I bob ehtimollikning geometrik ta’rifi 6


Ehtimollar nazariyasiniaksiomatik asosda qurish


Download 208.02 Kb.
bet3/5
Sana26.05.2022
Hajmi208.02 Kb.
#713639
1   2   3   4   5
Bog'liq
tasodifiy
Mavzu Suyuqliklarning sirt tarangligini o’rganish. Reja Kirish, 9 fiziologiya, 4-Mavzu Ijtimoiylashuv omillari va vositalari Reja, Qishloq xo\'jaligi va sanoat soxasidagi o\'zgarishlar (1), Такдимоти, Barqaror rivojlanish konsepsiyasi haqida tushuncha, SIRTQI-2 SEMESTR VAZIFA 2022 (1), 3922101877, Raximov R, Mavzu Maydonli tranzistorning rivojlanish tarixi Maydonli tranz, Holidays of Uzbekistan, kkk, K I R I Sh, K I R I Sh

1.2. Ehtimollar nazariyasiniaksiomatik asosda qurish


Sovet matematigi S.N.Brenshteyn 1917 yilda birinchi bo`lib ehtimollar nazariyasini aksiomatik asosda qurishga harakat qildi. Akademik A. N.Kolmogorov tomonidan kiritilgan ehtimollar nazariyasining aksiomalari funksiyalarning metrik nazariyasiga asoslangandir. Ω-biror to`plam, F–uning qism to`plamlarining biror sistemasi bo`lsin. Agar
F;
Ai F;i= 1, 2,…, n dan F kelib chiqsa,
A F dan F kelib chiqsa, F sistema algebra tashkil etadi deyiladi. Odatda, Ω-elemntar hodisalar fazosi, -fazoning elementlari, nuqtalari elementar hodisalar, F ning elementlari esa hodisalarning -algebrasi deyiladi.
1.2.1-Ta’rif. Agar Ω to`plam va bu to`plamning qism to`plamlaridan iborat F -algebra berilgan bo`lsa, u holda o`lchovli fazo berilgan deyiladi va uni<Ω,F> kabi belgilanadi.
-algebraning ta’rifidan foydalanib, F ekanligi kelib chiqadi.
Ω-muqarrar hodisa, esa mumkin bo`lmagan hodisa deyiladi.
Endi quyida A. N. Kolmogorov aksiomalarini keltiramiz:
1–aksioma. Ixtiyoriy A F hodisaga uning ehtimoli deb ataluvchi P(A)≥0 son mos qo`yilsin.
2–aksioma. P(Ω)=1.
3–aksioma. Qo`shish aksiomasi. Agar {An} hodisalar chekli ketma–ketligi juft–jufti bilan birgalikda bo`lmasa, u holda

Ehtimollar nazariyasining ko`pgina masalalarini hal qilishda 3–aksioma o`rniga undan kuchliroq bo`lgan aksiomaga zarurat tug`iladi.
3I–aksioma. Qo`shishning kengaytirilgan aksiomasi. Agar {An} hodisalar chekli ketma–ketligi juft–jufti bilan birgalikda bo`lmasa, u holda

Ehtimolning bu aksioma bilan berilgan xossasi uning sanoqli additivligi deyiladi.
3I–aksiomani unga ekvivalent quyidagi uzluksizlik aksiomasi bilan almashtirish mumkin.
3II–aksioma. Uzluksizlik aksiomasi. Agar F –algebraga tegishli bo`lgan B1,B2, …,Bn,… tasodifiy hodisalar uchun B1 B2 … Bn bajarilsa va o`rinli bo`lsa, u holda bo`ladi.
3I–aksioma va 3II–aksiomaning teng kuchli ekanligini ko`rsatamiz.
3I–aksiomadan 3II–aksiomaning kelib chiqishini ko`rsatamiz. Faraz qilaylik, B1,B2,…,Bn,… tasodifiy hodisalar uchun B1 B2 … Bn bo`lsin va bajarilgan bo`lsin, u holda Bn hodisa uchun

bajariladi.
Bu qo`shiluvchilar juft–jufti bilan birgalikda bo`lmagan uchun 3I–aksioma va P( )=0 ga ko`ra

ya’ni P(Bn) yaqinlashuvchi qator ning qoldiq hadidir, demak, da
3II–aksiomadan chekli additivlik bajarilganda 3I–aksiomaning kelib chiqishini ko`rsatamiz. Faraz qilaylik, A1, A2,…, An,… juft–jufti bilan birgalikda bo`lmagan hodisalar bo`lib, bo`lsin, u holda Agar Bn ro`y bersa, Ai (i ≥ n) lardan birortasi ro`y beradi. Ak lar juft–jufti bilan birgalikda bo`lmagani uchun Ai+1, Ai+2, … ro`y bermaydi. Demak, Bi+1,Bi+2,…… lar ro`y berishi mumkin bo`lmagan hodisalar bo`ladi, bu esa ning mumkin bo`lmagan hodisa ekanini ko`rsatadi, u holda 3II–aksiomaga ko`ra da , ammo ligidan

<Ω,F,P> uchlik ehtimollik fazosi deyiladi. Shunday qilib, ehtimollik fazosi <Ω,F,P> o`lchovli fazo va F da berilgan manfiy bo`lmagan, normallashtirilgan, sanoqli additiv P o`lchovdan iborat bo`lar ekan, P o`lchov ehtimolning o`lchovi deyiladi.
Odatda, aksiomalar sistemasiga quyidagi talablarni qo`yishadi:
Aksiomalar sistemasining o`zaro zid emasligi.
Aksiomalar sistemasining o`zaro bog`liq emasligi.
Aksiomalar sistemasining to`laligi.
Ehtimollar nazariyasining aksiomalar sistemalari o`zaro zid emas, chunki berilgan aksiomalarni qanoatlantiradigan real obektlar mavjud.
Misol. Elementar hodisalar fazosi

bo`lsin. Har bir elementar hodisaga sonni mos qo`yamiz, U holda lar teng ehtimolli hodisalar bo`ladi. Ω yordamida
F={Ω, V, { },…, { },…} algebrani tuzamiz, bu sistema 2n ta elementdan iborat bo`ladi. F ga tegishli har bir A hodisa ushbu ko`rinishda yoziladi:

A hodisaning ehtimoli deb quyidagi yig`indini olamiz:

Agar I to`plamning quvvati k bo`lsa,

bo`ladi. F algebrada aniqlangan bu P(A) funksiya barcha aksiomalarni qanoatlantirishini tekshiramiz:
Darhaqiqat, misolimizda
bo`lgani uchun dir;
Haqiqatan ham, ligidan

kelib chiqadi;
bo`lsa,
Agar shartlar bajarilsa, . Faraz qilaylik, I1 ning quvvati k1, I2 ning quvvati k2 bo`lsin, u holda

va

bo`ladi. Demak, Kolmogorov aksiomalari sistemasi zid emas ekan.
Ehtimollar nazariyasining aksiomalari sistemasi to`la emas, ya’ni tayin bir Ω uchun –algebra F da ehtimollik o`lchovi P ni turlicha usulda aniqlash mumkin. Agar tajribamiz shashqaltosh tashlashdan iborat bo`lsa, u holda {ei}, i=1;2;3;4;5;6 hodisalarning ehtimolini shashqaltoshning qandayligiga qarab

yoki, masalan,
;

deb qabul qilish mumkin. Bu aksiomalar sistemasini to`la emasligi uning kamchiligi emas.

Ehtimolning xossalari


P(V)= 0.
Bu natija V Ω=Ω tenglikdan va 2,3–aksiomalardan kelib chiqadi.
P( )=1–P(A).
Bu xossa va dan kelib chiqadi.
Agar bo`lsa, u holdaP(A)≤P(B). dan bu munosabat kelib chiqadi.
.
Bu xossaning isboti 3–xossadan va 1,2–aksiomalardan kelib chiqadi.
, chunki, .
Bu xossaning isboti 5–xossadan kelib chiqadi.
Faraz qilaylik, hodisalar berilgan bo`lsin, u holda


Bu munosabat Bul formulasi deyiladi.

Haqiqatan ham, deb belgilasak, u holda


tenglik o`rinli. Demak,

Misol. O`rniga qo`yishlar haqidagi masala. nta element berilgan bo`lsin. Tasodifiy ravishda bu elementlar ikki marta o`rinlashtiriladi. Hech bo`lmaganda bitta o`rnida qolish ehtimoli topilsin. Hamma o`rin almashtirishlar soni . Aytaylik, hodisa k–elementning o`z o`rnida qolishi bo`lsin. Bu hodisa imkoniyatga ega. ning ehtimoli esa

hodisa k va l elementlarning o`z o`rnida qolish hodisasidan iborat bo`lsin:

va hokazo

hodisa hech bo`lmaganda bitta elementning o`z o`rnida qolish hodisasidir. Shunday qilib, Bul formulasidan foydalansak,Qavs ichidagi ifoda ning yoyilmasidagi birinchi ta haddan iborat. Shuning uchun, da
Download 208.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling