Ikp uchun "16" raqami nimani ifodalaydi?: Nominal tokni


Download 37.08 Kb.
Sana20.09.2020
Hajmi37.08 Kb.

IKP uchun “16” raqami nimani ifodalaydi?:

Nominal tokni

Pechp quvvatini

Nominal kuchlanilishni

Pechp sig‘imini
300A tok kuchi uchun yorug‘lik filtrini tanglang?

S2
30 gradus burchak ostida valiklarni eritib qoplash uchun tok kuchini tanlang?

J=Kd10%
5 mm diametrli elektrod uchun tok kuchini belgilang?

250-300A
6mm qalinlikdagi metall taxta uchun elektrod diametrini tanlang?

5
Agregatning nominal toki 250 A bo‘lgan ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

100-500A
Alyuminiy eritish uchun belgilangan IKPning prinsipial sxemasida qaysi qurilma quvvatni o‘zgartirish (boshqarish) uchun mo‘ljallangan?

Avtotransformator
Asbest qanday materiallar toifasiga kiradi?

O‘tga chidamli material


Baland chastota ITPlari qanday tok manbasidan iste’mollanadi?

Mashina generatorlaridan


Baland chastota ITPlari quyidagi chastotalarning qaysi birida ishlaydi?

500-10000Gs


Bevosita qizdirish

Materialdan bevosita elektr toki o‘tishida issiqlik ajralib chiqishga asoslangan0


Bevosita qizdirish qurilmasining asosiy qismlari nimadan iborat?

Pasaytiruvchi transformator, tok keltirgich, kontakt qurilmasi, kontaktlarni siqish qurilmasi, qizdirish protsessini avtomatik rostlash va issiqlikni nazorat qiluvchi priborlar


Burchakli birikmalarni payvandlashda elektrodning qiyalik burchagi qanday bo‘lishi kerak?

45

75125

60
Burchakli birikmalarni payvandlashning eng yaxshi usulini ayting?

Qayiqsimon
Chokli payvandlash qurilmalari (mashina-lari) bir necha turlarga bo‘linadi Turlarga bo‘lishning quyidagi belgilaridan qaysi biri noto‘g‘ri?

Joylashtirish tartibiga ko‘ra


Davriy ishlovchi pechlar

kamerali, rolgangli, qalpoqli, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar

kamerali, shaxtali, turtish, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar

kamerali, shaxtali, qalpoqli, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar

kamerali, konveyerli, qalpoqli, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar
Detallar qismini o‘zaro yaxlit tutashtirish yoy yordamida eritish orqali bajarish jarayoni qanday ataladi?

Issiqlik ishlovi berish

Elektr yoy payvandlash

Elektroliz

Metallarni eritish
Detallarning tutashgan yuzalari bo‘ylab to‘liq payvandlanishi kontkatli payvandlashning qanday turiga to‘g‘ri keladi?

Chokli


Nuqtaviy

Rolikli


Kataklar bo‘ylab
Diametri 5 mm li elektrod uchun tok kuchini belgilang?

250-300A
Dielektrik qizdirish qurilmalari nima maqsadlarda qo‘llaniladi ?

yarim o‘tkazgichlar va dielektriklarga termik ishlov berish, laklangan sirtlarni quritish, plastik materiallarni payvandlash, mevalarni tayyorlash, oziq ovqat mahsulotlarini konservalash, hasharotlarni yo‘qotish.
Dielektrik qizdirish qurilmalarida issiqlik energiyasi nimaning hisobiga ajraladi?

Mahsulot materialining krisstall panjarasi strukturasining o‘zgarishi hisobiga

Elektr qarshiligi hisobiga

Fotoeffekt hisobiga

Induksion toklar hisobiga
Ekspluatasion qisqa tutashuv toklar qiymatini quyidagilarning qaysi biri cheklaydi?

“Qisqa tarmoq”

Asosiy tarmoq

Pech transformatorining RPNi

Reaktor
Elektr payvandlash agregatining nominal toki 350A bo‘lgan ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

300-500A
Elektr pechlarida bevosita qizdirish qurilmasining asosiy qismlari nimadan iborat?

Pasaytiruvchi transformator, tok keltirgich, kontakt qurilmasi, kontaktlarni siqish qurilmasi, qizdirish protsessini avtomatik rostlash va issiqlikni nazorat qiluvchi priborlar
Elektr pechlarida haroratni o‘lchash prinsiplarini ko‘rsating

hajmiy va chizigiy kengayish, jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

hajmiy va chizigiy kengayish, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

hajmiy va chizigiy kengayish, jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi
Elektr pechlarida Xromel – alyumel termoelement bilan qancha haroratni o‘lchash mumkin?

9000S va qisqa muddatda 12000S gacha o‘lchaydi

11000S va qisqa muddatda 13000S gacha o‘lchaydi

13000S va qisqa muddatda 13000S gacha o‘lchaydi

10000S va qisqa muddatda 13000S gacha o‘lchaydi
Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga nimalar kiradi?

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga olovbardosh materiallar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga metallar, yarim o‘tkazgichlar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga yarim o‘tkazgichlar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga metallar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi
Elektr qarshilik pechlari quvvatini rostlash usullari

ikki pozitsiyali, uch pozitsiyali, impulsli


Elektr shlakli kayta quyish qurilmasining asosiy elementlari nimalardan iborat ?

katalizator (mis suv bilan sovutiladigan truba), vanna, slitok, taglik


Elektr termiya nima?

Metallarni qizitish, toblash va sovutish

Qizdirib suyuq holatga keltirish

Metallarni ishlov berishga tayyorlash

Metallarni qizdirib yangi metal yaratish
Elektr yoy pechining asosiy elementlari nimalardan iborat?

yuqori voltli shinalar, ajratgich, o‘chirgich (vыklyuchatel), reaktor, pech transformatori, o‘lchov transformatorlari, qisqa tarmoq, quvvat rostlagich, nazorat asboblari.


Elektr yoy pechlarida kuzatiladigan eksplua-tasion qisqa tutashuv toklar qiymatini quyidagilarning qaysi biri cheklaydi?

Reaktor


“Qisqa tarmoq”

Asosiy tarmoq

Pech transformatorining RPNi
Elektr yoy pechlarining elektr ta’minoti tizimidagi transforma-torning ikkilamchi chulg‘amidan elektrod-largacha bo‘lgan tarmoq qanday ataladi?

Qisqa tarmoq

Assiy (kuch) zanjiri

Ta’minlash zanjiri

Elekt uzatish tarmog‘i
Elektr yoy razryadini quyidagilarning qaysi biri to‘la xarakterlaydi?
Tok zichligi- Kuchlanishning tushishi-100V Harorat-1000K
Tok zichligi-100 Kuchlanishning tushishi-1000V Harorat-1000K

Tok zichligi- Kuchlanishning tushishi-20VHarorat-(3-5) K


Tok zichligi-1000 Kuchlanishning tushishi-100V Harorat-300K

Elektr yoyi hosil bo‘lishi va yoyni barqaror yonishini ta’minlash uchun yoy zanjiriga unga ketma-ket qilib quyidagilarning qaysi biri ulanadi?

Reaktor
Elektr yoyi yordamida eritish orqali detallar qismini o‘zaro yaxlit tutashtirish jarayoni qanday ataladi?

Elektr yoy payvandlash


Elektr yoyining barqaror yonishining ta’minlash uchun quyidagilarning qaysi biri zanjirga ulanishi kerak?

Drosselp


Ballast qarshilik

Avtotransformator

Generator
Elektrod diametrini qanday parametrlarga qarab tanlanadi

metalni qalinligiga qarab

metal formasiga qarab

po‘lat markasiga qarab

metal eniga qarab
Elektrodlar yaqinida mis ionlari konsentrat-siyasini tenglashtirish va zarur harorat qiymatini ta’minlash uchun qanday chora ko‘riladi?

Elektrolitning teskari sirkulyatsiyasini ta’minlash

Elektrolitning chiziqli sirkulyatsiyasini ta’minlash

Elektrolitning to‘g‘ri sirkulyatsiyasini ta’minlash

Elektrolitning aylanma sirkulyatsiyasini ta’minlash
Elektrodlardan energiya qanday tartibda tarqaladi (sarflanadi)?

Bug‘lanish va elektrodning erib parchalanishi orqali sarfiga ko‘ra

Elektronlar orqali energiyaning uzatilishiga ko‘ra

Elektroddan konveksiya orqali issiqlik energiyasining uzatilishi sababli

Issiqlik energiyasini nurlanish orqali tarqalishi sababli
Elektro-energiyani iste’molchiga yetkazib, shixtani eritgach, tayyor mahsulot olishga xizmat qiladigan elementni ko’rsating (Yoy pechida)

Induktor


Qizdiruvchi element

Elektrodlar

Yoy o‘chirish kamerasi
Elektrolitik dissotsiat-siya natijasida hosil bo‘lgan ionlar ta’sirida tok o‘tkazuvchan moddalar, qorishmalar va eritmalar qanday ataladi?

Elektrodlar

Elektrolitlar

Elektromagnitlar

O‘tkazgichlar
Elektrotermik qurilma nima?

Elektrotermik qurilma deganda elektrotermik jihoz, uning energiya manbasi va avtomatik boshqarish qurilmasidan iborat bo‘lgan kompleks nazarda tutiladi

Elektrotermik qurilma deganda elektrotermik jihoz nazarda tutiladi

Elektrotermik kurilma deganda energiya manbasi nazarda tutiladi

Elektrotermik kurilma deganda elektrotermik jixoz, uning avtomatik boshkarish kurilmasidan iborat bulgan kompleks nazarda tutiladi
Elektrotermiyada elektr energiyadan foydalanishning afzalligi

Boshqa energiyalarga nisbatan issiqlik energiyasiga aylantirishning kam harajatligi

Elektr tokini qulash osonligi

Boshqa energiyalarga nisbatan issiqlik energiyasiga har xil ko‘rinishda oson va silliq aylanishi va rostlanishi

Elektr tokining boshqa energiya manbalariga nisbatan arzonligi
EQPlari past harorat qanday qiymatlardagi haroratga mo‘ljallangan?

1000-1500K

900-1000K

700-1200K

300-600K
EQPlari urta harorat qanday qiymatdagi haroratga mo‘ljallangan?

2000-2700K

2000-2500K

5000-5600K

1000-1600K
ETQ larning asosiy ishlash usullari

Tokning issiqlik va kimyoviy ta’sirida, impulsli va ultratovush ta’sirida, elektr maydon energiyasi ta’sirida

Elektr toki, mexanik kuch, zarbli yuk, atomlar harakati

Kimyoviy reaksiyalar va mexanik kuch

Atrof muhit, qushimcha issiqlik, qisqa tutashuv ta’sirida
EYoP kuzatiladigan ekspluatasion qisqa tutashuv toklar qiymatini quyidagilarning qaysi biri cheklaydi?

“Qisqa tarmoq”

Asosiy tarmoq

Pech transformatorining RPNi

Reaktor
EYoPlarining elektr ta’minoti tizimidagi transformatorning ikki-lamchi chulg‘amidan elektrodlargacha bo‘lgan tarmoq qanday ataladi?

Qisqa tarmoq

Assiy (kuch) zanjiri

Ta’minlash zanjiri

Elekt uzatish tarmog‘i
Fazodagi valiklar xolatini aytib bering?

tavrli, vertikal, gorizontal va ship

pastki, vertikal, gorizontal va burchak

pastki, vertikal, gorizontal va ship

pastki, ustma-ust, gorizontal va ship
Grafitdan yasalgan qizdiruvchi elementlar qanday ishchi harorat-larga mo‘ljallangan?

2000-2200K

1000-1500K

1000-2700K

2500-3000K
Haroratlarni o‘lchash va rostlash nima uchun kerak?

ETK lar samaradorligini oshirish uchun

ETK lar iste’mol EL-EN-NI iqtisod qilish uchun

ETK lar texnologik jarayonini tezlashtirish uchun

ETK lar texnologik jarayonini masofadan boshqarish uchun
Haroratni o‘lchash prinsiplari

hajmiy va chizigiy kengayish, jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

hajmiy va chizigiy kengayish, issiklik elektr yurituvchi kuchini hosil bo‘lishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi

hajmiy va chizigiy kengayish, jism qizdirilganda elektr karshiligini o‘zgarishi, jismlar kizdirilganda nurlanadigan energiya mikdorini o‘zgarishi
Haroratni o‘lchashda platinorodiy termoparasi bilan qancha haroratni o‘lchash mumkin?

13000S gacha qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi.

12000S gacha qiska muddatda 15000S haroratni o‘lchaydi

11000S gacha qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi

14000S gacha qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi
IKP ning kanali va shaxtasidagi metall xarorati farqi ta’siridan hosil bo‘luvchi effekt nomini ayting

Uyurma effekt

Issiqlik effekti

Salt yurish effekti

Qisish effekti
IKPlarda tarqalish oqimi va kanaldagi tokning o‘zaro ta’sirlashuvi natijasida hosil bo‘lgan effekt nomini ayting

Motor (markazdan qochish) effekti

Qisish effekti

Salt yurish effekti

Uyurma effekti
IKPlarda mangit oqimining shu oqimni hosil qiluvchi tok bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘ladigan effekt nomini ayting

Motor (markazdan qochish) effekti

Qisish effekti

Issiqlik effekti

Uyurma effekt
Induksion kanalli pech quvvat transformatorlardan quyidagi farqlari bor

Pechning futerovkasi kerakligi uchunkatta yoyiluvchan oqimi Fs bo‘lgani uchun cos? kichik bo‘ladi.

Yuza effekt ta’siri mavjud, chunki tokning o‘tish chuqurligi kanalning qalinligiga yaqinroq

Barcha javob to‘g‘ri

Ikkilamchi chulg‘am yuklanish bilan moslashtirilgan va bir o‘ramli birlamchi chulg‘amga nisbatan kichikroq balandlikka ega
Induksion pechlar qaysi rejimda ishlsydi

Davriy


Uzluksiz

Davriy va uzluksiz

Barcha javob to’g’ri
Induksion qizitish nimaga asoslangan?

Induktorning o‘zgaruvchan el. Maydonga joylashgan material-elektr tagnit energiyani yuritishiga asoslangan

Induktiv elektr maydonidagi materialning elektr energiyani yutishiga asoslangan
Induksion qurilmalarida qaysi chastotali manbalar qo‘llaniladi?

Sanoat chastotali (150Gs), o‘rta chastotali (150?10000Gs), yuqori chastotali (50?1000kGs)

Sanoat chastotali (50Gs), o‘rta chastotali (250?10000Gs), yuqori chastotali (50?1000kGs)

Sanoat chastotali (50Gs), o‘rta chastotali (150?10000Gs), yuqori chastotali (50?1000kGs)

Sanoat chastotali (50Gs), o‘rta chastotali (150?10000Gs), yuqori chastotali (50?1200kGs)
Induksion tigelli pechlar (ITP) qayerlarda qo‘llanadi?

qora va rangli metallarni eritish uchun

rangli metallarni eritish uchun

Induksion yuza effekti quyidagilarning qaysi biri ta’sirida kuzatiladi?

Motor (markazdan qochish) va issiqlik effektlari ta’sirida

Yuza va yaqinlik effektlari ta’sirida

Issiqlik va qisish effektlari ta’sirida

Uyurma va motor effektlari ta’sirida


Ish rejimi bo‘yicha davriy ishlovchi pechlar

kamerali, rolgangli, qalpoqli.

suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar

qalpoqli, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar

kamerali, shaxtali, qalpoqli, tagligi suriladigan pechlar, elevator va termik elektropech vannalar
Issiq bardosh materiallar?

Yuqori haroratlarda 1300-14000C mexanik mustahkamligini saqlay oladigan materiallar

Yuqori haroratlarda erimaydigan materiallar

1300-14000C haroratlarda bukiladi lekin cho‘zilmaydigan materiallar

Barcha metall materiallar
Issiqlik almashuv usuli qattiq jismlarda qanday ataladi?

Mexanik usul

Issiqlik o‘tkazuvchanlik

Konveksiya

Kombinasion usul
Issiqlik o‘tkazmaydigan materiallar

Yetarli olovbardoshlikka ega va kichik issiqlik o‘tkazuvchanlikka ega materiallar

Barcha g‘ovvak materiallar

Yingil va nometall materiallar

15800C Haroratda issiqlikni saqlovchi materiallar
Kanalsimon induksion pechlarning afzalliklari?

F.I.K va quvvat koeffitsienti yuqori, metall kam kuyadi, pech kanalida metallni elektrodinamik

vakuum mavjud, metall kam kuyadi, pech kanalida metallni elektrodinamik aralashishi mavjud

F.I.K yuqori, metall kam kuyadi, pech kanalida metallni elektrodinamik aralashishi mavjud

elektrodlar uzoq ishlaydi, metall kam kuyadi, pech kanalida metallni elektrodinamik aralashishi mavjud
Kanalsimon induksion pechning asosiy elementlari

qopqoq, pech vannasining futerovkasi,induksion birliklar (magnit o‘zak, induktor, kanal), tok keltirgichlar, engashtirish va quyish mexanizmi, sovutish sistemasi.

qopqoq, induksion birliklar (magnit o‘zak, induktor, kanal), tok keltirgichlar, engashtirish va quyish mexanizmi, sovutish sistemasi.

qopqoq, pech vannasining futerovkasi, tok keltirgichlar, engashtirish va quyish mexanizmi, sovutish sistemasi.

qopqoq, pech vannasining futerovkasi,induksion birliklar (magnit o‘zak, induktor, kanal), engashtirish va quyish mexanizmi, sovutish sistemasi.
Ko‘p postli payvandlash qurilmalarining afzalliklari nimadan iborat ?

Uskuna narxining birlik foydali maydonga to‘g‘ri keluvchi ekspluatatsiya sarflari pasayadi, ishlab chiqarish maydoni tejaladi, ekspluatatsiya paytida ishonchlilik oshadi.

Ishlab chiqarish maydoni tejaladi, ekspluatatsiya paytida ishonchlilik oshadi

Uskuna narxining birlik foydali maydonga to‘g‘ri keluvchi ekspluatatsiya sarflari pasayadi, ekspluatatsiya paytida ishonchlilik oshadi

Uskuna narxining birlik foydali maydonga to‘g‘ri keluvchi ekspluatatsiya sarflari pasayadi, ishlab chiqarish maydoni tejaladi.
Ko‘p postli payvandlash qurilmalarining kamchiliklari nimadan iborat ?

Statsionar qurilmada manevrlash juda kichik

Reostatlarda elektr energiyasi ko‘p isrof bo‘ladi.

Reostatlarda elektr energiyasi ko‘p isrof bo‘ladi, statsionar qurilmada manevrlash juda kichik.

Reostatlarda elektr energiyasi ko‘p isrof buladi, statsionar qurilmada manevrlash juda kichik, metall sachrashi ko‘p bo‘ladi.
Kontaktli elektr payvand-lash jarayonida tutash yuzalarning qizdirilishi nimaga bog‘liq?

Tok kuchiga


Kontaktli elektr payvandlash qurilmalari (mashinalari)ning quvvat koeffisienti qanday qiymatga ega?

0,5–0,6
Kontaktli payvandlash turlari

uchma-uch, nuktali, chokli
Kontaktli payvandlash jarayonida tutash yuzalarning qizdirilishi nimaga bog‘liq?

Tok kuchiga

Yuzalarga bosim berish kuchiga

Payvandlash tokiga qarshilikga

Yuzalar kontakt qarshiligiga
Kontaktli payvandlash qurilmalari (mashina-lari) ning quvvat koeffisienti qanday qiymatga ega?

0,5–0,6
Kontaktli payvandlashning qanday turiga metallarning tutashgan yuzalari bo‘ylab to‘liq payvandlanadi?

Rolikli
Kontaktli payvanlash-ning foydali ish koeffisentini oshirish uchun qanday shart bajarilishi kerak?

Manba kuchlanishi Uvx kichik bo‘lishi kerak

Payvandlash tokiga qarshilik Rd kichik bo‘lishi kerak

Bosish kuchi Fsj katta bo‘lishi kerak

Payvandlash toki uzoq vaqt ? davomida oqishi kerak
Kuchlanish ostidagi elektrodlar o‘zaro tutashuvi natijasida hosil bo‘lgan o‘tish kontaktida ajralgan issiqlik energiyasi ta’sirida elektrodning erishi natijasida qanday jarayon amalga oshadi?

Yoy quvvatining oshishi

Yoyning hosil bo‘lishi

Yoy quvvatining pasayishi

Yoyning o‘chishi
Metall yuzalarini tutashtirish usullariga ko‘ra kontaktli payvandlashning bir necha turlari mavjud Quyidagi javoblarning qaysi biri bunday turlar toifasiga kirmaydi?

Butun yuza bo‘ylab bosim ostida

Chokli payvandlash (stikovaya)

Nuqtaviy payvandlash (tochechnaya)

Rolikli payvandlash (rolikovaya)
Metallarga issiqlik ishlovi berish inert gaz sharoitidagi plazma oqimi bilan birlashgan elektr yoyi ta’sirida amalga oshirildigan pechni ko’rsating

Bilvosita yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari

Bevosita yoy pechlari
Metallarning tutashgan yuzalari bo‘ylab to‘liq payvandlanishi kontkatli payvandlashning qanday turiga to‘g‘ri keladi?

Chokli


Rolikli

Nuqtaviy


Kataklar bo‘ylab
Moddalar agregat holatlari

Parchalangan, bug‘ aralashmali, pukak

Qattiq, gaz, suyuq

Kristal, bug‘ aralashmali

Qattiq, gaz, suyuq, plazma
Nixrom, fehralp kabi o‘tkazgichlardan yasalgan qizdiruvchi elementlar qaysi haro-ratgacha mo‘ljallangan?

1700 Kgacha

1500 Kgacha

1200Kgacha

3000Kgacha
Nominal toki 200 A bo‘lgan payvandlash agregatining ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

100-200A


50-200A

100-350A


80-250A
Nominal toki 250 A bo‘lgan payvandlash agregati ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

50-200A


100-200A

100-500A


100-350A
Nominal toki 350A bo‘lgan payvandlash agregati ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

300-500A


100-350A

50-200A


80-250A
Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi nimaga asoslangan?

Jism harorati bilan uning uzunligi orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan u nurlantiradigan energiya miqdori orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan uning qarshiligi orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan uning hajmi orasidagi bog‘lanishga
O‘rta harorat EQPlari qanday qiymatdagi haroratga mo‘ljal-langan?

1000-1600K

2000-2700K

2000-2500K

5000-5600K
O‘rta harorat qizdiruvchi elementlari haroratning qanday qiymatlariga mo‘ljal-langan?

1000-1500K

1000-1200K

2000-2500K

900-1300K
O‘ta yuqori darajada o‘tga chidmli materiallar quyidagi haroratlarning qaysi biriga mo‘ljallangan?

5000Kdan yuqori

1000Kdan yuqori

3000Kdan yuqori

1500Kdan yuqori
O‘tga chidamli materiallar quyidagi haroratlarning qaysi biriga mo‘ljallangan?

1580-1770K

1770-2000K

1500-1600K

1780-2780K
O‘tga chidamli materi-allarning haroratning keskin o‘zgarishlariga mexanik jixatdan yemirilmay bardosh berish qobiliyatiga qo‘yilgan talab qanday ataladi?

O‘tga chidamlilik

Kimyoviy jixatdan neytrallik

Termik barqarorlik

Kichik elektr o‘tkazuvchanlik
O‘tga chidamli mate-riallarning ishchi haro-ratlarda tok o‘tkazmas-ligiga yoki kam miqdorda tok o‘tkazish-ga qo‘yiladigan talab qanday ataladi?

Kichik tok o‘tkazuvchanlik

Mexanik jixatdan bikirlik

Kimyoviy jixatdan neytrallik

O‘tga chidamlilik
O‘tga chidamli materi-allarning kimyoviy jixatdan erroziyaga uchramasligiga qo‘yi-ladigan talab qanday ataladi?

Kimyoviy jixatdan neytrallik

Kichik elektr o‘tkazuvchanlik

O‘tga chidamlilik

Mexanik jixatdan bikirlik
O‘tga chidamli materiallarning pech kamerasi devorlarini (futerovk xaddan ziyod oshirmay issiqlik energiyasi yo‘qolishini kamaytirishga qo‘yilgan talab qanday ataladi?

Kichik issiqlik o‘tkazuvchanlik

Kichik elektr o‘tkazuvchanlik

Kimyoviy jixatdan neytrallik

Termik barqarorlik
O‘tga chidamli materiallarning yuqori harorat sharoitida sezilarli mexanik yuklamalarga bardosh berishiga qo‘yilgan talab qanday ataladi?

O‘tga chidamlilik

Mexanik jixatdan bikirlik

Kimyoviy jihatdan neytrallik

Termik barqarorlik
O‘tga chidamli materiallarning yuqori haroratlarga bardosh berib deformatsiyaga uchramasligiga qo‘yilgan talab qanday ataladi?

Kichik elektr o‘tkazuvchanlik

Mexanik jixatdan bikirlik

Termik barqarorlik

O‘tga chidamlilik
O‘tkazgich diametrining qaysi qiymatlarida simdan yasalgan zig-zag turdagi qizdiruvchi element konstruksiyasi tanlanadi?

d<5mm


d>9mm

d>90mm


5O‘zgaruvchan tokda ishlovchi payvandlash agregatlari texnik – iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha qator afzalliklarga bo‘lishining sababi nima?

payvandlash tok manbasining narxi arzon, qurilma soddaligi va yuqori darajadagi ishonchlilikka egaligi tufayli, unga xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash uchun zarur ekspluatatsiya sarflari kam buladi, har bitta payvand qilinadigan maxsulotga ketadigan elektr energiyasi sarfi kam buladi.

qurilma soddaligi va yuqori darajadagi ishonchlilikka egaligi tufayli, unga xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash uchun zarur ekspluatatsiya sarflari kam buladi, har bitta payvand qilinadigan maxsulotga ketadigan elektr energiyasi sarfi kam buladi.

payvandlash tok manbasining narxi arzon, har bitta payvand qilinadigan maxsulotga ketadigan elektr energiyasi sarfi kam buladi.

payvandlash tok manbasining narxi arzon, qurilma soddaligi va yuqori darajadagi ishonchlilikka egaligi tufayli, unga xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash uchun zarur ekspluatatsiya sarflari kam buladi.
O‘zgaruvchan tokda qaysi ta’minlash manbai ishlaydi?

payvandlash agregati

payvandlash transformatori

payvandlash generatori

payvandlash to‘g‘rilagichi
Olovbardosh materiallarning asosiy komponentlari nima ?

osh tuzi (NaCl), glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO)

glinozem (Al2O3), osh tuzi (NaCl), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO)

glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO)

glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2), osh tuzi (NaCl) va magniy oksidi (MgO
Past harorat EQPlari qanday qiymatlardagi haroratga mo‘ljallan-gan?

1000-1500K

700-1200K

900-1000K

300-650K
Past harorat qizdiruvchi elementlari haroratning qanday qiymatlariga mo‘ljallangan?

700-800K


300-200K

600-800K


500-700K
Pastki holatda burchakli birikmalarni payvandlashda elektrodning qiyalik burchagi qanday bo‘lishi kerak?

75

12545

60
Pastki holatda burchakli birikmalarni payvandlashda elektrodning tebranma harakatlarini ayting?

Uchburchak

egri-to‘g‘ri (zig-zag)

Spiral

sakkizlik (sakkiz raqami kabi)


Pastki holatda burchakli birikmalarni payvandlashning eng yaxshi usulini ayting?

ustma-ust

uchma-uch

Qayiqsimon

Sakkizlik
Payvandlanayotgan ikki detalni payvandlash yuzalaridan aylanayot-gan roliklar orqali tok uzatish natijasida amalga oshirilayotgan payvandlash qanday ataladi?

Rolikli
Payvandlash agrega-tining generatori kuchlanishi 60 V yoy kuchlanishi 20 V bo‘lsa, ballast qarshiligining kuchlanishi nimaga teng?

3V

80V


03V

40V
Payvandlash agregat-larida elektr yoyining barqaror yonishining ta’minlash uchun quyidagilarning qaysi biri zanjirga ulanishi kerak?

Drosselp

Ballast qarshilik

Avtotransformator

Generator


Payvandlash jarayonida tutash yuzalarning qizdirilishi nimaga bog‘liq?

Yuzalar kontakt qarshiligiga

Yuzalarga bosim berish kuchiga

Payvandlash tokiga qarshilikga

Tok kuchiga
Payvandlash qurilmalarida (ko‘p postli) transformatorning ko‘p postli ikkilamchi chulg‘amidagi faza kuchlanishi miqdorining to‘g‘ri qiymatini ko‘rsating

80-100V


100-120V

20-25V


65-70V
Payvandlash qurilmala-rining elektrodlaridagi kuchlanish qanday qiymatlarga ega bo‘lishi kerak?

30-50V


6-15V

30-35V


20-25V
Elektr payvandlash qurilmalarining elektrodlaridagi kuchlanish qanday?

30-35V


30-50V

6-15V


20-25V
Payvandlashda elektrodning tebranma harakatlarini ayting?

Sakkizlik

Spiral

Uchburchakzig-zag
Payvandlashda nominal toki 200 A bo‘lgan ballast qarshiligining tokini o‘zgartirish chegaralari nimaga teng?

100-200A


50-200A

80-250A


100-350A
Pechlarda valiklarni tozalash uchun qanday asboblar ishlatiladi?

shlak ajratuvchi bolg‘a, metall cho‘tka

shlak ajratuvchi bolg‘a, zubilo

bolg‘a, zubilo

egov, zubilo
Pechsozlikda ishlatiladigan materiallarni ko‘rsating?

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga olovbardosh materiallar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga yarim o‘tkazgichlar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

lektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga metallar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi

E Elektr pechsozlikda ishlatiladigan materiallarga metallar, yarim o‘tkazgichlar, issiklikdan izolyasiyalovchi materiallar va kizitish elementlari kiradi
Pirometrlarining ishlash prinsipi nimaga asoslangan?

Jism harorati bilan uning tulqin uzunligi orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan u nurlantiradigan energiya miqdori orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan uning qarshiligi orasidagi bog‘lanishga

Jism harorati bilan uning hajmi orasidagi bog‘lanishga
Platinorodiy termoparasi bilan qancha haroratni o‘lchash mumkin?

Platinorodiy termoparasi 13000S gacha bo‘lgan haroratni va qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi.

Platinorodiy termoparasi 12000S gacha bo‘lgan haroratni va qiska muddatda 15000S haroratni o‘lchaydi

Platinorodiy termoparasi 11000S gacha bo‘lgan haroratni va qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi

Platinorodiy termoparasi 14000S gacha bo‘lgan haroratni va qiska muddatda 16000S haroratni o‘lchaydi
Po‘lat o‘zakli induksion pechning kanal qismi o‘zidan nimani ifodalaydi?

Ikkilamchi chulg‘amni


Qalinligi 6mm metall uchun elektrod diametrini tanlang?

5
Qanaka qurilmalarda elektr energiyasi xarakatdagi zarrachalar energiyasiga aylantiriladi?

Ulptrotovush qurilmalarida

Elektrofizik qurilmalarda

Elektrokimyoviy qurilmalarda

Elektrotermik qurilmalarda


Qanday element elektr yoy pechlarida elektro-energiyani iste’molchiga yetkazib, shixtani eritgach, tayyor mahsulot olishga xizmat qiladi?

Nduktor
Qanday turdagi pech-larda metallarga issiqlik ishlovi berish inert gaz sharoitidagi plazma oqimi bilan birlashgan elektr yoyi ta’sirida amalga oshiriladi?

Bilvosita yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Bevosita yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari


Qanday turdagi pech-larda yoy elektr o‘tkazuvchan shixta ostida yonadi?

Qarshilik yoy pechlari

Bevosita yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari
Qanday turdagi pech-larda yoy elektrodlar va eritilayotgan mahsulot o‘rtasida yonadi?

Vakuum yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari

Bevosita yoy pechlari
Qanday turdagi pech-larda yoy eritilayotgan materiallar ustida joy-lashgan elektrodlar ora-sida yonib, yoy issiqligi mahsulotga nurlanish orqali uzatiladi?

Bilvosita elektr yoy pechlari

Qarshilik elektr yoy pechlari

Bevosita elektr yoy pechlari

Vakuum yoy pechlari
Qanday turdagi pech-larda yoy inert gaz yoki past bosimdagi erigan metall joylashgan vanna va sarflanuvchan elektrodlar orasida hosil bo‘ladi (yonadi)?

Vakuum yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari
Qarshilik elektr pechlarining ish holatlari

Uzluksiz, davriy, davrda ishlash

Barcha qarshilik pechlar uzluksiz ishlashga mo‘ljallanadi

100kVt quvvatli qarshilik pechlar davri ish holatga ega

Faqat 100 kVt danyuqori quvvatli pechlar uzluksiz va davriy ishlash holatiga ega
Qarshilik pechlar texnologik jarayonini avtomatlashtirish

Texnologik jarayonini tezlashtirish va EL-EN-NI tejash maqsadida

Texnologik jarayon samarali bajarilishini ta’minlash va sifatli mahsulot olish uchun

K. pechlar ishlash davomiyligini ortishi uchun

K. pechlar ishlashini to‘g‘ri rejalashtirish uchun
Qattiq jismlarda issiqlik almashuv usuli qanday ataladi?

Mexanik usul

Konveksiya

Issiqlik o‘tkazuvchanlik

Kombinasion usul
Qaysi holatda burchak choklarni bir qatlam bilan bajariladi?

kateti 5mmgacha bo‘lgani

kateti 10mmgacha bo‘lgani

kateti 20mmgacha bo‘lgani

kateti 15mmgacha bo‘lgani
Qaysi holatda chok ildizi payvandlanmay (neprovar) qolishi mumkin?

yopiq elektrod bilan payvandlashda

vertikal elektrod bilan payvandlashda

qiya elektrod bilan payvandlashda

«qayiqsimon» shaklda payvandlashda
Qaysi holatda mahsulot ideal qizdirilgan hisoblanadi?

Kichik miqdordagi quvvat sarflanganda

Qisqa vaqt ichida qizdirish amalga oshirilganda

Issiqlik energiya yo‘qolishi nolga teng bo‘lganda

Kichik kattalikdagi mahsulot qizdirilganda
Qaysi javobda VYoPlari tok manbalarining xarakteristikasi toifasiga kirmaydigan element kursatilgan?

Tok silkinib o‘zgarishining kichik qiymatlari

Yoyning kichik elektr qarshiligi

Quvvatni boshqarish diapazoni (chegarasining) kattaligi (kengligi)

Quvvatni belgilangan qiymatda yuqori aniqlikda ushlab turish imkoniyati
Qaysi parametrlarga qarab elektrod diametri tanlanadi

Metalni qalinligiga qarab

po‘lat markasiga qarab

Metalni formasiga qarab

Metalni eniga qarab
Qaysi ta’minlash manbai o‘zgaruvchan tok uchun ishlaydi?

payvandlash transformatori

payvandlash to‘g‘rilagichi

payvandlash generatori

payvandlash agregati
Qaysi turdagi pechlarda metallarga issiqlik ishlovi berish inert gaz sharoitidagi plazma oqimi bilan birlashgan elektr yoyi ta’sirida amalga oshiriladi?

Plazmali yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Bevosita yoy pechlari
Qaysi turdagi pechlarda yoy inert gaz yoki past bosimdagi erigan metall joylashgan vanna va sarflanuvchan elektrod-lar orasida hosil bo‘ladi (yonadi)?

Vakuum yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari
Qaysida chok ildizi payvandlanmay qolishi mumkin?

«qayiqsimon» shaklda payvandlashda

yopiq elektrod bilan payvandlashda

vertikal elektrod bilan payvandlashda

qiya elektrod bilan payvandlash
Qizdirish elementlar

Asinxron, Fexral, molibdan, tantal, niobiy


Qizdirish elementlar materiallari

Issiq bardosh, yuqori solish elektr qarshilikli, harorat koeffitsientli, elektr o‘zgarmas qarshilikli materiallar

Issiq bardosh va yuqori haroratlarda buzilmaydigan metall materiallar

Barcha yuqori haroratga bardoshli materiallar

Katta o‘tkazuvchanlikka ega yuqori haroratga chilamli materiallar
Qizdirish pechlar ta’minot manbalari

100kVt quvvatgacha bir fazali va 100 kVt dan yuqori pechlar o‘z fazali manbalardan ta’minlanadi

Barcha qarshilik pechlari bir fazali elektr ta’minot manbadan ta’minlanadi

Barcha qarshilik pechlari fazalar aro yuklanish bir xil bo‘lishi uchun uch fazali ta’minot manbadan ta’minlanadi

Necha fazali elektr ta’minot manba talab qilinishiga ko‘ra ta’minlanadi
Quyidagi afzalliklardan qaysinisi ITPlarining afzalliklari majmuiga kirmaydi?

Detallarning faqat belgilangan qismini qizdirish imkoniyati

Qisqa vaqt ichida yuqori haroratlarga erishish

Qizdirish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati

Qurilmani o‘rnatish uchun nisbatan kichik maydon talab qilininshi
Quyidagi bog‘lnish grafigi EQPning qaysi ish rejimini ifodalaydi?

Belgilangan xaroratda toblashrejimini

Qizdirish rejimini

Ma’sulotni sovutish rejimini

Kotish texnologik jarayonni
Quyidagi keltirilgan talablarning qaysi biri elektrokimyoviy ishlov berish qurilmalarining tok manbalariga qo‘yil-gan talablarga to‘g‘ri kelmaydi?

Elektrodlarning yemirilishiga yo‘l qo‘ymaslik

Talab qilingan aniqlik va ishlov berish barqarorligini ta’minalash

Bosqichma-bosqich va ravon boshqarishni ta’minlash

Faqat o‘zgarmas tokda ishlashni ta’minlash
Quyidagi materiallardan olovbardosh materiallarning asosiy komponentlari qaysi?

glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO)

osh tuzi (NaCl), glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO)

glinozem (Al2O3), osh tuzi (NaCl), kremnezem (SiO2) va magniy oksidi (MgO

glinozem (Al2O3), kremnezem (SiO2), osh tuzi (NaCl) va magniy oksidi (MgO
Quyidagi rasmda qaysi turdagi EQP ifodalangan?

Shaxta turdagi

Kalpok turdagi

Elevator turdagi

Kamerali
Quyidagi rasmda qaysi turdagi EQP ifodalangan?

Kalpok turdagi

Elevator turdagi

Kamerali


Shaxta turdagi
Quyidagi rasmda qaysi turdagi EQP ifodalangan?

Kamerali


Elevator turdagi

Kamerali


Shaxta turdagi
Quyidagi rasmda qaysi turdagi EQP ifodalangan?

Tunnel turidagi

Elevator turdagi

Kamerali


Shaxta turdagi
Quyidagilardan burchak choklarni bir qatlam bilan bajariladiganini ko’rsating?

kateti 15mmgacha bo‘lgani

kateti 10mmgacha bo‘lgani

kateti 5mmgacha bo‘lgani

kateti 20mmgacha bo‘lgani
Quyidagilarning qaysi biri elektr yoy pechlarida elektroener-giyani iste’molchiga yetkazib, shixtani eritgach, tayyor mahsulot olishga xizmat qiladi?

Nduktor


Yoy o‘chirish kamerasi

Elektrodlar

Qizdiruvchi element
Quyidagilarning qaysi biri elevator pechlarini tavsiflaydi

G=10m R=600kVt T=2000Kgacha

G=nm R=100kVt T=1000Kgacha

G=100nm R=200kVt T=2000Kgacha

G=1000nm R=600kVt T=700Kgacha
Quyidagilarning qaysi biri VYoPlari tok manbalarining xarakteristikasi toifasiga kirmaydi?

Tok silkinib o‘zgarishining kichik qiymatlari

Yoyning kichik elektr qarshiligi

Quvvatni boshqarish diapazoni (chegarasining) kattaligi (kengligi)

Quvvatni belgilangan qiymatda yuqori aniqlikda ushlab turish imkoniyati
Rasmda ifodalangan termoparadagi A nuqtasi qanday ataladi?

Payvand nuktasi

Qizish nuktasi

Sovuk payvand nuktasi

Tutash nuktasi
Rudnotermik pechlardagi protsesslarning elektr energiyasi iste’moli juda katta bo‘lishiga sabab nima?ishlov beriladigan materiallarning erish temperaturasi yukori, qator rudalar bo‘sh moddalar bilan ifloslangan bo‘lib, ularni ajratish va shlakka aylantirish uchun qo‘shimcha elektr energiyasini sarf qilishga to‘g‘ri keladi,

rudnotermik protsesslarda issiqlik yutish bilan amalga oshuvchi reaksiyalar ustunlik qiladi

rudnotermik protsesslar uchun ishlab chikarishning katta xajmi mos keladi

ishlov beriladigan materiallarning erish temperaturasi yukori


Sanoat chastotasida ishlaydigan ITPlar qanday tok manbasidan iste’mollanadi?

Transformator va avtotransformator orqali

Elektr ta’minoti tizimidan
Sarflanuvchan elektrodlarni tok bilan ta’minlab, ushlab turuvchan va xarakatga keltiruvchan element qanday ataladi?

Shtok


Ishchi kamera

Poddon


Kristalizator
Shisha va tola aralashmasi (steklovat qanday material toifasiga kiradi?

Issiqlik izolyatsion material


Sim diametrining qaysi qiymatlarida lentasimon o‘tkazgichdan yasalgan zig-zag turdagi qizdiruvchi element konstruksiyasi tanlanadi?

5


d<5mm

“d”ning turli qiymatlarida

d>9mm
Sirtiy toblash qurilmalarida toblash qatlami chuqurligi qaysi oraliqda beriladi ?

Zk =(0,007 - 0,15) d0

Zk =(0,008 - 0,19) d0

Zk =(0,006 - 0,17) d0

Zk =(0,005 - 0,20) d0
Spektrning ko‘rinar va ko‘rinmas qismlarida issiqlik uzatish usuli qanday ataladi?

Nurli issiqlik almashuv usuli

Konveksiya usuli

Issiqlik o‘tkazuvchanlik

Mexanik usul
Suv bilan sovutilishga mo‘ljallan-gan bo‘lib, silindrik formaga ega qism qaysi (Vakuumli yoy pechi)?

Poddon


Kristalizator

Sarflanuvchan elektrodlar

Shtok
Termik bardoshlik materiallar

1600-33000C haroratlarda buzilmasdan haroratning keskin o‘zgarishlariga chidash layoqati

15800C dan yuqori haroratlarda ishlay oladigan materiallar

20000C va undan yuqori haroratlarda erimaydigan materiallar

YUqori haroratlarda o‘z shaklini qayta tiklay oladigan materiallar
Tigel pechlarining afzalliklari

YUqori xaroratlarga oson erishish, elektrodlar bilan tutashishning yo‘qligi, erigan metall intensiv aralashadi, oksidlanish juda oz mikdorda va kuyish juda kam, eritish protsessini vakuumda va neytral muhitda amalga oshirish imkoniyati bor, futerovka qizib ketish xoli yo‘q


Tigel xajmiga ko‘ra “qoldiq metall” necha foizni tashkil qiladi?

25 -30
Tok manbalarining xarakteristikasi toifasiga kirmaydigan element kursatilgan (VyoP)?

Tok silkinib o‘zgarishining kichik qiymatlari

Quvvatni belgilangan qiymatda yuqori aniqlikda ushlab turish imkoniyati

Quvvatni boshqarish diapazoni kattaligi

Yoyning kichik elektr qarshiligi


Transformatorning ikki-lamchi chulg‘amidan elektrodlargacha bo‘lgan tarmoq qanday ataladi (Yoy pechida)?

Qisqa tarmoq

Assiy (kuch) zanjiri

Ta’minlash zanjiri

Elekt uzatish tarmog‘i
Turtish pechlarining ishchi harorati

1050 0C gacha

950 0C gacha

1000 0C gacha

1200 0C gacha
Turtkili pechlarning quvvati

60 dan 1000 kVt

100 dan 500 kVt

500 kVt gacha

1000 kVt dan yoqori
Tuzilishiga ko‘ra induksion kanal tipidagi pechlar qanday qurilmani eslatadi?

Ikki chulg‘amli kuch transformatorini

Generatorni

Sinxron dvigatelpni

Asinxron dvigatelpni
Uzluksiz ishlovchi pechlar

konveyerli, turtish pechlari, rolgangli pechlar,barabanli, tortuvchi, eritish pechlari

konveyerli, kamerali, rolgangli pechlar,barabanli, tortuvchi, eritish pechlar

shaxtali, turtish pechlari, rolgangli pechlar,barabanli, tortuvchi, eritish pechlar

qalpoqli, turtish pechlari, rolgangli pechlar,barabanli, tortuvchi, eritish pechlar
Vakuum yoy pechi konstruksiyasining qaysi qismi suv bilan sovutilishga mo‘ljallanagan bo‘lib, silindrik formaga ega?

Kristalizator


Vakuum yoy pechlarida sarflanuvchan elektrodlarni tok bilan ta’minlab, ushlab turuvchan va xarakatga keltiruvchan element qanday ataladi?

Shtok
Vakuumli yoy pechlari qanday tokda ishlaydi ?

o‘zgarmas tokda
Valiklar xolatini aytib bering?

pastki, vertikal, gorizontal va burchak

tavrli, vertikal, gorizontal va ship

pastki, ustma-ust, gorizontal va ship

pastki, vertikal, gorizontal va ship
Valiklarni tozalash uchun qanday asboblar ishlatiladi?

shlak ajratuvchi bolgan, metall cho‘tka

bolg‘a, zubilo

egov, zubilo

shlak ajratuvchi bolg‘a, zubilo
VYoP konstruksiyasining qaysi qismi suv bilan sovutilishga mo‘ljallan-gan bo‘lib, silindrik formaga ega?

Kristalizator


VYoPda sarflanuvchan elektrodlarni tok bilan ta’minlab, ushlab turuvchan va xarakatga keltiruvchan element qanday ataladi?

Shtok
Xromel – alyumel termoelement bilan qancha haroratni o‘lchash mumkin?

Xromel – alyumel termometrlari haroratni 10000S va qisqa muddatda 13000S gacha o‘lchaydi
Yopiq, o‘zgaruvchan kesim yuzaga ega kanalli IKPlarda turli zichlikdagi toklarning o‘zaro ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan effekt nomini ayting

Uyurma effekt

Motor (markazdan qochish) effekti

Issiqlik effekti

Qisish effekti
Yoruglik spektrning ko‘rinar va ko‘rinmas qismlarida issiqlik uzatish usuli qanday ataladi?

Nurli issiqlik almashuv usuli

Konveksiya usuli

Issiqlik o‘tkazuvchanlik

Mexanik usul
Yoy inert gaz yoki past bosimdagi erigan metall joylashgan vanna va sarflanuvchan elektrod-lar orasida hosil bo‘ladigan pechni ko’rsating

Vakuum yoy pechlari

Bilvosita yoy pechlari

Qarshilik yoy pechlari

Plazmali yoy pechlari
Yoyi yordamida eritish orqali detallar qismini o‘zaro yaxlit tutashtirish jarayoni qanday ataladi?

Elektr yoy payvandlash

Metallarni eritish

Issiqlik ishlovi berish

Elektroliz
YOyli payvandlash manbalariga qanday talablar qo‘yiladi

YOy barkaror yonishi uchun iste’mol manbasining tashqi xarakteristikasi yoy statik xarakteristikasi formasiga mos kelishi zarur, manba salt ishlash kuchlanishi yoyning paydo bo‘lish kuchlanishidan yuqori bo‘lishi kerak, manba payvandlash tokini rostlash imkonini berishi kerak.


YOyli plazmotronlar qanday tiplarda bo‘ladi?

yuqori voltli (2000?6000V, 50?500A) va past voltli (100?800V, 2000?10000A)


Yuqori chastota ITPlari qanday tok manbasidan iste’mollanadi?

Magnetotronlar orqali


Yuqori chastota ITPlari quyidagi chastotalarning qaysi birida ishlaydi?

50-400kGs

50-100kGs

500kGsdan yuqori

100-200kGs
Yuqori chastotali dielektrik qizdirish qurilmalarining chastotasi nimaga teng?

50Mgs va undan yuqori

75Mgs va undan yuqori

25Mgs va undan yuqori

100Mgs va undan yuqori
Yuqori darajada o‘tga chidamli materiallar quyidagi haroratlarning qaysi biriga mo‘ljallangan?

2000Kdan yuqori


Yuqori harorat EQPlari qanday qiymatdagi haroratga mo‘ljal-langan?

1600Kdan yuqori

2000Kdan yuqori

1000Kdan yuqori

5000Kdan yuqori
Yuqori harorat qizdiruvchi elementlari haroratning qanday qiymatlariga mo‘ljal-langan?

2500-3300K

5000-5500K

3000-3500K6000-6300K
Download 37.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling