Inson faoliyati davomida ularning xavfsizligini taminlashni o‘rgatadi


# Terminal holat – bu hayot bilan o‘lim orasidagi chegaradir. U bir necha darajadan iborat, darajalarni aytin


Download 0.63 Mb.
bet4/4
Sana11.02.2020
Hajmi0.63 Mb.
1   2   3   4

# Terminal holat – bu hayot bilan o‘lim orasidagi chegaradir. U bir necha darajadan iborat, darajalarni ayting.

-Predagoniya, Agoniya, O‘lim.

-Sotsial ilo‘lim, Biologik ilio‘lim

- Agoniya, O‘lim, Klinik liio‘lim

- Predagoniya, Sotsial ilo‘lim, Biologik ilio‘lim
# Og‘ir-engilligiga va chuqurligiga ko‘ra sovuq olishning nechi darajasi bor?

- 4 ta daraja

-5 ta daraja

-6 ta daraja

-3 ta daraja

# Yumshoq to‘qimalarning jarohatlanishiga qarab kuyushi nechi darajaga bo‘linadi?

- 4 ta daraja

-5 ta daraja

-6 ta daraja

-3 ta daraja
# Kuyushning kelib chiqish sabablarga ko‘ra nechi turga bo‘linadi.

- 3 ta daraja

-5 ta daraja

-6 ta daraja

-4 ta daraja
# Termik kuyish deb nimaga aytiladi?

-To‘qimalarning elektr toki ta’sirida kuyishi.

-To‘qimalarning kimyoviy moddalardan kuyishi.

- To‘qimalarning kimyoviy nurlardan kuyishi.

- To‘qimalarning yuqori harorat ta’sirida kuyishi.

# Kimyoviy kuyish deb nimaga aytiladi?

- To‘qimalarning nurlanish ta’sirida kuyishi.

-To‘qimalarning elektr toki ta’sirida kuyishi.

-To‘qimalarning kimyoviy moddalardan kuyishi.

- Hamma javob to‘g‘ri
# Teri nechi qatlamdan iborat?

-ikki qatlamdan iborat.

-uch qatlamdan iborat.

-to‘rt qatlamdan iborat.

-bir qatlamdan iborat.
# Bint deb nimaga aytiladi.

-Eni 10 sm, 15 sm, 30 smgacha bo‘lgan lenta shaklidagi doka

-Eni 5 sm, 10 sm, 20 smgacha bo‘lgan lenta shaklidagi doka

-Eni 2 sm, 5 sm, 10 smgacha bo‘lgan lenta shaklidagi doka

-Hamma javob to‘g‘ri
# Immobilizatsiya so‘zini ma’nosini ayting?

- jarohatlangan a’zoni harakatsizlantirishdir.

- jarohatlangan a’zolarni harakatga tushush uchun sharoit yaratishdir.

-Ichki qon ketishni to‘xtatish.

-Tashqi qon ketishni to‘xtatish.


#Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining nechta asosiy turi mavjud?

-2 ta turga bo‘linadi

-3 ta turga bo‘linadi

-4 ta turga bo‘linadi

-5 ta turga bo‘linadi
# Skelet turli shakl va katta-kichiklikdagi nechta ta suyakdan iborat

-307 ta


-207 ta

-206 ta


-306 ta

# Dunyo bo‘yicha har yili kasbiy o‘lim holatlari bilan hayotdan ko‘z yumadiganlar soni ?

- 2 mln


-2.7 mln

-1.5 mln


-4 mln
# “Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega.” Konstitutsiyaning qaysi moddasidan olingan?

- 40


-38

- 42


-45
# Buzilgan vayronalar ostidan shikastlanganlarni qutqarishda qavmu-qarindoshlari yordamida ularning necha foizini qutqarish mumkin?

-50%


-70 %

- 60 %


- 100 %

# Jabrlanuvchiga 1-yordam ko‘rsatishning 1-qoidasi?

- Hodisa ro'y bergan joyni ko'rib chiqish.

- Jabrlanuvchini birlamchi ko'zdan kechirish va uning hayoti uchun xatarli bo'lgan holatlarda unga birinchi yordam ko'rsatish.

- Tez yordamni chaqirish.

- Jabrlanuvchini ikkilamchi ko'zdan kechirib, zarur bo'lsa, yana yordam ko'rsatish

# Agar jabrlanuvchi nafas olmayotgan bo'lsa, unga qanday yordam beriladi?

-U holda og‘zidan havo o'tkazish yo'li bilan unga yordam berish lozim.

-Burun teshiklarini berkitib, havo puflanadi.

-bir martadan puflash o'tkaziladi.

- Yurak ikki marta massaj qilinadi

# Jabrlanuvchini birlamchi ko'zdan kechirishning oxirgi bosqichi . . . . ?

- tomir urishini tekshirishdir

-Yurak-o‘pka ventilyatsiyasi

-Ichki yoki tashqi qon ketishni aniqlash

-Ichki yoki tashqi sinishni aniqlash
#Terminal holat - bu ________________?

-hayot bilan o'lim orasidagi chegara

- biologic o‘lim holati

- klinik o‘lim holati

- o‘lim oldi holati
# Sotsial o'limda nima kuzatiladi?

- bosh miya hujayralari o'lishi, yurak-o'pka faoliyati tiklanishi mumkin

- bosh miya hujayralari o'lishi, yurak-o'pka faoliyati tiklanmaydi

- bosh va orqa miya miya hujayralari o'ladi

- yurak-o'pka faoliyati tiklanishi mumkin

# Jarohatlangan va og'ir shikastlangan bemorlarni birlamchi ko'rikdan o'tkazishda birinchi ish?

- Jabrlanuvchi va yordamchini zararsizlantirish

- Es-hushini tekshirish

- Nafasni tekshirish

- Nafas yo'llari ochiqligida
# Bemorning tomir urishi (puls) ni tekshirish qanday amalga oshiriladi?

- jabrlanuvchining bilak va uyqu arteriyalaridagi tomir urishi tekshiriladi

- jabrlanuvchining bilak arteriyalaridagi tomir urishi tekshiriladi

- jabrlanuvchining son va uyqu arteriyalaridagi tomir urishi tekshiriladi

- jabrlanuvchining bilak va son arteriyalaridagi tomir urishi tekshiriladi


# Sog'lom odamning tomiri 1 daqiqada qancha uradi?

- 70-80 tagacha uradi

- 80-90 tagacha uradi

- 60-70 tagacha uradi

- 80-100 tagacha uradi

# Tomir urayotgan-urmayotganligini tekshirish uchun necha sekund davomida tomir urishi tekshiriladi?

- 10 sekund davomida

- 5 sekund davomida

- 7 sekund davomida

- 15sekund davomida
# Yurakni yopiq massaj qilish uchun barmoq qayerga qo‘yiladi?

- to'shning quyi chekkasidagi chuqurchaga

- to'shning quyi chegarasiga

- to‘sh suyagining ustiga

- yurak ustiga

# Yurakni yopiq massaj qilishda katta kishilarda to‘sh necha marta bosiladi?

- 5 marta

- 10 marta

- 15 marta

- 25 marta
# Jabrlanuvchining burun kataklarini qisib, ikki marta to'la puflanadi, ularning har biri necha sekund davom etishi kerak?

- 1,5-2 sekund

- 0.5-1 sekund

- 2-3 sekund

- 4-5 sekund
# Yurakni yopiq massaj qilishda katta kishilarda to‘sh necha marta bosiladi?

- 5 marta

-7 marta

- 9 marta

- 10 marta
# Sun'iy o'pka ventilyatsiyasini o'tkazishda go‘daklarda qancha vaqtda bir marta puflanadi

- har 3 sekundda 1 marta tuda puflanadi

- har 4 sekundda 1 marta tuda puflanadi

- har 5 sekundda 1 marta tuda puflanadi

- har 6 sekundda 1 marta tuda puflanadi
# Bolalarda o‘pka ventilyatsiyasida 1 minutda necha marta havo puflanadi?

- 20 marta

- 30 marta

- 25 marta

- 35 marta

# Jabrlangan go‘dakda tomir urishi qaysi qismda aniqlanadi?

-yelkasiga yaqin yelka arteriyasida tekshiriladi

- uyqu arteriyasida

- son arteriyasida

- bilak tomirida
# Yuqori nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tiklashda qaysi usul qollanadi?

- Geymlix usuli

- Shershevskiy usuli

- Terner usuli

- Anfimov usuli

# Qonning ivishi nima?

- shikastlangan tomirni berkitish va qon ketishini to'xtatishga qaratilgan qonning quyulish jarayonidir.?

- oqayotgan qonning qotish jarayoni

- qon ketishini to'xtatishga qaratilgan jarayondir

- qonning suyulib oqishi

# Tashqi qon ketishi nima?

- qon tomirlari jarohatlanib, qon teri ustki qatlamiga chiqqan holatlar tashqi qon ketishini keltirib chiqaradi

- qon tomirlari jarohatlanishi

- qon teri ustki qatlamiga chiqqan holati

- qon tomirlarinin g jarohatlanishi
# Arterial qon oqishining 1- belgisi

- qon tez va ko'p oqadi

- tananing jarohatlangan qismida qattiq og‘riq seziladi


  • - behollik

- qon och qizil rangda bo'lishi

# Venoz qon ketishining belgisini ko‘rsating

- qonning tekis oqishi

- qonning favvoraday otilishi

- och qizil bo‘lishi

- to‘xtashi qiyinligi

# Tashqi qon ketishni to‘xtatishda 1-ishni ko‘rsating.

- Jarohat siqiladi.

- Shikastlangan qo'l yoki oyoqni balandroq ko'tariladi.

- Jabrlanuvchini orqasi bilan yotqiziladi.

- Bosib turuvchi bog‘lam qo'yiladi

# Arterial qon ketishni to‘xtatishning eng samarali usuli nima?

- jgut qo‘yish

- muz qo‘yish

- shina bog‘lash

- siqib turish
# Bog‘lam qayerga qo‘yiladi?

- jarohatdan 5 sm yuqoriga qo‘yiladi.

- jarohatdan 15 sm yuqoriga qo‘yiladi.

- jarohatdan 10 sm yuqoriga qo‘yiladi.

- jarohatdan 5 sm pastga qo‘yiladi.

# qo‘yilgan bog‘lamni qancha vaqtda bo‘shatib turiladi

- har 15-20 daqiqada.

- har 20-25 daqiqada

- har 25-30 daqiqada

- har 10-15 daqiqada
# Qon past bosim ostida oqib chiqishi qaysi qon tomir jarohatlanganda ro‘y beradi?

- kapillyar

- arterial

- aorta


- vena
# Kapilyar qon ketishda 1-yordamda qaysi funksiya 1-bo‘lib bajariladi?

- Jarohatni antiseptik eritma yoki suv bilan sovunlab yuviladi.

- bog‘lam qo‘yiladi

- qon ketayotgan joy bosib turiladi

- muz qo‘yiladi

# Qaysi vaqtda qorin "qattiq" bo'lib qoladi.?

- qorin bo'shlig‘idagi ichki qon ketishida

- taloq jarohatlanganda

- jigar jarohatlanganda

- ezilish bo‘lganda

# Qanday jarohatlanishda har soatda 15 minutdan sovuq kompress qilinadi?

- ichki qon ketishda

- elektr tokidan kuyganda

- tashqi qon ketishda

- shokka tushganda
# Burun qonaganda 1-bajariladigan ishni ko‘rsating.

- Jabrlanuvchidan o'tirib, boshini bir oz oldinga egishni va ayni mahalda burun kataklarini 10-15 minut siqib turishni iltimos qilinadi.

-Qon oqishi to'xtashi bilan, jabrlanuvchiga qayta qonamasligi uchun burnini ishqalamaslikni, kavlamaslikni va qoqmaslikni tayinlanadi.

-Sanab o'tilgan choralar yordam bermasa, qon oqishi qaytalasa yoki u yuqori qon bosimining oqibati bo'lsa, vrachga murojaat qilish zarur.

-Jabrlanuvchi xushdan keta boshlasa, qon erkin oqib chiqishi uchun uni yonboshlatib yotqizb, zudlik bilan tez yordam chaqiriladi.
# Suyak yaxlitligining buzilishi nima?

- sinish


- chiqish

- yorilish

- uzilish
# Suyakning bo'g‘imdagi o'z normal holatiga nisbatan siljishi nima?

- chiqish

- sinish

- uzilish

- yorilish
# Shina qo‘yish qoidalariga qaysi band to‘g‘ri kelmaydi?

- jarohat joyiga ineksiya yuborish

- Ham shikastlangan joy, ham undan yuqorida va quyida joylashgan bo'g‘imlar qo'shib taxtakachlanadi

- Taxtakachlashdan oldin ham, keyin ham tananing shikastlangan qismidagi qon aylanishini tekshirish

- Shikastlangan joy holatini o'zgartirmasdan taxtakachlanadi

# Qaysi jarohatda muz qoyilmaydi?

- ochiq sinishda

- yopiq qon ketishda

- ezilishda

- pay cho‘zilganda

# Shikastlangan qismga qon oqimini kuchaytirish uchun qanday ish bajariladi?

- iliq kompress qo'yiladi

- sovuq kompress qo‘yiladi

- shina qo‘yiladi

- ineksiya qilinadi

# Bilak shikastlanganda qanday shina qo‘yiladi?

- qattiq shina qo‘yiladi

- anatomic shina

- yumshoq shina

- shina qo‘yilmaydi
# O‘mrov suyagi shikastlanganda . . . . . .

- jarohatlangan tomondagi bilakni ko'krakka shunday ko'ndalang qilib qo'yiladiki, barmoqlar qarama-qarshi yelkaga qaratilgan bo'lishi, yozilgan bog‘lamni bilak va panja ustidan qo'yilishi, bog‘lam tirsak va yelkani yopib turishi kerak.

- bilakni ko'krakka shunday ko'ndalang qilib qo'yiladiki, barmoqlar yelkaga qaratilgan bo'lishi, yozilgan bog‘lamni bilak va panja ustidan qo'yilishi, bog‘lam tirsak va yelkani yopib turishi kerak.

- jarohatlangan tomondagi bilakni ko'krakka shunday ko'ndalang qilib qo'yiladiki, barmoqlar qarama-qarshi yelkaga qaratilgan bo'lishi, yozilgan bog‘lamni bilak va panja ustidan qo'yilishi kerak.

- bog‘lamni bilak va panja ustidan qo'yilishi, bog‘lam tirsak va yelkani yopib turishi kerak.

# Boldirga shina qoyish to‘g‘ri ko‘rsatilgan variantni toping

- 4 bog‘lamni oyoq ostidan, to'piq, boldir va son bilan bir tekislikda o'rab, o'ralgan adyolni yoki yostiqni oyoqlar orasiga qo'yib, sog‘ oyoqni shikastlangan oyoq tomon suriladi. Shikastlangan oyoqni sog‘ oyoqqa mahkam bog‘lab qo'yish uchun bog‘lamlar uchi bog‘lanadi.

- Buning uchun yumshoq shina oyoq ostidan, to'piq, boldir va son bilan bir tekislikda o'rab, o'ralgan adyolni yoki yostiqni oyoqlar orasiga qo'yiladi , sog‘ oyoqni shikastlangan oyoq tomon suriladi.

- sog‘ oyoqni shikastlangan oyoq tomon suriladi. Shikastlangan oyoqni sog‘ oyoqqa mahkam bog‘lab qo'yish uchun bog‘lamlar uchi bog‘lanadi

- Buning uchun 2 bog‘lamni oyoq ostidan va son bilan bir tekislikda o'rab, o'ralgan adyolni yoki yostiqni oyoqlar orasiga qo'yib, sog‘ oyoqni shikastlangan oyoq tomon suriladi, bog‘lamlar uchi bog‘lanadi
# Shok, odatda, qanday holatda sodir bo'ladi,?

- barcha holatda

- qo‘rqish, kuyish

- sovuq urish, qon ketish

- kasallikdan
# Shokning qaysi bosqichida bemorda reflekslar past, oz miqdorda tormozlanish bo‘ladi?

- I


- II

- III


- IV

# Shokning qaysi bosqichida bemorda arterial bosim 100-95 mm simob ustuniga teng bo‘ladi?

- I


- II

- III


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorda ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi ?

- II


- III

- I


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorning pulsi 140-160 marta uradida ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi?

- III


- IV

- I


- II

# Shokning qaysi bosqichida agoniya holati bo‘ladi?

- IV


- III

- I


- II

# Ezilishda birinchi yordamning asosiy vazifasi nimadan iborat?

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qutqarib olish choralarini ko‘rishdan iborat

- tez yordam chaqirish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish uchun yordam chaqirishdan iborat
# Shokning qaysi bosqichida bemorda reflekslar past, oz miqdorda tormozlanish bo‘ladi?

- I


- II

- III


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorda arterial bosim 100-95 mm simob ustuniga teng bo‘ladi?
- I

- II


- III

- IV


# Shokning qaysi bosqichida bemorda ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi ?

- II


- III

- I


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorning pulsi 140-160 marta uradida ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi?

- III


- IV

- I


- II

# Shokning qaysi bosqichida agoniya holati bo‘ladi?

- IV


- III

- I


- II

# Ezilishda birinchi yordamning asosiy vazifasi nimadan iborat?

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qutqarib olish choralarini ko‘rishdan iborat

- tez yordam chaqirish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish uchun yordam chaqirishdan iborat

# Shokning qaysi bosqichida bemorda reflekslar past, oz miqdorda tormozlanish bo‘ladi?

- I


- II

- III


- IV

# Shokning qaysi bosqichida bemorda arterial bosim 100-95 mm simob ustuniga teng bo‘ladi?

- I


- II

- III


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorda ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi ?

- II


- III

- I


- IV
# Shokning qaysi bosqichida bemorning pulsi 140-160 marta uradida ro‘y rost tormozlanish ro‘y beradi?

- III


- IV

- I


- II

# Shokning qaysi bosqichida agoniya holati bo‘ladi?

- IV


- III

- I


- II

# Ezilishda birinchi yordamning asosiy vazifasi nimadan iborat?

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qutqarib olish choralarini ko‘rishdan iborat

- tez yordam chaqirish choralarini ko‘rishdan iborat

- shikastlangan kishini qulab tushgan og‘ir narsalar ostidan tez fursat ichida qutqarish uchun yordam chaqirishdan iborat

# 500 dan ortiq kishi shikastlanishi, 500dan ortiq insonlar hayot faoliyati sharoitlari izdaan chiqishi mumkin, moddiy zarar eng kam ish haqi miqdorida 0,5 mln.dan ortiq summani tashkil etadi. Ushbu qaysi guruhdagi FV hisoblanadi?

- respublika

- lokal

- transchegaraviy

- mahalliy
# Pulsi tezlashgan, minutiga 80-100 marta uradi, arterial bosim 100-95 mm. simob ustunidan past emas. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 1


-2

-3


-4
# Badan terisi yopishqoq ter bilan qoplangan, nafas tezlashgan va yuzaki. Qorachiqlar kengaygan. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 2


-1

-3


-4

# Arterial qon bosimi 60 mm simob ustunida va bundan ham past. Nafas olishi yuzaki, tez, ba’zan siyrak. Bemor qusishi, ostini beihtiyor bulg‘atib qo‘yishi mumkin. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 3


- 1

- 2


- 4
# Teri ichiga, teri ostiga, mushaklar orasiga, vena va arteriyaga, qorin va plevra o‘shlig‘iga, yurakka, to‘sh suyagiga, orqa miya kanaliga, yallig‘lanish o‘chog‘iga in’yeksiya qilib yuborish nima deyiladi?

- parenteral

- tomchilatish

- ineksial

- patronaj
# Yumshoq to'qimaning yuqori harorat, kimyoviy moddalar, elektr toki yoki quyosh nurlari ta'siri ostida zararlanishi nima?

- kuyish

- sovuq oldirish

- shok holati

- pay cho‘zilishi
# 500 dan ortiq kishi shikastlanishi, 500dan ortiq insonlar hayot faoliyati sharoitlari izdaan chiqishi mumkin, moddiy zarar eng kam ish haqi miqdorida 0,5 mln.dan ortiq summani tashkil etadi. Ushbu qaysi guruhdagi FV hisoblanadi?

- respublika

- lokal

- transchegaraviy

- mahalliy

# Pulsi tezlashgan, minutiga 80-100 marta uradi, arterial bosim 100-95 mm. simob ustunidan past emas. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 1


-2

-3


-4

# Badan terisi yopishqoq ter bilan qoplangan, nafas tezlashgan va yuzaki. Qorachiqlar kengaygan. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 2


-1

-3


-4

# Arterial qon bosimi 60 mm simob ustunida va bundan ham past. Nafas olishi yuzaki, tez, ba’zan siyrak. Bemor qusishi, ostini beihtiyor bulg‘atib qo‘yishi mumkin. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 3


- 1

- 2


- 4
# Teri ichiga, teri ostiga, mushaklar orasiga, vena va arteriyaga, qorin va plevra bo‘shlig‘iga, yurakka, to‘sh suyagiga, orqa miya kanaliga, yallig‘lanish o‘chog‘iga in’yeksiya qilib yuborish nima deyiladi?

- parenteral

- tomchilatish

- ineksial

- patronaj
# yumshoq to'qimaning yuqori harorat, kimyoviy moddalar, elektr toki yoki quyosh nurlari ta'siri ostida zararlanishi nima?

- kuyish

- sovuq oldirish

- shok holati

- pay cho‘zilishi
# 500 dan ortiq kishi shikastlanishi, 500dan ortiq insonlar hayot faoliyati sharoitlari izdaan chiqishi mumkin, moddiy zarar eng kam ish haqi miqdorida 0,5 mln.dan ortiq summani tashkil etadi. Ushbu qaysi guruhdagi FV hisoblanadi?

- respublika

- lokal

- transchegaraviy

- mahalliy
# Pulsi tezlashgan, minutiga 80-100 marta uradi, arterial bosim 100-95 mm. simob ustunidan past emas. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 1


-2

-3


-4

# Badan terisi yopishqoq ter bilan qoplangan, nafas tezlashgan va yuzaki. Qorachiqlar kengaygan. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 2


-1

-3


-4

# Arterial qon bosimi 60 mm simob ustunida va bundan ham past. Nafas olishi yuzaki, tez, ba’zan siyrak. Bemor qusishi, ostini beihtiyor bulg‘atib qo‘yishi mumkin. Bu holat shokning qaysi bosqichida ro‘y beradi?

- 3


- 1

- 2


- 4

# Teri ichiga, teri ostiga, mushaklar orasiga, vena va arteriyaga, qorin va plevra bo‘shlig‘iga, yurakka, to‘sh suyagiga, orqa miya kanaliga, yallig‘lanish o‘chog‘iga in’yeksiya qilib yuborish nima deyiladi?

- parenteral

- tomchilatish

- ineksial

- patronaj
# yumshoq to'qimaning yuqori harorat, kimyoviy moddalar, elektr toki yoki quyosh nurlari ta'siri ostida zararlanishi nima?

- kuyish

- sovuq oldirish

- shok holati

- pay cho‘zilishi
# Birlamchi tekshiruv - nima?

- hayot uchun muhim a’zolar funksiyasini tekshirish

- malakali tibbiyot xizmati kelgunga qadar ko‘rsatiladigan yordam

- saralash

- jabrlanuvchmlar soni yordam ko‘rsatuvchilar sonidan ko‘p bo‘lganda o‘tkaziladigan tadbir.

# Saralash tadbiri nima?

- jabrlanuvchilar soni yordam ko‘rsatuvchilar sonidan ko‘p bo‘lganda o‘tkaziladigan tadbir.

- malakali tibbiyot xizmati kelgunga qadar ko‘rsatiladigan yordam

- hayot uchun muhim a’zolar funksiyasini tekshirish

- tez tibbiy yordam xizmatini chaqirish signali
# Reanimatsiya – nima?

- jonlantirish.

- to‘sh suyagi ustidan yurakni massaj qilish

- nafas o‘tkazuvchanligi buzilganda o‘tkaziladigan 5 ta turtki.

- hayot bilan o‘lim o‘rtasidagi chegara
# Geymlix usuli – nima?

- nafas o‘tkazuvchanligi buzilganda o‘tkaziladigan 5 ta turtki.

- to‘sh suyagi ustidan yurakni massaj qilish

- jonlantirish

- hayot bilan o‘lim o‘rtasidagi chegara
# Jgut burama nima?

- jgut bo‘lmagan taqdirda foydalaniladigan qo‘l osti asboblari.

- anatomic asbob

- yumshoq jgut

- to‘qimalar ichida joylashgan tomir
# Shikastlanish -nima?

- a’zolar ish faoliyatining izdan chiqishi

- sinish

- chiqish

- cho‘kish
# Immobilizatsiya -?

- singan a’zoni harakatsizlantirish

- sovuqdan himoyalash

- issiqdan himoyalash

- sovuq compress qo‘yish
# Ko‘karish -nima?

- teri ostiga qon quyilishi oqibatida teri rangining o‘zgarishi

- to‘qimaning qattiq jismga urilishi

- ichki qon ketishi

- qonning to‘dalanishi
# Og‘riq -nima?

- nerv oxirlarining zararlanishi oqibati

- a’zolarning ta’sirlanishi oqibati

- tana a’zolarining kesilishi

- nerv tolalarining ta’sirlanishi
# O‘zbekiston Respublikasi FVV qachon tashkil etilgan?

- O‘z Res. Prezidentining 1996 yil 4 martdagi PF-1378 Farmoniga asosan

- O‘z Res. Prezidentining 1995 yil 5 martdagi PF-1378 Farmoniga asosan

- O‘z Res. Prezidentining 1996 yil 4 martdagi PF-1275 Farmoniga asosan

- O‘z Res. Prezidentining 1992 yil 2 martdagi PF-1378 Farmoniga asosan
#. Hayot faoliyati xavfsizligi fanining oltin qoidasi deyish mumkin bo‘lgan qoida qaysi?

- Birinchi yordam ko‘rsatishda birlamchi yordam;

- Birinchi yordamda gigiyena talablariga javob berish;

- Birinchi yordamda faqat tez yordamga qo‘ng‘iroq qilish;

- Birinchi yordamda atrofdagi insonlarni chaqirish.
# Shokdagi birinchi yordam?

- bemorning tana haroratini saqlash;

- bemorga issiq suv ichirish;

- bemorni o‘ziga keltirish;

- qon oqimini saqlash.
# Tos suyagi shikastlanishi qanday shikastlanishga kiradi?

-murakkab shikastlanish;

- og‘ir shikastlanish;

- yengil shikastlanish;

- jiddiy shikastlanish.
# Og‘ir shok holatiga kirmaydigan holatni belgilang?

- es-hushini yoqotish;

- esi kirdi-chiqdi bo‘lib qoladi;

- terisi yopishqoq ter bilan qoplangan;

- barcha javoblar to‘g‘ri.

# Yurakni massaj qilish qay tartibda amalga oshiriladi?

- barmoq bilan to‘shning quyi chekkasi chuqurchasini topib barmoq shu yerga qo‘yiladi;

- yurakni massaj qilib bo‘lmaydi;

- yurak qorinchasi atrofi massaj qilinadi;

- yurakni kardiogramma qilib keyin shu nuqtalarga tibbiyot shinalarni qo‘yishi kerak.
# Nafasni tekshirishning qanday usullari bor?

- 3ta ko‘raman, tutaman, sezaman;

- 2xil puls aniqlayman, oyna tutaman;

- 1ta burnini yopib turish

- 4 ta usuli bor burunga oyna tutish va burunni qisish, pulsni aniqlash, og‘ziga spirt tomizish;

# Yumshoq to‘qimalarga nimalar kiradi?

- pay, nerv, teri, muskul;

- tog‘ay, suyak, nerv;

- suyak, nerv, pay;

- yuqoridagilarning barchasi to‘g‘ri.
# Bemor bo‘g‘ilganda kishida qanday belgilar uchraydi?

- hushidan ketadi, javob bermaydi, nafas ololmaydi, havo o‘pkaga tushmaydi;

- bemor bo‘g‘ilganda nafasni sal qiynalib oladi, hushidan ketmaydi;

- bemorni hushi o‘zida bo‘ladi, ammo nafas olishi susayadi;

- to‘g‘ri javob yo‘q.
# Qonning asosiy vazifalari?

- barchasi;

- tashish;

- himoya;

- tana doimiyligi.
# Predagoniya bu qanday holat?

- o‘limga tayyorgarlik;

- o‘lim oldi;

- o‘lim;

- o‘limdan keyingi.

# Deformatsiya- bu…

- jarohat joyining shakl o‘zgarishi;

- zaharlanish;

- jarohat joyining shishib qolishi

- hech narsa sezmay qolish.

# Qonning vazifalarini ko‘rsating.

- tashish, himoya, doimiylikni ta’minlash;

- tushish, katalizator, harakat;

- nisbiy doimiylikni saqlash;

- himoya, harakat.

# Tayanch harakatlanish sistemasidagi shikastlanishlarning turlarini sanang.

- sinish, chiqish, boylamlar cho‘zlishi, muskul yoki paylar cho‘zlishi yoki uzilishi;

- zarba olish, paylar cho‘zlishi, ko‘karish, shish hosil bo‘lish;

- suyakning bo‘laklarga bo‘linishi chala sinish;

- b va c javoblar to‘g‘ri.
# Tayanch harakatlanishning sistemasining vazifalari

1. tanaga tayanch; 2. Ichki organlarga himoya; 3. Mineral moddalar to‘playdi; 4. Qon to‘qimalarini hosil qiladi; 5. Issiqlik hosil qiladi; 6.harakatlanishni ta’minlaydi; 7. Qon to‘qimalarini hosil qilmaydi; 8. Issiqlik hosil qilmaydi

- 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- 1, 2, 3, 6, 7, 8;

- 1, 2, 3, 5, 7;

- 1, 5, 7.


# Favqulotda vaziyatlar vazirligi odam resurslariga kimlar kiradi?

- ko‘rsatilganlarnng barchasi

- o‘qituvchilar, ko‘ngillilar, fvv xodimlari

- injenerlar, talabalar t arjimonlar;

- elektriklar, jurnalistlar, harbiylar,

#Tayanch harakatlanishning sistemasining vazifalari

1. tanaga tayanch; 2. Ichki organlarga himoya; 3. Mineral moddalar to‘playdi; 4. Qon to‘qimalarini hosil qiladi; 5. Issiqlik hosil qiladi; 6.harakatlanishni ta’minlaydi; 7. Qon to‘qimalarini hosil qilmaydi; 8. Issiqlik hosil qilmaydi

- 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- 1, 2, 3, 6, 7, 8;

- 1, 2, 3, 5, 7;

- 1, 5, 7.# Favqulotda vaziyatlar vazirligi odam resurslariga kimlar kiradi?

- ko‘rsatilganlarnng barchasi

- o‘qituvchilar, ko‘ngillilar, fvv xodimlari

- injenerlar, talabalar t arjimonlar;- elektriklar, jurnalistlar, harbiylar,
Download 0.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling