Ii-kurs bitiruvchilari uchun Fizika fanidan test savollari Var 1


Download 87.3 Kb.
Sana20.08.2020
Hajmi87.3 Kb.

II-kurs bitiruvchilari uchun Fizika fanidan test savollari

Var 1

1. Agar I1 =4,5 A, I3= 1,5A va I4=2A ga teng bo’lsa I2 ni toping (A).A) 4,5 B) 5 C) 4 D) 3,5

2. Massasi 2 kg bo’lgan yuk ipga osilgan bo’lib , 600 burchakka og’ib goh u, goh bu tomonga tebranadi. Ip vertikal bilan 300 burchak hosil qilgan momentda ipning taranglik kuchini (N) aniqlang.

A)18 B)32 C) 24 D)42

3. G’altakdagi tok kuchi 4 marta kamayganida magnit maydon energiyasi 15 J ga kamaygan. Magnit energiyaning boshlang’ich qiymati (J) topilsin.

A)60 B)45 C) 20 D)16

4. Kanalning ko’ndalang kesimi bo’ylab har sekundda 0,36 m3 suv oqib o’tmoqda. Kanal kengligi 1,5 m, chuqurligi 0,6 m bo’lsa, suv tezligi (m/s) qanday?

A)0,3 B) 0,2 C) 0,1 D) 0,45. CHizmadan foydalanib K va L nuqtalar orasidagi umumiy sig’imni aniqlang ?

A)4F B)5F

C)7F D)9F

6. Boshlang’ich massasi 640 mg bo’lgan radioaktiv preparatning yarim yemirilish davri 2 oy bo’lgan bo’lsa, u holda 4 oydan keyin uning necha milligrami parchalanib ketadi?

A) 480 B) 320 C) 280 D) 160

7. U-simon shakldagi doimiy kesimli idishda suyuqlik quyilgan, suyuqlikning to’liq uzunligi 78,6 sm . Suyuqlikning tebranish davrini (s) toping.

A) 2π B)2π/3 C)2π/5 D) 78,4π

8. Yassi kondensator plastinkalari orasidagi potensiallar farqi 90 V. Har bir plastinkaning yuzasi 60 sm2, zaryadi 10-9 C. Plastinkalar bir biridan qanday masofada (m) joylashgan?

A)5,6·10-2 B)3,2·10-3 C) 4,8·10-3 D)6,4·10-2

9. Ballondagi gazningtemperaturasi 270 C va bosimi 4·105 N/m2. Agar ballondan gaz massasining yarmini chiqarib yuborsak, va temperaturani 120 C gacha pasaytirsak, bosim (N/m2) qanday bo’ladi?

A) 0,8·106 B) 1,9·105 C) 3,1·106 D) 2,7·105

10. 9 N taranglikka chiday oladigan ip vositasida 300 g massali yuk ko’tarilmoqda. Ip uzilib ketmasligi uchun dastlab tinch turgan yukni 10 sm balandlikka qanday eng kichik vaqt ichida (ms) ko’tarish mumkin? g=10 m/s2.

A) 85 B)100 C) 70 D) 120

11. Tomoni a bo`lgan kvadratning uchlarida ketma-ket joylashgan q, 2q, 3q, 4q nuqtaviy zaryadlar joylashgan. Zaryadi 4q, massasi m bo`lgan zarra bo`shatib yuborilsa, u qanday maksimal tezlikka erishadi?A) B)

C) D)
12. Rasmda ko`rsatilgsn zanjirdagi ideal ampermetr ko`rsatkichini aniqlang (A)?

A) 6 B) 8 C) 12 D) 3

13. m1=200 g va m2=300 g massali jismlar silliq gorizontal sirtda ip yordamida bir-biriga biriktirilgan. Agar ikkinchi jismga 2N kuch gorizontga nisbatan 600 burchak ostida ta`sir etsa ipdagi taranglik kuchini qiymatini toping (N)?

A) 0,6 B) 1 C) 0 D) 0,414. . Uzunligi 80 sm massasi 200 g bo`lgan to`g`ri o`tkazgichni induksiyasi B=2 T bo`lgan bir jinsli magnit maydonga rasmdagidek ip yordamida osib qo`yilgan (uning bir uchi tayanchda turibti). Agar o`tkazgichdan I=0,5 A tok o`tishni boshlasa, ipning taranglik kuchini toping(N)?

A) 1,4 B) 0 C) 0,6 D) 115. Yer sirtiga keladigan quyosh nurlari energiyasining maksimumiga to`g`ri keladigan to`lqin uzunlik 0,47 mkm ga teng. Vin doimiysi b=2,9∙10-3 m∙K bo`lsa quyosh sirtidagi absolut temperaturani toping (K)? A) 5250 B) 7280 C) 4500 D) 6170
Tuzuvchi: Axmedova N.

Download 87.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling