Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet6/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

U ancha o’ylanib gapirdi.

a)ancha b)U c) o’ylanib d)gapirdi

13. Kuchaytiruv –ta’kid yuklamalari berilgan javobni toping.

a) axir, hatto, hattoki, -ku , -u(-yu), -day, -oq, (-yoq) b) axir, hatto, hattoki, -ku , -u(-yu), da ,ham, -gina

c) axir, hatto, hattoki, -ku ,-u(-yu),dan,-oq,(-yoq) d)axir, hatto, hattoki, -ku , -u(-yu), da,-oq(-yoq)ham.

14.Quyidagi matn qaysi uslubga tegishli?

Jo’yaklarda har bir hovuch ko’z yoshday miltirab oqibturibdi .Quyosh qaymoq surtilgan shirmon nondek ufqqa qizarib bota boshladi.

a)badiiy b) publitsistik c)so’zlashuv d)rasmiy

15.Murakkab fe’l kesimli gapni aniqlang.

a)taftishchi butun sirni ochib tashladi. c) butun guruhimiz astoydil ishladi.

b)nega bu yerga tariq sepyapsan? d)Nazirjonning kelishi jumboqni yechdi.

Biologiya

16. Mitseliy nimalar yig’indisidan iborat?

a)sporalar b)gifalar c)surudat d) sporangiylar

17.Bug’doyning tetroploid navida xromosomalar to’plami nechta bo’ladi?

a)48 b)24 c)14 d)28

18.Hujayraning qaysi organoidlarida taxminan teng miqdorda oqsil va nuklein kislotalar bo’ladi?

a)xromosomada b)ribosomalarda c)Golji majmuasida d)endoplazmatik to’rda

19.Ot (I) va qo’y (II) zotlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

1) hisor 2) Vladmir 3) Orlov 4) Romarkon 5) merinos 6) qorabayir 7) laqay

a)I-2, 3, 6; II-1,4,5,7; b)I-2, 3, 4, 6; II-1,5,7; c)I-2, 3, 6, 7; II-1,4,5; d)I-1, 4, 5; II-2,3,6,7;

20. Qaysi kassalikda odam quyosh nuriga juda ta’sirchan bo’lib qoladi?

a)albinizm b)shizofreniya c) fenilketonuriya d) daltonizm

21. Energiya manbaidan foydalanishga qarab temir bakteriyalar qanday toifaga kiradi?

a) xemotrof b) geterotrof c) fototrof d) parazit

22. Blastula ichi siydik bilan to’lgan bo’ladi. Bu bo’shliq nima deb ataladi?

a)blastula b)blastotsel c)gastrula d)birlamchi ichak

23. Oshqozon osti bezi suyqligi tarkibida oqsilni parchalovchi qanday ferment bo’ladi?a) lipaza b) pepsin c) enterokinaza d) tripan

24.Uch bargchali o’simlikni belgilang

a) yertut, kashtan,kaviya b)beda, sebarga, mosh c) beda, sebarga, yantoq d) g’o’za, chinor, anjir

25. Quyonlardan qora rang va paxmoq jun dominant belgi sifatida irsiylanadi. Tajribada digeterozogitali qora paxmoq junli quyon bilan oq silliq junli quyon chatishtirilgan. Olingan avlodning necha foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv bo’ladi?

a) 75 b) 25 c) 12.5 d) 50

26. Ko’p yillik o’tlarni belgilang.

1) shashir 2) qoqi o’t 3)piyoz 4) ituzum 5)qamish 6)kanop 7) iloq

a)2,7,4,5 b) 6,2,1,3 c) 7,1,4,2 d) 1,7,5,2

27.Qaysi bezlardan ajralgan gormonlar organizmda pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi?

a) gipofiz- intermedin, epifiz-melatonin b) gipofiz- somatotrop, epifiz-melatonin

c)buyrak usti- estrogen, gipofiz-ADG c) qalqonsimon- tiroksin, epifiz- vazoptessin

28 Nerv hujayralarida hosil bo’lgan qo’zg’alishlar o’tishida ishtirok qiladigan elementlarni belgilang

1) 2)K 3) Ca 4) Mg 5) Na 6) P 7) Cl

a)4,5,7 b) 2,3,4 c)4,5,6 d)2,5,7

29.Qaysi umurtqasizlar ichki a’zolari va to’qimalari tana suyuqligida joylashgan?

a) yashil bronza qo’ng’izi b)jigar qurti c) nereida d)o’troq dengizi chuvalchangi

30 . Jinsiy xromosomalarga birikkan holda nasldan naslga o’tadigan kasalliklarni belgilang.

a)fenilketonuriya ,shizofreniya b)gemifiliya ,daltonizm

c) shizofreniya, daltonizm d)gemofiliya,mikrotsefaliya

Kimyo


31. Qaysi moddada bromning massa ulushi ko’proq

a)KBr b) KBr c) KBrO d) KBr

32.Aluminiy sulfatning 0,3M eritmasidagi ionlarning konsentratsiyasini aniqlang (a=0,4)

a)0,4:,0,6 b)10,8:57,6 c) 1:1,5 d)0,2 :0,2

33. Kaliy gidroksidning qaynoq eritmasi bilan necha litr (n.sh) xlor reaksiyaga kirishishi natijasida 74,5 g kaliy xlor id hosil bo’ladi?

a) 21,3 b) 13,44 c) 6,72 d)22,4

34.Ushbu reaksiya qachon, kim tomonidan amalga oshirilgan va bu reaksiyadan foydalanib qanday mahsulotlar olish mumkin?

H-C= C-H+HOH [H-CH= C(OH) – H] C-COH

a)1818 y rus olimi V.V.Markovnikov propinga simob tuzlari katalizatorligida suv ta’sir ettirib sirka aldegid olgan.Ushbu reaksiya yordamida atsetilendan ketonlar olish mumkin.

b) 1818 y rus olimi M.G.Kucherov etinga simob tuzlari katalizatorligida suv ta’sir ettirib sirka aldegid olgan.Ushbu reaksiya yordamida propindan ketonlar olish mumkin.

c)1881 yil y rus olimi M.G.Kucherov etinga simob tuzlari katalizatorligida suv ta’sir ettirib sirka aldegid olgan.Ushbu reaksiya yordamida atsetilen guetiologlardan ketonlar olish mumkin.

d) 1881 yil y rus olimi M.G.Kucherov etinga simob tuzlari katalizatorligida suv ta’sir ettirib sirka aldegid olgan.Ushbu reaksiya yordamida atsetilen gomologlardan ketonlar olish mumkin.

35.Oqsillar asos xossalarni ifodalaydiigan reaksiya qaysi birikmalar ishtirok etadi?

1) ishqoriy metallar 2) mineral kislotalar 3) ishqorlar 4) metal oksidlar

a)1,3,4 b) 1,4 c) 1,3 d) faqat 2

36. Atom massasi 4 ga teng bo’lgan elementning nomini toping.

a) magniy b) temir c) kalsiy d) uglerod

37. 3 g etandan ……. . . . hosila olish uchun xlordan necha gramm talab etiladi?

a) 71,0 b)7,1 c) 35,5 d) 3,55

38. Qaysi aldegid oson polimerlanadi?

a) etanal b)hutanal c) metanal d)paetanal

39. Tashqi energetic qavatda joylashgan elektronlar qo’zg’algan holatida 3 ko’rinishda bo’ladigan elementlarni ko’rsating

a)kislorod b) azot c)…….. d) xlor

40. Molekulyar kristall panjarali moddalarni ko’rsating.a) b) c) NaCl, KN d) olmos, grafit

41. Pentan izomerlari uchun izomeriyaning qaysi turi xos?a)geometrik izomeriya b) uglerod skleti izomeriyasi c) dinamik izomeriya d)funksional guruh holat izomeriyasi

42.Azot oksidlaridan qaysi biri tibbiyot sohasida og’riqni qoldiruvchi vosita sifatida qo’llaniladi? a) O b)N c) d)

43. 1 mol kaliy gidroksid va 1mol kaliy digidrofosfat reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil bo’ladi.

a)kaliy gidrofosfat c) kaliy fosfat

b) kaliy gidrofosfat va fosfat kislota d) kaliy fosfat va kaliy gidrofosfat

44. kumush nitrat eritmasi orqali 30 minut davomida 6 A tok o’tkazilganda

Katodda va anodda qanday moddalar qancha ajralib chiqadi?a)-2g ; -1,2 mol b)c)) -1,2g;-mol

45.H N molekulasidagi – gibridlanganda orbitalar sonini aniqlang

a)1 b)0 c)6 d)3

Ona tili


1.Tobe so’z hokim so’zga ko’makchi yordamida birikkan qatorni aniqlang.

a)havoning sofligi b)qulog’iga shivirlash c)pastlikka tushib ketmoq D)qo’li bilan g’ijimlamoqDownload 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling