I. A. Karimov (7-sinf o’zbekiston tarixi darsligidan)


Download 89.48 Kb.
Sana28.10.2019
Hajmi89.48 Kb.


O’zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi…

I.A.Karimov


(7-SINF O’ZBEKISTON TARIXI DARSLIGIDAN)mazkur savolnoma

FarPI qoshidagi

Yormozor akademik litseyida tuzildi

TUZUVCHI: H. TURDIALIYEV

MUHARRIR: B. TO’YCHIYEV
FARG’ONA-RISHTON
Shaxsiy kutubxona uchun maxsus.

___-guruh talabasi ­­­­­­­­­­­___________________

Sizga baxt omad hamisha hamnafas bo’lsin.

Oliy o’quv yurti talabasi bo’lish baxti nasib etsin.Hurmat va samimiyat bilan o’qituvchingiz

HUSANBOY TURDALIYEV

28,1,26,3,24,5,22,7,20,9,18,11,16,13

14,15,12,17,10,19,8,21,6,23,4,25,2,27


7-SINF “O’ZBEKISTON TARIXI”
O’RTA ASRLARDA YERGA EGALIK QILISH MUNOSABARLARINING SHAKLLAINISHI VA RIVOJLANISHI
1 “O’zbek” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

2 “Qishloq hokimi” kim?

3 Ekinzorlarda ishlovchi yersiz kadivarlar nima deb yuritilgan?

4 “O’zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi… Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa o’zlikni anglash mumkin emas” kimning so’zlari?

5 “Charxfalak” nima?

6 “Charxparrak” nima?

7 Dehqonchilik qilinadigan yerlarga talab nima sababdan ortdi?

8 “Chokar”lar kim”

9 Har bir dehqonda qancha chokar bo’lgan?

10 Dehqonlar chokarlarga tayanib qanday ishlarni amalga oshirishgan?

11 “Kadivar”lar kimlar”

12 “Kashovarz”lar kim?

13 V asrda dehqonchilik yerlari kimlar o’rtasida taqsimlangan edi?

14 Qang’ davlatidan qaysi davlat ilk ajralib chiqadi?

15 Xorazm qachon Qang’dan ajralib chiqdi?

16Mustaqil Xorazm davlatini kim boshqargan?

17 Xorazmshohlar qaysi sulolaga mansub edi?

18 III asr o’rtalarida Xorzmning poytaxti qayer bo’lgan?

19 Tuproqqal’a qaysi jihatdan mustahkam qurilgan edi?

20 G’ulomgardish nima?

21 Shahardagi ibodatxonaning qaysi qismida xorazmshohlar qasri qurilgan?

22 Qasrning balandligi qancha bo’lgan?

23 305-yilda…

24 Afrig’ qaysi qasrda o’ziga saroy quradi?

25 Afrig’iylarning tangalari qachon zarb qilingan?

26 Afrig’iylarning tangalariga nima tasvirlangan edi?

27 Xorazmda kimlar “Xorazmshoh” unvoniga ega bo’lgan?

28 Kimning ma’lumotiga ko’ra xorazmshohlar unvoni dastlab siyovushlar sulolasi tomonidan qabul qilingan?

29 Qo’lida burgut qo’ndirgan tojdor hukmdor haykali qayerdan topilgan?

30 Anqaqal’adan qanday tasvirdagi tanga topilgan?

31 Afrig’iylar sulolasiga qachon asos solinadi?

32 Xorazm qachon Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib boradi?

33 Bu haqida kim ma’lumot beradi?

34 IV asrda O’rta Osiyoga kim hujum qiladi?

35 Xioniylar qayerda yashagan?

36 353-yilda xioniylarning hukmdori kim edi?

37 Grumbat 353-yilda qayerga bostirib kirdi?

38 Gurumbat davrida Eronda kimlar hukmron edi?

39 Shopur II qaysi davrda hikmronlik qildi?

40 Sosoniylar va xioniylar o’rtasidagi shartnoma qanday yo’l bilan mustahkamlanadi?

41 Xioniylar qachon O’rta Osiyoni to’liq egalladi?

42 IV asrning 70-yillarida xioniylar davlati hududi qancha edi?

43 Xioniylar davlati qancha vaqt davomida hukmronlik qildi?

44 V asrning 20-yillarida Xorazmga kim bostirib kirdi?

45 Toxarlar qayerlarga o’rnashdilar?

46 Toxarlar kimning avlodi bo’lgan?

47 Toxarlar nima uchun kidariylar deyiladi?

48 Kidariylar Amudaryo havzasi va janubiy so’g’d yerlarini egallagach , Xioniylar davlatining qaysi qismida hukmronliklarini o’rnatdilar?

49 Kidariylar davlatining poytaxti qayer bo’lgan?

50 Kidariylar va sosoniylar qachon bir-biriga dushman bo’ldi?

51 Nechanchi yilgi urushdan so’ng kidariylar o’zini o’nglay olmaydi?

52 Eftallar bilan jangdan so’ng kidariylar qayerga ketadi?

53 Kidariylar Shimoliy Hindistonda qancha hikmronlik qilgan?

54 Eftallar davrida Xitoyning shimoliy g’arbiy qismi nima deyilgan?

55 Xunlarning bir qismi qachon Pomir tog’lari etaklariga kelib o’rnashadilar?

56 Qachon xunlarning ikkinchi qismi Jung’ariya va Elsuvi (Ili)ga ketadi?

57 Xunlar Jung’ariya va Elsuvi (Ili)da qanday etnik guruhga asos soldilar?

58 Eftallar davrida Harkon dengizi qayer?

59 Eftallar yozma manbalarda qanday ataladi?

60 “Eftal” so’zi “xeptal” shaklida qayerda uchraydi?

61 Eftal so’zi qayerdan kelib chiqqan?

62 Eftalonni yana nima deb atashgan

63 Eftallar 456-yilda…

64 459-484-yillarda kim hukmronlik qildi?

65 Asirlikka tushgan Pero’zni kim qutqarib oladi?

66 Ikkinchi yurishdan so’ng Pero’z nima evaziga asirlikdan ozod etiladi?

67 Uchinchi soson-eftal urushi qachon bo’lib o’tdi?

68 Eftallar 484-yilda qayerni egallaydilar?

69 Kubod qaysi davrda hukmronlik qildi?

70 631 579-yillarda kim hukmronlik qildi?

71 Sosoniylar eftallarga nima hisobida boj to’laganlar?

72 Eftallar tarkibidagi yarim mustaqil davlatlarni kim boshqargan?

73 Eftallar kelib chiqishiga ko’ra kimlardan bo’lgan?

74 Toxariston va So’g’d nimaning markazi edi

75 Sholi qayerda yetishtirilgan?

76 Sharqiy Turkiston va O’rta Osiyoda paxta qachon ekilgan?

77 O’rta Osiyoda V-VI asrlarda paxta ekilgani to’g’risidagi ma’lumotni kim qoldirgan?

78 Xitoy bozorlarida nima sababdan paxta matosiga talab katta bo’lgan?

79 “Xvabular” kimlar?

80 Zog’ariq (Zovariq) va Bo’zsuv kanali qayerni suv bilan ta’minlagan?

81 Samarqandning janubiy viloyatlarini qaysi kanal suv bilan ta’minlagan?

82 Darg’om kanali qachon qurildi?

83 Chag’oniyon qayerda joylashgan?

84 Nima sababdan eftallar “Ipak yo’li”ni nazorat ostiga olganlar?

85 Ipak Yo’lidagi savdoda vositachilar kimlar bo’lgan?

86 Savdoda eftallar dastlab qaysi tangalardan foydalangan?

87 Buxoro, Poykand, Vardona, Naxshab, Samarqand va Xorazm shaharlarida nima chiqarilgan?

88 Madaniy an’analar qayerda kuchli bo’lgan?

89 Choch bu…

90 “Pandus” nima?

91 O’rta Osiyo aholisi orasida so’zlashuv tili qanday bo’lgan?

92 Ilk o’rta asrlarda savdo tili qaysi til bo’lgan?

93 V-VI asrlatrda qaysi yozuvlar O’rta Osiyoda keng tarqalgan?

94 Eftal yozuvi qaysi alifbo asosida vujudga kelgan?

95 Eftal alifbosi necha harfdan iborat bo’lgan?

96 Eftal yozuvi qanday tartibda yozilgan?

97 Eftallar nimaga sig’inishgan?

98 O’rta Osiyodagi eftallar dini qanday bo’lgan?

99 Eftallarning so’nggi avlodlari kimlarga singib ketgan?

100 Zamonamizgacha saqlanib kelgan eftallar guruhi qanday ataladi?

101 V asrda o’rta osiyoliklar xitoyliklarga nimani o’rgatadi?

102 O’rta Osiyo shishasi qaysi jihati bilan Vizantiya shishasidan ustun turgan?

103 Xitoy imperatorlari O’rta Osiyo shishasidan nima maqsadda foydalangan?

104 Turk hoqonligi qachon vujudga keldi?

105 Turk hoqonligining asoschisi kim edi?

106 Bumin qachon hoqon bo’ldi?

107 Turk hoqonligining markazi qayer bo’lgan?

108 Turklarning g’arbga tomon yurishlariga kim rahbarlik qilgan?

109 555-yilda turklar qayerni zabt etdilar?

110 Yoyiq qaysi daryo?

111 Itil qaysi daryo?

112 Turklar Shimoliy Kavkazni qachon egallab, Qrimga qachon kirib bordilar?

113 575-576-yillardagi turk bosqinidan foydalangan sosoniylar eftallardan qayerni tortib olgan?

114 Eftallarning tugatilishidan qaysi davlat manfaatdor edi?

115 Qaysi Eron hukmdori nima maqsadda Istamiga kuyov bo’ladi?

116 563-yilda turklar qanday yordam sababli Eftallar davlatiga bostirib kirdi?

117 “Parak” qaysi daryo?

118 Hoqonlikda ko’chmanchi chorvador aholi nima deyilgan?

119 Budun nimani tashkil etgan?

120 Budunlarning birlashgan qabilalar ittifoqi nima deyilgan?

121 O’n o’q budunning hokimi nima deyilgan?

122 Kimlar yabg’u bo’la olar edi?

123 Yabg’uda qancha suvoriysi bo’lgan?

124 O’n ming kishilik lashkar nima deyilgan?

125 VI asrda turklar qayerdan boj va yasoq olishgan?

126 Yasoq nima?

127 Turk hoqonligi qachon ikki qismga bo’lindi?

128 Sharqiy turk hoqonligiga qayerlar kirgan?

129 Sharqiy turk hoqonligining poytaxti qayer?

130 Sharqiy turk hoqonligining asosiy aholisi nima bilan shug’illangan?

131 G’arbiy turk hoqonligiga qayerlar kirgan?

132 G’arbiy turk hoqonligining poytaxti qayer bo’ldi?

133 G’arbiy turk hoqonligining asosiy aholisi nima bilan shug’illangan?

134 VII asrda G’arbiy hoqonlik chegarasi qayergacha cho’ziladi?

135 To’ng yabg’u qaysi davrda hukmronlik quldi?

136 Mahalliy aholiga yabg’u unvoni kim tomonidan berilgan?

137 Mahalliy aholiga yabg’u unvoni nima maqsadda berilgan?

138 Tudunlar kimlar?

139 Farg’ona va Sug’ddan nima qazib olingan?

140 Qo’rg’shin, kumush, oltin qayerdan qazib olingan?

141 Qaysi savdogarlarining obro’si yuqori bo’lgan?

142 G’arbiy turk hoqonligi va Xitoy o’rtasidagi savdo qaysi davrda kuchaydi?

143 “Sarrojlik” nima?

144 585-586-yillarda Buxoroda kim boshchiligida qo’zg’olon ko’tariladi?

145 Abro’y qo’zg’olonini kim bostiradi?

146 O’rta Osiyodagi mustaqil hokimliklarning eng yirigi qaysi edi?

147 Sug’dda qayerlarning o’z hokimi, harbiy chokarlari va mis pul birligiga ega bo’lgan?

148 Ajdodlar xotirasi uchun qurilgan ibodatxona qayerda mavjud bo’lgan?

149 Sug’d aholisi qaysi sohada ko’proq omilkor edi?

150 Sug’d chorvachiligida qaysi hayvon mashhur edi?

151 Xitoy armiyasi nima yasashni Samarqand hunarmandlaridan o’rgangan?

152 Xitoyga Samarqand dubulg’asi qachon yuborilgan?

153 Sug’d tog’laridan nima qazib olingan?

154 27 mustaqil hokimlikdan tashkil topgan davlat qaysi edi?

155 Toxaristonning poytaxti qayer?

156 Toxaristonning aholisi qaysi dinga e’tiqod qilgan?

157 Toxariston alifbosi necha harfdan iborat edi?

158 Toxaristonda qaysi soha rivojlangan?

159 Toxariston qayerda joylashgan?

160 Toxariston nomi qayerdan kelib chiqqan?

161 Toxariston O’rta Osiyoda nimaning rivojiga katta ta’sir ko’rsatgan?

162 Farg’ona davlatining hukmdorlari nima deyilgan?

163 Farg’ona davlatining asosiy markazlari qayer?

164 Farg’onadan chet davlatlarga nima chiqarilgan?

165 Farg’ona vodiysining qayerida yilqichilik rivojlangan?

166 Choch va Eloq qayerda joylashgan?

167 Choch hukmdori kim bo’lgan?

168 Chochning markazi qayer bo’lgan?

169 Eloqning markazi qayer bo’lgan?

170 Eloq hukmdorlari nima deyilgan?

171 Eloq qachon, qaysi davlat tarkibiga kirgan?

172 Qachon G’arbiy turk hoqonligi hukmdorlari qarorgohini Chochga ko’chirdi?

173 Choch tangalari nima deb atalgan?

174 Choch tangalarida nima aks etgan?

175 Saroyda hoqondan keyin kim turgan?

176 O’rta asrlarda shaharlar qanday qismlarga bo’lingan?

177 Kimning ma’lumotiga ko’ra Binkatning 22 darvozasi bo’lgan?

178 “Kuhandiz” nima?

179 “Rabot” nima?

180 “Shahriston” nima?

181 Sug’d, Xoram yozuvlari qaysi yozuv asosida vujudga kelgan?

182 Baqtra yozuvi qaysi yozuv asosida shakllangan?

183 Nima sababdan yozuvlar kamdan-kam hollarda qog’ozga yozilgan?

184 Sug’d yozuvi qayerdan topilgan?

185 Sug’dda o’g’il bolalarga necha yoshda yozuv va hisob o’rgatilgan?

186 Sug’d o’g’il bolalari necha yoshgacha savdo ishlarini o’rganishgan?

187 Turkiy run (ko’kturk) yozuvi necha harfdan iborat edi?

188 Ko’kturk bitiklari qayerlardan topilgan?

189 O’rta Osiyodagi nasroniylik dini markazi qayer bo’lgan?

190 Moniy dinining arkoni nima bo’lgan?

191 Turk hoqonligi chorvador aholisining asosiy dini nima bo’lgan?

192 Shomon dinida odamlar nimaga sig’inishgan?

193 Nima uchun turklar o’z dinini “qam” deb atashgan?’

194 Ko’k Tangri sharafiga nima qurbonlik keltirilgan?

195 Ilk o’rta asrlarda san’atning qaysi sohalari rivoj topadi?

196 Haykaltaroshlik rivojiga nima katta ta’sir ko’rsatdi?

197 Qayerdan budda hakallari topilgan?

198 Qayerdan topilgan budda haykalining balandligi 12 metr bo’lgan?

199 Ganchkorlik san’ati qayerda rivoj topgan?

200 Ilk o’rta asrlarda Buxoro kimlari bilan mashhur bo’lgan?

201 Ilk o’rta asrlarda Toshkent kimlari bilan mashhur bo’lgan?

202 Ilk o’rta asrlarda Samarqand kimlari bilan mashhur bo’lgan?

203 Xitoyliklarni hayratga solgan raqs qanday ataladi?

204 O’n turdagi cholg’u asboblari qayerda yasalgan?


O’RTA OSIYONING ARABLAR TOMONIDAN FATH ETILISHI
205 Arabiston yarim orolini birlashtirish nimaga asoslangan edi?

206 “Islom” qanday ma’noni anglatadi?

207 570-632-yillarda kim yashagan?

208 “Muslim”lar kimlar?

209 Islom ta’limoti qayerda boshlandi?

210 Arablarni kim, qachon bir davlatga birlashtirdi?

211 “Xalifa” kim?

212 632-634-yillarda kim hukmronlik qildi?

213 O’rta Osiyoga yurishdan avval arablar qayerlarni egalladi?

214 Marv qachon egallandi?

215 Xurosonga qayerlar kirgan?

216 Xurosonning markazi qayer bo’lgan?

217 “Movorounnahr” qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

218 Arablar qayerdan turib Movorounnahrga hujum qilishni rejalashtiradilar?

219 Arablar dastlab Movorounnahrga nima maqsadda yurish qiladi?

220 Arablar Maymurg’ga qachon hujum qildi?

221 Arablar 667-yilda…

222 Xorazmni kimlar talagan?

223 661-680-yillarda kim hukmronlik qildi?

224 Ubaydulloh ibn Ziyod qachon Buxoroga bostirib kirdi?

225 “Muzofot” nima?

226 Poykand va Romitonni egallagan Ubaydulloh ibn Ziyod Buxorodan qancha boj undiradi?

227 Buxorodan qaytishda arablar qayerni egallaydilar?

228 704-yilda Xuroson noibi kim bo’ldi?

229 Qutayba ibn Muslim harbiy yurishni qachon, qayerdan boshlaydi?

230 Qutaybaga qayer jangsiz taslim bo’ladi?

231 Qutayba 707-yilda qayerga yirish qildi?

232 Poykand qancha vaqt qamal qilinadi?

233 Kimning ma’lumotiga ko’ra Buxorxudotlar davlati 12 qo’rg’on va shaharlardan iborat bo’lgan?

234 “Rajfandum” qayerning ikkinchi nomi?

235 Buxorxudotning kumush dirxamida nima aks etgan?

236 Buxoro bosib olingach, buxoroliklar nimaga majbur etildilar?

237 Qutayba Buxoroda nimani joriy etdi?

238 710-yilda Qutayba…

239 Sug’d yurishini to’xtatib Xorazmga yurish boshlashiga nima sabab bo’ldi?

240 Xorazm shohi Chag’onga qarshi kim qo’zg’olon ko’taradi?

241 Shimoliy Xorazm nima deb ataldi va uni kim boshqarar edi?

242 Qutayba Samarqandga qachon yurish boshladi?

243 G’urak qachon hukmronlik qildi?

244 Qutayba G’urakni qayerning hokimi etib tayinladi?

245 Qutayba G’urakga qanday shartlar qo’ydi?

246 Chochning bosh shahri qayer bo’ldi?

247 Qutayba qachon Farg’onaga yurish qildi?

248 Qutayba Qoshg’arga qachon, qayerni egallagandan so’ng kirib keldi?

249 Viloyat amirlari kimlardan bo’lgan?

250 Qutayba qachon, nima sababdan o’ldiriladi?

251 Arablar bosib olingan aholidan qanday soliq olganlar?

252 “Jiz’ya” bu…

253 Hosilning 1/3 hisobida olinadigan soliq nima deyiladi?

254 Mol-mulkning 1/40 miqdorida olinadigan soliq qanday ataladi?

255 “Zakot” nima?

256 Arablar Movorounnahrda davlatni mustahkamlash uchun qanday chora ko’rdilar?

257 Islomni qabul qilganlar qanday soliqlardan ozod etilgan?

258 Soliqlarni to’lamagan kishiga qanday jazo berilgan?

259 Kimning davridan xiroj va jiz’ya soliqlari olish to’xtatildi?

260 Umar ibn Abdulaziz qanday farmon beradi?

261 Umar ibn Abdulaziz qachon hukmronlik qildi?

262 Umar ibn Abdulaziz davrida Movorounnahr aholisi nima uchun islom dinidan chiqa boshlagan?

263 720-yilgi qo’zg’olonga kim rahbarlik qildi?

264 Sug’dliklarga yordam berish uchun kim keladi?

265 Qo’zg’olonchilardan arab askarlari nimaning evaziga omon qoladilar?

266 Said Xoroshiy qachon Xuroson noibi etib tayinlandi?

267 Said Xoroshiy qayerdagi qo’zg’olonni shavqatsizlik bilan bostiradi?

268 Said Xoroshiyga qanday vazifa beriladi?

269 Qayerdagi jangda qo’zg’olonchilar yengiladi?

270 Movorounnahr aholisini tinchlantirish uchun Xuroson noibi Ashros qanday chora qo’llaydi?

271 738-748-yillarda kim Xuroson noibi bo’ldi?

272 Nasr ibn Sayyor kimning qiziga uylanadi?

273 VIII asrning 40-yillarida…

274 Ummaviylar nima uchun ayblanadi?

275 744-750-yillarda kim hukronlik qilgan?

276 Marvon II davrida aholi noroziligining oshishiga nima sabab bo’ldi?

277 Abu Muslim qachon Xurosonga keladi?

278 Abu Muslimniong qarorgohi nima deb ataladi?

279 Abu Muslim qo’shiniga qo’shilganlarga qancha maosh to’langan?

280 Abu Muslim qullarga qayerni qarorgoh etib, kimni rahbar etib tayinladi?

281 Arab zodagonlari qo’zg’olondan qanday maqsad ko’zladi?

282 Mahalliy mulkdorlar qo’zg’olondan qanday maqsad ko’zladi?

283 Mehnat ahli qo’zg’olondan qanday maqsad ko’zladi?

284 748-yilda Abu Muslim qayerni egalladi?

285 Abbosiylarning ilk hukmdori kim?

286 Nima uchun Abu Muslim Xuroson va Movorounnahr noibi bo’ldi?

287 Abbosiylarga qarshi ilk qo’zg’olon qachon, qayerda ko’tarildi?

288 751-yilgi Talosda bo’lgan Xitoy bilan urushdagi jangda arab qo’shinlariga kim boshchilik qildi?

289 Abu Muslim qachon o’ldirildi?

290 Nima uchun abbosiylarga qarshi qo’zg’olonlar kuchaydi?

291 Ummaviylar mamlakatni qachon boshqardilar?

292 Abbosiylar mamlakatni qachon boshqardilar?

293 “Oq kiyimlilar” qo’zg’oloni qachon bo’lib o’tdi?

294 “Oq kiyimlilar” qo’zg’olonining rahbari kim?

295 Muqannaning asl ismi nima bo’lgan?

296 Hoshim ibn Hakim qayerda tug’ilgan?

297 “Muqanna” qanday ma’noni anglatadi?

298 “Kudungarlik” nima?

299 Muqanna kimning g’oyalarini targ’ib etgan?

300 Muqanna nima uchun zindonga tashlangan?

301 Muqannaning targ’iboti qayerda yaxshi samara berdi?

302 Muqanna Keshga kelgach qayerni o’ziga qarorgoh etib tayinlaydi?

303 “Oq kiyimlilar” qayerni egallagach harakat kengayadi?

304 Qo’zg’olonni bostirish uchun kim rahbar etib tayinlandi?

305 775-yil Jabroil yengilgach qo’zg’olonchilar qo’liga qayerlar o’tadi?

306 Som qal’asidan keyin qayer qo’zg’olonchilarning qarorgohiga aylanadi?

307 “Oq kiyimlilar” ikki yil davomida qayerda turib qarshilik ko’rsatdilar?

308 Qaysi voqeadan keyin mahalliy mulkdorlar arablarga yordam bera boshlaydi?

309 Som qal’asi qachon qamal qilinadi?

310 “Oq kiyimlilar” qo’zg’olonining yengilishiga asosiy sabab nima?

311 806-yilda qanday qo’zg’olon ko’tarildi?

312 Rofe ibn Laysni kim qo’lga olib, arablarga topshiradi?


MOVOROUNNAHRDA MUSTAQIL DAVLATLARNING TASHKIL TOPISHI
313 Arablar Movorounnahrda kimlarni bo’ysundira olmadilar?

314 Qorluqlar qayerda yashagan?

315 Qorluqlar davlati qachon, qayerda tashkil topdi?

316 Qorluqlar davlati hukmdori nima deyilgan?

317 Qorluqlar davlati poytaxti qayer bo’lgan?

318 X asrning o’rtalarida qorluqlar…

319 Qorluqlar davlati qaysi tomondan Elsuvi daryosigacha chig’il qabilasi yaylovlarigacha chegaradosh bo’lgan?

320 Qorluqlar davlati janubda kim bilan chegaradosh bo’lgan?

321 Qorluqlar davlati g’arbda kim bilan chegaradosh bo’lgan?

322 O’g’uzlar qayerga o’rnashdilar?

323 O’g’uzlar davlati qachon vujudga keldi?

324 O’g’uzlar davlatining poytaxti qayer bo’ldi?

325 O’g’uzlar qachon islom dinini qabul qildi?

326 X asrda o’g’uzlar nimaning ta’sirida bo’linib ketdilar?

327 Qipchoqlar bosqinidan so’ng o’g’uzlar qayerga ketdi?

328 Qarluqlar kimning etnogenezida katta rol o’ynaydi?

329 O’g’uzlar kimning etnogenezida katta rol o’ynaydi?

330 Mahalliy zodagonlarning davlat ishlarida keng aralashuviga nima sabab bo’ldi?

331 Ma’mun va Aminlar qachon taxt uchun kurash olib bordilar?

332 Aminning tarafdorlari kimlar edi?

333 Ma’munga kim yordam berdi?

334 Tohir ibn Husayn qayerga noib etib tayinlandi?

335 Tohir ibn Husayn qayerlik zodagon edi?

336 Ma’munning buyrug’iga ko’ra Nuhga qayer tegdi?

337 Ma’munning buyrug’iga ko’ra Ahmadga qayer tegdi?

339 Ma’munning buyrug’iga ko’ra Shosh kimga tegdi?

340 Ma’munning buyrug’iga ko’ra Hirot kimga tegdi?

341 Tohir qachon xalifa nomini xutbadan chiqarib yubordi?

342 Tohirning vorislari kimlar?

343 Abul Abbos Abdulloh poytaxtni qayerga ko’chirdi?

344 “G’oziy” kim?

345 “Etnogenez” nima?

346 Misgar huinarmandar nima deyilgan?

347 “Xutba” nima?

348 Ya’qub va Amr ibn Layslar 873-yilda qayerni egallaydilar?

349 Tohiriylardan so’ng hokimiyatga kim keldi?

350 Nuh va Ahmadlar qanday tanga chiqargan?

351 Nuh qachon vafot etdi?

352 Nasr qayerni markazga aylantirdi?

353 Somoniylardan kim ilk bor kumush dirham zarb ettirdi?

354 Ismoil Somoniy qachon hokimiyatni qo’lga kiritdi?

355 893-yilda Ismoil qayerni egalladi?

356 892-902-yillarda kim xalifalik qildi?

357 Amir ibn Lays va Ismoil o’rtasidagi jang qachon bo’lib o’tdi?

358 Amir ibn Lays va Ismoil o’rtasidagi jangga nima sabab bo’ldi?

359 Ismoil davrida davlat poytaxti qayer bo’ldi?

360 Somoniylar davlat boshqaruvi dastlab qanday qismlardan iborat edi?

361 Kimning ma’lumotiga ko’ra Somoniylarning davlat boshqaruvi o’nta devon (vazirlik)ga bo’lingan?

362 Kim Registonda devonlar uchun maxsus saroy qurdurgan?

363 Nasr II qachon hukmronlik qildi?

364 Mahkama xizmatchilari qaysi tillarni puxta bilishlari lozim bo’lgan?

365 Buxorodagi ilk madrasa qachon, qayerda bunyod etildi?

366 Buxoroda X asrda bunyod etilgan madrasa qanday atalgan?

367 “Amid ul-mulk” kim?

368 “Mustovfiy” kim?

369 “Sohibi shurat” kim?

370 Din olimlari nima deyilgan?

371 “Hojib” nima?

372 “Xonaqoh” nima?

373 “Ustod”lar kimlar?

374 Ustodlar keyinchalik kim deb atalgan?

375 Ustoddan keyin kimlar turgan?

376 Qaysi Somoniy hukmdor muntazam qo’shin tuzadi?

377 Hojiblarning boshlig’i nima deb atalgan?

378 Somoniylar saroyidagi oliy unvon nima deyilgan?

379 Qanday o’simliklardan moy olingan?

380 Arkda nimalar joylashar edi?

381 Yuqori sifatli qog’ozlar qayerda ishlab chiqarilgan?

382 Qayiqsozlik qayerda rivojlangan edi?

383 Eloqda nima joylashgan edi?

384 Shosh nimasi bilan mashhur edi?

385 “Zandanacha” matosi qayerda chiqarilgan?

386 “Vadoriy” matosi qayerda chiqarilgan?

387 IX-X asrlarda Zarafshondan nima qazib olingan?

388 IX-X asrlarda Eloqdan nima qazib olingan?

389 IX-X asrlarda Farg’onadan nima qazib olingan?

390 Xitoy bilan savdoda nima asosiy o’rinda turgan?

391 Necha kg choyga ot almashtirilgan?

392 Xitoyda choy nima deb atalgan?

393 Itil, Xazar va Bulg’orga Movorounnahr va Xorazmdan nima keltirilgan?

394 Bulg’or va Xazardan nima keltirilgan?

395 Ichki bozorda qanday pullar ishlatilgan?

396 Mis chaqa pullar nima deyilgan?

397 Tashqi savdoda qanday pullar ishlatilgan?

398 Kumush tangalar qayerda zarb etilgan?

399 Somoniylar qanday nomdagi kumush dirhamlar chiqargan?

400 “Ismoiliy” dirhami nimasi bilan ajralib turgan?

401 Somoniylar davlatida qanday yer mulkchiligi bo’lgan?

402 “Mulki xos” qanday yerlar?

403 Mulki xos egalari davlatga qanday soliq to’lagan?

404 Davlat oldidagi xizmatlari uchun hadya etilgan yerlar nima deb atalgan?

405 “Iqto” yerlari qachon vujudga keldi?

406 “Iqto” yer egasi nima deyilgan?

407 Iqto etib qayerlar berilgan?

408 Dastlab iqto kimlarga berilgan?

409 Iqtodor qanday huquqqa ega bo’lgan?

410 Qishloq aholisiga tegishli yerlar nima deyilgan?

411 Ijarachi dehqonlar kim deyilgan?

412 Yer egasi va ijarachidan qanday soliq olingan?

413 Barzikor hosilning qancha qismini olgan?

414 942-yilda nima uchun ikki marta soliq yig’ilgan?

415 “Barzikor”lar qachon vujudga keldi?

416 943-954-yillarda kim hukmronlik qildi?

417 Nuh II qachon hukmronlik qildi?

418 947-yilda kim qo’zg’olon ko’tardi?

419 Ibrohim Nuh IIga kim bo’lar edi?

420 Ibrohim kimning yordamida Buxoro taxtini egalladi?

421 Abu Ali Chag’oniy kimga qarshi qo’zg’olon ko’tardi?

422 Abu Ali Chag’oniy 952-yilda qayerga noib bo’ldi?

423 Buxoroda askarlar qachon qo’zg’olon ko’tardi?

424 Turkiy sarkardalarning xizmatlari uchun qanday unvon berilgan?

425 962-963-yillarda Alptegin qayerning noibi bo’ldi?

426 G’aznaviy hukmdor Sobuqtegin qachon hikmronlik qildi?

427 Kimning davrida G’aznaviylar Sharqdagi eng qudratli davlat bo’ldi?

428 Mahmud G’aznaviy davrida davlat chegaralari g’arbda qayergacha cho’zilgan?

429 Mahmud G’aznaviy davrida davlat chegaralari shimoliy-g’arbda qayergacha cho’zilgan?

430 Mahmud G’aznaviy davrida davlat chegaralari sharqda qayergacha cho’zilgan?

431 Mahmud G’aznaviy qachon Xorazmni egalladi?

432 Kimning davridan boshlab Xorazmiylar davlati zaiflasha boshlaydi?

433 G’aznaviylar davlati qachon tugatildi?

434 “Vaqf” yerlari bu…

435 “Mulk yerlari” bu…

436 Hukmdorga qarashli yerlar nima deyilgan?

437 Qaysi yerlar davlat soliqlaridan ozod etilgan?

438 Ruhoniylar va sayyidlarga qarashli yerlar nima deyilgan?

439 “Sayyidlar” bu…

440 “Ushr” qanday soliq?

441 Oqsoqol yana nima deyilgan?

442 G’aznaviylar davlatida viloyat hukmdori nima deyilgan?

443 Shahar hokimi nima deyilgan?

444 “Amid” kim?

445 “Kutvol” kim?

446 Bosh qo’mondon nima deyilgan?

447 Lashkarboshi nima deyilgan?

448 Sarxang nima?

449 G’aznaviylar davlatida qaysi fan ko’proq rivojlangan?

450 Mahmud G’aznaviy qaysi tillarni bilgan?

451 Saroyda qancha shoir, olim ijod etgan?

452 G’aznada yashagan olimlar kimlar edi?

453 Qaysi asarlar hukmdor Ma’sudga bag’ishlangan?

454 “Qonuni Ma’sudiy” kimning asari?

455 “Tarixi Ma’sudiy” kimning asari?

456 Mahmud G’aznaviyga atab kim, qanday asar yozadi?

457 Qaysi shaharlarda masjid, madrasa va honaqolar bo’lgan?

458 IX asr o’rtalarida qorluqlar kimlar bilan ittifoq tuzgan?

459 Qarluq, yag’mo, chikil va o’g’uz qabila ittifoqidan tuzilgan davlat nima deyilgan?

460 “Xoqoniya” davlati hukmdori kim deb yuritilgan?

461 XI-XII asrlarda “Xoqoniya” qanday nom oldi?

462 Nima uchun hukmdor bir necha nomlar bilan atalgan?

463 “Qarluq-Qoraxoniylar” hukmdori nima deb atalgan?

464 “Qora” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

465 992-yilda Movorounnahrga kim bostirib kirdi?

466 Nuh ibn Mansur qoraxoniylarga qarshi kurashish uchun kimdan yordam so’raydi?

467 996-yilgi Sobuqtegin va qoraxoniylar o’rtasida tuzilgan shartnomaga ko’ra…

468 Somoniylar hukmronligi qachon, qaysi voqeadan so’ng tugatildi?

469 Qoraxoniylar 1006, 1008-yillarda qayerga yurish qildilar?

470 G’aznaviylardan Xuttalon, Vaxsh va Chag’oniyonni kim, qachon tortib oldi?

471 Qaysi voqeadan keyin qoraxoniylar davlati ikki qismga bo’lindi?

472 Sharqiy qoraxoniylarning poytaxti qayer bo’lgan?

473 Samarqand qayerning poytaxti bo’ldi?

474 Ibrohim Bo’ritegin qanday unvon oldi?

475 Qoraxoniylarda davlat bo’linishi qanday bo’lgan?

476 Qoraxoniylarda el-yurt va viloyatlarni kim boshqargan?

477 Qoraxoniy eloqxonlar orasida katta nufuzga ega bo’lgan eloqxonlar qayerda yashagan?

478 Movorounnahr eloqxonlarining taxti qayerda bo’lgan?

479 Shaharlar kim tomonidan boshqarilgan?

480 Qoraxoniylar davlatida kimlarning obro’si baland bo’lgan?

481 Saljuqiylar kimlar?

482 Sadr nima?

483 Qoraxitoylar kimlar?

484 Qoraxitoylar qoraxoniylar davlatiga qachon hujum qildi?

485 Go’rxon kim?

486 Go’rxon qoraxitoylar poytaxti etib qayerni tanladi?

487 Qoraxitoylar qayerda yashar edi?

488 1137-yilda…

489 Qoraxitoylar ikkinchi marta Movorounnahrga qachon yurish qildi?

490 Qoraxoniylar davlati qachon tugatildi?

491 Kimning davridan boshlab mahalliy hikmdorlar o’z mavqelaridan ajrala boshladilar?

492 Iqto yerlar qachon ko’paydi?

493 Qoraxoniylar davlati boshqarishdagi eng qulay usul qaysi?

494 Vaqf yerlarining ko’payishiga nima sabab bo’ldi?

495 Qaysi davrda bozorlarda pulga talab oshdi?

496 IX-XII asrlarda asosan qanday pullar zarb etlgan?

497 Qayerlar pul zarb etiladigan markazlar bo’lgan?

498 Xorazmshohlar davlati IX-X asrlarda kimning hukmronligi ostida bo’ldi?

499 Xorazmshohlar davlatining shaharlari soni qachon 32 taga yetdi?

500 Xorazm savdogarlari kimlar bilan savdo munosabatlari o’rnatganlar?

501 Xazar va Bulg’or podsholiklari qayerda tashkil topgan?

502 Savdoning rivojlanishida qaysi shahar asosiy rol o’ynagan?

503 Urganch hokimi nima deyilgan?

504 995-yilda Xorazmni kim birlashtirdi?

505 Afrig’iylar sulolasi qachon tugatildi?

506 Afrig’iylar sulolasi o’rniga kim keldi?

507 Xorazmshohlar davlatining poytaxti qayer bo’ldi?

508 Gurganchning markaziy boshqarmasi nima deyilgan?

509 Devonxona ishlariga kim ma’sul bo’lgan?

510 Xo’jai buzruk kim?

511 Harbiy safar davrida mamlakatni kim boshqargan?

512 Ma’mun akademiyasi nima deyilgan?

513 Xorazmni Saljuqiylar qachon egalladi?

514 1040-yilda Xorazm noibi kim bo’ldi?

515 1097-1127-yillarda kim hukmronlik qildi?

516 Xorazm kimning davrida mustaqil bo’ldi?

517 Otsiz qachon hukmronlik qildi?

518 Otsiz qayerlarni Xorazmga qo’shib olindi?

519 Otsizning vorislari kim?

520 Sulton Sanjarga qarshi kimlar qo’zg’olon ko’tardi?

521 Saljuqiylar davlatidan dastlab qayer ajralib chiqdi?

522 Nishopur, Ray va Marv kimning davrida Xorazmga qo’shildi?

523 Nishopur, Ray va Marv qachon Xorazmga qo’shildi?

524 Takash Eronni qachon bo’ysundirdi?

525 1200-1220-yillarda kim hukmronlik qildi?

526 Muhammad Xorazmshoh 1206-yildan boshlab…

527 Qoraxitoylar Muhammad Xorazmshohdan qachon, qayerda yengildi?

528 1210-yilda Xorazmshohlar davlatiga qayerlar kirdi?

529 Kimni “Iskandari soniy” deyishgan?

530 O’trorda qachon qo’zg’olon ko’tarildi?

531 1212-yilda qayerda qo’zg’olon ko’tarildi?

532 Arab tili nufuzining oshishiga nima sabab bo’ldi?

533 Sharqning ilm-fan markazi qayer edi?

534 “Bayt ul-hikma” qachon vujudga keldi?

535 Rasadxonalar qaysi shaharlarda mavjud edi?

536 “Bayt ul-hikma” va rasadxonalarda qaysi asarlar tarjima qilingan?

537 Muhammad Muso al Xorazmiy qaysi yillarda yashadi?

538 Muso al Xorazmiy Ma’mun davrida “Bayt ul-hikma”da kim bo’lib ishladi?

539 Xorazmiy qancha asar yozgan?

540 Xorazmiydan qancha asar yetib kelgan?

541 Xorazmiyning matematikaga oid qanday asarlari mavjud?

542 Xorazmiyning geografiyaga oid qanday asarlari mavjud?

543 “Zij”, “Usturlob bilan ishlash haqida kitob” asarlari qaysi fanga bag’ishlangan?

544 “Kitob at-tarix”, “Yahudiylarning taqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola” asarlari nimaga ba’g’ishlangan?

545 Xorazmiy qaysi asari orqali Algebra faniga asos soldi?

546 Xorazmiyning nomi matematika fanida qanday shaklda qoldi?

547 “Al-jabr” XII asrda qaysi tilga tarjima qilindi?

548 Xorazmiyning arifmetik risolasi qaysi xalq sonlariga asoslangan edi?

549 Quva shahrida qaysi alloma tavallud topgan?

550 Abul Abbosni Yevropada qanday atashgan?

551 Abul Abbos Damashqdagi rasadxonada nimaga rahbarlik qildi?

552 832-833-yillarda Abul Abbos…

553 Gidrometr nima?

554 Qachon Nil daryosiga Farg’oniy gidrometr qurdi?

555 861-yilgi gidrometr qanday ataldi?

556 Farg’oniyning necha asari bizgacha yetib kelgan?

557 Farg’oniyning qaysi asari 1200-yilligi qachon nishonlandi?

558 Imom at-Termiziy kimning shogirdi?

559 Imom al-Buxoriy qachon yashab o’tdi?

560 Imom al-Buxoriyning 20dan ortiq asari qaysi sohaga oid?

561 Imom al-Buxoriyning qaysi asariga 7275 ta hadis kiritilgan?

562 1998-yil oktabrida Imom al-Buxoriyning necha yilligi nishonlandi?

563 “Imom al-Buxoriy” yodgorlik majmui qayerda bino etildi?

564 “Al jome’as-sahih” o’zbek tilida necha jildlik kitob bo’ldi?

565 “Hadis” nima?

566 Abu Mansur Moturudiy qachon, qayerda tavallud topdi?

567 Al-Moturudiydan qanday asarlar saqlanib qolgan?

568 Al-Moturudiy qachon yashab o’tdi?

569 2000-yil noyabrida Al-Moturudiyning necha yoshligi nishonlandi?

570 Movorounnahrda qachon madaniy yuksalish davri boshlandi?

571 “Ma’mun akademiyasi” qachon tuzildi?

572 “Ma’mun akademiyasi” asosini kimlar tashkil etgan?

573 “Dorul hikma va maorif” ishlari qachon tugatildi?

574 “Ma’mun akademiyasi” olimlari 1017-yilda qayerga olib ketiladi?

575 “Xorazmda Ma’mun akademiyasini qaytadan tashkil etish to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni qachon qachon chiqarildi?

576 “Xorazm Ma’mun akademiyasi”ning 1000-yilligi qachon nishonlandi?

577 Abu Nasr Forobiy qachon, qayerda tug’ildi?

578 Forobiy umrining oxirlarida qayerda yashagan?

579 Forobiy qancha asar yozgan?

580 Xorazm madaniy hayotining yuksalishiga nima sabab bo’ldi?

581 Forobiy Sharqda qanday nom oldi?

582 Ibn Sino qachon, qayerda tug’ildi?

583 Ibn Sinoning ustozi kim?

584 Ibn Sino 16 yoshida…

585 Ibn Sino kimlarning asarlarini puxta o’rganadi?

586 Ibn Sino necha yoshida hakim va olim bo’ldi?

587 Qaysi voqeadan so’ng Abu Ali somoniylarning saroy kutubxonasidan foydalana boshlaydi?

588 Ibn Sino qachon vafot etdi?

589 Ibn Sinoning qabri qayerda?

590 Abu Ali qancha asar yozdi?

591 Abu Ali Ibn Sinoning 43ta asari nimaga doir?

592 Abu Ali Ibn Sinoning 5 jildlik asari qanday ataladi?

593 “Al-qonun fit-tib” asari qachon lotin tiliga tarjima qilindi?

594 “Al-qonun fit-tib” Yevropada nechanchi asrgacha asosiy qo’llanma bo’lib xizmat qildi?

595 Ibn Sino Sharqda qanday atalgan?

596 Ibn Sino G’arbda qanday atalgan?

597 Abu Rayhon Beruniy qachon yashab o’tdi?

598 Abu Rayhon Beruniy qayerda tug’ildi?

599 Abu Rayhon Beruniy qayerda vafot etdi?

600 Abu Rayhon Beruniy qancha asar yozgan?

601 Abu Rayhon Beruniy Kopernikdan V asr avval nimani kashf etdi?

602 Abu Rayhon Beruniy necha yulduzning koordinat kattaliklarini aniqladi?

603 Abu Rayhon Beruniy nomida qanday o’quv yurtlari bor?

604 Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy qachon, qayerda tug’ildi?

605 Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy qancha asar yozib qoldirgan?

606 Zamaxshariyning “Al Mufassal” asari nimaga bag’ishlangan?

607 Zamaxshariyning “Al-Kashshof” asari nimaga bag’ishlangan?

608 Zamaxshariy qanday nomlar bilan ulug’langan?

609 Zamaxshariyning “Al-Kashshof” asari hozirgacha qayerda o’qitiladi?

610 Burhoniddin al-Marg’iloniy qachon, qayerda tug’ilgan?

611 Burhoniddin al-Marg’iloniyning eng nodir asari qaysi?

612 Burhoniddin al-Marg’iloniyning 910 yilligi qachon nishonlandi?

613 Turkiy xalqlarning yozma adabiyoti qayerda vujudga keldi?

614 “Qutadg’u bilig” kimning asari?

615 “Devonu lug’otit turk” asarining muallifi kim?

616 Ahmad Yugnakiy qanday asar muallifi?

617 Ahmad Yassaviy qanday asar muallifi?

618 Eski o’zbek va uyg’ur tillari qachon vujudga keldi?

619 Qaysi suv omboriga 1,5 mln metr kub suv sig’gan?

620 Xonbandi suv ombori qachon qurilgan?

621 Xonbandi suv ombori qayerda qurilgan?

622 Xonbandi suv ombori qanday materialdan qurilgan?

623 Suvning bosim kuchi qonunini kim ishlab chiqqan?

624 Xonbandi suv ombori Blez Paskal nazariyasidan qancha vaqt oldin qurilgan?

625 Sinchkori imoratlar qurish qachon rivojlandi?

626 Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro va Poykandning X-XI asrlardagi imoratlari qanday bo’lgan?

627 IX-XII asrlarda me’morchilik bilan birga yana qaysi sohalar rivojlandi?

628 IX-XII asrlarda xalq san’atining muhim va keng tarqalgan sohasi qaysi bo’ldi?

629 Xattotlik san’atining rivojlanishiga nima sabab bo’ldi?

630 Qaysi kuylar “Shoshmaqom”ga asos bo’ldi?

631 Movorounnahrdagi ilk madrasa qachon, qayerda ochildi?

632 Movorounnahrdagi ilk ochilgan madrasa nima deb ataldi?

633 IX-XIII asr ma’naviy hayotida nima asosiy rol o’ynaydi?

634 “Faqihlar madrasasi” qachon, qayerda qurilgan?

635 “Faqihlar madrasasida” nimani o’rganishga katta ahamiyat berilgan?

636 “Tafsir” nima?

637 Islom huquqshunosligi nima deyilgan?

638 Movorounnahrda islom dinining tarqalish markazi qayer bo’ldi?

639 IX asrda Buxoro qanday nom oldi?

640 Tasavvuf ta’limoti qachon, qayerda vujudga keldi?

641 Yassaviy ta’limoti (XII asr) qayerda vujudga keldi?

642 Kubroviya ta’limoti (XII asr oxiri) qayerda vujudga keldi?

643 XIV asrda Buxoroda qanday tasavvuf ta’limoti vujudga keldi?

644 Movorounnahrda keng tarqalgan ta’limot qaysi?

645 Yassaviy qanday asar yozgan?

646 Yassaviy ta’limotida qanday g’oyalar ilgari surilgan?

647 “Tariqat” nima?

648 Yassaviy ta’limotiga ko’ra dunyoda eng qimmatli narsa nima?

649 Najmiddin Kubro qachon yashab o’tdi?

650 Kubroviya ta’limotida nima ilgari suriladi?

651 Kubroviya ta’limotida nimaga nisbatan muhabbat ilgari suriladi?

652 “Hayotnoma” va “Dalil al oshiqin” asarlar muallifi kim?

653 Bahouddin Naqshband qachon tug’ildi?

654 Bahouddin Naqshband qayerda tug’ildi?

655 Bahouddin Naqshband yoshligida qaysi kasbni o’rgandi?

656 Bahouddin Naqshbandning ota kasbi nima bo’lgan?

657 Naqshbandiya ta’limoti qayerda keng tarqaldi?

658 Naqshbandiya ta’limotining hayotiy mohiyatini qaysi hikmat ifodalaydi?

659 Naqshbandiya tariqatining rivojlanishiga keyinchalik kimlar hissa qo’shgan?

660 O’zbek xalqining asosini kimlar tashkil etgan?

661 Janubiy Sibir, Oltoy, Yettisuv, Sharqiy Turkiston va Ural daryosi bo’ylaridan ko’chib kelgan xalqlar asosan qaysi tillarda so’zlashganlar?

662 Qang’ davlati kimlarning ittifoqidan vujudga kelgan?

663 “Qovunchi madaniyati”da nima aks etgan?

664 O’zbekiston VII asrdan boshlab nima deb nomlandi?

665 Mahalliy turkiyzabon aholi, sug’diylar va Xorazm aholisining uyg’unlashuviga nima sabab bo’ldi?

666 Mahalliy etnoslarning turkiylashish jarayoni qachon kuchaydi?

667 O’zbek xalqining shakllanishidagi yakuniy bosqich qaysi voqea bilan bog’liq?

668 O’zbek xalqi qachon shakllandi?
VATANIMIZ XALQLARINING CHINGIZXON ISTILOSI VA ZULMIGA QARSHI OZODLIK KURASHI
669 Mo’g’ullar asosan qanday ishlar bilan shug’illangan?

670 1155-1227-yillarda…

671 1206-yilda Temuchin kim deb e’lon qilinadi?

672 Temuchin qayerda xon deb e’lon qilinadi?

673 Onon daryosi bo’yida Temuchinga qanday laqab beriladi?

674 Chingizxonning 10.000 kishilik qo’shini kimlardan tuzilgan edi?

675 Chingizxonning 10.000 kishilik qo’shini nima deb atalgan?

676 Chingizxon 1206-yilda kimlarni bo’ysundirdi?

677 Enasoy havzasi va Yettisuv viloyatining shimoliy qismi qachon zabt etildi?

678 Chingizxonga uyg’urlar qachon taslim bo’ldi?

679 Chingizxon 1211-1215-yillarda qayerga yurish qildi?

680 Shimoliy Xitoyning markazi qayer?

681 Chingizxon 1215-yilda Xitoyda qaysi sulolani qulatdi?

682 Chingizxon Xitoydan Mo’g’ulistonga kimlarni olib keladi?

683 Chingizxon 1218-1219-yillarda qaysi davlatni tugatdi?

684 Kuchluk davlati zabt etilgach Chingizxon davlatining g’arbiy nuqtasi…

685 Chingizxon huzuriga 1216-yilda kim boshchiligidagi elchilar boradi?

686 Bahouddin Roziy boshchiligidagi elchilikka javob qilinib kim boshchiligidagi karvon jo’natiladi?

687 Mahmud Yalavosh boshchiligidagi elchilarni Xorazmshoh qachon, qayerda kutib oladi?

688 Xorazmshoh Mahmud Yalavochga qanday taklif kiritadi?

689 500 tuya va 450 musulmon savdogaridan iborat karvon qachon jo’natilgan? 690 1218-yil ikkinchi bor yuborilgan savdo karvonining maqsadi nima edi?

691 1218-yilgi savdo karvoni qayerda talandi?

692 1218-yili O’tror hokimi kim edi?

693 Mo’g’ullar davlati qachon tuzildi?

694 “Chingiz” so’zi qanday ma’noni bildiradi?

695 Szindi hozirda qaysi shahar?

696 Chingizxon Ibn Kafroj Bug’roni nima maqsadda jo’natadi?

697 Chingizxon va Xorazmshoh davlatlari o’rtasidagi jangga nima bahona bo’ldi?

698 Xorazmshoh davlati qaysi jihatdan zaif edi?

699 Tarixda kim “tuklar onasi” degan nom olgan?

700 Turkon Xotun nima uchun saroydagi fitnalarga boshchilik qilgan?

701 Xorazmshoh Muhammad chaqirgan kengashda necha a’zo bo’lgan?

702 Kengash urushda qanday taktika qo’llashni ma’qulladi?

703 Xorazmshoh Muhammad nima uchun qo’shinni bir joyga yig’ishdan qo’rqqan?

704 Cingizxon Xorazmshohga qarshi qachon yurish boshladi?

705 1219-yil Chingizxon armiyasi qancha edi?

706 Chingizxon qayerda armiyasini to’rt qismga bo’ladi?

707 Chingizxon nima maqsadda armiyasini to’rt qismga bo’ladi?

708 Sig’noq, O’zgan, Jand, Yangikentni zabt etish kimga topshirilgan edi?

709 Aloqno’yon va Sukatu Cho’rbiy qo’mondonligida qancha askar bor edi?

710 Aloqno’yon va Sukatu Cho’rbiy qo’mondonligiga qayer zabt etish buyurildi?

711 Chingizxonning o’zi qayerga yurish qildi?

712 O’tror qal’asida qancha suvoriy bo’lgan?

713 O’tror qal’asiga kim yordamga keldi?

714 Qoracha Hojibning askarlari soni qancha edi?

715 Juvayniy qanday ma’lumot beradi?

716 O’tror qamal qilinganda kim mo’g’ullar tomoniga o’tib ketadi?

717 O’tror qamali qancha davom etgan?

718 “Rahna”lar nima?

719 G’oyirxon qayerda o’ldirildi?

720 1220-yil fevralda…

721 Chingizxon bosqini paytida Buxoro qozisi kim edi?

722 Mo’g’ullar Buxoroni qachon egallaydilar?

723 Chingizxon buyrg’iga binoan qaysi shahar yoqib yuborildi?

724 Chingizxon Samarqand shahriga qachon yurish qiladi?

725 Chingizxon Samarqand shahriga yurishni qayerdan turib nazorat qiladi?

726 Samarqand qamali necha kun davom etadi?

727 Samarqandning bosh suv inshooti nima deb yuritilgan?

728 Mo’g’ullar qaysi darvozadan bostirib kirib istekomlarni vayron qiladilar?

729 Xorazmshoh qayerga qochadi?

730 Xorazmshoh o’g’li Jaloliddinni qayerda voris etib tayinlaydi?

731 Ashura oroli qayerda joylashgan edi?

732 Qaysi shahar aholisi Jo’ji tomonidan so’nggi kishisigacha qirib tashlanadi?

733 Sig’noqliklar shaharni necha kun mudofaa qiladilar?

734 Jand qachon egallandi?

735 “Banokatning” ikkinchi nomi?

736 Banokat qayerda joylashgan edi?

737 Sirdaryoning qadimgi nomi nima?

738 Sirdaryoning ikkiga ayrilgan qismida qaysi shahar joylashgan edi?

739 Xo’jand hokimi kim edi?

740 Temur Malikning buyrug’iga ko’ra qancha kema quriladi?

741 Mo’g’ullar Temur Malikning yo’lini qayerda to’sadilar?

742 Temur Malik Jo’jidan qaysi shaharni qaytarib oladi?

743 Yangikent qayerda joylashgan edi?

744 “Naxshab” qayer?

745 Chingizxon Naxshabni qachon egallaydi?

746 1220-yilning kuzida Chingizxon…

747 Termiz shahri qancha qamal qilinadi?

748 Chingizxon qayerlarni egallagach Xorazmga yurish qiladi?

749 Chingizxon Urganchga qachon yurish boshladi?

750 Jaloliddin nima sababdan Xurosonga ketishga majbur bo’ladi?

751 O’zloqshoh va Oqshohlar qochib ketgach Urganch mudofaasi kimga qoladi?

752 1221-yilning qishida…

753 Urganch mudofaasida kim ulkan jasorat ko’rsatadi?

754 Urganch uchun bo’lgan janglar qancha davom etdi?

755 Jalolidin qayerga hokim etib tayinlangan edi?

756 Jaloliddin G’aznaga kelishda qayerdagi mo’g’ul qo’shinlariga zarba berdi?

757 Jaloliddinning mo’g’ullar ustidan qozongan ilk g’alabasi qayerda bo’ldi?

758 Jaloliddinga qarshi jo’natilgan 45.000 kishilik qo’shinga kim boshchilik qildi?

759 Jaloliddin Shiki Xutuxu bilan qayerda kurash olib bordi?

760 Parvon dashtidagi jangdan so’ng nima uchun Jaloliddin qo’shinlari orasida kelishmovchilik vujudga keldi?

761 Parvon dashtidagi jangdan so’ng kimlar Jaloliddin ajralib ketdilar?

762 Qaysi jangda 10.000 kishilik qo’shin pistirmaga qo’yilgan edi?

763 Sind daryosi bo’yidagi jang qachon bo’lib o’tdi?

764 Sind daryosining ikki qirg’og’i qanday ataladi?

765 Sind daryosi bo’yidagi jangdan so’ng Jaloliddin necha yil davomida mo’g’ullarga qarshilik ko’rsatdi?

766 Jaloliddin Manguberdining 800-yilligi qachon nishonlandi?

767 Jaloliddin Manguberdiga qayerda haykal o’rnatildi?

768 2000-yil 30-avgustda…

769 Sultonband to’g’oni qaysi shaharning bosh to’g’oni bo’lgan?

770 Mo’g’ullar istilosidan keyin Movorounnahrda qaysi sohalar barham topdi?

771 Chingizxon Janubiy Sibir, Dashti Qipchoq, Itil bo’yi, Shimoliy Xorazm va Darbandgacha bo’lgan hududni kimga berdi?

772 Mo’g’ullar bosib olingan hududlarni nimalarga bo’ldilar?

773 Sharqiy Turkiston, Yettisuv va Movorounnahrni kimga berdi?

774 G’arbiy Mo’g’uliston va Tarbag’atoyni kimga berdi?

775 Sharqiy Mo’g’uliston, Xitoy va Qirg’izlar yerini kimga berdi?

776 Chingizxon qachon vafot etdi?

777 Chingizxon vafotidan keyin kim mo’g’ullar davlatining ulug’ hoqoni bo’ldi?

778 Uluslar hukmdori kim deb yuritilgan?

779 Ulug’ hoqonning qarorgohi qayerda joylashgan edi?

780 Mo’g’ullar Rus davlatini qachon bosib oldi?

781 Eron qachon zabt etildi?

782 Eron egallangach, u yerda qanday davlat barpo etildi?

783 Rus egallangach, u yerda qanday davlat barpo etildi?

784 Xulokular sulolasi qaysi sulolaga xotima berdi?

785 Chig’atoy xon ulusni qayerdan turib boshqargan?

786 Viloyatlarni boshqarishda Chig’atoyxon kimga suyandi?

787 Movorounnahrni boshqarish huquqi kimga topshirildi?

788 Mahmud Yalavoch qayerdan turib Movorounnahrni boshqargan?

789 Dorug’achi va tavg’ach qanday ish bilan shug’illangan?

790 Mahmud Yalavoch o’zining cheksiz hokimiyatini kimga tayanib yuritgan?

791 “Kalon” solig’i kimdan olingan?

792 “Qopchur” solig’i kimdan olingan?

793 “Shulen” qanday soliq bo’lgan?

794 “Shulen” qanday tartibda olingan?

795 “Targ’u” solig’i kimdan olingan?

796 “Targ’u” solig’i qanday miqdorda olingan?

797 “Qopchur” qancha miqdorda olingan?

798 “Kalon” qancha miqdorda olingan?

799 1238-yilda Buxoroda qanday qo’zg’olon ko’tarildi?

800 Mahmud qanday kasb bilan shug’illangan?

801 Torobiyning yaqin safdoshi kim edi?

802 Torobiy qayerni o’ziga qarorgoh qilib oladi?

803 Robiya saroyida Mahmud o’zini kim deb e’lon qiladi?

804 Mahmud o’zini xalifa deb e’lon qilgach, Shamsiddin kim bo’ldi?

805 Qochoq amaldorlar qayerda kuch to’playdilar?

806 Karmana jangidan so’ng kim qo’zg’olonga rahbar bo’ldi?

807 Mahmud Yalavoch qachon noiblikdan ketdi?

808 Mahmud Yalavochdan keyin kim Movorounnahrga noib bo’ldi?

809 Mahmud Yalavoch Movorounnahr noibligidan ketgach qanday lavozimga tayinlandi?

810 Qachon mo’g’ul amaldorlarining o’troqlashishi kuchaydi?

811 Kim soliq va hashar ishlarini tartibga solish uchun farmon chiqardi?

812 Kimning davridan boshlab aholidan ortiqcha ot talab qilish man etildi?

813 Ma’sudbek qachon pul islohoti o’tkazdi?

814 Ma’sudbek Movorounnahrning necha shahrida pul zarb ettirdi?

815 Ma’sudbek tangalari nimadan yasalgan edi?

816 Qachon mo’g’ullarning o’troqlashishi kuchaydi?

817 “Saroy” so’zi mo’g’ulchadan qanday tarjima qilinadi?

818 Nasaf shahri yonida kim saroy qurdirgan?

819 O’z qarorgohini Movorounnahrga ko’chirgan ilk mo’g’ul hukmdori kim?

820 Kimning davridan boshlab Nasaf shahri Qarshi deb atala boshlandi?

821 Kebek qachon hukmronlik qildi?

822 Kebek qanday islohot o’tkazdi?

823 Kebek davrida qanday tangalar chiqarildi?

824 Kebek tangalari nima deb nomlangan?

825 Kebek tangalari qaysi davlat tangalaridan namuna olib zarb etilgan?

826 Kebek tangalari qayerda zarb etilgan?

827 Mo’g’ullar davrida qaysi shaharlar qayta tiklandi?

828 Mo’g’ullar davrida yerga egalikning necha turi bo’lgan?

829 Qaysi yerlar avloddan-avlodga meros bo’lib o’tgan?

830 Mulklarning katta qismi kimlarga tegishli edi?

831 Suyurg’ol egalari nimadan ozod etilgan?

832 “Mulki devon” bu…

833 “Mulki inju” bu…

834 Xususiy yerlar nima deyilgan?

835 Masjid va madrasaga tegishli yerlar nima deb atalgan?

836 “Qoraunas”(duragay)lar kimlar?’

837 “Jete” lar kimlar?

838 Chig’atoy ulusi qachon ikkiga bo’lindi?

839 1348-yilda kim Mo’g’uliston xoni bo’ldi?

840 Sayfuddin Boxarziy va Bayonqulixon madrasalari qayerda qurilgan?

841 Qusam ibn Abbos maqbarasi qayerda qurildi?

842 62 metrli minora qayerda qurildi?

843 XIII asr o’rtalarida Buxoroda qanday madrasalar qurilgan?

844 1207-1273-yillarda…

845 Jaloliddin Rumiy qaysi asarida tasavvuf falsafasining asoslarini talqin etdi?

846 1219-1293-yillarda…

847 Sa’diy Sheroziy qanday asarlar yozgan?

848 Xusrav Dehlaviy qachon yashab o’tdi?

849 Xusrav Dehlaviy qanday asarlar yozdi?

850 “Tabaqoti Nosiriy”(“Nosir turkumlari”) asari muallifi kim?

851 “Tarixiy jahonkushoy”(“Jahon fotihi tarixi”) kimning asari?

852 “Jome at-tavorix”(“Tarixlar to’plami”) kimning asari?

853 XIII asrda vujudga kelgan turkiy tili qanday ataldi?


AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVLATI
854 XIV asrning 60-yillarida Movorounnahr qancha beklikka bo’linib ketdi?

855 Samarqand viloyatida kim hokim bo’ldi?

856 Keshda kim hokim bo’ldi?

857 Xo’jandda kim hokim bo’ldi?

858 O’ljaytu Sulduz qayerda hokim bo’ldi?

859 Amir Husayn va Amir Yasovuriylar qayerda hokim bo’ldi?

860 Amir Temur qachon, qayerda tug’ildi?

861 Amir Temurning onasi kim?

862 Amir Temurning atasi kim?

863 Amir Temurning ilk piri kim?

864 Amir Temur ilk harbiy yurishlarini nimadan boshladi?

865 Amir Temur ilk bor qachon, kimga uylanadi?

866 Amir Temur kimga uylangach Amir Husayn bilan yaqinlashtiradi?

867 Tug’luq Temur Movorounnahrga qachon bostirib kirdi?

868 1360-yili Tug’luq Temur buyrug’i bilan Amir Temur kim bo’ldi?

869 Qunduz yonidagi jangda qachon, kimlar to’qnashdi?

870 Mo’g’ullar qachon Movorounnahrdan quvildi?

871 1365-yil 22-mayda…

872 “Loy jangi” qayerda bo’lib o’tdi?

873 “Loy jangi”dan so’ng Ilyosxo’ja qayerlarni egalladi?

874 Sarbadorlar harakati qaysi shaharda vujudga keldi?

875 “Sarbadorlar” bu…

876 “Pir” bu…

877 Sarbadorlar qaysi soliqni bekor qildilar?

878 1366-yili Amir Temur va Husayn qayerga kelib o’rnashdilar?

879 Sarbadorlar boshliqlaridan kimlar qatl etldi?

880 Amir Temur kimni o’limdan saqlab qoldi?

881 Sarbadorlar harakati bostirilgach Movorounnahrga kim hokim bo’ldi?

882 Amir Temur davlat barpo etishni nimadan boshladi?

883 Amir Temur Husaynga qarshi kurashish uchun qachon yo’lga chiqdi?

884 Amir Temur qayerga yetganda yoniga Sayyid Baraka tashrif buyuradi?

885 Sayyid Baraka Amir Temurga nima berdi?

886 Amir Temur Balxni qachon egallaydi?

887 Amir Temur qachon rasman Movorounnahr amiri bo’ldi?

888 1370-yil iyul oyidagi qurultoyda kim qatnashmadi?

889 Temur qachon Shibirg’on hokimi Zinda Chashmni bo’ysundirdi?

890 Temur qachon Hirot, Seiston va Mozandaronni egalladi?

891 Qaysi shaharlar Temurga jangsiz taslim bo’ldi?

892 Temur davlati va Oltin O’rda o’rtasida qaysi mustaqil davlat bor edi?

893 XIV asrning 60-yillaridan boshlab Xorazmda kimlar hokimiyatni qo’llariga oldilar?

894 1372-1388-yillarda Temur Xorazmga necha marotaba yurish qildi?

895 Xorazm qachon bo’ysundirildi?

896 Kim Temur yordami bilan Oltin O’rda taxtini egalladi?

897 Temur To’xtamishga qarshi necha marotaba yurish qildi?

898 1395-yil15-aprelda qanday jang bo’ldi?

899 Tarak (Terek) jangida Temur qo’shinlari qanday taktika qo’llaydi?

900 Kimlarning fikriga ko’ra Temurning To’xtamish ustidan qozongan g’alabasi Rus davlatining mustaqillikka erishishini tezlashtirgan?

901 Uch yillik urushlar qaysi davrda bo’lib o’tdi?

902 Uch yillik urushlar davrida Temur qayerlarni zabt etdi?

903 “Yildirim” bu…

904 “Moli omon” qanday soliq?

905 “Sohibqiron” bu…

906 Temur uch yillik urushlar davrida qanday shaharlarga tegmagan?

907 Eronga Temurning ikkinchi marta yurish qilishiga nima sabab bo’ldi?

908 Temurning besh yillik urushlari qaysi davrni o’z ichiga oladi?

909 Temur besh yillik urushlari davomida qayerlarni egalladi?

910 Temurning besh yillik urushlari davri(1398-1399-yillar)da qayerga yurish qildi?

911 1399-1404-yillardagi urushlar tarixda qanday urushlar deyiladi?

912 Anqara jangi qachon bo’ldi?

913 Anqara jangi qayerda bo’ldi?

914 Anqara jangida jami qancha jangchi qantnashdi?

915 Anqara jangida qo’shinning qaysi qismiga Temur boshchilik qildi?

916 Temur rumlik askarlarni ta’qib etib, qaysi shaharlarni egallaydi?

917 Salbchilarning Yaqin Sharqdagi qarorgohini kim yakson qiladi?

918 Boyazid ustidan qozonilgan g’alaba bilan kimlar Temurni tabriklaydi?

919 Temur qachon Xitoyga yurish boshladi?

920 1405-yil 18-fevralda…

921 Temur qaysi chet davlat shaharlarini qaytadan qurdi?

922 Temur qaysi Yevropa davlatlari bilan diplomatik munosabat o’rnatdi?

923 Temurni tarixiy asarlarda yana nima deyishgan?

924 Temur davlati boshqaruvi qaysi idoralardan oborat edi?

925 Dargohni kim boshqargan?

926 Ijroiya hokimiyat qaysi va uni kim boshqargan?

927 Sarhadlar va tobe mamlakatlarning boshqaruvi bilan shug’illanuvchi uch vazir kimga hisobot bergan?

928 “Dodxoh” kim?

929 “Muhassil” kim?

930 “Suyurg’ol” nima?

931 Vaqf mulklarini boshqaruvchi kim deb yuritilgan?

932 Qo’shin to’plovchi kim deyilgan?

933 “Yasovul” kim?

934 Temur Ozarbayjon, G’arbiy Eron, Iroq, Armaniston va Gurjistonni kimga berdi?

935 Pirmuhammad ibn Umarshayx Mirzoga qayerni berdi?

936 Xuroson,. Ray, Mozandaron va Seistonni kimga berdi?

937 Pirmuhammad Jahongirga qayer berildi?

938 Toshkent, Sayram, O’tror va Ashparadan to Xitoygacha kimga berildi?

939 Farg’ona, Tarozdan Xo’tangacha (Sharqiy Turkistonning janubiy-g’arbi) kimga tegdi?

940 Uluslarning markaziy hokimiyatga tobeligi nimadan iborat edi?

941 O’n minglik qo’shin nima deyilgan?

942 Minglik qo’shin nima deyilgan?

943 “Qo’shun” qismida qancha jangchi bo’lgan?

944 “Ayl”da qancha jangchi bo’lgan?

945 O’n minglik qo’shinni kim boshqargan?

946 Minglik qo’shinni kim boshqargan?

947 “Qo’shun”ni kim boshqargan?

948 “Ayl”ni kim boshqargan?

949 Biror davlat yoki viloyatni egallaganga qanday huquq berilgan?

950 “Tavochi” nima bilan shug’illangan?

951 Temur qo’shinining zaxira qismi nima deb yuritilgan?

952 Temur armiyasining asosiy qismi qanday qismlardan tashkil topgan?

953 Temur armiyani ilk bor yetti qismga bo’lganligi haqida kim yozadi?

954 Jang paytida yetti qism kimga bo’ysungan?

955 Temur hayotlik chog’ida qanday asar yozgan?

956 Temur har bir g’alabadan son’g g’alabani nima bilan nishonlagan?

957 Temur Tabrizda nima qurdirgan?

958 Temur Sherozda nima qurdirgan?

959 Temur Bag’dodda nima qurdirgan?

960 Temur Turkistonda nima qurdirgan?

961 Temur Shahrisabzda qanday me’moriy obidalar bunyod etdi?

962 “Agar bizning quvvat va qudratimizga ishonmasang, bizning imoratlarga boq” so’zlari qaysi yodgorlikka yozilgan?

963 Oqsaroy qayerda bunyod etilgan?

964 Samarqand shahrini qanday darvozalar o’rab turgan?

965 Samarqand shahridagi Temur manzilgohi nima deb yuritilgan?

966 “Ko’ktosh” nima?

967 1404-yilda Samarqandga qaysi davlat elchisi keladi?

968 Ispaniya elchisining ismi nima bo’lgan?

969 Temur qurdirgan bog’lar tuzilishiga ko’ra nechaga bo’lingan?

970 Temur Ispaniya elchisi Klavixoni qaysi bog’da qabul qilgan?

971 Temur qurdirgan qaysi bog’da oltita fil haykali bo’lgan?

972 Bog’i Dilkusho qayerda qurilgan?

973 Temur qurdirgan yangi qishloqlarini qanday nom bilan atadi?

974 Nima sababdan Temur Samarqandda qurilgan qishloqlarni dunyoning mashhur shaharlari nomi bilan atadi?

975 Samarqandga Xurosondan nima keltirilgan?

976 Samarqandga Hind va Sinddan nima keltirilgan?

977 Samarqandga Xitoydan nima keltirilgan?

978 Klavixo ma’lumotiga ko’ra Samarqandga 800 tuyalik karvon qayerdan kelgan?

979 Kichik Osiyo mamlakatlari hukmdorlari Temurning qaysi bog’iga o’rnashadi?

980 Temurdan kimlar yordam so’rab murojaat qilgan?

981 Genuya hokimining noibi, Fransiya qiroli va Sultoniya shahrining katolik missionerlari Temurning yordami evaziga unga qanday va’da berishadi?

982 Temur Boyazid bilan bo’ladigan urushga qaysi kemalardan foydalanmoqchi bo’ladi?

983 Trapezund va Konstantinopolning kemalaridan foydalanish maqsadida Temur qaysi davlatlarga elchilar yuboradi?

984 Kostantinopol noibi kim edi?

985 Temur Ioann VII Paleolog nomiga qachon maktub yo’lladi?

986 “Diplomatik aloqalar” bu…

987 “Katolik missonerlari” bu…

988 Temur davrida Fransiya qiroli kim edi?

989 Temur davrida Angliya qiroli kim edi?

990 Temur davrida Kastiliya va Leon qiroli kim edi?

991 Anqara jangidan so’ng Temur Yevropa davlatlari bilan bo’lgan munosabatlarda asosan nimaga e’tibor beradi?

992 Temur 1402-yil yozida qayerga elchi yuboradi?

993 Temur elchilari Parijga qachon yetib boradi?

994 1403-yilgi elchilik nimani mustahkamlashga harakat qildilar?

995 Fransiya qiroli Karl VI Temurga qachon javob elchiligi jo’natadi?

996 Temurning Angliya bilan olib borgan elchiligida kim faol qatnashdi?

997 Qaysi temuriy shahzoda G’arbda katolik oqimining himiysiga aylandi?

998 Mironshoh nima uchun nasroniy ruhoniylariga hayrixohlik bildirdi?

999 Qaysi Yevropa davlati qiroli Sharq bilan juda qiziqib qolgan?

1000 1402-yilning bahorida Ispaniya elchilari qayerga yuboriladi?

1001 Genrix III Kichik Osiyoga yuborgan elchilariga nimani topshiradi?

1002 1402-yilgi Genrix III elchilariga Temur kimni qo’shib jo’natadi?

1003 Genrix III ikkinchi elchiligiga kimni boshliq qilib tayinlaydi?

1004 Klavixo qachon Samarqandga yetib keladi?

1005 Ispaniya elchilari qachon Samarqandda bo’ldilar?

1006 1404-yilning 21-noyabrida nima uchun Klavixo jo’natib yuboriladi?

1007 Klavixo qachon Ispaniyaga yetib bordi?

1008 Klavixoning ispan tilida qanday asarlari chop etildi?

1009 Amir Temur qachon vafot etdi?

1010 Temur qayerda vafot etdi?

1011 Temur vafoti oldidan kimni voris etib tayinladi?

1012 Pirmuhammad qayerning hukmdori edi?

1013 Xalil Sulton Mirzo kimning o’g’li edi?

1014 Xalil Sulton Mirzo qachon Samarqandni egalladi?

1015 Xalil Sulton Mirzo Samarqandni egallagach o’zini kim deb e’lon qildi?

1016 Xalil Sulton Mirzo Pirmuhammadning yo’lini to’sish maqsadida nima qildi?

1017 Xalil Sulton Mirzoga qarshi kimlar birinchi bo’lib bosh ko’tardi?

1018 Xudoydot va Shayx Nuriddin qayerning hukmdori edi?

1019 Xalil Sulton Mirzoning ukasi kim edi?

1020 Sulton Husayn Mirzo nima maqsadda isyon ko’tardi?

1021 Pirmuhammad Xalil Sultonga qarshi kurashish uchun qayerga yurish qildi?

1022 Ichki kurashlar natijasida Xurosonda kim hukmdor bo’ldi?

1023 Ichki kurashlar natijasida Balx, G’azna, Qandahorda kim hukmdor bo’ldi?

1024 G’arbiy Eron va Ozarbayjonda kim hukmdor bo’ldi?

1025 Ichki kurashlar natijasida Berdibek qayerning hukmdori bo’ldi?

1026 Ichki kurashlar natijasida Xudoydot Husayniy qayerning hukmdori bo’ldi?

1027 Ichki kurashlar natijasida Idiku qayerning hukmdori bo’ldi?

1028 Pirmuhammad qachon vafot etdi?

1029 Pirmuhammadga qarshi kim fitna uyushtirdi?

1030 Mironshoh kim bilan bo’lgan jangda vafot etdi?

1031 Mironshoh qachon vafot etdi?

1032 1409-yilda Amir Xudoydot qayerni egalladi?

1033 1409-yilda Amir Xudoydot qayerga yurish qildi?

1034 Qaysi jangda Xalil Sulton Mirzo mag’lubiyatga uchrab asirlikka olinadi?

1035 Shohrux 1409-yil 25-aprelida…

1036 Nima sababdan Shohruxning bostirib kirishini xalq qo’llab-quvvatladi?

1037 Shohrux qayerga hukmdor bo’ldi?

1038 Shohrux davlatining poytaxti qayer edi?

1039 Movorounnahr va Turkistonning markazi qayer bo’ldi?

1040 Movorounnahr va Turkistonga kim hokim bo’ldi?

1041 Mirzo Ulug’bek qachon, qayerda tug’ildi?

1042 1394-1449-yillarda…

1043 Ulug’bek davlatining chegaralariga dastlab qayerlar kirgan?

1044 Shohrux Amirak Ahmadga qayerni bergan edi?

1045 Shohrux Hisori Shodmonni kimga bergan edi?

1046 Ulug’bek taxtga o’tirganda uni va otasi Shohruxni kim tan olmas edi?

1047 Turkiston kimning tasarrufida edi?

1048 Shayx Nuriddin 1410-tilda kimlar bilan birgalikda isyon ko’taradi?

1049 Ulug’bek va Shayx Nuriddin o’rtasidagi jang qachon bo’lib o’tdi?

1050 Shayx Nuriddin isyonini kim bostiradi?

1051 Isyon paytida mag’lubiyatga uchragan Ulug’bek qayerga chekinadi?

1052 Ulug’bek necha yoshida Movorounnahr va Xuroson hokimi bo’ldi?

1053 Ulug’bek qachon Farg’ona va Qoshg’arni egalladi?

1054 Ulug’bek davlatining g’arbiy va janubiy nuqtalari qaysi voqeadan so’ng barqarorlashdi?

1055 Ulug’bek davlatining g’arbiy va shimoliy nuqtalarini xavfsizlantirish maqsadida nima qildi?

1056 Ulug’bek Mo’g’ulistonga qachon yurish boshladi?

1057 Qaysi jangda Ulug’bek ikki nefrit toshini qo’lga kiritadi?

1058 Ulug’bek qayerdagi jangda mo’g’ullar ustidan g’alaba qozonadi?

1059 Ulug’bek nefrit toshlarini nima qiladi?

1060 Ulug’bek “zafarnomasi” qachon, qayerga yozilgan?

1061 Shohrux qaysi urush vaqtida vafot etdi?

1062 Shohrux qachon, qayerda vafot etdi?

1063 Shohrux vafotidan keyin taxtni kim egallaydi?

1064 Ulug’bek qachon, qayerda vafot etdi?

1065 1447-yil bahorida Alouddavla kimni asir oladi?

1066 Abdullatif nimaning evaziga asirlikdan ozod etiladi?

1067 Ulug’bek va Abdullatif qachon Hirotga yurish qiladi?

1068 Ulug’bek va Abdullatifning birlashgan qo’shini va Alouddavla o’rtasidagi jang qayerda bo’ladi?

1069 Abdullatifda nima sababdan otasiga nisbatan g’araz paydo bo’ladi?

1070 Abdullatifga otasiga qarshi kurashish uchun nima bahona bo’ladi?

1071 Abdullatif Xurosonda qancha hokimlik qildi?

1072 Qaysi voqeadan so’ng Abdullatif Movorounnahrga qochadi?

1073 Ulug’bek Abdullatifni qayerga hokim etib tayinlaydi?

1074 Abdullatif Balx savdogarlarini o’z tomoniga og’dirish uchun nima qildi?

1075 Toshkent, Shohruxiya, Samarqand va Buxoroni qaysi ko’chmanchi talaydi?

1076 Abdullatif va Ulug’bek o’rtasidagi jang qachon, qayerda bo’ladi?

1077 Samarqand darvozasini Ulug’bekka ochmagan amir kim?

1078 Ulug’bekning o’ldirilishiga kim qarshilik qiladi?

1079 Abdullatifning boshi qayerga osib qo’yiladi?

1080 Mirzo Abdullo qayerga hikmdor bo’ldi?

1081 Buxoroga kim hokim bo’ldi?

1082 Movorounnahr va Xurosondagi urushlar kimga qo’l keladi?

1083 Abulxayrxon qachon Samarqandga yurish qildi?

1084 Abulxayrxon kimning yordamida Samarqandga yurish qildi?

1085 Abulqosim Bobur davrida Xuroson necha bo’lakka bo’linib ketgan edi?

1086 Abulqosim Bobur qachon vafot etadi?

1087 1457-yilda kim davlatni birlashtirdi?

1088 Abu Said kimlar bilan bo’lgan urushda vafot etdi?

1089 1469-yilda turkmanlar qayerni egallab olgan edi?

1090 1454-yili Abulqosim Bobur Movorounnahrga bostirib kirganda ularni kim kelishtirdi?

1091 Sulton Husayn qachon Xuroson noibi bo’ldi?

1092 Sulton Husayn davrida Movorounnahrda kim hokim bo’ldi?

1093 Movorounnahrda Sulton Ahmad qachon hukmronlik qildi?

1094 Sulton Ahmaddan keyin kim Movorounnahr hukmdori bo’ldi?

1095 Sulton Ali qachon hukmronlik qildi?

1096 Sulton Ali kimning o’g’li edi?

1097 Sulton Husayn qayerda yurib kuch to’playdi?

1098 Sulton Husayn Obivard, Niso, Mashhadda yurib kuch to’playotgan davrda Navoiy qayerda o’qiydi?

1099 Alisher nima uchun Samarqandga borib o’qishga majbur bo’ladi?

1100 Alisher Samarqandda kimdan ta’lim oladi?

1101 Alisher qachon Hirotga qaytadi?

1102 Alisher qanday lavozimlarda ishladi?

1103 Sulton Husayn davlati nimaga asoslangan edi?

1104 Temuriylar saltanati nima sababdan inqirozga yuz tutdi?

1105 “Begor” nima?

1106 “Muzoriy” nima?

1107 Qanday yerlar bir-ikki yilga soliqdan ozod etilgan?

1108 Temuriylar davrida tiklangan kanal nima deb atalgan?

1109 Angor kanali orqali qayer sug’orilgan?

1110 Ulug’bek davrida qaysi dashtga suv chiqarilgan?

1111 Sultonband kim tomonidan qurildi?

1112 Sultonband qaysi daryoda qurildi?

1113 Sultonbandning qurilishi qayerni suv bilan ta’minladi?

1114 Husayn Mirzo davrida qayerdan suv chiqarildi?

1115 Turuqband kimning tashabbusi bilan qurildi?

1116 Turuqband qayerda qurildi?

1117 Turuqbanddan Mashhadga suv qancha uzunlikdagi kanaldan kelgan?

1118 Xo’jalikning iqtisodiy hayotida nima asosiy rol o’ynagan?

1119 XV asrda yer-mulkchilikning nechta ko’rinishi bo’lgan?

1120 Davlat yerlari nima deyilgan?

1121 Xususiy yerlar nima deyilgan?

1122 “Mulki vaqf” bu…

1123 Sug’oriladigan yerlarning katta qismiga kim humdorlik qilgan?

1124 “Suyurg’ol” nima?

1125 Suyrg’ol egalarining tobeligini oshirish uchun qanday chora ko’rilgan?

1126 Tarxonlik yorlig’i nima uchun berilgan?

1127 Tarxonlik yorlig’i nimadan ozod etilgan?

1128 Tarxonlik yorlig’i kimlarga berilgan?

1129 Tarxonlik yorlig’i egasining ismiga…

1130 “Langarxona” nima?

1131 Sug’orma dehqonchilik qilinadigan yerlardan olinadigan asosiy soliq nima bo’lgan?

1132 Xiroj nima bilan to’langan?

1133 Xiroj solig’i nimaga qarab belgilangan?

1134 Xiroj qayerlardan uchdan bir miqdorida olingan?

1135 Lalmikor yerlardan qancha miqdorda olingan?

1136 Ushr qaysi yerlardan olingan?

1137 Ushr solig’i hosilning qancha miqdorida olingan?

1138 Mulk yerlar kimga tegishli bo’lgan?

1139 Chorva mollaridan qanday soliq olingan?

1140 Zakot qancha miqdorda olingan?

1141 “Toq” nima?

1142 Hinarmandchilikda XV asrda nima yasash yuqori darajaga ko’tarildi?

1143 Zargarlik qayerda rivojlanadi?

1144 O’rta asr hunarmandchiligida qaysi soha eng sertarmoq sohaga aylanadi?

1145 Bibixonim jome’ masjidida nima o’rnatilgan edi?

1146 “Banno”lar kimlar?

1147 “Ustoz”lar kimlar?

1148 Qaysi shaharda shishasozlar mahallasi bo’lgan?

1149 XV asr yog’och o’ymakorlarining eng nodir asarlari qaysi?

1150 Qayerda qog’oz ishlab chiqarilgan?

1151 Xitoydan nima keltirilgan?

1152 Erondan nima keltirilgan?

1153 Nafis oq rangli ip matolar, nil (bo’yoqlar), xo’shbo’y ziravorlar qayerdan keltirilgan?

1154 Mo’yna, teri va mum qayerdan keltirilgan?

1155 Yevropadan Samarqandga nima keltirilgan?

1156 Chet davlatlar bilan savdoni rivojlantirishda nima katta rol o’ynagan?

1157 Ulug’bek va Shohrux qaysi davlat bilan elchilar almashib turgan?

1158 1418-yilda Xitoyga…

1159 1419-yil Samarqandga kelgan Xitoy elchilari kimlar edi?

1160 Li-Do va Jong-Fu nima keltiradilar?

1161 Ulug’bek va Shohrux qachon 530 kishilik karvonni Xitoyga jo’natadilar?

1162 Ulug’bek va Shohrux elchilari qachon Movorounnahrga qaytadi?

1163 Kimning davrida Tibet va Hindiston bilan qo’shnichilik o’rnatiladi?

1164 Qachon Tibetdan Buxoro va Samarqqandga elchilar keladi?

1165 1441-1442-yillarda Shohrux kimning saroyiga Abdurazzoq Samarqandiyni jo’natadi?

1166 Ulug’bek qachon fulusiy pullar islohotini o’tkazadi?

1167 1428-yilgi pul islohotiga ko’ra Ulug’bek nimani taqiqlaydi?

1168 “Tamg’a” qanday soliq?

1169 “Fulus” nima?

1170 Ulug’bek qayerda fulusiy pullar zarbxonasi tashkil etadi?

1171 Ulug’bek fuluslari xalq orasida qanday nom oladi?

1172 Ulug’bek fuluslari nimaga keng yo’l ochib beradi?

1173 Ulug’bek tamg’a solig’ini nima maqsadda oshirdi?

1174 Buxoroda 1417-yilda kimning buyrug’i bilan madrasa quriladi?

1175 Ulug’bek buyrug’i bilan 1420-yilda…

1176 Ulug’bek buyrug’i bilan 1433-yilda…

1177 Buxoro madrasasining darvozasiga nima deb yozib qo’yilgan?

1178 Madrasalarda nima o’qitilgan?

1179 Qaysi madrasa ikki qavatli, ellik hujrali bo’lgan?

1180 “Qaznoq” nima?

1181 Samarqand madrasalarining hujralari qanday qismlarga bo’lingan?

1182 Samarqand madrasasida kim yetakchi mudarris bo’lgan?

1183 Samarqand madrasasi ochilgan kun ilk darsni kim o’qigan?

1184 Samarqand madrasasida astronomiyadan darsni kim bergan?

1185 Samarqand madrasasida ta’lim necha yil davom etgan?

1186 Samarqand madrasasini bitirganlarga nima berilgan?

1187 Ulug’bek 1424-1429-yillarda qayerda rasadxona qurdirdi?

1188 Rasadxonaning balandligi qancha edi?

1189 Rasadxonaning ichki qismi nechaga bo’lingan?

1190 Rasadxona hududi mahalliy aholi o’rtasida qanday nom olgan?

1191 “Sekstant” nima?

1192 Sekstantni o’rnatishga kim boshchilik qilgan?

1193 Olimlar va xizmatchilar uchun qayerda hujralar quriladi?

1194 Rasadxona etagida qanday bog’lar bino qilinadi?

1195 “Aflotuni zamon” kim?

1196 “O’z davrining Ptolomeyi” kim?

1197 Rasadxonada qancha yulduzning astronomik jadvali tuziladi?

1198 Rasadxonadagi tadqiqotlar natijasida qaysi fanlar bo’yicha asarlar yoziladi?

1199 Ulug’bek astronomiyaga oid qanday asar yozdi?

1200 “Ziji jadidi Ko’ragoniy” qanday qismlardan iborat?

1201 Ulug’bekning astronomik jadvali boshqa jadvallardan nimasi bilan ajralib turgan?

1202 Ulug’bekning yil hisobi hozirgi yil hisobidan qanchaga farq qiladi?

1203 Ulug’bek tarixga oid qanday asar yozgan?

1203 “Tarixi arba’ ulus” qanday ma’noni bildiradi?

1204 “Akademiya” nima?

1205 “Rasadxona” nima?

1206 “Sanad” nima?

1207 Ulug’bek nimaga atab beshta risola yozgan?

1208 Samarqand akademiyasi kim tomonidan e’tirof etilgan?

1209 1330-1404-yillarda…

1210 Mirali Tabriziy qanday xatni kashf etdi?

1211 Kim Nizomiy, Attor, Hofiz, Sa’diy, Xisrav Dehlaviy, Jomiy, Navoiy, Husayn Boyqaro asarlarini ko’chiradi?

1212 Sultonali Mashhadiy qaysi yillarda yashadi?

1213 Sultonali Mashhadiy ko’chirgan qancha asar hozirgacha yetib kelgan?

1214 Sultonali Mashhadiy yana nimada mashhur bo’lgan?

1215 Sultonali Mashhadiyning o’ymakorlik ishlarini qayerda ko’rishimiz mumkin?

1216 Sultonali Mashhadiy qanday asarlar yozgan?

1217 “Qiblat ul-quttob” qanday ma’noni anglatadi?

1218 “Sulton ul-xattotin” qanday ma’noni anglatadi?

1219 Temuriylar davrida maxsus saroy kutubxonasi qayerda tashkil etilgan?

1220 Kutubxona ishlariga kim ma’sul bo’lgan?

1221 Qaysi kutubxonada va qachon Firdavsiyning “Shohnoma”si ko’chiriladi?

1222 Firdavsiyning “Shohnoma”si qancha rasm bilan bezatilgan?

1223 Saroy kutubxonasini boyitishga kim homiylik qilgan?

1224 Navoiy tasviri kimga tegishli?

1225 Kamoliddin Behzod musavvirlikda nimaning asoschisi bo’ldi?

1226 Kamoliddin Behzod kimlarning portretlarini chizgan?

1227 Kamoliddin Behzod kimlarning asarlari uchun miniatyuralar chizgan?

1228 “Layli va Majnun” kimning asari?

1229 Kamoliddin Behzod zamondoshlari tomonidan kim deb ulug’langan?

1230 Qaysi mutafakkirlar musiqa san’ati bilan shug’illangan?’

1231 “Bulujiy”, “Tabriziy”, “Usuli ravon” va “Usuli otlig’” kuylari kimga tegishli?

1232 Navoiy qanday kuy ijod qiladi?

1233 Kimlar musiqa nazariyasiga oid asarlar yaratdilar?

1234 O’rta asrlarda qaysi xalqlar adabiyoti o’rtasida aloqa vujudga keldi?

1235 O’rta asrlarda qanday adabiyot vujudga keldi?

1236 Durbek qaysi asarni qayta ishladi?

1237 Atoiy qayerlik bo’lgan?

1238 Navoiyga qadar shoirlar she’r yozishda kimga yetisha olmagan?

1239 Lutfiy qachon yashab o’tdi?

1240 Lutfiy fors tilida nima yozdi?

1241 XV asr adabiyotining rivojiga kimlarning hissasi katta?

1242 Navoiy qancha asarlar yozdi?

1243 Kim odamlarni tarixni bilishga chorlaydi?

1244 Navoiy fikricha tarix nimani o’rganishi lozim bo’lgan?

1245 “Mutafakkir” kim?

1246 “Lavvoh” nima?

1247 “Nasta’liq xati” qanday bo’ladi?

1248 “Sahhoflik” nima?1249 O’zbek hamda tojik qardoshligini qaysi adabiyot namoyandalarning do’stligidan ko’rishimiz mumkin?

1250 Turkistonni yana nima deb atashgan?
Download 89.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling