I n e I g h t V o L u m e s


Download 77.41 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/90
Sana15.12.2019
Hajmi77.41 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   90

 2

 Ibid. pp. 171-2. 

3

 Ibid. pp. 154-5, 165, 171-2, 179. 

4

 Ibid. pp. 179-80; Zahlr al-Din Nishapuri, Saljiiq-ndma, p. 52; Juvaini, Tarikb-i Jabdn-

Guskd

y

 vol. 1, p. 289. 

6

 Ibn al-Athir, vol. xi, pp. 185-6, 192-3, 206; Juzjani, Tabaqat-i Ndsiri, vol. i,p. 273 

(tr., vol. 1, pp. 180-1); Kafesoglu, Hare^msahlar devleti taribi, p. 77. 

K H U R A S A N  A N D  T H E  K H W A R A Z M - S H A H S 

o f  G h a r c h i s t a n ,  w e r e in the hands  o f Ghuzz amirs  o r  f o r m e r  g h u l a m 

c o m m a n d e r s  o f Sanjar's army,  w h o  m a d e the  k h u t b a first  f o r the  d e a d 

Sanjar  a n d  t h e n for  t h e m s e l v e s .

1

  T h e amir  o f  H e r a t ,  A i - T e g i n ,  d i e d i n  5 5 9 / 1 1 6 4 ,  a n d rather than face an  o c c u p a t i o n  b y the Ghuzz, the 

local  p e o p l e  h a n d e d the city  o v e r  t o  A i - A b a .  T h e latter also sent 

e x p e d i t i o n s against the  G h u z z  i n  M a r v  a n d Sarakhs,  b u t his  a t t e m p t  t o 

o c c u p y  N a s a  w a s forestalled  b y the appearance  o f a  K h w a r a z m i a n  a r m y . 

I l - A r s l a n ' s  t r o o p s threatened  N i s h a p u r for a  w h i l e ,  b u t  t h e n  t u r n e d 

w e s t w a r d s  a n d  d r o v e the shah's erstwhile  p r o t e g e  A i - T a q  f r o m  D i h i s -

tan  ( 5 6 0 / 1 1 6 5 ) .  I b n  F u n d u q  m e n t i o n s the presence  o f  K h w a r a z m i a n 

t r o o p s at  B a i h a q  a n d  N i s h a p u r in  5 6 1 - 2 / 1 1 6 6 - 7 ,  b u t the  t i m e  f o r the 

s h a h s ' full-scale  i n t e r v e n t i o n  i n  K h u r a s a n  w a s  n o t  y e t  c o m e ,  f o r  t h e y 

still  h a d  m a n y  p r o b l e m s  t o face  n o r t h  o f the  O x u s .

B o t h the  K h w a r a z m - S h a h s  a n d the  Q a r a k h a n i d s  r e m a i n e d vassals o f the  Q a r a - K h i t a i ,  t h o u g h the latter  w e r e little  d i s p o s e d  t o interfere in 

the internal administration  o f  K h w a r a z m  o r  o f  B u k h a r a  a n d Samar-

q a n d ,  p r o v i d e d that  o r d e r  w a s  k e p t  a n d the required taxation  f o r w a r d e d 

t o the  G i i r - K h a n ' s ordu (military  c a m p ) in  S e m i r e c h y e .  U n f o r t u n a t e l y 

f o r the  Q a r a k h a n i d s ,  m a n y elements  w i t h i n their territories  m a d e 

f o r disorder,  a n d the  e n s u i n g  t r o u b l e s  b r o u g h t  a b o u t interference 

in  T r a n s o x i a n a  f r o m  b o t h the  K h w a r a z m - S h a h s  a n d the  Q a r a - K h i t a i . 

T h e  e n d e a v o u r s  o f the  k h a n s  t o  c o n s o l i d a t e their authority  h a d often 

in the past caused clashes  w i t h the military classes,  w h o s e interests 

lay in a  w e a k central  p o w e r .  D i s p u t e s  w i t h the  Q a r l u q tribal  d i v i s i o n s 

c u l m i n a t e d in the  m u r d e r  o f  T a m g h a c h - K h a n  I b r a h i m  I I I  o f Samar-

q a n d in  5 5 1 / 1 1 5 6 .  H i s successor  C h a g h r i  K h a n ,  o r  K o k - S a g h i r  ' A l i 

K h a n ,  s o u g h t  r e v e n g e  b y slaying the leader  o f the  Q a r l u q  a n d  d r i v i n g 

o u t others  o f their chiefs  t o  K h w a r a z m .  A c c o r d i n g  t o the  a c c o u n t  i n 

I b n  a l - A t h i r ,  C h a g h r i  K h a n tried  t o carry  o u t the orders  o f his suzerain 

the  G u r - K h a n  b y  d i s a r m i n g the  Q a r l u q  a n d  p l a n t i n g  t h e m  i n  K a s h -

gharia as agriculturists-—and this,  n o t surprisingly,  p r o v o k e d a  Q a r l u q 

r e v o l t . 

W h a t e v e r the exact sequence  o f  e v e n t s , the result  w a s an  i n v a s i o n  o f 

T r a n s o x i a n a  b y  I l - A r s l a n  o n  b e h a l f  o f the  Q a r l u q  ( 5 5 3 / 1 1 5 8 ) .  C h a g h r i 

K h a n appealed  t o the  Q i p c h a q  o f the  l o w e r  S y r  D a r y a  a n d  t o the  Q a r a -

K h i t a i ,  b u t the  Q a r a - K h i t a i  a r m y  w a s reluctant  t o face a battle  w i t h the 1

 Ibn al-Athir, vol. xi, pp. 192-3, 205-6; Barthold, "A History of the Turkman People", 

pp. 122-3; Kafesoglu, tiare^msahlar devleti tarihi, pp. 76-7. 

2

 Ibn Funduq, Tdrikh-i Baihaq, p. 2841; Ibn al-Athir, vol. xi, p. 208; Kafesoglu, op. cit. 

pp. 77-8. 

187 


T H E  I R A N I A N  W O R L D  ( A . D .  I O O O - I 2 1 7 ) 

Map 4. The Iranian world, c. 575/1180. 

K h w ä r a z m i a n  t r o o p s , and a  p e a c e  w a s  a r r a n g e d  w h e r e b y  C h a g h r i 

K h a n  h a d  t o take  b a c k the  Q a r l u q chiefs  w i t h full  h o n o u r s .

1

  T h e r e  w a s a further  r e v o l t  o f the  Q a r l u q in the  r e i g n  o f  C h a g h r i  K h ä n ' s  b r o t h e r 

and successor  Q i l i c h  T a m g h a c h - K h ä n  M a s ' ü d  I I (5  5 6 - 7 4 / 1 1 6 0 - 7 8 ) ,  b u t 

this  w a s suppressed, and the  k h a n  w a s  t h e n free  t o send an  e x p e d i t i o n 

across the  O x u s and carry  o n warfare against the  G h u z z  o f  K h u r a s a n .

T h e  K h w ä r a z m - S h ä h  I l - A r s l a n  d i e d in  5 6 7 / 1 1 7 2 , after fighting off an  i n v a s i o n  o f the  Q a r a - K h i t a i  p r o v o k e d  b y tardy  p a y m e n t  o f tribute 

t o the  G ü r - K h ä n .

3

  H e  w a s  e v e n t u a l l y  s u c c e e d e d  b y his eldest  s o n  ' A l a ' 1

 Ibn al-Athlr, vol. xi, p. 205; Juvaini, Tarikh-i Jahdn-Gushd, vol. 1, pp. 288-9; Barthold, 

Turkestan down to the Mongol Invasion, pp. 333-4; Pritsak, "Karahanilar", Islam Ansiklopedisi; 

Kafesoglu, op. cit. pp. 80-2. 

2

 Muhammad b. 'Ali al-Zahiri al-Kätib al-Samarqandl, A*rdd al-riyasa ft aghrdd al-

siydsa, quoted in Barthold, Turkestan, p. 336; Pritsak, op. cit. 

8

 Ibn al-Athir, vol. xi, p. 246; Juvaini, vol. 1, p. 289; Barthold, op. cit. pp. 336-7; 

Kafesoglu, op. cit. pp. 82-3. 

188 


K H U R A S A N  A N D  T H E  K H W A R A Z M - S H A H S 

189 


a l - D i n  T e k i s h ,  i n  w h o s e  l o n g  a n d  i m p o r t a n t  r e i g n

  ( 5 6 7 - 9 6 / 1 1 7 2 - 1 2 0 0 ) G h u r i d  a m b i t i o n s  i n  K h u r a s a n  w e r e  c o m b a t t e d  a n d  K h w a r a z m i a n 

a r m s  c a r r i e d  i n t o  w e s t e r n  I r a n  a g a i n s t  t h e  l a s t  S a l j u q  s u l t a n .  A t  t h e 

m o m e n t  o f  U - A r s l a n ' s  d e a t h  T e k i s h  w a s  g o v e r n o r  o f J  a n d , a  s t r a t e ­

g i c  o u t p o s t  a g a i n s t  t h e  Q i p c h a q ,  b u t  d i s t a n t  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  p o w e r 

i n  K h w a r a z m .  H e n c e  t h e  Q u e e n - M o t h e r  T e r k e n  K h a t u n  p l a c e d 

T e k i s h ' s  y o u n g e r  b r o t h e r  S u l t a n - S h a h  o n  t h e  t h r o n e .  T e k i s h  a p p e a l e d 

t o  t h e  Q a r a - K h i t a i ,  a n d  a n  a r m y  u n d e r  t h e first  G u r - K h a n ' s  s o n - i n - l a w 

F u m a  ( c h i n e s e

 fu-ma

 =  s o n - i n - l a w  o f  t h e  e m p e r o r )  p l a c e d  h i m  o n  t h e 

t h r o n e  b e f o r e  t h e  e n d  o f

  5 6 7 / 1 1 7 2  w i t h o u t  b l o o d s h e d .  S u l t a n - S h a h  i n  h i s 

t u r n  s o u g h t  h e l p  f r o m  A i - A b a  o f  N i s h a p u r ;  A i - A b a  l e d  a n  e x p e d i t i o n 

i n t o  K h w a r a z m ,  b u t  i t  e n d e d  i n  d i s a s t e r  f o r  h i m ,  a s  h e  w a s  c a p t u r e d  b y 

T e k i s h  a n d  k i l l e d .  S u l t a n - S h a h fled  s u c c e s s i v e l y  t o  D i h i s t a n ,  t o  N i s h a ­

p u r ,  a n d finally  t o  G h i y a t h  a l - D i n ' s  c o u r t  a t  F i r u z k u h  i n  G h u r .T e k i s h  o w e d  h i s  t h r o n e  t o  t h e  Q a r a - K h i t a i ,  y e t  h e  l o o k e d  f o r  a n  e a r l y 

o p p o r t u n i t y  t o  t h r o w  o f f  t h e i r  a u t h o r i t y .  T h e  s o u r c e s  s t r e s s  t h a t  w h e r e ­

a s  t h e first  Q a r a - K h i t a i  i n  T r a n s o x i a n a  h a d  b e h a v e d  w i t h  e x e m p l a r y 

i m p a r t i a l i t y  a n d  e q u i t y ,  t h e i r  t a x  c o l l e c t o r s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y 

a r r o g a n t  a n d  o p p r e s s i v e .  M o r e o v e r  t h e  c e n t r a l  p o w e r  o f  t h e  Q a r a -

K h i t a i  d y n a s t y ,  n e v e r  v e r y  c o h e s i v e ,  w a s  w e a k e n e d  b y  t h e  l o n g  p e r i o d s 

o f  r e g e n c y  e x e r c i s e d  b y  w o m e n ,  a n d  t h i s  m a y  w e l l  h a v e  c a u s e d a 

r e l a x a t i o n  o f  c o n t r o l  o v e r  s u b o r d i n a t e  o f f i c i a l s .

2

  I t  w a s  o f  c o u r s e 

c o n v e n i e n t  f o r  t h e  s h a h s  t o  r a i s e  t h e  b a n n e r  o f  j i h a d  a g a i n s t  t h e 

i n f i d e l s ,  a n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  T e k i s h ' s  r e i g n  a n d  i n  t h a t  o f  h i s  s o n 

' A l a '  a l - D i n  M u h a m m a d ,  t h i s  c r u s a d i n g  a t t i t u d e  h a d  s o m e  v a l u e  a s a 

c o u n t e r b a l a n c e  t o  t h e  s h a h s '  u n p o p u l a r i t y  i n  o r t h o d o x  c i r c l e s ,  w h i c h 

w a s  d u e  t o  t h e i r  a n t i - c a l i p h a l  p o l i c y  ( s e e  a b o v e ,  p . 184). 

T e k i s h ' s  p r e t e x t  f o r  r e v o l t  c a m e  f r o m  t h e  a l l e g e d  e x t o r t i o n s  o f  t h e 

Q a r a - K h i t a i  t r i b u t e  c o l l e c t o r .  S u l t a n - S h a h ,  w h o  w a s  t o  b e a  t h o r n  i n 

h i s  b r o t h e r ' s flesh  f o r a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  j u d g e d  i t a  s u i t a b l e  m o m e n t 

t o  g e t  Q a r a - K h i t a i  h e l p  i n  r e g a i n i n g  t h e  t h r o n e  w h i c h  h e  h a d  b r i e f l y 

o c c u p i e d  i n  K h w a r a z m .  T h e  Q a r a - K h i t a i  a r m y  u n d e r  F u m a  w a s  h a l t e d 

i n  K h w a r a z m  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m a n o e u v r e  o f  o p e n i n g  t h e  d y k e s ,  b u t 

S u l t a n - S h a h ,  a i d e d  b y a  d e t a c h m e n t  o f  Q a r a - K h i t a i  t r o o p s ,  w a s  m o r e 

s u c c e s s f u l  i n  K h u r a s a n .  H e  d r o v e  t h e  G h u z z  M a l i k  D i n a r  o u t  o f 

S a r a k h s  a n d  d e f e a t e d  A i - A b a ' s  s o n  a n d  s u c c e s s o r  T o g h a n - S h a h ,  s o 

1

 Ibn al-Athir, vol. xi, pp. 247 ff.; Juvaini, vol. 1, pp. 289-91; Barthold, op. cit. pp. 337-8; 

Kafesoglu, op. cit. pp. 84-6. 

2

 Cf. Juvaini, vol. 1, pp. 75, 292, 342, 358; Barthold, "History of the Semirechye", 

pp. 104-5. 

T H E  I R A N I A N  W O R L D  ( A . D .  I O O O - I 2 1 7 ) 

19O 

t h a t  N i s h a p u r  a n d  T u s  b o t h  f e l l  i n t o  h i s  h a n d s  ( 5  7 6 / 1 1 8 i ) .

1

  I t  s e e m s 

a l s o  t h a t  S u l t a n - S h a h  h a r r i e d  t h e  f r i n g e s  o f  G h u r i d  t e r r i t o r y  i n  B a d g h i s , 

a n d  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  h e  h e l d  s e v e r a l  t o w n s  i n  K h u r a s a n , 

a c t i n g  a s a  t h i r d  f o r c e  b e t w e e n  T e k i s h  a n d  G h i y a t h  a l - D l n  M u h a m m a d . 

H e  o c c a s i o n a l l y  l e n t  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  G h u r i d s ,  b u t  i n  g e n e r a l  h e 

p u r s u e d  a n  i n d e p e n d e n t  p o l i c y .T e k i s h ' s  i m m e d i a t e  i n t e r e s t s  l a y  i n  p r e s e r v i n g a  b a l a n c e  o f  p o w e r  i n 

c e n t r a l  K h u r a s a n  b e t w e e n  S u l t a n - S h a h  a n d  T o g h a n - S h a h ,  a n d  i n 

t u r n i n g  h i s  b r o t h e r  a g a i n s t  t h e  G h u r i d s  i n  M a r v  a n d  o t h e r  c i t i e s .  T h e 

u n w a r l i k e  T o g h a n - S h a h  f o u n d  h i s  p o s i t i o n  i n  N i s h a p u r  i n c r e a s i n g l y 

u n t e n a b l e ;  h e  f a i l e d  t o  g e t  a d e q u a t e  h e l p  f r o m  T e k i s h  o r  f r o m  t h e 

G h u r i d s ,  d e s p i t e  h i s  m a r r i a g e  w i t h  o n e  o f  G h i y a t h  a l - D l n ' s  d a u g h t e r s , 

a n d  m a n y  o f  h i s  a m i r s  d r i f t e d  t o  t h e  s i d e  o f  S u l t a n - S h a h .

3

  I n

  5 8 1 / 1 1 8 5 o r  t h e  n e x t  y e a r  h e  d i e d ,  l e a v i n g a  s o n ,  S a n j a r - S h a h ,  a s  h i s  s u c c e s s o r ,  b u t 

r e a l  p o w e r  w a s  n o w  h e l d  b y  S a n j a r - S h a h ' s  a t a b e g ,  M e n g l i  B e g  o r 

M e n g l i - T e g i n .  O n  h e a r i n g  a b o u t  t h e  d i s o r d e r s  i n  K h u r a s a n ,  T e k i s h 

c a m e  s o u t h w a r d s  i n

  5 8 2 / 1 1 8 6 ,  a v o i d e d  S u l t a n - S h a h ,  n o w  r u l i n g  i n 

M a r v ,  a n d  b e s i e g e d  S a n j a r - S h a h  a n d  M e n g l i  B e g  i n  S h a d y a k h ,  t h e 

s u b u r b  o f  N i s h a p u r  t o  w h i c h  t h e  c i t y  h a d  b e e n  m o v e d  a f t e r  t h e  G h u z z 

d e v a s t a t i o n s .

4

  A f t e r a  s e c o n d  s i e g e  i n

  5 8 3 / 1 1 8 7 ,  T e k i s h  c a p t u r e d 

S h a d y a k h  a n d  e x e c u t e d  M e n g l i  B e g .  S a n j a r - S h a h  w a s  c a r r i e d  o f f  t o 

K h w a r a z m  a n d  l a t e r  b l i n d e d  f o r  c o n t i n u i n g  t o  i n t r i g u e  w i t h  t h e  p e o p l e 

o f  N i s h a p u r .  T h i s  c i t y  w a s  n o w  p l a c e d  u n d e r  T e k i s h ' s  s o n  M a l i k -

S h a h ,  t h e  f o r m e r  g o v e r n o r  o f  J a n d ;  a n d  t h o u g h  S u l t a n - S h a h  s t i l l 

c o v e t e d  N i s h a p u r ,  h e  w a s  f o r c e d  t o  m a k e  p e a c e  w i t h  h i s  b r o t h e r  i n 

5 8 5 / 1 1 8 9  w h e n  T e k i s h  c a m e  o n c e  m o r e  t o  K h u r a s a n .  S u l t a n - S h a h  w a s , 

m o r e o v e r ,  h a r d - p r e s s e d  b y  t h e  G h u r i d s ;  i n  t h a t  s a m e  y e a r  G h i y a t h 

a l - D l n  c a m e  f r o m  F l r u z k u h  a n d  b y

 586/1190  h a d  d e f e a t e d  h i m  a n d 

s t r i p p e d  h i m  o f  m a n y  o f  h i s  p o s s e s s i o n s .  B u t  f r o m  h i s  c e n t r e  o f 

S a r a k h s ,  S u l t a n - S h a h  o n c e  a g a i n  c a m e  t o  b l o w s  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  f o r 

w h i l e  T e k i s h  w a s  a b s e n t  i n  w e s t e r n  I r a n  d u r i n g

 588/1192  h e  p r e p a r e d 

t o  a t t a c k  K h w a r a z m  ( s e e  p .  1 8 1  a b o v e ) .  T e k i s h  h a d  t o  h u r r y  b a c k ,  b u t 

1

 Malik Dinar later passed into Kirman and extinguished the local Saljuq line there: 

see above, section xn, pp. 174-5. 

2

 Ibn al-Athlr, vol. xi, pp. 247 rT.; Juzjani, vol. 1, pp. 302-3 (tr., vol. 1, pp. 245-8); Juvaini, 

vol. 1, pp. 292-3; Barthold, Turkestan, p. 339; Kafesoglu, Hare^msahlar devleti tarihi, 

pp. 88-91. 98-101. 

8

 Juzjani, vol. 1, p. 274 (tr., vol. 1, p. 182). 

4

 Cf. Ibn al-Athir, vol. xi, pp. 180-1; and for the general history of Shadyakh, see the 

copious materials collected by Sa'Id Nafisi in the notes to his edition of Baihaqi's Tarikb-i 

Mas

t

udf

i

 vol. 11, pp. 897-914. 

K H U R A S A N  A N D  T H E  K H W A R A Z M - S H A H S 

191 


t h e  d e a t h  o f  S u l t a n - S h a h  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  r e l i e v e d  h i m  o f  d a n g e r 

f r o m  t h i s  q u a r t e r .T e k i s h  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r s  o f  h i s  e m p i r e . 

A l o n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  K h w a r a z m  a n d  t h e  l o w e r  S y r  D a r y a ,  w h e r e 

J a n d  w a s  h e l d  b y  t h e  s h a h s ,  t h e r e  l i v e d a  n u m b e r  o f  T u r k m e n ,  a n d 

e v e n  t h o u g h  m a n y  o f  t h e m  w e r e  s t i l l  p a g a n ,  t h e  K h w a r a z m - S h a h s  h a d 

t o  a c h i e v e  s o m e  s o r t  o f

 modus

 vivendi

  w i t h  t h e m .  A s  p a r t  o f  t h i s 

p o l i c y  m a r r i a g e  l i n k s  w e r e  c u l t i v a t e d ,  a n d  t h e  f a m o u s  T e r k e n  K h a t u n , 

w i f e  o f  T e k i s h  a n d  m o t h e r  o f  ' A l a '  a l - D l n  M u h a m m a d ,  i s  v a r i o u s l y 

d e s c r i b e d  i n  t h e  s o u r c e s  a s  b e i n g  f r o m  t h e  Q a n g h l i  o r  t h e  B a y a ' u t  t r i b e 

o f  t h e  Y e m e k ,  b e i n g  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  Q i p c h a q  K h a n .

2

  T e k i s h  a d ­

m i t t e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  Q i p c h a q  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  p e o p l e s  i n t o 

h i s  a r m i e s ,  a n d  i t  w a s  i n  l a r g e  m e a s u r e  t h e s e  b a r b a r i a n s  w h o  g a v e  t h e 

K h w a r a z m i a n  t r o o p s  i n  I r a n a  r e p u t a t i o n  f o r  e x c e s s i v e  v i o l e n c e  a n d 

c r u e l t y .  A c c o r d i n g  t o  S u l t a n  J a l a l  a l - D l n ' s  b i o g r a p h e r  M u h a m m a d 

N a s a w i ,  t h e  m a j o r i t y  o f  ' A l a '  a l - D l n  M u h a m m a d ' s  t o p  c o m m a n d e r s 

w e r e  f r o m  T e r k e n  K h a t u n ' s  t r i b e  ( w h i c h  h e  n a m e s  a s  t h e  Y e m e k ) ,  a n d 

t h e  n e e d  t o  a t t a c h  t h e m  t o  h i s  s i d e  w a s  o n e  r e a s o n  w h y  t h e  s h a h  l e a n t 

s o  h e a v i l y  o n  h i s  m o t h e r  f o r  a d v i c e .B u t  d i p l o m a c y  d i d  n o t  a l w a y s  w o r k ,  a n d  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n s  i n t o 

t h e  s t e p p e s  w e r e  a l s o  n e c e s s a r y .  I n  t h e  w i n t e r  o f

 5 91


  / 1 1 9 4 - 5

  T e k i s h  l e d 

a n  e x p e d i t i o n  t o  S i g h n a q  a n d  J a n d  a g a i n s t  t h e  Q i p c h a q  c h i e f  Q a y i r 

B u q u  K h a n ;  a n d  t h o u g h  h e  w a s  d e f e a t e d  a f t e r  s o m e  o f  t h e  Q i p c h a q 

t r o o p s  i n  t h e  K h w a r a z m i a n  a r m y  d e f e c t e d  t o  t h e  e n e m y ,  T e k i s h  w a s 

n e v e r t h e l e s s  a b l e  t o  u t i l i z e a  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  k h a n  a n d  h i s  n e p h e w 

A l p - D i r e k , first  t o  c a p t u r e  t h e  k h a n  a n d  t h e n  t o  r e l e a s e  h i m  a g a i n s t  t h e 

r e f r a c t o r y  n e p h e w .W i t h  r e g a r d  t o  K h w a r a z m i a n  p o l i c y  i n  T r a n s o x i a n a ,  t h e r e  i s a 

m e n t i o n  i n  s o m e  o f  t h e  s h a h s '  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  a n  e x p e d i t i o n 

t o  B u k h a r a  i n

  5 7 8 / 1 1 8 2 ,  w h e n  t h e  l o c a l

 sudur

  s u r r e n d e r e d  t o  T e k i s h .A l o n e  o f  t h e  h i s t o r i a n s ,  I b n  a l - A t h i r  r e c o r d s a  f u r t h e r  e x p e d i t i o n  i n 

1

 Ibn al-Athir, vol. xi, p. 249, vol. xn, pp. 38, 67; Juzjani, vol. 1, pp. 274, 303-4 (tr., 

vol.  I , pp. 181-2, 248-9); Juvaini, vol. 1, pp. 293-301; Barthold, op. cit. pp. 340, 342, 346; 

Kafesoglu, op. cit. pp. 103-6, 113-22. 

2

 Nasawi, Sirat Jalal al-Dm, pp. 25, 42 (tr., pp. 44, 72); Juzjani, vol. 1, pp. 300, 306 (tr., 

vol. 1, pp. 240, 254); Juvaini, vol. ii, 465; cf. Kafesoglu, op. cit. pp. 130-1. 

3

 Nasawi, pp. 28, 42, cf. pp. 56-7, 162-3 (

tr

-> PP- 5°, 72, cf. pp. 96, 286-8). 

4

 Juvaini, vol. 1, pp. 304-5, 309-11; Barthold, op. cit. pp. 340, 342-4; Kafesoglu, op. cit. 

Katalog: library
library -> arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan
library -> Reja: Reja: Natural va tovar ishlab chiqarish ijtimoiy xo`jalik shakllari ekanligi
library -> Toshkent-2012 O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
library -> Kоrib chiqiladigan savollar
library -> Membranalar tоgrisida tushuncha. Membranalarning vazifalari. Membranalar tоgrisida tushuncha. Membranalarning vazifalari
library -> O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi Toshkent tibbiyot akademiyasi
library -> Referat mavzulari
library -> Figure Tethered Aerostat Radar System Site Locations tethered aerostat radar system (tars)
library -> Infeksionreaktiv vaskulit yuzaga keladi

Download 77.41 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   90
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling