Gulliverning sayohatlari


Download 122.18 Kb.
bet8/10
Sana10.02.2020
Hajmi122.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

a)”Sariq devni minib” b)”jannati odamlar” c)”Shum bola” d)”Shirin qovunlar mamlakati”

3.-illa, -ulla qo’shimchalari odatda qaysi so’z turkumidan fe’l yasaydi?

a)otdan b)sondan c)taqlid so’zdan d)sifatdan

4.Ikkinchi masala ancha jiddiy ,shuning uchun u maxsus o’rganishni talab qiladi.Ushbu gapda ergash gap bosh gapga qaysi vosita orqali bog’langan?

a)ko’makchili qurilma b)nisbiy so’z c)ohang d)yuklama

5.Mening maktab aro buldur murodim,Xatimdek chiqsa imloyi savodim.

Ushbu baytni qaysi shoir to’qqiz yoshida yozgan?

a)Zokirjon Holmuhammad o’gli Furqat b)Muhammad Sulaymon o’gli Fuzuliy

c)Boborahim Mashrab d)Muqimiy Muhammad Aminxo’ja

6.Yasama so’zlar qatorini toping .

a)ikkalasi, yuvintirishdi b)behabar ,o’qiy boshladi c)xushchaqchaq,sotib oldi d)javob berdi, aytdi

7.Chuqur til orqa undoshlarini toping .

a)b,d,g b)q,g’ x c)h,x,f d)p,t,q.

8.Quyida berilgan qaysi so’z turkumlarida tobe so’z sifat bilan ifodalangan?

a)ishonchli so’z ,oq kabutar, qizargan olma b)novlining o’rtasi,qushning qanoti,do’stimning maktubi

c)do’stona munosabat,g’oyat qiziqarli,kuz shamoli. d)qiziqarli suhbat,beqiyos o’lka,katta qishloq

9.Qaysi qatorda “sifat-ot” ko’rinishidagi qo’shma sifatlar mavjud?

a)sovuqqon ,balandparvoz b)dunyoqarash,toshbag’ir c)kamgap,kamquvvat d)tezoqar,ertapishar

10.Zid ma’noli so’zlar berilgan qatorni aniqlang.

a)bahs,tortishuv,munozara,mubohasa. b)suyuq ,quyuq, yirik, mayda

c)qarash,boqish, nigoh,nazar d)kech,xayr, kul,tuz.

11.Balki modal so’zi yana qanday vazifani bajarishi mumkin?

a)ko’makchi b)yuklama c)bog’lovchi d)gumon olmoshi

12. Antuan de Sent Eksuperi”kichkina shahzoda”asarini kimga bag’ishlagan?

A) do’stiga b)uchuvchilarga c)otasiga d)bolalarga

13. “Kuntug’mish “dostonida Kuntug’mishni halokatdan saqlab qolga timsol kim?

a)Ashurxo’ja b)Qosim qabilaboshi c) Xohmo’min yasovulchi d) Qilichxon laqabli podsho

14. Uyushuq bo’laklardan keyin umumlashtiruvchi kelsa, umumlashtiruvchidan oldin qanday tinish belgisi qo’yiladi?

a) nuqtali vergul qo’yiladi b) ikki nuqta qo’yiladi c) tire qo’yiladi d) vergul qo’yiladi

15. ”Mavlono Lutfiy o’z zamondoshining malik ul-kalomi erdi, forsiy va turkiyda naziri yo’q erdi va turkcha devoni mashhurdir”

Lutfiyga berilgan ushbu ta’rif kim tomonidan aytilgan?

a)Alisher Navoiy b) Husayn Boyqaro c) Zahiriddin Muhammad Bobur d) Abdurhmon Jomiy

Bilogiya

16.Mitseliy nimalar yig’indisidan iborat?

a) viruslar b) sporalar c) gifalar d) sporangiylar

17. Qisqichbaqa qonida erigan zararli mahsulotlar qaysi a’zo orqali tashqariga chiqariladi?

a) anal teshiga b) yashil bezlar c) qizil bezlar d) buyraklar

18 pichan bakteriyasi shakliga ko’ra qanday bakteriyalar guruhiga kiradi?

a) batsillalar b) bukilgan c) sprillalar d) koklar

19. Ot (I) va qo’y (II) zotlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

1) hisor 2) Vladmir 3) Orlov 4) Romarkon 5) merinos 6) qorabayir 7) laqay

a)I-2, 3, 6; II-1,4,5,7; b)I-2, 3, 4, 6; II-1,5,7; c)I-2, 3, 6, 7; II-1,4,5; d)I-1, 4, 5; II-2,3,6,7;

20. .Hujayra ichida harorat deyarli o’zgarmasligi yoki katta darajada farqlanishi sababini ko’rsating.

a)fipidlarning mavjudligi b) hujayra ichida tuzlarning mavjudligi c) suvning kata issiqlik sig’imi va issiqlikni yaxshi o’tkazish xususiyati d) kuchsiz kislota va kuchsiz ishqorlarning lar bilan bog’lanish

21. Qaysi irsiy kassallikda chalingan bettiorlarda yurak va yirik qon qon tomirlari nuqsoniga ega bo’lgan , oetatuvakiyrganizmlar ko’p uchraydi

a)fenilketomeriya b) Klaynfelter sindromi c) shersheviskiy –ternet sindromi d) daun sindromi

22. . Quyonlardan qora rang va paxmoq jun dominant belgi sifatida irsiylanadi. Tajribada digeterozogitali qora paxmoq junli quyon bilan oq silliq junli quyon chatishtirilgan. Olingan avlodning necha foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv bo’ladi?

a) 75 b) 25 c) 12.5 d) 50

23. Amnion suyuqligining vazifasini belgilang.

1)homilada moddalar almashinuvining normal o’tishi,

2)homilaning erkin harakatlanishi , 3)organogenezning to’g’ri ko’chishi ,

4)o’zak organlarining hosil bo’lishi 5)noqulay ta’sirdan himoya

6)homilaning bachadon devoriga birikishi.

a)3,4,5,6; b)1,2,6; c)1,3,5; d)1,2,5;

24. Qaysi bezlardan ajralgan gormonlar organizmda pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi?

a) gipofiz- intermedin, epifiz-melatonin b) gipofiz- somatotrop, epifiz-melatonin

c)buyrak usti- estrogen, gipofiz-ADG c) qalqonsimon- tiroksin, epifiz- vazoptessin

25. ”Gultish” qaysi o’simlik navi?

a) shaftoli b) qovun c) olma d) tok

26.Tanasi etiga va bo’yiga sekin o’suvchi o’simlikni belgilang.

a) shamshod b) yong’oq c) shotut d)tol

27. Postornbrionsil davrda organizmining qaysi hujayralarida mitoz kuzatilmaydi?

a)suyak iligi, nerv b)nerv, muskul c)ichak epiteliysi, muskul d) suyak iligi, epidemix

28. Xlorella mineral tuzlarni qanday shimib oladi? a) xivchinlari orqali b) po’sti orqali c) sporasi orqali d) og’zi orqali

29. Qaysi qon gruppasiga ega odamda etirrozit tarkibida aglutinagen bo’lmaydi?

a) III b)I c)II d)IV

30. Yaponiya va Hitoyda qaysi suvo’ti ozuqa sifatida ishlatiladi?

a)ossillatoriya b)xara c)xrokokk d)nostok

Kimyo

31. Massasi 19,6 g bo’lgan , mis(II) gidrooksidning termik parchalanishidan hosil bo’lgan mis(II) oksidini qaytarish uchun qancha hajm (l,n,sh) vodorod talab etiladi?a)2,24 b)3,36 c) 4,48 d) 5,6

32.Kremniyning massa ulushi eng kata bo’lgan birikmani toping!

a)kremniy(IV)-bromid b)kremniy (IV)-oksid

c) kremniy(IV)-xlorid d) kremniy(IV)-sulfid

33.Fosforli birikma tarkibida 5 ta va 1 ta -bog’ bo’lsa, fosforning gibritlanishi qanday bo’lishi mumkin?

a)bunday birikma mavjud emas b) c) d)

34.Aluminiy pirofosfat 0,5 M eritmasidagi pirofosfat ionining konsentratsiyasini aniqlang.(a=0,6)

a)0,9 b)0,3 c)0,45 d)1,235.Gomologik qatorda ketma-ket kelgan alkanlar dixloridiningtetraxloridiga molekulyar massalar nisbati 0,5 ga teng bo’lsa uglevodorodlarni toping.

a) b) c) ) d) )

36.Alkanlardagi uglerod atomi uchun gibridlanishning qaysi turi xarakterli bo’ladi?

a) b)s=5 c) d)

37.Quyida keltirilgan reaksiyalardan qaysilari oksidlanish qaytarilish reaksiyalari hisoblanadi?1)2Al+6HCl=2Al+ 2)+=+

3)

a)1,2,3 b) 2,4,5 c) 3,4,5 d) 1,3

38.Valentligi II bo’lgan oddiy modda holidagi elementni toping.

a)kislorod b)uglerod c)azot d)fosfor

39 . 1,5* va azot (V)oksidida necha gramm kislorod bo’ladi?

a)32 b)20 c)48 d)16

40. 29,4 g sulfat kislotani angidridga aylantirish uchun necha gramm fosfor (V) oksidi kerak?

a)28,4 b)42,6 c)56,8 d)21,3

41. Dianinomokorbon aminokislotalar qanday muhit hosil qiladi?

a)kuchsiz kislotali b)ishqoriy c)kislotali d)neytral

42. Fosforning qaysi modifikatsiyasi molecular strukturaga (Kristal panjaraga)ega ?

a)qizil fosfor b)qora fosfor c) binafsha fosfor d) oq fosfor

43.Noma’lum alkan dixlorodi va tetraxloridlarining molekulyar massalari nisbati 0,62 ga teng bo’lsa,

Uglevodorodni toping.a) b) c) d)

44.Suyuqlanish temperaturasi yuqori bo’lgan moddani aniqlang.

a)suv b)kaliy xlorid c)ammiak d)vodorod xlorid

45.Qaysi aldegid oson polimerlanadi?

a)metanal b)butanal c)pentanal d)etanal

Ona tili

1.Xalq ozodligi ,erki yo’lida o’zining qutlug’ qonini to’kib qurbon bo’lgan qahramon obrazi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a)Mahmudhon b)Yo’lchi c)Nazrul Islom d)Anvar

2.Alpomish dostonida dunyodan o’tgan bir kam to’qson alpning boshlig’I kim edi?

a)Hakimjon b)Rustam c)Qorajon d)Ko’kaldosh

3.Belgini to’gridan –to’g’ri ifodalaydigan , uni darajalab ko’rsatish imkoniyatiga ega bo’lgan sifatlar qanday nomlanadi?

a)asliy sifatlar b)tub sifatlar c)nisbiy sifatlar d)oddiy sifatlar

4. ”Oq kema” qissasida bolaning o’tlar orasidagi eng birinchi dushmani kim?

a)chaqirtikanak b)supurgi o’t c)pechakgul, d)shirolchin

5.Turnalar samoda chizsa guldasta ,


Download 122.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling