H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet52/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   58

                                                Surma 

Kumush  rang  oq  metall,  qattiq,  mo‘rt,  T

s

  =  630ºC,  Tqayn 

=  1640ºC,  elektr  va  issiqlikni 

o‘tkazadi. Tabiatda: surma yaltirog‘i, Sb

2

S– antimanit. Sb – qadim zamondan ma'lum.  

2Sb

2

S3

 + 9O


= 2Sb


2

O

3  + 6SO

2

  ;    Sb2

O

3 + 3C = 2Sb + 3CO 

Sb  (sariq,  Cl

2

  eriydi)  =  Sb(qora,  d=5.3)  =  Sb(kul  rang,  d=5.8)  Sb  qotishmalarga  ularga qattiqlik berish uchun qo‘shiladi. Sb, Pd, Sn qo‘shilgan qotishma tipografik metall deyiladi yoki 

gart va tipografik shriftlar tayyorlashda ishlatiladi. O‘z birikmalarida As, Sb ga o‘xshaydi, undan 

metallik xossalari kuchliliga bilan farq qiladi:  

2Sb + 6HCl = 2SbCl

+ 3H


2

 

2Sb + 3H2

SO= 2H

3

SbO+ 3SO


2

;    Sb + 3HNO

= H


3

SbO


3

 + 3NO


2

 

SbH3

(stibin) – surma gidrid zaharli gaz, hidi H

2

S ga o‘xshaydi. 2SbH

= 2Sb + 3H2

 

 Sb ning metallar bilan hosil qilgan birikmalari aktimanidlar deyiladi: AlSb, GeSb, ZnSb – yarim o‘tkazgichlar elektronikada ishlatiladi. 

Sb

3O

– surma (III) angidridi, amfoter oksid, asosli xossasi kuchliroq. Sb

2

O+ 6HCl = 2SbCl

+ 3H


2

Sb2

O+ 3H

2

SO= Sb


2

(SO


4

)+ 3H

2Sb

2

O+ 2NaOH = 2NaSbO

+ H


2

O                       natriy metasurmanit 

Sb

2

O+ 6NaOH = 2Na

3

SbO


+ 3H


2

O                  natriy ortosurmanit 

Surmanit kislota oq cho‘kma Sb(OH)

Surmaning tuzlariga ishqor qo‘shib olinadi: SbCl

+ 3NaOH = Sb(OH)+ 3NaCl 


Bu cho‘kma kislota va asoslarda yaxshi eriydi. 

Surma (III) xlorid suvda oson gidrolizga uchraydi: 

SbCl+ H2

O = Sb(OH)

2

Cl + 2HCl Sb(OH)

2

Cl = SbOCl + H2

SbOCl – antimanil xlorid yoki surma oksixloridi. Surma (V) oksidi. Kislotali xossaga ega. Sariq rangli suvda yaxshi eriydigan modda. 

Sb

2O

+ 3H2

O = 2H


3

SbO


4

               surma kislotasi 

HSbO– metasurmanat kislota H

4

Sb2

O– pirosurmanat kislota 

3Sb


2

O+ 2KOH + 5H

2

O = 2K[Sb(OH)6

3Sb2

O

3 + 4HNO

+ 7H2

O = 6H


3

SbO


+ 4NO 


Sb

2

O5

+10HCl=2SbCl

3

+2Cl


2

+5H


2368 

 

VISMUT. Metallik xossalari shu guruhdagi boshqa elementlardan kuchliligi bilan farq qiladi. 

Tabiatda erkin holda va birikmalar holida ko‘p tarqalgan. Vismutli oxra – Bi

2

O3

. Vismut 

yaltirog‘I – Bi

2

S3

Vismut pushti rangli yaltiroq metall. Suyuqlanish temperaturasi 271ºC. 4Bi + O

= 2Bi2

O

3 

Sariq rangli vismut (III) oksidi nitrat kislotada eriydi: 

Bi

2

O+ 6HNO


= 2Bi(NO


3

)+ 3H

2Bi(NO

3

)+ 2H


2

O = Bi(OH)

2

NO+ 2HNO

3

 Bi(OH)

2

NO= BiONO


+ H


2

Hosil bo‘lgan tuz vismutilnitrat deyiladi. Bi + 4HNO

= Bi(NO3

)+ NO + 2H

2Bi + 6H

2

SO= Bi


2

(SO


4

)

3 + 3SO

+ 6H2

Vismutin (BiH3

) juda beqaror hosil bo‘lgan zahoti darhol parchalanadi. 

Tuzlarga ishqorlar ta'sir ettirib gidroksidi olinadi: 

Bi(NO


3

)+ 3NaOH = Bi(OH)

+ 3NaNO3

 

BiCl– kuchli gidroskopik modda, gidrolizga uchraydi. 

BiCl+ H2

O = BiOCl + 2HCl 

Bi

2

S– qora qung‘ir rangli cho‘kma. 

BiCl+ 3H2

S = Bi


2

S+ 6HCl 

Vismut  (III)  birikmalari  tibbiyotda  ishlatiladi.  Toza  vismut  yadro  reaksiyalarida  issiqlik 

o‘tkazuvchi modda sifatida ishlatilishi ma'lum. 

Vismut – 50%, qo‘rgoshin – 25%, qalay – 12,5% va kadmiy – 12,5% qotishma 70ºC da 

suyuqlanib, o‘t o‘chirgich probka sifatida ishlatiladi. 

Bi

2O

– qizil qora rangli kukun modda. HBiO– kislotaning tuzlari ma'lum (NaBiO

3

). Bu 


tuz kuchli oksidlovchi. 

Mishyak, surma va vismutning tibbiyotdagi o‘rni.  

Mishyak  va  uning  birikmalari  juda  zaharli  moddalar,  shunga  qaramasdan  ular 

meditsinada ishlatiladi. KAsO

2

 juda ham oson olinadi: K

2

CO+ As


2

O= 2KAsO

+ CO2

 

Hosil bo‘lgan tuz nerv sistemasi juda bo‘shashganda, anemiya kasalligida ishlatiladi. Na

2

HAsO4

  0,5  va  1,0  %  eritmalar  sifatida  kamqonlikda  va  nevroz  kasalliklarida 

buyuriladi.  As

2

O3

  nevroz  va  nevrastaniyada  va  teri  kasalliklarida  ishlatiladi.  Shuningdek 

stomatologiyada  ham  ishlatiladi.  Vismutning  nitratli  tuzlari  bir  necha  xil  holatda  antiseptik 

sifatida oshqozon ichak yallig‘lanishida ishlatiladi.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

13-MAVZU 

V-А guruhcha elеmеntlari. Azot va uning birikmalari 

LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI 

O`quv soati: 3 soat 

talabalar soni: 10-12 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

Bilimlarni  kеngaytirish  va  chuqurlashtirish  bo`yicha  laboratoriya 

Jonlantirish uchun savollar 

1.Guruh elementlariga umumiy tasnifnoma; 

 2. Azot,uning birikmalari, vodorodli va kislorodli 

birikmalari; 

 3.Fosfor,olinishi,oksidlari,kislotalari; 

 4. Azotli va fosforli o‘g‘itlar; 

 5. Mishyak, surma, vismut,ularning birikmalari. 

 


369 

 

mashg`ulot Laboratoriya 

mashg`ulotining rеjasi 

1V-А guruhcha elеmеntlari haqida tushuncha.  

2. Azot va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish. 

O`quv 


mashg`ulotining 

maqsadi:  

V-Аguruhcha  elеmеntlari,  ularning  birikmalari  va  xossalarini 

o`rgatish. Педагогик вазифалар: 

 

 V-Аguruhcha  elеmеntlariga  oid  talabalar 

bilimini aniqlash; 

 

V-А guruhcha 

elеmеntlari 

haqida 

tushuncha bеrish ;  

Azotning olinishi 

va 


xossalarini 

umumlashtirib tushuntirish

 

Azot birikmalrini 

olinishi 

hamda 

xossalarini umumlashtirib tushuntirish;  

Mavzuga oid 

masalalar 

еchishni 

tushuntirish; 

 

Laboratoriya mashg`ulotlarini 

tushuntirib,  ularni  olib  borishda  talabalar 

bilan ishlash. 

O`qув фаолиятининг натижалари: 

талабалар биладилар: 

 V-Аguruhcha  elеmеntlari  to`g`risida  mukammal 

biladilar; 

 

Azotning olinishi va xossalarini biladilar;  

Azot  birikmalarini  olinishi  hamda  xossalarini biladilar; 

 Laboratoriya  mashg`ulotlarini  olib  borish  tartibini 

biladilar; 

 

Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, ish daftarlariga yozadilar 

 

Ta'lim usullari 

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, 

munozara. 

Ta'lim vositalari 

Darslik, 

ma'ruza 

matni, 


o`quv 

qo`llanmalar, 

kimyoviy idishlar. 

O`qitish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus  kimyoviy  laboratoriya  vositalari  bilan 

jixozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar 

(Organayzеrlar orqali – Blits) 

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar  

II. LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI 

Ish bosqichilari va 

vaqti 

Faoliyat o`qituvchii 

talabalar 

1-bocqich. 

O`quv mashg`ulotiga 

kirish(20 daq) 

 

 1.1.Mavzuning  maqsadi,  o`quv  natijalarini e'lon 

qiladi, 


ularning 

ahamiyatini 

va 

dolzarbligini asoslaydi. 

Mashg`ulot 

hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan 

holda o`tishni ma'lum qiladi. 

Tinglaydilar, yozib oladilar 

 

  

370 

 

2-bocqich.  Asosiy bosqich  

(90 daq) 

 2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va  

rеaktivlar bеradi; 

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi; 

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari 

(darslik, ma'ruza matni, o`quv 

qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini 

eslatadi; 

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini 

tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi; 

  2.5. Savollarga javob bеradi

  2.6. Talabalar javobini tingladi; 

 

2.1.Savollar bеradi. 2.2. Kimyoviy idishlar va 

rеaktivlarni ko`rib chiqadi; 

2.3. Ish olib borilishi bilan 

tanishadi; 

2.4. Laboratoriya 

natijalarini o`kituvchiga 

ko`rsatib, to`g`riligi 

tеkshirilgach ish daftariga 

xulosalar yozadilar. 

Klastеr yoki Blits jadvalini 

to`ldiradi

3-bocqich.  Yakuniy 

(10 daq) 

 

3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta 

axamiyatga egaligini ta'kidlaydi; 

 3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi

 3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu ―Fosfor. 

Mishyakning birikmalari va xossalari ‖ 

bеriladi. 

 3.4.Savollarga javob bеradi 

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi. 

 Savollar bеrishadi 

 

  

 

Ilova: 


Blits  o`yin  «V  A  guruh  elеmеntlari.Azot  mavzusi  buyicha  laboratoriya  mashg`ulotini 

bajaraman» 

4 jadval. Blits sxеmasining topshiriqlari 

Gurux 


baxosi 

Gurux 


xatosi 

Tugri 


javob 

Yakka 


xato 

Yakka 


baxо  

Xarakatlar mazmuni 

 

 

  

 

Azot mеtall yoki mеtallmas  

 

  

 

Azot  xona  tеmpеraturasida  kaysi  mеtall  bilan ta'sirlashadi 

 

  

 

 Azotning 

kislorod 

bilan 

ta'sirlanishi tеmpеraturasi 

 

  

 

 Azotning mеtallar bilan birkmasining  

 

  

 

 Azotning  vodorodli  birmalarida  oksidlanish 

darajasi 

 

 

  

 

Azotning kismlorodli birkmalarini olinishi  

 

  

 

Nitirit kislotaning xossalari  

 

  

 

 Nitrat  kislotasining  mеtallar  bilan  ta'siri 

sxеmasi 


 

Bilet  № 1 

 

1.    NH


2

-NH


2

 2.   Qanaqa birikmalarga kiradi    Si

3

N4

, P


3

N

5, BN,Ge

3

N3.     N


2

+O

2 

4.     NH3

 + Br


5.      2NH4

Cl + CaO 

6.    CaCN

2

 + H2

O =                 371 

 

7.    Na2

NH +Na=   

8.   (NH

4

)2

CO

3 

9.   NH4

NO

2 

10.   Nomlang  :[Ag(NH3

)

2]Cl 

 

 Bilet  № 2   

1.   Nomlang        [Co(NH

2

OH)


6

]Cl


3

  ligandni toping. 

2.    N

2

H+ 4AuCl


3.    N2

H

4 + O

=  4.    NH

3

 + NaClO= 5.    NH

2

Cl + NH3

 = 


6.     NH

2

OH+I2

+2NaOH= 


7.     Ag

2

N2

O

2+2HCl= 

 8.    NO

2

+NO=  


 9.   N

2

O3

+2KOH= 


10.    NaNO

3 

 

Bilet  № 3     1.   As

2

O3

 + 2HNO


3

 + 2H


2

O= 


 2.   KJ + 2KNO

2

 + 2H2

SO=  

 3    SO


2

 + 2NO=    

 4.   2NO+O

2 5.   H

2

 + 2NO=  


6.   2NO

2

 + F2

 + 2H


2

O=  


7.    H

2

O + N2

O=  

  8.  Sn + 4HNO

= H


2

SnO


3

 + 


  9.    HNO

310.   NaNH

4

HPO4

 Bilet  №  4 

 

1.       NH2

-NH


2

 2.    Qanaqa birikmalarga kiradi    Si

3

N4

, P


3

N

5, BN,Ge

3

N3.     N


2

+O

2 

4.     NH3

 + Br


5.    NH4

Cl + CaO      

6.   AlN + H

2

O =  7.  NaNH

2

 + Na = 8.   NH

4

Cl = 9.  NaNH

4

HPO4

 10.  Nomlang   [Cu(NH

3

)4

]SO


 

Bilet  №  5 1.  H

2

N-NH2

 + HCl 


 

2.  N2

H

4 + 2J

=  3.   HNO

3

+6H= 4.   HN

3

+2KI+2H2

O= 


5.    Cu+N

2

O= 6.     NH

2

OH+I2

+2NaOH= 


7.  C+HNO

3

=   8.    AgNO

3

=  9.       KNO

3

 + S + C =  10.      Hg(NO

3

)2

  

Bilet  №  6 

1.    Ca

3

(PO4

)+3SiO

+ C = 2.       PH

3

+HI= 372 

 

3.       H2

HPO


2

+AgNO


3

+H

2O=   

4.    NaH

2

PO=                           

5.     Ca

3

(PO


4

)+ 3H

2

SO=           

6.     2NO

2

 + F2

 + 2H


2

O=  


7.    H

2

O + N2

O=  

8.     Sn + 4HNO

= H


2

SnO


3

 + 


9.    HNO

310.  Bi

2

O+ 6HNO


 Bilet  №7 

 

 1.  NH4

NO

2 2. Ca+N


2

 3. CaC2

 + N


2

 = 


 4.  4NH

3

 + 3O 5.  (NH4

)

2SO

4

 + Ca(OH)2

 = 


 6.  Na + 2NH

3 7.  (NH

4

)2

SO

4 

 8.  (NH4

)

3PO

4 

 9.  [NH


4

]

2Cr

2

O 10.   Nomlang  [Co(NH

3

)6

]Br


Bilet  № 8 

1.N

2

H4

 + HNO


2

 2.   NH3

 + NaClO= 

 3.   NH

2

Cl + NH3

 = 


4.   NH

2

OH+FeSO4

+H

2SO

4

=        5.   Cu+3HN

3 6.   2N

2

O=      7.   HN

3

+2KI+2H2

O= 


 8.   KJ + 2KNO

2

 + 2H2

SO=  

 9.   SO


2

 + 2NO=    

 10. 2NO+O

2Bilet  № 9 

1.   NO


2

   + H


2

O=  


2.     N

2

O5

 = 


3.     NO

2

 + NaOH= HNO4.      PbS + HNO 5.     Pt + HNO

3

 + HCl=   

6.     S+6HNO

3

(kons)= 


7.     KNO

3

 = 8.    P+5HNO

3

+2H2

O= 


9.    PH

3

+KMnO4

+12H


2

SO4= 


10.    PCl

5

+H2

O= 


Bilet  №10 

1.  Zn(NO

3

)

22.  Zn + H

2

SO+ As

2

O3=

 

3.  MnSO4

+5NaBiO


3

+16HNO


3

4.   AsF5

+KF= 


5.   Sb

2

O+ 3H


2

O = 


6.   Mg

3

Bi2

+6HCl= 


7.  POCl

3

+3H2

O= 


8. Zn  +H

2

HPO +2H


2

SO

4  9. As + 5HNO

3

 + 2H


2

O  


373 

 

10.      As2

O

3+2KOH+3H

2

O=  

14-MAVZU 

Fosfor, mishyak birikmalari va xossalari  

LABORATORIYa  MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI 

O`quv soati: 3 soat 

talabalar soni: 10-12 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

Bilimlarni  kеngaytirish  va  chuqurlashtirish  bo`yicha  laboratoriya 

mashg`ulot 

Laboratoriya 

mashg`ulotining rеjasi 

1Fosfor va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish.  

2. Mishyak va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish. 

O`quv 


mashg`ulotining 

maqsadi:  

Fosfor, mishyak birikmalari va xossalari o`rgatish. 

 Pеdagogik vazifalar: 

 Fosforning 

olinishi 

va 

xossalarini umumlashtirib tushuntirish; 

 Mishyak  birikmalarini  olinishi  hamda 

xossalarini umumlashtirib tushuntirish; 

 

Mavzuga oid 

masalalar 

еchishni 

tushuntirish; 

 

Laboratoriya mashg`ulotlarini 

tushuntirib,  ularni  olib  borishda  talabalar 

bilan ishlash. 

O`quv faoliyatining natijalari: 

talabalar biladilar: 

V-A  guruhcha  elеmеntlari  to`g`risida  mukammal 

biladilar; 

Fosforning olinishi va xossalarini biladilar; 

Mishyak  birikmalarini  olinishi  hamda  xossalarini 

biladilar; 

Laboratoriya  mashg`ulotlarini  olib  borish  tartibini 

biladilar; 

Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, 

ish daftarlariga yozadilarTa'lim usullari 

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, 

munozara. 

Ta'lim vositalari 

Darslik, 

ma'ruza 

matni, 


o`quv 

qo`llanmalar, 

kimyoviy idishlar. 

O`qitish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus  kimyoviy  laboratoriya  vositalari  bilan 

jixozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar 

(Organayzеrlar orqali –BBB) 

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar 
Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling