Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet1/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ona tili

1 Jonatan Sviftni “Gulliverning sayohatlari “ asrlarida soxta olimlar nechanchi qismda olingan?

a)1-qismdan b)4- qismdan c)2-qismdan D)3- qismdan

2. Shart bog’lovchilari berilgan qatorno toping!

a) agar ,ya’ni ,hamda B)Garchi, basharti, agar c)basharti va kim d)bordiyu, chunki ammo

3 .Javoblarning qaysi birida so’zlarning undoshlari faqat til orqa undoshlaridan iborat?A)egik, go’ng ,kakao b)kakku, kek, keyin c)ko’k, gala,geology d)kakao ,katak, grek

4. “Doktorxona deganda Sotiboktining ko’z oldida izvosh va oq podshoning surati solingan25 minlik pul kelar edi” Ushbu parcha qaysi asardan olingan ?A) “Bemor” b)”O’g’ri” c)Urushning so’nggi qurboni d) “Qardon dalalar”

5.Darak gap shaklidagi ko”chirma gap o”zlashtirma gapga aylantirilganida ko’chirma gapni egasi qanday bo’lakka aylanadi?

a)o’zlashtirma gap egasiga b)o’zlashtirma gap kesimiga C)qaratqich aniqlovchiga d)to’ldiruvchiga

6. Qo’shma so’zlar berilgan javobni toping!a)o’qib chiqdi b)qo’shma so’zberilmagan c)quvonib ketdi d) chiza oldi

7. Qaysi gap tarkibida hol ibora bilan kelgan?

a)Ko’plari dala ko’rmagan, oftob yemagan qizlar B)Uy endi suv quyganek jimb qoldi

c) Tepalikdagi chinor, ikki tup qayrag’och, tort besh kishilik talay supalar soya solib turardi

d)Uni Hayotga undagan, oq –qorani ajratishga o’rgatgan Usmonjon emasmi?

8. Shaxs, narsa ,hodisaning uch shaxsdan biriga tegishliligini ifodalovchi shakl…A)egalik qoshimchalari b)lug’aviy shakllari c)kishilik olmoshlar d)shaxs- son qo’shimchalari

9)Olmoshning qaysi turida qo’shma olmoshlar bir turdagi olmoshlardantashkil topgan?

a)kishilik b)so’roq c)belgilash D)ko’rsatish

10.Bo’lishlik shaklidagi ravishdosh ishtirok etgan gapni toping!

a) U hozir charog’bonlik qilayotgan emish b)Donishmand el boshqacha yo’l tutadi

c)Bebosh suvni maslahat bilan yo’lga solabil D)O’jarni urmay so’kmay yo’lga sol deganlari bejiz emas ekan

11.”Kuntug’mish “ dostonida Xolbeka sovchilarga qanday shart qo’yadi?

a)shaxmat o’yini B)narda o’yini c)ot choptirish d)kamon tortishni

12.Gulhaniyning “Zarbulmasal”ida Boyo’gli qizi Gunashbonu uchun qancha mahr (qalin ) so’radi?

a) tilla isirg’a va bilaguzuk b)ikki vayrona uy c)Farg’ona muzofotidagi barcha o’rmonlarD)ming chordevor

13.Ot so’z turkumiga xos bo’lgan zid ma’noli so’zlarni toping!A)savol-javob b)o’y –xayol c)oq –qora d)keldi-ketdi

14. Tobe so’z va hokim so’z moslashuvli birikmalarda qanday vositalar yordamida bog’lanadi?

a)ko’makchilar yordamida b)turli kelishik qo’shimchalar yordamida c) so’z tartibi va tobe ohang yordamida D)qaratqich kelishigi va egalik qo’shimchalari yordamida

15. Alisher Navoiy quyidagi tavsifni “Farhod va Shirin “ dostoni qaysi qahramoni madhiga bag’ishlangan?

Demonkim ,ko’ngli pok-u ham ko’zi pok, Tili pok-u ,so’zi pok-u ,o’zi pok.

a)Shopur b)Bahrom C)Farhod d)Shirin

BIOLOGIYA

16. Yertut o’simligi mevasi rangining qizil bo’lishi oq bo’lishi ustidan chalaa dominantlik qiladi.Naslda faqat pushti mevali organizmlar olish uchun qanday genotipli ota –ona chatishtirilishi kerak?

a) AA x Aa b)AA x aa c)Aa x aa d)Aa x Aa

17.Qand lavlagi ,karam va beda vatanini aniqlang!a)O’rta yer dengizi b)Janubiy Amerika c)Janubiy Osiyo d)Efiopiya

18. Nafas olish a’zolarining ketma –ketligi qaysi javobda to’g’ri berilgan?

1)o’pka 2)traxeya 3)hiqildoq 4)burun bo’shlig’i 5) bronxlar

a)4,3,2,5,1 b)1,2,3,4,5, c)4,2,3,5,1 d)3,4,2,5,1

19.Qaysi kasallikda odam quyosh nuriga ta’sirchan bo’lib qoladi?

a)dahonizm b)fenilketonuriya c)shuofioniya d)albinism

20.Odamda uchraydigan autosoma xromosomalar o’zgarishi bilan bog’liq kasalliklarni belgilang!

a)Klaynfeller sindromi b)Fenilketonuriya c)Daun sindromi d)Shershevskiy –Terner sindromi

21. Oqsil sintezi jarayonida aminokislotalar nima yordamida faol holatga keladi?

a)oqsillar b)nukleotidlar c) DNK d)ATF

22.Tugunak bakteriyalarning faoliyati natijasida tuproq qanday birikmalar bilan boyiydi?

a)kalsiyli b) fosforly c)kaliyli d)azotly

23. Jigar qurti qaysi tip va turga mansub?

a)to’garak, tasmasimon b)yassi ,so’rg’ichlilar

c)yassi ,tasmasimon d)halqali, tasmasimon

24.Yo’sinlar qanday yo’l bilan ko’payaydi?

a)faqat jinssiz yo’l bilan b)urug’ yordamida c)jinssiz va jinsiy bo’g’inlarning gallanishi bilan d)rizoidlar yordamida

25. Quyida berilgan organismlarning qaysi biridan atir va sovunlar tayyorlash uchun hushbo’y moddalar olinadi?

a)zamburug’ b)yo’sin c)lishaynik d)bakteriya

26. Sho’radoshlar oilasiga kiradigan quyidagi o’simliklarni hayotiy shakli bilan juftlab korsating!

a)saksovul b)tersken c)lavlagi d)ismaloq

1)bir yillik 2)ikki yillik 3)buta 4)yarim buta 5)daraxt

A)a-1;b-4;c-2;d-5 B)a-3;b-1; c-2; d-4 C)a-5; b-4; c-2; d-3 D)a-5;b-4;c-2;d-1

27.Odam organizmidagi qaysi bezning gormoni ta’sirida siydik ajralishi ko’payadi?

28.Blastula ichi siydik bilan to’lgan bo’ladi. Bu bo’shliq nima deb ataladi?

a)blastula b)blastotsel c)gastrula d)birlamchi ichak

29.Tashqi muhit ta’siri ostida o’z sifat ko’rsatkichini saqlab qoluvchi tabiat bo’lagiqanday ataladi?

a)metallar b)tirik organism c)tog’ qoyasi d)o’lik jism

30.Tilyapiya qaysi sinfga kiradi?

a)sudralib yuruvchilar b)baliqlar c)qushlar d)sutemizuvchilar

kimyo


31.Etandagi C-C bog’ orasidagi masofa qanchaga teng?

a)0,074 b)0,121 c)o,135 d)0,154

32.Monositilsodikorbon aminokislotalar qanday muhit hosil qiladi?

a)amfoter b)kuchsiz ishqoriy c)kislotali d)ishqoriy

33.Uglerodli birikma tarkibida 2 ta a- va 2 ta z bog’ bo’lsa , uglerodning gibridlanishi qanday bo’lishi mumkin?

a) b) c)sp d)bunday birikma mavjud emas34.Qaysi reaksiyada oltingugurt (IV) oksidi qaytaruvchi bo’ladi?

a) B)|

35.Massasi 19,6 g bo’lganmis (II)gidroksidning termik parchalanishidan

Hosil bo’lgan mis (II) oksidini qaytarish uchun qancha hajm (l.n.sh)vodorod talab etiladi?

a)5,6 b) 4,48 c)2,24 d)3,36

36.Quyidagi qaysi moddaning kationi va anioni bir hil elektron konfiguratsiyaga ega?

a)Al b)CaO c)NS d)LiCl

37. Kremniyning massa ulushi eng kata bo’lgan birikmani toping!

a)kremniy(IV)-bromid b)kremniy (IV)-oksid

c) kremniy(IV)-xlorid d) kremniy(IV)-sulfid

38.Quyidagi moddaning tavsiflovchi xossalariniajrating!

39.Quyidagi birikmada nechta birlamchi uglerod atomi bor?

.

a)6 b)4 C) 5 d)2

40.Quyidagi molekulalardan qaysi biri uchun dissotsiyalanish energiyasi eng kata?

a) b) c) d)

41.Qaysi qatordagi barcha moddalar etanol bilan ta’sirlashadi?

a)

42. 250 ml hajmdagi0,6 M KON eritmasini tayyorlash uchun 5M li eritmasidan qancha(ml) olish kerak?

a)40 b)10 c)30 d)20

43. Tarkibida 2,4 -dona vodorod atomi bo’lgan propanning hajmi (n.sh)

Necha litr bo’ladi?

a)2,8 b)11,2 c) 22,4 d) 33,6

44.Temir sulfidga qanday kislota ta’sir ettirilganda palag’da tuxum hidi keladigan

Gaz hosil bo’ladi? Sarflangan kislota va ajralib chiqqan gazni toping!

FeS+….-→Fe+ ….a)HCl va b)HCLO va c) va d) va

45. Fosfor yer qobig’ini necha foizini tashkil qiladi va u tabiatda asosan

Qanday minerallar ko’rinishida uchraydi?

a)0,05;fosforitlar va apatitlar b) 0,06;fosforitlar va apatitlar

c) 0,08;fosforitlar va apatitlar d) 0,08;silikatlar va apatitlar

ona tili  1. Antuan de Sent Eksuperi”kichkina shahzoda”asarini kimga bag’ishlagan?

Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling