Информатика ва ат (масофавий таълим курслари учун) фанидан тест саволлари


Download 1.4 Mb.
bet1/47
Sana27.08.2020
Hajmi1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Информатика ва АТ (масофавий таълим курслари учун) фанидан тест саволлари


  1. Оммавий онлайн очик курслар такдим этаётган интернет таълим тизимларини кўрсатинг.

*a)Coursera, EdX, Khan academy

b) Intuit.ru, pedagog.uz

c) Ziyonet.uz, Moodle.org

d) my.estudy.uz, estudy.uz2. Виртуал лаборатория ишларини яратиш имкониятини берувчи симуляторни курсатинг.

*a) Yenka

b) Moodle

c) WordPress

d) MS PowerPoint

3. Намойиш тажрибалари, виртуал лаборатория ишларини ташкиллаштириш имкониятини берувчи дастурий воситани кўрсатинг

*a) Phet)

b) Moodle)

c) WordPress

d) MS PowerPoint

4. ZiyoNET порталининг сайт-сателлитлари кўйида келтирилган кайси (CMS) контентни бошкариш тизимида ишлайди?

*a) Wordpress

b) Joomla

c) Ucoz


d) Drupal

5. ZiyoNET порталининг сайт-сателлитлари нечанчи даражали доменида жойлаштирилади?

*a) 1 чи


b) 2 чи

c) 3 чи


d) 4 чи

6. ZiyoNET порталининг сайт-сателлитлари кандай номланадиган доменда жойлаштирилади?

*a) .zn.uz

b) .ziyo.uz

c) uz


d) .ziyo.zn.uz

7. WEB 2 технологиялари асосида хизмат кўрсатиб келаётган сайт номини кўрсатинг.

*a) Википедия

b) WordPress

c) Ucoz


d) VAcadimia

8. Интернет мухитида online ишлайдиган электрон матн муххаририни кўрсатинг.

*a) Google docs

b) Docs

c) Ispringd) FineReader

9. Microsoft Word дастурида жадвалга янги устун кўшиш тартиби тўғри келтирилган жавобларни кўрсатинг.

*a) меню- таблица –вставить–столбцы справа/слева

b) меню- таблица

c) меню- таблица –вставить строки

d) меню- таблица – столбцы

10. Microsoft Word дастури ёрдамида яратиладиган хужжатлар кандай номланади?

*a) “Документ”

b) “Презентация”

c) “Книга”

d) “Лист”

11. Microsoft Word дастурига юкланган хужжатни ёпиш тартиби тўғри келтирилган жавобни кўрсатинг:

*a) «Файл Закрыть» меню амалини бажариш

b) «Файл Выход» меню амалини бажариш

c) «Закрыть» тугмасини босиш

d) «Файл Завершить» меню амалини бажариш

12. Microsoft Word дастури маълумотномасини (Справк*a) чакириш кайси тугма оркали амалга оширилади?

*a) F1


b) F2

c) F5


d) F8

13. Microsoft Word дастурига юкланган жорий хужжатда «Ctrl+Home» тугмалар бирикмаси босилса нима содир бўлади?

*a) Хужжатнинг бошига ўтиш

b) Хужжатнинг охирига ўтиш

c) Хужжатнинг кейинги сахифасига ўтиш

d) Хужжатнинг олдинги сахифасига ўтиш

14. Microsoft Word дастурига юкланган жорий хужжатда «Ctrl+End» тугмалар бирикмаси босилса нима содир бўлади?

*a) Хужжатнинг охирига ўтиш

b) Хужжатнинг бошига ўтиш

c) Хужжатнинг сахифасининг охирига ўтиш

d) Хужжатнинг сахифасининг бошига ўтиш

15. Microsoft Word дастурига юкланган жорий хужжатда «Ctrl+PageUP» тугмалар бирикмаси босилса нима содир бўлади?

*a) Хужжатнинг олдинги сахифасига ўтиш

b) Хужжатнинг сахифасининг охирига ўтиш

c) Хужжатнинг сахифасининг бошига ўтиш

d) Хужжатнинг кейинги сахифасига ўтиш

16. Microsoft Word дастурига юкланган жорий хужжатда «Ctrl+PageDown» тугмалар бирикмаси босилса нима содир бўлади?

*a) Хужжатнинг навбатдаги сахифасига ўтиш

b) Хужжатнинг охирига ўтиш

c) Хужжатнинг сахифасининг охирига ўтиш

d) Хужжатнинг сахифасининг бошига ўтиш

17. Microsoft Word дастурида сичконча ёрдамида сўзни тезкор белгилаш кандай амалга оширилади?

*a) Сўзга сичконча чап тугмаси билан кетма-кет икки марта босиш билан

b) Сўзга сичконча чап тугмаси билан бир марта босиш билан

c) Сўзга сичконча ўнг тугмасини босиш ва «Выделить» амалини бажариш билан

d) Сўзга сичконча чап тугмаси билан кетма-кет уч марта босиш билан

18. Microsoft Word дастурида сичконча ёрдамида абзацни тезкор белгилаш кандай амалга оширилади?

*a) Сўзга сичконча чап тугмаси билан кетма-кет уч марта босиш билан

b) Курсорни керакли абзацга ўрнатиш ва “ФорматьАбзац” меню амалини бажариш билан

c) Абзацга сичконча ўнг тугмасини босиш ва «Выделить» амалини бажариш билан

d) Курсорни керакли абзацга ўрнатиш ва “ПравкаВыделить все” меню амалини бажариш билан

19. Microsoft Word дастурида сичконча ёрдамида гапни (нуктагача бўлган матн) тезкор белгилаш кандай амалга оширилади?

*a) CTRL тугмасини босган холда ихтиёрий гапни сичконча тугмаси билан босиш оркали

b) Курсорни керакли гапга ўрнатиш ва “ПравкаВыделить все” меню амалини бажариш билан

c) Курсорни керакли гапга ўрнатиш ва “Ctrl+А” тугмалар бирикмасини босиш билан

d) Курсорни керакли гапга ўрнатиш ва контекст менюсидан “Выделить” амалини бажариш билан

20. Microsoft Word дастурида сичконча ёрдамида матннинг ихтиёрий кисмларини ихтиёрий тартибда белгилаш учун кайси тугмадан фойдаланилади?

*a) Ctrl


b) Shift

c) Tab


d) Alt

21. Microsoft Word дастурида клавиатуранинг стрелкали тугмалари ёрдамида матнларни белгилаш учун кўшимча равишда кайси тугмадан фойдаланилади?

*a) Shift

b) Ctrl

c) Tab


d) Alt

22. Чоп этилмайдиган белгилар экранда нимани тасвирлайди?

*a) Хизмат белгиларини

b) Сахифа параметрларини

c) Колдириб кетилган белгиларни

d) Махсус белгиларни

23. Куйидаги белгиларнинг кайси бири чоп этилмайди

*a) ¶


b) ©

c) !


d) ?

24. Microsoft Word дастурида CTRL тугмасини босиб сичконча ғилдираги айлантирилса нима содир бўлади?

*a) Хужжат масштаби ўзгаради

b) Хужжат вараклари алмашади

c) Курсорнинг жойлашиш жойи ўзгаради

d) Матн ўлчами ўзгаради

25. Microsoft Word дастурида курсордан чапдаги белгиларни ўчириш учун кайси тугмадан фойдаланилади?

*a) Backspace

b) Delete

c) Insert

d) F8

26. Microsoft Word дастурида курсордан ўнгдаги белгиларни ўчириш учун кайси тугмадан фойдаланилади?

*a) Delete

b) Insert

c) Backspace

d) F8

27. Microsoft Excel – бу:

*a) Жадвал мухаррири

b) Матн мухаррири

c) График мухаррир

d) Такдимот мухаррири

28. Кайси диск турларига ахборот бир маротоба ёзилади.

*a) Cd


b) DvD

c) Floppy

d) Fleshka

29. Кайси мултимедиали технология тасвирни харакатланганлигини кетма кет хосил килади.

*a) Анимация

b) Видео илова

c) Аудио илова

d) Чат

30. Видео билан тула конли ишлаш учун видео маълумотларини компютерга мос шаклга кайтаручи курилма

*a) Видеоадаптер

b) Видео илова

c) Видео камера

d) Видеопероектор

31. СD дисклар улчами

*a) 700MB

b) 4700МВ

c) 1.33МВ

d) 700КВ

32. DVD дисклар кандай хажмга эга

*a) 4,7 Гбайт

b) 4 Гбайт

c) 4.5 Гбайт

d) 4.6 Кбайт

33. Кайси диск тури ракамли ахборотларни хамда юкори аникликдаги видео материалларни катта зичликда ёзиш имконини беради

*a) Blu-ray

b) DVD

c) CD


d) Тугри жавоб йук

34. Blu-ray дискларининг ахборотларни сигдириш хажми кандай

*a) 25Гб-50Гб

b) 2Гб-5Гб

c) 2Гб-500Гб

d) 5Гб-55Гб

35. Матн графика тасвирларини компютерга киритишни автоматлаштириш учун хизмат кмлувчи курилма

*a) Сканер

b) Дисплей

c) Видеоадаптер

d) Принтер

36. Windows OT таркибидаги кайси дастур видеони кайта ишлаш имконини беради

*a) Windows Mover Marker

b) Windows Flash MX

c) MS Power Point

d) Microsoft Excel

37. Хозирги кунда компютерларда мусикаларининг кандай формати кенг таркалган

*a) МР 3


b) МРР3

c) ВМР3


d) АVI3

38. Мултимедиаларни иловаларини ишлаб чикиш неча боскичда амалга оширилади

*a) 7 та


b) 6 та

c) 5 та


d) 3 та

39. Аудиовизуал воситаларидан фойдаланиб, кургазмали шаклда маълумот такдим этиш шакли

*a) Такдимот презентатциялар

b) Матн мухаррири

c) Электрон жадвал процесори

d) Блакнот дастури

40. Видеоиловалар кандай иловалар

*a) Харакатланувчи тасвирлар ишлаб чикариш технологияси ва намойиши

b) Товуш журлигидаги харакатланувчи суратлар туплами

c) Ракамли товушлар билан ишловчи дастурлар

d) Барча жавоблар тугри

41. Мултимедиа галереялари деганда нимани тушунасиз

*a) Товуш журлигидаги харакатланувчи суратлар туплами

b) Харакатланувчи тасвирлар ишлаб чикариш технологияси ва намойиши

c) Ракамли товушлар билан ишловчи дастурлар

d) Барча жавоблар тугри

42. Ракамли товуш- бу кандай товуш

*a) Электрон сигнал амплитудасининг дискрет сонлар билан ифодаланиши

b) Харакатланувчи тасвирлар ишлаб чикариш технологияси ва намойиши

c) Ракамли товушлар билан ишловчи дастурлар

d) Барча жавоблар тугри

43. Тасвирларни визуал ва товушли узатиб беришнинг дунёдаги энг илгор усули

*a) 3D технология

b) Технология

c) 2D технология

d) Такдимот

44. Уч улчамли чизмалар асосида нарса-буюмлар чоп этувчи курилма.

*a) 3D принтер

b) 3D монитор

c) 3D сканер

d) 3D камера

45. Инсон томонидан хажмдор сифатида идрок этилувчи тасвирларин чикара олишга кодир курилма

*a) 3D дисплей

b) 3D принтер

c) 3D монитор

d) 3D сканер

46. Бизни ураб турган хакикий дунёнинг компютер ёрдамида яратилган ва бошкариладиган соха модели нима деб аталади

*a) Вертуал вокелик

b) 3D технология

c) Масофавий таълим

d) Мультимедиа иловалари

47. Мултимедиада технологияларидан фойдаланувчиларни неча турга булиш мумкин.

*a) турга

b) Турга

c) Турга


d) турга

48. Ахборот улчов бирликлари нимани ифодалайди.

*a) Ахборот хажми ва окимини катта кичиклигини бахолаш учун хизмат килади

b) Ахборот хажмини кичрайтириш учун хизмат килади

c) Ахборот оким тезлигини тезлаштириш учун хизмат килади

d) Хеч нимани

49. мултимедиа-бу нима

*a) Информатиканинг дастурий ва техникавий воситалари асосида аудио-видео матн графика ва анимация эффектлари асосида укув материалларини талабаларга етказиб беришнинг мужассамлашган холдаги куриниши

b) Информатиканинг дастурий ва техникавий воситалари асосида аудио-видео матн графика ва анимация эффектлари асосида укув материаллари

c) Мултимедиа

d) Видео

50. Модем бу-

*a) Модуляция, демодуляция сузларидан олинган булиб узлуксиз сигналларни ракамли маълумотларни узлуксиз сигналларга алмаштириб берадиган курилма.

b) Компютерлараро видеотасвирларни узатиб берувчи курилма

c) Билмайман

d) USB модем

51. Фойдаланувчининг операцион тизимга кириш ва ундаги барча ҳаракатларини ва созлашларини белгиловчи маълумотлар тўплами қандай аталади?

*a) тизим маълумотлари

b) дастур маълумотлари

c)курилма маълумотлари

d)кераксиз маълумотлар.

52. Windows операцион тизимида фойдаланувчилар қайд маълумотларининг нечта тоифаси мавжуд?

*a) 3


b) 2

c)1


d)5.

53.Операцион тизим ва компьютер функцияларидан фойдаланиш ва уларни бошқариш бўйича тўлиқ ҳуқуқга эга бўлган фойдаланувчини турини кўрсатинг

*a) администратор

b) фойдаланувчи

c)хакер

d)директор54. Фақатгина ўзининг қайд маълумоти созлашларини ўзгартириши ҳуқуқига эга бўлган, аммо дастурларни ўрнатиш ва операцион тизим функцияларини созлаш бўйича чекловлари мавжуд бўлган фойдаланувчи турини кўрсатинг

*a) фойдаланувчи

b) хакер

c)директор

d) администратор

55. Тизимга паролсиз кириш ҳуқуқи мавжуд, аммо компьютер ва операцион тизимни бошқариш бўйича ҳеч қандай имкониятга эга бўлмаган фойдаланувчи турини кўрсатинг

b) гость

*a) фойдаланувчи

c)директор

d) администратор

56. Тизимга кириш учун ҳар бир фойдаланувчидан қандай маълумотлар киритиш талаб қилинади

*a) парол

b) кимматли

c)шахсий


d)умумий

57. Фойдаланувчининг логин ва паролни текшириш ҳамда унинг тизимдаги барча ҳаракатларини белгилаш жараёни қандай аталади

*a) аутенфикация.

b) контрафакция

c)плагиат

d) криптография

58. Тизимга киришда фойдаланувчининг логини ва пароли нотўғри киритилса қандай жараён содир бўлади

*a) амалиёт тизим юкланмайди

b) амалиёт тизим юкланади

c)компьютер учиб колади

d)компьютер кайта юкланади

59. Тизимга киришда фойдаланувчининг логини ва пароли тўғри киритилса қандай жараён содир бўлади

*a) амалиёт тизим юкланади

b) амалиёт тизим юкланмайди

c)компьютер учиб колади

d)компьютер кайта юкланади

60. Компьютерни ўчирмасдан унинг ишини вақтинча тўхтатиб қўйиш режими қандай аталади

*a) «Ждущий режим»

b) «Спящий режим»

c)«Рабочий режим»

d)«Автономный режим»

61. Компьютерни ўчирмасдан уни кутиш режимига ўтказиш учун қуйидаги амаллардан қайси бирини бажариш керак

*a) «Пуск», «Выключить компьютер», «Ждуший режим».

b) «Выключить компьютер», «Ждуший режим».

c)«Поиск», «Выключить компьютер», «Ждуший режим».

d)«Пуск», «Выпольнить», «Ждуший режим».

62. Компьютер кутиш режимига ўтганда қандай жараён содир бўлади

*a) Компьютер учирилган холатга утади лекин кайта ёкканда аввалги бажарилаётган дастурлар хакида ахборот берилади ва уларга тугридан –тугри кириш имконияти мавжуд.

b) Компьютер учирилган холатга утади ва сакланмаган маълумотлар учиб кетади.

c)Компьютер учирилмайди.

d)Компьютер кайта юкланади.

63. Бирор дастур таъминоти ўрнатилганда, айрим созлашлар амалга оширилганда ва компьютер иши тўхтаб (осилиb) қолганда қандай амалга бажариш тавсия этилади

*a) Компьютерни кайта юклаш талаб этилади.

b) Компьютер таъмирланади.

c)Компьютерни созлаш талаб этилади.

d)Компьютерни кайта форматлаш талаб этилади.

64. Компьютерни ва операцион тизимни қайта юклаш учун қуйидаги амаллардан қайси бирини бажариш керак

*a) CTRL+ALT+DEL

b) SHIFT+ALT+DEL

c)TAB+ALT+DEL

d)CTRL+ALT+ENTER

65. Компьютерни ўчириш тартиби тўғри келтирилган варинтни кўрсатинг

*a) «Пуск», «Выключить компьютер», «Выключение».

b) «Пуск», «Выключить компьютер», «Перегрузка».

c) «Поиск», «Выключить компьютер», «Выключение».

d) «Выполнить», «Выключить компьютер», «Выключение».

66. Windows операцион тизимининг бош менюсига қайси тугма (кнопк*a) орқали мурожат қилинади.

*a) Пуск

b) SHIFT

c)CTRL


d) TAB

67. Тизим бош менюсида жойлашган «Выключить компьютер» амалининг вазифасини кўрсатинг

*a) «Выключить компьютер» мулокот дарчасини очади ва «Ждуший режим», «Выключение», «Перезагрузка» буйрукларидан бирини танлаш тавсия этилади.

b) «Выпольнить» мулокот дарчасини очади ва «Ждуший режим», «Выключение», «Перезагрузка» буйрукларидан бирини танлаш тавсия этилади.

c)«Поиск» мулокот дарчасини очади ва «Ждуший режим», «Выключение», «Перезагрузка» буйрукларидан бирини танлаш тавсия этилади.

d)«Програм» мулокот дарчасини очади ва «Выключение» буйруги танланади.

68. Тизим бош менюсида жойлашган «Выполнить» амалининг вазифасини кўрсатинг

*a) Windows ва Интернет ресурсида жойлашган папка, хужжатларни очади, дастурни ишга туширади.

b) Windows ва Интернет ресурсида жойлашган папка, хужжатларни ёпади.

c)Windows ва Интернет ресурсида жойлашган папка, хужжатларни учиради.

d)Windows ва Интернет ресурсида жойлашган папка, хужжатларни нусхалайди.

69. Тизим бош менюсининг «Найти» бўлими ёрдамида қандай объектларни қидириш мумкин

*a) Папкаларни, файлларни, сервер компьютери ёки E-Mail маълумотларини кидириш имконини беради.

b) Факат файлларни кидириш имконини беради.

c)Папкаларни кидириш имконини беради.

d)Сервер компьютерини кидириш имконини беради.

70. Тизим бош менюсида жойлашган «Настройка» бўлими орқали нималарни амалга ошириш мумкин

*a) Тизимнинг барча компоненталарини руйхатини курсатади ва керак булса созлашни амалга оширади.

b) Тизимнинг барча компоненталарини яширади.

c)Тизимнинг барча дастурларини руйхатини курсатади.

d)Тизимнинг барча хоссаларини курсатади .

71. Интернетда URL тушунчаси нимани англатади

*a) URL (Uniform Resource Locator ранее - Universal Resource Location – ресурснинг универсал адреси ) –Интернет тармогидаги хар хил хизматлар учун адресларни ёзиш мажмуи.

b) URL (Uniform Re Loе) Интернет тармогидаги сайтни хисоблаш мажмуи.

c)адресларни учириш мажмуи

d)URL (Uniform Resource Locator ранее - Universal Resource Location – ресурснинг универсал адреси ) Интернетда фильтрлаш мажмуи

72. WWW тизимида веб саҳифаларни яратиш ва гиперматнли маълумотларни жойлаштириш тили қайси жавобда тўғри келтирилган

*a) HTML(инглиз тилидан. HyperText Markup Language — «гипертекстни жойлаштириш тили ») — Интернетга хужжатларни жойлаштиришнинг стандарт тили.

b) HTTP(инглиз тилидан. HText Mup Language — «гипертекстни жойлаштириш тили ») — Интернетга адресларни жойлаштиришнинг стандарт тили.

c)HTTP(инглиз тилидан. HrText Markup Lane — «гипертекстни жойлаштириш тили ») — Интернетга хужжатларни узгартириш стандарт тили.

d)HTTP(инглиз тилидан. HrText Markup Lane — «гипертекстни жойлаштириш тили ») — Интернетга уланишни стандарти.

73. Қайси жавобда веб ресурсларнинг URL манзили тўғри кўрсатилган

*a) http://www.mk.uz

b) 1http://www.mk.uz

c)ht://tp//www.mk.uz

d)google.http://www.mk.uz

74. Интернет тармоғидаги қидирув тизимларининг вазифасини кўрсатинг

*a) Кидирув тизими бу дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни кидириш имкониятини беради.

b) Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни учириш имкониятини беради.

c)Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни саклаш имкониятини беради.

d)Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни босмага чикариш имкониятини беради.

75. Қуйидаги режимларнинг қайси бирида Microsoft PowerPoint дастури ойнасида слайдларнинг кичиклаштирилган миниатюрали кўриниши тасвирланиб, уларнинг тартибини ва ўрнини ўзгартириш мумкин.

*a) -Режим сортировщик слайдов

b) - Режим Мастер автосодержания

c)- Режим Из шаблона оформления

d)- Режим Из имеющейся презентации

76. Қайси жавобда веб ресурсларнинг URL манзили тўғри кўрсатилган

*a) http://www.mk.uz

b) 1http://www.mk.uz

c) ht://tp//www.mk.uz

d) google.http://www.mk.uz

77. Интернет тармоғидаги қидирув тизимларининг вазифасини кўрсатинг

*a) Кидирув тизими бу дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни кидириш имкониятини беради.

b) Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни учириш имкониятини беради.

c) Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни саклаш имкониятини беради.

d) Кидирув тизими- дастурий-аппаратли веб-интерфейсли комплекс булиб, Интернет тармогида маълумотларни босмага чикариш имкониятини беради.

78. Қуйидаги веб серверларнинг қайси бирлари қидирув тизими ҳисобланади

*a)Google, yahoo, Bing, MSN

b)mk, google, msn

c)informatika, mail

d) arbuz, mail, yarmarka

79. Веб броузерга юкланган веб саҳифани компьютер дискига сақлаш учун қандай амалларни бажариш керак

*a)Файл—Сохранить как

b)файл-печать

c)файл -открыт

d)файл – закрыт

80.Электрон рақамли имзони яратган ва рўйхатга олиш Маркази томонидан унинг номига Электрон рақамли имзо калити сертификати берилган жисмоний шахс ким?

*a)Электрон рақамли имзо ёпиқ калити эгаси

b)Ахборот эгаси

c)Электрон рақамли имзо очиқ калити эгаси

d)Кодланган ахборот эгаси

81.Электрон рақамли имзони яратишга мўлжалланган калит нима деб аталади?

*a)Электрон рақамли имзо ёпиқ калити

b)Электрон рақамли имзо очиқ калити

c)Кодлаш воситаси

d)Электрон рақамли имзо

82.Электрон рақамли имзонинг ҳақиқийлигини аниқлаш учун мўлжалланган ва ахборот тизимининг барча фойдаланувчилари еркин фойдаланиши мумкин бўлган калит нима деб аталади?

*a)Электрон рақамли имзо очиқ калити

b)Шифрлаш воситалари

c.)Электрон рақамли имзо ёпиқ калити

d)Электрон рақамли имзо

83.«УЗ-CЕРТ» нима?

*a) Компютер инцидентларига зудлик билан жавоб бериш хизмати.

b) АКТ соҳасидаги маркетинг тадқиқотлари хизмати.

c) Фойдаланувчилар компютерларини муҳофазасини кучайтириш хизмати.

d) Очиқ калитлар миллий инфраструктураси.

84) Қайси тег HTML хужжатнинг танасини ифодалайди?

*a) BODY


b) HTML

c)HEAD


d)TITLE

85. Формада парол киритиш керак бўлса қайси катталикдан фойдаланишга тўғри келади

*a) password

b)radio

c)image

d)reset


86.
Download 1.4 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling