I q tisodiyot nazariya


Fan bobi – 14; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3


Download 1 Mb.
bet5/5
Sana24.02.2020
Hajmi1 Mb.
1   2   3   4   5
122. Fan bobi – 14; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;

Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy o’sishning intensiv turini tavsiflaydi?

Ishlab chiqarish natijasining iqtisodiy resurslar miqdoridan tez o’sib borishi

Ishlab chiqarish natijasi va iqtisodiy resurslar miqdorining mutanosib o’sib borishi;

Iqtisodiy resurslar miqdorining ishlab chiqarish natijasida tez o’sib borishi

Mehnat unumdorligining o’sishi;

123. Fan bobi – 14; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiy o’sish qanday aniqlanadi?

Yalpi milliy mahsulotning va aholi jon boshiga to’g’ri keladigan miqdori bilan

Aholining sotsial himoyalanganlik darajasi bilan;

Ishsizlik darajasi bilan

Daromad va ish haqi darajasi bilan;

124. Fan bobi – 14; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 3;Ekstensiv o’sish nima?

Qo’shimcha resurslarni jalb qilish yo’li bilan ishlab chiqarish yo’li bilan ko’paytirish;

Ishlab chiqarishga qo’shimcha ishchi kuchlarini jalb qilish;

Ishlab chiqarish vositalarini ko’paytirish;

Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish;

125. Fan bobi – 14; fan bo’limi –4 ; qiyinlik darajasi – 2;Intensiv iqtisodiy o’sish qanday amalga oshadi?

Mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish orqali;

Yangi korxonalar qurish yo’li bilan;

Ishlovchilar sonini mutloq oshirish hisobiga

Qo’shimcha pul resurslarini jalb qilish bilan;

126. Fan bobi – 14; fan bo’limi5; qiyinlik darajasi1;Ko’proq mehnat va moddiy resurslar talab qilishi bilan amalga oshiriladigan iqtisodiy o’sishga qanday o’sish deyiladi?

ekstensiv o’sish

intensiv o’sish

yalpi o’sish

miqdor o’sishi

127. Fan bobi – 14; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 1;Ishlab chiqarish samaradorligi nima bilan belgilanadi?

Iqtisodiy o’sishning siklligi deb nimaga aytiladi?ishlab chiqarish xarajatlari va olingan natija nisbati bilan

bir inqirozdan ikkinchi inqirozgacha bo’lgan 4 ta bosqichgamehnat unumdorligi bilan

inqirozgacha bo’lgan davrsarf qilingan xarajatlar bilan

inqirozdan jonlanishgacha o’tgan davrmehnat intensivligi bilan

inqirozdan turg’unlikgacha o’tgan davr


128. Fan bobi – 15; fan bo’limi1 ; qiyinlik darajasi2;Intensiv iqtisodiy o’sish qanday amalga oshadi?

Mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish orqali;

Yangi korxonalar qurish yo’li bilan;

Ishlovchilar sonini mutloq oshirish hisobiga

Qo’shimcha pul resurslarini jalb qilish bilan;

129. Fan bobi – 15; fan bo’limi – 1; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy muvozanat kamrab olish darajasiga kura

Umumiy va xususiy muvozanat

makroiktisodiy

mikroiktisodiy

Real va ideal muvozanat

130. Fan bobi – 15; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi1;Iqtisodiy muvozanant bu

Iqtisodiy jarayonlar va xodisalarning bir-biri bilan bogliklikda bir nechta tomonning teng kelihidir

ishlab chiqarish xajmining keskin kamayishi

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishidabozor sharoitida narxlarning o’sishida

131. Fan bobi – 15; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Xususiy muvozanant bu

Ikkita uzaro boglik bulgan iktisodiy kursatkichlarning teng kelishidir

Iqtisodiy jarayonlar va xodisalarning bir-biri bilan bogliklikda bir nechta tomonning teng kelihidir

bozor sharoitida narxlarning o’sishidir

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishidir


132. Fan bobi – 15; fan bo’limi – 3; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy mutanosiblik bu

Iqtisodiyotning turli tarmoklari urtasida mikdor va sifat jixatdan bir-biriga mos kelishidir

Iqtisodiy jarayonlar va xodisalarning bir-biri bilan bogliklikda bir nechta tomonning teng kelihidir

Iqtisodiy jarayonlar va xodisalarning bir-biri bilan bogliklikda bir nechta tomonning teng kelihidir

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishidir


133. Fan bobi – 15; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi1;Respublikada barqarorlashtirish siyosatini ishlab chiqishda qaysi sohalarga ustunlik beriladi?

Ishlab chiqarish sohalariga;

Ayriboshlash sohalariga;

Xizmat ko’rsatish sohalariga;

Tashqi savdoga;

134. Fan bobi – 15; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiy inkirozlarning asosiy mazmuni nimada namoyon bo’ladi?

ishlab chiqarish xajmining keskin kamayishi

bozor sharoitida narxlarning o’sishida

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishida

135. Fan bobi – 15; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash bu

Iqtisodiyotdagi tarmok va soxalarning turlarini kupayishidir

Iqtisodiy jarayonlar va xodisalarning bir-biri bilan bogliklikda bir nechta tomonning teng kelihidir

bozor sharoitida narxlarning o’sishidir

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishidir


136. Fan bobi – 15; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Respublikada barqarorlashtirish siyosatini ishlab chiqishda qaysi sohalarga ustunlik beriladi?

Ishlab chiqarish sohalariga;

Ayriboshlash sohalariga;

Xizmat ko’rsatish sohalariga;

Tashqi savdoga;

137. Fan bobi – 16; fan bo’limi –1 ; qiyinlik darajasi – 2;Qanday joyda siklli rivojlanish ko’proq namoyon bo’ladi?

kam rivojlangan mamlakatlarda

rivojlangan mamlakatlarda

o’rta rivojlangan mamlakatlarda

yangi industrial mamlakatlarda

138. Fan bobi – 16; fan bo’limi 1; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy inkirozlarning asosiy mazmuni nimada namoyon bo’ladi?

ishlab chiqarish xajmining keskin kamayishi

bozor sharoitida narxlarning o’sishida

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishida


139. Fan bobi – 16; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy sikl necha fazani bosib o’tadi?

4 fazani

2 fazani

3 fazani

5 fazani

140. Fan bobi – 16; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;Iqtisodiy o’sishga to’sqinlik qiladigan omilni aniqlang?

Atrof – muxitni himoya qilishga ketadigan xarajatlarning ortishi;

Mehnat unumdorligining ortishi

Investitsiyalarning ko’payishi

Malaka va ta’lim uchun xarajatlarning ortishi

141. Fan bobi – 16; fan bo’limi4 ; qiyinlik darajasi2;Nima uchun jami ijtimoiy mahsulot ko’rsatkichi milliy iqtisodiyotning rivojlanish darajasini to’liq tavsiflab berolmaydi?

oraliq mahsulotlar qiymati bir necha marta hisobga olinadi

Faqat moddiy ishlab chiqarish sohalari natijalarini hisobga olish bilan cheklanadi

xizmatlar qiymatini o’z ichiga olmaydi

bozor baholari bo’yicha hisoblanmaydi

142. Fan bobi – 16; fan bo’limi 1; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy o’sishga to’sqinlik qiladigan omilni aniqlang?

Atrof – muxitni himoya qilishga ketadigan xarajatlarning ortishi;

Mehnat unumdorligining ortishi

Investitsiyalarning ko’payishi

Malaka va ta’lim uchun xarajatlarning ortishi

143. Fan bobi – 16; fan bo’limi 5; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy inkirozlarning asosiy mazmuni nimada namoyon bo’ladi?

ishlab chiqarish xajmining keskin kamayishi

bozor sharoitida narxlarning o’sishida

Eksportdan import ulushining ko’payishida

xalq xo’jaligida ishsizlikning o’sishida


144. Fan bobi – 16; fan bo’limi5 ; qiyinlik darajasi2;Qanday joyda siklli rivojlanish ko’proq namoyon bo’ladi?

kam rivojlangan mamlakatlarda

rivojlangan mamlakatlarda

o’rta rivojlangan mamlakatlarda

yangi industrial mamlakatlarda

145. Fan bobi – 17; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 3;Ishchi kuchini takror ishlab chiqarishda ish haqidan tashqari omillar

foiz, renta va foyda divident

foiz va foyda dividenti

renta va foiz

foyda dividend

146. Fan bobi – 17; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Ishchi kuchiga bo’lgan talabni oshirish yullari

barchasini o’z ichiga oladi

boshqa ishlab chiqarish omillarini bahosini o’zlashtirish

mehnat unumdorligini oshirish

ishlab chiqarilgan mahsulotga talabni oshirish

147. Fan bobi – 17; fan bo’limi 2; qiyinlik darajasi1;Mehnat shartnomasi

dam olish kunlari, pensiya, sog’liqni saqlash, me’yordan ortiqcha ishni va ish haqini hisobga oladi

ish haqini va sog’liqni saqlashni hisobga oladi

me’yordan ortiqcha ishni hamda dam olish kunlarini hisobga oladi

dam olish kunlari pensiya, sog’likni saqlashni hisobga oladi

148. Fan bobi – 17; fan bo’limi3 ; qiyinlik darajasi2;Ish xaqi fondi nima?

Yaratilgan YaIM ni ishlab chiqaruvchilar o’rtasida mehnat miqdori sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi

Ishchi kuchi tovari qiymati

Mehnat uchun to’langan haq

Zaruriy mahsulot

149. Fan bobi – 17; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Ishchi kuchiga bo’lgan talabni oshirish yullari

barchasini o’z ichiga oladi

boshqa ishlab chiqarish omillarini bahosini o’zlashtirish

mehnat unumdorligini oshirish

ishlab chiqarilgan mahsulotga talabni oshirish

150. Fan bobi – 17; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 1;Ish haqiga D. Rikardo bergan ta’rif

Yashash uchun vosita minimumi

pul bilan to’lanadigan haq

natural ko’rinishda to’lanadigan vositalar

to’g’ri javob yo’q

151 Fan bobi – 17; fan bo’limi –4 ; qiyinlik darajasi – 2;Ish haqining asosiy vazifasi

Kishilar uchun hayot va mehnat sharoitini yaratish

Iste’mol buyumlari sotib olish

Iste’molni qondirish

Aholi daromadini ko’paytirish

152. Fan bobi – 17; fan bo’limi4 ; qiyinlik darajasi2;Ishchi kuchiga bo’lgan talabni oshirish yullari

barchasini o’z ichiga oladi

boshqa ishlab chiqarish omillarini bahosini o’zlashtirish

mehnat unumdorligini oshirish

ishlab chiqarilgan mahsulotga talabni oshirish

153. Fan bobi – 17; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 1;Ish haqining shakllari

ishbay va vaqtbay ish haqi

vaqtbay ish haqi

ishbay ish haqi

nominal va real ish haqi

154. Fan bobi – 17; fan bo’limi –4; qiyinlik darajasi – 1;Nominal ish haqi

Pul ko’rinishida olingan symma

sotib olingan iste’mol buyumlari

mehnatkashlarning pul daromadlari

bankka qo’yilgan omonatlar

155. Fan bobi – 17; fan bo’limi – ; qiyinlik darajasi2;Ishchi kuchiga bo’lgan talabni oshirish yullari

barchasini o’z ichiga oladi

boshqa ishlab chiqarish omillarini bahosini o’zlashtirish

mehnat unumdorligini oshirish

ishlab chiqarilgan mahsulotga talabni oshirish

156. Fan bobi – 18; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 3;Davlatning pulga bo’lgan talab va taklifni o’zgartirish borasidagi siyosati:

Monetar siyosat deb yuritiladi

Mikrobarqarorlashtirish siyosati deb yuritiladi;

Antimonopoliya siyosat deb yuritiladi

Fiskal siyosat deb yuritiladi

157. Fan bobi – 18; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 3;Moliya tizimi deganda:

Yalpi ijtimoiy mahsulotni taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida paydo bo’ladigan va davlat tomonidan umummamlakat vazifalarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan pul

Mahalliy hokimiyat tasarrufida bo’lgan sub’ektlarning daromad va xarajatlaridan tashkil topgan moliyaviy resurslar tushuniladi;

Korxonaning daromad va xarajatlaridan tashkil topgan moliyaviy resurslar tushuniladi

Umumjamiyat miqyosida markazlashgan va davlat ishtiroqida hosil bo’luvchi va sarflanuvchi moliyaviy resurslar tushuniladi;

158. Fan bobi – 18; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Byudjet takchilligi qaysi hollarda hosil bo’ladi?

Ko’lankali iqtisodiyot rivoj topib ketsa

Sotsial dasturlarga ko’zlangan xarajatlardan kamroq sarflansa

Mudofaaga xarajat me’yorida bo’lsa

Ishlab chiqarish barqarorlashganda

159. Fan bobi – 18; fan bolimi2 ; qiyinlik darajasi2;Byudjet takchilligini koplash uchun davlat nimalardan foydalanadi:

Markaziy bank kreditlaridan foydalanadi

Mahalliy byudjet daromadidan foydalanadi;

Korxona byudjet daromadidan foydalanadi

Subventsiyadan foydalanadi;

160. Fan bobi – 18; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;Davlatning soliq-byudjet siyosati:

Fiskal siyosat deb yuritiladi

Monetar siyosat deb yuritiladi;

Antimonopol siyosat deb yuritiladi;

Antiinflyatsion siyosat deb yuritiladi;

161. Fan bobi – 18; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Soliq deganda nimani tushunasiz?

byudjetga tushadigan pul va qonun bilan belgilangan majburiy to’lovlar

soliq to’lovchilar bilan davlat o’rtasidagi munosabatlar

milliy daromadning bir qismi

muayyan sharoitda davlat foydasiga undiriladigan soliqlar turi

162. Fan bobi – 18; fan bo’limi –5; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiyotga davlatning aralashuvining kanday usullari mavjud?

iktisodiy, ma’muriy

tugri, egri

oddiy, imtiyozli

oddiy, ma’muriy, iktisodiy

164. Fan bobi – 19; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Pul – bu …

Umumiy ekvivalentga ega bo’lgan tovarlar;

Qimmatli deb hisoblangan qog’ozlar;

Sifatli oddiy qog’ozlar;

Oltin, kumushni pul deb yasalganlari

165. Fan bobi – 19; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Pul nechta funksiyani bajaradi?

4 ta;

5 ta;

2 ta;

6 ta;

166. Fan bobi – 19; fan bolimi1 ; qiyinlik darajasi2;Pulli muomalaning mohiyatini belgilang?

Ayriboshlash jarayonining pul vositasida amalga oshirilishi

Pulning muomalaga chiqarilishi;

Mehnatkashlarga ish haqining berilishi;

Mehnatga haq to’lash, tovarlarni sotishda, xizmatlar hisob-kitobi va boshqa to’lovlarni amalga oshirishdagi pulning to’xtovsiz harakati;

167. Fan bobi – 19; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bog’liq?

qiymat o’lchovi;

muomala vositasi;

jamg’arma vositasi;

jahon puli.

168 Fan bobi – 17; fan bo’limi –4 ; qiyinlik darajasi – 2;Bugungi kunda pulning funktsiyalari to’g’ri keltirilgan javobni aniqlang.

qiymat o’lchovi, muomala vositasi, jamg’arish vositasi, to’lov vositasi va nihoyat jahon pullari.

muomala va qiymat vositasi;

Qiymat o’lchovi, muomala vositasi, jamg’arma vositasi

qiymat o’lchovi, jamg’arish vositasi, to’lov vositasi

169. Fan bobi – 19; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Inflyatsiya – bu:

Muomaladagi pul massasining tovarlar massasidan ustunligi natijasida tovarlar bilan ta’minlamagan pullarning ko’payib ketishidir.

Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda ko’tarilishidir.

Eksportning importga nisbatan nihoyatda ortib ketishidir;

Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda pasaytirilishidir

170. Fan bobi – 19; fan bo’limi2 ; qiyinlik darajasi2;Taklif inflyatsiyasi

Tovar va xizmatlarning jami talabdan orqada qolib, pul birligi qadrining tushishi natijasida sodir bo’ladi;

Ishlab chiqarishda o’rtacha xarajatlarning ortishi natijasida sodir bo’ladi;

Ishlab chiqarishda o’rtacha xarajatlarning pasayishi natijasida sodir bo’ladi;

Tovar va xizmatlarning jami talabdan orqada qolib pul birligi qadrining oshishi natijasida sodir bo’ladi.

171. Fan bobi – 19; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Davlat inflyatsiyani tugatish yoki yumshatish uchun

Ishlab chiqarishga beriladigan imtiyozlarni ko’paytiradi

Ishlab chiqarishni jonlantiradi

Emissiyani ko’paytiradi;

Depozitlar uchun bank to’laydigan foizlar kamaytiriladi;

172. Manba: . Fan bobi – 19; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Pul zarb qilish funksiyasi qaysi bank zimmasiga yuklatilgan?

markaziy bank

milliy bank

halq bank

tadbirkor bank

173. Fan bobi – 19; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;Inflyatsiya nima?

Narxlarning oshishi;

Pulni qadrini oshib borayotgani;

Muomaladagi pulning kamayib borishi;

Oltin, kumush pullarning o’rniga qog’oz pullarning ishlatilishi;

174. Fan bobi – 19; fan bo’limi3; qiyinlik darajasi2;Pulda ifodalangan va muayyan narxda hisoblangan mahsulotga nima deyiladi?

nominal yalpi milliy mahsulot

milliy daromad

sof mahsulot

sof daromad

175. Fan bobi – 20; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Davlat monopoliyalarga qarshi faoliyati qaysi maqsadda amalga oshiradi?

tadbirkorlik va erkin raqobatni himoya maqsadida

raqobatini yo’qotish maqsadida;

monopoliyalarni bartaraf etish maqsadida;

bozor mexanizmlari xarakatini cheklash maqsadida

176. Fan bobi – 20; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Quyidagilardan qaysi biri umumiy iqtisodiy qonunlar jumlasiga kiradi?

ehtiyojlarning yuksalish qonuni;

talab qonuni;

taklif qonuni

qiymat qonuni;

177. Fan bobi – 20; fan bo’limi2; qiyinlik darajasi2;Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning qaysi tamoyili bozor munosabatlariga o’tishning izchilligini ta’minlaydi?

bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich qaror toptirish

davlatnnig bosh islohotchi bo’lishi

qonunlarga asoslanish;

aholini ijtimoiy himoyalash;

178. Fan bobi – 20; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiyotga davlatning aralashuvining kanday usullari mavjud?

iktisodiy, ma’muriy

tugri, egri

oddiy, imtiyozli

oddiy, ma’muriy, iktisodiy

179. Fan bobi – 20; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 2;Xozirgi zamon sharoitida bozor iktisodiyotini davlat tomonidan boshkarish mexanizmi kanday?

davlat iktisodiyot rivojlanishini inflyatsiya karshi siyosat baxo, solik, normativ, investitsion va strukturaviy siyosat yordamida boshkarib boradi

iktisodiyotni ma’muriy choralar orkali boshkaradi

iktisodiyotni ma’muriy xukukiy iktisodiy mexanizmlar orkali boshkaradilar

davlat iktisodiyotini vazirlar maxkamasi va prezident boshkaradi

180. Fan bobi – 20; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Respublikada barqarorlashtirish siyosatini ishlab chiqishda qaysi sohalarga ustunlik beriladi?

Ishlab chiqarish sohalariga;

Ayriboshlash sohalariga;

Xizmat ko’rsatish sohalariga;

Tashqi savdoga

181. Fan bobi – 20; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy qonunlarni ob’ektivligi nimada aks etadi?

Kishilarning hohish va irodasiga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lishida;

Kishilarning irodasiga bog’liq holda mavjud bo’lishida

Tabiiy qonunlarda o’z ifodasini topishida

Jamiyat qonunlarida o’z ifodasini topishida;

182 . Fan bobi – 20; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 3;Iqtisodiy qonun turlari yoritilgan javobni belgilang?

Barcha jamiyatlarda, bir necha jamiyatlarda va bir jamiyatda amal qilinadigan iqtisodiy qonunlar

Sarmoyaviy sohibkorlik jamiyatida amal qiladigan;

Davlat ichida va chet mamlakatlarda amal qiladigan;

Bozor munosabatlari sharoitida amal qiluvchi;

183. Fan bobi – 20; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Iqtisodiy qonunlar qanday turlarga bo’linadi

Umumiy, oraliq, maxsus iqtisodiy qonunlar;

Er to’g’risidagi qonunlar

Oliy majlis tomonidan qabul qilingan qonunlar

Tabiat rivojlanishi to’g’risidagi qonunlar;

184. Fan bobi – 21; fan bo’limi1; qiyinlik darajasi2;Nominal ish haqi

Pul ko’rinishida olingan symma

sotib olingan iste’mol buyumlari

mehnatkashlarning pul daromadlari

bankka qo’yilgan omonatla

185. Fan bobi – 20; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Ish haqining shakllari

ishbay va vaqtbay ish haqi

vaqtbay ish haqi

ishbay ish haqi

nominal va real ish haqi

186. Fan bobi – 20; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Ish haqiga D. Rikardo bergan ta’rif

Yashash uchun vosita minimumi

pul bilan to’lanadigan haq

natural ko’rinishda to’lanadigan vositalar

to’g’ri javob yo’q

187. Fan bobi – 21; fan bo’limi3; qiyinlik darajasi2;Ish haqining asosiy vazifasi

Kishilar uchun hayot va mehnat sharoitini yaratish

Iste’mol buyumlari sotib olish

Iste’molni qondirish

Aholi daromadini ko’paytirish

188. Fan bobi – 21; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Ish xaqi fondi nima?

Yaratilgan YaIM ni ishlab chiqaruvchilar o’rtasida mehnat miqdori sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi

Ishchi kuchi tovari qiymati

Mehnat uchun to’langan haq

Zaruriy mahsulot

189. Fan bobi – 21; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Ish haqiga D. Rikardo bergan ta’rif

Yashash uchun vosita minimumi

pul bilan to’lanadigan haq

natural ko’rinishda to’lanadigan vositalar

to’g’ri javob yo’q

190. Fan bobi – 21; fan bo’limi3; qiyinlik darajasi2;Ish haqining asosiy vazifasi

Kishilar uchun hayot va mehnat sharoitini yaratish

Iste’mol buyumlari sotib olish

Iste’molni qondirish

Aholi daromadini ko’paytirish

191. Fan bobi – 21; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Ish xaqi fondi nima?

Yaratilgan YaIM ni ishlab chiqaruvchilar o’rtasida mehnat miqdori sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi

Ishchi kuchi tovari qiymati

Mehnat uchun to’langan haq

Zaruriy mahsulot

192 Fan bobi – 21; fan bo’limi –3 ; qiyinlik darajasi – 2;Ishchi kuchini takror ishlab chiqarishda ish haqidan tashqari omillar

foiz, renta va foyda divident

foiz va foyda dividenti

renta va foiz

foyda dividend

193. Fan bobi – 22; fan bo’limi –1; qiyinlik darajasi – 1;Bozor iqtisodiyotining ob’ektiv qonunlariga bo’ysunuvchi, bir-biri bilan chambarchas bog’langan milliy iqtisodiyotlarning yig’indisi qanday nomlanadi?

jahon xo’jaligi

xalqaro iqtisodiy kooperatsiya

jahon bozori

xalqaro iqtisodiy integratsiya

194. Fan bobi – 22; fan bo’limi2; qiyinlik darajasi2;Mamlakatlar, mintaqaviy birlashmalar, alohida korxonalar o’rtasida dunyo xo’jaligi tizimida yuz beradigan murakkab iqtisodiy munosabatlar majmuasi qanday ataladi?

xalqaro iqtisodiy munosabatlar

xalqaro savdo munosabatlari

jahon xo’jaligi

xalqaro iqtisodiy integratsiya

195. Fan bobi – 22; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Jahon bozoriga moslashgan holda xalqaro mehnat taqsimotida mamlakatning nisbiy ustunligidan foydalanish imkoniyatlarini yaratuvchi iqtisodiyot qanday nomlanadi?

ochiq iqtisodiyot

bozor iqtisodiyoti

erkin iqtisodiyot

yashirin iqtisodiyot

196. Fan bobi – 22; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Dunyo mamlakatlarining o’zaro ayriboshloviga imkon beradigan mahsulotlarning ayrim turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvi qanday ataladi

xalqaro mehnat taqsimoti

xalqaro iqtisodiy integratsiya

xalqaro savdo munosabatlari

xalqaro kooperatsiya

197. Fan bobi – 22; fan bo’limi2; qiyinlik darajasi2;Ayrim bir mamlakatning boshqa mamlakatlar bilan savdo-sotig’i qanday nomlanadi?

tashqi savdo

xalqaro savdo

eksport

import

198. Fan bobi – 22; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 2;Mamlakatga kirib kelayotgan import uchun, ba’zida eksport tovarlari uchun tovar birligi va tovar qiymatiga qarab qo’yiladigan va tovarlarning bahosiga ta’sir ko’rsatadigan soliqlar kanday nomlanadi?

tarifli to’siqlar

aktsiz solig’i

qo’shimcha qiymat solig’i

notarif to’siqlar

199. Fan bobi – 22; fan bo’limi –2; qiyinlik darajasi – 1;Jahon bozoriga moslashgan holda xalqaro mehnat taqsimotida mamlakatning nisbiy ustunligidan foydalanish imkoniyatlarini yaratuvchi iqtisodiyot qanday nomlanadi?

ochiq iqtisodiyot

bozor iqtisodiyoti

erkin iqtisodiyot

yashirin iqtisodiyot

200. Fan bobi – 22; fan bo’limi –3; qiyinlik darajasi – 1;Mamlakatga chetdan kirib keladigan tovarlar miqdorini cheklab qo’yish vositasi qanday nomlanadi?

kvotalar

litsenziyalar

standartlar

sertifikat

Foydalanigan adabiyotlar ro`yxati:


  1. Sh.Sh Shodmonov, B.E.Mamaraximov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.. – T.: Iqtisod-Moliya, 2016. D.

  2. Tojiboyeva. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.. – T.: Iqtisod-Moliya, 2005.

  3. B. Xodiev, Sh.Sh Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.. – T.: Barkamol avlod media, 2017.

  4. Sh.Sh.Shodmonov, B.E.Mamaraximov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.. - T.: Iqtisod-moliya, 2016.

  5. A.O`lmasov, A.Vahobov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.. - T.: Iqtisod-moliya, 2014.

Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling