Gulnara Ismanova Boshlang‘ich ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi Andijon davlat universiteti annotatsiya


Download 243.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana06.06.2022
Hajmi243.69 Kb.
#737862
  1   2   3   4   5
Bog'liq
matematika-o-qitishda-interfaol-metodlardan-foydalanish
@talaba2020tg chorshanba test, @talaba2020tg seshanba test, 14 -yanvar -Vatan himoyachilari kuni, ona tili va bolalar 2, axborot mustaqil, boshlangich 2, boshlangich 5, boshlangich 6, boshlangich Matematka Mustaqil ish Rustamova Nigora, ingliz lesson 2, bosh matem mustaqil 3 Chiziqli tеnglamalar sistеmasi va ularni yеchish usullari, ingliz lesson 1 (1), bosh matem mustaqil 3 Chiziqli tеnglamalar sistеmasi va ularni yеchish usullarii, boshlangich mustaqil


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
ISSN: 2181-1385 
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-149-153 
Academic Research, Uzbekistan 149 www.ares.uz 
MATEMATIKA O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN 
FOYDALANISH 
 
Gulnara Ismanova 
Boshlang‘ich ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi 
Andijon davlat universiteti 
 
ANNOTATSIYA 
Interfaol metod – ta’lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi 
faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishini faollashtirish, 
shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada matematika darslarida 
qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan interfaol metodlar haqida so‘z boradi. 
Kalit so‘zlar: matematika, metodika, interfaol metodlar, kubik metodi, sinkveyn 
metodi, venn diagrammasi, klaster metodi, son qatnashgan maqollar aytishuvi metodi. 
 
ABSTRACT 
Interactive method - serves to develop personal qualities, activating the 
acquisition of knowledge by increasing the activity between students and the teacher 
in the learning process. This article discusses interactive methods that can be used in 
math lessons. 
Keywords: mathematics, methodology, interactive methods, cubic method, 
funnel method, Venn diagram, cluster method, numerical operator method. 
KIRISH 
Interfaol metodlarni qo‘llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. 
Interfaol ta’limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o‘tkazish, o‘quv 
materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma’ruzalar soni kamligi, lekin 
seminarlar soni ko‘pligi, o‘quvchilar tashabbus ko‘rsatishlariga imkoniyatlar 
yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo‘lib ishlash uchun topshiriqlar 
berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo‘lib, ular ta’lim-
tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o‘ziga xos ahamiyatga ega. 
Yangi pedagogik texnologiyaning afzalligi zamon sinovidan o‘tib, interfaol 
darsning sifat va samaradorliginp oshirishda muhim omil ekanligi o‘z isbotini 
topmoqda. 

Download 243.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling