Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

628. Dizayn … 

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish. 

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va 

ijodning uyg`unligiga asoslangan 

faoliyat turi. 

B) biron turdagi ishlab chiqarishni 

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan 

texnik, tijorat va boshqa bilimlar 

majmuyi. Bu atama hujjatlar 

almashinuvi, ishchilarni o`qitish, 

mutaxassislar ishtiroki ko`zda 

tutilgan xalqaro kelishuv va 

shartnomalarda qo`llaniladi. 

C) jamiyatda harbiylar qatlami va 

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy 

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu 

tizimda davlat xarajatlarining katta 

qismi harbiy maqsadlarga 

yo`naltiriladi. 

D) yuqori tashkilotning unga 

bo`ysunuvchi tashkilotlarga 

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi 

lozim bo`lgan hujjat. 

 

629. … texnologik yangiliklarni 

samarali qo`llash maqsadida tashkil 

qilingan erkin iqtisodiy hudud. 

Faoliyatining asosini ilmiy 

tadqiqotlar tashkil qiladi. 

A) Investitsiya B) Texnopolis 

C) Innovatsiya D) Senzura 

 

630. … iqtisodiyotning biron-bir 

sohasiga uzoq muddatli kapital 

kiritish. 

A) Investitsiya B) Texnopolis 

C) Innovatsiya D) Senzura 

 

631. “G`arb o`lkasi haqidagi 

xotiralar` kitobi mullifini belgilang.  

A) Roka Tokutami 

B) Rabindranat Tagor 

C) Naoe Kinosito 

D) Yasusi Inoue 

 

24-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA XITOYXALQ RESPUBLIKASI 

 

632. Ikkinchi jahon urushi 

yillarida Xitoyda rasmiy hokimiyat 

kim boshchiligidagi Gomindan 

partiyasi (Milliy partiya)ga tegishli 

edi? 


A) Den Syaopin B) Mao Szedun 

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen 

 

633. 1945-yili mamlakat hududi va 

aholisining katta qismi gomindanchi 

… hukumati tomonidan nazor at 

qilinardi. 

A) Den Syaopin B) Mao Szedun 

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen 

 

634. … hukumati BMTni tuzishda 

faol qatnashdi va buyuk davlat 

sifatida Xavfsizlik Kengashining 

…ta doimiy a`zolaridan biri bo`ldi. 

A) Sun Yat Sen, 3 

B) Chan Kayshi, 5 

C) Mao Szedun, 10 

D) Den Syaopin, 7 

 

635. Qachon Xitoy Kommunistik 

partiyasi bilan Gomindan o`rtasida 

muzokaralar bo`lib, o`zaro 

dushmanlik harakatlarini to`xtatishga 

kelishildi. 

A) 1945-yil avgustda 

B) 1945-yil iyunda 

C) 1945-yil dekabrda 

D) 1945-yil noyabrda 

 

636. Xitoy Kommunistik partiyasi  

 

bilan Gomindan o`rtasida muzokaralar qaysi davlatlar 

vositachiligida amalga oshirilgan? 

A) SSSR va AQSH 

B) AQSH va Buyuk Britaniya 

C) AQSH va Fransiya 

D) SSSR va Germaniya 

 

637. … Xitoyda fuqarolar urushi 

qaytadan boshlandi. 

A) 1946-yil mayda 

B) 1946-yil iyunda 

C) 1946-yil iyulda 

D) 1946-yil avgustda 

 

638. Chan Kayshi armiyasi 1947- 

yili kommunistlarning poytaxti 

bo`lgan qaysi shaharni egallab oldi? 

A) Pekin B) Sian 

C) Yanan D) Chanyan 

 

639. Chan Kayshi qaysi davlat 

tomonidan qo`llab-quvvatlangan? 

A) SSSR B) AQSH C) 

Buyuk Britaniya D) Fransiya 

 

640. Fuqarolar urushida qaysi yil 

qo`lga kiritilgan g`alaba 

gomindanchilarning oxirgi g`alabasi 

bo`ldi? 

A) 1946-yilda B) 1947-yilda 

C) 1948-yilda D) 1949-yilda 

 

641. Xitoyda fuqarolar urushi 

davrida kommunistlar yetakchisi 

bo`lgan rahnamoni belgilang. 

A) Den Syaopin B) Mao Szedun 

C) Chan Kayshi D) Sun Yat Sen 

 

642. Kommunistlar nazorat 

qilayotgan hududlarga qaysi davlat 

juda katta yordam ko`rsatishi, 

iqtisodiy yordami va quroli bilan 

Xalq-ozodlik armiyasi qayta tuzildi, 

armiyada qat`iy tartib o`rnatildi? 

A) SSSR B) AQSH 

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya 

 

643. … Xalq-ozodlik armiyasi 

gomindanchilarga hujumga o`tdi. 

A) 1947-yil mayda 

B) 1947-yil iyunda 

C) 1947-yil iyulda 

D) 1947-yil avgustda 

 

644. Qachon Pekinda Milliy 

siyosiy maslahat konferensiyasi 

ochiladi? 

A) 1949-yil sentabrda 

B) 1949-yil oktabrda 

C) 1949-yil noyabrda 

D) 1949-yil dekabrda 

 

645. Qachon Xitoy Xalq 

Respublikasi tuzilganligi e`lon 

qilingan? 

A) 1949-yil 1-sentabrda 

B) 1949-yil 1-oktabrda 

C) 1949-yil 1-noyabrda 

D) 1949-yil 1-dekabrda  

 

646. … Xitoy Kommunistik 

partiyasi Markaziy Komiteti 

mamlakatda `sotsializm qurish` 

to`g`risida qaror qabul qildi. 

A) 1951-yil dekabrda 

B) 1952-yil dekabrda 

C) 1953-yil dekabrda 

D) 1954-yil dekabrda 

 

647. Xitoyda `sotsializm qurish` 

to`g`risida qarorda nimalar ko`zda 

tutilgan? 

A) mamlakatni industrlashtirish 

B) ishlab chiqarish munosabatlarini 

qayta qurish 

C) siyosiy demokratiyani 

rivojlantirish 

D) A, B, C 

 

648. `Sotsializm qurish` 

to`g`risida qaror necha yil muddatga 

mo`ljallangan edi? 

A) 10 yil B) 15 yil 

C) 20 yil D) 25 yil 

 

649. Xitoyni rivojlantirishning 

`Katta sakrash`(a), `Madaniy 

inqilob`(b) deb nomlangan o`ta 

ziddiyatli siyosatlari amalga 

oshirilgan davr to`g`ri berilgan 

javobni belgilang. 

A) a- 1940-yillar; b- 1950-yillar 

B) a- 1950-yillar; b- 1960-yillar 

C) a- 1960-yillar; b- 1970-yillar 

D) a- 1970-yillar; b- 1980-yillar 

 

650. Quyida berilgan tarixiy 

sanalar va ularga mos keluvchi 

voqealarni bir-biriga moslang. 

1. 1981-yil. 2. 1989-yil bahorda. 3. 

1989-yil may. 


 

 

a) Pekin talabalarining norozilik namoy ishiga boshqa shaharlarda 

millionlab ziyolilar qo`shildi; b) 

qishloq xo`jaligini keng miqyosda 

qayta qurish boshlandi; c) ekinda 

favqulodda holat e`lon qilindi. 

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-a; 3-c. 

C) 1-b; 2-c; 3-a. D) 1-a; 2-c; 3-b. 

 

651. Xitoy tarixiga oid quyidagi 

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy 

xatolikka yo`l qo`yilmagan. 

A) 1991-yilda Den Syaopin 

Tyananmin maydonidagi namoyishni 

kuch bilan tarqatib yuborishni 

buyurdi. Talabalarga qarshi qurolli 

kuch ishlatildi, yuzlab yoshlar halok 

bo`ldi, ko`plab kishilar qamoqqa 

olindi. AQSH Kongressi Xitoyga 

qarshi sanksiya e`lon qildi. 

B) Xitoy BMT va boshqa xalqaro 

tashkilotlarda o`z o`rniga ega 

emasdi, uning o`rnini Taylandda 

joylashib olgan Chan Kayshi 

boshchiligidagi gomindanchilar 

egallagandi. 

C) Mao Szedun vafotidan so`ng 

hokimiyatga Den Syaopin keladi. 

D) Xitoyda namoyishchi talabalarga 

qarshi qurolli kuch ishlatilgach SSSR 

Xitoyga qarshi sanksiya e`lon qiladi. 

 

652. Den Syaopin va boshqa 

pragmatiklar … Xitoyda 

islohotlarning yangi strategiyasini 

ishlab chiqdi. 

A) 1980-yillari 

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi 

C) 1960-yillar 

D) 1970-yillarning oxiri 

 

653. … Xitoy yadro quroliga ega 

bo`lgan davlatga aylandi va xalqaro 

munosabatlarda shunga yarasha o`rin 

egallashga intildi. 

A) 1980-yillari 

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi 

C) 1970-yillar 

D) 1970-yillarning oxiri 

 

654. … SSR bilan ham 

munosabatlar yaxshilandi. 

A) 1980-yillari 

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi 

C) 1970-yillar 

D) 1970-yillarning oxiri 

 

655. … G`arb davlatlari bilan 

diplomatik munosabatlar tiklandi, 

Tayvan o`rniga BMTda o`z o`rnini 

egalladi. 

A) 1980-yillari 

B) 1980-yillarning ikkinchi yarmi 

C) 1970-yillar 

D) 1970-yillarning oxiri 

 

656. Pragmatik … 

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy 

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik – 

hayotga nisbatan o`z qarashlari va 

amallarini foydali natijalarga qarab 

shakllantiruvchi kishi. 

B) hukumatning ishlab chiqarish, 

daromad va xarajat, budjet, soliq, 

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy  

himoya borasidagi uzoq muddatli, 

eng muhim tadbirlari rejasi. 

C) xalqaro kelishuv va normalarni 

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun 

boshli davlatga nisbatan 

qo`llaniladigan cheklov chorasi. 

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va 

boshqa turda bo`lishi mumkin. 

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik 

iqtisodni shakllantirish uchun 

qo`llanilgan siyosat. 

 

657. Strategiya … 

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy 

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik – 

hayotga nisbatan o`z qarashlari va 

amallarini foydali natijalarga qarab 

shakllantiruvchi kishi. 

B) hukumatning ishlab chiqarish, 

daromad va xarajat, budjet, soliq, 

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy 

himoya borasidagi uzoq muddatli, 

eng muhim tadbirlari rejasi. 

C) xalqaro kelishuv va normalarni 

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun 

boshli davlatga nisbatan 

qo`llaniladigan cheklov chorasi. 

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va 

boshqa turda bo`lishi mumkin. 

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik 

iqtisodni shakllantirish uchun 

qo`llanilgan siyosat. 

 

658. Sanksiya … 

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy 

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik – 

hayotga nisbatan o`z qarashlari va 


 

 

amallarini foydali natijalarga qarab shakllantiruvchi kishi. 

B) hukumatning ishlab chiqarish, 

daromad va xarajat, budjet, soliq, 

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy 

himoya borasidagi uzoq muddatli, 

eng muhim tadbirlari rejasi. 

C) xalqaro kelishuv va normalarni 

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun 

boshli davlatga nisbatan 

qo`llaniladigan cheklov chorasi. 

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va 

boshqa turda bo`lishi mumkin. 

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik 

iqtisodni shakllantirish uchun 

qo`llanilgan siyosat. 

 

659. Katta sakrash … 

A) pragmatizm tarafdori, falsafiy 

tizim. Maishiy ma`noda pragmatik – 

hayotga nisbatan o`z qarashlari va 

amallarini foydali natijalarga qarab 

shakllantiruvchi kishi. 

B) hukumatning ishlab chiqarish, 

daromad va xarajat, budjet, soliq, 

kapital kiritish, narx-navo, ijtimoiy 

himoya borasidagi uzoq muddatli, 

eng muhim tadbirlari rejasi. 

C) xalqaro kelishuv va normalarni 

buzgan bir guruh shaxslar yoki butun 

boshli davlatga nisbatan 

qo`llaniladigan cheklov chorasi. 

Sanksiya iqtisodiy, harbiy, siyosiy va 

boshqa turda bo`lishi mumkin. 

D) 1960-yillari Xitoyda sotsialistik 

iqtisodni shakllantirish uchun 

qo`llanilgan siyosat. 

 

660. `Urushning yaxshisi 

bo`lmaydi. Ammo eng dahshatli 

urush – fuqarolar urushi. Negaki, u 

avloddan avlodga `meros` o`tib, 

abadiy davom etadi!` Ushbu so`zlar 

muallifi va asar nomini aniqlang. 

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar” 

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin 

Manguberdi” 

C) M. Behbudiy “Padarkush” 

D) O`. Hoshimov “Daftar 

hoshiyasidagi bitiklar” 

 

25-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA HINDISTON VA POKISTON 

 

661. Hindiston haqida berilgan 

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy 

xatolikka yo`l qo`yilgan? 

A) 1946-yil 9-dekabrda Ta`sis 

majlisi ochildi. Inglizlar Hindistonni 

ikkita davlatga – Hindiston va 

Pokistonga bo`lish rejasini ishlab 

chiqdi. Aholining hind va musulmon 

diniy jamoalariga mansubligi 

bo`linish uchun asos qilib olindi. 

B) 1947-yil 15-avgust kuni ikkita 

mustaqil davlat – H indiston va 

Pokiston tashkil topganligi e`lon 

qilindi. Hindiston hukumatini 

Javaharlal Neru, Pokistonnikini esa 

Liikat Alixon boshqardi. 

C) 1949-yili Hindistonning yangi 

Konstitutsiyasi qabul qilindi. 

Konstitutsiya asosiy demokratik 

erkinliklar, inson huquqlari, kastalar 

tengligini, hokimiyatning bo`linishi 

prinsipini e`lon qildi. 

D) 1965-yili Toshkentda Hindiston 

va Pokiston o`rtasida muzokaralar 

bo`lib o`tdi.  

 

662. Ikkinchi jahon urushi tugashi 

bilan Hindistondagi hind va 

musulmon diniy jamoalari o`rtasida 

kelishmovchiliklar, oziq-ovqat 

inqirozi, ocharchilik qaysi davlatni 

Hindistonni tezroq tark etishga 

majbur qildi? 

A) AQSH B) SSSR 

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya 

 

663. Ma`lumotlarni davrlari 

bo`yicha mos ravishda joylashtiring. 

1. 1950-yillarning ikkinchi yarmi – 

1960-yillar. 2. 1960-yillar. 3. 1970- 

yillar. 4. 1980-yillar o`rtalari. 5. 

1990-yillar boshi. 6. 1950-yillar. 

a) Hindistonda jadal industrlashtirish 

boshlandi; b) sog`liqni saqlash, 

ta`lim, fan va madaniyat sohalarida 

erishilgan muvaffaqiyatlarga, 

iqtisodiyotdagi o`zgarishlarga 

qaramasdan, aholining yashash 

darajasi, turmush madaniyati 

pastligicha qolaverdi; c) agrar islohot 

o`tkazildi; d) bosh vazir Indira Gandi 

bir qator muhim islohotlarni amalga 

oshirdi. Ular, asosan, iqtisodga 

davlat aralashuvini kamaytirishga 

qaratilgan edi; e) mamlakat g`alla 

bilan o`zini o`zi ta`minlay boshladi; 

f) Hindistonning iqtisodiy ahvoli 

yana yomonlashdi. Iqtisodiy o`sish 


 

 

deyarli to`xtadi, inflatsiya kuchaydi, ishsizlik oshdi; g) `J. Neru kursi` 

shakllandi. 

A) 1-a; 2-b, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g. 

B) 1-a, b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g. 

C) 1-c; 2-a, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g. 

D) 1-g; 2-b, c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-a. 

 

664. XX asrda mustaqillikka 

erishgan Osiyo va Afrika 

mamlakatlari ichida muqim 

parlament demokratiyasini 

shakllantira olgan yagona davlatni 

ko`rsating. 

A) Pokiston B) Hindiston 

C) Xitoy D) Yaponiya 

 

665. Hindiston bilan Pokiston 

o`rtasida urush bo`lib o`tgan yilni 

aniqlang. 

A) 1963-yil B) 1964-yil 

C) 1965-yil D) 1966-yil 

 

666. Pokiston va Hindiston 

muzokaralari natijasida, “Toshkent 

deklaratsiyasi” qabul qilingan yilni 

toping. 

A) 1963-yil B) 1964-yil 

C) 1965-yil D) 1966-yil 

 

667. Qaysi yillar Hindiston 

iqtisodida turg `unlik yuz beradi? 

A) 1966 – 1967-yillar 

B) 1965 – 1966-yillar 

C) 1967 – 1968-yillar 

D) 1964 – 1965-yillar 

 

668. Qo`shilmaslik harakatining 

tashabbuskorlaridan biri bo`lgan 

Hindiston rahbarini belgilang. 

A) Indira Gandi 

B) Mahatma Gandi 

C) Javarlalhal Neru 

D) Benazir Bxutto 

 

669. Hind-musulmon nizosi 

qurboni bo`lgan mashxur hind 

farzandini aniqlang. 

A) Indira Gandi 

B) Mahatma Gandi 

C) Javarlalhal Neru 

D) Benazir Bxutto 

 

670. … yili Pokistonda harbiy 

to`ntarish ro`y berdi – hokimiyatga 

general Ziyo ul-Haq keldi. 

A) 1976-yil B) 1977-yil 

C) 1978-yil D) 1979-yil 

 

671. … yilgi saylovlar natijasida 

hokimiyatga Benazir Bxutto 

boshchiligidagi Pokiston xalq 

partiyasi keldi. 

A) 1977-yil B) 1978-yil 

C) 1988-yil D) 1987-yil 

 

672. … U parlamentni tarqatib 

yubordi, premyer-ministrni 

vazifasidan ozod qildi va erkin 

saylovlar tayinladi. 

A) Ziyo ul-Haq 

B) Benazir Bxutto 

C) Mahatma Gandi 

D) Indira Gandi 

 

673. … davrida qamoqqa olingan 

barcha siyosiy arboblarga amnistiya 

berildi. 

A) Ziyo ul-Haq 

B) Benazir Bxutto 

C) Mahatma Gandi 

D) Indira Gandi 

 

674. … Pokiston prezidenti 

B.Bxutto hukumatini korrupsiyada  

ayblab, bosh vazirni lavozimidan 

ozod qildi, yangi saylov o`tkazdi va 

unda B. Bxutto mag`lubiyatga 

uchradi. 

A) 1990-yil B) 1991-yil 

C) 1992-yil D) 1993-yil 

 

675. … hokimiyatning oliy organi 

tomonidan jin oyat sodir etganlarga 

nisbatan qo`llaniladigan jinoiy 

jazodan qisman yoki to`liq ozod 

etish usuli. 

A) Anneksiya B) Amnitsiya 

C) Kurs D) Kongress 

 

676. … siyosat yo`nalishi, yo`l. 

A) Anneksiya B) Amnitsiya 

C) Kurs D) Kongress 

 

677. `Kashmir qo`shig`i` qissasi 

muallifini aniqlang. 

A) Chingiz Aytmatov 

B) Maqsud Shayxzoda 

C) Usmon Nosir 

D) Sharof Rashidov 

 


 

 

26-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA TURKIYA, ERON VA AFG`ONISTON 

 

678. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Otaturkning yo`lini davom 

ettirgan Turkiya Respublikasi 

prezidentini aniqlang. 

A) Turg`ut O`zal 

B) Kenan Evren 

C) Sulaymon Demirel 

D) Ismet Inyonyu 

 

679. “Sovuq urush” yillarida 

Turkiyaga moliyaviy va iqtisodiy 

yordam ko`rsatgan davlatlarni tartib 

bo`yicha to`g`ri berilgan javobni 

toping. 


A) Buyuk Britaniya, Fransiya 

B) SSSR, AQSH 

C) Buyuk Britaniya, AQSH  

C) Fransiya, Italiya 

 

680. G`arb davlatlari bilan 

hamkorlikka, ularning yordamiga 

qaramasdan, … gacha Turkiyada 

iqtisodiy o`sish sur`atlari past bo`ldi. 

A) 1990-yillargacha 

B) 1980-yillargacha 

C) 1970-yillargacha 

D) 1960-yillargacha 

 

681. Qaysi yillar Turkiyada bir 

qator harbiy to`ntarishlar yuz beradi? 

A) 1950-1960-yilllarda 

B) 1940-1950-yillarda 

C) 1960-1970-yillarda 

D) 1980-1990-yillarda 

 

682. Turkiyada 1980-yil sentabrda 

o`tkazilgan harbiy to`ntarish 

natijasida hokimiyatga kelgan 

generalni aniqlang. 

A) Turg`ut O`zal 

B) Kenan Evren 

C) Sulaymon Demirel 

D) Ismet Inyonyu 

 

683. Qachon Turkiyada 

o`tkazilgan referendum 

mamlakatning yangi konstitutsiyani 

tasdiqlaydi? 

A) 1982-yil noyabrda 

B) 1982-yil dekabrda 

C) 1982-yil yanvarda 

D) 1982-yil martda 

 

684. 1983-yili Turkiya bosh vaziri 

lavozimiga saylangan 

siyosatshunosni toping. 

A) Turg`ut O`zal 

B) Kenan Evren 

C) Sulaymon Demirel 

D) Ismet Inyonyu 

 

685. Turg`ut o`zal Prezident(a) va 

Sulaymon Demirel(b) bosh vazir 

saylangan yillar to`g`ri berilgan 

javobni toping. 

A) a- 1989; b- 1990 

B) a- 1988; b- 1989  

C) a-1990; b- 1991  

D) a-1991; b- 1992 

 

686. Turg`ut O`zol bosh vazirlik 

yillarida Turkiyda amalga oshirilgan 

ishlar to`g`ri berilgan javoblarni 

belgilang. 

1. Iqtisodda davlatning roli 

pasaytirildi. 

2. Davlat sektorini keng 

xusuyiylashtirish boshlandi. 

3. Eksportni rag`batlantirish 

to`g`risida qonun qabul qilindi. 

4. Erkin iqtisodiy zonalarni tuzish 

to`g`risida qonunlar qabul qilindi. 

5. Iqtisodda davlat sektorining 

ustunligiga chek qo`yildi. 

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 5 

C) 2, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5  

 

687. Tashqi siyosatda Turkiya 

uzoq yillardan beri … ga kirish 

uchun harakat qilib kelmoqda. 

A) BMT 

B) NATO 


C) Yevropa Ittifoqi 

D) Yevropa Kengashi 

 

688. Quyida Eron haqida berilgan 

ma`lumotlardan qaysi biri tarixiy 

haqiqatga muvofiq keladi? 

A) 1945-yili ingliz va sovet 

qo`shinlari Erondan olib chiqib 

ketildi. 

B) 1965-yil referendum o`tkazilib, 

unda shoh mamlakatda islohotlar 

o`tkaz ish taklifini kiritdi. 

C) 1982-yili Iroq qo`shinlari Eronga 

bostirib kirdi. 

D) Eron-Iroq urushi 1988-yilgacha 

davom etdi. 

 


 

 

689. 1950-yillarning birinchi 

yarmida Eron siyosati, asosan, 

mamlakat … sanoatini 

natsionalizatsiya qilishga 

bag`ishlandi. 

A) kimyo B) elektr 

C) mashinasozlik D) neft 

 

690. “… zamonaviy, o`qimishli 

kishi edi. U mamlakatda 

korrupsiyaga qarshi, iqtisodiyotni 

modernizatsiya qilish uchun bir qator 

tadbirlarni amalga oshirdi.” 

Yuqorida qaysi Eron shohi haqida 

so`z ketmoqada? 

A) Rizoxon 

B) Oyatilloh Ruholloh Humayniy 

C) Zohirshoh 

D) Muhammad Rizo Pahlaviy 

 

691. Muhammad Rizo Pahlaviy 

islohotlari umumiy nom bilan 

qanday ataladi? 

A) “Burjua inqilobi” 

B) “To`g`ri yo`l” 

C) “Sharafli inqilob” 

D) “Oq inqilob” 

 

692. Muhammad Rizo Pahlaviy 

islohotlari mamlakatning qaysi 

qatlamini ayniqsa, qattiq tashvishga 

solib qo`ydi? 

A) dehqonlar B) zamindorlar 

C) dindorlar D) harbiylar 

 

693. 1979-yil fevral Eronda … 

A) hukumat iste`foga chiqdi 

B) Shoh rejimi ag`darildi. 

C) Eron Islom Respublikasi deb 

e`lon qilindi. 

D) A, B, C 

 

694. Dindor shaxslardan tuzilgan 

Kengash tomonidan ishlab chiqiligan 

yangi konstitutsiya, xulq-atvorning 

diniy normalarida belgilab qo`yilgan 

qoidalar to`g`ri ebrilgan javobni 

aniqlang. 

1. Alkogol iste`mol qilish taqiqlandi. 

2. Musiqa, raqs, kino shaxmat o`yini 

taqiqlandi. 3. Kitoblar taqiqlandi. 4. 

Barcha kinoteatrlar yopildi. 5. 

Ayollar islom an`analari bo`yicha 

kiyinishga, chodra o`rab yurishga 

majbur qilindi. 6. Dunyoviy o`quv 

yurtlari ochildi. 7. Ayollar uchun 

gimnaziya tashkil qilindi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling