I q tisodiyot nazariya


Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2


Download 1 Mb.
bet2/5
Sana24.02.2020
Hajmi1 Mb.
1   2   3   4   5
35. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Quyidagi qaysi qonun bozor qonuni deyiladi?

talab va taklif qonuni;

qiymat qonuni;

ehtiyojlarni yuksalish qonuni;

ehtiyojlarni cheksizligi qonuni;

36. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Bozor sub’ektlariga nimalar kirmaydi?

buyum va anjomlar;

tovar va xizmatlar;

xaridor va sotuvchilar;

sotuvchilar va xizmatchilar;

37. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Erkin bozor qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

sotuvchi ham, xaridor ham hukumron mavqega ega bo’lmaydi;

iste’molchi bilan ishlab chiqaruvchi o’rtasida raqobat bo’lmaydi;

baxo nazorat ostida bo’ladi;

iqtisodiy munosabatlar buyruq asosida o’rnatiladi;

38. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Oligopolistik bozor deganda qanday bozorni tushunasiz?

sanoqli ozchillik firmalar va kompaniyalar bozorda tanxo hukmronlik qiladi;

sotuvchi sifatida bir firma bozorda tanho hukmronlik qiladi;

raqobat umuman yo’q;

xaridorlar hukmron bozor;

39. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Quyidagi qaysi davlat tatalitar buyruqbozlikdan bozor iqtisodiyotiga o’tdi?

Vengriya;

Fransiya;

Shvetsiya;

Yaponiya;

40. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2;Bozor iqtisodiyotiga o’tish zarurati …

xalqni turmush faravonligini oshirish uchun;

xususiy mulkni rivojlantirish uchun;

xususiy mulkni yo’qotish uchun;

davlatning iqtisodiy mavqeini yanada rivojlantirish usul;

41. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Hayotiy ne’matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va is’temol qilish jarayonida kishilar o’rtasida vujudga keladigan munosabatlar.

Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar

Moddiy munosabatlar.

Ishlab chiqarish munosabatlar

Sotsial munosabatlar

42. Fan bobi -5; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3;Pulning kelib chiqishini kishilar o’rtasidagi bitim, kelishuv natijasi sifatida izohlaydigan qarash nima deb ataladi?

Ratsionalistik konsepsiya

Kassik konsepsiya

Evalutsion konsepsiya

Merkantilistik konsepsiya

43. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Mehnat vositalari, materiallar, texnologiya, energiya, axborotlar va ishlab chiqarishni tashkil etish bilan birgalikda ishlab chiqarishning qanday usulini tashkil etadi?

texnalogik

innovatsion

farmatsion

moddiy

44. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Tovar qiymati nima bilan aniqlanishini bilishda qo’shilgan miqdor nafliligi va ishlab chiqarish xarajatlarini sintez qilish (umumlashtirish) zarurligi haqidagi fikrni aytib o’tgan iqtisodchi olim kim?

A.Marshall

A.Smid

D.Rikardo

U.Petti

45. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Lotinchada fuqarolarga oid, ijtimoiy degan ma`nolarni anglatuvchi so’z qanday ataladi?

Sivilizatsiya

Kapitalizm

Sotsializm

Bozor iqtisodiyoti

46. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Kooperatsiyaning yakka tartibdagi hunarmandchilik ishlab chiqarishiga nisbatan afzalliklari necha hil usul orqali namoyon bo’ladi?

3 hil

2 hil

4 hil

5 hil

47. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;

Ma’lum maqsad yo’lida o’zaro birlashgan mulkdorlar mablag’iga asoslangan korxonalar tashkil etish orqali o’zlashtiriluvchi vosita va ne’matlar

Korporativ hususiy mulk

Jamoa mulki

Aralash mulk

Individual mulk

48 Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda aksiyalarining nazorat paketi davlat mulkida bo’lgan yirik korxona va tarmoqlarni xususiylashtirish bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

1996-1998-yillar

1994-1995-yillar

1992-1993-yillar

1998-2002-yillar

49. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda umumiy uy-joy fondini, savdo, mahalliy sanoat, xizmat ko’rsatish korxonalarini, qishloq xo’jalik mahsulotlarini qayta ishlash tizimi korxonalarini xususiylashtirish bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

1992-1993-yillar

1994-1995-yillar

1996-1998-yillar

1998-2002-yillar

50. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda ko’plab o’rta va yirik korxonalar hissadorlik jamiyatlariga aylantirish hamda ularning aksiyalarini respublika qimmatli qog’ozlar bozorida sotish bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

1994-1995-yillar

1992-1993-yillar

1996-1998-yillar

1998-2002-yillar

51. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda xususiylashtirilgan korxonalarga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, boshqaruv samaradorligini oshirish va mulkchilik yangi munosabatlarini to’laqonli amal qilishi uchun sharoitlar yaratish bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

1998-2002-yillar

1994-1995-yillar

1996-1998-yillar

1992-1993-yillar

52. Fan bobi -6; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Davlat mulki asosan necha hil yo’l bilan hosil bo’ladi.

2

3

4

5

53. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;1695-1709 yillard O’rta Osioda oltin tanga zarb qilish rivojlangan. O’sha paytda oltin tanganing og’irli necha gramm bo’lgan

4.8 gramm

4.2 gramm

5.8 gramm

5.2 gramm

54. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Qiymat bilan mehnat unumdorligi o’rtasida qanday bog’liqlik bor?

teskari proporsionallik;

to’g’ri proporsionallik;

bog’liqlik yo’q;

izchil bog’lik;

55. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Iste’molchilarning tovarga bo’lgan pul bilan ta’minlangan ehtiyojiga nima deyiladi?

Talab;

Pul;

Narx;

Taklif;

56. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Marketing nima?

bozorni o’rganish va oldindan baholab, tovar ishlab chiqarish va sotib foyda olish;

talab va taklif qonuning buzilishi;

reklama va informatsiya orqali bozorga kiritish;

bozorni o’rganish, foyda olish va taklif qonunlarning buzilishini oldini olish

57. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Taklif tushunchasining ta’rifi qaysi javobda berilgan?

ayni paytda bozorda mavjud yoki keltirilishi mumkin bo’lgan tovarlar majmuasi;

iste’molchining tovarlarga bo’lgan pulli ehtiyoji;


narxning muvozanatli bo’lishi ishlab chiqaruvchi bilan iste’molchi manfaatlarini uyg’unlashtiradi;

ma’lum narxlar asosida xaridor puliga yarasha kerakli tovarlarni xarid etishi;

58. Fan bobi -7; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Mehnat taqsimoti qanday yo’nalishda rivojlanadi?

umumiy, xususiy, qisman;

Xususiy;

Qisman;

Umumiy;

59. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Raqobat nima?

tez va qulay sotib olish uchun bo’ladigan kurash;

qisqa muddatda ko’p mahsulot ishlab chiqarish;


barcha tovarlar uchun bozorni ochib qo’yish;

narx belgilash;

60. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Davlat monopoliyalarga qarshi faoliyati qaysi maqsadda amalga oshiradi?

tadbirkorlik va erkin raqobatni himoya maqsadida;

raqobatini yo’qotish maqsadida;

monopoliyalarni bartaraf etish maqsadida;

bozor mexanizmlari xarakatini cheklash maqsadida;

61. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Markaziy Osiyoda yashab o’tgan qaysi mutafakkirlar asarlarida iqtisodiy g’oyalar o’z aksini topgan?

A.Navoiy, A.Temur;

Farobiy, Ibn Sino;

A.Beruniy, YUsuf Xos Hojib;

M.Ulug’bek, Z.Bobur;

62. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Transfer to’lovlari nima?

Aholini ijtimoiy himoyalashga ajratiladigan mablag’lar va pensiyalar;

Kommunal xizmat to’lovlari;

Eksport harajatlari;

Chet ellardan olingan qarzlarni to’lash;

63. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Quyidagi belgilardan qaysi biri sof monopoliyaga xos emas?

Bitta firma mahsulotining yagona ishlab chiqaruvchisi;

Mahsulotning yaqin o’rnini bosuvchilari mavjud emas;

Firma mahsulot narxi ustidan sezilarli nazorat o’rnatadi;

Tarmoqqa kirish uchun to’siqlar juda katta bo’lib, taqiqlash bilan barobar;

64. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Raqobatning qaysi shaklida narx belgilashda kelishib olish imkoniyati ko’proq mavjud bo’ladi?

Monopoliya;

Sof raqobat;

Monopolistik raqobat;

Oligopoliya;

65. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Quyidagilardan qaysi biri qisqa davrda o’zgaruvchi harajatlar hisoblanadi?

Ijara haqi;

Boshqaruv hodimlari maoshi;

Amortizasiya ajratmalari;

Soliqlar.


Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling