I q tisodiyot nazariya


Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1


Download 1 Mb.
bet3/5
Sana24.02.2020
Hajmi1 Mb.
1   2   3   4   5
66. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy munosabatlar tizimida mulkchilikning o’rni qanday?

Mulkchilik-mulkka egalik munosabatini ifodalaydi;

Mulkchilik ishlab-chiqarish jarayonida ishlab chiqaruvchilar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning xarakterini belgilaydi;

Boylik manbai;

Iste’molchi talabini qondirish vazifasini bajaradi;

67. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Foyda nima?

qo’shimcha qiymatning pul shakli;

tannarxning to’la qoplanishi;

ishlab chiqarishdan keladigan kundalik daromad;

baho;

68. Fan bobi 8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2;Tovarni kishilarni ehtiyojini qondira bilish xususiyati nimadan iborat?

iste’mol qiymatini tashkil qiladi;

qiymatni tashkil qiladi;

chegaralangan ehtiyojni qondirish;

sifati;

69 Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3;Oligopolistik bozor deganda qanday bozorni tushunasiz?

sanoqli ozchillik firmalar va kompaniyalar bozorda tanxo hukmronlik qiladi;

sotuvchi sifatida bir firma bozorda tanho hukmronlik qiladi;

raqobat umuman yo’q;

xaridorlar hukmron bozor;

70. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Korxona foydasini qanday yo’l bilan ko’paytirish maqsadga muvofiq?

takomillashgan texnikani ishlab chiqarishga joriy qilish yo’li bilan;

daromadlar chegarasi bilan harajatlar chegarasini tengligi bilan ;

foydalanayotgan zaxiralariga harajatlarni kamaytirish yo’li bilan;

tarmoqda monopol xukmronlik o’rnatish yo’li bilan;

71. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Ayriboshlashda tovarlarni tenglashtirish asosini nima tashkil qiladi?

ularni ishlab chiqarish uchun sarf qilingan zaruriy – ijtimoiy mehnat;

tovarlarni sifati;

tovarlarni miqdorining tengligi;

ularni tabiiy xossasi;

72. Fan bobi -8; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2;Qisqa muddatli davrda korxona ishlab chiqarish hajmini nima hisobiga oshirib borish mumkin?

ishlab chiqarish quvvatlaridan intensiv foydalanish;

ko’p smenalikni joriy qilish;

qo’shimcha ishchi kuchini yollash;

ko’proq hom-ashyo va boshqa resurslarni jalb qilish;

73. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda xususiylashtirilgan korxonalarga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, boshqaruv samaradorligini oshirish va mulkchilik yangi munosabatlarini to’laqonli amal qilishi uchun sharoitlar yaratish bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

1998-2002-yillar

1994-1995-yillar

1996-1998-yillar

1992-1993-yillar

74. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Quyidagi belgilardan qaysi biri sof monopoliyaga xos emas?

Bitta firma mahsulotining yagona ishlab chiqaruvchisi;

Mahsulotning yaqin o’rnini bosuvchilari mavjud emas;

Firma mahsulot narxi ustidan sezilarli nazorat o’rnatadi;

Tarmoqqa kirish uchun to’siqlar juda katta bo’lib, taqiqlash bilan barobar;

75. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Korxonaning doimiy harajatlari nima?

xarid kilinayotgan vaktdagi baxolarda resurslariga sarf qilinayotgan harajat;

mo’tadil sharoitda ish yuritish jarayonida sarflanayotgan minimal harajatlar;

korxona mahsulot ishlab chiqarganda xam sarflaydigan harajatlari;

kredit foizi, foydadan to’lanadigan soliq amortizatsiya ajratmalari;

76. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Ishlab chiqarish harajatlari nima?

Ish haqi amortizasiya ajratmalari, energiya, xom ashyo, yoqilgi va materiallar sarfi;

ish haqi, mashinalar qiymati, materiallar qiymati va naklodnoy harajatlar;

kredit foizi, ish haqi, foydadan tulanadigan soliklar, ammortizasiya ajratmalari;

sarf harajatlari, materiallar qiymati, foydadan tulanadigan soliklar daromad soligi;

77. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Quyidagilardan qaysi biri korxona uchun ichki xarajat hisoblanadi?

bino va inshoatlar amartizatsiyasi;

yollanib ishlovchilar ish haqi;

hom-ashyo xarajatlari;

energiya uchun to’lovlar;

78. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Takror ishlab chiqarishning qanday turlari mavjud?

oddiy va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish;

sanoat ishlab chiqarishi;

mahsulotlar ishlab chiqarishi;

xizmatlarni takror ko’rsatilishi;

79. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy resurslar nima?

er, er osti va usti boyliklari, mehnat bilan yaratilgan barcha tovarlar va tadbirkorlik layoqati;

Pul;

Insonlar;

Tova;

80. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Mehnat taqsimoti qanday yo’nalishda rivojlanadi?

umumiy, xususiy, qisman;

Xususiy;

Qisman;

Umumiy;

81. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Korxona rentabelligi nima?

korxonaning foyda olib ishlash darajasi;

harajatlarning to’planishi;

qo’shimcha qiymatdan olingan foyda;

talab;

82. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Tannarx nima?

mahsulot tayyorlashga ketgan sarf harajatlarning pul shakli;

tannarx bilan harajatlar bir narsa;

o’z-o’zini qoplamaydigan qiymatni;

rentabellik;

83. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Transfer to’lovlari nima?

Aholini ijtimoiy himoyalashga ajratiladigan mablag’lar va pensiyalar;

Kommunal xizmat to’lovlari;

Eksport harajatlari;

Chet ellardan olingan qarzlarni to’lash;

84. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3;Baho o’zgarishini nazarda tutib hisoblangan mahsulot deganda nimani tushunamiz?

real yalpi milliy mahsulotni

nominal yalpi milliy mahsulotni

milliy daromadni

sof mahsulotni

85. Fan bobi -9; Fan Bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Qiymat bilan mehnat unumdorligi o’rtasida qanday bog’liqlik bor?

teskari proporsionallik

to’g’ri proporsionallik

Bog’liqlik yo’q

izchil bog’liklik

86. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Mol-mulk taqdirining mustaqil hal qilish nima deb ataladi­?

Mulkni tasarruf etish

Mulkiy munosabatlar

Mulkni xususiylashtirish

Mulkni o’zlashtirish

87. Fan bobi -10; Fan Bo’limi –1; Qiyinlik darajasi – 3;Ishlab chiqarishning ihtisoslashuvi asosida nima yotadi?

mehnat taqsimoti

ishchining mutaxassisligi

kishilarning hohishi

jamiyatning ehtiyoji

88. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Shaxsiy – insoniy omil deganda nimani tushunasiz?

ishchi kuchini

ishlab chiqarish vositalarini

mehnatni

shaxsiy ehtiyojlar

89. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Tovar qanday xossalarga ega?

Iste’mol va almashuv qiymatiga;

Yuqori sifatga ega;

Yuqori talabga ega

Hech qanday xossaga ega emas;

90. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiy qonunlarni ob’ektivligi nimada aks etadi?

Kishilarning hohish va irodasiga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lishida;

Kishilarning irodasiga bog’liq holda mavjud bo’lishida;

Tabiiy qonunlarda o’z ifodasini topishida;

Jamiyat qonunlarida o’z ifodasini topishida;

91. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Natural xo’jalikda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kimlar iste’mol qiladi?

Ishlab chiqaruvchilarning o’zlari;

Bozordan sotib oluvchilar;

Boshqa kishilar iste’mol qladilar;

Moddiy ne’matlar ishlab chiqaruvchilar;

92. Fan bobi -10; Fan Bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Agranoat integratsiyasi nima?

qishloq xo’jaligi bilan unga xizmat qiluvchi va mahsulotni iste’molchiga etkazib beruvchi tutash tarmoqlar o’rtasida iqtisodiy aloqalarning kuchayishi hamda ularning uzviy birikish jarayoni;

qishloq xo’jalik mahsulotlarini etishtirish uni qayta ishlash va iste’molchilarga etkazib berish bilan shug’ullanuvchi iqtisodiyot tarmoqlari majuasi;

ishlab chiqarishning to’planishi va kapitalning markazlashishi;

ijtimoiy mehnat taqsimotining chuqurlashishi;

93. Fan bobi -11; Fan Bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Agrasanoat integratsiyasi qanday darajada sodir bo’ladi?

mamlakat, hududlar va korxonalar darajasida

mamlakt darajasida

xududlar ko’lamida

viloyat va tumanlar darajasida


Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling