Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

209. Qaysi yillar sanoat gurkirab 

o`sib, SSSR uning ko`rsatkichlari 

bo`yicha dunyoda AQSHdan keyin 

ikkinchi o`ringa chiqib oldi? 

A) 1938– 1942-yillar 

B) 1928– 1932-yillar 

C) 1928– 1933-yillar 

D) 1933– 1937-yillar 

 

210. Qaysi siyosat natijasida qishloqdagi o`ziga to`q 

dehqonlar, yer egalari ning barchasi mulkidan 

mahrum qilindi, ko`pchiligi quloq sifatida qamaldi, 

surgun qilindi, qatl 

etildi? 

A) Kollektivlashtirish 

B) NEP 

C) Industrlashtirish D) Madaniy inqilob 

 

211. Qaysi siyosatning daxshatli oqibatida SSSR 

tarixining oxirigacha mamlakat o`zini o`zi oziq-ovqat 

bilan ta`minlay olmadi? 

A) Kollektivlashtirish 

B) NEP 


C) Industrlashtirish 

D) Madaniy inqilob 

 

212. Ikkinchi besh yillik amalga oshirilgan yillarini 

belgilang. 

A) 1938– 1942-yillar 

B) 1928– 1932-yillar 

C) 1928– 1933-yillar 

D) 1933– 1937-yillar 

 

213. SSSRda Uchinchi besh yillik davrini belgilang. 

A) 1938– 1942-yillar 

B) 1928– 1932-yillar 

C) 1928– 1933-yillar 

D) 1933– 1937-yillar 

 

214. Qaysi besh yillikda SSSR ba`zi iqtisodiy 

ko`rsatkichlar bo`yicha AQSHdan so`ng ikkinchi 

o`ringa chiqib oladi? 

A) birinchi besh yillik 

B) ikkinchi besh yillik 

C) uchinchi besh yillik 

D) to`rtinchi besh yillik 

 

215. Qaysi besh yillikda SSSR da, asosan, harbiy 

sanoat korxonalarini qurish rejalashtirildi? 

A) birinchi besh yillik 

B) ikkinchi besh yillik 

C) uchinchi besh yillik 

D) to`rtinchi besh yillik 

 

216. Savod sizlikni tugatish, yangi tipdagi sovet 

maktablari tizimini yaratish, xalq ziyolilari kadrlarini 

tayyorlash, bolsheviklar nazorati ostida va markscha-

lenincha mafkura asosida fan, adabiyot va san`atni 

rivojlantirish, xalqn ing turmush madaniyatini 

oshirish tarixda … nomini oldi. 

A) Kollektivlashtirish 

B) NEP 


C) Industrlashtirish 

D) Madaniy inqilob 

 

217. Qaysi yili SSSRda majburiy 

boshlang`ich ta`lim joriy qilinadi? 

A) 1929-yilda B) 1930-yilda 

C) 1933-yilda D) 1932-yilda 

 

218. SSSRda qaysi siyosat natijasida ko`plab milliy 

ziyolilar qatag`on qilindi, milliy madaniyatlar 

zarar ko`rdi, dinga qarshi kurash avj oldi?  

A) Kollektivlashtirish  

 

B) NEP C) Industrlashtirish 

D) Madaniy inqilob 

 

219. 1920-yillarda sovetlar tashqi siyosatining asosiy 

vazifasi … 

A) Yevropada hech bir davlatning kuchayib ketishiga 

yo`l qo`ymaslik  

B) yangi hokimiyatning xalqaro 

miqyosda tan olinishiga erishish  

C)eng qudratli dengiz davlatiga aylanish 

D) A, B, C 

 

220. Qaysi yillarda jahonda yuz berayotgan 

jarayonlar SSSR 

xavfsizligiga katta tahdid solayotgan edi? 

A) 1920-yillar  B) 1930-yillar 

C) 1940-yillar  D) 1940-yillar 

 

221. Quyida berilgan tarixiy voqelardan qaysi birida 

xatolik mavjud. 

A) 1931–1932-yillari Yaponiya Manchjuriyani bosib 

olib, ikki davlat o`rtasida keskinlikni yuzaga keltirdi. 

B) 1938-yili Hasan ko`li atrofida yaponlar SSSR 

hududiga bostirib kirdi. 

C) 1939-yili yaponlar so`ng, uning ittifoqchisi 

bo`lgan SSSR ham Mo`g`ulistonga qo`shin kiritdi. 

D) 1940-yil Moskvada o`zaro hujum qilmaslik 

to`g`risida sovet-yapon 

shartnomasi imzolandi. 

 

222. Qachon Sovet Ittifoqi Millatlar Ligasiga a`zo 

bo`ladi? 

A) 1933-yilda  B) 1934-yilda 

C) 1935-yilda   D) 1936-yilda 

 

223. Sovet ittifoqi bilan Germaniya o`rtagsida 

Rapallo shartnomasi qachon imzolanadi? 

A) 1920-yilda B) 1921-yilda 

C) 1922-yilda D) 1924-yilda 

 

224. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum 

qilmaslik to`g`risidagi shartnoma imzolangan yilni 

ko`rsating. 

A) 1922-yili aprel 

B) 1939-yil 23-avgust 

C) 1941-yil 13-aprel 

D) 1941-yil 22-iyun 

 

225. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum 

qilmaslik to`g`risidagi shartnoma qaysi shaharda 

imzolangan? 

A) Berlin       B) Moskva  

C) London     D) Parij 

 

226. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum 

qilmaslik to`g`risidagi 

shartnoma tarixga qanday nom bilan kirgan? 

A) Reyn kafolat pakti 

B) Rapallo shartnomasi 

C) Molotov-Ribbentrop pakti 

D) Brian-Kellog pakti 

 

227. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro hujum 

qilmaslik to`g`risidagi shartnomaning maxfiy 

protokolida 

qaysi hududlar SSSR manfaatlari zonasi deb 

belgilandi? 

A) O`rta Osiyo va Uzoq Sharq 

B) Yaponiya, Koreya va Xitoy 

C) Angliya, Fransiya va Ispaniyanig bir qismi 

D) Finlandiya, Boltiq bo`yi davlatlari, Polshaning 

sharqiy qismi, 

Bessarabiya 

 

228. `Harbiy kommunizm` … 

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki 

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning 

suverenitetini buzishi. 

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi 

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi, 

qishloq xo`jalik mahsulotlarining ortiqchasini 

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi. 

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq 

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi. 

D) keskin choralar va harakatlarga intilish 

tarafdorlari. 

 

229. Intervensiya … 

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki 

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning 

suverenitetini buzishi. 

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi 

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi, 

qishloq xo`jalik mahsulotlarining  ortiqchasini 

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi. 

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq 

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi. 

D) keskin choralar va harakatlarga intilish 

tarafdorlari 

 

230. Natsionalizatsiya … 

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki 

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning 

suverenitetini buzishi. 

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi 

ijtimoiy-iqtisodiy 

siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi, qishloq xo`jalik 

mahsulotlarining ortiqchasini davlatga topshirish 

majburiy qilib qo`yiladi. 


 

 

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi. 

D) keskin choralar va harakatlarga intilish 

tarafdorlari 

 

231. Radikal … 

A) bir yoki bir necha davlatning boshqa davlat ichki 

ishlariga zo`ravonlik bilan aralashuvi, uning 

suverenitetini buzishi. 

B) Sovet davlatining fuqarolar urushi sharoitidagi 

ijtimoiy-iqtisodiy siyosati. Unda tijorat taqiqlanadi, 

qishloq xo`jalik mahsulotlarining ortiqchasini 

davlatga topshirish majburiy qilib qo`yiladi. 

C) xususiy mulkning, yirik korxonalar, yer, xalq 

xo`jaligi sohalarining davlat mulkiga aylantirilishi. 

D) keskin choralar va harakatlarga intilish 

tarafdorlari 

 

232. Quyida berilgan so`zlardan qaysi biri “tubdan” 

ma`nosini anglatadi? 

A) kommunizm 

B) pakt 

C) intervensiya 

D) radikal 

 

233. …xalqaro kelishuv, xalqaro shartnoma turi. 

A) kommunizm 

B) pakt 


C) intervensiya 

D) radikal 

 

9-MAVZU. 1918–1939-YILLARDA ITALIYA VA 

ISPANIYA 

234. Italiyada fashistik partiya qachon tuziladi? 

A) 1919-yil mart 

B) 1922-yil oktabr 

C) 1937-yil dekabr 

D) 1940-yil 10-iyun 

 

235. Fashistlar partiyasi Italiyada kim boshchiligida 

tuzilgan? 

A) Vittorio Orlando 

B) Viktor Emmanuil III 

C) Migel Primo de Rivera 

D) Benito Mussolini 

 

236. Qaysi yili fashistlar harakati bir qadar rasmiy tus 

olib, davlatning siyosiy qudratini mustahkamlashga 

qaratilgan millatchilik tashviqotini olib bordi? 

A) 1919-yil B) 1920-yil 

C) 1921-yil D) 1922-yil 

 

237. Fashistlar 1921-yilgi parlament saylovlarida 

qancha o`ringa ega bo`ladi? 

A) 40 ta B) 35 ta 

C) 33 ta D) 36 ta 

 

238. Qachon fashistik guruhlar poytaxt Rimga qarab 

yurish qilishgan? 

A) 1919-yil mart 

B) 1922-yil oktabr 

C) 1937-yil dekabr 

D) 1940-yil 10-iyun 

 

239. Quyida berilgan qirollaridan qaysi biri 1922-

yilda Mussolinini hukumat boshlig`i etib tayinlaydi? 

A) Alfonso XIII 

B) Viktor Emmanuel II 

C) Viktor Emmanuel III 

D) Lyudovik XIV 

 

240. Fashistlar Italiyada yuritgan siyosati to`g`risida 

noto`g`ri bildirilgan fikrni aniqlang. 

A) 1937-yili Mussolini irqiy qonunlar chiqardi. 

B) 1939-yil boshida esa Deputatlar palatasini tarqatib 

yuborib, uning o`rniga Katta fashistik kengash tuzdi. 

C) Italyan fashizmi maxsus totalitar diktatura sifatida 

totalitar va  avtoritarlik belgilariga ega edi. Uning 

mafkuraviy tizimi katolitsizm, an`anaviylik, 

sotsializm g`oyalari bilan to`ldirilgan millatchilik 

poydevoriga qurildi. 

D) Fashistlar hokimiy atda turgan dastlabki yillarda 

mamlakatda barqarorlashuv va iqtisodiy o`sishni 

ta`minl adi. Mussolini dastlab mavjud siyosiy 

partiyalar va kasaba uyushmalarini taqiqlamadi. 

 

241. 1927-yili … Italiyaning protektoratiga 

aylantirildi. 

A) Avstriya B) Efiopiya 

C) Liviya D) Albaniya 

 

242. Italiya – Efiopiya urushi bo`lib o`tgan yillarni 

belgilang. 

A) 1933– 1935-yillar 

B) 1935– 1937-yillar 

C) 1935– 1936-yillar 

D) 1936– 1938-yillar 

 

243. Italiya – Efiopiya urushi natijasida, qaysi 

hududlar Italiya mustamlakasiga aylantiriladi? 

A) Transilvaniya va Banatning sharqi 

B) Xorvatiya, Bachka va Banat 

C) Krit va Kipr orollari 

D) Eritreya va Somalining bir qismi 

 

244. Qachon Italiya Millatlar Ligasidan chiqdi? 

A) 1935-yil B) 1936-yil 

C) 1937-yil D) 1938-yil 

 

245. Italiya qaysi davlatlar bilan ittifoqqa birlashib 

ikkinchi jahonurushining bosh sababchilaridan biriga 

aylanadi?  

 

A) Angliya, Fransiya B) AQSH, SSSR 

C) Germaniya, Bolgariya 

D) Germaniya, Yaponiya 

 

246. Italiya qachon Fransiyaga urush e`lon qilib, 

Ikkinchi jahon urushiga kirishadi? 

A) 1919-yil mart 

B) 1922-yil oktabr 

C) 1937-yil dekabr 

D) 1940-yil 10-iyun 

 

247. Quydida berilgan davlatlardan qaysi biri 

Birinchi jahon urushidagi neytraliteti bilan boshqa 

Yevropa davlatlaridan keskin ajralib turgan? 

A) Italiya 

B) Fransiya 

C) Avstriya-Vengriya 

D) Ispaniya 

 

248. Dunyoni larzaga keltirgan Rossiyadagi inqilobiy 

voqealar ta`sirida Ispaniyaning qaysi shahrida 

ish tashlashlar yuz beradi? 

A) Kordova B) Kataloniya 

C) Granada D) Madrid 

 

249. Rossiya inqilobi ta`sirida Ispaniyada yuz bergan 

ish tashlash natijasida hukumat amalga oshirgan 

isohotlarni belgilang. 

1. 8 soatlik ish kuni. 2. Ijtimoiy sug`urta. 3. Ish haqi 

va pensiyalarning oshirilishi to`g`risida qonun. 4. Ish 

haqi va pensiyalarni kamaytirish. 5. Kon ishchilari 

ish vaqtini bir soatga kamaytirish. 

A) 1, 2, 5  

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4  

D) 2, 5 


 

250. General Migel Primo de Rivera davlat 

to`ntarishi uyushtirgan(a) va iste`foga 

chiqqan(b) yillar to`g`ri berilgan javobni toping. 

A) a- 1913-yil oktabr, b- 1933-yil 

B) a- 1919-yil noyabr, b- 1927-yil 

C) a- 1922-yil oktabr, b- 1931-yil 

D) a- 1923-yil sentabr, b- 1930-yil 

 

251. Migel Primo de Rivera tomonidan amalga 

oshirilgan islohotlarni belgilang. 

1. barcha vazirlar va gubernatorlar harbiylardan 

tayinlandi. 

2. parlament tarqatib yuborildi. 

3. ko`plab partiyalar faoliyati 

taqiqlandi. 

4. iqtisodiy islohot o`tkazib, xuddi Italiyadagi 

fashistlar singari iqtisodga davlat aralashuvini 

kuchaytirishga harakat qildi. 

A) 1, 2, 3, 4    B) 2, 3 

C) 1, 4            D) 1, 2, 3 

 

252. Italiya fashistlaridan namuna olgan o`ng 

partiyalar … yili ispan falangasini tashkil qildi. 

A) 1932-yili B) 1935-yili 

C) 1933-yili D) 1937-yili  

 

253. Ispaniyada qachon fashistlarning bir necha 

vakillari hukumat tarkibiga kirdilar? 

A) 1933-yilda B) 1934-yilda 

C) 1935-yilda D) 1936-yilda 

 

254. Italiya qachon Fransiyaga urush e`lon qilib, 

Ikkinchi jahon urushiga kirishadi? 

A) 1919-yil mart 

B) 1922-yil oktabr 

C) 1937-yil dekabr 

D) 1940-yil 10-iyun 

 

255. Ispaniyada so`l kuchlar tomonidan tuzilgan Xalq 

fronti qaysi yili parlamentga o`tkazilgan 

saylovda g`olib chiqadi? 

A) 1934-yil B) 1935-yil 

C) 1936-yil D) 1938-yil 

 

256. Ispaniyada qonun chiqaruvchi organ ya`ni 

parlament qanday ataladi? 

A) kongress      B) seym 

C) reyxstag       D) kartes 

 

257. Qachon Ispaniyada fuqarolar urushi boshlanadi? 

A) 1936-yil 18-iyul 

B) 1936-yil 18-iyun 

C) 1935-yil 14-iyul 

D) 1939-yil 20-may 

 

258. Qaysi davlatlar Ispaniyaga qurol yetkazib 

berishni to`xtatdi va o`zlarining fuqarolar urushiga 

aralashmasliklarini e`lon qildi? 

A) Xitoy, Yaponiya 

B) Italiya, Gollandiya 

C) SSSR, Belgiya 

D) Angliya, Fransiya 

 

259. Qaysi davlat keyinchalik aralashmaslik siyostini 

o`zgartirib, respublikachilarga yordam bera 

boshlaydi? 

A) AQSH         B) Angliya 

C) Fransiya      D) SSSR 

 

260. Qaysi davlatlar falangachilarga yordam 

ko`rsatadi? 

A) AQSH, Angliya 

B) Fransiya, Germaniya 

C) Italiya, Yaponiya  

 

D) Germaniya, Italiya  

261. Ispaniyadagi fuqarolar urushi haqida bildirligan 

noto`g`ri 

ma`lumotni aniqlang. 

A) fuqarolar urushi ikki yarim yil davom etdi. 

B) 1939-yil 1-sentabrda Ispaniyada general F. Franko 

diktaturasi batamom o`rnatildi. 

C) urushda deyarli 1 mln. ispanlar halok bo`ldi. 

D) fuqarolar urushida Falangachilar g`olib chiqdi. 

 

262. Franko qachon neytralitet haqidagi dekretni 

imzolaydi? 

A) 1939-yil sentabr 

B) 1940-yil iyun 

C) 1938-yil avgust 

D) 1941-yil mart 

 

263. … xristian dinining asosiy mazhablaridan biri. 

A) katolitsizm B) avtoritarizm 

C) kortes           D) dekret 

 

264. … Ispaniya va Portugaliyada parlamentning 

nomlanishi. 

A) seym B) kortes    C) congress  D) reyxstag 

 

265. … siyosiy rejim, unda  jamiyat davlat va uning 

boshlig`iga bo`ysundiriladi, hokimiyat tepasida 

turgan shaxs o`zini o`zi shu hokimiyatga haqli deb 

e`lon qiladi. 

A) katolitsizm B) avtoritarizm  C) kortes   D) dekret 

 

266. … davlat organi yoki lavozimdagi shaxsning 

huquqiy akti, 

qarori. 


A) katolitsizm  

B) avtoritarizm 

C) kortes  

D) dekret 

 

267. Qaysi so`z “qaror”, “qaror qilish” ma`nolarini 

anglatadi? 

A) katolitsizm  

B) avtoritarizm 

C) kortes  

D) dekret 

 

10-MAVZU. 1918– 1 939-YILLARDA LOTIN 

AMERIKASI 

MAMLAKATLARI 

 

268. … Lotin Amerikasi mamlakatlari deb ataladi. 

A) Janubiy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek

Karib dengizidagi orollar 

B) Markaziy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Karib dengizidagi orollar 

C) Makaziy Amerikada va  Amerikaning shimoliy 

qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Karib dengizidagi orollar 

D) Shimoliy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Sariq dengizidagi orollar 

 

269. Qaysi hudud bugun xalqaro hujjatlarda hudud 

`Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlak atlari` 

deb 

yuritiladi. A) Janubiy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Karib dengizidagi orollar 

B) Markaziy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Karib dengizidagi orollar 

C) Makaziy Amerikada va Amerikaning shimoliy 

qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, Karib 

dengizidagi orollar 

D) Shimoliy Amerikada va Shimoliy Amerikaning 

janubiy qismida joylashgan davlatlar, shuningdek, 

Sariq dengizidagi orollar 

 

270. “Lotin Amerikasi” nomi yuqoridagi hududga 

lotin tilidan kelib chiqqan qaysi tillarda 

so`zlashganliklari uchun berilgan? 

A) ingliz, ispan, fransuz 

B) ispan, portugal, fransuz 

C) nemis, portugal, ispan 

D) ingliz, nemis, fransuz 

 

271. Birinchi jahon urushining Lotin amerikasiga 

ta`siri to`g`ri berilgan javob variantini aniqlang. 

A) Lotin Amerikasi mamlakatlarida kapitalizm 

rivojlanishi jarayonini yanada jadallashtirdi. 

B) Jahon bozorida mintaqa mamlakatlarida ishlab 

chiqarilgan oziq-ovqat va xom ashyo 

mahsulotlarining narxi, xususan, Kuba shakar ining 

narxi 11 marta oshdi. 

C) Agroeksport, tog`-kon va yengil sanoat tarmoqlari 

jadal rivojlandi. 

D) A, B, C 

 

272. … kelib ekstensiv asosda iqtisodni samarali 

rivojlantirishning imkoniyatlari tugadi. 

A) 1920-yillar oxiriga 

B) 1920-yillar boshlariga 

C) 1930-yillar oxiriga 

D) 1930-yillar o`rtalariga 

 

273. … yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari 

siyosiy jihatdan faqat  

 

nomigagina respublika edi. A) 1910 B) 1920 

C) 1930 D) 1940 

 

274. Qaysi Lotin Amerikasi davlatida Ipolito 

Irigoyen hukumatining faoliyati liberalislohotchilik 

siyosatiga yorqin misol bo`la oladi? 

A) Braziliya      

B) Kuba 

C) Meksika      

D) Argentina 

 

275. Irigoyen faoliyati bilan bo`g`liq bo`lgan 

voqealarni belgilang. 

1. 8 soatlik ish kuni to`g`risida qonun qabul 

qilinishiga erishdi. 

2. Ish haqi oshirildi. 

3. Ishchi va xizmatchilarning katta qismi uchun 

pensiya belgilandi. 

4. O`smirlar va ayollar mehnati cheklandi. 

5. Argentinaning milliy suverenitetini qat`iy himoya 

qildi. 

6. Milliy sanoatning rivojlanishini rag`batlantirdi. 7. Davlat neft sanoatini shakllantirdi. 

8. Qishloqda kuchli fermerlar qatlami shakllandi, 

ijarachilarning ahvoli yaxshilandi. 

A) 1, 3, 5, 7 

B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

C) 2, 3, 4, 5, 6, 7 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

276. 1929– 1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi 

Lotin Amerikasi mamlakatlariga ta`siri to`g`ri 

berilgan javoblarni belgilang. 

1. Inqiroz Lotin Amerikasi mamlakatlarida qaror 

topgan qaror topgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning 

salbiy tomonlarini, iqtisodning tashqi bozorga 

haddan tashqari qaramligining og`ir oqibatlarini 

ochib tashladi. 

2. Inqiroz yillari Lotin Amerikasi mamlakatlarining 

an`anaviy mahsulotlariga jahon bozorida talab 

kamayib ketdi. 

3. Minglab plantatsiyalar, zavod va fabrikalar to`xtab 

qoldi. O`z xaridorini topmagan millionlab tonna 

qahva, g`alla va boshqa qishloq  xo`jalik mahsulotlari 

yo`q qilindi. 

4. Ko`plab ishlab chiqaruvchilar xonavayron bo`ldi. 

Yuz minglab kishilar ishsiz qoldi. 

5. Iqtisodiy inqiroz mintaqadagi hukmron rejim larni 

jamiyatdagi tayanchidan mahrum qildi, ijtimoiy 

beqarorlikning o`sishiga, jiddiy 

siyosiy o`zgarishlarga olib keldi. 

A) 1, 3, 5      B) 2, 5 

C) 1, 5          D) 1, 2, 3, 4, 5 

 

277. Qachon Argentinada harbiy to`ntarish amalga 

oshirilib, Irigoyenning ikkinchi hukumati 

ag`darib tashlanadi? 

A) 1928-yilda B) 1929-yilda 

C) 1930-yilda D) 1932-yilda 

 

278. Argentinada i. Irigoyenning hukumati 

ag`darilgach hokimiyat kimlarning qo`liga o`tadi? 

A) respublikachilar  

B) liberallar 

C) sotsialistlar  

D) konservatorlar 

 

279. Inqiroz natijasida, qaysi davlatda “qahva 

oligarxiyasi”ning pozitsiyasi susayib, 1930-yilda 

burjua inqilobi oqibatida oligarxiya rejimi ag`darib 

tashlanadi? 

A) Kolumbiya     B) Braziliya 

C) Chili                D) Kuba 

 

280. Quyida berilgan davlatlardan qaysi birlarida bir 

yilda konservativ oligarxiya rejimi o`rniga 

liberalislohotchilar hokimiyatga keladi? 

A) Argentina, Braziliya 

B) Kolumbiya, Urugvay 

C) Chili, Kuba 

D) Braziliya, Kolumbiya 

 

281. Quydida berilgan Lotin Amerikasi davlatlarida 

qaysi birlarida ommaviy inqilobiy chiqishlar 

natijasida inqirozdan sal oldin hokimiyatga kelgan 

diktatorlik 

rejimlari ag`darib tashlangan edi? 

A) Argentina, Braziliya 

B) Kolumbiya, Urugvay 

C) Chili, Kuba 

D) Braziliya, Kolumbiya 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling