Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

GERMANIYA 

 

134. Ma`lumki, Birinchi jahon urushida Germaniya 

mag`lubiyathga uchragach mamlakatni inqilobiy 

voqealar sodir bo`ladi. Inqilob qaysi shaharda 

dengizchilarning qo`zg`olonidan boshlangan? 

A) Berlin    B) Bonn   C) Kil  D) Veymar 

 

135. Tarixiy haqiqatga muvofiq kelmaydigan javobni 

belgilang. 

A) 1918-yil noyabrga kelib g`alayonlar 

Germaniyaning barcha yirik shaharlarini qamrab 

oldi. 


B) Noyabr inqilobi g`alaba qozonib, Germaniya 

konstitutsiyaviy monarxiya deb e`lon qilindi. 

C) inqilobdan so`ng, Fridrix Ebert boshchiligida 

yangi hukumat tuzildi. 

D) inqilobdan keyin Ta`sis majlisiga o`tkazilgan 

saylovlarda asosiy o`rinlarni liberal va konservativ 

partiyalar vakillari egalladi. 

 

136. Germaniyada Ta`sis majlisi qachon inqilobiy 

ommaning 

demokratik talablarini qoniqtiruvchi konstitutsiyani 

qabul qiladi? 

A) 1919-yil 8-noyabr 

B) 1920-yil 10-avgust 

C) 1918-yil 28-iyun  

 

D) 1919-yil 31-iyul  

137. Konstitutsiya Ta`sis majlisi tomonidan qaysi 

shaharda qabul qilingan edi? 

A) Kil B) Veymar 

C) Berlin D) Bonn 

 

138. …fransuzlar Germaniyaning Rur viloyatiga 

bostirib kirdi. 

A) 1919-yilda B) 1923-yilda 

C) 1926-yilda D) 1922-yilda 

 

139. … Yevropa mamlakatlari ichida eng qadrsiz pul 

Germaniyada edi. 

A) 1921-yil boshida 

B) 1922-yil o`rtasida 

C) 1923-yil oxirida 

D) 1924-yil boshida 

 

140. Charlz Daues millati(a) va kasbi(b) to`g`ri 

berilgan javobni aniqlang. 

A) a- ingliz; b-o`qituvchi 

B) a-meksikalik; b-advokat 

C) a-nemis; b-uchuvchi 

D) a-amerikalik; b-bankir 

 

141. Qachon Charlz Daues boshchiligidagi qo`mita 

xalqaro moliya-kredit va savdo munosabatlarini 

tiklashning strategik rejasini qabul qiladi? 

A) 1923-yilda B) 1924-yilda 

C) 1925-yilda D) 1926-yilda 

 

142. Kapitalistik dunyoda iqtisodiy va siyosiy 

barqarorlikni ta`minlash uchun asos bo`lib xizmat 

qilgan 


rejasi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo`lgan 

shaxsni belgilang. 

A) E. Errio      B) Ch. Daues 

C) A. Gitler    D) P. Gindenburg 

 

143. Germaniyada Adolf Gitler boshchiligidagi 

Germaniya natsional-sotsialistik ishchi partiyasi 

qachon paydo bo`lgan? 

A) 1918-yilda B) 1919-yilda 

C) 1920-yilda D) 1921-yilda 

 

144. Noto`g`ri hukmni aniqlang. 

A) Germaniya natsional-sotsialistik ishchi 

partiyasining Italiyada paydo bo`lgan fashizmga 

to`g`ridan to`g`ri 

aloqasi yo`q 

B) Rur inqirozidan so`ng `Daues rejasi`ga reparatsiya 

va Yevropa qarzlari muammosini hal qilishning 

yechimi sifatida qaralayotgan edi. 

C) Fashizm so`zi gitlerchilarga nisbatan faqat odat 

yuzasidan qo`llaniladi. U dunyodagi deyarli barcha 

xalqlar tillariga kirgan. 

D) Germaniyada italyan tipidagi natsizm emas, 

fashizm shakllandi. 

 

145. “Pivo isyoni” yuz bergan kunni belgilang. 

A) 1922-yil 10-noyabr 

B) 1922-yil 9-noyabr 

C) 1923-yil 8-noyabr 

D) 1924-yil 10-noyabr 

 

146. Germaniyada “Pivo isyoni” qaysi shahardagi 

pivaxonada odamlar yig`ilishidan boshlangan? 

A) Berlin        B) Frankfurt 

C) Myunxen   D) Kil 

 

147. “Pivo isyoni” yuz bergan kun, bahaybat 

pivoxonada qancha odam yig`ilgan bo`lgan?  

A) 5000 dan ortiq 

B) 3000 ga yaqin 

C) 1000 dan ortiq 

D) 10000 ga yaqin 

 

148. “Pivo isyoni”ni uyushtirga Gitler 

boshchiligidagi fashistlar … da hokimiyatni egallab, 

Berlinga qarshi yurish uyushtirishga urinib ko`rdilar. 

A) Myunxenda      

B) Bavariyada 

C) Rimda  

D) Gamburgda 

 

149. “Pivo isyoni”da qancha natsist o`ldirildi? 

A) o`nga yaqin 

B) yuzga yaqin 

C) yigirmadan ortiq 

D) ellikdan ortiq 

 

150. Quyida “Pivo isyoni” haqida berilgan izohlardan 

qaysi birida tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan? 

A) Muvaffaqiyatsizlik bilan tugashiga qaram asdan, 

aynan `pivo isyoni` natsistik partiyani 

umumgermaniya miqyosidagi siyosiy kuchga 

aylantirdi. 

B) bu isyon Germaniyada natsistlarning hokimiyatga 

kelish uchun birinchi urinishi edi. 

C) Gitler va boshqa tashkilotchilar turli muddatga 

qamoqqa tashlandi. 

D) isyon Gitler va uning tarafdorlari nufuzini oshirib, 

Gitler kansler lavozimiga saylandi. 

151. Germaniyada 1932-yil aprelda bo`lib o`tgan 

prezidentlik saylovlarida g`olib chiqqan(a) va undan 

sal ortda qolgan(b) nomzodlarni belgilang. 

A) a- Gitler; b- Eyzenxauer 

B) a- Errio; b- Gindenburg 

C) a- Gindenburg; b- Gitler D) aMerkel; b- Shmidt  

 

 152. 1932-yil aprelda Reyxstagga bo`lib o`tgan 

saylovlarda … g`olib chiqib, eng yirik parlament 

partiyasiga aylandi. 

A) katolik markaz 

B) GSDP 

C) natsional-sotsialistlar 

D) radikal-fuqaro 

 

153. Prezident Paul fon Gindenburg reyxstagda eng 

katta fraksiyaga ega bo`lgan natsionalsotsialistlar 

yo`lboshchisi A. Gitlerni qachon reyxkansler 

lavozimiga tayinlaydi? 

A) 1933-yil 30-yanvarda 

B) 1934-yil 30-avgustda 

C) 1932-yil 20-aprelda 

D) 1930-yil 10-noyabrda 

 

154. Qachon Gitler Germaniyaning fyureri deb e`lon 

qilindi? 

A) 1932-yil  

B) 1933-yil 

C) 1934-yil  

D) 1935-yil 

 

155. Germaniyada Prezident lavozimi bekor qilingan 

va Veymar respublikasi amalda o`z faoliyatini 

yakunlagan yilni aniqlang. 

A) 1932-yil     B) 1933-yil 

C) 1934-yil     D) 1935-yil 

 

156. Gitler totalitar rejimining asosiy maqsadi … 

A) Germaniyani iqtisodiy inqirozdan olib chiqish 

B) `noraso irqlarni` bo`ysundirish 

C) katta hududlarni egallash 

D) B, C 

 

157. 1936 – 1939-yillari 

Germaniyada amalga oshirilgan ishlar xato berilgan 

javob variantini toping. 

A) Germaniya iqtisodiyoti to`liq urush maqsadlariga 

bo`ysundirildi. 

B) harbiy xarajatlar 100 barobar 

oshirildi. 

C) qo`shinlar soni 1914-yil 

darajasiga yetkazildi. 

D) harbiy-dengiz floti isloh qilindi. 

 

158. … umumiy harbiy majburiyat to`g`risidagi 

qonun kuchga kirdi. 

A) 1936-yilda   B) 1937-yilda 

C) 1935-yilda   D) 1939-yilda 

 

159. Germaniyadagi totalitar rejimga ittifoqchi 

bo`lgan totalitar davlatlarni toping. 

A) Angliya va Fransiya 

B) AQSH va Buyuk Britaniya 

C) Bolgariya va Italiya 

D) Italiya va Yaponiya 

 

160. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida 

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan. 

A) 1937 – 1938-yillari gitlerchilar  rejimining asosiy 

siyosati Germaniyani total ravishda urushga 

tayyorlash, mavjud mehnat va moddiy resurslarni 

to`liq safarbar qilish bo`lib qoldi. 

B) 1937 – 1938-yillari iqtisodiy o`sishda erishilgan 

yutuqlar va ijtimoiy siyosat gitlerchilar rahbariyatiga 

Germaniyada ichki holatni barqarorlashtirish 

imkoniniberdi. 

C) `Germaniyadagi nemislarning taqdiri haqida 

g`amxo`rlik` Ikkinchi jahon urushining boshlanishi 

uchun bahona bo`ldi. 

D) 1939-yil 1-sentabrda Germaniya Polshaga bostirib 

kirdi. Ikkinchi jahon urushi boshlandi. 

 

161. Germaniya tomonidan Avstriya anshlyus 

qilingan(a) va Chexoslovakiya ham qo`shib 

olingan(b) yillar aniq berilganjavobni belgilang. 

A) a-1939-yil; b-1938-yil. 

B) a-1937-yil; b-1938-yil. 

C) a-1939-yil; b-1940-yil. 

D) a-1938-yil; b-1939-yil. 

 

162. Ikkinchi jahon urushi arafasida Yevropadagi eng 

katta armiyani shakllantira olgan davlat qaysi? 

A) Angliya  

B) Italiya 

C) SSSR  

D) Germaniya 

 

163. Fyurer … 

A) hukumat boshlig`i 

B) dohiy 

C) parlament 

D) president 

 

164. Reyxstag … 

A) hukumat boshlig`i 

B) dohiy 

C) parlament  

D) prezident 

 

165. Reyxkansler … 

A) hukumat boshlig`i 

B) dohiy 

C) parlament 

D) prezident 

 

166. Qaysi so`z “umumiy”, “yalpi” ma`nolarini 

anglatadi? 

A) reyxstag  


 

 

B) fyurer C) natsist  

D) totalitarizm 

 

167. … XX asr hodisasi bo`lib, butun siyosiy 

tizimning davlatga bo`ysunishini, jamiyat hayoti va 

fuqarolar ustidan to`liq davlat 

nazorati o`rnatilishini nazarda tutadi. 

A) Fraksiya 

B) Harbiy kommunizm 

C) Bozor sotsializmi 

D) Totalitarizm 

 

168. … biror-bir partiyaning parlamentdagi a`zolari 

yoki siyosiy partiya ichidagi alohida guruh. 

A) Fraksiya 

B) Harbiy kommunizm 

C) Bozor sotsializmi 

D) Totalitarizm 

 

169. Germaniyada fashizm ommalashgan davr to`g`ri 

berilgan javobni belgilang. 

A) XX asrning 30-yillari 

B) XIX asrning 20-yillari 

C) XVIII asrning 70-yillari 

D) XX asrning 20-yillari  

7–8-MAVZULAR. 1918 – 1939-YILLARDA SSSR 

 

170. Qachon Rossiyada bolsheviklar hukumati – 

Xalq komissarlari soveti(XKS) tuziladi? 

A) 1918-yil martda 

B) 1917-yil noyabrda 

C) 1917-yil oktabrda 

D) 1922-yil noyabrda 

 

171. Xalq komissarlari soveti kim boshchiligida 

tuzilgan? 

A) I. Stalin 

B) V. Lenin 

C) F. Nansen 

D) V. Molotov 

 

172. Qachon Rossiya va Germaniya o`rtasida sulh 

tuziladi? 

A) 1918-yil martda 

B) 1917-yil noyabrda 

C) 1917-yil oktabrda 

D) 1922-yil noyabrda 

 

173. Rossiya va Germaniya 

o`rtasida sulh qaysi shaharda 

imzolangan? 

A) Vena B) Parij 

C) London D) Brest-Litovsk  

 

174. Rossiya va Germaniya o`rtasida imzolangan 

sulh shartomasi haqida bildirilgan to`g`ri hukmlarni 

aniqlang. 

1. Rossiya 56 mln. kishi yashaydigan juda katta 

hududidan ayrildi. 

2. Qora dengiz flotidan ayrildi. 

3. Germaniyaga katta kontributsiya to`lash 

majburiyatini oldi. 

4. Tarixchilarning ta`kidlashicha, sulh Rossiyaning 

butun tarixi davomidagi eng sharmandali shartnoma 

bo`ldi. 


5. Rossiya Germaniyaga tobe davlatga eylandi. 

6. Rossiya o`z harbiy bazalaridan nemis samolyotlari 

foydalanishiga ruxsat berdi. 

7. Podsho hokimiyati quladi. 

A) 1, 3, 5, 6, 7   

B) 1, 2, 3, 4, 7 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

D) 1, 2, 3, 4 

 

175. Qachon chet el qo`shinlari va Rossiyaning ichki 

dushmanlari birlashib, Volgabo`yi, Ural, Sibir, Uzoq 

Sharq hududlarida sovet hokimiyatini ag`darib 

tashladi? 

A) 1917-yil B) 1918-yil 

C) 1919-yil D) 1920-yil 

 

176. Chet el intervenisiyasi davrida bolsheviklar 

amalga oshirgan ishlarni belgilang. 

1. Qo`shinlar soni 1 mln.kishidan 

oshdi. 


2. Yevropa davlatlaridan ko`ngilli 

yordam olindi. 

3. Armiyada qat`iy tartib o`rnatildi. 

4. Qo`shinlar soni kamaytirildi. 

5. Chor hukumatining ko`plab 

general va ofitserlari sovetlar 

tomoniga jalb qilindi. 

6. Mamlakat `yagona harbiy lager` 

deb e`lon qilindi. 

A) 1, 3, 5, 6  

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3, 4, 5  

D) 2, 3, 4, 5 

177. Rossiyada Fuqarolar urushi boshlangan(a) va 

yakunlangan(b) sanalar to`g`ri berilgan javob 

variantini toping. 

A) a- 1917-yil oktabr; b- 1922-yil kuz. 

B) a- 1918-yil sentabr; b- 1921-yil yoz. 

C) a- 1919-yil aprel; b- 1920-yil qish. 

D) a- 1919-yil mart; b- 1923-yil qish. 

 

178. Rossiyada Fuqarolar urushi boshlanishiga(a) va 

tugashiga(b) olib 

kelgan sabablar to`g`ri ko`rsatilgan javobni 

belgilang.  

 

A) a- bolsheviklar hokimiyatga kelgandan so`ng boshlangan tartibsizliklar; b- Uzoq Sharqda `Oq 

gvardiya`ning tor-mor qilinishi. 

B) a- Versal shartnomasi imzolanishida asosiy 

masalalar Rossiyaning ishtirokisiz hal etilishi; 

b- Bolsheviklar tomonidan amalga oshirilgan davlat 

to`ntarishi. 

C) a- Rossiyaning separat sulh shartnomasini 

imzolab urushdan chiqishi; b- Podsho hokimiyatining 

ag`darilishi. 

D) a- Germaniyada boshlangan “Pivo isyoni” 

natijasida boshlangan norozoliklar; b- Yaponiya va 

Xitoy armiyasining tor-mor qilinishi. 

 

179. Qaysi yillar Sovetlar respublikasida iqtisodni 

boshqarishning harbiy usuli – `harbiy kommunizm` 

siyosati o`rnatildi? 

A) 1919-1920-yillari 

B) 1918-1922-yillari 

C) 1917-1922-yillari 

D) 1920-1922-yillari 

 

180. “Harbiy kommunizm” siyosatning eng muhim 

jihatlari to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang. 

1. xususiy mulkchilikni bekor qilish; 

2. pul-tovar munosabatlarini 

to`xtatish; 

3. Sanoatni milliylashtirish; 

4. teng taqsimlashga asoslangan 

davlat tizimini o`rnatish; 

5. ish haqini oziq-ovqat mahsulotlari 

bilan to`lash; 

6. shahar bilan qishloq o`rtasida 

to`g`ridan to`g`ri mahsulot 

almashinuvini yo`lga qo`yish. 

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 4, 6 

C) 1, 3, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

181. “Harbiy kommunizm” siyosati natijasida siyosiy 

sohada … 

A) bir partiyaviy tizimning hukmronligi qaror topdi. 

B) ma`muriy-buyruqbozlik boshqaruv usuli joriy 

qilindi. 

C) hurfikrlilik qattiq ta`qib qilindi. 

D) A, B, C  

 

182. “Harbiy kommunizm” siyosati natijasida 

ma`naviy sohada … 

A) aholining boy qatlami manfaatlaridan kelib chiqib 

ish yuritildi. 

B) Xalqning ma`naviy dunyoqarashini 

shakllantirishga keng yo`l ochildi. 

C) hukmron mafkura va axloq normasi sifatida 

marksizm o`rnatildi. 

D) A, B, C 

 

183. “Oziq-ovqat razvyorstkasi” nima?  

A) Mamlakat bo`ylab barcha oilalarga oziq-ovqat 

mahsulotlarini tekin tarqatish 

B) Dehqonlardan oshiqcha oziqovqat mahsulotlarini 

majburiy va tekin tortib olish 

C) Aholini ehtiyotlaridan kelib chiqqan holda g`alla 

mahsulotlari yetishtirish. 

D) barcha javoblar to`g`ri 

 

184. Fuqarolar urushining yakunlovchi bosqichi 

sifatida sobiq Rossiya imperiyasining qaysi 

o`lkalarda sovet hokimiyatining o`rnatilishi bilan 

harakterlanadi? 

A) Kichik Osiyo, Yaqin Sharq va O`rta Osiyoda 

B) Sharqiy Yevropa, Kavkazorti va Uzoq Sharq 

C) G`arbiy Yevropa, Yaqin va Uzoq Sharqda 

D) Kavkazorti, O`rta Osiyo va Uzoq Sharqda 

 

185. Qizil armiya tomonidan qaysi shaharni 

egallanishi va qaysi okeanga chiqilishi bilan 

Rossiyada 

Fuqarolar urushi, asosan, yakunlandi? 

A) Petrograd, Shimoliy Muz okeani 

B) Moskva, Atlantika okeani 

C) Sankt-Peterburg, Hind okeani 

D) Vladivostok, Tinch okeani 

 

186. Fuqarolar urushi yakunlangan 

sanani aniqlang. 

A) 1920-yil fevral 

B) 1923-yil dekabr 

C) 1921-yil yanvar 

D) 1922-yil noyabr 

 

187. Sobiq Rossiya imperiyasi hududida Sovet 

Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi (SSSR) 

tashkil qilingan kunni belgilang. 

A) 1922-yil 30-dekabr 

B) 1918-yil 30-iyun 

C) 1921-yil 20-mart 

D) 1922-yil 30-iyun 

 

188. Dastlab SSSRga … respublikalari kirdilar. 

A) Rossiya, O`zbekiston, Tojikiston va Qozog`iston 

B) Rossiya, Ukraina, Belorusiya va Kavkazorti 

C) Gruziya, Armaniston va Ozarbayjon 

D) A, B, C 

 

189. Qachon SSSRning birinchi konstitutsiyasi qabul 

qilinadi? 

A) 1922-yilda B) 1923-yilda 

C) 1924-yilda D) 1925-yilda 

 

190. Qachon Kavkazorti va O`rta Osiyoda milliy-

hududiy chegaralanish o`tkazilib, milliy sovet 

respublikalari tashkil qilindi? 


 

 

A) 1922-yilda B) 1923-yilda C) 1924-yilda D) 1925-yilda 

 

191. SSSR ko`plab Yevropa davlatlari(a) va AQSH 

tomonidan tan olingan(b) yillarni toping. 

A) a- 1925; b- 1934 

B) a- 1924; b- 1933 

C) a- 1922; b- 1932 

D) a- 1926; b- 1935 

 

192. Qaysi yili sovet davlati kuchli iqtisodiy va 

siyosiy inqirozni boshidan kechirdi? 

A) 1921-yilda B) 1922-yilda 

C) 1923-yilda D) 1924-yilda 

 

193. Sovet Rossiyasida iqtisodiy va siyosiy inqiroz 

davrida yuz bergan dahshatli qurg`oqchilik qaysi 

hududlarni qamrab oladi? 

A) Ukraina  

B) Kuban 

C) Volgabo`yi  

D) A, B, C 

 

194. Ocharchilik davrida ochlarga amaliy yordam 

ko`rsatishni tashkil qilib, o`z hurmati va qat`iy 

iltimosi 

tufayli G`arb davlatlarini och Rossiyaga yordam 

ko`rsatishiga erishgan norveg sayyohi …  

A) I. Stalin 

B) V. Lenin 

C) F. Nansen 

D) V. Molotov 

 

195. Og`ir inqiroz holati bolsheviklarni `harbiy 

kommunizm` siyosatidan voz kechib, … deb nom 

olgan kursga o`tishga majbur qildi. 

A) “Yangi iqtisodiy siyosat” 

B) “NEP” 

C) “Yangi kurs” 

D) A, B 


 

196. Qachondan SSSRda Iosif Stalin va uning 

safdoshlari asosiy rol o`ynay boshladi? 

A) 1925-yildan     B) 1924-yildan  

C)1926-yildan      D) 1923-yildan 

 

197. Quyida berilgan mulohazalardan qaysi birida 

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan. 

A) NEPning mohiyati bozor iqtisodiyotini qisman 

tiklash, uni iqtisodiy manf aatdorlik va xo`jalik 

hisobi asosida rivojlantir ishd an iborat edi. 

B) NEP xususiy tadbirkorlikni rag`batlantirdi, 

iqtisodning o`sishiga ko`maklashdi. 

C) NEP mamlakat xalq xo`jaligini tiklash, ishlab 

chiqarish va savdoni yo`lga qo`yish, og`ir iqtisodiy 

holatdan chiqib olish imkonini berdi. 

D) NEP SSSRda `bozor sotsial izmining` 

o`rnatilishiga olib keldi 

 

198. Vladimir Lenin qachon vafot etadi? 

A) 1925-yildan B) 1924-yildan  

C)1926-yildan  D) 1923-yildan 

 

199. 1927– 1929-yillarda SSSRda amalga oshirilgan 

ishlar to`g`ri berilgan javoblarni belgilang. 

A) NEP ni asta-sekin uni bekor qilish boshlandi. 

B) Iqtisodiy evolutsiya, iqtis odiy raqobat, 

iqtisodiyotga ta`sir qilishning iqtisodiy usullari 

o`rniga 

jamiyatni boshqarishning ma`muriybuyruqbozlik, 

favqulodda, noiqtisodiy usullari tanlandi. 

C) Stalin shaxsiga sig`inish, uni cheksiz ulug`lash 

jarayoni boshlanib, 

avval muxolifatchilar, keyin esa 

millionlab begunoh kishilar qatag`on 

qilindi. 

D) A, B, C 

 

200. SSSRda mamlakatni industrlashtirish qachon 

amalga 

oshirilgan? A) 1920-yillar oxiri– 1930-yillar boshida 

B) 1910-yillar oxiri– 1920-yillar boshida 

C) 1930-yillar oxiri– 1940-yillar boshida 

D) 1940-yillar oxiri– 1950-yillar boshida 

 

201. Sovet rejali iqtisodiyotining birinchi besh yillik 

rejasi amalga oshirilishi mo`ljallangan yillar to`g`ri 

berilgan javobni ko`rsating. 

A) 1925– 1929-yillar 

B) 1928– 1932-yillar 

C) 1929– 1933-yillar 

D) 1933– 1937-yillar 

 

202. Besh yillikning asosiy vazifasi … 

A) SSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan va 

kuchli harbiy davlatga aylantirish 

B) bozor iqtisodiyotini qisman tiklash, uni iqtisodiy 

manfaatdorlik va xo`jalik hisobi asosida rivojlantirish 

C) davlatning iqtisodiyotga va ijtimoiy 

munosabatlarga aralashuvi 

D) bir partiyaviy tizimning hukmronligi, 

ma`muriybuyruqbozlik boshqaruv usulining 

joriy qilinishi va hurfikrlilikning qattiq ta`qib 

qilinishi 

 

203. “Davlat sotsializmi” … 

A) SSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan va 

kuchli harbiy davlatga aylantirish 

B) bozor iqtisodiyotini qisman tiklash, uni iqtisodiy 

manfaatdorlik va xo`jalik hisobi asosida 

rivojlantirish  

 

C) davlatning iqtisodiyotga va ijtimoiy munosabatlarga aralashuvi 

D) bir partiyaviy tizimning hukmronligi, 

ma`muriybuyruqbozlik boshqaruv usulining joriy 

qilinishi va hurfikrlilikning qattiq ta`qib qilinishi 

 

204. Birinchi besh yillikda juda katta kuch va 

mablag` qaysi sohani  rivojlantirishga sarflandi? 

A) yengil sanoat B) og`ir sanoat 

C) kemasozlik D) kimyo sanoati 

 

205. SSSRda birinchi besh yillikda qancha sanoat 

korxonasi quriladi? 

A) 1600 ta    B) 1300 ta 

C) 2000 ta    D) 1500 ta 206. … SSSRda kollektivlashtirish deb nom olgan 

siyosat amalga oshirildi. 

A) 1938– 1942-yillar 

B) 1928– 1932-yillar 

C) 1928– 1933-yillar 

D) 1933– 1937-yillar 

 

207. Kollektivlashtirish oqibatida qanchaga yaqin 

dehqon o`z yerlaridan surgun qilinib, bir necha 

millioni halok bo`ldi? 

A) 20 mln B) 10 mln 

C) 15 mln D) 50 mln 

 

208. 1933-yilgi dahshatli ocharchilikda Ukraina, 

Kuban, Volgabo`yi, Qozog`istonda qancha 

kishi ochlikdan vafot etadi? 

A) 3 mln  

B) 2 mln 

C) 10 mln  

D) 7 mln 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling