A)28 B)36 C)35 D)38


2. Xlorning elementlar davriy sistemasidagi o’rnini berilgan qatorni toping.

A)III davr, VII asosiy guruhda B)VII davr, III aasosiy guruhda

C)III davr, VII qo’shimcha guruxda D)VII davr,III qo’shimcha guruhda
3. Xlor atomida nechta s elektron bor?

A)2 B)4 C)6 D)8


4. Xlor atomida nechta p elektron bor?

A)7 B)5 C)6 D)11


5. Xlor atomida nechta energetik pog’ona elektronlar bilan to’lgan?

A)5 B)2 C)3 D)4


6. Xlor atomida nechta energetik pog’onacha elektronlar bilan to’lgan?

A)5 B)2 C)3 D)4


7. Xlor atomining 2- pog’onasida nechta elektron bor?

A)2 B)8 C)7 D)17


8. Xlor atomining 3- pog’onasida nechta elektron bor?

A)2 B)8 C)7 D)17


9. Xlor atomining elektronlarini necha %i ikkinchi energetik pog’onada joylashadi?

A)15 B)54 C)47 D)53


10. Xlor atomidagi elektronlar bilan to’lmagan pog’ona va pog’onachalar nisbatini toping.

A)1:1 B)1:2 C)3:1 D)2:1


11. Xlor atomidagi proton, neytron va elektronlar sonini toping?

A)17;17;17 B)17;16,5:17

C)17;18,5;17 D)15;16;17,5
12. Xlor atomidagi tashqi energetik pog’onani tugallangan xolatga o’tkazish uchun nechta elektron yetishmaydi?

A)1 B)2 C)3 D)4


13. Xlorning eng quyu va eng yuqori oksidlanish darajasida elektronlar sonini nechta bo’ladi(mos ravishda)?

A)18:10 B)10:18 C)16:18 D)14:12


14. Xlorning ikki ioni tarkibidagi s elektronlar soni teng, p elektronlar soni esa1:2 nisbatda bo’lsa, bu ikki iondagi elektronlar soni yig’indisini toping?
15. Bor va bo’r kabi moddalarda kristal panjaraning qanday turi uchrashligini mos ravishda toping?

1)metal; 2)ion; 3)molekulyar; 4)atom;

A)1,2 B)4,2 C)1,3 D)3,4
16. Xlor molekulasi xaqidagi fikirlardan qaysi biri noto’g’ri?

A)molekula tarkibida taqsimlanmagan elektronlar soni 12ta B)molekula tarkibidagi atomlarning oksidlanish darajasi 0 ga teng

C)molekula tarkibidagi atomlar bir valentlikni ifodalagan va molekula tarkibida kovalent qutubsiz bog’ uchraydi

D)molekula tarkibida 37ta neytron bor, elektronlar soni esa ammiak molekulasidagi elektronlar sonidan ikki marta kam


17. 100g suvda 60g galit eritilganda, necha %li eritma olinadi?

A)60 B)37,5 C)35,7 D)40
18. 0,2 mol “Galit” massasini toping?

A)5,85 B)23,4 C)11,7 D)46,8


19. Quyudagi reaksiya asosida xosil bo’ladigan “X” moddaning nomiga, quyudagilardan qaysi biri mos kelmaydi? Cl2 + NaX

A)natriy xlorid B)tosh tuzi C)galit D)karnalit


20. Quyuda berilgan moddalar va ularning nomlarini mos ravishda juftlang.

1)NaCl; 2)KCl; 3)KCl*NaCl; 4)CaF2;

a-silvin; b-karnalit; c-silvinit; d-galit; e-plavik shpati;

A)1d,2a,3c,4e B)1d,2c,3a,4e

C)1e,2c,3a,4d D)1d,2b,3c,4e
21. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ tosh tuzi” deb ham nomlanadi?

A)NaCl B)KCl C)KCl*NaCl D)MgCl2


22. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ galit ” deb ham nomlanadi?

A)NaCl B)KCl C)KCl*NaCl D)MgCl2


23. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ silvin ” deb ham nomlanadi?

A)NaCl B)KCl C)KCl*NaCl D)MgCl2


24. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ silvinit ” deb ham nomlanadi?

A)NaCl B)KCl C)KCl*NaCl D)MgCl225. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ bishofit ” deb ham nomlanadi?

A)KCl*MgSO4*3H2O B)KCl*MgCl2*6H2O

C) MgCl2*6H2O D)KCl*NaCl*6H2O
26. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ karnalit ” deb ham nomlanadi?

A)KCl*MgSO4*3H2O B)KCl*MgCl2*6H2O

C) MgCl2*6H2O D)KCl*NaCl*6H2O
27. Quyudagi moddalardan qaysi birini “ kainit ” deb ham nomlanadi?

A)KCl*MgSO4*3H2O B)KCl*MgCl2*6H2O

C) MgCl2*6H2O D)KCl*NaCl*6H2O
28. Quyudagi tuzlardan qaysi biri tarkibida ikki-xil kislota qoldig’ini tutadi?

A)silvinit B)kainit C)karnalit D)bishofit


29. Quyuda berilgan moddalarni molyar massasi ortib borish tartibida joylashtiring.

1)ftor apatit; 2)kainit; 3)silvin; 4)bishofit;

5)karnallit; 6)galit; 7)silvinit;

A)6,3,1,4,7,2,5 B)3,6,1,7,4,2,5

C)6,3,1,7,4,2,5 D)5,2,4,7,1,3,6
30. Quyudagi qator bo’ylab moddalar tarkibidagi galogen atomlari soni qanday o’zgarishini toping.

silvinit ftor apatit bishofit karnalit

a-kamayadi; b-ortadi; c-o’zgarmaydi;

A)1-b,2-c,3-b,4-b B)1-a,2-c,3-c,4-b

C)1-a,2-c,3-a,4-b D)1-a,2-c,3-b,4-b
31. 59,6g “silvin” tarkibidagi metalmas atomlari sonini toping?

A)42,14*1023 B)12,04 *1023

C)6,02 *1023 D)4,816*1023
32. 89,4g “silvin” tarkibidagi metal atomlari sonini toping?

A)42,14*1023 B)12,04 *1023

C)7,224 *1023 D)18,06*1023
33. 0,8mol “silvin” tarkibidagi metalmas atomlari massasini toping?

A)80 B)56,4 C)28,4 D)14,2


34. 1,2mol “silvin” tarkibidagi metal atomlari massasini toping?

A)39 B)78 C)71,8 D)46,8


35. 0,8 mol “galit” tarkibidagi metalmas atomlari soniga teng sonda atom tutgan “silvin” massasini(g) toping.

A)7,45 B)74,5 C)298 D)29,8


36. 1,2mol “silvin” tarkibidagi atomlar soniga teng sondagi atom tutgan “galit” massasini(g) toping.

A)70,2 B)140,4 C)36,5 D)14,8


37. Tarkibida 12,04*1022 ta galogen atomi tutgan “bishofit” massasini(g) toping.

A)40,6 B)20,3 C)60,9 D)10,15


38. Tarkibida 36,12*1021 ta galogen atomi bo’lgan “karnallit” minerali massasini(g) toping.

A)1,11 B)3,33 C)4,44 D)5,55


39. Reaksiyalardan qaysi bir(lar)i xlorning labaratoriyada olinish usuli xisoblanadi?

1)MnO2 + HCl ….; 2)KMnO4 + HCl ….;

3)NaCl + H2SO4….; 4)NaCl + H2O…..;

A)1,2,3,4 B)1,2,3 C)1,2 D)1


Download 106.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling