Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız


TEV  dergi Eylül 2012 TEV’den haberler 23


Download 6.19 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/8
Sana15.12.2019
Hajmi6.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

22

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

23

Ömrünün 45 yılını gençlerin gele-

ceğine adamış bir sivil toplum neferi 

Güsel Bilal. Türk Eğitim Vakfı bu yıl 

45’inci yılını doldurdu. Genel Müdür 

Yardımcısı Güsel Bilal’in TEV’deki 

görevi de, vakıf kadar eski. Bilal, ku-

ruluşundan bu yana TEV’de verdi-

ği sivil toplum hizmeti ile bu alanda 

rekor kırmaya aday.  Türkiye’nin en 

eski vakıflarından olan ve kurucuları 

arasında İşadamı Vehbi Koç, Dr. Nejat 

Eczacıbaşı, Aydın Bolak, Ord. Prof. Dr. 

Sulhi Dönmezer ile Nadir Nadi’nin de 

bulunduğu vakfın 45 yıllık geçmişini 

büyük gurur ve heyecanla yaşayan 

Genel Müdür Yardımcısı Bilal, hala 

ilk günkü heyecanla yapıyor görevini. 

TEV’den öğrencilere burs vermek için 

var olan gücüyle çalışıyor. Binlerce 

bursiyerin hayatına dokunarak, on-

ların Güsel ablası olan Bilal, “Vakıf 

varsa ben de varım, Vakıf için elimden 

geleni yaparım, elim tuttukça vakıf 

için çalışırım. Sözün özü TEV benim 

herşeyim, ben TEV için yaşıyorum” 

diyor.

Güsel Bilal ile “Geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz” dediği TEV’i ve 45 yılık 

sivil toplum örgütü yöneticiliğini ko-

nuştuk. 

Vakıf 1967 yılında kurulduğunda, 

Vehbi Koç’un “bu senin yapacağın iş” 

tespitiyle, vakıfta göreve başlayan Bi-

lal, birkaç ay fahri olarak çalıştığını, 

sonra da Vakfa daha yararlı olabilmek 

için, Amerika’dan (AID) burs alıp, yurt 

Vakıfla yaşıt, 

45 yıllık bir yaşam

Güsel Bilal, Türk Eğitim Vakfında, kurulduğu günden bu yana görev yapıyor ve

“Geleceğin liderlerini yetiştiriyor”

dışında başarılı bir eğitim dönemi ge-

çirdiğini, ardından eğitim müdürlüğü 

görevini üstlendiğini belirtiyor. Bilal, 

TEV, genel müdür yardımcısı olarak 

görevine devam ettiğini, daha sonra 

da TEV’in Mütevelli Heyet Üyesi ola-

rak görev yapacağını ifade ediyor. 

“TEV’de göreve başlamak ve Vehbi 

Koç’la birlikte 28 yıl çalışmak bana, 

ülkeme nasıl hizmet edeceğimi ve 

nasıl yararlı olabileceğimi öğretti.” 

Bilal, “Vakıf deyince aklıma Veh-

bi Koç gelir. Vehbi Koç, Türkiye’deki 

STÖ’lerinin bir çoğuna öncülük etmiş 

bir kişi. Bunların başında TEV, Eğitim 

Gönüllüleri, TEMA ve Aile Planlaması 

Vakfı’nı sayabilirim ilk etapta. Vehbi 

Koç, Türkiye’de ilk defa Vakıfların ku-

rulmasıyla ilgili kanun olan 903 sayılı 

kanunun çıkmasına çok büyük emek 

vermiştir. 903 sayılı kanun çıkmadan 

önce Türk Eğitim Tesisi adı altında 

kurulan TEV’in adı böylece Türk Eği-

tim Vakfı oldu” diye konuşuyor.

Batman’da Güsel Bilal adı

TEV, 1980’li yıllarda Güneydoğu’da 

yaptırdığı 3 ilköğretim okulunu ziyaret 

etmek üzere 2000 yılında bir doğu ge-

zisi planlıyor. Bilal, TEV Kurucu Üyesi 

ve dönemin Yönetim Kurulu Üyesi Şa-

hap Kocatopçu’yla birlikte, bu ziyaret 

programı esnasında, Batman’da gö-

rülen yaygın intihar olayları nedeniyle 

Batman Valisi İsa Parlak’la da görü-

şüyor. “Kızlarımızın intihar etme se-

beplerini öğrendikten sonra, acaba ne 

yapabiliriz diye düşündük. Kızlarımıza 

beceri kazandırırsak, kızlarımız hem 

bir şeyler öğrenir, hem de bir gelir 

elde edebilir ve böylelikle hem ailele-

rinin yanında kendilerini güçlü hisse-

debilir, hem de kendi istedikleri birçok 

şeyi de elde edebilirler. Batman’da 

Güsel Bilal, kendileri için ihtiyaç 

sahibi gençlere burs vermenin yanı 

sıra Türkiye’nin gelecekteki lider-

lerini yetiştirmenin çok önemli ol-

duğunu söylüyor. Bilal “Bu hedef-

lerimiz doğrultusunda ülkemizin 

ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici, 

bilim adamı, tıp doktoru ve sanat-

çıları, yani geleceğin liderlerini 

yetiştiriyoruz. Türkiye’nin en köklü 

ve güvenilir Eğitim Vakfı olarak 45 

yıldır, gençlerin eğitimine destek 

vererek, Atatürk ilke ve devrimleri-

ne sahip çıkan nesiller yetiştirme-

nin gururunu yaşıyoruz. Geleceğin 

liderleri ve yöneticileri olacak bu 

gençlere TEV olarak tavsiyemiz, ne 

olmak istediklerine karar vermele-

ri ve amaçları doğrultusunda azim-

le çalışmalarıdır” diye düşünceleri-

ni ifade ediyor.Ne olmak istediklerine

karar versinler!

TEV, bursların yanı sıra, bursi-

yerlerinin  mesleki ve kişisel geli-

şimine katkı sağlamak adına çeşitli 

sosyal etkinlikler de düzenliyor. 

Toplantılarla bursiyerlere rehberlik 

ve danışmanlık hizmeti veriyor, üc-

retsiz İngilizce kursu olanağı sağ-

lıyor, staj yeri temin ediyor, teknik 

geziler ve moral gezileri tertip edi-

yor, ücretsiz konser ve tiyatro bile-

ti gibi olanaklar sağlıyor, müze ve 

sergi gezileri düzenliyor. Ayrıca se-

miner ve konferans gibi platform-

larda, bursiyerlerini buluşturuyor. 

Bursiyerlerin yanında bağışçılar 

da bu etkinliklerde onlarla beraber 

oluyor.


Gelişime katkı

çok amaçlı bir toplum merkezi açtık. 

Bunun açılması beni çok mutlu etti. 

TEV’deki 35. yılımda aldığım bu an-

lamlı ödül, toplum merkezinin adının, 

Güsel Bilal Çok Amaçlı Toplum Mer-

kezi olmasıdır” diyor.

Güsel Bilal Bursu 

Vakıftaki 35. hizmet yılı dolayısıyla 

TEV Yönetim Kurulu, Güsel Bilal’e, 

başarılarından dolayı, her yıl yurt 

dışında yüksek lisans eğitimine gi-

decek bir gence “Güsel Bilal Eğitim 

Bursu” verilmesine karar vermiş. 10 

yıldır, Güsel Bilal bursuyla her yıl bir 

yüksek lisans öğrencisi yurt dışında 

eğitim görüyor. Güsel Bilal “Bu benim 

hayatımda en önemli ikinci mutluluk-

tur. Paranın pulun, her türlü varlığın 

üstünde” diyor.

Bilal, T.C. New York Başkonsolos-

luğu, Türk Amerikan Kadınlar Derne-

ği, Dünya Gazetesi vb. birçok kurum-

dan ödüller de almış.


TEV’den haberler

24

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

25

TEV yurtdışı burslarında 9 ülke 

ile işbirliği de yapıyor. Bu işbirlikleri 

ve verilen burslar şöyle:

  TEV-The British Chevening  İngiltere Bursları

TEV-İngiliz Ticaret Odası Bursları

TEV-DAAD Almanya BurslarıTEV –Fransa Büyükelçiliği 

  Fransa Bursları

TEV-SINGA, Singapur’da  Karşılıksız Doktora Bursları

TEV-ZZ. Garring Vakfı  Danimarka Bursları

Yurt Dışı Tıp Bursları    Dr. Orhan  Birman Burs Fonu

TEV-Tofaş-Fiat İtalya BurslarıTEV TÜSİAD 40. Yıl ABD Batı 

  Avrupa Ülkeleri Bursları

TEV, bütün bu hizmetlerini gönlü 

yüce bağışçıları, Mütevelli Heyeti ve 

Yönetim Kurulu ile başarılı bir şe-

kilde sürdürüyor. 

9 ülke ile işbirliği

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Yük-

sek Öğrenim Kız Öğrenci Yurtları 

Bursu’ndan yararlanan kız öğrenci-

lere, İzmir ve Trabzon’da yeni açılan 

TEV yurtlarında ücretsiz barınma 

imkanı sağlayacak. Bu öğrencilerin 

yanı sıra TEV yurtlarına ayrıca ücretli 

öğrenci de kabul edilecek; Devlet ve 

vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 

öğrenciler ücret ödeyerek, burs kri-

terleri aranmaksızın TEV yurtların-

da kalabilecekler.  Ücretli öğrenciler 

TEV’in www.tev.org.tr web sitesinde 

yayınlanan başvuru formunu doldu-

rarak, istenilen evraklarla birlikte 

İzmir’deki Yurt Müdürlüğü’ne ve TEV 

TEV yüksek öğrenim kız öğrenci

yurtları yeni öğrencilerini bekliyor

Türk Eğitim Vakfı, İzmir’deki ve Trabzon’daki devlet üniversitelerinde öğrenim görmeye 

hak kazanan veya halen öğrenim gören kız öğrencilere yurt bursu sağlayacak.   

Trabzon Şube Müdürlüğü’ne başvuru 

yapabilecek.  

İzmir Balçova’daki kız öğrenci yur-

duna, ailesi İzmir dışında ikamet 

eden, Trabzon’daki kız öğrenci yurdu-

nada, ailesi Trabzon dışında ikamet 

eden kız öğrenciler başvuru yapabile-

cek. Ayrıca uzak ilçelerde oturanların 

başvuruları mümkün olup, komis-

yonda değerlendirilecek. 

TEV Yurt Bursu için aday öğrenciler, 

17 Eylül – 17 Ekim tarihleri arasında 

TEV web adresinden başvuru formu 

dolduracak, başvuru formları isteni-

len evraklarla birlikte üniversitelerin 

öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. 

TEV tarafından verilecek olan Yük-

sek Öğrenim Kız Öğrenci Yurtları 

Bursu’ndan yararlanmak isteyen 

yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin, fakülte veya yüksekoku-

la giriş puan sırasına göre önde ol-

maları; eğitimine devam eden öğren-

cilerin ise başarısız dersi olmaması 

veya genel başarı ortalaması 4 üze-

rinden en az 2,5 (100 üzerinden 60) 

olması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı 

kazanmış olmaları gerekiyor. Bunla-

ra ek olarak 3’ten fazla dersten başa-

rısız olmamaları şartı da bulunuyor. 

Burslar, her ders yılı sonunda ba-

şarılı olduğu belgelenen öğrencilere, 

öğrenim süreleri boyunca, verilmeye 

devam ediyor. 

Burslarla ilgili başvurular hakkında 

detaylı bilgiye www.tev.org.tr adre-

sinden ulaşılabilir.

Bir gün Vehbi Koç Bilal’e: “Kız sen 

çok zenginsin!” diyor.

Vehbi Koç’un zenginlik anlayışını şu 

sözlerle anlatıyor Bilal: “Bir gün bana 

‘Kız sen çok zenginsin” dedi. ‘Ne-

den?’ diye sorduğumda, ‘Her gittiğim 

yerde senden bahsediyorlar’ dedi. 

Bu onun zenginliğe bakış açısının bir 

göstergesi.” 

“Artık torunlarım var”

“Bütün bunları evli olsaydım yapa-

mazdım. İşim eşimden önce gelecek-

ti. Bu da hiçbir erkeği mutlu etmezdi. 

O nedenle hiç evlenmedim” diyen Bilal 

kendisine kocaman bir aile kurmuş ve 

bu ailenin başını da hiç boş bırakmı-

yor. Çok sevdiği ve yakından tanıdığı 

bursiyerlerini birbiri ile tanıştırıp ev-

lenmelerine de vesile oluyor. Bugüne 

kadar birçok kişiyi evlendirmiş ve 60’a 

yakın kişinin de nikah şahidi olmuş. 

“Hem tanıştırıp hem nikah şahitliği 

yaptıklarım var” diyen Bilal  şunları 

anlatıyor: “Karşınızdaki mutluluğun 

size kattığı artı bir şey var. İki insan 

mutlu olursa, bir de onların başarılı 

bir çocuğu olursa çok mutlu olurum. 

Artık torunlarım da var.”

ABD’den TEV’e bağış

TEV’in adını ABD’de, de duyurmayı 

başaran Bilal, bu ülkeden ilk kez ba-

ğış alış öyküsünü şöyle anlatıyor:

“Türk Amerikan Kadınlar 

Derneği’nin toplantısına, Atatürk’ün 

manevi kızı Ülkü Adatepe ile birlikte 

konuşmacı olarak katıldık. Orada-

ki konuşmamdan sonra ABD’den iki 

büyük bağış geldi. Ülkü Hanım ve 

ben bu bağışı almamıza çok sevindik. 

Böylece ABD de TEV’in de adı daha 

çok duyulmaya başladı.” 

“Çok akıllı kadınsın ama”

1999 yılında meme kanserine ya-

kalanan Güsel Bilal, bu hastalığı da 

yenmeyi başardı. Bursiyerleri, zor bir 

ameliyat geçiren Güsel Bilal’in, bu 

dönemde hep yanında oldu.

Kemoterapi seanslarından sonra 

koşarak TEV’e gidip çalışan Güsel 

Bilal, doktorundan bir uyarı da almış. 

“Çok akıllı görünmenize rağmen, bu 

yaptığınız hareket hiç akla mantığa 

sığmaz. Dinlenmelisiniz” demiş dok-

toru Bilal’e ancak kansere karşı ba-

şarısını görünce “Sizin işinize devam 

etmeniz, bizim yaptığımız tedaviden 

daha tesirli olmuş” tespitini yapmış.

TEV Yurt Bursu için 17 

Eylül – 17 Ekim tarihleri 

arasında başvuru formu 

doldurulacak, formlar 

istenilen evraklarla birlikte 

öğrenci işlerine teslim 

edilecek.

TEV bugüne kadar 191 bin 

886 öğrenciye yurt içi, 1372 

öğrenciye de yurt dışı bursu 

sağladı, 25 eğitim tesisi 

kurdu. TEV önümüzdeki yıl 

da 9 bin 500 burs verecek.


TEV’den haberler

26

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV ve Bursa Valiliği arasında Hayri 

Tokaman tarafından TEV’e bağışlanan 

arsa üzerine Sağlık Meslek Lisesi ya-

pılması için 7 Eylül 2012 Cuma günü 

Bursa Valiliği’nde protokol imzalandı. 

Valilik Heykel Binasında gerçekleştiri-

len protokol imza törenine Bursa Vali-

si Şahabettin Harput, Bursa Milli Eği-

tim Müdürü Atilla Gülsar ve TEV adına 

Zuhal Çakıroğlu, Yıldız Günay, Nermin 

Ceylan ve Erdem Birmeç katıldı.

Törende konuşan Vali Şahabettin 

Harput, hayırsever Merhum Hayri 

Tokaman tarafından bağışlanan Dik-

kaldırım Mahallesindeki 6 bin 759 

metrekare arsa üzerine İl Özel İdaresi 

tarafından 24 derslikli sağlık meslek 

lisesi yapılacağını belirtti. Böylelik-

le Merhum Hayri Tokaman’ın ken-

di arsasına okul yaptırma isteğinin 

gerçekleşeceğini söyleyen Harput, 

merhuma Allah’tan rahmet dilerken 

TEV’den okul arsası bağışışarkıları ile    anıldı

Türkiye’nin eğitimine sayısız katkıları bulunan Türk Eğitim Vakfı (TEV) sağlık meslek 

lisesi yapılmak üzere arsa bağışında bulundu

TEV yetkililerine de teşekkür etti.TEV 

Yönetim Kurulu Üyesi A.Zuhal Ça-

kıroğlu, TEV olarak hayırseverlerin 

kendilerine emanet edilen değerle-

ri Türk Milli Eğitimine kullanmakla 

sorumlu olduklarını, Merhum Hayri 

Tokaman’ın kendilerine bağışladığı 

arsayı İl Eğitim Müdürlüğü’ne bağış-

layarak bir anlamda manevi mesuli-

yeti yerine getirmenin mutluluğunu 

yaşadıklarını belirtti. İl Milli Eğitim 

Müdürü Atilla Gülsar da, bağışı ya-

pılan arsanın büyük ihtiyaç duyulan 

bir bölgede bulunduğunu ve bir okul 

yaptırmak kadar maddi değer ifade 

ettiği belirterek TEV’e teşekkür eder-

ken hayırsevere de Allah’tan rahmet 

diledi. Bağışlanan arsa üzerine yaptı-

rılacak okula Türk Eğitim Vakfı-Hayri 

Tokaman Sağlık Meslek Lisesi ismi 

verilecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı, sanat 

güneşimiz Zeki Müren’i 16’ıncı ölüm yıldönümünde “Hatı-

ralarda Zeki Müren” konseriyle andı. Bodrum Kalesi’nde 

24 Eylül Pazartesi günü düzenlenen konserde, Türk Sanat 

Müziği sanatçıları Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi, Sanat 

Güneşi Zeki Müren’in sesinden dinlemeye alışık olduğu-

muz unutulmaz şarkılar ile eşsiz bir müzik ziyafeti sun-

dular. 16 yıldır büyük ilgiyle izlenen, Bodrum Kaymakam-

lığı ve Zeki Müren Sanat Müzesinin de katkıda bulunduğu 

“Hatıralarda Zeki Müren’’ konseri, bu yıl TRT sanatçıları 

Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi’nin eşsiz performansları 

ile şenlendi. Binlerce insan hep bir ağızdan Zeki Müren 

şarkılarına eşlik etti. Bodrumdan, çeşitli il ve ilçelerden 

konsere gelen insanlar Zeki Müren’i coşkuyla andı. 

 

Sanat güneşimiz Zeki Müren için, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Eylül’de Bursa’da adına yaptırılan TEV-Zeki Mü-

ren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde ve mezarı başında 

anma töreni yapıldı. Emir Sultan Cami’inde ve Zeki Müren 

Sanat Müzesi’nde mevlit okutuldu.

  

Bugüne kadar Türk Eğitim Vakfı ile Zeki Müren Burs Fonu’ndan 2050 burs verildi. Sadece 2012-2013 öğretim 

yılında TEV Zeki Müren Burs Fonu ile 9 ay boyunca 225 

öğrenciye ayda 370 TL ödeme yapılacak.

 

TSK Mehmetçik Vakfı da bu bağışlar sayesinde bugün itibariyle, şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını 

kaybeden bir Mehmetçik’in ailesine bir defaya mahsus ol-

mak üzere 34 bin TL, birinci derece bir gaziye aylık 945 TL, 

üniversite öğrencisi Mehmetçik çocuğuna ise ayda 600 TL 

yardımda bulunuyor.

 TEV bağışçısı olan Merhume Safiye Ayla Targan ile TEV 

ve TSK Mehmetçik Vakfı bağışçısı Zeki Müren adına isim-

lerinin ve hatıralarının yaşatılması, Türk Musikisine genç 

sesler kazandırılması amacıyla her üç yılda bir ses yarış-

ması düzenleniyor. Bu yıl da 8 Aralık’ta Lütfi Kırdar Ulus-

lararası Kongre ve Sergi Sarayında ses yarışması gerçek-

leştirilecek.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı, Sanat 

Güneşi Zeki Müren’i “Hatıralarda Zeki 

Müren” konseriyle Bodrum Kalesi’nde 

andı.


Sanat Güneşi

TEV’den haberler

27

TEV’den haberler

28

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

29

Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) 2012-

2013 öğretim yılında yurtdışı yüksek 

lisans ve üst ihtisas bursu almaya hak 

kazanan 69 yeni bursiyer, TEV Müte-

velli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işbirliği 

yaptığı ülkelerin konsolosları, bağış-

çılar, eski bursiyerler ve TEV Gönül-

lülerinin katıldığı basın toplantısıyla 

tanıtıldı. 

İşbirliği yapılan ülkelerden, İngiltere 

İstanbul Başkonsolosu Bayan Jessica 

Hand, Almanya İstanbul Başkonsolo-

su Bayan Brita Wagener ve Fransa İs-

tanbul Başkonsolosu Bay Herve Mag-

ro müşterek verilen bursların ülkeler 

için çok önemli olduğuna ve burs sa-

yısının artarak devam etmesine vurgu 

yaptılar. 

Toplantıya Singapur’dan SINGA adı-

na katılan Nanyang Teknoloji Üniver-

sitesinden Prof. Dr. LAM KHIN YONG 

ise ilk defa verilecek burslar için bur-

siyerlerin seçimlerinde gençlerin ba-

şarılarından çok etkilendiğini ve veri-

lecek bursların Singapur ile Türkiye 

açısından önemli olduğunu, gelecek 

2012 yurt dışı yüksek lisans 

ve üst ihtisas bursları

Türk Eğitim Vakfı bu yıl 69 başarılı öğrenciyi daha, yurtdışında yüksek lisans ve üst 

ihtisas eğitimi için yurt dışına gönderiyor. Bugüne kadar 1372 gence yurt dışı bursu 

sağlayan Vakıf bu yılki bursiyerlerini 6 Haziran’da Divan İstanbul Hotel’de hazırladığı bir 

toplantıda kamuoyuna ilan etti.

yıllarda bursiyer sayısını artırarak her 

iki ülke arasında güçlü bağlar oluştu-

racaklarına inandıklarını söyledi.

Ayrıca, eski bursiyerlerden; Mic-

rosoft Türkiye Finans Genel Müdür 

Yardımcısı NESLİHAN TÜRKKAN İYİ-

GÜN,  DuPont Ülke Müdürü BURCU 

TÜRKEŞ,  Boğaziçi Üniversitesi Mü-

hendislik Fakültesinde öğretim üyesi 

Yrd. Doç. Dr. AHMET ÖNCÜ ve Devlet 

Opera ve Balesi Opera ve Şan Sanat-

çısı YEŞİM YURTÇU birer konuşma 

yaptılar.  

 

TEV, 1969 yılından bu yana ülke-mizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yö-

netici, bilim adamı ve sanatçıların 

yetişmesine destek olmak için yük-

sek lisans ve doktora bursları veriyor. 

Bugüne kadar 1.372 gence yurt dışı 

bursu sağladı.

TEV’in bursuyla halen ABD, İngil-

tere, Almanya ve Fransa’daki çeşitli 

üniversitelerde yüksek lisans ve üst 

ihtisas yapma şansı yakalayan 60 

başarılı gence, 2012- 2013 öğretim 

yılında 69 yeni bursiyer daha eklendi.

Bu yıl seçilen 69 yeni bursiyerin 

6’sının tüm giderleri, TEV’in öz kay-

naklarından karşılanacak. Diğer 

gençlerin bursları ise TEV öz kaynak-

larının yanı sıra eğitim için gittikleri 

ülkelerin resmi kuruluşları veya sivil 

toplum kuruluşlarının katkılarıyla ve-

rilecek.


Bu yıl yurt dışı bursu alan başarı-

lı gençlerden TEV kaynaklarından 

ABD’ye 5, İngiltere’ye 1, TEV-British 

Chevening müşterek burslarından 

İngiltere’ye 4, TEV-İngiliz Ticaret 

Odası (TEV-Buckingham Scholars-

hip) müşterek bursundan İngiltere’ye 

1, TEV-DAAD müşterek burslarından 

Almanya’ya 40, TEV Fransız Büyükel-

çiliği burslarından Fransa’ya 4, TEV-

TOFAŞ burs fonundan İtalya’ya 1, 

TEV-TÜSİAD burs fonundan ABD’ye 

1, İngiltere’ye 1, TEV-SINGA müşte-

rek burslarından Singapur’a 9 genç 

gönderilecek. Dr. Orhan Birman burs 

fonundan ise ABD’ye 1, Almanya’da 

1 olmak üzere 2 genç tıp doktoru 

araştırma çalışmaları yapmak üzere 

bursla eğitim görecek. 

Bugüne kadar 1372 gence yurt dı-

şında eğitim bursu sağlayan TEV, 

yurt dışı bursları ile ilgili ilanlarını her 

yıl ekim-kasım aylarında gazetelerde 

ve vakfın www.tev.org.tr adresli web 

sitesinde yayınlıyor. 

TEV yurt dışı bursları hakkında:

TEV-The British Chevening

İngiltere bursları:

Türk Eğitim Vakfı, 1990 yılından bu 

yana British Chevening ile İngiltere’de 

master öğrenimi için müşterek burs 

veriyor. Bursiyerlerin giderleri her 

iki kurum tarafından yarı yarıya kar-

şılanıyor. Bugüne kadar 282 başarılı 

Türk genci burstan faydalandı. Burs-

lar, mühendislik, ekonomi ve sosyal 

alanları kapsıyor. 2012–2013 öğretim 

yılında 4 genç bu burstan faydalana-

cak.


TEV-DAAD Almanya bursları:

Türk Eğitim Vakfı, 1998 yılından 

itibaren Alman Akademik Değişim 

Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya’da 

Ekonomi, işletme, teknik ve sosyal 

alanlarda müşterek burs veriyor. Bur-

siyerlerin giderlerinin %50’si DAAD, 

%50’si ise TEV tarafından karşılanı-

yor. Bugüne kadar 365 başarılı Türk 

genci burstan yararlandı. 2012–2013 

öğretim yılında da 40 genç burstan 

faydalanacak.

TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa 

bursları:

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Bü-

yükelçiliği arasında yapılan anlaş-

ma gereği 2004 yılından itibaren 

Fransa’da yüksek lisans bursları 

veriliyor. Bu güne kadar 78 genç bu 

burstan yararlandı. 2012–2013 öğre-

tim yılında ise 4 genç burstan yarar-

lanacak. Bursiyerlerin giderlerinin 

%45’i TEV, %55’i ise Fransa Hüküme-

ti tarafından karşılanacak. 

TEV-İngiliz Ticaret Odası İngiltere 

bursları:

Türk Eğitim Vakfı ile İngiliz Ticaret 

Odası arasında bu yıl yapılan anlaş-

maya göre (TEV-Buckingham Scho-

larship) adıyla İngiltere’de 1 gence 

burs imkanı sağlanacak.

Yurtdışı Tıp Bursları- Dr. Orhan 

Birman burs fonu:

Türk tıbbının seviyesinin yükseltil-

mesine katkıda bulunmak amacıy-

la 1996 yılından bu yana, Türkiye’de 

ihtiyaç duyulan temel bilimler ve 

uygulamalı alanlarda, Tıp Fakülte-

leri ve Eğitim Hastaneleri tarafından 

1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling