Hujayralardagi filamentlarning ikki turi: hujayralardagi


Download 1.85 Mb.
bet1/24
Sana11.01.2022
Hajmi1.85 Mb.
#308680
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Aktin Haqida maʼlumot(1)929
Bog'liq
534f7bb41fe60, 534f7bb41fe60 (1), Ruxsora, 2- mavzu foydalanilgan adabiyot, Gr4CylpW0uEH2fBIofRU2qRynN1ZJPv6RkWcA1s4, NodeJS, internet, internet, sosiologiya, sosiologiya, hisobot 000, Alisher, АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ УКУВ ДАСТУРИ, 7-variant, chet tillllli 222 d11aa7641054b0c096569a66d3da12b9


InterProIPR004000 (https://www.ebi.hujayralardagi filamentlarning ikki turi: hujayralardagi ac.uk/interpro/entry/IPR0040uchtaasosiykomponentdanbiribo'lganmikrofilament.U

erkin g-aktin (globular) shaklida yoki (filament) deb 00)


PagetranslatedintoUzbek


ataladiganchiziqlimikrofilmning bir qismi sifatida PROSITEPDOC00340 (http://www.expmavjud bo'lishi mumkin, ularning ikkalasi ham muhim asy.org/cgi-bin/prosite-searchujayra funktsiyalari uchun zarurdir.

Cancel
Aktinko'plabmuhimhujayrafunktsiyalaridaishtiroketadi.jarayonlar,mushaklarningqisqarishi,uyaliharakat

,hujayrabo'linishivasitokinez,vesikullarvaorganellarningharakatihujayrasignallariniuzatish,shuningdekhujayrabirikmalarivahujayrashakllarinitashkil etish va saqlash. Ularning ko'pchiligi aktin C ningkeng va yaqin o'zaro munosabatlariga vositachilik qiladi .Omurgalılardaaktin,alfaizoformlarininguchtaasosiyguruhianiqlandi.Mushakto'qimalaridatopilganalfa-aktinlarkontraktilapparatningasosiytarkibiyqismidir.Betavagammaaktinalarihujayratarkibiy qismlariningko'pturlaridavaqandayqilibmavjudhujayraningichkiharakatlanishi.Aktintomonidanyaratilganturlixiltuzilmalar,bundayfunktsiyalarnibajarishgaimkonberadigan,filamentlarbo'ylabtropomiozinni bog'lashorqalitartibga solinadi.h-ac?PDOC00340)

SCOPe

2btf(https://scop.berkeley.edu/search/key=2btf)/SUPFAM(http://supfam.org/SUPERFAMILY/cgi-bin/search.cgi?sear

ch_field=2btf)Mavjudproteintuzilmalari:

Pfam

tuzilishi (http://pfam.xfam.org/family/PF00022?tab=pdbBlock)/ ECOD (http://prodata.swmed.edu/ecod/complete/searc

h?kw=PF00022)

PDB

RCSB PDB (http://www.rcsb.org/pdb/search/smartSubquery.do?smartSearchSubtype=PfamIdQuery&pfamID=PF00022);PDBe(https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/search/index?pfam

_accession:PF00022);PDBj(https://pdbj.org/searchFor?quer

y=PF00022)


PDBsumstrukturaning qisqacha tavsifi(https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/pdbsum/GetPfamStr.pl?pfam_id=P

F00022)

Hujayraningqobiliyati mikrofilamentnidinamikravishdashakllantiradi,masalan,hujayramembranasiniko'paytirishyokiko'paytirish uchun, masalan, hozirgi yoki ichkiholatga javoban tezda o'zini qayta ishlashgaimkonberuvchiramkaberadi.Boshqafermentlaryokiorganellalarimkonberadi.
Рекламаот

Не показывать этообъявление
Почемуэтообъявление?

Bundantashqari,mustaqilravishdayokiorqaliharakatqilishmumkin.Natijada,aktinvesikulyarvaorganellalarninghujayraichidagitransporti,shuningdek,mushaklarningqisqarishikabijarayonlarnita'minlaydi.Binobarin,uembrionogenez,yara bitishiva saratoninvazivmuhimrolo'ynaydihujayralar.Aktinningevolyutsionkelibchiqishiekvivalentoqsillargaegabo'lganprokaryotikhujayralargaqaytarilishimumkin.Homologlaraktinprokaryot va archaeus bir yoki bir nechta zanjirlardan tashkil topgan turli spiral yoki chiziqlifilamentlargapolimerizatsiyaqilinadi.Shubilanbirga,prokaryotlardavaarchaea-daintraartikulyaraloqalarvanukleotidlarnibog'lashsaytlarisaqlanadi.Nihoyat,aktingenifodasininazoratqilishdarolo'ynaydi., aktin yoki tegishli oqsillarni ishlab chiqarishnitartibgasoluvchi.Aktinishlabchiqarishhampatogen jarayonning kalitidir . Odamlarda aktinishlabchiqarishnitartibgasoluvchiturli
genlardagi mutatsiyalar mushak kasalliklariga ,hajmivafunktsiyasidagio'zgarishlarga,shuningdekkarlikkaolibkelishimumkin.Sitoskeletningtuzilishihujayraichidagi

PagetranslatedintoUzbek Cancel
Рекламаот

Не показывать этообъявление
Почемуэтообъявление?

bakteriyalarningpatogenezigavaayniqsa,harakatlardan qochish bilan bog'liqjarayonlargabog'liq .

AdsbyoptAd360Download 1.85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling