Guliston davlat universiteti huzuridagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi


Download 52 Kb.
Sana24.09.2020
Hajmi52 Kb.GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI HUZURIDAGI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI

Tasdiqlayman”Gul DU huzuridagi XTXQTMOHM

direktori:__________Sh.Turdimetov

___ __________ 2019-yil

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA TA’LIM TEXNOLOGIYALARI” KAFEDRASI


TA’LIM TARBIYA PSIXOLOGIYASI MODULIDAN

TESTLAR TO’PLAMI

MALAKA TOIFA YO’NALISHI: AMALIYOTCHI PSIXOLOGLAR

1. Individ so’ziga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni toping?

*a) alohida mustaqil holda mavjud bo’lgan organism.

b) nerv tizimining bazi genetik nazariyalari va xususiyati.

c) insondagi yangi harakat obraz va tushunchalarning paydo bo’lishi.

d) tashqi muhit va nutqga suyangan holda idrokning ichki rejalari.

2. Individual so’ziga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni toping?

*a) individning tug’ilgandan boshlab to hayotining so’ngigacha davom etadigan o’ziga xos shakllanish jarayoni.

b) inson psixikasini va ongini jamlagan holga keltirish maqsadida unga aqliy ta’sir o’tkazish.

c) insondagi yangi harakat obraz va tushunchalarning paydo bo’lishi.

d) tashqi muhit va nutqga suyangan holda idrokning ichki rejalari.

3. E.Erikson o’zining psixosotsial davrlashtirishda maktab yoshidagi bolalarda qaysi faoliyat turi yetakchilik qiladi deb ko’rsatgan?

*a) mehnatsevarlik, noto’liqlik, ta’lim va o’z ustida ishlash.

b) o’yinlar yetakchilik qiladi.

c) ishonch va ishonchsizlik.

d) jinsiy identifikatsiya.

4. E.Erikson o’zining psixosotsial davrlashtirishda yetuklik davri deb nechi yoshlarni ko’rsatgan?

*a) 26-64

b) 25-50

c) 20-55


d) 26-60

5. L.S.Vigotskiy inson umrini davrlashtirishda tug’ilganda inqroz deb necha yoshlarni ko’rsatgan.

*а) 0dan 1 yoshgacha

b) 2-4 yosh

c) 6-7 yosh

d) 1-3 yosh


6. L.S.Vigotskiy ilk bolalik davri iniqirozi deb nechi yoshlarni ko’rsatgan.

*a)1-3 yosh

b) 4-5 yosh

c) 11-12 yosh

d) 3-7 yosh
7. Xarakterning ekstrovert va introvert tiplarini fanda kim ajratgan

*a)Karl Yung

b) Pavlov

c) Sechenov

d) Gippokrat
8. Individual psixologik xususiyatlarni ko’rsating?

*a) temperament, xarakter, qobiliyat

b) sezgi, idrok, xotira

c) emotsiya, iroda

d) nutq, xotira
9). O’smirlik davrining etakchi faoliyati turi bu.....

*a)Tengdoshlar bilan intim shaxsiy muloqat

b) Rolli o’yin

c) Predmetli faoliyat

d) Ta’lim
10. D.B.Elkonin nazariyasida 7-10 yoshli bolalardagi etakchi faoliyati bu?

*a)Ta’lim

b) Predmetli faoliyat

c) O’quv-kasbiy faoliyat

d) Rolli o’yin
11. Shaxsning bilish jarayonlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

*a) sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur

b) temperament, xarakter, qobiliyat

c) emotsiya, temperament

d) emotsiya, iroda
12. Xolerik temperamentiga xos psixologik xususiyatlarni ko’rsating?

*a)Kuchli qo’zg’aluvchan besabr jo’shqin muloqatga kirishuvchan

b) Kuchsiz qo’zg’aluvchan kam gap extiyotkor

c) Qo’zg’alishi sust kam gap ikkilanuvchan

d) Muloqatga kirishuvchan ikkilanuvchan qatiyatsiz

13. Individning o’z tajribasini esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushurishi nima deb ataladi?

*a)Xotira

b) Tafakkur

c) Idrok

d) Sezgi
14. Insonning fikrlash jarayonlari orqali qaror qabul qilishi, hamda qabul qilingan qaror asosida o’z xarakterlarini yo’naltirish bu ....

*a)Iroda

b) Xotira

c) Tafakkur

d) Idrok15. D.B. Elkonin ilk bolalik davrining etakchi faoliyati turi…

*a)Predmetli faoliyat

b) Ta’lim

c) O’quv kasbiy faoliyat

d) Muloqat

16. D.B. Elkonin ilk o’spirinlik davrideb necha yoshlarni ajratgan.

*a)15-17 yosh

b) 7-10 yosh

c) 12-13 yosh

d) 11-15 yosh

17. E. Erikson psixosotsio dinamik davralshtirishi bosqichlarida tug’ilgandan 1 yoshgacha davrni nima deb ataladi?
*a)Go’daklik

b) Ilk bolalik

c) Kichik maktab yoshi

d) Chaqaloklik18. E. Erikson 3-6 yoshlarda bollarda qaysi faoliyat turi etakchilik qiladi deb ko’rsatgan?

*a)O’yin b) Intelekt

c) Maktab yoshi

d) Ta’lim


19. Bola rolli o’yinlar orqali... *a)Ijtimoiylashadi b) Ta’lim c) Kasbiy faoliyat ko’nikmalari ortadi d) Mexnatsevarlik
20. O’smirlik davri insonni bolalikdan yoshlikka o’tuvchi o’z navbatida boshqa davrlardan qaysi tamonlari bilan farq qiladi? *a)Keskinroq-murakkabroq do’stlik tuyg’ulari ortadi b) Kasb-hunar c) Intelekt d) Ta’limga bo’lgan munosabati

21. Sezgiga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni toping? *a) odamning real yoki abstrakt obektlarga subektiv munosabatini ifodalovchi hissiy jarayon. b) inson psixikasini va ongini jamlagan holga keltirish maqsadida unga aqliy ta’sir o’tkazish.

c) insondagi yangi harakat obraz va tushunchalarning paydo bo’lishi.d) tashqi muhit va nutqga suyangan holda idrokning ichki rejalari.
22. O’smirlik davrining xarakterli xususiyatlaridan biri bu o’smirlik avtonomiyasidir uning turlarini ko’rsating. *a)Barchasi to’g’ri b) Emotsianal c) Makoniy d) Huquqiy
23. Ota-onalar o’smir yoshdagi bolalar bilan qanday munosabatda bo’lganlari ma’qul? *a)Do’stlashish b) Ishlariga aralashmaslik c) Etibor bermaslik d) Qattiq nazorat

24. Endi u bola emas-u Hali katta ham emas bu formula qaysi davr xarakterini bildiradi? *a)O’smirlik b) Etuklik c) Kichik maktab yoshi d) Bolalik
25. J. Piajening fikricha Ijtimoiy hayot uch narsaning ta’siri.... *a)Barchasi to’g’ri b) Mazmun c) Qoidlar d) Til
26. Tasavvurning tafakkurdan farqi nimada? *a)Tasavvurning reallikka to’g’ri kelmasligi. b) Bir xil jarayon. c) Tasavvurning cheksizligi. d) Voqelikni umumlashtirgan holda, qonuniy bog’lanishlarni so’z va tajriba vositasida aks ettirishdir.
27. K.D. Ushenskiyning fikricha bolaning maktabdagi o’qish faoliyatini tayyorligi nima bilan aniqlanadi? a)Umumiy taraqqiyot b) Emotsiya c) Munosabat d) Intelekt
28. O’smirlik davri nechanchi sinflarga to’g’ri keladi? *a)5-8 b) 7-8 c) 4-5 d) 5-6
29. O’smirlik davrida shaxsda egosentrizm qanaqa ko’rinishda bo’ladi? *a)Yuqori b) Sust c) Sezilmaydi d) O’rtacha
30. Elkonin chaqolaqlik davri deb necha yoshlarni ajratgan etakchi faoliyat tipini xam ko’rsating. *a)0-1 bevosita emotsianal muloqat b) 2-4 yosh roli o’yin c) Ta’lim 4-6 yosh d) 2-3 yosh ishonch
Download 52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling