Glоbаl iqtisоdiy rivоjlаnish


Download 30.86 Kb.
Sana28.12.2022
Hajmi30.86 Kb.
#1012084
Bog'liq
Innovatsiya
8-9-sinf-huquq-va-iqtisod-test(1), “Konstitutsiya – baxtimiz qomusi”nomli, 1iyun “Xalqaro bolalar kuni”ga bag‘ishlangan, 3 Amaliy amaliy mashg'ulot yuzasidan savollar, 3 Amaliy amaliy mashg'ulot yuzasidan savollar, 1 kurs 2 semestr Ma'ruza 2. (2), Mavzu boshqaruv psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi va vaz-fayllar.org, Mavzu boshqaruv psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi va vaz-fayllar.org, 10-sinf-informatika (1), test 2, 22, талабалар маълумотлари, 8-Sinf soati, 6-sinf Tarix konspekt, 455 past-simple-regular-irregular-verbs-test-a1-a2-grammar-exercises englishtestsonline.com

GLОBАL IQTISОDIY RIVОJLАNISH”


fani bo’yicha 1-oraliq (401,402-Iqtisod)

 1. Dunyo tаrаqqiyotidаgi ijоbiy o’zgаrishlаr vа jаhоn iqtisоdiyotining hоzirgi hоlаti.

 2. Jаhоn iqtisоdiyoti glоbаllаshuvi jаrаyonlаrining nаtijаlаri.

 3. Jаhоn iqtisоdiyoti glоbаllаshuvining hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri.

 4. Rivоjlаnаyotgаn mаmlаkаtlаr iqtisоdiyotidа хаlqаrо mоliyaviy munоsаbаtlаrining o’rni.

 5. Trаnsmilliy kоrpоrаtsiyalаrning mоhiyati vа vujudgа kelishi.

 6. Jаhоn iqtisоdiyoti glоbаllаshuvining tаriхiy bоsqichlаri.

 7. Rivоjlаnаyotgаn mаmlаkаtlаr iqtisоdiyotidа хаlqаrо mоliyaviy munоsаbаtlаrining o’rni.

 8. Хаlqаrо hаmkоrlikni tа’minlаsh me’yorlаri vа хаlqаrо iqtisоdiy tаshkilоtlаrning funktsiyalаri.

INNOVATSION IQTISODIYOT


fani bo’yicha 1-oraliq (201-Iqtisod)

 1. Texnologiyalar ko‘rinishidagi innovatsiyalar va ularning samaradorligi.

 2. Endogen va ekzogen innovatsiyalar haqida tushuncha.

 3. Korxonalarda innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish.

 4. Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning tarkibiy qismlari.

 5. Korxonada inson kapitali va uni baholash.

 6. Hududiy innovatsion xizmatlar bozorini rivojlantirish yo‘llari.

 7. Innovatsion xizmatlar bozorini asosiy tarkibi.

 8. Tashkiliy va biznesni yoritishdagi innovatsiyalar.

KO‘CHMAS MULKDAN FOYDALANISHNI


TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH”
fani bo’yicha 1-oraliq (401,402-KMEvaUB)

 1. Ko‘chmas mulk ob’ektlari, xususiyatlari va o‘ziga xos jihatlari.

 2. Ko’chmas mulk obyektlarining hayotiy davomiyligi.

 3. Ko‘chmas mulk ob’ektlarining tasniflanish tizimi.

 4. Daromad olishga sharoit yaratuvchi tijorat ko’chmas

mulk obyektlari tavsifi.

 1. Ijtimoiy soha ko‘chmas mulk ob’ektlarini baholashga ta’sir qiluvchi omillar.

 2. Shaharlar va qishloq yerlarini zonalarga ajratish

 3. Uy-joy maqsadlarida foydalaniladigan ko’chmas mulk obyektlarining konstruktiv elementlari va muxandislik qurilmalari hamda ulardan foydalanishni tashkil etish.

 4. Yer maydonining mohiyati. Davlat yer kadastri.

QURILISH TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY TAHLILI”
fani bo’yicha 1-oraliq (401,402-KMEvaUB)

 1. Qurilish tashkilotlarining moliyaviy tahlilida - xo’jalik subyektlarini boshqarishning muhim funksiyasi sifatida.

 2. Taqqoslash usuli va uni qo’llashda amal qiladigan shartlar.

 3. Moliyaviy tahlilda qo’llaniladigan usullarni guruhlarga ajratish.

 4. Iqtisodiy (moliyaviy) tahlilni tashkil etish va o’tkazish bosqichlari.

 5. Tahlilda foydalaniladigan axborot manbalarining to’g’riligini tekshirish usullari.

 6. Mahsulot (ish, xizmat)lar ishlab chiqarish va sotish hajmlari bo’yicha belgilangan biznes rejalarning bajarilishini tahlili.

 7. Korxonada mehnat resurslarini tahlil qilishning ahamiyati, tahlil vazifalari va axborot manbalari.

 8. Korxonaning material resurslari bilan ta’minlanganligi.

MAKROIQTISODIYOT”
fani bo’yicha 1-oraliq (201-Iqtisod)

 1. “Makroiqtisodiyot” fanining mohiyati, predmeti va obyekti.

 2. Makroiqtisodiy holatni aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkichlar.

 3. Iqtisodiy davr tushunchasi va uning bosqichlari.

 4. Inflyasiya tushunchasi, ko‘rsatkichlari va o‘lchanishi.

 5. YAlpi talab hajmiga ta’sir qiluvchi omillar.

 6. Iste’mol va jamg‘arish, ularning grafiklari va funksiyalari.

 7. Keynsning iqtisodiy muvozanat nazariyasi. Iste’mol va jamg‘arma.

 8. Pul tushunchasi va uning funksiyalari. Pul agregatlari.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ”
fani bo’yicha 1-oraliq (403-KMEvaUB)

 1. Классификация методов и особенности анализа финансового

состояния строительной организации.

 1. Меоды и приёмы финансового анализа.

 2. Основные категории и понятия финансового анализа организации/

 3. Показатели прибыли, используемые в финансово-экономическом

анализе.

 1. Содержание и структура бухгалтерского баланса.

 2. Анализ финансовых доходов и расходов.

 3. Механизм распределения прибыли.

 4. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и финансовое планирование

в условиях рыночной экономики.
Download 30.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling