Informatika o’qitish metodikasi 4-kurs


Download 79.14 Kb.
bet1/3
Sana12.03.2020
Hajmi79.14 Kb.
  1   2   3

INFORMATIKA O’QITISH METODIKASI

4-kurs
№1 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-3Kommunikativ kompetensiya …

ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

№ 2 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-3Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi …

mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

№3 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi.

Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2


«Informatika o‘qitish metodikasi» fan sifatida qachondan boshlab rivojlana boshlagan?

XX asrning ikkinchi yarmidan.

XX asr boshidan.

XIX asrdan.

birinchi EHM lar paydo bo‘lganidan boshlab

№4 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi.

Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2


Informatika fani o’qitishda didaktik jarayon strukturasi

Motiv bosqich, o’quv-bilim faoliyati va boshqaruvdan iborat

O’quvchi va o’qituvchining, birgalikdagi faoliyatidan iborat

O’quvchining xususiy-o’rganuvchanlik faoliyatidan iborat

Axborotni kiritish

№5 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2O’quv reja nima?

oliy ta’limning muayyan yo’nalish yoki mutaxassisligi bo’yicha o’quv faoliyati turlari, o’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

Umumiy o’rta ta’lim va oliy o’quv yurtlaridagi o’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

Umumiy o’rta ta’lim va oliy o’quv yurtlarida soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

№6 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari nechta?

7 ta

2 ta

3 ta

8 ta

№7 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2«Klaster» so’zining ma’nosi

Shingil

Bo’lak

Bo’lim

Kesim

№8 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2V-VII - sinf o’quvchilari uchun komputerdan foydalanish vaqt oralig’i necha minutni tashkil etadi?

15-20 minut

10-15 minut

10-12 minut

15 -30 minut

№9 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2V-IX- sinf o’quvchilari uchun komputerdan foydalanish vaqt oralig’i necha minutni tashkil etadi?

20-25 minut

15-20 minut

10-15 minut

20 -30 minut

№10 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Uzluksiz ta'limni faoliyati prinsiplari

Ta'limni ustuvorligi, ta'limning demokratlashuvi, insonparvarlashuvi, ijtimoiylashuvi, milliy yo'naltirilganligi, ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligi, iqtidorli yoshlarni aniqlash

Umumiy o’rta ta’lim va oliy o’quv yurtlaridagi ta'limning insonparvarlashuvi, ijtimoiylashuvi, milliy yo'naltirilganligi

Umumiy o’rta ta’lim va oliy o’quv yurtlaridagi ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligi, iqtidorli yoshlarni aniqlash

Ta'limni ustuvorligi, ta'limning demokratlashuvi, insonparvarlashuvi

№11 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Tankidiy fikrlash mantiqiy shakllantirishga imkon yaratadi, xotirani, g’oyalarni, fikrlarni, dalillarni yozma va og’zaki shakllarda bayon qilish ko’nikmalarni rivojlantiruvchi metod

«Bumerang» texnologiyasi

«Skarabey» texnologiyasi

«Veer» texnologiyasi

«Loyixa» texnologiyasi

№12 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Uzluksiz ta'lim tizimi va turlari qaysilar?

Maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-xunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlarni malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'lim

Umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-xunar ta'limi, oliy ta'lim

Oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlarni malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash

Maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-xunar ta'limi, oliy ta'lim

№13 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Didaktik qobiliyat turi nima?

Ta’lim bera olish, ta’lim usullarini to‘g‘ri tanlay olish

Nutqning boyligi

Ta’lim nazariyasini chuqur o‘zlashtirish

O‘quvchilar olamiga nazar tashlay olish

№14 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Matn ustida ishlash ko’nikmalarini shakllantiruvchi me’tod

«Insert»

«Aqliy xujum»

«Kora quti»

«Debatlar»

№15 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-2Test turlari

Eslash va to’ldirish uchun testlar tanlov testlari, ko’p tanlovli va kesishuvchi tanlovli testlar, muqobil test

Muqobil test

Ko’p tanlovli va kesishuvchi tanlovli testlar

Eslash va to’ldirish uchun testlar tanlov testlari,ko’p tanlovli va kesishuvchi tanlovli testlar

№16 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Testlash strategiyasi necha usul asosida amalga oshiriladi?

2 ta odatiy quyidan yuqoriga qarab, zamonaviy yuqoridan quyiga qarab

2 ta odatiy quyidan yuqoriga qarab, zamonaviy qism dasturlarga qarab

1 ta odatiy quyidan yuqoriga qarab

1ta zamonaviy yuqoridan quyiga qarab

№17 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-1Virtual o’qitish shakli qanday amalga oshiriladi

Masofali tarzda

Texnologik tarzda

An’anaviy tarzda

Noan’anaviy tarzda

№18 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2Talim tizimida munosabatlarning shakllanish jihatidan pedagogik texnologiyalar qanday guruxlarga bo'linadi?

Avtoritar, didaktik markazlashgan, shaxsga yo’naltirilgan

Avtoritar, didaktik markazlashgan

Shaxsga yo’naltirilgan, avtoritar

Didaktik markazlashgan, shaxsga yo’naltirilgan

№19 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-1Fikrlarni jamlash va aqlni charxlash maqsadida ishlatiladigan metod

«Aqliy xujum

«FSMU»

«BBB»

«Debatlar»

№20 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2O’qituvchini faoliyatini baxolashga qaratilgan metod nima deyiladi?

Kvalimetriya

Reyting

Innovatsiya

Baxolash

№21 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Murabbiy nazoratida haqiqiy hayotga maksimal darajada yaqinlashtirilgan vaziyatlarni yaratish

Imitatsiya

Interfaollik

Innovatsiya

Kvalimetriya

№22 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Uzluksiz ta’limning muayyan bosqichida shaxs(mutaxassis)ning tayyorgarlik darajasi va mazmuniga qo’yiladigan minimum talablar

Davlat ta’lim standartlari

Reyting natijalari

Fan dasturlari

o’quv rejasi

№23 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Ta`lim vositalarining vazifasi nimalardan iborat?

Ta`lim beruvchiga, talim oluvchiga va darsni o`tkazishga xizmat qiladi

Ta`lim oluvchilarga xizmat qiladi

Talim beruvchiga xizmat qiladi

Talim oluvchiga va darsni o`tkazishga xizmat qiladi

№24 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-1Ta`lim jarayonida asosiy figura kim?

O’quvchi

O’qituvchi

Shaxs

Individ

№25 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-1Ta`lim beruvchi uchun mo`ljallangan ta`lim vositalarini ko`rsating

O`quv uslubiy qo`llanmalar, uslubiy tavsiyalar,uslubiy ishlanmalar,o`quv dasturlari,dars rejasi,ma`ruza matni

Uslubiy tavsiyalar, tarqatma materiallar

Dars rejasi, ma`ruza matni, topshiriq varaqasi

O`quv uslubiy qo`llanmalar, uslubiy tavsiyalar,darslik

№26 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Ishtirokchilarni tanishish, ishchi muhitini yaratish va kishilarni muloqatga chorlovchi mashq

« Muzyorar» mashqlar

«Loyixa»

«Klaster»

«Aqliy xujum»

№27 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Sifat bo’yicha yangilik yaratuvchi faoliyat?

İjodiy faoliyat

Mustaqil faoliyat

O’rganuvchi faoliyat

Nazorat

№28 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-1Bilim o’zlashtirishga, ko’nikma xosil qilishga yo’naltirilgan, interfaol o’qitishni ma’lum usullari yordamida amalga oshiriladigan ta’lim

Ta’limiy seminar

Seminar trening

Laboratoriya

Ma’ruza

№29 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2Ishtirokchilarning ko’nikma va malakalarini, ularni biror narsaga nisbatan munosabatini o’zgartirishga yo’naltirilgan, guruxga muljallangan interfaol o’qitish usuli

Trening

Metodika

O’yinlar

Debatlar

№30 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-2Rolli o'yinlarning mazmuni nimadan iborat?

Ma'lum bir shaxsning vazifa va majburiyatlarini bajarishdagi ruhiy holatlari, xatti-harakati ishlanadi, rollar majburiy mazmuni bilan taqsimlanadi

Qandaydir bir vaziyat va bu vaziyatdagi odamni xatti-harakati ishlab chiqiladi, o’quvchilar bilimi mustahkamlanadi

Umumiy o’rta ta’lim o’quvchilari bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantish kompetensiyasi ishlab chiqiladi

Harakati ishlanadi, rollar majburiy mazmuni bilan taqsimlanadi va o’quvchilar bilim, malaka va ko’nikmalariga qo’yilgan talablar shaklanadi

№31 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Reyting nima?

Inglizcha so'z bo'lib, baholash, individual koeffisent ma'nosini anglatadi

Ta'lim imkoniyatlari bilan tanishtirish koeffitsiyentini anglatadi

Talabaning bilim o'zlashtirishi qobiliyati, ijodiy fikrlashi ma’nosini anglatadi

Og'zaki javob berish usuli koeffisent ma'nosini anglatadi

№32 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Reyting deganda nimani tushinasiz?

Inglizcha so’z bo’lib, baholash, individual koeffisent ma'nonasini bildiradi

Ta'lim imkoniyatlari bilan tanishtirish koeffitsiyentini bidiradi

Talabaning bilim o'zlashtirishi qobiliyati, ijodiy fikrlashi ma’nosini bidiradi

Og'zaki javob berish usuli koeffisent ma'nosini bidiradi

№33 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Reproduktiv faoliyat nima?

O'quv predmetida dastlab bilib olingan ma'lumotlarga o'quvchi o'qish davomida biror axborot qo'shmaydi

Bilib olgan axborotlardan foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirish va yangi axborotlarni shakllantirish

Bilish faoliyatini rivojlantirish

O’quv predmeti mazmunini o'zlashtirish

№34 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-2Shaxsning turli faoliyat turlarini muvaffakiyat bilan o’zlashtirishni belgilaydigan tugma va uzlashma barcha Aqliy qobiliyatlar to’plami

Intellekt

Qobiliyat

Iste’dod

Istiqbol

№35 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Qaysi nazorat turi ta’lim oluvchiga o’z fikrlarini bayon etish uchun qulay sharoit yaratadi?

Og’zaki nazorat

Oraliq nazorat

Joriy nazorat

Yakuniy nazorat

№36 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Qaysi nazorat turi ko’proq texnologik va ob’ektiv hisoblanadi?

Test nazorati

Og’zaki nazorat

Yozma nazorat

Yakuniy nazorat

№37 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Qaysi javobda “innovatsiya” so'ziga to'g'ri ta'rif berilgan?

Innovatsiya - inglizcha-innovation yangilik kiritish, yangilikdir

Innovatsiya - fransuzcha- innovation kafolatlangan natija

Innovatsiya – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik

Innovatsiya - lotincha-innovation pedagogik ta'sir etish usuli

№38 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Qandaydir masala yoki muammoni o’qituvchining davriy maslahatlari yordamida yoki ularsiz, mustaqil o’rganilish negizidagi talabaning tizimli o’quv faoliyati?

Mustaqil ta’lim

Nazariy ta’lim

Amaliy ta’lim

Laboratoriya

№39 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ta’lim texnologiyalarini samaradorligini baxolash mezonlari

3 ta

4 ta

2 ta

1 ta

№40 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Interfaol metodlar maqsadiga nimalar kirmaydi?

mashg‘ulotni asosan tarbiyachi olib borishi

mashg’ulotda bolalarni mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlashga o‘rgatish

bolalarni faollashtirish, mustaqil ishlashga o'rgatish

bolalarni tashkilotchilik va liderlikka undash

№41 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmet asosida ko’p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan metod

Blits-o’yin metodi

Tarmoqlar metodi

Muloqat metodi

Menyu metodi

№42 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-5 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik tizim nima?

Ta'lim-tarbiya tizimi

Pedagogik hodisa

Bo'laklardan tuzilgan ijtimoiy birlik

Insonlarning oliy kechinmalarini keng uyg'unligi hosilasi

№43 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-5 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik tizim elementlari qaysi javobda to'g'ri berilgan?

O'quvchi ta'lim – tarbiya maqsadlari, ta'lim – tarbiya mazmuni didaktik jarayonlar tashkiliy shakllari pedagogik yoki o'qitishning texnik vositalari

Maktab kollej, litsey, oliy o'quv yurtidagi ta’lim-tarbiya jarayoni, didaktik jarayonlar va texnik vositalari

Bilim, ko'nikma, ijodiy faoliyatni shakllantirish va oliy o'quv yurtidagi ta’lim-tarbiya jarayoni, didaktik jarayonlar va texnik vositalari

O’quvchilar bilan ishlashda ta'lim- tarbiyaning maqsad va vazifalari

№44 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-6 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik texnologiyaning qonuniyati, prinsiplari?

Ta'lim-tarbiyaning birligi, yaxlitligi ta'lim shakllarini optimallashtirish (qulaylashtirish), talaba va o'qituvchi faoliyatini oqilona uyushtirish

Ta'limning maqsadi, real, aniq, diagnostik bo'lishi, o'quvchining bilim o'zlashtirish sifatini ob'ektiv baholash

Ta'lim jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatining ta'sirini inobatga olish, bilim o'zlashtirish jarayonini uzluksiz kuzatib yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlab, tuzatib berish

Ta'lim jarayonini oldindan loyihalash va sinfda o'quvchilar bilan birga loyihani qayta ishlab chiqish, talabaning o'quv faoliyatini tasvirlaydigan loyihani tizimli yondashuv asosida tuzish

№45 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-6 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik tashxisning muhim mezonlarini ko`rsating?

Haqqoniylik, ishonchlilik, puxtalik

Pedagogik tahlil, ishonchlilik

Pedagogik diagnostika, pedagogik tizim

Interpretatsiya va haqqoniylik

№46 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2O'z-o'zini baholash nima?

Shaxsning o'z psixologik sifatlari, xulqi, yutuqlari va muvafaqqiyatsizliklari, qadr va qimmati, kamchiliklarini baholay olishi

Shaxs faolligini belgilash, bilim olishi, saviyasini, masalani ishlay olish qobiliyatini baholash

Shaxs amal qilidigan bilim, tamoyillarini belgilanishi, bilim, ko’nikma, malakasini, qobiliyatini baholay olishi

Shaxsning o'z psixologiksifatlari, xulqi, yutuqlari va muvafaqqiyatsizliklarini baholash

№47 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O'zbekiston oliy maktablarining asosiy vazifasi nimadan iborat?

Chuqur fundamental bilimga va amaliy tayyorgarlikka ega bo'lgan keng yo'nalishli mutaxassislarni shakllantirishdir

Bo'lajak mutaxassis shaxsini shakllantirish va yuqori darajadagi pedagogik kadrlar va o’qituvchilarni tayyorlashdir

O'quv jarayoni samaraliligini ta'minlovchi pedagogik malakani shakllantirish

Ta'lim jarayonini pedagogikaning yangi prinsiplari asosida tashkil etadi

Download 79.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling