I вариант. Nutqiy nuqsonlarning kelib chiqish ekzogen-organik sabablarni belgilang


Download 27.85 Kb.
Sana03.10.2020
Hajmi27.85 Kb.

ест с ответами: “Логопедия”

Рубрика: Психология    I вариант.

1. Nutqiy nuqsonlarning kelib chiqish ekzogen-organik sabablarni belgilang:
а) bosh miyaning tugma shikastlanishi +
б) atrofdagilarning noto’g’ri nutqi
в) oildagi ikki tillilik

2. Qyidagi korsatilgan bosh miya asablarining qaysi biri nutq apparatining periferik bolimini harakatlantirmaydi:
а) Til ostinervi

б) G’altak nervi +
в) uch tarmoqli nerv

3. Periferik bo’limimning nutq-harakat analizatorining shikastlanishi, qaysi nutq nuqsoniga sabab bo’ladi?

а) alaliya

б) аfziya
в) mexanik dislaliya +

g)funktsional dislaliya4. Nutqiy nuqsonlarning psixologo-pedagogik tavsifidagi , qaysi nutq nuqsoni muomala vositalarining buzilish turiga kirmaydi:
а) Duduqlanish +
б) Nutqning fonetik va fonematik rivojlanmay qolishi
в) Nutqning to’liq rivojlanmay qolishi

c) taxilaliya5. Bosh miyaning qaysi bolimida(blok) artikulyator harakatlarning kinestetik tahlili namoyon boladi

:
а) 3 blokб) 2 blok+
в) 1 blok

c) 4 blok7. Nutqiy nuqson bor bolalarni nutqning har taraflama hamda noverbal psixik jarayonlarini organishda qaysi tamoyildan foydalanamiz:
а) tizimimiylik tamoyil
б) ontogenetik tamoyill

в) Kompleks yondashuv +

c) rivojlanish tamoyili8. Motor alaliyani bartaraf etishda logopedik yordamning qaysi turi eng muhimi hisoblanadi:
а) Nutqiy lugatni boyitish va faolashtirish +
б) Logopedik massaj
в) artikulyator motorikani shakllantirish va rivojlantirish

c)nutqiy nafas ustida ish olib borish9. Nutqning to’liq rivojlanmay qolishi nimani anglatadi:
а) Nutq talaffuzinig buzilishi
б) artikulyatsion apparatning innervatsiyasining buzilishi oqibatida nutqning talaffuz tomomning buzilishi

в) Nutq tizimining barcha komponentlarining shakllanish jarrayoning buzilishi +

c)nutqning kommunikativ funktsiyalarining buzilishi10. Duduqlanishning qaysi turi psixogen sabablar asos bo’ladi:
а) Organik

б) Nevrozsimonв) Nevrotik+

cc) klonik11. Nutq faoliyatining surat-ohang tomonining buzilishining kelib chiqishi:
а) miyachaning organic shikastlanishi +
б) uzunchoq miyaning organic shikastlanishi
в) ekstrapiramid tizimininig organic shikastlanishi

13. Muloqot jarrayonida duduqlanuvchilarda , qaysi tovush talaffuzlarida tortishishlar paydo boladi:
а) unli

б) undosh+
в) affrikat

14. Nutqiy nafas ustida ish olib borish jarayonida , bolada nafas olish qaysi turini shakllantiramiz:
а) yelkali

б) bosh


в) ko’rak

c) diafragmali+

15. Orfografik qonuniyatlarini egallashda duch keladigan hatoliklarini atamasi:
а) dizorfografik +
б) orfografik

в) kalligrafik

c) sintaksis

16. Tilning fonologik birligi:
а) Tovush

б) fonema+
в) so’z

c) bo’g’in17. Tilning leksik birligi:
а) so’z birikmasi

б) gap


в) so’z+

c)tovush


18.Tilning sintaksis birligi:
а) so’z
б) gap+
в) so’z birikmasi

20. Optik disgrafiya va dislekiyada birlamchi nuqson nima:
а) Fonematik idrokning buzilishi
б) Harfning optik tasavvurining buzilishi +
в) Fonetik idrokning buzilishi

II вариант.

1. Motor va okulomotor disgrafiyaning va disleksiyaning sababi nima:
а) Qol, barmoq prksissining va kozni harakatlantiuvchi faoliyatining buzilishi +
б) Fonematik eshitishning buzilishi
в) Fonetik eshitishning buzilishi

c) bilish gnozuu=isining buzilishi
2. Nutqning qaysi nuqsonida –nutq sur’ati va ohangining buzilishi namoyon bo’ladi:
а) alaliya

б) duduqlanish +
в) dislaliya

) taxilaliya3. Nutqnng qaysi nuqsonida nutq mushaklarning falajlanishi va parezi namoyon bo’ladi:
а) заикании
б) дислалии
в) дизартрии +

5. Fonematik disleksiyaga hos spetsifik hatolarni toping:
а) grafik jihatdan o’xshash harflarni almashtirish
б) fe’llarning zamoni va shaklinig o’zgarishi
в) so’zlarning tovushli-bo’g’inli tizimining buzilishi +

c)nutq sur’atining ishdan chiqishi7. Nutqning qaytarish mexanizmi qanday amalga oshadi:
а) kinestetik +
б) ko’rish
в) taktil

c) vibratsion8. Nutq talaffuzi buzilishining qaysi turi alaliyaga xos:
а) almashtirish
б) qoldirib ketish

в) nuqsonli talaffuz etish+

c) manqali talaffuz etish9. Nutqning fonetikfonematik rivojlanmay qolishi bu:
а) Ona tili talaffuz qilish tizimidagi nuqsonlar +
б) so’zning bo’g’in tarkibining buzilishi

c) muamola vositalarini qo’llahdagi buzilishlar

в) Nutqning leksik-grammatik jarayonining buzilishi

10. Duduqlanishda nutqning surati qanday boladi:
а) tezlashgan
б) tutilib +
в) sekinlashgan

11. Logopediya fani bu?
а) ruxiy yoki jismoniy nuqsoni bor bolalar rivojlanishining psixofizik xususiyatlari hamda ularning ta’lim-tarbiya qonuniyatlarini o’rganuvchi fan

б) Nutq nuqsonlarini , ularning oldini olish usullari, maxsus talim tarbiya orqali aniqlash va bartaraf etish+
в) aqli zaif bolalar ta’lim tarnishing o’rganuvchi fan

c) ko’rishda nuqsoni bor bolalar ta’lim tarbiyasini o’rganuvchi fan2. Logopediya fani predmeti?
а)Nutqida nuqsoni bor shaxslarning ta’lim-tarbiya jarayoni+
б) nutqida nuqsoni bor shaxs(individ)
в) patologik mexanizm, nutqiy jarayondagi nuqsonlarga sabab

14. Nutqida nuqsoni bor bolaga nutqiy faoliyati buzilishlarning korrektsiya va kompensatsiyasiga, hamda uning ta’lim -tarbiyasiga qaratilgan pedagogik jarayon:
а) nutq nuqsonlarini korretiyalash

б) kompensatsiyaв) logopedik tasir+
г) dekompensatsiya

15. Nutqiy meyorga nisbatan nutq tizimining shakllanmaganligi -bu:
а) Nutqning toliq rivojlanmaganligi+
б) Nutqiy rivojlanishning buzilishi
в) nutqning buzilishi

г) nutq rivojlanishining orqada qolishi16. Nutqning rivojlanish darajasi bola yoshiga togri kelmasligi , nutq rivojlanishi orqada qolishi nima deb ataladi:
а) nutqning rivojlanmay qolishi

б) nutq rivojlanishinig nuqsoni


в) nutq nuqsoni

г) nutq rivolanishining orqada qolishi+

17. M.E. Xvatsev belgiagan nutqiy nuqsonlarnig kelib chiqish sabablarini belgilang:
а) organik, funktsional, ijtimoyi-psixologik, psixo-nevrologik+
б) anatomo-fiziologik,psixik, funktsional
в) organic, ijtimoyi, psixogen , psixofiziologik
г) anatomo-fiziologik, psixo-fiziologik, ijtimoyi

18. Fonemalarni qarqlashda va tanishda , yuqori darajali eshitish qobikiyati nima deb ataladi:
а) musiqani anglash

б) jismoniy eshitish qobiliyati

в) fonematik idrok

г) Fonematik eshitish qobiliyati+

19. Asab nerv tiziminig buzilishida tez-tez takrorlanib turadigan bevosita harakatlar:
а) ataksiya
б) giperkinez+
в) parez

г) sinkeneziya20. Sozlarni, boginlarni va harakatlarni tez-tez patologik ravishda qaytarilishi bu- :
а) kontaminatsiya

б) perservratsiya+
в) antipatsiya

г) akkomodatsiya
Download 27.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling