Informatika o’qitish metodikasi 4-kurs


Download 79.14 Kb.
bet3/3
Sana12.03.2020
Hajmi79.14 Kb.
1   2   3

№79 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli ta'lim qanday darajalarga bo'linadi?

Stixiyali muammoli daraja, o'qituvchi aktiv-o'quvchilar ‘assiv daraja, o'qituvchi va o'quvchilar hamkorlikda, o'quvchilar aktiv

O'qituvchi va o'quvchilar aktiv darajasi, o'qituvchi va o'quvchilar ‘assiv darajasi

Stixiyali, aktiv va ‘assiv

Muammoli ta'lim darajalarga bo'linmaydi

№80 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli o'qitish texnologiyasiga kim asos solgan?

Dj.Dyun

B.Blum

A.Abduqodirov

Bespalko

№81 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’rganilayotgan hodisa, tushuncha, fikrlarni ikki va undan ortiq jihatlari bo’yicha taqqoslashni ta’minlaydigan jadval qanday jadval?

Konseptual

Insert

Toifalash

Venna diogrammasi

№82 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Motiv tushunchasiga qaysi javobda to'g'ri ta'rif berilgan?

Motiv - ma'lum ehtiyojlarini qondirish uchun asos bo'ladigan kishining ichki faoliyat mazmuni

Motiv - o'zining bilimlarini chuqurlashtirish, tegishli malakalar hosil qilish mazmuni

Motiv- ehtiyojini qondirish uchun shaxslarning ma'lum faoligini oshirish mazmuni

Motiv - ta'limining maqsadi, vazifasi bilan o'qishni tashkil etish mazmuni

№83 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Metod nima?

Ta'limda maqsadga erishishi, masalalarini hal qilish yo'llari, usullari

Murakkab, ko’p qirrali, ko’p sifatlarga ega ta'limdir

Yangi bilimlarni qidirish, izlash, tashkil qilish

Muammoli vaziyatlarni yaratish va hal etish

№84 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Me’yoriy hujjat deganda nima tushuniladi ?

Turli faoliyat turlari yoki ularning natijalariga tegishli qoida, umumiy tamoyillar yoki tavsiflarni o’z ichiga olgan hujjat

Qoida, umumiy tamoyillar yoki tavsiflarni o’z ichiga olgan hujjat

Davlat ta’lim standarti asosida o’quvchilar bilim, ko’nikma, malakasi va faoliyat turlarini o’z ichiga olgan hujjat

Natijalariga tegishli tavsiflarni o’z ichiga olgan hujjat

№85 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik dasturiy vositalar -

Komputer texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi

Qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi

Komputer texnologiyalari yordamida o’quv vosita hisoblanadi

An’anaviy texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq tashkil etish

№86 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik dasturiy vositalarni nechta qismga ajratish mumkin

4

5

6

3

№87 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2


Ko‘nikma nima?

o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish

o‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llay olish

nazariy bilimlarni amalda qo‘llay olish;

nazariy bilimlarni tanitsh vaziyatlar  qo‘llash

№88 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Seminar qanday maqsadga erishish uchun qo’llaniladi?

Nazariy materialni tartibga solish, ko’nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish

Laboratoriya mashg’ulotlarida materialni tartibga solish, bilimlarni nazorat qilish

Amaliy mashg’ulotlarda bilimlarni nazorat qilish, ma’ruzani takrorlash

Ma’ruza materialni tartibga solish, amaliy mashq bajarish, bilimlarni nazorat qilish

№89 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Umumiy o`rta ta`lim muassasalarini boshqarishda pedagogika fanlarining ahamiyati nimada?

Ta`lim muassasalarida ta`lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning zaruriyligida

Turli yoshdagi, turli xil psixologik xususiyatlarga ega shaxslar va turli kasb egalarining faoliyat ko`rsatishida

Ta`lim muassasasi pedagogika fanlarining barcha tarmoqlari uchun ob`ekt ekanligida

Turli yoshdagi, turli xil psixologik xususiyatlar va faoliyat ko`rsatishida

№90 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Zamonaviy ta’lim texnologiyalarini amalga oshirish sharoitida talaba qanday ko’nikma va malakalarga ega bo’lish kerak?

Axborotni izlash, yig’ish, qayta ishlash va saqlash uchun zamonaviy komputer va axborotli texnologiyalarni qo’llashning amaliy malakalariga

Muammoli ma’ruzada faol ishtirok etish va guruhli o’zaro xarakatga tayyorligi va qobiliyatiga

Zamonaviy komputer va axborotli texnologiyalar bo’yicha bilim, malaka, ko’nikmaga

Ma’lumot bilan mustaqil ishlash va taqdim etish malakalariga hamda ijodiy ishlash qobiliyatiga

№91 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Keyslarni sinflarga ajratishda nimalar e'tiborga olinadi?

Keyslar maqsad va o'qitish jarayonining vazifalari, tuzilishi, ifodalash shakli, o'lchami, murakkablik darajasi, fanlar, kom’aniya turlari, hududlar va boshqa tomonlari bo'yicha

Maqsad va o'qitish jarayoni bo'yicha qaror qabul qilishga o'rgatish vaziyat tamoyillari tahlili

Tuzilishi bo'yicha tuzilmali keyslar(highly structured cases) aniq raqam va ma'lumotli

Ifodalash shakli bo'yicha qog'oz keyslar videokeyslar,

№92 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputerning ishlash prinsipini birinchi bo'lib taklif qilgan olimlarni ko'rsating?

Jon Fon Neyman, Charlz Bebich

D Devis, D Barner, Uprays

Charlz Bebich, Bill Geyts

Blez Paskal, Vosil Qobulov

№93 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Klaster tuzish qoidasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Aqilga nima kelsa barchasini yozish, g’oyalar sifatini muxokama qilmaslik faqat ularni yozish

Muommolarni yozish

Tushinmagan ma’lumotlarni yozish

Savollarni kiritish

№94 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti

Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2


Kompetentsiya bu -

Ko`zlangan natijalarga erishish uchun bilim, ko`nikma va malakalarni qo`llay olish qobiliyatini namoyish eta olishni bildiradi

Dars jarayonida har xil metodlardan foydalanib o’tishni bildiradi

Ko’zlangan natijalariga erishish uchun foydalanilgan usullar

Ko’zlangan na’tijalarga eri-sish uchun qo’llanilgan tajriybalardan foydalanishni bildiradi

№95 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputerlarning o’zaro biriktirilishi nima?

Tarmoq

Axborot

Axborot texnologiyasi

Ma’lumot almashinish

№96 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputer va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, hamda joriy etish markazi nima maqsadda tashkil etilgan ?

Axborot xizmatlari soxasini rivojlantirish uchun

Zarur normativ hujjatlarni ishlab chiqish maqsadida

Davlat boshqaruvida elektron texnologiyani joriy etish uchun

Tadbirkorlarga xizmat ko’rsatish uchun

№97 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputer texnologiyasiga asoslangan adabiyot

Elektron qo’llanma

Darslik

O’quv qo’llanma

Metodik qo’llanma

№ 98 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputer texnologiyalari yordamida o`quv jarayonini qisman yoki to`liq avtomatlashtirish uchun mo`ljallangan didaktik vositani ko’rsating

Pedagogik vositalar

An`anaviy texnologiyalar yordamida o`quv jarayonini qisman yoki to`liq avtomatlashtirish

Kom’`yuter texnologiyalari yordamida o`quv jarayonini qisman yoki to`liq shakllantirish

An`anaviy texnologiyalari yordamida o`quv jarayonini shakllantirish

№99 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Hujjatlar bilan ishlash” mavzusi nechanchi sinfda o’tiladi?

6-sinf

7-sinf

8-sinf

9-sinf

№100 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputer xonasida havoning harorati qancha bo’lishi kerak?

20-24 gradus atrofida

10-20 gradus atrofida

25-30 gradus atrofida

20-30 gradus atrofida

№101 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2Ko`r tanlovli testlar deb qanday testlarga aytaladi?

Vazifa va javoblar to’plamidan (javoblardan biri to`g`ri) iborat O`quvchi ushbu to’plamdan uning fikriga to`g`ri hisoblan-gan javobini tanlash kerak

Bu o`quvchi ikkita “ha yoki yo`q” javoblarini tanlash kerak bo`lgan vazifalar

Bir qancha vazifalardan iborat bo`lib, bu vazifalar bajarilgandan so`ng o`quvchi olgan natijalar va taxmin qilingan natijalar o`rtasida muvofiqni tekshiradi

Vaziyfa va javoblar to’plamidan (javoblardan biri to’g’ri) iborat

№102 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2Konsepsiya - …

Umumiy g’oya yoki biror-narsa to’g’risida tasavvur, tushuncha, fikrlar tizimi

O’quv mashgulotining tuzilishini olib borish rejasi va DTS

Asosiy toifa va atamalar lug’ati, informatika darsligi va qo’llanmalari

Bu ta'lim berishni biror narsaga intilishi va ta’lim-tarbiyani rivojlantirish tizimi

№103 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2Kimlarga pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga yo’l qo'yilmaydi

Pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish sud xukmiga asosan man etilgan shaxslarga

Umumiy o’rta ta’lim o’quvchisiga va Oliy ma'lumotli bo'lmagan shaxslarga

Tegishli ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarga hamda kasb-hunar kolleji talabalariga

O'rta maxsus ma'lumotli shaxslarga

№104 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-6 Qiyinlik darajasi-2Keyslarni sinflarga ajratishda nimalar e'tiborga olinadi?

Keyslar maqsad va o'qitish jarayonining vazifalari, tuzilishi, ifodalash shakli, o'lchami, murakkablik darajasi, fanlar, kom’aniya turlari, hududlar va boshqa tomonlari bo'yicha

Maqsad va o'qitish jarayoni bo'yicha qaror qabul qilishga o'rgatish vaziyat tamoyillari tahlili va baholashga o'rgatish shuningdek, muammoni, echimni turlarga ajratish mumkin

Tuzilishi bo'yicha tuzilmali keyslar(highly structured cases) aniq raqam va ma'lumotli vaziyatni qisqa va aniq bayon qilish

Ifodalash shakli bo'yicha qog'oz keyslar videokeyslar, multimedia keyslar

№105 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Keys — bu

Biror tashkilotdagi qandaydir aniq real vaziyatning yozma tavsifidir

Muammoli vaziyat

Muammoli vaziyatni aqliy hujum metodi yordamida hal etish

Biror tashkilotdagi noaniq bo'lgan vaziyatning yozma tavsifi

№106 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-4 Qiyinlik darajasi-2Kesisuvchi test …

Bir qancha vazifalardan iborat bo`lib, bu vazifalar bajarilgandan so`ng o`quvchi olgan natijalar va taxmin qilingan natijalar o`rtasida muvofiqni tekshiradi

Bu o`quvchi ikkita “ha yoki yo`q” javoblarini tanlash kerak bo`lgan vazifalar

Vazifa va javoblar to’plamidan (javob-lardan biri to`g`ri) iborat O`quvchi ushbu to’plamdan uning fikriga to`g`ri hisoblangan javobini tanlash kerak

Vaziyfa va javoblar to’plamidan (javoblardan biri to’g’ri) iborat

№107 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan?

1997 yil 29 avgust

1997 yil 1 sentyabr

1992 yil 8 dekabr

1994 yil 1 iyun

№108 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Kadrlar tayorlaush milliy dasturini 2-chi bosqichini aniqlang?

2001-2005 yillar

2002-2005 yillar

2001-2006-yillar

2000-2005 yillar

№109 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Kadrlar tayyorlash milliy dasturini birinchi bosqichi qaysi yillarga belgilangan?

1997-2001 yillar

1998-2002 yillar

1999-2001 yillar

1999-2002 yillar

№1 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. 10 Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Kadrlar tayyorlash milliy dasturini 3-chi bosqichini aniqlang?

2005-va undan keying yillar

2001-2005 yillar

2000-2005 yillar

2001 va undan keyingi yillar

№111 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Loyihalashtirish degan nima ?

Ilg’or faoliyat modelini tuzish, qo’shimcha vazifalarni formalashtirish, o’quv axborot va teskari aloqa qilish vosita va yo’llarini aniqlash

Ilg’or o’zaro bog’liq pedagogik va o’quv faoliyati rejasini ishlab shiqarishdan iborat bo’ladi

U texnologik karta ko’rinishida rasmiylashtiriladi

O’quv axborotni va teskari aloqani o’tkazib berish yo`l va vositalarin amalga oshirish

№112 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ma’lumotni ko’rish orqali tinglovchida necha foiz ma’lumot uning xotirasida saqlanib qoladi?

20 %

10 %

30 %

60 %

№113 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ma’ruzada o’qitish texnologiyasining jarayonli tuzilmasi necha bosqichda iborat?

3 bosqich

2 bosqich

4 bosqich

5 bosqich

№114 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-2Interfaol metodlarda “Aqliy xujum metodi”dan foydalanish qanday samara beradi?

Ijodiy tafakkurni rivojlantiradi

Aqliy faoliyatni o'stiradi

Fanga qiziqtiradi

Mutaxassislikka yo'llaydi

№115 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-2Interaktiv texnologiyaga nimalar kiradi?

Audiokonferentsiya, videokonferentsiya, ovoz kommunikatsiyalar

Video va audio kassetalar

Televizion va radio ko’rsatuvlari

Barcha axborot tashuvchi vositalar

№116 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-2Interaktiv metodlar deganda nimani tushunasiz?

Jamoa bo'lib, birgalashib suhbatlashish, fikrlash, mulohaza yuritishni

Tayyor bilimlarni egallashga, muloxaza yuritishga o'rgatish metodlarini

O'ta faol metodlarni

Pedagogik mahoratni

№117 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Microsoft Excel elektron jadvali nechanchi siflarda o’qitiladi?

9-10-sinflarda

8-9-sinflarda

7-8-sinflarda

6-7-sinflarda

№118 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-1Mashqning qanday turlari mavjud?

Maxsus, sharxlashga oid, yozma, og’zaki, ishlab chiqarish

Maxsus, sharxlashga oid, nazariy va amaliy, ishlab chiqaruvchi

Og’zaki,ishlab chiqarish

Yozma, bayon etish, suhbat

№119 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2İnformatikaning asosiy resursi nima?

Axborot

Komputerlar

Programma ta`minoti

Moliyaviy resurslar

№120 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2Informatika to’garagining asosiy vazifasi nima?

Programmaning ayrim bo`limlarining chuqur o’rganish o’quvchilarning informatikaga tegishli bilimlarini kengaytirish va rivojlantirish

Informatikaga qiziqadigan o’quvchilarni darsdan so’ng bilimini mustaxkamlashga va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan olimpiadalar tashkillashtirish

Sinfning har bir o’quvchisining to’garakka a`zo bo’lishini ta’minlash

№121 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-7 Qiyinlik darajasi-2Informatika to’garagini tashkillashtirish va o`tkazish muddati qanday bo’lishi kerak?

har haftada bir marta yoki oyiga ikki marta

Har kuni bir marta

Darsdan so’ng har kuni bir bir marta

Har besh kunda bir marta

№122 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Informatika kabinetida komputerlarning joylashishi qanday usullarda bo`ladi?

Perimetrial, qatorlar, markaziy

Qatorlar, to’g’ri, to’rtburchak

Markaziy, perimerial, to’g’ri

Qatorlar, perimetrial, romb

№123 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2I-IV sinf o’quvchilari uchun komputerdan foydalanish vaqt oralig’i qancha?

10 minut

12-15 minut

15 minut

20 minut

№124 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Metod so’zi qaysi so’zdan olingan?

“Yunoncha”

“Lotincha”

“Ingilizcha”

“Ruscha”

№125 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Hozirgi davrda an'anaviy metodlardan qaysilari inobatga olinadi?

Amaliy, ko'rgazmali, ifodali, kitob bilan ishlash, video metodlar

Ifodali, bilimlarni egallash, ijodiy faoliyat

Tushuntirish, eslab qolish, ifodali, bilimlarni egallash

Video, amaliy, ko'rgazmali, kitoblar bilan ishlash

№126 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Metodologiklik bu - …

Maruza vaqtida o’qitish usullari taqqoslanadi, ilmiy izlanishlarning asoslari namoyon etiladi

Ma’ruza o’quv materialiga hissiy baholash munosabatida bo’lishni uyg’otish

Talabalarni o’quv materialining asosiy xotiralariga uni kelgusi ish faoliyatiga o’rni va ahamiyatiga diqqat qilishga imkon beradi

O’qituvchi maruza vaqtida holat asosiy ilmiy dalillar va hulosalar mohiyatini ochib beradi

№127 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Har bir darsning maqsadi, dars o’tish vositalari va ulardan foydalanish usullari, darsning mazmuni, amaliy mashg’ulotlar, qwshimcha topshiriqlar va boshqalar haqida tavsiyalar bayon qilinadigan, ta’lim muassasasining İlmiy kengashi tavsiyasi asosida chop etiladigan nashr o’quv adabiyoti

O’quv qollanma

Darslik

Metodik qo’llanma

Elektron o’quv qo’llanma

№128 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-2 Qiyinlik darajasi-2Modul nima?

Modul lotincha «modulus» so'zidan olingan bo'lib me'yor, o'lchov ma'nosini anglatadi

Modul lotincha «modulus» so'zidan olingan bo'lib boshlanish ma'nosini bildiradi

Modul lotincha «modulus» ya'ni o'zlashtirish, sifat darajasi ma’nosini bildiradi

Modul lotincha «modulus» ya'ni mezon ma'nosini anglatadi

№129 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Fanning bir va bir necha bo’limlari bo’yicha yutuqlarni aniqlash va baholash?

Oraliq nazorat

Yakuniy nazorat

Og’zaki nazorat

Joriy nazorat

№130 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Modullashtirish deb nimaga aytiladi?

Pedagogik texnologiya materiallarini modullarga ajratish jarayoni

Pedagogik texnologiyaning maqsadi

Pedagogik texnologiyani tasvirlash

Pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi tarkibiy bo'laklari

№131 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Davlat ta’lim standartlari qaysi talablarni belgilaydi?

Ta’lim mazmuniga va sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilaydi

Ta’lim sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilaydi

Ta’lim mazmuniga qo’yiladigan talablarni belgilaydi

Ta’lim talablarni belgilaydi

№132 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Davlat ta’lim standarti, o’quv dasturi talablari asosida belgilangan nashr qanday o’quv adabiyoti?

Darslik

Metodik qo’llanma

O’quv qo’llanma

Qollanma

№133 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Dastur ta’minotini yaratish avval nimadan boshlanadi?

Berilgan masalani qo’yilishi va maqsadini sistemali tashkil etishdan

Masalaning matematik modelini yaratishdan va algoritmini tuzishdan

Dastur matnini yozishdan

Dasturni loyixalashdan

№134 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Modulli o'qitish texnologiyasining tamoyillari qaysilar?

Faoliyatlilik, tenglik va tenghuquqlilik, tizimli kvantlash, motivasiya, modullik tamoyili, muammolik, kognitiv vizuallik, xatoliklarga tayanish, o'quv vaqtini tejash tamoyili

Muammolik, kognitiv vizuallik, xatoliklarga tayanish, o'quv vaqtini tejash tamoyili

Faoliyatlilik, tenglik va tenghuquqlilik, tizimli kvantlash, motivasiya

Tarixiy, muammoli, tizimli, nazariy, tajribaviy, umumlashtirish,

№135 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Modulli ta'lim dastlab qaysi mamlakat o'quv yurtlarida va malaka oshirish tizimida qo'llaniladi?

AQSh, Olmoniya, Angliya

Ya’oniya, Fransiya, Vengriya

Angliya, Ya’oniya, Fransiya

Ya’oniya, Fransiya, Olmoniya

№136 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Dasturiy ta’minotning tuzilishi

Tizimli va amaliy dasturlar to’plami

O’eratsion tizim, dasturlar to’plami

O’eratsion tizim, qo’llanma va ko’rsatmalar

Dasturlar va hujjatlar to’plami

№137 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli seminarda o’quv mashg’ulotiga kirish necha daqiqadan iborat?

15 daqiqa

12 daqiqa

10 daqiqa

20 daqiqa

№138 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Muammoli seminarning texnologiyalik xaritasida “O’quv mashg’ulotiga kirish” nechanchi bosqichga to’g’ri keladi?

1-bosqich

2- bosqich

3- bosqich

4- bosqich

№139 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O`quv jarayonining nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy malakalarni egallashga yo’naltirishgan bo’limi

Pedagogik amaliyot

Malakaviy amaliyot

Amaliyot mashg’uloti

Laboratoriya mashg’uloti

№140 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Dastur tuzishda qanday etaplardan o’tiladi?

O’quv axboroti mazmuni nimadan iborat

Fan bo’yicha o’qitish mazmunini tashkil etuvchi, adabiyot matnlari va o’quv qo’llanmalar, lug’at va boshqa axborot manbalaridan iborat bo’ladi

O’qitish- usul, shakl va vositalar muloqot, axborot vaboshqaruvning yo’l va vositalari

Ta’lim texnologiyasi bo’yicha olingan natijalar samaradorligini o’lchashning yo’l va vositalari

№141 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’quv jarayonidagi o’rniga ko’ra yo’riqnoma berish nechta turga bo’linadi?

3 turga bo’linadi

1 turga bo’linadi

6 turga bo’linadi

Bo’linbaydi

№142 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darsni rejalashtirish sistemasi qanday turlarga bo’linadi?

Yillik va yarim yillik, tematik har bir dars rejasi

Yillik va yarim yillik

Yillik va yarim yillik ha`r bir dars rejasi

Tematik reja va har bir dars rejasi

№143 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darslik o’quv qo’llanmasidan qanday farqlanadi?

Fan dasturida ko`rsatilgan mavzularning barchasi qamrab oladi

Fan dasturida ko`rsatilgan ayrim mavzularning qamrab oladi

Ishchi dasturida ko`rsatilgan mavzularning ayrimlarini qamrab oladi

Fan dasturida ko`rsatilgan mavzularga bog’liq emas

№144 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ta`lim muassasasini boshqarishga qaysi zamonaviy yondashuvlar quyidagilarni o`z ichiga oladi

Vaziyatli yondashuv, muvofiqlashtirilgan yondashuv

Shaxs-faoliyat yondashuvi, refleksiv boshqaruv

Milliy-hududiy yondashuv va natijalar bo`yicha boshqaruv

Avtoritar va liberal boshqaruv

№145 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darslik nima?

Pedagogik tizimning axborotli modeli

Ta'lim mazmunini tashkil etuvchi manba

Talaba mustaqil bilim olish uchun manba

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan vosita

№146 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darsdan tashqari mashg’ulotlarning mazmunini aniqlash va tashkillashtirish uchun qaysi printsiplarga amal etishi lozim?

Davom etivchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga uratish, shaqsiy fikr yurgizishni rivojlantirish, ijodiy loyihalarini tayyorlash, jamoat bo’lib ishlash prinsiplari

Davom etuvchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga urgatish, jamoat bolib ishlash prinsiplari

Davom etuvchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga urgatish, shaqsiy fikr yurgizishni rivojlantirish

Davom etivchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, ijodiy loyihalarni tayyorlash, qiziqtirish, izlanishga urgatish prinsiplari

№147 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darsdan tashqari mashg`ulotlarning qanday turlarini bilasiz?

To’garak, konkurs, kechalar, ma’ruzalar, devoriy gazeta, olim’iada

To’garak, konkurs, kechalar, devoriy gazeta

To’garak, konkurs, , kechalar, devoriy gazeta, olim’iada

To’garak, konkurs, devoriy gazeta, ma’ruzalar, olim’iada

№148 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Butun fan bo’yicha yutuqlarni aniqlash va baholash?

Yakuniy nazorat

Og’zaki nazorat

Joriy nazorat

Oraliq nazorat

№149 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’quv jarayonidagi o’rniga ko’ra yo’riqnoma turlari?

Kirish yoki yo’l-yo’riq berish, joriy, yakuniy

Joriy, yakuniy

Boshlang’ich va yo’l-yo’riq berish

Joriy, yo’l-yo’riq berish

№150 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’quv mashg’ulotlariga kirish bosqichida nimalar bajariladi?

O’quv mashhulotlarining mavzusini ifodalash, mustaqil o’qish uchun mavzu, maqsad, maruza rejasi, adabiyotlar, ushbu mavzu bo’yicha kalitli toifalar va tushunchalarni, o’z o’zini tekshirish uchun savol va topshiriqlarni ma’lum qilish

Ma’ruza matni rejasiga qatiy rioya qilish, o’quv mashg’ulotlarinig texnologik xaritasiga binoan ta’lim maqsadlarini amalga oshirish bo’yicha ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilarning tartibiy harakatlari

Yakuniy xulosalar qilish, ushbu mavzu bo’yicha asosiy o’quv axborotiga talim oluvchilar etiborini qaratish O’zaro baholash va o’zining faoliyatihaqida fikr yurutishni tashkillashtirish

Bajarilgan ishni kasbiy faoliyati uchun ahamliyatliligi to’g’risida ma’lum qilish

№151 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborotlashtirish to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan

2004 yil fevral

2003 yil yanvar

2000 yil may

1992 yil dekabr

№152 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborotlashtirish sohasini davlat tomonidan tartibga solish kim tomonidan amalga oshiriladi?

O`zbekiston Res’ublikasi Vazirlar Mahkamasi va u maxsus vakolat bergan organ tomonidan

Vakolatli hokimiyat organi tomonidan

Maxsus vakolatli organ tomonidan

Yuridik shaxs tomonidan

№153 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborotlashtirish kontseptsiyasi qachon qabul qilingan

1994 yil 2 dekabr

1993 yil 30 may

1992 yil 2 a’rel

2000 yil 1 yanvar

№154 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborot tizimlari yoki axborot resurslariga kim egalik qilishi mumkin?

Yuridik yoki jismoniy shaxslar

Tarmoq administratori

Kompaniya direktori

Tashkilot rahbari

№155 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Pedagogik dasturiy vositalarga qo’yiladigan metodik talablarni ko’rsating

Pedagogik dasturiy vositalarda ta’lim oluvchiga o’quv materialini bosqichma-bosqich o’zlashtirganligini turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish asosida aniqlash imkoniyatlarining yaratilishi

Pedagogik dasturiy vositalar – o’quv materialini taqdim etish

Pedagogik dasturiy vositalar o’quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko’rinishida ta’minlashi

Fanlararo mantiqiy o’zaro bog’liqlikning hisobga olinishi

№156 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborot texnologiyasi tizim sifatida qaysi tizimga mansub?

Aralash

Sun’iy

Tabiiy

Iqtisodiy

№157 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Axborot texnologiyalarini qo’llab avvaldan shakllantirilgan davlat xizmatlarini fuqarolar, biznes va davlatning boshqa tarmoqlariga axborotlarni taqdim etish nima deb ataladi?

Elektron hukumat

Elektron tijorat

Elektron xujjat almashuvi

Elektron biznes

№158 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2An'anaviy yondashuvga qaysi javobda to'g'ri ta'rif berilgan?

O'qituvchi ma'lum axborotni gapirib beradi, tushuntiradi o’quvchi esa bu bilimlarni xotirasida saqlaydi

O'quv tarbiyaviy jarayoni rejallashtiradi va darsni tashkil etishda o’quvchining bilimi shakllanadi

O’quv tarbiya jarayonida o’quvchining olgan bilimlarini esda qoldirishning natijasi

O’qituvchi ta’lim- tarbiya jarayonida o’quvchining o'zlashtirish darajasi noaniqligi, bilimining mustahkam emasligi

№159 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2DTSning A1 darajasi qanday nomlanadi.

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

№160 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2DTSning A1+ darajasi qanday nomlanadi.

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

№161 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2«Bakalavr» so’zi lotin tilida nimani anglatadi?

Vassalning yer mulki

Talaba

Bitiruvchi

O’quvchi

№162 F Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. an bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2”Texnologiya” so'zining lug'aviy ma'nosi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

Texne – mahorat, san'at, logos – tushuncha, ta'limot

Texnologiya – ishlab chiqarish usuli

Texne – texnika, logos – ta'limot

Buyumni tayyorlash jarayoni

№163 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2DTSning A2 darajasi qanday nomlanadi.

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

№164 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Klaster” so’zining ma'nosi qaysi javobda to’g'ri ifodalangan?

Bog'lam

Besh qadam

Izohlash

Pehma-pesh

№165 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Saralash usullari nechta…

5

3

6

4

№ Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2DTSning A2+ darajasi qanday nomlanadi.

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

№167 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Case-study” uslubidan ilk marta qachon va qaerda foydalanilgan?

1870 yili Garvard universitetining huquq maktabi o'quv jarayonida

1920 yil Garvard biznes maktabida

1920 yil Garvard universitetining huquq maktabi o'quv jarayonida

1870 yil Germaniyada universitetida

№168 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi.

Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2


Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?

O’quvchilar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o’zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi

O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantirish ko’zda tutilgan holda belgilanadi

O`quvchilar shaxs sifatlarining qanday shakllantirishi ko’rsatiladi va bilim, malaka, ko’nikmalar shakllantiriladi

Axborotni kiritish bilim, malaka, ko’nikmalar shakllantiriladi

№ 169 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi.

Fan bo’limi-3 Qiyinlik darajasi-2


Informatika fanida muammoli o’qitish texnologiyasi nima?

Takomillashgan o’qitish texnologiyasi

Reproduktiv shakllariga nisbatan texnologiyasi

Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish

Bilimlarni o’zlashtirish texnologiyasi

№170 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Axborot tushunchasi va uning ustida amallar” mavzusi umumiy o’rta ta’limning nechanchi sinfda o’qitiladi?

7-sinf

8-sinf

9-sinf

6-sinf

№171 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi

Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

Axborot erkinligi prinsipi va kafolatlariga rioya etilishini ta’minlash

Elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

Telekommunikatsiyalarni yaratish, ishlatish va rivojlantirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish

№173 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-3Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi …

jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

№174 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O`qituvchi o`qitish faoliyatining nechta uslubi mavjud?

3

2

4

5

№175 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Umumiy o’rta ta’limda 7-sinflar uchun “Informatika va axborot texnologiyalari” faniga necha soat ajratilgan?

34 soat

36 soat

17 soat

68 soat

№176 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Keys — bu

Biror tashkilotdagi qandaydir aniq real vaziyatning yozma tavsifidir

Muammoli vaziyatni hal etish usullar tavsifidir

Muammoli vaziyatni aqliy hujum metodi yordamida hal etish tavsifidir

Biror tashkilotdagi noaniq bo'lgan vaziyatning yozma tavsifidir

№177 Manba- Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta`lim Standarti Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-3Milliy va umummadaniy kompetensiya …

vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi

№178 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Kichik gurihda hamkorlikda bir topshiriqni bajarish bu

Gurihli

Jamoaviy

Yakka

Indvidual

№179 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Umumiy o’rta ta’limda 8-sinflar uchun “Informatika va axborot texnologiyalari” faniga necha soat ajratilgan?

34 soat

36 soat

17 soat

68 soat

№180 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Klaster tuzish qoidasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Aqilga nima kelsa barchasini yozish oyalar sifatini muxokama qilmaslik faqat ularni yozish

Muommolarni yozish

Tushinmagan malumotlarni yozish

Savollarni kiritish

№181 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Komputer texnologiyalari yordamida o`quv jarayonini qisman yoki to`liq avtomatlashtirish uchun mo`ljallangan didaktik vositani ko’rsating

Pedagogik vositalar

An`anaviy texnologiyalar

Komputer texnologiyalari

Dasturiy vositalar

№182 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Darslik o’quv qo’’lanmasidan qanday farqlanadi?

Fan dasturida ko’rsatilgan mavzularning barchasini qamrab oladi

Fan dasturida ko’rsatilgan mavzularnning ayrim mavzularini oladi

Fan dasturida ko’rsatilgan mavzularning ayrim bo’limlarini qamrab oladi

Fan dasturida ko’rsatilgan mavzularning ayrim boblarini qamrab oladi

№183 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ta’lim usullarning birinchi guruhiga qanday ta’lim usullari kiradi?

Ma’ruza, hikoya, yo’riqnoma berish, namoyish, ko’rsatish, ko’rish usullari

Ko’rsatish, ko’rish usullari,suhbat, diktant, namoyish qilish

Ma’ruza, hikoya, yo’riqnoma berish, ko’rish usullari, suhbat, diktant, namoyish qilish

Hikoya, ko’rsatish, ko’rish usullari,suhbat, diktant, namoyish qilish

№184 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Elektron darslik qanday qismlardan iborat bo’ladi?

O’rgatuvchi, mashq qildiruvchi, nazorat qiluvchi

Tashkiliy-metodik, axborot-o’rgatuvchi va nazorat qiluvchi

Tashkiliy, axborot va nazorat qiluvchi

Metodik, axborot va nazorat qiluvchi

№185 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Modul bu…

Modul lotincha «modulus» so'zidan olingan bo'lib me'yor, o'lchov ma'nosini anglatadi

Modul lotincha «modulus» so'zidan olingan bo'lib boshlanish ma'nosini bildiradi

Modul lotincha «modulus» ya'ni o'zlashtirish darajasi

Modul lotincha «modulus» ya'ni mezon ma'nosini anglatadi

№186 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ta’limning yo’l va vositalariga nimalar kiradi?

Ta’lim jarayonini samarali borishini namoyon qilib, maqsadga erishish darajasini tavsiflaydi

Axborotni etkazish- monolog, dialog, polilog usullaridan foydalanish darajasini tavsiflaydi

Axborotni olish(qayta aloqa) - tashxis, baholash, kuzatuv

Ta’lim jarayonini tashkil etishni bashoratlash, rejalashtirish, nazorat, baholash darajasini tavsiflaydi

№187 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O'qituvchi mahorati nimada o'z aksini to’adi?

Darsni aniq rejalashtirishda

Ta'lim jarayonini olib borishda

O'quvchilarni darsga qiziqtirishga

Darsda texnik vositalaridan foydalana olishda

№188 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O'qituvchining innovatsion faoliyati o'z ichiga nimalarni oladi?

Yangilikni tahlil qilish va unga baho berishni

Kelgusidagi haraktlarning maqsadi va konsepsiyasini shakllantirishni

Rejalarni amalga oshirish va tahlili qilish, samaradorlikka baho berishni qamrab oladi

Video, amaliy, ko'rgazmali, kitoblar bilan ishlash

№189 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Operatsion sistemasi tushunchasi” mavzusi nechanchi sinfda o’qitilidi?

8-sinf

7-sinf

6-sinf

10-sinf

№190 F Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. an bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Paskal dasturlash tili” bo’limi nechanchi sinfda o’qitiladi?

9-sinf

7-sinf

6-sinf

10-sinf

№191 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“Microsoft Access 2010 dasturi” mavzusi nechanchi sinfda o’qitiladi?

10-sinf

9-sinf

8-sinf

7-sinf

№192 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Ta’lim oluvchilarga kimlar kiradi ?

Talaba, o’quvchi, tinglovchi

O’qituvchi, ishlab chiqarish ta’limi ustasi

Bu ta’lim berishni biror narsaga intilishi

Ta’lim jarayonini samarali borishini namoyon qilish

№193 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2“HTML haqida tushuncha” va “Web –sahifa yaratish” mavzulari nechanchi sinfda o’qitiladi?

8-sinfda

7-sinfda

6-sinfda

5-sinfda

№194 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Umumiy o’rta ta’limda Informatika va axborot texnologiyalari fani qaysi sinfdan boshlab o’rganiladi?

5– sinfdan boshlab

9 - sinfdan boshlab

8 – sinfdan boshlab

1 – sinfdan boshlab

№195 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2O’zbekistonda informatika o’qitish metodikasi qachondan boshlab fan sifatida shakllandi?

1985 yildan boshlab shakllandi

1975 yildan boshlab shakllandi

1980 yildan boshlab shakllandi

1990 yildan boshlab shakllandi

№196 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Informatika o’qitish metodikasi bo’yicha izlanishlar olib borgan qaysi akademiklarni bilasiz?

V Qobulov, M Kamilov, T Bekmurodov

M Begalov, M Aripov, U Yuldashev

Ershov, V Qobulov, M Aripov

T Bekmurodov, Ershov, Shafrin

№197 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama tarmoq orqali sizga qulay bo’lgan vaqtda o’qitishga nima deb ataladi?

Masofadan o’qitish

Internet tarmoqlararo

Lektor o’qitish

Innovatsion o’qitish

№198 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-1 Qiyinlik darajasi-2Masofadan o’qitish uslubiy materiallari?

Darslik, audio va video darsliklar, on-layn darslar (Internet saxifa), elektron kutubxona, testlar, multimedia - elektron darslik va albatta axborot texnologiya vositalari

Innovatsion o’qitish, lektor o’qitish, elektron kutubxona, daftar, ruchka, qalam, noutbuk, o’qituvchi tyutor.

Multimediya o’qitish, innovatsion o’qitish, testlar

Masofadan o’qitish, lektor o’qitish, innovatsion o’qitish

№199 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-8 Qiyinlik darajasi-2Informatikani o’qitish jarayonini tashkil etishda birmuncha keng tarqalgan yondashuvlarni belgilang

Individual, guruhli, frontal

Izohli-tasvirli, texnologik, ijodiy

Sta’ionar, erkin-eksternat

Nazariy va amaliy

№200 Manba- U.Yuldashev, F.M.Zokirova, Informatika o`qitish metodikasi. Fan bo’limi-6 Qiyinlik darajasi-2Informatika xonasi – bu

Umumo’rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, OO’Yuning o’quv-tarbiyaviy qismi bo’lib, o’quv hisoblash texnikasi komplekti (O’HTK) bilan, o’quv ko’rsatish qo’llanmalari, o’quv namoyish, mebellar va informatika kursi bo’yicha nazariy hamda amaliy darslarni o’tkazishga mo’ljallangan xonadir

Informatika va axborot texnologiyalari hamda zamonaviy axborot texnologiyalari mujassamlashgan, o’quv ko’rsatish qo’llanmalari, o’quv namoyish, mebellar va hamma fanlar bo’yicha nazariy hamda amaliy darslarni o’tkazishga mo’ljallangan xonadir

Informatikadan ma’ruza, amaliy, laboratoriya mashg’ulotlarini o’tkazish xonasidir

O’qituvchi va o’quvchining o’zaro munosabatlarini tashkil etishning yagona vositasidir


Amaliy matematika va informatika fakulteti dekani A.I.Babayarov
Optimal boshqaruv usullari kafedrasi mudiri I.N.Bozorov
Download 79.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling