Hisoblashlarda qatnashayotgan taqribiy a son bilan shu sonning aniq qiymati a orasidagi farq … deyiladi


Download 14.19 Kb.
Sana15.06.2020
Hajmi14.19 Kb.

Hisoblashlarda qatnashayotgan taqribiy a son bilan shu sonning aniq qiymati A orasidagi farq … deyiladi.

{ =xatolik

~absolyut xatolik

~nisbiy xatolik

~boshlang‘ich ma’lumotlar xatoligi }

Tartibida transsendent funksiyalar mavjud bo‘lgan tenglamalar ...

{ =transendent tenglamalardir

~teskari trigonometrik tenglamadir

~bir noma’lum algebraik tenglamadir

~trigonometrik tenglamadir }

Berilgan tenglamani haqiqiy ildizlarini topish necha bosqichda bajariladi?

{ =Ikki bosqichda

~Bir bosqichda

~Uch bosqichda

~Cheksiz ko‘p }

Haqiqiy ildizlarni taqribiy hisoblash deganda nima tushuniladi?

{ =ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash

~haqiqiy ildizni ajratish

~yaxlitlash

~taqribiy qiymatlarni taqqoslash }

Ketma-ket yaqinlashish usulining mohiyati nimadan iborat?

{ =yechimning ma’lum yaqinlashishi bo‘yicha navbatdagi aniqroq (yechimni) yaqinlashishni topishdan iborat

~ichma-ich joylashgan kesmalar ketma-ketligini ko‘rishdan iborat

~ildizlar joylashgan oraliqni qidirib topishdan iborat

~yechimning ma’lum yaqinlashishi bo‘yicha birinchi yechimni topishdan iborat }

Ketma-ket yaqinlashish usuli qanday nomlanadi?

{ =nyuton usuli

~grafik usul

~iteratsiya

~kesmani ikkiga bo‘lish usuli }

Kesmaning teng ikkiga bo‘lish usulining mohiyati berilgan qatorni toping.

{ =ichma-ich joylashgan kesmalar ketma-ketligini ko‘rish

~izlanayotgan ildizlar joylashgan oraliqni topish

~teng ta’sir prinsipini topish

~grafik yordamida yechimni topish }

Yaxlitlash natijasida paydo bo‘ladigan xatolik nima deyiladi?

{ =yo‘qotib bo‘lmaydigan xatolik

~usul xatolik

~hisoblash xatoligi

~nisbiy xatolik }

Nisbiy xatolik chegarasi qaysi harf bilan belgilanadi?

{ =E


~H

~C

~A }Usul xatolikka ta’rif bering

{ =yechimda qo‘llanilgan usullar noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik

~hisoblashlarda vujudga keladigan xatolik

~yaxlitlash natijasida vujudga keladigan xatolik

~yechimda qo‘llanilgan usullar aniqligidan kelib chiqadigan xatolik }

h harfi yordamida qanday kattalik belgilanadi?

{ =absolyut xatolik chegarasi

~daraja xatoligining belgisi

~nisbiy xatolik chegarasi

~taqribiy xatolik chegarasi }

O’nli kasr ko‘rinishda berilgan sonning chapdan noldan farqli raqamdan boshlangan barcha raqamlari …

{ =qiymatli raqam

~ishonchli raqam

~aniq son

~ishonchli va qiymatli raqam }

Nyuton usuli yana qanday nomlanadi?

{ =urinmalar usuli

~interpolyatsiya usuli

~iteratsiya usuli

~vatarlar usuli }

Vatarlar usulining mohiyati nimada?

{ =istalgan vatar o‘tkazish bilan izlanayotgan yaqinlashuvchi ketma-ketlikni tuzish

~izlanayotgan izldizga urinmalar o‘tkazib cheksiz yaqinlashish

~ma’lum yaqinlashish bo‘yicha navbatdagi yaqinlashishni topish

~istalgan vatar o‘tkazish bilan izlanayotgan uzoqlashuvchi ketma-ketlikni tuzish }

Birlashgan usulda qaysi usullar birgalikda qo‘llaniladi?

{ =urinmalar-vatarlar usullari

~nyuton-gauss usullari

~iteratsiya-interpolyatsiya usullari

~kramer-gauss usullari }

Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasining noma’lumlarini ma’lum taqribiy qiymatini topish usullari.

{ =iteratsion usul

~aniq usul

~iteratsion aniq usul

~aniqmasni toppish usuli }

To‘g‘ri chiziqli interpolyatsiyalash usulida vatar o‘tkazish jarayonini necha marta takrorlash mumkin?

{ =cheksiz ko‘p

~faqat bir marta

~ikki marta

~uch marta }

Aniq usulga misol keltiring

{ =gauss usuli, kvadrat ildizlar usuli

~kvadrat ildizlar usuli

~gauss usuli

~kramer usuli, gauss usuli }

Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari nechta guruhga bo‘linadi?

{ =2 ta guruh

~3 ta guruh

~4 ta guruh

~5 ta guruh }

To‘g‘ri xulosani toping

{ =algebraik tenglamalar sistemasining tartibi uncha katta bo‘lmasa aniq usul, aks holda iteratsion usuldan foydalaniladi.

~Algebraik tenglamalar sistemasining tartibi kichik bo‘lsa aniq usul, aks holda iteratsion usuldan foydalaniladi

~Bu usullardan foydalanish algebraik tenglamalar sistemasining tartibiga bog‘liq emas

~algebraik tenglamalar sistemasining tartibi uncha katta bo‘lmasa iteratsion usul, aks holda aniq usuldan foydalaniladi }

Noma’lumlarni ketma-ket yo‘qotish usuli nima deyiladi?

{ =gauss usuli

~kramer usuli

~kvadrat ildizlar usuli

~vatarlar usuli }

“To‘g‘ri yurish” va “Teskari yurish” qaysi usulga xos?

{ =gauss usuliga

~kramer usuliga

~iteratsion usulga

~nyuton usuliga }

Musbat aniqlangan simmetrik matritsali chiziqli tenglamalar sistemasini yechish uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

{ =kvadrat ildizlar usulidan

~kramer usulidan

~teskari matritsani topish usulidan

~gauss usulidan }

Agar A matritsa uchun n\=m shart bajarilsa u qanday matritsa hisoblanadi (n-satr, m-ustunlar soni)

{ =kvadrat matritsa

~satr matritsa

~ustun matritsa

~diagonal matritsa }

Bosh diagonaliga tegishli bo‘lmagan barcha elementlari nollardan iborat kvadrat matritsa … deyiladi.

{ =diagonal matritsa

~kvadrat matritsa

~birlik matritsa

~satr matritsa }

Chiziqli almashtirish natijasida sistema uchburchak yoki trapetsiya ko‘rinishga keltirilsa qanday usul qo‘llanilgan hisoblanadi?

{ =gauss usuli

~nyuton usuli

~vatarlar usuli

~kramer usuli }

Gauss usulida noldan farqli bo‘lishi talab etiladigan elementlar qanday nomlanadi?

{ =bosh elementlar

~barcha koeffitsiyentlar

~ozod haqlar

~noma’lumlar }

Agar chiziqli tenglamalar sistemasi n-tartibli bo‘lsa element tanlangandan so‘ng koeffitsiyentlarni topish uchun nechta bo‘lish amali bajariladi?

{ =n-1 ta

~n+1 ta

~2*n ta


~n ta }

Funksiyalar ko‘rinishining turi keltirilgan qatorni aniqlang

{ =analitik, grafik, jadval

~analitik, grafik

~grafik

~analitik, jadval }“Kibernetika” so‘zi qaysi tildan olingan?

{ =ingliz tilidan

~fransuz tilidan

~lotin tilidan

~grek tilidan }

“Kibernetika” so‘zining ma’nosi nima?

{ =kema boshqaruvchisi

~lashkar boshqaruvchi

~dastur tuzuvchi

~fanni boshqaruvchi }

Kibernetik tizimlarni necha sinfga ajratish mumkin?

{ =3


~4

~5

~6 }Tabiiy tizim nima?

{ =boshqarish qurilmasi tabiat tomonidan yaratiladi

~boshqarish vazifalarining bir qismi avtomatga berilgan bo‘lib, xulosani inson chiqaradi

~boshqarish vazifalarining bir qismi avtomatga berilgan bo‘lib, xulosani kompyuter chiqaradi

~barcha boshqarish jarayonlari avtomatga berilgan bo‘ladi }

Boshlang‘ich ma’lumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik qanday ataladi?

{ =boshlang‘ich ma’lumotlar xatoligi

~matematik model xatoligi~usul xatoligi

~hisoblash xatoligi }
Download 14.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling