Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

282. … Lotin Amerikasi davlatlari iqtisodiy 

siyosatida yuz bergan o`zgarishlar mahalliy ishlab 

chiqarishning o`sishi va milliy kapitalning 

kuchayishiga olib keldi. 

A) 1920-yillarda B) 1930-yillarda 

C) 1940-yillarda D) 1910-yillarda 

 

283. Jahon iqtisodiy inqirozi natijasida Braziliyada 

qaysi yili ko`plab to`nna qahva okeanga 

oqiziladi(surat)? 

A) 1930-yilda B) 1929-yilda 

C) 1933-yilda D) 1932-yilda 

 

284. Qaysi AQSH prezidenti Lotin Amerikasi 

davlatlariga intervensiya uyushtirmasligini va boshqa 

ko`rinishda bu davlatlarning ichki ishlariga 

aralashmasligini hamda ular bilan `yaxshi 

qo`shnichilik` munosabatlari o`rnatishini e`lon 


 

 

qildi. A) F. Ruzvelt B) G. Guver 

C) V. Vilson D) J. Vashington 

 

285. Qachon AQSh Lotin Amerikasi davlatlariga 

`yaxshi qo`shnichilik` munosabatlari o`rnatishini 

e`lon qildi. 

A) 1932-yilda    B) 1933-yilda 

C) 1934-yilda    D) 1935-yilda 

 

286. Plantatsiya … 

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari yetishtiriladigan 

katta xo`jalik. 

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning 

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat 

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va 

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va 

iqtisodiy 

ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati. 

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh 

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik 

boshqaruv tizimi. 

 

287. Diktatura … 

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari yetishtiriladigan 

katta xo`jalik. 

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning 

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat 

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va 

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va 

iqtisodiy ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati. 

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh 

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik 

boshqaruv tizimi. 

 

288. Ekspansiya … 

A) maxsus qishloq xo`jalik ekinlari  yetishtiriladigan 

katta xo`jalik. 

B) hech qanday cheklovlarsiz, hukmron sinfning 

kuchiga tayanib ish yurituvchi hokimiyat 

C) bir davlatning o`zga mamlakatlar hududi va 

bozorini egallab olish maqsadida o`z siyosiy va 

iqtisodiy 

ta`sirini yoyishga qaratilgan siyosati. 

D) xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh 

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik 

boshqaruv tizimi.  

11-MAVZU. 1918 – 1939-YILLARDA 

YAPONIYA 

 

289. XX asr boshlarida jahonning yetakchi 

davlatlariga qaram bo`lib qolmagan, nisbatan yuqori 

darajadagi iqtisodiy va harbiy rivojlanishga erishgan 

Osiyo mintaqasidagi yagona davlat bu …? 

A) Koreya     B) Xitoy 

C) Yaponiya  D) Hindiston 

 

290. … ga kelib mamlakatda sanoat to`ntarishi yuz 

berdi. 

A) 1920-yillar o`rtalari B) 1920-yillar boshlari 

C) 1920-yillar oxirlari 

D) 1930-yillar boshlari 

 

291. Qachon Yaponiyada sanoat mahsulotl ari ishlab 

chiqarish darajasi 1919-yilgi darajasidan oshib 

ketdi? 


A) 1925-yilda B) 1926-yilda 

C) 1928-yilda D) 1929-yilda 

 

292. Yaponiya og`ir sanoatida qaysi konsernlar o`z 

pozitsiyasini mustahkamlab oladi. 

A) `Mitsubisi` va `Mitsui` 

B) `Mitsubisi` va `Sumitomo`  

C)`Sumitamo` va `Yasuda`  

D)`Toyota` va `Sumitomo` 

 

293. Nechanchi yillarda yuz bergan jahon iqtisodiy 

inqirozi yapon iqtisodiyotiga ham juda katta zarar 

keltiradi? 

A) 1929– 1933-yillar 

B) 1929– 1932-yillar 

C) 1928– 1932-yillar 

D) 1928– 1931-yillar 

 

294. Yaponiya hukumati inqirozdan chiqishning yo`li 

sifatida iqtisodni nimani tanladi? 

A) sanoat tarmoqlarini modernizatsiyalashni 

B) militarizatsiyalash va tajovuzkorlikni 

C) modernizatsiyalash va demokratik islohotlani 

D) A, B 

 

295. Yaponiya qayerlada o`z hukmronligini 

o`rnatishni rejalashtirayotgan edi? 

A) Xitoy, Yaqin Sharq, butun Afrika, Tinch okeani 

havzasida 

B) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Osiyo, Hind okeani 

havzasida 

C) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Osiyo, Tinch okeani 

havzasida 

D) Xitoy, Uzoq Sharq, butun Yevropa, Atlantika 

okeani havzasida 

 

296. Qachondan sovet-yapon munosabatlari yo`lga 

qo`yiladi? 

A) 1922-yildan   B) 1924-yildan 

C) 1925-yildan   D) 1926-yildan 

 

297. Sovet-yapon munosabatlarining o`rnatilishi 

nafaqat iqtisodiy hamkorlikning rivojllanishida, balki 


 

 

qayerdan yapon qo`shinlarining olib chiqib ketilishda aks etdi? 

A) Marmar dengiidan 

B) Port-Arturdan 

C) Janubiy Sibirdan 

D) Shimoliy Saxalindan 

 

298. 1920-yillar oxiriga kelib Yaponiya ichki 

hayotida ro`y bergan jaroyonlar to`g`ri berilgan 

javobni 


toping. 

A) hukumatda harbiylarning roli kuchaydi va so`l 

kuchlar quvg`in ostiga olindi. 

B) Mamlakatda harbiylar, ayniqsa, `Yosh ofitserlar` 

deb ataluvchi radikal kayfiyatdagi guruhlar ta`siri 

keskin kuchaydi. 

C) harbiylar ko`ppartiyali parlament tizimidan voz 

kechishni, mamlakatda diktatura o`rnatishni, tashqi 

siyosiy ekspansiyani kuchaytirishni talab 

qildilar. 

D) A, B, C 

 

299. Mamlakatda harbiy tashkilotlar faollashgan 

davrda ular tomonda tugan hukumat boshlig`i 

bo`lgan generalni aniqlang. 

A) F. Konoe B) G. Tanaka 

C) I. Iosuda D) S. Edamura  

 

300. Quyida Yaponiya haqida berilgan 

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy xatolik mavjud. 

A) 1920-yillar oxiri 1930-yillar boshlarida “Yosh 

ofitserlar” tomonidan bir qator siyosiy terrorlar 

amalga oshirildi. 

B) 1932-yil mayda “Yosh ofitserlar” isyon 

ko`tarishdi. 

C) Yaponiyada shakllangan totalitar tizim o`ziga xos 

avtoritar-respublik shaklga ega edi. 

D) Mamlakatning hukmron doiralari yangi siyosiy va 

iqtisodiy tizim yaratish siyosatini e`lon qildilar. 

`Yangi siyosiy tizim` deganda, jamiyat ustidan 

harbiy-davlat byurokrat iyasining qattiq siyosiy 

nazorati tushunilar edi. 

 

301. Qachon yaponlar tomonidan Xitoyning 

Manjuriya provinsiyasi bosib olinadi? 

A) 1930-yilda B) 1931-yilda 

C) 1932-yilda D) 1933-yilda 

 

302. Manjuriya yaponlar tomonidan bosib olingach, 

bu yerda tuzilgan qo`g`irchoq davlatni 

aniqlang. 

A) Manchjou-Go B) Tayvan 

C) Filippin D) Gonkong 

 

303. Qaysi yili Yaponiya Millatlar Ligasi 

tashkilotidan chiqadi? 

A) 1932-yilda B) 1933-yilda 

C) 1934-yilda D) 1935-yilda 

 

304. Yaponiya va Germaniya antikomintern pakti 

deb ataluvchi hujjatni imzolngan(a) va unga Italiya 

qo`shilgan(b) yillar to`g`ri berilgan javobni 

belgilang. 

A) a- 1935; b- 1936 

B) a- 1936; b- 1937 

C) a- 1937; b- 1938 

D) a- 1934; b- 1936 

 

305. Yaponiya va Germaniya o`rtasida 

Antikomintern pakti qaysi 

oyda imzolanadi? 

A) dekabr     B) yanvar 

C) mart         D) noyabr 

 

306. Qachon `Berlin – Rim – Tokio` uchburchagi deb 

ataluvchi tajovuzkor davlatlar ittifoqi vujudga 

keldi? 

A) 1935-yilda   B) 1936-yilda C) 1937-yilda    D) 1938-yilda 

 

307. … yaponlar Xitoyga qarshi keng miqyosdagi 

urush harakatlarini boshlab yubordi. 

A) 1937-yil yozida 

B) 1937-yil bahorida 

C) 1937-yil kuzida 

D) 1937-yil qishida 

 

308. 1938-yili … hukumati mamlakatning vazifasi 

Sharqiy Osiyoda yangi tartib o`rnatish 

ekanligini e`lon qildi. 

A) F. Konoe B) G. Tanaka 

C) I. Iosuda D) S. Edamura 

 

309. Qachon SSSRning Uzoq Sharqdagi Hasan ko`li 

atrofida sovetyapon chegara mojarosi yuzaga 

keladi? 

A) 1938-yil mart – aprel oylarida 

B) 1938-yil aprel – may oylarida 

C) 1938-yil iyun – sentabr oylarida 

D) 1938-yil iyul – avgust oylarida 

 

310. … yaponlar Xalxin-Gol daryosi yonida 

Mo`g`uliston hududiga bostirib kirdi. 

A) 1939-yil mayda 

B) 1938-yil iyunda 

C) 1940-yil aprelda 

D) 1937-yil oktabrda 

 

311. Yaponlar Mo`g`ulistonga bostirib kirganda 

qaysi davlat mo`g`ullarga yordamga kelgan edi? 

A) SSSR B) AQSH 

C) Xitoy D) Yaponiya 


 

 

 312. Mo`g`ulistdagi urush qachongacha davom 

etadi? 


A) 1939-yil avgustgacha 

B) 1939-yil sentabrgacha 

C) 1939-yil noyabrgacha 

D) 1939-yil iyulgacha 

 

313. Qachon Yaponiya SSSR bilan neytralitet haqida 

paktni imzoladi? 

A) 1941-yil 9-mayda 

B) 1941-yil 6-aprelda 

C) 1941-yil 5-aprelda 

D) 1941-yil 10-iyunda 

 

314. … jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy 

hayotini harbiy  maqsadlarga bo`ysundirish. 

A) Militarizatsiya     B) Neytralitet 

C) Byurokratiya       D) Kartes 

 

315. … xalqdan ajralib qolgan, hukmron guruh 

manfaatlarini himoya qiluvchi ma`muriyatchilik 

boshqaruv tizimi. 

A) Militarizatsiya    B) Neytralitet 

C) Byurokratiya       D) Kartes 

 

12-MAVZU. 1918– 1939- YILLARDA XITOY VA HINDISTON 

 

316. Birinchi jahon urushi yillarida Xitoy amalda … 

to`liq qaram bo`lib 

qoldi. 

A) AQShga  B) B. Britaniyaga C) SSSRga   D) Yaponiyaga 

 

317. 1919-yil Parij konferensiyasida, Xitoy 

tomonidan ilgari surilgan talablarni toping. 

A) yapon qo`shinlari tomon idan Xitoy hududini 

bosib olishni to`xtatish 

B) Shandun orolini ozod qilish 

C) Xitoyning suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan 

olish 


D) A, B, C 

 

318. Parij konferensiyasi qarorlaridan norozi bo`lgan 

xitoylik talabalar namoyishi qachon boshlanadi? 

A) 1919-yil 4-mayda 

B) 1920-yil iyulda 

C) 1925-yil martda 

D) 1932-yil 1-martda 

 

319. Xitoyda talabalar namoyishi qaysi shaharda 

boshlangan? 

A) Nankin B) Pekin 

C) Sian D) Guanchjou 

 

320. Qachon Pekindagi hukumat ag`dariladi? 

A) 1919-yil 4-mayda 

B) 1920-yil iyulda 

C) 1925-yil martda 

D) 1932-yil 1-martda 

 

321. Pekingadi hukumat ag`darilgach hokimiyatni 

kim egallaydi? 

A) U Peyfu B) Mao Szedun 

C) Sun Yatsen D) Chan Kayshi 

 

322. 1921 – 1922-yillari bo`lib o`tgan konferensiyani 

belgilang. 

A) Lozanna konferensiyasi 

B) London konferensiyasi 

C) Parij konferensiyasi 

D) Vashington konferensiyasi 

 

323. Qaysi konferensiyada barcha ishtirokchi 

davlatlar Xitoyning suvereniteti va hududiy 

yaxlitligini 

kafolatladi? 

A) Lozanna konferensiyasi 

B) London konferensiyasi 

C) Parij konferensiyasi 

D) Vashington konferensiyasi 

 

324. Pekindagi hukumat ag`dargach, hokimiyatga 

kelgan shaxs qaysi davlatlar tomonidan 

qo`llab-quvvatlangan edi? 

A) B. Britaniya va Fransiya 

B) Germaniya va Yaponiya 

C) B. Britaniya va AQSH 

D) SSSR va Yaponiya 

 

325. …(a) konferensiyada yakkalanib qolgan 

Yaponiya …(b) viloyatini Xitoyga qaytarishga 

majbur bo`ldi. 

A) a-Parij; b-Saxalin 

B) a-London; b-Gdansk 

C) a-Lozanna; b-Ryukyu 

D) a-Vashington; b-Shandun 

 

326. Qaysi konferensiya Xitoyning xalqaro obro`si 

oshayotganligidan dalolat berdi? 

A) Lozanna konferensiyasi 

B) London konferensiyasi 

C) Parij konferensiyasi 

D) Vashington konferensiyasi 

 

327. Sun Yatsen qachon Xitoy Respublikasi 

prezidenti lavozimiga saylanadi? 

A) 1920-yilda B) 1921-yilda 

C) 1922-yilda D) 1923-yilda 

 

328. Sun Yatsen qachon vafot etadi? 


 

 

A) 1926-yil sentabrda B) 1927-yil noyabrda 

C) 1925-yil martda 

D) 1924-yil aprelda  

 

329. Quyida berilgan Xitoy tarixiga oid 

ma`lumotlardan qaysi biri haqiqatga muvofiq emas. 

A) 1925-yil bahorda shanxaylik burjuaziya, talabalar 

va ishchilar vakillari mamlakatdagi inglizlarga 

qarshi harakat boshladi. 

B) 1926-yili general Chan Kayshi boshchiligidagi 

Gomindan milliy hukumati Milliy inqilobiy 

armiyaning Shimolga yurishini boshladi. 

C) `30-may harakati` Xitoyning suverenitetini tiklash 

shiori ostida o`tdi. 

D) `30-may harakati` ga inglizlarning Parij 

konferensiyasi qarorlarida Xitoy manfaatlarini 

inobatga olmaslik sabab bo`ladi. 

 

330. Tarixiy haqiqatga muvofiq bo`lgan javobni 

belgilang. 

A) 30-may inqilobiga Gomindan partiyasi (Milliy 

partiya) rahbarlik qildi. 

B) Chan Kayshining Janubga yurish davrida 

Markaziy Xitoyning ko`plabprovinsiyalari, jumladan, 

Uxan, Nankin, Nanchan, Shanxay kabi yirik 

shaharlari gomindanchilar qo`liga o`tdi. 

C) 1933-yili Xitoy Sovet Respublikasini e`lon qilindi 

va Mao Szedun uning raisi etib saylandi. 

D) Gomindan bilan kommunistlar o`rtasidagi kurash 

o`n yil davom etgan fuqarolar urushiga aylanib 

ketdi. 

 

331. Yaponlar … Xitoyga qarashli Manchjuriyaga bostirib kirdi, bir kunda barcha yirik 

shaharlariniegalladi. 

A) 1932-yil avgustda 

B) 1930-yil noyabrda 

C) 1931-yil sentabrda 

D) 1932-yil martda 

 

332. Qachon yaponlar Manchjuriyada Manchjou-Go 

davlati tuzilganligini e`lon qildi? 

A) 1932-yil 1-martda 

B) 1933-yil 30-mayda 

C) 1931-yil 8-noyabrda 

D) 1935-yil 27-noyabrda 

 

333. Yaponlar Xitoyga qarashli Manjuriyaga bostirib 

kirganda, kim boshchiligidagi hukumat Yaponiya 

ustidan shikoyat qilib Millatlar Ligasiga murojaat 

qildi? 


A) U Peyfu        B) Mao Szedun 

C) Sun Yatsen    D) Chan Kayshi 

 

334. Qaysi davlat Birinchi jahon urushidan keyin 

Hindistonga o`zini o`zi boshqarish huquqini berishni 

va`da qilgan bo`lsada, buni ustidan  chiqmadi? 

A) Fransiya     B) SSSR 

C) AQSh         D) Buyuk Britaniya 

 

335. Jahon urushlari oralig`ida Hindiston milliy 

ozodlik harakatining asosiy kuchini hind … tashkil 

qildi. 


A) burjuaziyasi B) hunarmandlari 

C) ruhoniylari D) dehqonlari 

 

336. Maxatma Gandi qaysi yillarda hindlarning 

zo`ravonliklarsiz ommaviy chiqishlarini tashkil 

qilishda beqiyos bo`ldi? 

A) 1910– 1920-yillarda 

B) 1920– 1930-yillarda 

C) 1930– 1950-yillarda 

D) 1920– 1940-yillarda 

 

337. Jahon urushlari oralig`ida Gandi qaysi 

partiyaning g`oyaviy rahbari, xalq harakatining 

yetakchisiga aylanadi? 

A) Musulmonlar Ligasi 

B) Hindiston Milliy 

kongressi(HMK) 

C) Kommunistlar partiyasi 

D) Xristian sotsialistlar ittifoqi 

 

338. Zo`ravonliklarsiz qarshilik ko`rsatish usuli … 

A) jaynizm           B) induizm 

C) panchachila     D) gandizm 

 

339. Qaysi bu usulda sabr-toqat va noroz ilik, 

konservatizm va inqilobchilik ajoyib bir tarzda 

uyg`unlashib ketgan edi? 

A) jaynizm            B) induizm 

C) panchachila      D) gandizm 

 

340. Qaysi usul usuli Hindiston an`analarini va 

dehqonlar psixologiyasini chuqur bilishga 

asoslangan? 

A) jaynizm            B) induizm 

C) panchachila      D) gandizm  

 

341. Qachon Hindiston vitse-qiroli mamlakatni urush 

holatida deb e`lon 

qildi? 

A) 1939-yilda B) 1940-yilda C) 1937-yilda D) 1941-yilda 

 

342. Qaysi voqeadan so`ng, Hindiston vitse-qiroli 

mamlakatni urush holatida deb e`lon qildi? 

A) Ikkinchi jahon urushi boshlanishi 

B) Buyuk Britaniya Germaniyaga urush e`lon qilishi 

C) Germaniya Hindistonga qarshi urush e`lon qilishi  

 

D) A, B  

343. Suverenitet … 

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va 

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim 

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq 

mustaqilligi 

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat 

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa 

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi 

 

344. Konservatizm … 

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va 

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim 

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq 

mustaqilligi 

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat 

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa 

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi 

 

345. Provinsiya … 

A) an`anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy va 

diniy tartiblar tarafdori bo`lgan siyosiy oqim 

B) davlatning ichki ishlar va tashqi siyosatdagi to`liq 

mustaqilligi 

C) ba`zi davlatlarda ma`muriy birlik, viloyat 

D) bir davlat hududining yoki bir qismining boshqa 

davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi 

 

346. `Men uyimning darvoza va eshiklarini mahkam 

berkitib o`tira olmayman. Chunki unga toza havo 

kirib turishi kerak va shu barobarida, eshik va 

derazalarimdan kirayotgan 

havo dovul bo`lib, xonadonimni ag`dar-to`ntar qilib, 

o`zimni yiqitib tashlashini ham xohlamayman`. 

Ushbu so`zlar kimga tegishli? 

A) J. Neru        B) I. Gandi 

C) M. Gandi     D) N. Modi 

 

13-MAVZU. 1918– 1 939- YILLARDA TURKIYA VA ERON 

 

347. Turkiya qaysi konferensiya qaroriga ko`ra 

Millatlar Ligasining mandati ostiga o`tdi? 

A) Lozanna konferensiyasi 

B) London konferensiyasi 

C) Parij konferensiyasi 

D) Vashington konferensiyasi 

 

348. Qaysi shartnomaga ko`ra, Turkiya hududi bir 

guruh Yevropa davlatlari o`rtasida bo`lib olinishi 

ko`zda tutildi? 

A) Montryo shartnomasi 

B) Versal shartnomasi 

C) Sevr shartn1omasi 

D) Parij shartnomasi 

 

349. Turkiya Millatlar Ligasining mandati ostiga 

o`tgan(a) va uning hududi bir guruh Yevropa 

davlatlari 

o`rtasida bo`lib olinishi ko`zda tutilgan(b) shartnoma 

imzolangan yillar to`g`ri berilgan javobni 

aniqlang. 

A) a- 1919; b- 1920 

B) a- 1918; b- 1919 

C) a- 1920; b- 1922 

D) a- 1917; b- 1921 

 

350. Turkiyada ozodlik harakatiga kim boshchilik 

qilgan? 


A) Mexmed VI 

B) general Mustafo Kamol posho 

C) polkovnik Rizoxon 

D) Muhammad Rizo Pahlaviy 

 

351. Turkiyada qarshilik harakati davomida G`arb 

davlatlari tomonidan qo`llab-quvatlangan qaysi 

davlat armiyasi Turkiya hududiga kiritiladi? 

A) Italiya B) Eron 

C) Gretsiya D) Fransiya 

 

352. Uzoq davom etgan janglardan so`ng qachonga 

kelib M. Kamol 

qo`shinlari butun Turkiya hududini 

ozod qildi?  

A) 1922-yil 1-noyabr 

B) 1923-yil 29-oktabr 

C) 1925-yilning dekabr 

D) 1922-yil oktabr 

 

353. Qachon Turkiya Buyuk Millat majlisi sulton 

hokimiyatini bekor qilish to`g`risida qaror qabul 

qildi? 


A) 1922-yil 1-noyabr 

B) 1923-yil 29-oktabr 

C) 1925-yilning dekabr 

D) 1922-yil oktabr 

 

354. … Sulton Mexmed VI taxtdan ag`darildi va 

mamlakatni 

tark etdi. 

A) 1922-yil 1-noyabr 

B) 1923-yil 29-oktabr 

C) 1925-yilning dekabr 

D) 1922-yil oktabr 

 

355. Quyida berilgan ma`lumotlar ichidan qaysi 

birida tarixiy xatolik mavjud. 

A) 1924-yil 29-oktabrda Turkiya respublika deb 

e`lon qilindi, 

M.Kamol respublika prezidenti etib saylandi.  

 

B) 1923-yili Lozannada Buyuk Britaniya, Fransiya va boshqa bir qator davlatlar bilan M. Kamol 

hukumati imzolagan yakuniy shartnomaga ko`ra, 

Turkiya o`z suvereniteti va hududiy yaxlitligini 

saqlab qoldi. 

C) Yevropacha nasab (familiya) kiritilib, Buyuk 

millat majlisi 

M.Kamolga rasman `Otaturk` (turklar otasi) degan 

nasabni berdi. 

D) 1932-yili Millatlar Ligasiga a`zo bo`lgan Turkiya 

barcha davlatlar bilan do`stona munosabatlar 

o`rnatishga harakat qildi. 

 

356. Mustafo Kamol islohotlari davrida Arab 

alibosidan voz kechilib qaysi alifbo joriy qilinadi? 

A) lotin B) kirill 

C) fors D) turk 

 

357. M. Kamol tashqi siyosatda qaysi davlat bilan 

munosabatlarga alohida e`tibor qaratdi? 

A) AQSH B) Angliya 

C) Fransiya D) Germaniya 

 

358. 1941-yil qaysi davlat bilan Turkiya o`rtasida 

do`stlik shartnomasi imzolanadi? 

A) AQSH B) Angliya 

C) Fransiya D) Germaniya 

 

359. … ga kelib ingliz qo`shinlari butun Eronni o`z 

nazoratiga oldi. 

A) 1918-yil avgust 

B) 1925-yil dekabr 

C) 1941-yil avgust 

D) 1921-yil fevral 

 

360. …imzolangan Angliya-Eron shartnomasiga 

binoan Eron amalda Buyuk Britaniyaning 

protektoratiga 

aylantirildi. 

A) 1918-yil B) 1919-yil  

C) 1920-yil D) 1921-yil 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling