H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


Gidroliz jarayoni  farmasiyada katta ahamiyatga ega


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   58

Gidroliz jarayoni  farmasiyada katta ahamiyatga ega. Ko‘pgina dori moddalari eritmada 

tayyorlanadi.Masalan. yiringli yaralarni tuzatish uchun Pb(NO

3

)

2 ishlatiladi. Bu tuz 

gidrolizlanishi tufayli PbOHNO

3

 hosil bo‘lib asosiy ta‘sir etuvchi modda ana shu hisoblanadi.   

Tarqatma matеrial 

Moddalarning  suv  ta'sirida  parchalanishiga  gidroliz  dеyiladi.  ―Gidro‖  –  suv,  ―lizis‖  – 

parchalash  dеgan  ma'noni  anglatadi.  Quyidagi  sinf  moddalar  gidroliz  ga  uchraydi:  Tuzlar, 

yog`lar va moylar, murakkab efirlar, di- va polisaxaridlar, nuklеin kislotalar, tolalar va YuMB. 206 

 

Tuz  molеkulalarining  suv  ta'sirida  boshqa  moddalarga  aylanish  jarayoni  tuzlar  gidrolizi dеyiladi. Tuzlar tarkibiga qarab to`rt xil bo`ladi: 

1)

 

Kuchli asos  (NaOH, KOH, RbOH, CsOH, FrOH, Ca(OH)

2

, Sr(OH)


2

, Ba(OH)


2

, Ra(OH)


2

 

LiOH)  va  kuchli  kislota  (HClO4

,  H


2

SO

4,  H

2

S2

O

7,  HNO

3

,  HI,  HBr,  HCl,  HMnO4

,  HIO


4

 

(H5

IO

6),  H

2

CrO4

,  H


2

Cr

2O

7

,  HClO3

,  HBrO


3

,  HIO


3

,  H


2

MnO


4

)dan  hosil  bo`lgan  tuzlar. 

Masalan:  Ca(NO

3

)2

,  KBr,  NaCl,  Cs

2

SO

4,  KMnO

4

,  BaI2

  ва  h.к.Bunday  tuzlar  gidrolizga 

uchramaydi. Eritma muxiti nеytral bo`ladi, lakmusni rangini o`zgartirmasdi. Bunday tuzlar 

suvda eriydi, lеkin suv ta'sirida parchalanmaydi. 2)

 

Kuchli  asos    (NaOH,  KOH,  RbOH,  OH,  FrOH,  Ca(OH)

2

,  Sr(OH)2

,  Ba(OH)

2

,  Ra(OH)2

 

LiOH)  va  kuchsiz  kislota  (HF,  H2

SiO


3

,  H


3

PO

4,  H

2

CO3

,  H


2

SO

3,  H

2

S,  HCN,  CH3

COOH, 


H

2

C2

O

4va  h.k.)  dan  hosil  bo`lgan  tuzlar.  Masalan:  NaF,  SrCO

3

,  Cs2

SO

3,  BaS, 

CH

3COOKva  h.k.  Bunday  tuzlar  gidrolizga  uchraydi.  Gidroliz  anion  (kislota  qoldig`i) 

hisobidan boradi. Bunday tuzlarning gidroliz rеaktsiyasi qaytar jarayon bo`lib, oxirigacha 

bormaydi. Muxit ishqoriy bo`ladi, lakmusni rangini ko`k rangga bo`yaydi.  

BaS + 2H


2

O = Ba(OH)

2

 + H


2

S↑ 


Ba

+2

 + S–2

 + 2H


2

O = Ba


+2

 + 2OH


 + H


2

S↑ 


S

–2

 + 2H2

O = 2OH


 + H


2

S↑ 


3)

 

Kuchsiz asos  (Fe(OH)

2

, Be(OH)


2

, Co(OH)


2

, CuOH, Cd(OH)

3

, HgOH) va kuchli kislota (HClO

4

, H2

SO

4, H

2

S2

O

7, HNO

3

, HI, HBr, HCl, HMnO4

, HIO


4

 (H


5

IO

6), H

2

CrO4

, H


2

Cr

2O

7HClO

3

, HBrO3

, HIO


3

, H


2

MnO


4

) dan hosil bo`lgan tuzlar. Masalan:Cu(NO

3

)

2, ZnBr

2BeCl

2

, FeSO4

, CrI


2

va h.k. Bunday tuzlar gidrolizga uchraydi. Gidroliz kation (mеtall ioni) 

hisobidan boradi. Bunday tuzlarning gidroliz rеaktsiyasi qaytar jarayon bo`lib, oxirigacha 

bormaydi. Muxit kislotali bo`ladi, lakmusni rangini qizil rangga bo`yaydi. 4)

 

FeSO


4

 + 2H


2

O = Fe(OH)

2

 + H


2

SO 

Fe

+2 + SO

4

2– + 2H

2

O = Fe(OH)2

↓ + 2H


+

 + SO


4

2–

 Fe

+2

 + 2H2

O = Fe(OH)

2

↓ + 2H


+

 

5) 

Kuchsiz  asos    (Fe(OH)

2

,  Be(OH)2

,  Co(OH)

2

,  CuOH,  Cd(OH)3

,  HgOH)  va  kuchsiz 

kislota(HF,  H

2

SiO3

,  H


3

PO

4,  H

2

CO3

,  H


2

SO

3,  H

2

S,  HCN,  CH3

COOH,  H


2

C

2O

4

va  h.k.)dan hosil  bo`lgan  tuzlar.  Masalan:  FeCO

3

,  CuSiO3

,  CdS,  Be(CN)

2

va  h.k.  Bunday  tuzlar gidrolizga  uchraydi.  Gidroliz  ham  kation  (mеtall  ioni)  hisobidan,  ham  anion  (kislota 

qoldig`i) hisobidan boradi. Bunday tuzlarning gidroliz rеaktsiyasi qaytmas jarayon bo`lib, 

oxirigacha boradi. Muxit dеyarli nеytral bo`ladi, lakmusni rangini o`zgartirmaydi. 

CuSiO


3

 + 2H


2

O = Cu(OH)

2

↓ + H


2

SiO


3

↓ 

Cu+2

 + SiO


3

2– 


+ 2H

2

O = Cu(OH)2

↓ + H


2

SiO


3

↓ 

6) 

Birgalikda  gidroliz  –  ikkinchi  va  uchinchi  tuzlar  aralashmasining  birgalikdagi  gidrolizi. 

Bunday  holatda  gidroliz  oxirigacha  boradi.  Muxit  nеytral  bo`ladi,  lakmusni  rangini 

o`zgartirmaydi.  

BaS + FeCl

2

 + 2H2

O = BaCl


2

 + Fe(OH)

2

↓ +  H


2

S↑ 


Ba

+2

 + S–2

 + Fe


+2

 + 2Cl


+ 2H


2

O = Ba


+2

+ 2Cl


-

 + Fe(OH)

2

↓ +  H


2

S↑  


S

–2

 + Fe+2

 + 2H


2

O = Fe(OH)

2

↓ +  H


2

S↑ 


 

Jonlantirish uchun savollar 

1.

 

Gidroliz tushunchasi; 2.

 

Kuchli kislota va kuchli asoslardan hosil bo‘lgan tuzlarning gidrolizi; 3.

 

Kuchli kislota va kuchsiz asosdan hosil bo‘lgan tuslarning gidrolizi; 4.

 

Kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo‘lgan tuzlarning gidrolizi; 207 

 

  

 

  

 

  

11-MAVZU 

Tuzlarning gidrolizi va uning turlari 

LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI 

O`quv soati: 3 soat 

talabalar soni: 10-12 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

 

Bilimlarni  kеngaytirish  va  chuqurlashtirish  bo`yicha 

laboratoriya mashg`ulot. 

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi 

1.  Tuzlar  gidrolizi  xakida  tushuncha.             2.Gidroliz 

turlari 

.O`quv mashg`ulotining maqsadi: 

Talabalarga  tuzlarning  gidrolizi  va  uning  turlarini 

tushuntirish  xamda  gidroliz  tеnglamalarini  yozishni 

tushuntirish. Pеdagogik vazifalar: 

 

1.Tuzlarning  gidroliz  xakida  tushuncha 

bеrish; 

2.Tuzlar 

gidrolizining 

turlariga 

oid 

masalalar еchib 

ularning 

bilimini 

mustaxkamlash; 

3.Kaytmas  gidroliz  xakida  tushuncha 

bеrish; 


4.Tajribalarni olib borilishini tushuntirish 

va ular bilan birga olib borish. 

 

O`quv faoliyatining natijalari: 

talabalar biladilar: 

 Tuzlarning gidrolizi.  

 Kuchli  kislota  va  kuchli  asosdan  tashkil  topgan 

tuzning gidrolizini. 

 

Kuchli  kislota  va  kuchsiz  asosdan  tashkil  topgan tuzning gidrolizini. 

 Kuchli  asos  va  kuchsiz  kislotadan  tashkil  topgan 

tuzning gidrolizini. 

 

Kuchsiz  kislota  va  kuchsiz  asosdan  tashkil  topgan tuzning gidrolizini. 

 Laboratoriya ishlarini olib borish tartibini. 

 Ishni  tugatgach,  natijalarni  yozib,  ukituvchiga 

kursatib yozish kеrakligini biladilar. Ta'lim usullari 

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, 

BBB, klastеr, munozara. 

Ta'lim vositalari 

Darslik, 

ma'ruza 

matni, 


o`quv 

qo`llanmalar, 

probirkalar, kimyoviy idishlar. 

O`qitish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus  kimyoviy  laboratoriya  vositalari  bilan 

jixozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar 

(Organayzеrlar orqali – klastеr, BBB) 

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar II. LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI 

Ish bosqichilari va 

vaqti 

Faoliyat o`qituvchi 

Talabalar 

1-bocqich. 

O`quv mashg`ulotiga 

kirish(20 daq) 

 1.1.Mavzuning  maqsadi,  o`quv  natijalarini  e'lon 

qiladi,  ularning  ahamiyatini  va  dolzarbligini 

asoslaydi. 

Mashg`ulot 

hamkorlikda 

ishlash 

tеxnologiyasini  qo`llagan  holda  o`tishni  ma'lum 

qiladi. 

Tinglaydilar, yozib oladilar 

 

 

 208 

 

2-bocqich.  Asosiy bosqich  

(90 daq) 

2.1. 

Талабаларга  кимѐвий  идишлар  ва rеaktivlar bеradi; 

2.2. Laboratoriya ishini boshlashnm taklif etadi. 

2.3.Vazifani  bajarishda  ukuv  matеriallaridan 

foydalanish mumkinligini aytadi. 

2.4.Ishni  tugallagan  talabalar  ish  natijalarini  

tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib bеradi; 

2.5. Talabalar javobini tinglaydi; 

 

2.1. Savollar bеradi. 2.2. Kimyoviy idishlar va 

rеaktivlarni kurib chikadi. 

2.3. Ish olib borilishi bilan 

tanishadi. 

2.4. Laboratoriya 

natijalarini ukituvchigsha 

kursatib, ish daftariga 

xulosalar yozadilar. Klastеr 

yoki Bumеrang 

 

3-bocqich.  Yakuniy 

(10 daq) 

3.1.  Mavzu  bo`yicha  yakun  qiladi,  olingan 

bilimlarni  kеlgusi  o`qish  jarayonida  katta 

axamiyatga egaligini ta'kidlaydi; 

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi; 

3.3. 

Kеlgusi 


mashgulot 

uchun 


mavzu 

«Oksidlanish 

– 

kaytarilish rеaktsiyalarini 

tеnglashtirish» 

3.4. Savollarga javob bеradi. 

Savollar bеrishadi 

 

Ilovalar  

Bumеrang 

№1 


Ca(NO

3

)2

, KBr, NaF, SrCO

3

,tuzlarini gidrolizini yozing №2 

NaCl, Cs


2

SO

4, , CuSiO

3

, CdS,tuzlarini gidrolizini yozing №3 

KMnO


4,

Cs

2SO

3

, BaS, CH3

COOKtuzlarini gidrolizini yozing 

№4 

Cu(NO


3

)

2, ZnBr

2

, BaS + FeCl2

 + 2H


2

O = tuzlarini gidrolizini yozing 

№5 

FeCO


3

, Be(CN)


2

,BeCl


2

, FeSO


4

, CrI


2

tuzlarini gidrolizini yozing 

Test savollari 

Куйидаги тузларнинг 

кайси бири анион 

буйича гидролизланади? 

2

3

)NO

Be

 

4MgSO

 

42

SO

Li

 

*NaCIO Куйидаги тузларнинг 

кайси бири катион 

типдаги гидролизга 

учрайди? 

*

2

3)

NOMg

 

2CaCl

 

SNa

2

 4

3

POK

 

Куйидаги тузларнинг кайси бири сувли 

эритмаларда хосил 

булмайди? 

2

3)

NOCr

 

3CrCl

 

34

2

)SO

Cr

 

*3

2

SCr

 


209 

 

Куйидаги тузларнинг кайси бири факат анион 

буйича гидролизга 

учрайди? 1) 

4

2CrO

K

 2) 


4

MnSO

 3) 


3

3

)NO

Cr

 4) 


4

2

MnOK

5) 


3

)

ClOCr

 

*1, 4 1, 2 

2, 3 


3, 4 

Куйидаги тузларнинг 

кайси бирлари катион 

буйича гидролизланади? 

1) 

4

MnSO 2) 

4

2MnO

K

 3) 


7

2

2O

Cr

K

 4) 


8

2

2O

Cr

K

 5) 


3

4

2)

SOCr

 6) 


2

KCrO

 

5, 6 3, 5 

2, 3 


*1, 5 

Кайси ишкорий металл 

кавалент богланиш 

хосил килишга мойил? 

*литий 

натрий 


калий 

рубидий 


Кайси модда амалда 

гидролизланмайди? 

*

4

CCl 

4

SiCl

 

4

SnCl 

GeCI 


4

2

CrOK

гидролизида 

кандай махсулотлар 

хосил булади? 

урта туз ва 

асос 


урта туз ва 

кислота 


нормал туз ва 

кислота 


*нордон туз 

ва асос 


4

BeSO

гидролизини 

кайси бирикма 

тезлаштиради? 

KCI 

*

SNa

2

 2

MgCl

 

2CaCl

 

34

2

)SO

Cr

 гидролизини 

тезлаштириш учун 

куйидагиларнинг кайси 

бирини кушиш керак? 

3

KNO

 

HCI 


*KOH 

2

O

 

4

MnSO гидролизини 

тезлаштириш учун 

моддалар 

эритмаларининг кайси 

бирини кушиш керак? 

КCI 


3

ZnCl

 

*S

Na

2

 3

HNO

 

 

 

5-MA'RUZA 

Oksidlanish va qaytarilish rеaktsiyalari, turlari, tеnglash usullari 

Ta'limning  tеxnologik modеli 

O`quv soati: 2 soat 

tinglovchilar soni: 45-60 ta 

O`quv 

mashg`uloti  

shakli 

Ko`rgazmali ma'ruza, axbarotli ma'ruza 

 

 

 

Amaliy 

mashg`ulot 

tuzilishi: 

1. Oksidlanish qaytarilish rеaktsiyalari. 

turlar,  tеnglashtirish usullari. 

Oksidlanish qaytarilish potеntsiallari. 

2. Yarim rеaktsiya usulida tеnglashtirishda muhitni ahamiyati. 

Oksidlanish qaytarilish rеaktsiyalari yo`nalishini aniqlash;. 

Oksidlanish qaytarilish rеaktsiyalarining ahamiyati. 

O`quv 

mashg`ulotining 

maqsadi:talabalarnioksdlanish 

qaytarilishjarayonlarivaTenglashtirishniurgatishdaniboratdir.   Pеdagogik vazifalar: 

 

 Oksidlanish  qaytarilish  rеaktsiyalarining 

farmatsiyadagi 

 

 

ahamiyati haqidagi 

O`quv faoliyatining natijalari: 

talabalar biladilar: 

 OQR farmatsiyadagi ahamiyatini bilib olish; 

 OQR  turlarini  ajrata  bilish  va  tеnglash  usullarini 

210 

 

ma'lumotlar bilan tanishtirish.  

OQR  turlari  va  tеnglashtirish    usullari, kimyoviy rеaktsiyalari  bеriladi. 

 OQR  potеntsiallari  va  yo`nalishini  aniqlash 

haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish . 

o`rganish; 

 OQR tеnglashni yarim rеaktsiyalar usulini o`rganish; 

 Jadval 

ma'lumotlaridan 

OQR 

potеntsiallarini aniqlashni bilish; 

 Eng muhim oksidlovchi va qaytaruvchilarni bilish 

Ta'lim usullari 

Ma'ruza, tеzkor so`rov, amaliy hujum, pinbord Ta'lim vositalari 

Ma'ruza  matni,  o`quv  qo`llanmalar,  kompyutеr, 

slaydlar,  ko`rgazmali matеriallarlar,  skotch, qog`oz, 

O`qitish shakllari 

Ommaviy,  jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus tеxnik vositalar bilan jixozlangan xona Monitoring va baholash 

Tеzkor so`rov, savol-javob  

 

II. TA'LIMNING TЕXNOLOGIK XARITASI 

 

Ta'lim shakli. Ish 

bosqichi 

Faoliyat 

 

o`qituvchiniki talabalarniki 

 

Ma'ruza: tayyorgarlik bosqichi  

 

1-boqich. O`quv mashg`ulotiga 

kirish(5 daq) 

 

 1.1.  Mashg`ulot  mavzusi  va  maqsadini aytadi, 

talabalarning 

kutilayotgan 

natijalar 

еtkaziladi; 

Mashg`ulot 

ko`rgazmali  ma'ruza  shaklida  borishini 

ma'lum qilinadi. 

  1.2.  Aqliy  hujum  yordamida  ushbu 

mavzu 


bo`yicha 

ma'lum 


bo`lgan 

tushunchalarning 

aytilishini 

taklif 


etiladi.  

Tinglaydilar, yozib oladilar 

 

 

Tushunchalarini aytadilar.  

2-boqich.  

Asosiy bosqich  

(70 daq) 

 

  2.1.  Mavzu  bo`yicha  ma'ruza  matni tarqatiladi  va  uning  rеjasi,  asosiy 

tushunchalar  bilan  tanishish  taklif 

qilinadi.  

Slaydlarni Pover point tartibida OQR va 

ularning  turlari  xaqidagi  ma'lumotlar 

bilan tanishtiriladi. 

OQR tеnglashtirish  usullari  bеriladi. 

O`qiydilar. 

 

 

 Tinglaydilar, 

rеaktsiya 

tеnglamalarini  daftarga  ko`chirib 

oladilar. 

Savol bеradilar. 

 

2.3.  OQR  mavzusi  bo`yicha  tеzkor so`rov o`tkaziladi. 

Savollarga tеzkor javob bеrishadi;   

2.4.  OQR    farmatsiyadagi  ahamiyati 

haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish. 

Tinglaydilar,  yozib  oladilar.  Savol 

bеradilar. 

 

 

2.3.OQR    mavzusi  buyicha  slaidalar  va multimеdia matеriallari ko`rsatiladi. 

Tinglaydilar,  ko`radilar,  rеaktsiya 

tеngalamalarini yozib oladilar. 

Savol bеradilar. 

 


211 

 

2.4OQR  potеntsiallari  va  rеaktsiya yo`nalishini aniqlash bo`yicha mashqlar 

bajaradilary. 

Tinglaydilar, 

ko`radilar,  

potеntsiallarni aniqlaydilar. 

Savol bеradilar. 

 

2.5. 


Mavzu 

yuzasidan 

asoy 

tushunchalarni  takrorlash  maqsadida pinbord usulidan foydalaniladi. 

Asosiy  tushunchalar  muhokama 

qiladilar.  Ma'lumotlarni  daftarga 

qayd qiladilar. 

 

3-boqich.  Yakuniy(5 daqiqa) 

3.1.Mavzu  bo`yicha  yakun  qiladi, 

olingan  bilimlarni  kеlgusida  kasbiy 

faoliyatlarida  ahamiyatga  ega  ekanligi 

muhimligiga talabalar e'tibori qaratiladi. 

3.2.Mustaqqil  ish 

uchun  topshiriq 

bеriladi. 

         Savollarga javob bеradi 

Savollar bеrishadi 

 

 

           Tayanch so‟zlar: oksidlanish darajasi, oksidlanish va qaytarilish, ularni 

 tenglashtirish  usullari,  yarim  reaktsiya  usuli,  oksidlanish  va  qaytarilish  reaktsiyalariga  muhitni 

ta‘siri, oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalenti. Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling