Informatika o’qitish metodikasi 4-kurs


Download 79.14 Kb.
bet2/3
Sana12.03.2020
Hajmi79.14 Kb.
1   2   3

№48 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-9 Qiyinlik darajasi-2


Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish qobiliyati

mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish layoqati

mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish layoqati


№49 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2Oraliq nazorat va yakuniy nazorat turlari nimalarga asoslanib o’tkaziladi?

Kalendar tematik reja asosida dekanat tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida

Kafedra tomonidan tuzilgan oraliq va yakuniy nazorat jadvallari asosida

Oliy ta’lim sifat komissiyasi tomonidan tayyorlangan reyting grafigiga asosan

Kalendar tematik reja asosida kafedra tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida

№50 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2Zamonaviy pedagogik texnologiyaning metodikadan farqi nimada?

oldindan loyixalanadi va yakuniy ijobiy natija kafolatlanadi

tarbiyachi ota-onalar bilan amalga oshiradi

oila, maktab, jamoatchilik birga amalga oshiradi

oila, maktab, ota-onalar bilan o’tkaziladi va natija kafolatlanadi

№51 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-2Oquv-tarbiyaviy vositalarga nimalar kiradi?

Illyustratsiya materiallari, xalq amaliy san’ati

Ko`rgazmali qurollar, tarqatma materialar

Tarixiy me`morchilik va kulolchilik

Matbuot materiallari, axborot texnlogiyalar

№52 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-3O'qituvchining innovatsion faoliyatini tanlang?

Yangilikni tahlil qilish va unga baho berishni

Kelgusidagi harakatlarning maqsadi va konsepsiyasini shakllantirishni

Rejalarni amalga oshirish va tahlili qilish, samaradorlikka baho berishni qamrab oladi

Video, amaliy, ko'rgazmali, kitoblar bilan ishlash

№53 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2


Davlat ta’lim standarti quyidagi tarkibiy qismlari:

Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi, o‘quv dasturi, malaka talablari, baholash tizimi.

Kelgusidagi haraktlarning maqsadi va konsepsiyasi

O`quv dasturi, dars jadvali, darslik

Reyting tizimi, malaka talablari, o`quv qo`llanmalar

№54 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-5 Qiyinlik darajasi-2«Venn diagrammasi» metodining muxim xususiyati

Umumiylikni aniqlash

O’z ta’rifini keltirish

Belgilar yordamida ishlash

Matn ustida ishlash

№55 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-6 Qiyinlik darajasi-2Muammoli ta’lim texnologiyasini ilk bosqichi

Muammoli vaziyat

Muammoni yechimini tekshirish

O’quv muammosi

Muammoni yechimi

№56 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-1Mazmuniga kura differentsial ta’lim nima?

Tabaqalashtirilgan ta’lim

Individual ta’lim

Umumiy ta’lim turi

Dasturlashtirilgan ta’limdir

№57 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-1


Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi, o‘quv dasturi, malaka talablari, baholash tizimi. Bular…

Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartining tarkibiy qismlari

Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartining predmetu

Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartining tayanch iboralari

Umumiy o‘rta ta’limning uzluksiz tizimi

№58 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-9 Qiyinlik darajasi-1Operatsion sistema qanday funksiyalarni bajaradi?

Komputer resurslarini boshqarish, inson bilan muloqotini tashkil qilish

Komputerga tashqi qurilmalarning o`zaro axborot almashinishini tashkil etadi

Kiritish-chiqarish qurilmalarini ulash va dasturlarni to’g’ri ishlashini ta’minlash

Fayllarni tashkil qilish ka saqlashni ta'minlaydi

№59 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-1Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risida”gi Nizom qachon qabul qilingan?

2010 yil

2005 yil

2008 yil

2009 yil

№60 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-5 Qiyinlik darajasi-1Informatika darslarida tarixiy materialdan foydalanish qaysi didaktik tamoyiliga asoslanadi

Ilmiylik

Faollik

Ko`rgazmalilik

Nazariyaning amaliyot bilan bog`lanishi

№61 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-5 Qiyinlik darajasi-2Ilmiylik

Faollik

Ko`rgazmalilik

Nazariyaning amaliyot bilan bog`lanishi

Ilmiylik

№62 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Noana’naviy ta’lim usullari qaysi bandda to’g’ri berilgan?

Suxbat, kuzatuvchi, baxs-munozara

Aqliy xujum, debat, improvizatsiya

Konferentsiya, seminar, badiiy adabiyot, o’rganish va taxlil qilish

Sinkveyn o’yini, rolli o’yinlar

№63 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2“Microsoft Power Point dasturida taqdimot tayyorlash imkoniyatlari” mavzusi nechanchi sinfda o’qitiladi?

8-sinfda

9-sinfda

10-sinfda

7-sinfda

№64 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Informatikani bilishda asosiy manba bo`lib amaliyot xizmat qilishi kerakligi qaysi tamoyilga tegishli

Nazariyaning amaliyot bilan bog`lanishi

Faollik

Ko`rgazmalilik

Ilmiylik

№65 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2O’quv jarayonini rejalashtirish sistemasi qaysi javobda to’gri keltirilgan?

Yillik va yarim yillik, tematik, har bir dars rejasi

Yillik , navbatagi dars rejasi

Yarim yillik, tematik, har bir dars rejasi

Yillik, navbatagi dars rejasi, har bir dars rejasi

№66 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2O’quv adabiyotlarining turlarini belgilang

Darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruzalar, metodik ko’rsatma, metodik qo’llanma, daydjest, elektron darslik

Darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruzalar, informatika darsligi, daftar, qalam, telefon, elektron darslik

Metodik ko’rsatma, metodik qo’llanma, daydjest, elektron darslik, informatika darsligi, noutbuk

Darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruzalar, kursi, lektsiyalar to’’lami, metodik ko’rsatma, metodik qo’llanma

№67 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’qituvchining innovatsion maxorati o’z ichiga nimalarni oladi?

Yangilikni muhokama qilish va unga baho berish

Kelajakdagi harakatlarining maqsadi va konsepsiyasini rivojlantirish

Rejalarini amalga oshirish va muhokama qilish sifatlilikga baho berishni o’z ichiga oladi

Video,amaliy ko’rgazmali kitoblar bilan ishlash

№68 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Informatika fanini o`qitishda asosiy o`qish shakllari

Ma`ruza, amaliy mashg`ulot, laboratoriya mashg`uloti

Amaliy mashg`ulot, laboratoriya mashg`ulot, seminar

Amaliy mashg`ulot, ma`ruza, seminar

Amaliy mashg`ulot, laboratoriya mashg`ulot

№69 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Mustaqil faoliyat nima?

Umumo’quv ko’nikma va malakalar, o’quv-uslubiy majmua, reja- topshiriq, erishligan yutuqlarni baholashni jamlovchi varaq

O’zini tekshirish uchun savol va topshiriqlar

Talabalarning o’quv faoliyatlarining sifati

O’zini tekshirish va faollashtirish

№70 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’qituvchi mahorati nimada ko`rinadi?

Darsni aniq rejalashtirishda

Talim jarayonini olib borishda

O’quvchilarni darsga qiziqtirishda

Darsda texnik vositalardan foydalana olishda

№71 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O`quv ko`rgazmali vositalarga nimalar kiradi?

Kinofilmlar,chizmalar,jadval,doska-bloknot va boshqalar

Matematik astronomik jadvallar

Jadvallar, ijodiy ishlar, referat, ma`ruza, kons’ekt

Trenajyorlar,noana`naviy dars turlari

№72 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O`quv reja nima?

Oliy ta’limning muayyan yo’nalish yoki mutaxassisligi bo’yicha o’quv faoliyati turlari, o’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

O’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

Kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan me’yoriy hujjat

Soatlardagi xajmini belgilaydigan me’yoriy xujjat

№73 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2


Namunaviy o’quv rejasi qaysi me’yoriy hujjat asosida ishlab chiqiladi?

DTSning ta’lim dasturi ilovasi asosida

O’quv dasturi asosida

Taqvimiy reja

me’yoriy hujjat asosida ishlab chiqiladi

№74 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O`quv-tarbiya jarayonida AKTlar interfaol muloqat asosida foydalaniladi deganda nimani e’tiborda tutasiz

Komputer sun’iy intellekt sifatida, ya’ni talaba bilan muloqat qilishda foydalaniladi

Komputer oddiy hisoblagich kabi

Komputer imtihon oluvchi sifatida

Komputer talabaga yo’l – yo’riq berish va imtihon olishda

№75 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muqobil test deganda nimani tushinasiz?

Bu o`quvchi ikkita “ha yoki yo`q” javoblarini tanlash kerak bo`lgan vazifalar

Vazifa va javoblar to’plamidan iborat o`quvchi ushbu to`plamdan uning fikriga to`g`ri hisoblan-gan javobini tanlash kerak

Bir qancha vazifalardan iborat bo`lib, bu vazifalar bajarilgandan so`ng o`quvchi olgan natijalar va taxmin qilingan natijalar o`´rtasida muvofiqni tekshiradi

Bu o`quvchi “ha javobini tanlash kerak bo`lgan vazifalar

№76 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’qituvchining innovasion xizmati o'z ichiga nimalarni oladi?

Video, amaliy, ko'rgazmali, kitoblar bilan ishlash

So’ngi harakatlarning maqsati va konsepsiyasini rejalashtirish

Rejani amalga oshirish va analiz etish natiyjaga baho berishni qamrab oladi

Yangilikni analizlash va unga baho berish

№77 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli vaziyatning belgilari qaysilar?

Talabaga notanish faktning mavjudligi vazifalarni bajarish uchun talabalarga beriladigan ko'rsatmalar yuzaga kelgan mashaqqatni hal qilishda shaxsiy manfaatdorlik

Muammoli vaziyatni yaratish mantiqiy fikrlarni tadbirini ishlab chiqish muammoli vaziyatni tahlil qilish

Muammoli vaziyat yaratish talabalarni kichik guruhlarga ajratish muammoli vaziyatni hal etish fikrlarni umumlashtirish

Talabalarga muammoli savol berish ularni kichik guruhlarga ajratish muammoni hal etish

№78 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishning qanday turlari mavjud?

Kutilmagan – hayratlantiruvchi vaziyat, nizo vaziyati, faraz vaziyati, inkor vaziyati, nomuttanosiblik vaziyati, tanlash vaziyati, eks’eriment vaziyati

Kutilgan va kutilmagan

Nizoli, faraz, inkor, kutilmagan

Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish turlari mavjud emas

Download 79.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling