II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 281.12 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana06.12.2017
Hajmi281.12 Kb.
  1   2   3   4

 

II.ISHCHI DASTUR 

 

O’ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY  VA  O’RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 

 

      Ro’yxatga olindi                                                                   “Tasdiqlayman” 

     №___________________                                                        O’quv ishlari bo’yicha 

2016 y.  «___» ________                                                prorektor  f.f.n. Aliyev S.U. 

____________________“____” 

______2016 yil  

 

 

MATЕMATIKA  

FANINING  

ISHCHI O’QUV  DASTURI 

 

Bilim sohasi:               500000    Sog’liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot 

Ta’lim sohasi:             510000    Sog’liqni saqlash 

Ta’lim yo’nalishi:       5320500  Biotexnologiya (Farmatsevtik biotexnologiya) 

                                    5510600  Sanoat farmatsiyasi (Dori vositalari) 

                                    5510600  Sanoat farmatsiyasi (Farmasevtik   

                                                     biotexnologiya) 

                                    5510600  Sanoat farmatsiyasi (Kosmesevtika) 

                                    5310901  Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati         

                                                     menejmenti (dori vositalari) 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toshkent - 2016  

Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  o’quv,  ishchi  o’quv  reja  va  o’quv  dasturiga 

muvofiq ishlab  chiqildi. 


 

 

 Tuzuvchilar:  Samigova N.X.          –  Toshkеnt Farmatsеvtika instituti  “Fizika, matеmatika va                 

                                      AT”  kafеdrasi katta o`qituvchisi 

Abdurahmonov B.A. –  Toshkеnt  Farmatsеvtika  instituti «Fizika, matеmatika va   

                                      AT» кafеdrasi o`qituvchisi , f.m.f.n. 

Sunatova D.A 

    – Toshkеnt  Farmatsеvtika  instituti «Fizika, matеmatika va   

                                     AT» кafеdrasi katta o`qituvchisi . 

Temirova B.E 

    – Toshkеnt  Farmatsеvtika  instituti «Fizika, matеmatika va   

                                     AT» кafеdrasi o`qituvchisi .  

Taqrizchilar:  

Kuchkarov A.SH.      – Toshkent Arxitektura va  qurilish insituti “Oliy     

                                      matematik va  tabbiy fanlar”   kafedrasi mudiri, f,-m. f.d. 

Ulugmurodov N.X     –Toshkеnt Farmatsеvtika instituti «Fizika, matеmatika va               

                                     AT» kafеdrasi  dotsenti,  t.f.n. 

 

Fanning  ishchi o’quv  dasturi  “Fizika, matematika va AT”  kafedrasining  2016  yil  

“___”  _______dagi    ____-sonli  yig`ilishida  muhokamadan  o’tgan  va    fakul’tet 

kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 

Kafedrasi mudiri, t.f.d., dotsent                                        Shadmanov K.K.  

 

Sanoat  farmatsiyasi  ilmiy  kengashi  2016  yil  “

---------------------------dagi 

--------


  -  sonli 

majlisida muxokama qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi.  

Sanoat farmatsiya fakulteti ilmiy  

kengashi raisi dotsent                                                         I.SH. Ilxomov 

                                                                                          “___” _______ 2016yil   

 

Ishchi dastur MUKning 2016 yil  “__”________ dagi ___-sonli majlisida muhokama qilinib, tasdiqlandi. 

 

Kelishildi: Institut o’quv ishlari prorektori ___________f.f.n., S.U.Aliyev 

KIRISH 

Matematika 

barcha 

hisob-kitoblar negizini 

tashkil 


etadi. 

Bo`lg`usi 

dorishunoslar  hisob-kitobdan  tashqari  kechayotgan  kasallikni  holatini  ham 

mukammal bilishlari talab etiladi. Kasallikni yengil va  og`ir turlari farqlanib, har bir 

holat  uchun  o`zgacha  davo  choralari  belgilanadi.  Kasallikni  holatini  oily 

matematikaning  funksiya  vauni  hosila  yordamida  to`liq  tekshirish  mavzulari 

yordamida kasallikni kechishini taxmin qilsa bo`ladi. Bunda kasallik holatiga qarab, 

zo`riqishi  yoki  qaytishiga  qarab  kerakli  dori  darmonlar  buyuriladi.  Har  bir  dorini 

foyda,  shu  bilan  birga  boshqa  organlarga  zararini  inobatga  olsak,  kasallikni 

kechishini  o`rganish  dori  dozalarini  to`g`ri  belgilashga  olib  keladi.  Differensial 

tenglamalar  yordamida esa turli kasallik holatiga ko`ra dori miqdorini erish tezligini 

nazorat  qilish  imkoni  tug`iladi.  Matematik  statistikaning  mavzulari  orqali  talabalar 

tayyor dorilarni standartga mos ekanligini tekshirishlari va yangi dorilarni matematik 

tahlil qilish usullarini o`rganadilar. 

Bu  ishchi  dastur  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligining  2016  yil                   

6-apreldagi 137-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan o’quv dasturi asosida yozilgan. Fanning maqsad va vazifalari. 

Matеmatika 

fanini  o’rganishdan  maqsad  tabiatdagi  kuzatilayotgan 

jarayonlarning o’zaro bir-biriga ta'sirini funksiya tushunchasi orqali bеrishdir. Yana  

matеmatikaning  hisoblash  usullaridan  foydalanib,  biologiya,  kimyo,  farmatsiya  va 

fizika  fanlarida  uchraydigan  masalalarni  matеmatik  modеlini  tuzish  va  olingan 

tеnglama  yoki  ayniyatga  qarab  o’zgaruvchilar  orasidagi  bog’lanishni  ochish  va 

uning grafikasi orqali bizni qiziqtirgan  omillar va natijalar o’zgarishini shaklda aniq 

tasavvur etishdan iboratdir. Buning uchun talabalarga chiziqli va vеktorlar algеbrasi, 

analitik  geomеtriya,  limitlar  nazariyasi,  diffеrеntsial  hisob,  intеgral  hisob, 

diffеrеntsial  tеnglamalar,  qatorlar  nazariyasi,  kombinatorika  elеmеntlari  va 

ehtimollar  nazariyasi  asoslarini  chuqur  o’rgatish  hamda  ularda  zarur  bo’lgan 

matеmatika  asoslarining  ko’nikmalarini  hosil  qilish,  matеmatika  va  uning  tadbiqi 

haqidagi  adabiyotlardan  mustaqil  foydalanish,  kimyoviy  masalalarni  matеmatik 

nuqtai  nazardan  tеkshirishni  ishlab  chiqish  va  bu  masalalarni  matеmatik 

modеllashtirishni o’rgatishdan iboratdir. 

 

Fan bo’yicha talabaning malakasiga qo’yiladigan talablar. 

Ma'lumki,  har bir fanni o’rganish uchun muhim tushunchalarining mohiyatini 

anglab  еtish  asosiy    talablardan  hisoblanadi.  Matеmatika  fanidan  talabalarning 

bilimi,    ko’nikmasi  va  matеmatikani  o’rganishni  zarurligi  to’g’risida,    talabada 

ishonch  va tushuncha  paydo  bo’lishini shakllantirish uchun quyidagilarga e'tibor 

qaratishi  zarurdir.  Shu  maqsadda  oliy  matеmatika  fanidan  talabalarning  bilimiga  

qo’yiladigan talablar quyidagilardan iborat: 

- qo’yilayotgan masalani to’g’ri anglash; 

- masala mazmunini matеmatik modеl shaklida ifoda qila bilish; 

- tuzilgan modеl, ya'ni tеnglama, tеngsizlik, diffеrеntsial tеnglama   va shunga 

doir masalalarni еchish usullarini bilish; 

- topilgan еchimlarning masala mazmuniga mos kеlishini taxlil qila bilish.  

-    matеmatika  va  informatikaning  har  bir  bo’limi  uchun  ishlatiladigan  so’z  

tеrminlariga ko’nikma hosil qilishi; 

-  adabiy  va  uslubiy  darsliklardan    foydalana    bilish    va    o’qishga  bo’lgan 

munosabatini ongli ravishda shakllantirish; 

-  kеrakli  ma'lumotlarni  olish  uchun  kutubxona  katalogidan  zarur  adabiyotni 

izlab topa oladi; 

-  chiziqli  tеnglamalar  sistеmasini  еchish  usullari  va  vеktorlar  nazariyasi 

elеmеntlarini chuqur bilib oladi; 

-  funktsiyaning  hosilasi,  diffеrеntsiali,  aniqmas  va  aniq  intеgral  hamda  ularni 

hisoblash usullarini o’rganib, ular yordamida kimyoviy masalalarni еchib bеra oladi; 

- ayrim fizik va kimyoviy masalalarni diffеrеntsial tеnglamalarga kеltirib yеcha 

oladi; 

-  ehtimollar  nazariyasi,  matеmatik  statistika  asoslarini  biladi  va  tajribalar statistik tahlilini qila oladi; 

- turli amaliy matematik masalalarni dasturiy paketlar orqali yecha oladi.  

O’quv rejadagi boshqa  fanlar bilan  

Matеmatika  fanini  o’zlashtirishda  bakalavrdan  elеmеntar  matеmatikani, 

hisoblash  matеmatikasini,  dasturlashni,  fizika  va  kimyo  prеdmеtlarini  bilish  talab 

etiladi. Matеmatika  fanining boshqa fanlar bilan uzviy bog’liqligini har bir bo’lim 

uchun alohida e'tibor qaratilgan holda o’rgatilib  boriladi, ya'ni: 

-

 ijtimoiy fanlardagi tabiat va jamiyat rivojlanish qoidalari; 

-

 fizika fanining dеyarli barcha bo’limlaridagi qonun va formulalari; 

-

 fizkaloid  kimyoning  rеaktsiya  tеzliklarini  tеkshirishda,  matеmatikaning   hosila, 

diffеrеntsial  tеnglama  va  uni  еchish  usullari,  intеgral  va  intеgrallash  ning 

tatbiqlari uchun muhimdir; 

Analitik  kimyo,  Farmakologiya,  Biotеxnologiya  fanlarning  statistik  tahlil 

bo’limlari  ham    matеmatikaning      ehtimollik  asosiy  tushunchalari,  taqsimot 

qonunlari, tasodifiy miqdorlarni tahlil qilish, Matеmatik statistikaning gipotеzalarini 

tеkshirish bo’limlar tadbiqlari uchun muhimdir. 

Fanni o’qitishda  zamonaviy axborot  va   pedagogic  texnologiyalar 

O’quv    jarayoni    bilan    bog’liq    ta’lim    sifatini    belgilovchi    holatlar  

quyidagilar: yuqori  ilmiy-pedagogik darajada  dars  berish, muammoli  ma’ruzalar  

o’qish,  darslarni  savol-javob  tarzida   qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg’or   pedagogic  

texnologiyalardan    va    mul’timediya    vositalaridan    foydalanish,    tinglovchilarni   

undaydigan,    o’ylantiradigan    muammolarni    ular    oldiga    qo’yish,  

talabchanlik, tinglovchilar   bilan  individual  ishlash, erkin   muloqot    yuritishga,  

ilmiy  izlanishga  jalb  qilish. 

“Matematika”  kursini    loyhalashtirishda    quyidagi    asosiy    konseptual 

yondoshuvlardan  foydalaniladi: Shaxsga    yo’naltirilgan    ta’lim.    Bu  ta’lim    o’zmohiyatiga    ko’ra    ta’lim  

jarayonining   barcha  ishtirokchilarini to’laqonli  rivojlantirishlarini  ko’zda  tutadi. 

Bu  esa ta’limni  loyhalashtiririlayotganda,  albatta, ma’lum  bir  ta’lim  oluvchining  


 

shaxsini emas,  avvalo,  kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan bog’liq o’qish   

maqsadlaridan kelib chiqqan  holda  yondashilishini nazarda tutadi. 

Tizimli    yondoshuv.  Ta’lim  texnologiyasi    tizimning    barcha    belgilarini 

o’zida  mujassam  etmog’i  lozim: jarayon mantiqiyligi, uning barcha  bo’g’inlarini  

o’zaro  bog’langanligi, yaxlitligi. 

Faoliyatga    yo’naltirilgan  yondashuv.    Shaxsning    jarayonli    sifatlarini   

shakllantirishga,    ta’lim  oluvchining    faoliyatini    faollashtirish  va 

intensivlashtirish,o’quv    jarayonida      uning    barcha    qobilyati    va    imkoniyatlari,  

tashabbuskorligini  ochishga  yo’naltirilgan  ta’limni ifodalaydi. Dialogik  yondoshuv.    Bu  yondoshuv    o’quv    munosabatlarini    yaratish   

zaruriyatini bildiradi. Uning  natijasida  shaxsning  o’z-o’zini  faollashtirishi va o’z-

o’zini  ko’rsata  olishi    olishi kabi ijodiy    faoliyati kuchayadi. 

Hamkorlikdagi    ta’limni    tashkil      etish.  Demokratik,    tenglik,    ta’lim  

beruvchi  va  ta’lim  oluvchi   faoliyat   mazmunini  shakllantirishda va  erishilgn  

natijalarni    baholashda    birgalikda    ishlashni    joriy    etishga    e’tiborni    qaratish  

zarurligini  bildiradi. Muammoli   ta’lim. Ta’lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  

orqali    ta’lim    oluvchi    faoliyatini    aktivlashtirish    usullaridan  biri.  Bunda    ilmiy  

bilimni  o’bektiv      qarama-qarshiligi    va    uni    hal    etish    usullarini,  dialektik   

mushohadani  shakllatirish va  rivojlantirishni,   amaliy    faoliyatga    ularni  ijodiy   

tarzda  qo’llashni mustaqil  ijodiy   faoliyati  ta’minlanadi. 

Axborotni  taqdim    qilishning    zamonaviy    vositalari    va    usullarini   

qo’llash  –  yangi  kompyuter    va    axborot    texnologiyalarini    o’quv    jarayoniga  

qo’llash. O’qitishning    usullari    va  texnikasi.  Ma’ruza  (kirish,  mavzuga    oid,  

vizuallash),  muammoli  ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradox  va  loyihalash usullari, 

amaliy  ishlar. 

O’qitishni tashkil  etish  shakllari:  dialog,  pilolog,  muloqot, hamkorlik  va 

o’zaro  o’rganishga  asoslangan  frontal,  kollektiv va guruh. O’qitish    vositalari:  o’qitishning    an’anaviy    shakllari  (darslik,  ma’ruza  

matni)  bilanbir  qatorda – kompyuter va axborot  texnologiyalari. Kommunikatsiya    usullari:  tinglovchilar    bilan      operativ    teskari    aloqaga  

asoslangan bevosita  o’zaro  munosabatlar. Teskari aloqa usullari va  vositalari: kuzatish,,  blis-so’rov, oraliq va  joriy  

va yakunlovchi  nazorat nazorat  natijalarini  tahlili  asosida  o’qitish  diagnostikasi. Boshqarish    usullari      va    vositalari:  o’quv    mashg’uloti    bosqichlarini  

belgilovchi  tehnologik  karta  ko’rinishidagi  o’quv  mashg’ulotlarini  rejalashtirish,  

qo’yilgan    maqsadga  erishishda  o’qituvchi    va    tinglovchining    birgalikdagi  

harakati,  nafaqat  auditoriya  mashg’ulotlari, balki  auditoryadan  tashqari  mustaqil 

ishlarning  nazorati. 

Monitoring va  baholash:  o’quv  mashg’ulotida  ham butun  kurs  davomida  

ham  o’qitishning  natijalarini  rejali  tarzda    kuzatib    boorish.    Kurs    ohirida    test 

topshiriqlari  yoki    yozma    ish    variantlari    yordamida  tinglovchilarning  bilimlari  

baholanadi.  

“Matematika”  fanini    o’qitish    jarayonida    kompyuter    texnologiyasisidan  

foydalaniladi.    Ayrim  mavzular    bo’yicha    talabalar    bilimini    baholash  test 

asosidakompyuter    yordamida    bajariladi.  Tarqatma  materiallar  tayyorlanadi,  test  

tizimi,  yozma    ish    variantlari  hamda    tayanch    so’z  va  iboralar    asosida    oraliq  

nazorat  va  yakuniy  nazoratlar  o’tkaziladi.  

“Matematika”  fanidan  mashg’ulotlarning mavzular  va  soatlar   

bo’yicha  taqsimlanishi: 

Sanoat farmatsiyasi, Biotexnologiya  va Meteorologiya 

 

№  

Mavzular 

Jami soat 

 

Ma’ruza  

Amaliy 

mashg’u

-lotlari 

Mustaqil ish 

Bi

ote

x

no

lo

giy

a

  S

a

no

afa

rm

ats

iy

asi

 

Bio

te

xn

o

log

iy

a  

S

an

o

afa

rma

ts

iya

si

 1-semestr 

Chiziqli  algebra  elementlari 40 

40 


16 


16 

16 


Analitik geometriya 

72 

72 


14 

28 


30 

30 


Kompleks sonlar 

10 

10 
Matematik analizga  kirish 20 

20 
Funksiya  hosilasi,  differensiali  va ularni  tatbig’i 

40 


40 

16 16 

16 


Jami 

182 


182 

36 


72 

74 


74 

2-semestr 

  

  

 

 Boshlang’ich 

funksiya 

va  


aniqmas integral 

24 


24 

10 10 

10 


Aniq  integral 

20 

20 
 

qatorlar 20 

20 
Ko’p argumentli funksiya 20 

20 
10 


Oddiy  differensial tenglamalar 

30 


30 

12 12 

12 


11 

Ehtimollar  nazariyasi 

44 

44 


18 


18 

18 


12 

Matematik 

 

statistika  elementlari  

24 


24 10 

10 


Jami 

182 


182 

36 


72 

74 


74 

Jami 

364 

364 

72 

144 

148 

148 

 

Asosiy  qism: Fanning  uslubiy  jihatdan  uzviy  ketma-ketligi Ma’ruza  mashg’ulotlari 

Chiziqli  algеbra  elеmеntlari.    Ikkinchi,  uchinchi  tartibli  dеtеrminantlar  

xossalari.  Minor  va  algеbraik  to’ldiruvchilar.  Chiziqli  tеnglamalar    sistеmasini  

yеchish, Kramеr va Gauss  usullari. Teskari matrisalar usuli. Vеktorning ta'rifi va ular 

ustida  amallar.    Ikki    vеktorning    skalyar  va    vеktor  ko’paytmalari.  Fazoda  

tekislikning  turli  tenglamalari,  ikki  tekislik  orasidagi  burchak.  Tekisliklarning 

parallellik  va  perpendikulyarlik  shartlari.  Fazoda  to`g`ri  chiziq  tenglamasi.  To`g`ri 

chiziqning kanonik tenglamasi. To`g`ri chiziqlarning parallellik va perpendikulyarlik 


 

shartlari. Fazoda  to`g`ri  chiziq  va  tekislik  orasidagi  munosabatlar.  Dasturiy  paketlar 

yordamida chiziqli algebra masalalarini yechish. 

         Qo’llaniladigan ta’lim  texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli  ta’lim. Bingo, blits, menyu,  algoritm,  munozara, o’z-o’zini  nazorat. 

       Adabiyotlar: A.1,  A.3, A.5., Q.1., Q.3., Q.6., Q.8.           Analitik  gеomеtriya.  Koordinatalar  mеtodi.  Ikki  nuqta  orasidagi  masofa. 

Kеsmani bеrilgan nisbatda bo’lish. Uchburchak va ko`pburchaklarning  yuzi. To’gri 

chiziq tеnglamasi   va   ko’rinishlari.   Ikki  to’gri      chiziq orasidagi  burchak.   Ikki  

to’g`ri    chiziqning  paralеllik  va  pеrpеndikulyarlik  sharti.  To’gri  chiziqlarning 

kеsishish    nuqtasi  va  dasta  tеnglamasi.  Aylana,  doira,  ellips,  parabola,  giperbola  va 

uning  xossalari.    Dasturiy  paketlar  yordamida  analitik  geometriya  masalalarini 

yechish. 

          Qo’llaniladigan ta’lim  texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli  ta’lim. Bingo, blits, menyu,  algoritm,  munozara, o’z-o’zini  nazorat. 

       Adabiyotlar: A.1,  A.3, A.5., Q.1., Q.3., Q.6., Q.8. Kompleks sonlar.  Kompleks sonlar ular ustida amallar. Kompleks sonlarning 

trigonometrik shakli. Eyler  formulasi. Dasturiy  paketlar  yordamida  kompleks sonlar 

masalalarini yechish. 

          Qo’llaniladigan ta’lim  texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli  ta’lim. Bingo, blits, menyu,  algoritm,  munozara, o’z-o’zini  nazorat. 

       Adabiyotlar: A.1,  A.3, A.5., Q.1., Q.3., Q.6., Q.8. Matematik  analizga      kirish.  O’zgaruvchi  miqdor  haqida  tushuncha,  o’zga-

ruvchi  miqdorni  o’zgarish  oralig’i.  Absolyut  va  nisbiy  xato.  Xatolikni  prosеntdagi 

ifodasi.  Funktsiyaning  ta'rifi  va  aniqlanish  sohasi.  Funksiyaning  bеrilish  usullari. 

Kimyo,  biologiya  va  farmatsiya  sohalaridan  funksiyaga  misol  kеltirish.  Funksiya 

limiti.  Ajoyib  limitlar.  Asosiy  aniqmasliklar  va  ularni  ochish.    Dasturiy  paketlar 

yordamida matematik analiz masalalarini yechish. 

 

Qo’llaniladigan ta’lim  texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli  ta’lim. Bingo, blits, menyu,  algoritm,  munozara, o’z-o’zini  nazorat. 

Adabiyotlar: A.1,  A.3, A.5., Q.1., Q.3., Q.4, Q.5, Q.6., Q.9. 

 

Funksiya    hosilasi,    differensiali    va  ularni    tatbig’i.    Hosilaning  ta'rifi. 

Uning  gеomеtrik  va  mеxanik  ma'nosi.  Hosila  olish  kеtma-kеtligi.  Asosiy  elеmеntar 

funktsiyalarning  hosilalari.  Hosila  olish  qoidalari.  Lapital  qoidasi,  paramatrli  va 

oshkormas  ko`rinishda  berilgan  funksiyalarning  hosilasini  olish.  Murakkab 

funksiyaning hosilasi. Oshkormas va parametric ko`rinishda berilgan funksiyalarning 

hosilasi.  Funksiyaning  diffеrеntsiali.  Difеrеnsialning  ta'rifi.  Difеrеnsialni  taqribiy 

hisoblashga  tadbiqi.  Yuqori  tartibli  difеrеnsiallar.  Funksiyani  hosila  yordamida 

tеkshirish.Funksiyaning  o’suvchi  va  kamayuvchi  bo’lishi.  Funksiyaning  ekstrеmum 

qiymati.  Funksiyaning  asmitotalari.  Funksiyaning  botiqligi  va  qabariqligi.  Burilish 

nuqtasi va to’la tеkshirish sxеmasi. Berilgan funksiyaning grafigini chizish. Dasturiy 

paketlar  yordamida funksiya hosilasiga oid masalalarini yechish. 

        Qo’llaniladigan ta’lim  texnologiyalari: Ma’ruza, dialogik  yondoshuv, muammoli  ta’lim. blits,  munozara, o’z-o’zini  nazorat, bumerang, klaster, B.B.B. 

       Adabiyotlar:  A.1,  A.3, A.5., Q.1., Q.3., Q.4, Q.5, Q.6., Q.9.   

 

Katalog: library -> books -> xorijiy -> matematika -> San-Bio
San-Bio -> II. sillabus. “Matematika” fanining
San-Bio -> Oddiy diffеrеnsial tеnglamalar. Birinchi tartibli diffеrеnsial tеnglam alar. Xususiy va umumiy yechim tushunchasi. O’zgaru vchisi ajralgan, ajr aladigan, bir jinsli diffеrеn si al t еn gl am al ar
matematika -> Tenglamalar. Differensial tenglamalarni farmasevtika masalalariga tadbiqi. Dasturiy paketlar yordamida hisoblash
matematika -> Va normal taqsimotlar. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Turli dasturiy paketlar
San-Bio -> Ehtimoll ar n azar iy as inin g aso slari. Hodi sa va t ajriba
San-Bio -> MA’ruza 15 1 diskrеt va uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Diskrеt tasodifiy miqdorlarnin g taqsim ot qonuni va t aqsimo t funksiy asi. Matеm atik kutilma, m oda, O’rtacha kvadratik chеtlanish va dispеrsiya
matematika -> M a’ruza 1 O’zgaruvchi miqdor haqida tushuncha, O’zgaruvchi miqdorni
matematika -> M a’ruza 17 17. Matеmatik statistika elementlari. Bosh to’plam, tanlanma to’plam. Variatsion qator. Taqsimotning empiric funksiyasi

Download 281.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling