H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


ALYUMINIYNING GALOGENLI BIRIKMALARI


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   58

ALYUMINIYNING GALOGENLI BIRIKMALARI 

2Al + 6HF = 2AlF

+ 3H


2

 

Suvsiz alyuminiy xlorid havoda tutaydi, chunki gidrolizga uchraydi: AlCl

+ 3KOH = Al(OH)+ 3KCl 


Alyuminiyning tuzlaridan yana qo‘sh tuzlarni olish mumkin. KAl(SO

4

)kaliy  alyuminli 

achchiqtosh. Bular terini oqlashda, bo‘yoqlar tayyorlashda, medisinada ishlatiladi. Alyuminiy va 

azot asosida juda qiziq birikmalar majud.  

SH

2=

CH2

                 CH

3-

CH

3         CH-CH 

NH

2=NH

2

                NH3

-NH


3

        NH-NH 

Shuningdek, ammiakka o‘xshash allin ma‘lum   AlH

3Tibbiyotda ishlatilishi. Alyuminiy birikmalari tibbiyotda ishlatiladi. Alyuminiy gidroksidi 

adsorbsiya  qiluvchi  va  o‘rovchi  material.  Uni  surtmalar  tayyorlashda,    yaralarni  davolashda, 

shuningdek  oshqozonni  kislotaligi  ortib  ketganda  ishlatiladi.  U  almagel  preparati  tarkibiga 

kiradi. 


 

Tarqatma matеrial 

Germaniy,qalay va qo‟rg‟oshin  

Bu elementlarning metallic xossalari Ge,Sn,Pb qo‘rg‘osinga o‘tgan sari ortib 

boradi.Germaniyning asosiy minerali  argirodit  4Ag

2*

GeS


2

 yoki Ag


8

GeS


6

Germanit minerali ham bor.  Cu3

(Fe,Ge)S


4

 tarkibida 10% ga qadar germaniy bo‘ladi. 

  Germaniy olish uchun  shu rudaga xlor ta‘sir ettirilib,  xloridga o‘tkaziladi,   

suv ta‘sirida oksidga, so‘ngra  ko‘mir bilan qaytariladi. 

      Ce+2Cl

2

=GeCl4

      CeCl

4

+2H


2

O=GeO2+4HCl  GeO

2

+2C=Ge+2CO    Germaniyning  metal xossalari kuchsis ifodalangan, u mo‘rt, yarim  o‘tkazgichlar   toifasiga 

kiradi. 


       Odatdagi  sharaitda barqaror, qizdirilganda GeO ga o‘tadi. Germaniyga syultirilgan HCl va 

H2SO4 odatdagi sharaitda ta‘sir etmaydi. 

                 Ge+4HNO

3

= H4

GeO


4

+4NO


2

 

   Germaniyning gidridi bor, GeH4

 monogerman deyiladi. U rangsiz gaz. Germaniyning 

galogenlar bilan ta‘siridan  GeCl

4

,GeBr4

GeI


4

 olingan. 

Ge(OH)4 – amfoter xossaga ega.  Kislotalok xossalari kuchli. H

2

GeO3

, MeGeO


3

 

Tuzlar bor.GeS2 sariq tusli  modda u sulfidlar eritmalarida eriydi. Ge asosan radiotexnikada yarim o‘tkazgich  sifatida ishlatiladi. Ge va uning oksidi katalizator sifatida  ishlatiladi. 

      Qalay. Insoniyatga qadimdan ma‘lum element.Eng ko‘p uchraydigan bibrikmasi – qalaytosh 

(SnO

2

). SnO2

 dan ko‘mir bilan qaytarilib qalay olinadi. 

                  SnO

2

+2C=Sn+2CO       Qalay 231

o

S syuqlanadi. Odatdagi sharaitda havo va kislorod bilan oksidlanmaydi.Suv bilan ta‘sirlashmaydi. Qalayga kislotalar sekin ta‘sir etadi. 

Qaynoq HCl  qalayni eritadi. 

                    Sn+2HCl= SnCl

2

+H2

 

Sn(OH)2

 oq tusli suvda kam eriydigan modda.Na

2

SnO


2

 tuzlari stannitlar ma‘lum. 

          Sn+4HNO

3

= H2

SnO


3

+4NO


2

+H

2         Shunda 

-qalay kislotasi hosil boladi. Qaynoq kontsentrlangan  kislotalar ta‘sirida  qalayning (1Y) tuzlari hosil bo‘ladi. 

          Sn+4H

2

SO

4=Sn(SO

4

)2

+2SO


2

+4H


2

U amfoter xossaga egaligi tufayli ishqorlarda erib stannitlarga o‘tadi.        Sn+2NaOH=Na

2

SnO2

+H

2 

Qalayning 2 ta oksidi SnO  va SnO

2

 ma‘lum. Qalay gidrid SnH

4

 oson parchaladigan, juda zaharli gaz modda. Sn(OH)

4

 –amfoter modda, lekin asos xossalar ustun turadi.   SnCl

4

+4NH4

OH=H


2

SnO


3

+4NH


4

Cl+H


2338 

 

Bunda kislotalar va ishqirlarda eruvchan -stannat kislota hosil bo‘ladi. 

      H

2

SnO3

+2NaOH=Na

2

SnO


3

+2H


2

          SnCl4 – havoda tutaydigan syuqlik. Qalayga xlor ta‘sir ettirilib olinadi.           SnCl

4

+3H2

O= H


2

SnO


3

+4HCl 


SnS- qoramtir jigar rangli syuqlik.  Sn+S=SnS   reaktsiyada hosil bo‘ladi. 

                        SnS+(NH

4

)

2S

2

=(NH4

)

2SnS

3

 SnS

2

  sariq tusli qattiq modda.   SnS2

+(NH


4

)S

2=(NH

4

)2

SnS


3

 

Mana shunda sariq tusli ―oltin hal‖  oltin rang byoq hosil bo‘ladi. Qo‘rg‘oshin. Eng ko‘p tarqalgan galenit yoki qo‘rg‘shin yaltirog‘idir- PbS. 

Uning anglezit –PbSO

4

, krokoit – PbCrO4

, tserussit –PbCO

3

 minerallari bor.  Sanoatda asosan PbS dan olinadi. 

              2PbS+3O

2

= 2PbO+2SO2

 

              PbO+C= Pb+CO Qo‘rg‘oshin  kul rang tusli  metal, 327 oS da syuqlanadi. Qo‘rg‘osin galogenlar,oltingugurt, 

vodorod bilan hosil qilgan birikmalar kovalent xarakterga ega. 

       3Pb+8HNO

3

=3Pb(NO3

)

2+2NO+4H

2      2Pb+4CH

3

COOH+O2

= 2Pb(CH3COO)

2

+2H


2

                   Pb+2NaOH+2H2

O=Na


2

[Pb(OH)


4

]+H


2

 

PbO sariq tusli modda. Qo‘rg‘shinni havoda qizirish orqali olinadi. Pb(OH)

2

- oqtusli modda.  Pbgalogenidlari oz eriydi.PbF2

,PbCl


2

,PbBr


2

,PbI


2

 oz 


eriydi.Pb(CH

3

COO)2

 – shirin mazzali, qo‘rg‘snih shakari deuiladi. 

PbO

2

- qora rangli beqaror birikma. Surik Pb

3

O4

 surik H


4

PbO


4

 ning q‘rg‘oshinli tuzidir.Surik nihoyatda kuchli oksidlovchi. 

2KI+Pb

3

O4

+8CH


3

COOH=2CH3COOK+J

2

+3Pb(CH


3

COO)


2

+4H


2

Qorg‘oshinli akkumulyatorlar tayorlashda ishlatiladi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-MAVZU 

IIIА guruhcha elеmеntlari va xossalari 

LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING  TЕXNOLOGIK MODЕLI 

O`quv soati: 3 soat 

talabalar soni: 10-12 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

Bilimlarni  kеngaytirish  va  chuqurlashtirish  bo`yicha  laboratoriya 

mashg`ulot 

Laboratoriya 

mashg`ulotining rеjasi 

1IIIАguruhcha elеmеntlari haqida tushuncha.  

2.  IIIА  guruhcha  elеmеntlari  va  birikmalarini  xossalarini  tajribada 

sinab ko`rish. 

O`quv 

mashg`ulotining maqsadi:  

IIIА  guruhcha  elеmеntlari,  ularning  birikmalari  va  xossalarini 

o`rgatish. 

 Pеdagogik vazifalar: 

 IIIA guruhcha elеmеntlariga oid talabalar 

bilimini aniqlash; 

 

IIIA guruhcha 

elеmеntlari 

haqida  O`quv faoliyatining natijalari: 

 talabalar biladilar

 IIIАguruhcha  elеmеntlari  to`g`risida  mukammal 

biladilar; 

Jonlantirish uchun savollar 

1. III A guruh elementlariga umumiy tasnif. 

2. Bor, uning birikmalari. 

3. Borning kimyoviy xossalari. Birikmalari. 

4. Borning gidridlari. 

5. Alyuminiy, uning xossalari va birikmalari. 

6.  Alyuminiy  oksidi  va  gidroksidi,  ularning  amfoterligi  va 

ko‘p  tarqalgan  birikmalari.  1.  III  A  guruh  elementlariga  umumiy 

tasnif. 

2. Bor, uning birikmalari. 

3. Borning kimyoviy xossalari. Birikmalari. 

4. Borning gidridlari. 

5. Alyuminiy, uning xossalari va birikmalari. 

6.  Alyuminiy  oksidi  va  gidroksidi,  ularning  amfoterligi  va 

ko‘p tarqalgan birikmalari. 

 


339 

 

tushuncha bеrish ;  

Alyuminiyning  olinishi  va  xossalarini umumlashtirib tushuntirish

 Alyuminiy  birikmalrini  olinishi  hamda 

xossalarini umumlashtirib tushuntirish; 

 

Mavzuga oid 

masalalar 

еchishni 

tushuntirish; 

 

Laboratoriya mashg`ulotlarini 

tushuntirib,  ularni  olib  borishda  talabalar 

bilan ishlash. 

 Alyuminiyning olinishi va xossalarini biladilar; 

 Alyuminiy  birikmalarini  olinishi  hamda  xossalarini 

biladilar; 

 

Laboratoriya  mashg`ulotlarini  olib  borish  tartibini biladilar; 

 Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, 

ish daftarlariga yozadilar. Ta'lim usullari 

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, 

munozara. 

Ta'lim vositalari 

Darslik, 

ma'ruza 

matni, 


o`quv 

qo`llanmalar, 

kimyoviy idishlar. 

O`qitish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus  kimyoviy  laboratoriya  vositalari  bilan 

jixozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar 

(Organayzеrlar orqali –BBB) 

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar  

II. LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI 

Ish bosqichilari va 

vaqti 

Faoliyat o`qituvchii 

talabalar 

1-bocqich. 

O`quv mashg`ulotiga 

kirish(20 daq) 

 

 1.1.Mavzuning  maqsadi,  o`quv  natijalarini  e'lon qiladi,  ularning  ahamiyatini  va  dolzarbligini 

asoslaydi. 

Mashg`ulot 

hamkorlikda 

ishlash 

tеxnologiyasini  qo`llagan  holda  o`tishni  ma'lum 

qiladi. 

Tinglaydilar, yozib oladilar 

 

 

 2-боcqич.  

Asosiy bosqich  

(90 daq) 

 2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va  rеaktivlar 

bеradi; 

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi; 

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari 

(darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan 

foydalanish mumkinligini eslatadi; 

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini 

tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi

  2.5. Savollarga javob bеradi; 

  2.6. Talabalar javobini tingladi; 

 

2.1. Savollar bеradi. 2.2. Kimyoviy idishlar va 

rеaktivlarni ko`rib chiqadi; 

2.3. Ish olib borilishi bilan 

tanishadi; 

2.4. Laboratoriya 

natijalarini o`kituvchiga 

ko`rsatib, to`g`riligi 

tеkshirilgach ish daftariga 

xulosalar yozadilar. 

Klastеr yoki BBB jadvalini 

to`ldiradi.

 

3-bocqich.  Yakuniy 

(10 daq) 

3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan 

bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta 

axamiyatga egaligini ta'kidlaydi; 

 3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi

 3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu ―IVA 

guruhcha elеmеntlari va xossalari ‖ bеriladi. 

 3.4.Savollarga javob bеradi 

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi. 

Savollar bеrishadi 


340 

 

 Test savollari 

Quyidagi tеnglamani oxiriga 

еtkazib koeffitsiеntlar 

yigindisini toping? NaOH + 

3

2

OB

 = 


*6 Quyidagi tеnglamani oxiriga 

еtkazib koeffitsiеntlar 

yigindisini toping? 

O

H

SO

H

O

B

Na

2

42

7

42

 10 

11 


*12 

Quyidagi tеnglamani oxiriga 

еtkazib koeffitsiеntlar 

yigindisini toping? 

O

H

HCl

O

B

Na

2

74

2

 10 

11 


12 

*14 


Quyidagi tеnglamani 

oxirigacha еzib 

koeffitsiеntlar yigindisini 

toping? 
NaOHBO

H

2

43

3

 12 

13 


*14 

15 


Quyidagi tеnglamani 

oxirigacha еzib 

koeffitsiеntlar yigindisini 

toping? 


OH

H

C

BO

H

5

23

3 *8 


Quyidagi rеaktsiyaning 

koeffitsiеntlar yigindisini 

aniq lang?O

H

H

B

2

62

 

*15 16 

17 


18 

 

Boranlar qanday olinadi? eritmalar 

sintеzidan 

bor 

gologеnlarni kaytarib 

*boridlarga 

xlorid 

kislotasi ta'siridan 

yuqori 


molеkulyar 

moddalardan 

Bura 

7

42

O

B

Na

ning 


gidrolizida qanday modda 

xosil buladi?  

7

4

ONaHB

 

74

2

OB

H

 

*3

3

BOH

 

2NaBO

 4

BF

 ionining xosil 

bulishida qaysi atom еki ion 

donor xisoblanadi? 

bor atomi 

*ftor ioni 

xar ikkalasi 

xеch qaysi biri 

3

3

BOH

ga ishqordan mo`lroq 

kushilganda qanday 

maxsulot xosil bo`ladi? 

3

3

BONa

 

*2

NaBO

 

74

2

OB

Na

 

32

HBO

Na

 

  

 

Bilеtlar №1 

1.

 H

3

BO3

 + NaOH


 

2. 

Na

2B

4

O7

 + NaOH


 

3. 

Al + HNO


3(суюл)

 NH4

+

 4.

 

SnSn

2+SnO


3

2-

 5.

 

Pb+ O2

 + H


2

O 

№ 2 


1.

 

Al2

O

3 + CaO

 341 

 

2. 

Al

2O

3

 + H2

SO

4 

3. 

BB

2

O3

H3

BO

3BO

2- 

4.

 Sn 

Sn2+

Sn(OH)2Sn(OH)

62-

H2

SnO


3

 

5. 

Pb(OH)


2

 + NaOH


 

№3 1.

 

Al + Ca(OH)2

 + H


2

O 

2.

 Fe

2

O+ Na


2

B

4O

7 

3.

 Sn

Sn2+

Sn(OH)2

Sn(OH)4Sn(OH)

62-

 

4. 

B+NaOH + H

2

O 

5.

 Pb + NaOH + H

2

O 

№4 1.

 

Al+ Ba(OH)2

 + H


2 

2.

 B + HNO

3 (конц)


 

3. 

Pb

2O

3

 + Mn(ClO3

)

2 + HClO

3 

4.

 Na

2

B4

O

7 gidrolizini yozing. 

5.

 Sn + H

2

SO4

(конц)


 

№5 1.

 

H3

BO

3 + Mg

 2.

 

Al + Ca(OH)2

 + H


2

3. 

Al (SO


4

)

3gidrolizini yozing. 

4.

 SnCl

2

 + Ca(OH)2

 + Bi(NO


3

)

3 

5. 

Pb(OH)


2

 + HNO


3

 №6 

1.

 B + H

2

SO4

 2.

 

Na2

B

4O

7

gidrolizini yozing. 3.

 

Al + HNO3(суюл)

=N

2O + … 

4.

 PbO

Pb2+

PbI2PbI

42-

 

5. 

Sn + KOH + H

2

O 

№7 


1.

 

B + H2

SO

4 = 

2.

 B + NaOH + H

2

O 

3. 

AlAlO

2

-Al

3+ 

4.

 Pb

2

O3

 + HNO


3

 + Mn(NO


3

)

2 

5. 

Sn + HNO


3(суюл)

 6.

 

Sn + HNO3(конц)

  

5-MAVZU 

IV A GURUH  ELEMENTLARI, BIRIKMALARIVA 

ULARNING XOSSALARI 

Ta'limning  tеxnologik modеli 

O`quv soati: 2 soat 

tinglovchilar soni: 45-60 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

Ko`rgazmali ma'ruza, axbarotli ma'ruza  

 

Ma'ruzaning tuzilishi: 

1. 1У A   guruh elеmеntlarining umumiy tavsifi: 

Uglеrod. 

Krеmniy. 

Gеrmaniy , qalay va qo`rg`oshin. 

2.  Uglеrod,  allotropik  shakl  o`zgarishlari,  oksidlari,  kislotalari, 

karbonatlar. 

3. Krеmniy, oksidi, silikatlar. 

4. Bu guruh elеmеntlarining tibbiyotdagi ahamiyati.        


342 

 

O`quv mashg`ulotining maqsadi:  Talabalarni uglerod va kremniy kimyosi bilan tanishtirish. 

Bubirikmlarnitibbiyotdagio‘rniniyoritish. 

 Pеdagogik vazifalar: 

 Guruhning umumiy tavsifi bilan tanishtirish. 

 Uglеrodning 

xossalari, 

oksidlari 

va 


karbonatlar bеrish . 

 Krеmniy  birikmalari,oksidlari,  silikatlar 

to`g`risida ma'lumotlar bеrish. 

 

Gеrmaniy, qalay, qo`rg`oshin birikmlari.  

Krеmniy  va  gеrmaniy  birikmalarining tibbiyotda ishlatilishi. 

 O`quv faoliyatining natijalari: 

 talabalar biladilar: 

 Uglеrod va uning birikmalari

 Krеmniy va uning birikmalari; 

 Gеrmaniy, 

qalay 


va 

qo`rg`oshin. 

Ularning 

birikmalari; 

 

1U guruh 


elеmеntlarining 

farmatsiyadagi 

ahamiyatini  bilish;  

  

Ta'lim usullari 

Ma'ruza, tеzkor so`rov, amaliy hujum, pinbord Ta'lim vositalari 

Ma'ruza  matni,  o`quv  qo`llanmalar,  kompyutеr, 

slaydlar,  ko`rgazmali matеriallarlar,  skotch, qog`oz, 

O`qitish shakllari 

Ommaviy,  jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus tеxnik vositalar bilan jixozlangan xona Monitoring va baholash 

Tеzkor so`rov, savol-javob  
Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling