Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

62. Britaniya tarixiga oid quyida berilgan 

ma`lumotlarni yillariga mos ravishda joylashtiring. 

1. Britaniya tarixidagi eng katta ijtimoiy 

mojarolardan biri ishchilarning umumiy ish tashlashi 

yuz berdi. 

2. Buyuk Britaniya sanoatning asosiy sohalari 

bo`yicha jahon iqtisodiy inqirozidan oldingi 

ko`rsatkichlarga yetib oldi. 

3. Mamlakat jahon iqtisodiy inqirozdan chiqa 

boshladi. 

a) 1926-yil may; b) 1934-yil; c) 1937-yil.  

A) 1-b; 2-c; 3-a.  

B) 1-a; 2-b; 3-c. 

C) 1-a; 2-c; 3-b.  

D) 1-c; 2-b; 3-a. 

 

63. Kimlarning ish haqi kamaytirilishi Britaniya 

tarixidagi eng yirik ijtimoiy muammolardan biri 

umumiy ish tashlashga olib keladi? 

A) kemasozlar       B) aviasozlar 

C) shaxtyorlar        D) dispicherlar 

 

64. Buyuk Britaniyada uzoq yillar …….va …… lar 

davlatni boshqarib, parlament saylovlari natijasida 

birbirini almashtirib keldilar. 

A) demokratlar va respubikachilar 

B) konservatorlar va liberallar 

C) liberallar va leyboristlar 

D) respublikachilar va leyboristlar 

 

65. Qaysi yillar Buyuk Brianiyada murakkab siyosiy 

va iqtisodiy holatda n`anaviy ikki partiyali tizim 

jiddiy inqirozni boshidan kechirdi? 

A) 1914 – 1918-yillar 

B) 1918 – 1924-yillar 

C) 1921 – 1925-yillar 

D) 1924 – 1928- yillar 

 

66. 1920-yillar boshida qaysi partiya Buyuk 

Britaniya siyosiy tizimida ikkinchi partiya sifatida 

o`rnashib 

oldi? 


A) Respublikachilar 

B) Liberallar 

C) Leyboristlar 

D) Konservatorlar 

 

67. Quyida berilgan Britaniya tarixiga oid 

javoblardan qaysi birida tarixiy xatolikka yo`l 

qo`yilgan. 

A) 1937– 1940-yillari hukumatni konservatorlar 

yetakchisi Uinston Cherchill boshqardi. 

B) Leyboristlar partiyasi1924-yil yanvarda Buyuk 

Britaniya tarixida birinchi marta hukumatni 

boshqardi. 

C) 1938-yili Myunxen kelishuvining imzolanishi 

natijasida Nevill Chemberlen 1940-yili hukumat 

boshlig`i lavozimidan iste`foga chiqishga majbur 

bo`ldi. 


D) Uinston Cherchill XX asr Buyuk Britaniya 

tarixida juda katta rol o`ynagan siyosatchi 

 

68. Uinston Cherchill qachon Buyuk Britaniyada 

hukumat tepasiga keladi? 

A) 1937-yilda 

B) 1938-yilda 

C) 1939-yilda 

D) 1940-yilda 

 

69. Jahon iqtisodiy inqirozi yillarida Britaniya sanoat 

mahsuloti ishlab chiqarishining o`sishi nimalar 

hisobiga yuz berdi? 

A) uy-joy qurilishining keskin oshish B) 

avtomobilsozlik, samolyotsozlik, dvigatellar va 

radioapparaturalar 

ishlab chiqarish 

C) harbiy sanoatning jadal rivojlanishi 

D) barcha javoblar to`g`ri 

 

70. Quyida berilgan javoblarni bir-biriga moslang. 

1. Hindistonning Armitsar shahrida ingliz qo`shinlari 

tinch namoyishchilarni o`qqa tutdi. 

2. inglizlar Misrning mustaqilligini tan olishga 

majbur bo`ldi.  

 

3. Buyuk Britaniya Afg`oniston va Eronning tashqi va ichki siyosatini nazorat qilishdan voz kechishga 

majbur bo`ldi. 

4. Buyuk Britaniya dominion huquqiga ega bo`lgan 

`Ozod Irlandiya davlatini` tan oldi. 

a) 1919-yil; b) 1921-yil dekabr; c)1922-yil. 

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-b. 

B) 1-a, 2-c, 3-c, 4-b. 

C) 1-a, 2-a, 3-c, 4-b. 

D) 1-b, 2-a, 3-c, 4-b. 

 

71. Buyuk Britaniya bilan uning dominionlari – 

Kanada, Avstraliya, Janubiy Afrika Ittifoqi, Yangi 

Zelandiya o`rtasidagi munosabatlarni belgilab bergan 

hujjat - “Vestminster 

statute” qachon qabul qilingan? 

A) 1929-yilda      B) 1933-yilda 

C) 1935-yilda     D) 1931-yilda 

 

72. Vestminster statutiga ko`ra, dominionlar bilan 

metropoliya birgalikda qaysi nomdagi ittifqni tashkil 

qilishgan? 

A) Yevropa ittifoqi 

B) Birlashgan millatlar tashkiloti 

C) Millatlar ligasi 

D) Britaniya millatlar hamdo`stligi 

 

73. Vestminster statuti nomli hujjatga ko`ra, 

dominionlar nimaga ega 

bo`lishgan? 

A) o`z ichki mustaqilligiga  

B) Britaniya tarkibidan ajralib chiqish huquqiga 

C) o`z tashqi mustaqilligiga 

D) A, B, C 

 

74. Qaysi yillarda Germaniyadan qo`rqish hissi 

Buyuk Britaniya siyosatini belgilab berdi? 

A) 1930-yillarda 

B) 1920-yillarda 

C) 1940-yillarda 

D) 1910-yillarda 

 

75. Buyuk Britaniyaning ikkinchi jahon urushi 

oldidan olib borgan siyosati tarixga qanday nom 

bilan kiradi? 

A) “qo`shilmaslik” siyosati 

B) “taslimchilik” siyosati 

C) “tajovuzkorga yon berish” siyosati 

D) “do`stlik” siyosati 

 

76. Quyida berilganlardan qaysi biri Nevill 

Chemberlen nomi bilan bo`g`liq? 

A) “qo`shilmaslik” siyosati 

B) “taslimchilik” siyosati 

C) “tajovuzkorga yon berish” 

siyosati 

D) “dollar diplomatiyasi” siyosati 

 

77. Britaniyaning qaysi bosh vaziri muqarrar bo`lib 

qolgan urushni sharqqa qarab yo`naltirish maqsadida 

Adolf Gitler, Benito Mussolini va Eduard Dalade 

bilan birgalikda Myunxen kelishuvini imzoladi? 

A) Uinston Cherchill 

B) David Lloyd Jorj 

C) Nevill Chemberlen 

D) Vudro Vilson 

 

78. Myunxen kelishuvi imzolangan yilni aniqlang. 

A) 1936-yil B) 1937-yil 

C) 1938-yil D) 1939-yil 

 

79. Myunxen kelishuvi bo`yicha, 

Chexoslovakiyaning, asosan, nemis millatiga mansub 

aholi yashaydigan 

…Germaniyaga berildi. 

A) Gdansk shahri 

B) Elzas viloyati 

C) Lotaringiya viloyati 

D) Sudet viloyati 

 

80. Germaniya Polshaga(a) bostirib kirgan va uning 

ittifoqchisi Britaniya Germaniyaga(b) urush e`lon 

qilgan yillar berilgan javobni toping. 

A) a- 1939-yil 1-sentabr; b- 1939-yil 2-sentabr 

B) a- 1939-yil 1-sentabr; b- 1939-yil 3-sentabr 

C) a- 1939-yil 2-sentabr; b- 1939-yil 4-sentabr 

D) a- 1938-yil 29-iyul; b- 1938-yil 2-avgust 

 

81. Statut nima? 

A) asosan, Buyuk Britaniya huquqiy madaniyatiga 

xos bo`lgan bayoniy xarakterdagi huquqiy hujjat, 

qaror 


B) bir irqning boshqalardan ustunligini da`vo 

qiluvchi, millatlar o`rtasida nizo urug`ini sochuvchi 

o`ta o`ng, ashaddiy millatchilik 

C) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni 

qayta eshittiruvchi qurilma 

D) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga 

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom 

 

82. Quyida keltirilgan voqealarni ular sodir bo`lgan 

yillari bo`yicha to`g`ri joylashtiring. 

1. Buyuk Britaniya dominion huquqiga ega bo`lgan 

`Ozod Irlandiya davlatini` tan oldi. 

2. Myunxen shartnomasi imzolandi. 

3. Leyboristlar B. Britaniya tarixida birinchi marta 

hukumatni boshqardi. 

4. B. Britaniyada shaxtyorlarning umumiy ish 

tashlashi yuz berdi. 

5. Nevill Chemberlen hukumat boshlig`i lavozimidan 

iste`foga chiqishga majbur bo`ldi.  

 

6. Vestminster statusi deb nomlangan hujjat qabul qilindi. 

7. Germaniya Polshaga bostirib kirdi. 

A) 5, 2, 3, 4, 1, 6, 7 

B) 3, 2, 1, 4, 6, 5, 7 

C) 2, 1, 4, 7, 6, 3, 5 

D) 1, 3, 4, 6, 2, 7, 5 

 

4-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA FRANSIYA 

 

83. Garchi Fransiya Birinchi jahon urushini g`olib 

davlat sifatida ya`kunlagan bo`lsada, urush 

harakatlari bo`lib o`tgan Fransiya hududining qancha 

qismidagi sanoat korxonalari vayron bo`ldi? 

A) 1/2 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/3  

 

84. Urushgacha kreditor bo`lgan Fransiya urushdan 

keyin qaysi davlatdan qarzdor davlatga aylanadi? 

A) AQSh           B) Rossiya 

C) Germaniya   D) B. Britaniya 

 

85. Versal shartnomasiga binoan, Fransiya qaysi 

viloyatlarni Germaniyadan qaytarib oldi? 

A) Kyoln va Vorms 

B) Gdansk va Sudet 

C) Reyn va Vestfaliya 

D) Elzas va Lotaringiya 

 

86. Saar ko`mir havzasi necha yil muddatga 

Fransiyaga beriladi? 

A) 10 yil 

B) 15 yil 

C) 20 yil 

D) 25 yil 

 

87. Fransiyada 1920-yillari paydo bo`lgan sanoatning 

yangi turlarini aniqlang. 

1. to`qimachilik. 2. avtomobilsozlik.3. metallurgiya. 

4. samolyotsozlik.  

5.oziq-ovqat. 6. neftni qayta ishlash. 7.kimyo sanoati. 

8. mashinasozlik. 

A) 1, 3, 5, 8       B) 2, 4, 6, 7 

C) 1, 2, 3, 4       D) 5, 6, 7, 8 

 

88. 1929– 1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi 

Fransiyada …. yili boshlandi. 

A) 1929-yil(oxiri) 

B) 1930-yil(oxiri ) 

C) 1931-yil(boshi) 

D) 1932-yil(oxiri) 

 

89. Jahon iqtisodiy inqirozi yillarida Fransiya 

sanoatining qaysi sohalarida inqiroz kuzatildi? 

1. to`qimachilik. 2. avtomobilsozlik. 3. metallurgiya. 

4. samolyotsozlik. 5. 

oziq-ovqat. 6. neftni qayta ishlash. 7.kimyo sanoati. 

8. mashinasozlik. 

A) 1, 3, 5, 8  

B) 2, 4, 6, 7 

C) 1, 2, 3, 4  

D) 5, 6, 7, 8 

 

90. Qaysi davlat Birinchi jahon urushidan so`ng, `Biz 

istaganimizning hammasiga, hatto undan ham 

ko`prog`iga erishdik` deya, xalqni xotirjam qilishga 

urindi? 

A) AQSH             B) Fransiya 

D) Germaniya      D) Angliya 

 

91. Fransiyada 1919-yil noyabrdagi saylovga oid 

xato ma`lumotni aniqlang. 

A) saylovgacha burjua partiyalaridan iborat Milliy 

blok guruhi tuzildi. 

B) milliy blok guruhi saylovlarda 1/3 qismidan 

ko`proq ovoz oldi. 

C) saylov jarayoni millatchilik va `bolsheviklar 

xavfi` bilan qo`rqitish ruhi ostida o`tdi. 

D) 1919-yil noyabrdagi saylov o`ng kuchlarning 

saylovlardagi eng katta g`alabasi edi. 

 

92. Fransiyada o`nglar hukumati nechanchi yillarda 

pulning qadrsizlanishini to`xtatishga erishadi? 

A) 1924-1926-yillarda 

B) 1920-1924-yillarda 

C) 1926-1929-yillarda 

D) 1929-1933-yillarda 

 

93. Fransiyada Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari 

oralig`idagi saylovlarida o`ng kuchlar g`alaba 

qozongan yillarini belgilang. 

A) 1919, 1928, 1934-yillar 

B) 1919, 1930, 1936-yillar 

C) 1919, 1926, 1933-yillar 

D) 1919, 1924, 1929-yillar 

 

94. Fransiyada qaysi yillar bir nechta hukumat 

almashadi? 

A) 1929-1933-yillar 

B) 1929-1932-yillar 

C) 1924-1926-yillar 

D) 1934-1936-yillar 

 

95. `Xalq frontidan ko`ra Gitler ma`qul`, – deya 

bayonot bergan 

o`nglar yetakchisini aniqlang. 

A) Eduard Dalad`e 

B) Leon Blyum 

C) Pyer Laval 

D) Eduard Errio 

 


 

 

96. Nima Fransiyada Uchinchi respublikani 

halokatga olib kelgan asosiy omillardan biri sifatida 

qaraladi? 

A) Jahon iqtisodiy inqirozi 

B) Aralashmaslik siyosati 

C) Saylov tizimi 

D) Birinchi jahon urushi 

 

97. Fransiyada Xalq fronti garchi fashistlarga kurash 

olib borgan bo`lsada, mamlakatdagi o`ng kuchlar  

ularni nimada ayblaydi? 

A) “sovetlashtirish” da 

B) “millatchilik”da 

C) “korrupsiya”da 

D) “saylovlarni sohtalashtirish”da 

 

98. Fransiya hukumatining qaysi rahbari 

Chexoslovakiyani fashistik Germaniyaga topshirgan 

“Myunxen 

kelishuvi”ni ma`qulladi? 

A) L. Blyum       B) N. Chemberlen 

C) E. Errio          D) E. Dalad`e 

 

99. “Myunxen kelishuvi” imzolangan yilni aniqlang. 

A) 1929-yilning yozida 

B) 1936-yilning bahorida 

C) 1938-yilning kuzida 

D) 1940-yilning qishida 

 

100. “Myunxen kelishuvi”ni Fransiya bilan birga 

imzolab, Chexoslovakiyani Germaniyaga 

topshirilishini ma`qullagan ikkinchi davlatni toping. 

A) AQSH            B) SSSR 

C) B. Britaniya    D) Italiya 

 

101. Qaysi shartnoma amalda yangi jahon urushiga 

yo`l ochib berdi? 

A) Versal shartnomasi 

B) Myunxen shartnomasi 

C) Vashington shartnomasi 

D) Brest shartnomasi 

 

102. Qachon nemis qo`shinlari Parijga kirib keladi? 

A) 1939-yil 1-setabr 

B) 1941-yil 22-iyun 

C) 1940-yil 14-iyun  

D) 1945-yil 2-sentabr 

 

103. “Myunxen shartnomasi”ning qaysi davlat 

tomonidan imzolanishi, o`shanda ko`pchilik u 

davlatning 

faqat Chexoslovakiyaga ishonchli, sodiq 

ittifoqchisiga nisbatan xoinligi 

bo`ldi, deb o`ylagan edi? 

A) B. Britaniya  

B) Fransiya 

C) SSSR  

D) Germaniya 

 

104. Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida qaysi 

respublika Fransiyada o`z umrini yashayotgan 

edi? 

A) Birinchi respublika B) Ikkinchi respublika 

C) Uchinchi respublika 

D) Beshinchi respublika 

 

105. Quyida berilgan atamalarni o`z ta`riflariga 

moslang. 

1. Shovinizm. 2. O`nglar. 3. So`llar. 

a) mavjud tuzumni keskin o`zgartirmaslik, uni 

konstitutsiya doirasida rivojlantirish tarafdorlari. 

b) mavjud tuzumni o`zgartirish, keskin islohotlar 

tarafdorlari.  

c) bir irqning boshqalardan ustunligini da`vo 

qiluvchi, millatlar o`rtasida nizo urug`ini 

sochuvchio`ta o`ng, ashaddiy millatchilik. 

A) 1-a; 2-c; 3-b.       B) 1-c; 2-a; 3-b. 

C) 1-b; 2-c; 3-a.       D) 1-a; 2-b; 3-c. 

5-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA 

AMERIKAQO`SHMA SHTATLARI 

 

106. Qaysi yillarda jadal rivojlangan AQSH iqtisodiy 

jihatdan dunyoning eng rivojlangan mamlakatiga 

aylandi? 

A) 1929-1933-yillarda 

B) 1924-1929-yillarda 

C) 1924-1926-yillarda 

D) 1921-1925-yillarda 

 

107. Birinchi jahon urushidan oldin qarzdor bo`lgan 

va urushdan so`ng kreditorga kaylangan davlatni 

belgilang. 

A) SSSR         B) Germaniya 

C) AQSH       D) B. Britaniya 

 

108. Urushdan so`ng AQSH da jadal rivojlangan 

iqtisodning eng yangi sohalarini aniqlang. 

1. elektrotexnika; 2. kimyo; 3. aviatsiya; 4. neft 

sanoati; 5. avtomobilsozlik; 6. kino sanoati; 7. 

radiotexnika. 

A) 1, 3, 5, 6, 6 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3, 5, 6, 7 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

109. Qachonga kelib har ikki amerikalikning 

bittasida radiopriyomnik bor edi? 

A) 1920-yillar boshi 

B) 1920-yillar oxiri 

C) 1930-yillar boshi 

D) 1930-yillar oxiri  


 

 

 110. 1928-yil AQSHda bo`lib o`tgan saylovlarda 

qaysi partiya g`alaba qozonadi? 

A) respublikachilar 

B) demokratlar 

C) konservatorlar 

D) liberallar 

 

111. Gerbert Guver qaysi partiya vakili edi? 

A) demokratlar 

B) respublikachilar 

C) liberallar 

D) konservatorlar 

 

112. Gerbert Guver qachon 

AQSHning navbatdagi prezidenti 

qilib saylandi? 

A) 1928-yil dekabrda 

B) 1929-yil noyabrda 

C) 1929-yil yanvarda 

D) 1930-yil fevralda 

 

113. AQSh da boshlangan va dunyo iqtisodiy 

inqiroziga olib kelgan inqiroz haqida berilgan 

ma`lumotlar orasidan qaysi biri tarixiy haqiqatga 

muvofiq kelmaydi? 

A) inqiroz kapitalistik xo`jalik shaklining XIX asr 

oxiri – XX asr boshlari uchun xos bo`lgan tarixiy 

evolutsiyasini yakunladi. B) inqiroz 1929-yil 24-

oktabrda boshlangan. 

C) inqiroz Nyu-York fond birjasida boshlangan 

inqiroz tufayli yuz berdi. 

D) inqiroz ipoteka kreditlari natijasida yuzaga keladi. 

 

114. To`g`ri ma`lumotni toping. 

A) 1920-yillarning boshiga kelib AQSH kapitalistik 

dunyoning tan olingan yetakchisiga, texnik 

taraqqiyotning yalovbardoriga aylandi. 

B) 1929 – 1932-yillari sanoat ishlab chiqarishi hajmi 

10 % ga qisqardi. 

C) 1929-1932-yillarda 9 mln.ga yaqin kishi o`z ish 

joylaridan mahrum bo`ldi. 

D) AQSH prezidenti Gerbert Guver Amerikacha 

individualizm va liberalism tamoyillarini himoya 

qilib, 


hech qanday ijtimoiy choralar ko`rishga rozi 

bo`lmadi. 

 

115. O`ta shuhratparast va o`z umrini siyosiy 

faoliyatgabag`ishlagan Franklin Delano Ruzvelt 

Amerika prezidentligiga qatorasiga necha marotaba 

saylangan? 

A) 5    B) 3   C) 4   D) 2 

  

116. F. Ruzvelt qaysi partiya vakili edi? 

A) respublikachilar 

B) demokratlar 

C) konservatorlar 

D) liberallar 

 

117. F. Ruzvelt ilk bor qachon bo`lib o`tgan 

prezidentilik sayovida g`alaba qozonadi? 

A) 1928-yil noyabr 

B) 1930-yil noyabr 

C) 1932-yil noyabr 

D) 1936-yil noyabr 

 

118. F. Ruzveltning AQSH prezidentligiga saylangan 

yillari to`g`ri berilgan javobni aniqlang. 

A) 1932, 1936, 1940, 1944 

B) 1930, 1932, 1934 

C) 1936, 1940, 1944 

D) 1932, 1938, 1940, 1944 

 

119. `Men Amerika xalqiga yangikurs va`da 

qilaman`, – …? 

A) Garding B) Kulij 

C) Guver D) Ruzvelt 

 

120. … AQSH va uning ortidan butun kapitalistik 

dunyo iqtisodiy inqirozdan chiqib oldi. 

A) 1930-yillarning ikkinchi yarmida 

B) 1930-yillarning birinchi yarmida 

C) 1920-yillarning ikkinchi yarmida 

D) 1920-yillarning birinchi yarmida 

 

121. F. Ruzvelt prezidentligi davrida qaysi so`z 

ommaviy shior va siyosatning nomiga aylandi? 

A) “Adolatli jamiyat” 

B) “Yashasin Respublika” 

C) “Yangi kurs” 

D) “To`g`ri yondashuv” 

 

122. Qachon AQSH va Sovet Ittifoqi o`rtasida 

diplomatik munosabatlar o`rnatiladi? 

A) 1933-yilda   B) 1934-yilda 

C) 1936-yilda   D) 1932-yilda 

 

123. Qachon Vashingtonda ishsizlar namoyishi yuz 

beradi va  hukumat uni kuch bian bostirishga majbur 

bo`ladi? 

A) 1933-yilda    B) 1934-yilda 

C) 1931-yilda    D) 1932-yilda 

 

124. Qaysi yillari AQSH da  neytralitet haqida hamda 

urushayotgan davlatlarga qurol yetkazib berish va 

kredit ajratishni taqiqlash to`g`risida qonunlar qabul 

qilinadi? 

A) 1920-yillar     B) 1930-yillar 

C) 1940-yillar     D) 1910-yillar 

 


 

 

125. Qaysi davlatda fuqarolar  urushi ketayotganda 

AQSH neytralitetga qat`iy rioya qildi? 

A) Italiya            B) Ispaniya  

C) Germaniya     D) Fransiya 

 

126. Qaysi davlat floti PyorlXarborga – AQSH 

flotining Tinch okeanidagi asosiy bazasiga hujum 

qilgandan so`nggina AQSH Ikkinchi jahon urushiga 

qo`shildi? 

A) Italiya     B) Yaponiya 

C) Xitoy      D) Germaniya 

 

127. Qachon AQSH ga qarashli Pyorl-Xarbroga 

hujum uyushtiriladi? 

A) 1941-yil 22-iyun 

B) 1944-yil 14-iyun 

C) 1939-yil 17-sentabr 

D) 1941-yil 7-dekabr 

 

128. Qaysi AQSh prezidenti keyinchalik neytralitet 

haqidagi qonun va izolatsionizm siyosati xato 

bo`lganligini tan olgan edi? 

A) Eyzenxauer      B) G. Trumen 

C) T. Ruzvelt        D) F. Ruzvelt 

 

129. Patefon … 

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga 

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom 

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni 

qayta eshittiruvchi qurilma 

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat 

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya. 

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va 

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan 

ijtimoiy siyosiy oqim. 

 

130. Liberalizm … 

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga 

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom 

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni 

qayta eshittiruvchi qurilma 

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat 

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya. 

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va 

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan 

ijtimoiy 

siyosiy oqim. 

 

131. Neytralitet … 

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga 

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom 

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni 

qayta eshittiruvchi qurilma 

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat 

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya. 

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va 

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan 

ijtimoiy siyosiy oqim. 

 

132. Individualizm … 

A) davlatlar o`rtasida olib borilayotgan urushga 

qo`shilmaslik imkonini ta`minlovchi huquqiy maqom 

B) plastinkaga yozib olingan musiqa va qo`shiqni 

qayta eshittiruvchi qurilma 

C) alohida shaxs manfaatlarini jamiyat 

manfaatlaridan ustun qo`yishga qaratilgan nazariya. 

D) parlamentarizm, demokratik erkinliklar va 

xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan 

ijtimoiy 

siyosiy oqim. 

 

133. … biron-bir davlatning xalqaro muammolarni 

hal qilishda ishtirok etishdan bosh tortish siyosati. 

Ko`pincha, AQSHning ikkinchi jahon urushigacha 

bo`lgan siyosatiga nisbatan qo`llaniladi. 

A) Internatsionalizm 

B) Izolatsionizm 

C) Individualizm 

D) Neytralitet  

 

 

 6-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling