Garmonik tebranishlarning differensial tenglamasi. Umov-Poyting vektori. Силжиш токи


Download 296.51 Kb.
bet1/7
Sana13.05.2020
Hajmi296.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

 1. Garmonik tebranishlarning differensial tenglamasi.

 2. Umov-Poyting vektori. Силжиш токи.

 3. Tok va kuchlanishning rezonansi va ularning radiotexnikada qo‘llanilishi.

 4. Nuklonlarning o‘zaro ta’siri.

 5. Elementar zarrachalar.

 6. Kvarklar.

 7. Zarralarning bir-biriga aylanishi.

 8. Kuchli, kuchsiz, elektromagnit va gravitatsion o‘zaro ta’sir.

 9. Materiyaning yagona nazariyasi haqida.

 10. Vodorodsimon atomlar.

 11. Atomdarda elektronlarning energetik sathlar buyicha taqsimoti.

 12. Modda zarrachalarining korpuskulyar-to‘lqin dualistik tabiati.

 13. De-Broyl to‘lqinining fizik ma’nosi.

 14. Geyzenberg noaniqlik munosabati.

 15. To‘lqin funksiyasi va uning statistik ma’nosi.

 16. Shredinger tenglamasi.

 17. Potensial chuqurlikdagi zarrachalar holati.

 18. Tunnel effekti.

 19. Optikaning asosiy qonunlari.

 20. Asosiy fotometrik kattaliklar va ularning birliklari.

 21. Guruhli tezlik. Turg‘un to‘lqinlar.

 22. Tovush to‘lqinlar, ularning balandligi, bosimi va energiyasi.

 23. Elementlarning davriy tizimi.

 24. Yadroning bo‘linishi.

 25. Radioaktivlik. Alfa, betta va gamma nurlar.

 26. Kompton effekti.

 27. Qo‘sh nur sinishi.

 28. Qutblanish tekisligining burilishi.

 29. Rentgen nurlari difraksiyasi.

 30. Elektromagnit to‘lqinlarning diffirensial tenglamasi.

 31. So‘nuvchi mexanik tebranishlar va ularning tenglamalari, so‘nish koeffitsiyenti,

 32. So‘nishning logarifmik dekrementi va tizimning aslligi.

 33. Majburiy elektromagnit tebranishlar. Rezonans hodisasi.

 34. Ko‘ndalang va bo‘ylama to‘lqinlar.

 35. To‘lqinlarning siljishi va differensial tenglamasi.

 36. “yarim o’tkazgich – yarimo’tkazgich” chegaralarida kontakt hodisalar.

 37. zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi va Fermi sathi.

 38. Kirishmali yarim o’tkazgichlar elektr o’tkazuvchanligining haroratga bog’liqligi.

 39. Soxalar nazariyasi bo‘yicha o‘tkazgichlar, yarim o‘tkazgichlar va dielektriklar.

Ko‘ndalang va bo‘ylama to‘lqinlar.

 1. Atom tuzilishi, Tomson modeli.

 2. Rezerford tajribasi.

 3. De-Broyl to’lqin uzunligi.

 4. Spin, Pauli prinsipi.

 5. Elementar zarralarga nimalar kiradi?

 6. Radioaktiv yemirilish qonuni.

 7. Yadro reaksiyalari.

 8. Olamning paydo bo’lishi.

 9. So‘nuvchi mexanik tebranishlar.

 10. Tok va kuchlanishning rezonansi

 11. Normal va anomal dispersiya. Dispersiyaning klassik nergeti nazariyasi

 12. Umov vektori. Chastotasi, to‘lqin uzunligi va tarqalish tezligi.

 13. So‘nuvchi mexanik tebranishlar

 14. Teng og‘ishli nerget qalinlikdagi interferensiya

 15. Teng og’ishli nerget qalinlikdagi interfrensiya

 16. Qutblanish tekisligining burilishi.

 17. Tashqi fotoeffektning qonunlari va kvant nazariyasi. Kompton effekti.

 18. Mexanik tebranishlar va to‘lqinlar

 19. Elektromagnit tebranishlar va to‘lqinlar

 20. Yorug‘lik nurlari.

 21. Yorug‘lik dispersiyasi va qutblanish

 22. Kvant optikasi

 23. Atom va yadro fizikasi

 24. Qattiq jismlar fizikasi.

 25. Xususiy va kirishmali yarim o’tkazgichlar

 26. Kontakt hodisalar 1. 1. Davri ga teng tebranishning to’lqin uzunligini toping. Tebranishning tarqalish tezligi .

 2. ()

 3. 2. Chastotasi va amplitudasi bo’lgan tovush havoda tarqalmoqda, to’lqin uzunligi . 1) Tebranishning tarqalish tezligini 2) havo zarrachalarining maksimal tezligini toping.

 4. ()

 5. 3. So’nmaydigan tebranish tenglama ko’rinishida berilgan. Tebranish boshlangandan o’tgandan keyin tebranishlar manbaidan masofada turuvchi nuqtaning muvozanat vaziyatdan siljishini toping. Tebranishning tarqalish tezligi .

 6. ()

 7. So’nmaydigan tebranish tenglama ko’rinishida berilgan. Tebranish boshlangandan o’tgandan keyin tebranish lar manbaidan masofadagi nuqtaning muvozanat vaziyatidan siljishini, tezligi va tezlanishini toping. Tebranish tarqalish tezligi .

()

 1. Tebranish manbaidan va masofadagi ikki nuqtaning tebranishining fazalar farqi qanchaga teng bo’ladi? Tebranish davri va tarqalish tezligi .

 2. (nuqtalar qarama-qarshi fazada tebranadi)

 3. 6. To’lqin uzunligi bo’lgan to’lqinda, bir-biridan masofada turuvchi ikki nuqta tebranishi fazalarining farqini toping.

 4. (nuqtalar birday fazada tebranadi)

 5. Tebranish konturi sig’imli kondensator hamda induktivlikka ega g’altakdan iborat. Kontur qanday to’lqin uzunlikka sozlangan? Kontur qarshiligi hisobga olinmasin. ()

  Download 296.51 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling