Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

695. Eron Islom Respublikasi 

diniy rahbari Oyatilloh Ruhulloh 

Humayniy qaysi yili vafot etadi? 

A) 1987-yil B) 1988-yil 

C) 1989-yil D) 1990-yil 

 

696. … iqtisod barqarorlashib, 

YIM (yalpi ichki mahsulot)ning 

o`sish sur`atlari jadallashdi. Shu 

yillari islom radikalizmi ham biroz 

susaydi. 

A) 1990-yillar 

B) 1980-yillar 

C) 1970-yillar 

D) 1960-yillar 

 

697. Afg`oniston shohi … ilmli 

kishi bo`lib, afg`on jamiyatini yaxshi 

bilar va modernizatsiyalashning 

muhimligini chuqur his etardi. 

A) Muhammad Nodirshoh 

B) Shoh Mahmud 

C) Omonulloxon 

D) Muhammad Zohirshoh 

 

698. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Afg`onistonga yordam 

ko`rsata boshlagan davlatlar(a), 

hamkorlikda korxona qurgan 

millatlarni to`g`ri belgilang. 

A) a- SSSR, Fransiya, Xitoy; bnemislar, yaponlar, 

hindlar  

B) a- AQSH, Fransiya, Xitoy; bnemislar, yaponlar, 

hindlar 


C) a- SSSR, Buyuk Britaniya, 

Xitoy; b- nemislar, yaponlar, hindlar 

D) a- Buyuk Britaniya, Fransiya, 

Xitoy; b- nemislar, yaponlar, hindlar 

 

699. Afg`onistonda shoh taxtdan 

ag`darilgan yillarni belgilang. 

A) 1972-yili B) 1973-yili 

C) 1974-yili D) 1975-yili 

 

700. Afg`onistonda shoh taxtdan 

ag`darilgach, kim president deb e`lon 

qilinadi? 

A) Muhammad Dovud 

B) Abdul Qodir 

C) Nur Muhammad Tarakiy  

 

D) Hafizullo Amin  

701. Kimning davrida 

Afg`onistonda savodsizlikni tugatish 

bo`yicha davlat boshqarmasi 

tuziladi? 

A) Muhammad Dovud 

B) Abdul Qodir 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

702. … davrida davlat ta`limni 

to`liq o`z nazoratiga oldi, barcha 

maktablar va o`quv yurtlari Maorif 

vazirligi ixtiyoriga o`tkazildi. 

A) Muhammad Dovud 

B) Abdul Qodir 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

703. Afg`onistonda 1977-yili 

qabul qilingan yangi Konstitutsiyaga 

ko`ra kim umrbod prezident deb 

e`lon qilindi? 

A) Muhammad Dovud 

B) Abdul Qodir 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

704. Qachon Afg`oniston harbiyhavo kuchlari 

qo`mondoni polkovnik 

Abdul Qodir boshchiligidagi 

harbiylar davl at to`ntarishini amalga 

oshirdi? 

A) 1976-yil 27-aprelda 

B) 1977-yil 27-aprelda 

C) 1978-yil 27-aprelda 

D) 1979-yil 27-aprelda 

 

705. Abdul Qodir boshchiligida 

amalga oshirilgan to`ntarishda kim 

hokimiyatdan chetlatiladi? 

A) Muhammad Dovud 

B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

706. Inqilobdan so`ng, Oliy 

hokimiyat deb e`lon qilingan 

Inqilobiy kengashga kim boshchilik 

qiladi? 


A) Muhammad Dovud 

B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy  

D) Hafizullo Amin 

 

707. SSSRga murojaat qilib, 

Afg`onistonga sovet qo`shinlarini 

kiritishni so`ragan Inqilobiy kengash 

rahbarini aniqlang. 

A) Muhammad Dovud 

B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

708. N.M. Tarakiy o`ldirilgach, 

hokimiyat kimning qo`liga o`tadi? 

A) Muhammad Dovud 

B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

709. 1979-yil dekabrda … 

1. Afg`onistonga sovet qo`shinlari 

kiritildi. 2. H. Amin o`ldirildi. 3. 

Mamlakatda ahvol og`irlashib, 

deyarli ocharchilik boshlandi. 4. 

Millionlab kishilar mamlakatni tark 

etib, qo`shni mamlakatlarda 

qochoqqa aylandi. 5. Hokimiyatda 

turgan Afg`oniston xalq demokratik 

partiyasi (AXDP) ga raqib bo`lgan 

jangari mujohidlar mamlakatning 

katta qismini nazorat qilardi. 

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 5 

C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4, 5 

 

710. 1986-yili hokimiyatga kim 

keldi? 


A) Muhammad Dovud 

B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

711. Qachon SSSR o`z 

qo`shinlarini olib chiqib ketadi?  

A) 1988-yilda B) 1989-yilda 

C) 1990-yilda D) 1991-yilda 

 

712. Afg`oniston isyonchilariga 

qurol-yarog` yetkazib turgan 

davlatlarni toping. 

A) AQSH va SSSR 

B) Buyuk Britaniya va Fransiya 

C) SSSR va Eron 

D) AQSH va Pokiston 

 

713. 1991-yil oxiriga kelib SSSR 

tugatilgandan so`ng Afg`onistonda 

kimning hukumati o`zining asosiy 

tayanchidan ayrilib, og`ir ahvolda 

qoldi? 


 

 

A) Muhammad Dovud B) Muhammad Najibullo 

C) Nur Muhammad Tarakiy 

D) Hafizullo Amin 

 

714. Terorizm … 

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish, 

jismonan yo`q qilishga asoslangan 

siyosat. 

B) eskirib qolgan tushunchalarni 

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga 

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy 

qadriyatlarni tiklash uchun 

kurashuvchi o`ta konservativ diniy 

oqim. 

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy faoliyat bo`lib, u musulmon aholi 

yashaydigan davlatlarning ichki va 

ular ishtirokidagi xalqaro 

muammolarni, shuningdek, 

davlatlararo munosabatlarni shariat 

asosida hal etish uchun sharoit 

yaratishga yo`naltirilgan. 

D) jihodda ishtirok etuvchi 

musulmon. 

 

715. Mujohid … 

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish, 

jismonan yo`q qilishga asoslangan 

siyosat. 

B) eskirib qolgan tushunchalarni 

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga 

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy 

qadriyatlarni tiklash uchun 

kurashuvchi o`ta konservativ diniy 

oqim. 

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy faoliyat bo`lib, u musulmon aholi 

yashaydigan davlatlarning ichki va 

ular ishtirokidagi xalqaro 

muammolarni, shuningdek, 

davlatlararo munosabatlarni shariat 

asosida hal etish uchun sharoit 

yaratishga yo`naltirilgan. 

D) jihodda ishtirok etuvchi 

musulmon. 

 

716. Fundamentalizm … 

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish, 

jismonan yo`q qilishga asoslangan 

siyosat. 

B) eskirib qolgan tushunchalarni 

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga 

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy 

qadriyatlarni tiklash uchun 

kurashuvchi o`ta konservativ diniy 

oqim. C) 

diniy-siyosiy mafkura va amaliy 

faoliyat bo`lib, u musulmon aholi 

yashaydigan davlatlarning ichki va 

ular ishtirokidagi xalqaro 

muammolarni, shuningdek, 

davlatlararo munosabatlarni shariat 

asosida hal etish uchun sharoit 

yaratishga yo`naltirilgan. 

D) jihodda ishtirok etuvchi 

musulmon. 

 

717. Islom radikalizmi … 

A) tinch aholini qiynash, qo`rqitish, 

jismonan yo`q qilishga asoslangan 

siyosat. 

B) eskirib qolgan tushunchalarni 

tanqidiy qayta ko`rib chiqishga 

keskin qarshi chiquvchi, an`anaviy 

qadriyatlarni tiklash uchun 

kurashuvchi o`ta konservativ diniy 

oqim. 

C) diniy-siyosiy mafkura va amaliy faoliyat bo`lib, u musulmon aholi 

yashaydigan davlatlarning ichki va 

ular ishtirokidagi xalqaro 

muammolarni, shuningdek, 

davlatlararo munosabatlarni shariat 

asosida hal etish uchun sharoit 

yaratishga yo`naltirilgan. 

D) jihodda ishtirok etuvchi 

musulmon. 

 

718. `G`aroyib bolalar` romani 

muallifini belgilang. 

A) Jamol Kamol 

B) Aziz Nesin 

C) Richard Oldington 

D) Bernard Shou 

 

27-MAVZU. 1946– 1991-YILLARDA LOTIN AMERIKASIMAMLAKATLARI 

 

719. … boshlarida Lotin 

Amerikasi mamlakatlarida  

diktatorlik rejimlariga qarshi kurash 

faollashdi. 

A) 1950-yillar oxiri–1960-yillar 

B) 1960-yillar oxiri–1970-yillar 

C) 1970-yillar oxiri–1980-yillar 

D) 1980-yillar oxiri–1990-yillar 

 

720. 1979-yili Lotin 

Amerikasining qaysi davlatida 

inqilob yuz berdi? 

A) Nikaragua B) Salvador 


 

 

C) Gvatemala D) Kosta-Rika  

721. 1979-yili Lotin 

Amerikasining qaysi davlatlarida 

isyonchilik harakati kuchayadi? 

A) Nikaragua va Kuba 

B) Ekvador va Peru 

C) Braziliya va Argentina 

D) Salvador va Gvatemala 

 

722. Qaysi Janubiy Amerika 

davlatlarida harbiy rejimlar fuqarolik 

hukumatlari bilan almashtirildi. 

A) Ekvador, Peru 

B) Boliviya, Argentina 

C) Braziliya, Urugvay 

D) A, B, C 

 

723. XX asrda Lotin Amerikasi 

mamlakatlari uchun umumiy bo`lgan 

modernizatsiyalashning … – … 

variantlari yaqqol ko`zga tashlanadi. 

A) uchta; inqilobiy, neokonservativ 

va islohotchilik 

B) bitta; inqilobiy 

C) ikkita; neokonservativ va 

islohotchilik 

D) to`rtta; inqilobiy, neokonservativ, 

islohotchilik, demokratik 

 

724. Taraqqiyot yo`llari va u 

yo`llarni tanlagan davlatlarni mos 

ravishda joylashtiring. 

1. Inqilobiy. 2. Neokonservativ. 3. 

Islohotchilik. 

a) Meksika; b) Kuba; c) Chili. 

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-c; 3-a. 

C) 1-a; 2-c; 3-b. D) 1-b; 2-a; 3-c. 

 

725. Qachon Fidel Kastro 

boshchiligida qo`zg`olonchilar Kuba 

poytaxti Gavana shahriga kirib 

kelishadi va inqilob g`alaba 

qozonadi? 

A) 1959-yil 1-yanvar 

B) 1958-yil 1-yanvar 

C) 1957-yil 1-yanvar 

D) 1956-yil 1-yanvar 

 

726. F. Kastro hukumati qaysi 

davlat bilan kelishuv orqali 

mamlakat mudofaa qudratini 

mustahkamlay boshladi? 

A) AQSH B) SSSR 

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya 

 

727. “Karib inqirozi” yuzaga 

kelgan yilni aniqlang. 

A) 1960-yil B) 1961-yil 

C) 1962-yil D) 1963-yil 

 

728. … yillardan jamiyatni 

modernizatsiya qilishning Kuba 

variantida ma`lum kamchiliklar 

ko`zga tashlana boshladi. Iqtisodiy 

o`sish sur`a tlari, aholining yashash 

darajasi pasaydi. 

A) 1960-yillar B) 1980-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

729. … yillarda ko`pchilik 

F.Kastro rejimining qulashini 

bashorat qilgan edi. Ammo bu rejim 

saqlanib qoldi. 

A) 1960-yillar B) 1980-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

 

730. … Chilida hukumat mamlakatni modernizatsiyalashga 

harakat qildi. 

A) 1960-yillar B) 1980-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

731. Chilida tashkil etilgan Xalq 

birligi bloki tarkibi to`g`ri berilgan 

javobni toping. 

A) konservatorlar, liberallar, 

kommunistlar, 

B) kommunistlar, sotsialistlar, 

konservatorlar 

C) sotsialistlar, konservatorlar, 

radikallar 

D) kommunistlar, sotsialistlar, 

radikallar 

 

732. Xalq birligi blogi nomzodi 

Salvador Alyende qachon Chili 

prezidenti qilib saylanadi? 

A) 1970-yili B) 1973-yili 

C) 1989-yili D) 1990-yili 

 

733. Qachon Chilida davlat 

to`ntarishi amalga oshirilib, 

hokimiyatga general Augusto 

Pinochet boshchiligidagi harbiy 

xunta keladi?  

A) 1970-yili B) 1973-yili 

C) 1989-yili D) 1990-yili 

 

734. Qachon Chilida qamal holati 

e`lon qilindi. Konstitutsiya va deyarli 


 

 

barcha demokratik erkinliklar bekor qilinadi? 

A) 1970-yili B) 1973-yili 

C) 1989-yili D) 1990-yili 

 

735. Chiliad qaysi yili o`tkazilgan 

prezidentlik saylovlarida P. Eylvin 

g`olib chiqdi? 

A) 1970-yili B) 1973-yili 

C) 1989-yili D) 1990-yili 

 

736. Qachondan Chilida Diktatura 

davri tugaydi? 

A) 1970-yili B) 1973-yili 

C) 1989-yili D) 1990-yili 

 

737. 1958-yili qaysi davlat sanoat 

mahsulotlarining umumiy hajmi 

bo`yicha Lotin Amerikasida birinchi 

o`ringa chiqadi? 

A) Kuba B) Chili 

C) Argentina D) Meksika 

 

738. 1980-yillardagi jahon 

iqtisodiy inqirozi natijasida 

Meksikaning birinchi navbatda qaysi 

davlatga qaramligi ham ortib bordi? 

A) SSSR B) Buyuk Britaniya 

C) AQSH D) Fransiya 

 

739. … davlatni boshqarish shakli 

bo`lib, unda butun hokimiyat 

harbiylarga tegishli bo`ladi. Odatda, 

harbiy rejimlar harbiy to`ntarish 

orqali o`rnatiladi. 

A) Harbiy rejim 

B) Agrar-industrial mamlakat 

C) Harbiy xunta 

D) Kortes 

 

740. … asosiy boyligini qishloq 

xo`jalik mahsulotlari tashkil 

qiladigan, sanoati qishloq xo`jalik 

mahsulotlari va tabiiy boyliklarni 

qayta ishlashga yo`naltirilgan 

mamlakat. 

A) Harbiy rejim 

B) Agrar-industrial mamlakat 

C) Harbiy xunta 

D) Kortes 

 

741. … davlat to`ntarishi orqali 

hokimiyatga kelgan, odatda 

zo`ravonlik va diktatorlik usullari 

bilan davlatni boshqaradigan 

harbiylar hokimiyati. 

A) Harbiy rejim 

B) Agrar-industrial mamlakat 

C) Harbiy xunta 

D) Kortes 

 

742. Qachon Kuba rahbari Fidel 

Kastroning O`zbekistonga tashrif 

buyuradi? 

A) 1961-yilda B) 1962-yilda 

C) 1963-yilda D) 1964-yilda 

 

743. `Muallima uchun atirgul` 

hikoyasi muallifini belgilang. 

A) Alvaro Yunke 

B) Bernard Shou 

C) Rischard Oldington 

D) Jek London 

28-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA AFRIKA 

MAMLAKATLARI 

 

744. V Panafrika kongressi bo`lib 

o`tgan yilni belgilang. 

A) 1945-yil B) 1946-yil 

C) 1947-yil D) 1948-yil 

 

745. “Men galstuk taqishni yoqtirmayman. 

Bo`ynimga hashamli zanjir taqaman, 

Boadab Yevropaning qullik zanjiri... 

Men soat taqishni yoqtirmayman. 

Qo`limga zulmni taqib yuraman, 

Yevropaning bema`ni zulmini…” 

Ushbu satrlar muallifini belgilang. 

A) Bernar Shou 

B) Bernar Dadye 

C) Nelson Mandela 

D) Tabo Mbeku 

 

746. Qaysi yil tarixga `Afrika yili` 

sifatida kiradi? 

A) 1960-yil B) 1970-yil 

C) 1975-yili D) 1965-yil 

 

747. Afrika davlatlarining 

mustamlakachilikdan ozod bo`lish 

jarayonining eng yuqori nuqtasi 

qaysi yilga to`g`ri keladi? 

A) 1960-yil B) 1970-yil 

C) 1975-yili D) 1965-yil 

 

748. `Afrika yili` da qit`ada 

nechta yangi davlat paydo bo`ldi?  

A) 10 ta B) 16 ta 

C) 17 ta D) 20 ta 

 

749. “Afrika yili”da mustaqillikka 

erishgan davlatlarning ko`pchiligi  

 

qaysi davlatlar mustamlakalari edi? A) ispan va portugal 

B) ingliz va fransuz 

С) nemis va italyan 

D) ispan va italyan 

 

750. “Afrika yili”da Afrikaning 

eng katta davlatlarini belgilang. 

A) Somali va Eritreya 

B) Nigeriya va Kongo 

C) Jazoir va Liviya 

D) Efiopiya va Somali 

 

751. Mustaml akachilik davrida 

ikkiga bo`linib ketgan … birlashib, 

mustaqil … Demokratik 

Respublikasi nomini oldi. 

A) Kongo B) Nigeriya 

C) Tanzaniya D) Somali 

 

752. `Afrika yili` nafaqat 

qit`adagi holatni o`zgartirib yubordi. 

Balki Keyingi yillarda qaysi davlatga 

qarashli deyarli barcha davlatlar o`z 

mustaqilligini e`lon qildi? 

A) Fransiya B) Ispaniya 

C) Buyuk Britaniya D) SSSR 

 

753. Qachon Portugaliyada inqilob 

yuz bergandan so`ng uning 

mustamlakalari ham mustaqil 

davlatlar sifatida tashkil topdi? 

A) 1974-yil B) 1975-yil 

C) 1976-yil D) 1977-yil 

 

754. 1990-yillarga kelib, Sahroyi 

Kabirdan janubda … dan oshiq 

siyosiy mustaqil davlatlar tashkil 

topdi. 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50  

755. … davlatning qurolli 

kuchlari. Uning asosiy vazifasi 

mamlakatni tashqi dushmandan 

himoya qilish. 

A) Armiya B) Politsiya 

C) Genotsid D) Aparteid 

 

756. … aholining ayrim 

guruhlarini yoki butun boshli 

xalqlarni siyosiy, irqiy, milliy, etnik 

yoki diniy belgilar asosida qirg`in 

qilish. 

A) Armiya B) Politsiya 

C) Genotsid D) Aparteid 

 

757. … bir qator mamlakatlarda 

davlat boshqaruv organi bo`lib, 

asosiy vazifasi mavjud tuzumni 

himoya qilish va jamoatchilik 

tartibini saqlashdan iborat. 

A) Armiya B) Politsiya 

C) Genotsid D) Aparteid 

 

758. … (apartheid – alohidaalohida yashash) – irqiy 

kamsi 


tishning eng ashaddiy ko`rinishi. 

A) Armiya B) Politsiya 

C) Genotsid D) Aparteid 

 

759. `Chol va dengiz` qissasi 

muallifini aniqlang. 

A) Ernest Xeminguey 

B) Jek London 

C) Bernard Shou 

D) Fridrix Shiller 

 

29-MAVZU. XX ASRNINGIKKINCHI YARMIDA FAN VAMADANIYATNING 

RIVOJLANISHI 

 

760. Insoniyat tarixida birinchibo`lib koinotga parvoz 

qilgan inson 

… 

A) N. Armstrong B) S.P. Korolyov 

C) A.M. Proxorov 

D) Y. Gagarin 

 

761. So`nggi yuz yil davomida 

fanning rivojlanishi … ilmiy-texnik 

inqilobga olib keldi. 

A) XIX asrning birinchi yarmida 

B) XIX asrning ikkinchi yarmida 

C) XX asrning birinchi yarmida 

B) XX asrning ikkinchi yarmida 

 

762. Ilmiy-texnik inqilobning 

asosiy belgilari to`g`ri berilgan 

javobni ko`rsating. 

A) tabiiy va sintetik materiallardan 

tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish 

B) mashinalardan keng foydalanish 

C) ishlab chiqarishning konveyerli 

liniyalarini, zavod-avtomatlarni va 

sanoat robotlarini yaratish 

D) A, B, C  

 

763. Qachon Sovet Ittifoqida 

dunyoda birinchi Yerning sun`iy 

yo`ldoshi uchiriladi? 

A) 1955-yili 4-oktabr  

 

B) 1956-yili 4-oktabr C) 1957-yili 4-oktabr 

D) 1958-yili 4-oktabr 

 

764. Sovet Ittifoqida qaysi 

Akademik boshchiligidagi guruh 

tomonidan Oyga kosmik kema 

uchirish borasida tadqiqotlar ham 

olib borildi? 

A) S.P. Korolyov 

B) N.G. Basov 

C) A.M. Proxorov 

D) Ch. Tauns 

 

765. 1961-yil 12-aprel kuni 

dunyoda birinchi marta … `Vostok` 

kosmik kemasida koinotga parvoz 

qildi. 

A) N. Armstrong B) S.P. Korolyov 

C) A.M. Proxorov 

D) Y. Gagarin 

 

766. XX asrda nimaning kashf 

etilishi fizika fanidagi eng yorqin 

kashfiyotlardan biri sifatida tan 

olingan? 

A) Mikrosxema B) Telefon 

C) Linza D) Lazer 

 

767. Quyida berilgan tarixiy 

faktlardan qaysi birida xatolik 

mavjud. 


A) 1960-yili sovet fiziklari 

N.G.Basov, A.M. Proxorov va 

amerikalik olim Ch.Tauns lazer - 

nurning mutlaqo yangi turini 

yaratdilar. 

B) “Lazer” - bu so`z inglizcha Light 

Amplification bu Stimulated 

Emission of Radiation – majburiy 

nurlanish natijasida yorug`likning 

kuchaytirilishi iborasining bosh 

harflaridan olingan. 

C) fizik olimlar N.G.Basov, A.M. 

Proxorov va Ch.Tauns fizika 

sohasida Nobel mukofoti berildi. 

D) 1960-yili amerikalik injenerlar 

D.Kilbi va R.Noys tomonidan 

yarimo`tkazgichli integral 

mikrosxemalarning yaratilishi 

kompyuter va boshqa asboblar 

hajmining keskin qisqarishiga, 

faoliyat sohasini keskin 

kengaytirishga olib keldi. 

 

768. Quyida berilgan so;zlardan 

qaysi biri inglizcha “Hisoblagich” 

ma`nosini anglatadi? 

A) Lazer B) Radio 

C) Televizor D) Kompyuter 

 

769. Quyida berilgan ixtirolardan 

qaysi biri dastlab “EHM“ deb 

yuritilgan? 

A) Lazer B) Radio 

C) Televizor D) Kompyuter 

 

770. XX asrning so`nggi 50 yili 

ichida qilingan eng mashhur ixtiro 

… 

A) Mikrosxema B) Telefon C) Linza D) Lazer 

 

771. Quyida berilgan ixtirolardan 

qaysi birlari XX asrda kashf 

qilingan. 

1. Mikrosxema. 2. Telefon. 3. 

Kompyuter. 4. Lazer. 5. E-mail. 6. 

Internet. 

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 5, 6 

C) 1, 2, 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

772. 1940-yillar oxiridayoq uyali 

telefonlarni yaratish ustida ish 

boshlagan Televerket kompaniyasi 

qaysi davlatda joylashgan? 

A) SSSR B) AQSH 

C) Buyuk Britaniya D) Shvetsiya 

 

773. Birinchi ommaviy uyali 

telefon aloqasi MTS – Mobil telefon 

sistem (mobil telefon tizimi) kimlar 

tomonidan ishlab chiqilgan va shu 

nom ostida yuritilgan? 

A) ruslar B) inglizlar 

C) nemislar D) shvedlar 

 

774. 1970 – 1980-yillari … 

A) Ericsson, Philips va boshqa 

ko`plab mashhur kompaniyalar 

tomonidan uyali telefon 

apparatlarining yangi turlari 

yaratildi. 

B) Massachuset texnologiya instituti 

xodimlari uzoq masofadan turib 

kompyuter orqali aloqa o`rnatish 

mumkinligini asosladi va 

internetning yaratilishini 

yaqinlashtirdi. 

C) SSSR va AQSH sun`iy yer 

yo`ldoshini samoga uchirdi.  

 

D) A, B   

775. Internetning o`tmishdoshi 

ARPANET(a) va E-mail(elektron 

pochta)(b) paydo bo`lgan yillar 

to`g`ri berilgan yillarni belgilang. 

A) a- 1969-yil; b- 1972-yil. 

B) a- 1970-yil; b- 1973-yil. 

C) a- 1967-yil; b- 1970-yil. 

D) a- 1972-yil; b- 1975-yil. 

 

776. Ma`lumotlar orasidan tarixiy 

haqiqatga muvofiq kelmaydigan 

javobni belgilang. 

A) XX asrning ikkinchi yarmida 

san`atda abstraksionizm(abstraksiyamavhum) 

yo`nalishi keng ommalash 

B) Abstraksionizmga qarama-qarshi 

ravishda pop-art (ommaviy san`at) 

paydo bo`ldi va tezda Yevropaga 

tarqaldi. 

C) Abstraksionizm vakillari tasvirda 

harakatni, hissiyotni ifodalashga 

intildilar, zotan, ularning fikricha, 

aynan shu jihatlarni fotografiyada 

aks ettirishning iloji yo`q edi. 

D) Abstraksionizm 

ixlosmandlarining fikricha, 

dunyodagi har qanday buyum 

o`zining dastlabki iste`molchilik 

ahamiyatini yo`qotib, badiiy, estetik 

sifat kasb etishi mumkin. 

 

777. G`arb va Sharq san`ati, 

o`tmish va zamonaviy uslublar

folklor va ommaviy madaniyat 

elementlarini o`zida jamlagan 

uslubni ko`rsating. 

A) Abstraksionizm 

B) Pop-art 

C) Postmodernizm 

D) Realizm 

 

778. Tarixiy haqiqatga muvofiq 

keluvchi javoblarni belgilang. 

1. Urushdan keyin bir qator 

yozuvchilarning romanlari urushni 

badiiy usullar bilan anglashga 

bag`ishlandi. 2. Urushdan keyingi 

davrda ko`pchilik asarlar 

antifashistik, patsifi stik ruhda 

yozilgan. 3. 1960-yillardan keyin 

realizm jamiyatdagi yangi dolzarb 

muammolarni 4. Bayon qilishning 

realistik shakli XX asrning yangi 

adabiy yo`nalishi – ommaviy 

adabiyotda o`ziga yo`l topdi. Aks 

ettirish quroliga aylanadi. 5. Ochiq 

tijoriy xarakteri, ko`ngilochar 

funksiyasi va voqealar rivojining 

oldindan ma` lumligi bilan XX asr 

birinchi yarmidagi adabiyotdan 

salbiy jihatlari bilan farq qiladi. 

A) 1, 3 B) 2, 4 

C) 1, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5 

 

779. … sochiluvchan, bo`lakli 

yoki donali yuklarning joyini 

o`zgartirishga mo`ljallangan 

to`xtovsiz uzatib turish mashinasi. 

A) Konveyer B) Karter 

C) Postmodernizm D) Patsifizm 

 

780. … zo`ravonlikni bartaraf 

etish uchun unga qarshi kurash 

mafkurasi. Patsifi stik harakat, 

tinchlik uchun – urushga qarshi 

ijtimoiy harakat bo`lib, asosan, tinch 

vositalar bilan, urushning 

g`ayriaxloqiy xarakterini fosh 

etuvchi qarshilik harakati. 

A) Konveyer B) Karter 

C) Postmodernizm D) Patsifizm 

 

781. … madaniyatda 

modernizmning asosiy prinsiplarini 

rad etuvchi va o`tmishdagi uslub va 

yo`nalishlardan ba`zan istehzo bilan 

foydalanuvchi XX asrning ikkinchi 

yarmiga mansub yo`nalish. 

A) Konveyer B) Karter 

C) Postmodernizm D) Patsifizm 

 

782. Quyidagi atamalardan qaysi 

biri “uzatmoq” ma`nosini anglatadi? 

A) Konveyer B) Karter 

C) Postmodernizm D) Patsifizm 

 

783. “Tinchliksevar” … 

A) Konveyer B) Karter C) Postmodernizm D) Patsifizm 

Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling