Informatika va axborot texnologiyalari


Download 65.69 Kb.
bet2/5
Sana01.10.2020
Hajmi65.69 Kb.
1   2   3   4   5 1. Asosiy adabiyotlar.

 1. Abduqodirov A.A., Hayitov A.G’., Shodiyev R.R. Axborot texnologiyalari. Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik.­- T.: “O‘qituvchi”,

 2. Aripov M., Tillaev A. Web-sahifalar yaratish texnologiyalari. –T.: 2006 y.- 170 b.

 3. Aripov M., Xaydarov A. Informatika asoslari. Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma– T.:“O‘qituvchi, 2002 y.- 432 b.

 4. Aripov M. Internet va elektron pochta asoslari. -T.; Universitet”, 2000.-126 b

 5. Boqiev R., Mamarajabov M., Ashurov M., Gulyamov J. Dasturlash asoslari. O‘quv metodik qo‘llanma. –T.: TDPU, 2006 y.

 6. BoqievR.R., Matchonov A.O. Informatika.Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma.- T.: Tafakkur, 2012.- 469 b.

 7. BoqievR.R., Kayumova N. Axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi. T. TDPU. 2006 y.

 8. Nazirov Sh.A. va boshq. Delphi tilida dasturlash asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. –T.:G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007.-280 b.

 9. Nazirov Sh. Dastrurlash tillari- T.: 2007 y.

 10. SattorovA. Ma’lumotlar bazasini boshkarish sistemasi Access (Windows 9x-2006) T.: 2006 y.

 11. Sattorov A. Informatika va axborot texnologiyalari. Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun darslik – T.:“O‘qituvchi, 2002 y. - 256 b.

 1. qO‘shimcha adabiyotlar:

 1. Barkamol avlod yili” Davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi. T.: 2009 yil 9 dekabr.

 2. Barkamol avlod -O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. (O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlari). –T.: “Sharq”, 1998. -64 b.

 3. Abduqodirov A.A., Hayitov A.G‘. Axborot texnologiyasiga oid atamalarning izohli lug‘ati.- T.: TDPU, 2002. 26 b.

 4. Abduqodirov A.A., Hayitov A.G‘., Shodiev R. Axborot texnologiyalari fanidan o‘quv plakatlar to‘plami.- T.: TDPU, 2002.- 34 b.

 5. Aripov M., Begalov B., Begimqulov U., Mamarajabov M., Axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma– T.: Noshir, 2009-368 b.

 6. internet saytlar:

1.WWW. ziyo net.uz

2. WWW.edu.uz

3.WWW. referat. uz
Fan bo‘limlari va mavzular

Ajratilgan soat

O’qitish vositasi

Nazariy

Amalty

Labora-toriya

Seminar

Kurs shi

(loyihasi)

Mustakil ish

Didaktik material va ko’rgazmali qurollar

AKT va o’qitishning texnik vositalari

Texnologik jihozlar stendlar, maketlar, asboblar, materiallar va b.


Nazorat usuli


Tavsiya etilgan adabiyotlar
1- Bob. Axborot va jamiyat:4soat


1

Axborot ma’lumot va bilim haqida tushuncha

Axborot, ma’lumot va bilimhaqida tushuncha. Axborotli jarayonlar. Axborotni tasvirlash, saqlash, ishlov berish va uzatish. Axborotning sifat ko‘rsatkichlari. Jamiyatda axborotli jarayonlar.

2

Plakatlar

Televidiniya

Internet saytlariKompyuter,videoproyektor. Gazeta va jurnallarTarqatma materiallar.BN

Og`izaki
Test krasvordWWW. ziyo net.uz


2

Ахbоrоtlаshgаn jаmiyat hаqidа tushunchа.Ахbоrоt mаdаniyati. jаmiyatni ахbоrоtlаshtirishning хuqukiy аsоslаri. Ахbоrоtlаshgаn jаmiyatning mоddiy va tехnоlоgik nеgizlаri. jаmiyatning ахbоrоt rеsurslаri. Ахbоrоt хаvfsizligi, ахbоriy хuquq va etikа. kаsbiy fаоliyatdаахbоrоtning rоli va аhаmiyati(turli kаsbiy sоhаlаr misоlidа).
22


Stend

Krasvord

Rasmlar jurnallar


Kompyuter,videoproyektor.disklarSlaydlar .ma`ruza matnlarJoriy

nazoratWWW. ziyo net.uz
2-Bob. Axborot texnalogiyalari va tizimlari, ularning jamiyatdagi o’rni va ahamiyati.:6soat

3

Axborot texnalogiyalari xaqida tushuncha Axborot texnologiyalari haqida tushuncha. Axborot texnologiyasining ichki va tashqi omillari. Axborot texnologiyalarining axborotlashgan jamiyatdagi o‘rni.


2


2Plakatlar №Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.Joriy

nazoratI.1.4-7bet

4


Ахbоrоt tехnоlоgiyalаrining tа'minоti. Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri turlаri.Multimеdiа tехnоlоgiyasi.

2

Stend


Kompyuter,videoproyektor.Slaydlar .


Joriy

nazorat


I.1.55-58bet

5

Axborot tizimlari xaqida

tushuncha. Axborot tizimlari haqida tushuncha. Axborotlarni avtomatlashgan holda izlash. Axborot tizimlarini turkumlanishi–faktografik va hujjatli tizimlar. Axborot tizimlarida ma’lumot alamashish.


2
Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy

nazorat


I.1.67-70bet
3-Bob.zamonaviy Shaxsiy kompyuterlar va ularning dasturiy ta’minoti.6:soaт

6

Kompyuter axborotlarga ishlov beruvchi vosita sifatida.Kompyuter dasturlari va ularning axborotlarga ishlov berish jarayondagi o’rni.Kompyuter dasturlari va ularning axborotlarga ishlov berish jaryonidagi o‘rni.Shaxsiy kompyuterlar tasnifi va tarkibi.Tizimli blok va uning tuzilmasi. Kompyuterda ma’mumotlarni tashkil etish va saqlash. Kompyuterning zamonaviy tashqi qurilmalari.


2
Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.

Tarqatma materiallar.


Joriy

nazorat


WWW. ziyo net.uz

7

SHaxsiy kompyuterning dasturiy ta`minotiva uning turlari. Shaxsiy kompyuterning dasturiy ta’minoti va uning turlari. Tizimli dasturiy ta’minot. Operastion tizim. Qobiq dasturlar. Total Commander qobiq dasturi.


2
2


Stend


Kompyuter,videoproyektor.Testlar


ON


WWW. ziyo net.uz

8

Zamonaviy operatsion tizimlar. Windows linux-operatsion tizimi

Zamonaviy operastion tizimlar. WINDOWS operastion tizimining yangi versiyalari va ularning imkoniyatlari. LINUX-operastion tizimi, uning imkoniyatlari, qo‘llanilish doirasi, hususiyatlari va afzalliklari.

2
2


PlakatlarKompyuter,videoproyektor.Tarqatma materiallar.JoriyWWW. ziyo net.uz
4-Bob. Office dasturlari va ularning yangi imkoniyatlari.10:soat


9

Office dasturlari paketi va uning tarkibi. Ofis dasturlari paketi va uning tarkibi. Zamonaviy matn prostessorlari va ularning imkoniyatlari.2

2Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy


WWW. ziyo net.uz

10

Zamonaviy jadval protsesorlari va ularning imkoniyarlari. Zamonaviy jadval prostessorlari va ularning imkoniyatlari. Makroslar yaratish va ular bilan ishlash.


2
2


Stend


Kompyuter,videoproyektor.Slaydlar .


Joriy


WWW. ziyo net.uz

11

Taqdimot va uni yaratishning zamonaviy dasturiy ta`minoti.Power Point dasturi va uning yangi imkonyatlari


2Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy


WWW. ziyo net.uz

12


Murakkab animastion taqdimot yaratish.

22


Stend

Kompyuter,v

ideoproyektor.Slaydlar .


Joriy


WWW. ziyo net.uz

13

Kaspiy foliyatda offis dasturidan foydalanish Kasbiy faoliyatda ofis dasturlaridan foydalanish(turli kasbiy sohalar misolida )


2Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy


WWW. ziyo net.uz


5 . Bob. Malumotlar ombori va ularning boshqarish tizimlari.10:soat.

14


Ma’lumotlar turlari: belgili, sonli va mantiqiy. Ma’lumotlar ombori (MO) va uning turlari. MOning imkoniyatlari.2

Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


ON


I.1.36-38bet

15


MOning imkoniyatlari.Ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari (MOBT).

2


Stend№


Kompyuter,videoproyektor.Slaydlar .


Joriy


I.1.40-41bet

16

Ma’lumotlar omborini yaratilish va boshqarishda qo’laniladigan dasturlarMa’lumotlarning relyastion modeli. Ma’lumotlar omborini boshqarishning relyastion tizimi.


2
2


Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy


I.1.47-48bet

17

Access dasturi, uning obektlari va imkoniyatlari Access dasturi, uning obektlari va imkoniyatlari .

2


Stend

Kompyuter,v

ideoproyektor.Slaydlar .


Joriy


WWW. ziyo net.uz

18


Ma`lumotlar omborida ma`lumotlarni ochish, yopishqoshish va chiqarish

2


Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.


Joriy


WWW. ziyo net.uz
6-Bob .Kompyuterda grafik obektlar bilan ishlash .14:soat19

Grafik obyektlar va ularning kampyuterda tasvirlash usullari.Grafik obyektlar va ularning kampyuterda tasvirlash usullariGrafik ob’ektlar va ularni kompyuterda tasvirlash usullari.22Plakatlar


Kompyuter,videoproyektor.


Tarqatma materiallar.Joriy


WWW. ziyo net.uz

Download 65.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling