Geobotanika a dendrologie V krajinném plánováNÍ


Download 49.45 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.09.2017
Hajmi49.45 Kb.

GEOBOTANIKA A DENDROLOGIE V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ

Ing. Jan HalíkZEMĚDĚLSKO PRŮMYSLOVÁ KRAJINA BUDOUCNOSTI?

GEOBOTANIKA, DENDROLOGIE - UPLATNĚNÍ A VYUŽITÍ

-

Průzkumové práce, zpracování podkladních materiálů pro krajinotvorné programy (projekty) Plánovací projektová dokumentace ( generely zeleně, ÚSES, plány péče.

-

Zakládání, obnova a péče o břehové porosty, doprovodná zeleň upravených, revitalizovaných toků.

-

Přírodě blízká proti povodňová opatření v intravilánech.  

-

Protipovodňová opatření v krajině - suché a polosuché poldry, zemní valy.

-

Obnova území postižených povodní.

-

Revitalizace odvodněných ploch - tůně, mokřady, rašeliniště.

-

Revitalizace vodních toků v krajině - napřímená, zpevněná zatrubněná koryta, obnova průtoků ve slepých ramenech.

-

Obnovy migrační propustnosti toků , migrační přechody a tunely u dálnic (ekodukty)

UPLATNĚNÍ GEOBOTANIKY A DENDROLOGIE V 

KRAJINÁŘSKÝCH PROJEKTECH - POKRAČOVÁNÍ

-

Protierozní opatření - vsakovací pásy, remízy, větrolamy.

-

Zalesňování zemědělsky nevyužitých pozemků.

-

Zlepšování druhové skladby lesních porostů

-

Odstraňování skládek a deponií, následné úpravy, rekultivace.

-

Péče o dřeviny v krajině ( solitéry, významné a památné stromy) stromořadí

-

Regulace šíření invazních druhů rostlin v krajině.

-

Ochrana původního genofondu domácích dřevin, podpora, 

reintrodukce.

-

Šetrné postupy v hospodaření na zemědělské a lesní půdě.Úprava stanovištních poměrů

Obnova a péče o krajinné prvky

-

Hodnocení projektů pro státní správu

-

Aplikovaný výzkum v oborech aplikované 

ekologie

-

Podnikání v oboru, správa privátních nemovitých majetků

GEOBOTANIKA, DENDROLOGIE -

UPLATNĚNÍ A VYUŽITÍ

CO JE TŘEBA VYLEPŠOVAT A NAPRAVOVAT

- PO REALIZACI REVITALIZACÍ A DALŠÍCH ÚPRAV,

ZEJMÉNA VÝSADBY STROMŮ  CHYBÍ NÁSLEDNÁ PÉČE

( Sekání, pastva, výchovný a udržovací řez)

UŽ PROJEKT SE ČASTO NEZABÝVÁ MANAGEMENTEM PRO DANOU ÚPRAVU.

- KONZERVATISMUS BEZRADNOST, NĚKDY ŠETŘIVOST

PŘI VÝBĚRU NOVÉ NÁHRADNÍ VÝSADBY

-

NUTNOST PROVĚŘIT EKOLOGICKÉ POMĚRY V OKOLÍVČETNĚ VÝSKYTU KARANTENNÍCH CHOROB A ŠKŮDCŮ

-

USPĚCHANOST ZAKÁZEK A ZÁMĚRŮ, RYCHLEPROINVESTOVAT DOTACI RYCHLE ŠITÉ NEPŘEHLEDNÉ PROJEKTOVÉ

DOKUMENTACE

-

MÁLO SE POUŽÍVAJÍ NĚKTERÉ ÚČELOVÉ VÝSADBY( záchytné pásy u silnic, produkční větrolamy, energetické

remízky)  V ZAHRANIČÍ NAJDEME MNOHO INSPIRUJÍCÍCH TRADIC. 

-

K EKOLOGICKÉ STABILITĚ I ZVELEBENÍ

-

KRAJINY  NEPŘISPÍVÁ VLASTNICKÁ STRUKTURA  ANI LEGISLATIVA, ANI DOTAČNÍ 

POLITIKA.

KONZERVATISMUS, BEZRADNOST PŘI VÝBĚU

DŘEVIN K VÝSADBÁM

K VÝSADBĚ SE POUŽIJE DRUH, KTERÝ TAM BYL

- specializované patogeny – platí to i pro lesní porosty.

i přírodní téměř klimaxový les má svoji dynamiku obměn.

- řada bezproblémových dřevin se ve veřejné zeleni 

nepoužívá,  např. Jehličnany.

-


ZBYTEČNÁ VOLBA NÁKLADNÝCH ŘEŠENÍ,

ZEJMÉNA U REKULTIVACÍ PO TĚŽBĚ.

Spontánní sukcese mnohdy dopadá lépe a je 

přínosnější z hlediska biodiverzity.

Některé jednodušší postupy při zalesňování jsou 

účinnější, než výsadby sazenic.

Na vytěžených plochách byly vysazovány agresívní 

nepůvodní druhy, jako topol  balzámový, 

Javorovec  jasanolistý, střemcha pozdní,

jasan americký. – následkem  jsou nehodnotné 

krátkověké ekosystémy ruderálního charakteru  s 

nízkou biodiverzitou.


TŘTINA KŘOVIŠTNÍ - DOMINANTNÍ PIONÝSKÁ TRÁVA 

RASTROVÉ „KARTÁČOVÉ VÝSADBY“

STŘEMCHA POZDNÍ – PADUS SEROTINA

MÁLO SE VYUŽÍVAJÍ ÚČELOVÉ VÝSADBY A

VÝSADBY S  KOMBINOVANÝM  UŽITKEM

ENERGETICKÉ A PRODUKČNÍ 

VĚTROLAMY, REMÍZY A BŘEHOVÉ 

VÝSADBY  

ZÁCHYTNÉ PROTISNĚHOVÉ ŽIVÉ 

STĚNY U HORSKÝCH SILNIC, NEBO 

HUSTÉ ALEJE, JAKO VĚTROLAMY.

.


ENERGETICKÉ REMÍZKY A VĚTROLAMY– PAŘEZINY –

PRODUKCE PALIVOVÉHO I UŽITKOVÉHO DŘEVA

ROZHODNĚ LEPŠÍ A ÚČELNĚJŠÍ, NEŽ TOPOLOVÉ

PLANTÁŽE S  POCHYBNÝM UŽITKEM.

KOLIK ENERGIE SE SPOTŘEBUJE NA TUNU SUCHÉ ŠTĚPKY?

RUČNÍ TĚŽBA REMÍZKŮ A VĚTROLAMŮ

TERASOVÉ REMÍZKY V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ –

SVAH VRCHU OBLÍK U LOUNVEGETAČNÍ ÚPRAVY REVITALIZOVANÝCH TOKŮ SE 

OMEZUJÍ JEN NA VÝSADBU OMEZENÉHO SORTIMENTU 

DŘEVIN A  DOSEV NĚJAKOU SMĚSÍ ( LUČNÍ)

Podrost se stává doménou druhově chudého společenstva

apofytů a neofytů Kopřiva dvoudomá, svízel přítula, bršlice.,

REKONSTRUKČNÍ A KONZERVAČNÍ EKOLOGIE

EKOLOGIE OBNOVY

OBNOVA , REKONSTRUKCE EKOSYSTÉMŮ,

ŘÍSENÁ SUKCESE, INTRODUKCE      K - STRATÉGŮ

NOVÉ OBORY:

:


PŘÍKLAD MOŽNOSTI NÁVRATU EKOSYSTÉMU

INICIÁLNÍ STANOVIŠTĚ PRO ŘÍZENOU ČI

ASISTOVANOU SUKCESI.

RUDERALIZOVANÉ BŘEHY POTOKA

V PŘÍPADĚ HROZÍCÍ RUDERALIZACE JE 

LEPŠÍ ŘEŠENÍ „BŘEHOVÝ REMÍZEK“

MÁLO POUŽÍVANÉ ÚČELOVÉ VÝSADBY V KRAJINĚ

ZÁCHYTNÉ PROTINÁVĚJOVÉ BARIÉRY U SILNICTRADIČNÍ ZMLAZOVANÉ A ZAPLÉTANÉ ŽIVÉ STĚNY  U.K.

STROMY TVAROVANÉ

PASTVOU

NA ZAPLÉTANÉ STĚNY VHODNÝ JILM – ULMUS PUMILA

U ZALOŽENÝCH VÝSADEB I U 

REALIZOVANÝCH REVITALIZACÍ CHYBÍ 

NÁSLEDNÁ PÉČE

NEPROVÁDÍ SE PRŮBĚŽNÝ VÝCHOVNÝ ŘEZ, NĚKDY ANI ZASTŘIŽENÍ 

SAZENIC

VČAS SE NEODSTRAŇUJÍ NAPADENÉ STROMY.NENÍ PÉČE O BYLINNÝ KRYT PŘI REVITALIZAČNÍCH A REKULTIVAČNÍCH 

ÚPRAVÁCH.ZAPĚSTOVÁNÍ KORUN 

JE TŘEBA ZAČÍT HNED U

MLADÝCH STROMŮ

PLATAN JAVOROLISTÝ FR.

REDUKCE KORUN ( ZMLAZENÍ ) VÝRAZNĚ

PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST STROMU.

NEUDRŽOVANÝ OLIVOVNÍK ( ŘECKO )

NEJSTARŠÍ STROMY NAJDEME V 

PAŘEZINÁCH

KONEC STARÝCH STROMŮ

VRBA NAPADENÁ SÍROVCEM

TLAKOVÉ SRŮSTY –

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA 

HAVÁRIÍ

PÁD PAJASANU VE ZLÍNĚ 

2012

KALAMITY VE SMRKOVÝCH MONOKULTURÁCH 

ZPŮSOBUJÍ STÁLE ČASTĚJI SKRYTÉ HNILOBY KOŘENŮ

IDEÁLNÍ HABITUS DO ALEJÍ

PŘEDIMENZOVANÝ OPĚRNÝ SYSTÉM U MLADÉ METASEKVOJE

Document Outline

 • GEOBOTANIKA A DENDROLOGIE V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ
 • Slide Number 2
 • Slide Number 3
 • Slide Number 4
 • Slide Number 6
 • Slide Number 7
 • Slide Number 8
 • Slide Number 9
 • Slide Number 10
 • Slide Number 11
 • Slide Number 12
 • Slide Number 13
 • Slide Number 14
 • RASTROVÉ „KARTÁČOVÉ VÝSADBY“
 • Slide Number 16
 • Slide Number 17
 • Slide Number 18
 • Slide Number 19
 • Slide Number 20
 • Slide Number 21
 • Slide Number 22
 • Slide Number 23
 • Slide Number 24
 • Slide Number 25
 • Slide Number 26
 • Slide Number 27
 • Slide Number 28
 • Slide Number 29
 • Slide Number 30
 • Slide Number 31
 • Slide Number 32
 • Slide Number 33
 • Slide Number 34
 • Slide Number 35
 • Slide Number 36
 • Slide Number 37
 • Slide Number 38
 • Slide Number 39
 • Slide Number 40
 • Slide Number 41
 • Slide Number 42
 • Slide Number 43
 • Slide Number 44
 • Slide Number 45
 • Slide Number 46
 • Slide Number 47
 • Slide Number 48
 • Slide Number 49
 • Slide Number 50
 • U ZALOŽENÝCH VÝSADEB I U REALIZOVANÝCH REVITALIZACÍ CHYBÍ NÁSLEDNÁ PÉČE
 • Slide Number 52
 • Slide Number 53
 • Slide Number 54
 • Slide Number 55
 • Slide Number 56
 • Slide Number 57
 • Slide Number 58
 • Slide Number 59
 • Slide Number 60
 • Slide Number 61
 • Slide Number 62
 • Slide Number 63
 • Slide Number 64
 • Slide Number 65
 • Slide Number 66
 • Slide Number 67
 • Slide Number 68
 • Slide Number 69
 • Slide Number 70
 • Slide Number 71
 • Slide Number 72
 • Slide Number 73
 • Slide Number 74
 • Slide Number 75
 • Slide Number 76
 • Slide Number 77


Download 49.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling