Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

361. Eronda qachon kazaklar polki sardori polkovnik 

Rizoxon hukumatni ag`darib tashlaydi? 

A) 1918-yil avgust 

B) 1925-yil dekabr 

C) 1941-yil avgust 

D) 1921-yil fevral 

 

362. Qachon chaqirilgan Ta`sis majlisi Rizoxonni 

Pahlaviylar sulolasining shohi deb e`lon qildi? 

A) 1918-yil avgust 

B) 1925-yil dekabr 

C) 1941-yil avgust 

D) 1921-yil fevral 

 

363. M. Kamoldan o`rnak olib shoh qachondan 

Eronda yevropacha libos joriy qildi, feodal unvon va 

murojaat shakllari bekor qilindi, nasab joriy qilindi? 

A) 1925-yildan B) 1927-yildan 

C) 1928-yildan D) 1929-yildan 

 

364. Eron tarixiga oid ma`lumotlar orasidan to`g`ri 

berilganini aniqlang. 

A) 1934-yildan mamlakatning nomi o`zgartirildi: 

ilgarigi Fors o`rniga Eron deb ataladigan bo`ldi. 

B) Eronda 1927 – 1934-yillardagi islohotlar davrida 

bepul majburiy boshlang`ich ta`lim hamda pullik 

o`rta va oliy ta`lim to`g`risida qonunlar qabul qilindi. 

C) SSSR Ikkinchi jahon urushiga qo`shilgandan 

so`ng 1943-yil avgustda sovet va ingliz qo`shinlari 

Eronga kiritildi.  

D) Muhammad Rizo Pahlaviy 1940- yili SSSR va 

Buyuk Britaniya bilan shartnoma imzoladi. Butun 

mamlakat hududi urush davrida sovetlar va inglizlar 

ixtiyoriga o`tdi. 

 

365. … bir davlat hududining yoki bir qismining 

boshqa davlatga zo`rlik bilan qo`shib olinishi. 

A) Anneksiya B) Infratuzilma 

C) Sektor D) Litsenziya 

 

366. … ma`lum muddatga belgilangan faoliyat turi 

bilan shug`ullanish uchun beriladigan huquqni 

tasdiqlovchi rasmiy hujjat. 

A) Anneksiya B) Infratuzilma 

C) Sektor D) Litsenziya 

 

367. … iqtisodiyotning umumiy tavsifi, maqsadlari 

va vazifalari birbiriga yaqin sohalardan iborat 

bo`lgan yirik qismi. 

A) Anneksiya B) Infratuzilma 

C) Sektor D) Litsenziya 

 

368. … jamiyat yoki uning bironbir sohasi faoliyatini 

ta`minlovchi muassasa, boshqaruv tizimi, aloqa 

vositalari va shu kabilar majmuyi. 

A) Anneksiya B) Infratuzilma 

C) Sektor D) Litsenziya 

 

369. … ishlab chiqarish, texnika, texnologik jarayon 

kabilarni zamonaviy talablarga moslash, 

yangilash jarayoni. 

A) Industriya B) Modernizatsiya 

C) Polk D) Chodra 

 

370. … harbiy qism. 

A) Industriya B) Modernizatsiya 

C) Polk D) Chodra 

 

371. … bir qator musulmon mamlakatlarida ayollar 

yopinib yuradigan diniy libos. 


 

 

A) Industriya B) Modernizatsiya C) Polk D) Chodra 

 

372. Qachon Eronda chodra o`rab yurishni bekor 

qilish to`g`risida 

qonun qabul qilindi? 

A) 1933-yilda B) 1934-yilda 

C) 1935-yilda D) 1936-yilda 

 

373. Qachondan Xotin-qizlarning huquqlari 

to`g`risida qonun qabul qilindi, ular maktablarda, 

oliy o`quv 

yurtlarida o`qish, davlat tashkilotlarida ishlash 

huquqiga ega 

bo`ldi? 


A) 1933-yildan B) 1934-yildan 

C) 1935-yildan D) 1936-yildan 

 

374. Eronda inglizlarning ta`sirini kamaytirish 

maqsadida shoh qaysi davlat bilan hamkorlikni 

kuchaytirdi? 

A) AQSH B) Fransiya 

C) SSSR D) Germaniya 

 

14-MAVZU. 1918– 1939-YILLARDA AFRIKA MAMLAKATLARI 

 

375. Afrika qit`asini keng ma`noda nechta mintaqaga 

bo`lish mumkin? 

A) ikki B) uch C) to`rt D) besh 

 

376. Afrika qit`asining … qismi arab-islom 

sivilizatsiyasining bir qismiga aylandi. Bu hudud 

doim 

Yaqin Sharqq a intilib yashaydi va shu bilan Afrikaning qolgan qismidan farq qiladi. 

A) sharqiy B) shimoliy 

C) janubiy D) g`arbiy 

 

377. Misr, Jazoir, Tunis, Marokash, Liviya Afrika 

qit`asining qaysi qismida joylashgan? 

A) sharqiy B) shimoliy 

C) janubiy D) g`arbiy 

 

378. Qachon Buyuk Britaniya Misr ustidan o`z 

protektoratini bekor qilib, uning to`liq mustaqilligini 

tan 


oldi? 

A) 1921-yil B) 1922-yil  

C) 1923-yil D) 1924-yil 

 

379. … qabul qilingan konstitutsiyaga ko`ra, Misr 

monarxiya deb e`lon qilindi. 

A) 1921-yil B) 1922-yil 

C) 1923-yil D) 1924-yil 

 

380. 1941-yili Misr hududiga qaysi davlatlar 

qo`shinlari kiritiladi? 

A) Angliya va Fransiya 

B) Germaniya va Italiya 

C) AQSH va SSSR 

D) SSSR va Eron  

 

381. Jazoir, Tunis va Marokash birinchi jahon urushi 

va undan keyingi davrda qaysi davlat mustamlakasi 

edi? 


A) Germaniya B) Fransiya 

C) Buyuk Britaniya D) Italiya 

 

382. Quyida berilgan davlatlar va ularda ozodlik 

harakatiga boshchilik qilgan yo`lboshchilarini mos 

ravishda joylashtiring. 

1. Jazoir; 2. Tunis; 3. Marokash. 

a) Farhod Abbos; b) Habib Burg`iba; 

c) Abdul Karim. 

A) 1-a; 2-b; 3-c. B) 1-b; 2-a; 3-c. 

C) 1-a; 2-b; 3-a. D) 1-a; 2-c; 3-b. 

 

383. Afrika qit`asida Ikkinchi jahon urushi yillarida 

ko`plab musulmonlar …ni qo`llabquvvatladi,… 

armiyasi safiga kirdi. 

A) Angliya, ingliz 

B) Fransiya, fransuz  

C) Germaniya, nemis  

D) Italiya, italyan 

 

384. 1940-yilda quyida berilgan Afrika davlatlaridan 

qaysi birlari Germaniya va Italiya 

mustamlakasiga aylantiriladi? 

1. Tunis. 2. Misr. 3. Liviya. 4. Jazoir. 5. Marokash. 6. 

Kongo. 


A) 1, 2  

B) 3, 5 


C) 1, 2, 3, 4  

D) 1, 4 


 

385. Birinchi jahon urushidan keyin … Liviyaga 

ko`p ming kishilik qo`shin kiritdi. 

A) Germaniya    B) Italiya 

C) Fransiya        D) Yaponiya 

 

386. Qachon Liviya qarshilik harakati bostirilib, 

rahbarlari qatl qilinadi? 

A) 1933-yili     B) 1931-yili 

C) 1932-yili     D) 1930-yili 

 

387. Birinchi jahon urushidan so`ng, Liviya qaysi 

davlat mustamlakasiga aylandi? 

A) Germaniya    B) Italiya 

C) Fransiya        D) Yaponiya 

 


 

 

388. Yaqingacha ko`pchilik yevropaliklar … tarixini 

nazarpisand qilmasdan, bu tarix umuman bo`lmagan 

deb hisoblardi. 

A) Osiyo          B) Amerika 

C) Avstraliya   D) Afrika 

 

389. … boshlarigacha Afrika tarixi yevropaliklar 

nazarida faqat qul savdosi va iqtisodiy talonchilik 

bilan 

bog`liq edi. A) XX asr B) XIX asr 

C) XXI asr D) XVIII asr 

 

390. Qachon Millatlar Ligasi tomonidan qullik va qul 

savdosiga ta`rif berilgan `Qullik haqida` 

konvensiya qabul qilingan? 

A) 1924-yili B) 1925-yili 

C) 1926-yili D) 1927-yili 

 

391. Birinchi jahon urushidan so`ng Afrikaning 

janubiy va markaziy qismida joylashgan hududlar 

qaysi davlatga qarashli edi? 

A) Germaniya B) Fransiya 

C) Buyuk Britaniya D) Italiya 

 

392. Qaysi davlat mustamlakalarining asosiy qismi 

G`arbiy va Ekvatorial Afrikada joylashgan va ancha 

qismi Sahroyi Kabirga to`g`ri kelardi? 

A) Germaniya B) Fransiya 

C) Buyuk Britaniya D) Italiya 

 

393. Afrika qat`asida ma`lum bir mustamlaka 

hududlarga ega bo`lgan davlatlarni belgilang. 

1. Angliya. 2. Fransiya. 3. Belgiya. 

4. Portugaliya. 5. Ispaniya. 6. Italiya. 

A) 1, 2, 3, 4      B) 1, 3, 5, 6 

C) 1, 2, 3, 4, 5  D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

394. Birinchi jahon urushidan so`ng Afrikada yuz 

bergan jarayonlar to`g`ri berilgan javoblarni 

belgilang. 

A) temiryo`llar, bandargohlar, aloqa tizimi, 

shuningdek, Yevropa tipidagi ma`muriy tashkilotlar, 

maktablar, 

kasalxonalar qurildi. 

B) Missionerlik faoliyati orqali xristian dini tarqaldi. 

NatijadaAfrikani modernizatsiyalash uchun intilishlar 

paydo bo`ldi. 

C) an`anaviy jamiyatga yevropacha unsurlar kirib 

bordi. 

D) A, B, C  

395. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika 

iqtisodida … 

A) aholining katta qismi avvalgiday  an`anaviy 

usulda kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi 

ibtidoiy usulda olib borilard i, bir qism aholi 

hunarmandchilik, ovchilik bilan band 

bo`lib, muntazam mehnat qilish malakasiga ega 

emasdi. 


B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila), 

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi, 

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning 

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda 

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda 

yuqori edi. 

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan 

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi, 

ularda 

qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar asosiy rol o`ynadi. 

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish 

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi, 

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday 

an`anaviy madaniyat vaibtidoiy tasavvurlar hukmron 

bo`lib 


qolaverdi. 

 

396. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika ijtimoiy 

sohasida … 

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda 

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi 

ibtidoiy 

usulda olib borilard i, bir qism aholi 

hunarmandchilik, ovchilik bilan band 

bo`lib, muntazam mehnat qilish malakasiga ega 

emasdi. 


B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila), 

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi, 

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning 

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda 

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda 

yuqori edi. 

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan 

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi, 

ularda 

qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar asosiy rol o`ynadi. 

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish 

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi, 

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday 

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron 

bo`lib 


qolaverdi. 

 

397. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika siyosiy 

sohasida … 

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda 

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi 

ibtidoiy  

 

usulda olib borilard i, bir qism aholi hunarmandchilik, ovchilik bilan band bo`lib, 

muntazam mehnat qilish 

malakasiga ega emasdi. 

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila), 

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi, 

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning 

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda 

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda 

yuqori edi. 

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan 

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi, 

ularda qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar 

asosiy rol o`ynadi. 

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish 

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi, 

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday 

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron 

bo`lib 


qolaverdi. 

 

398. Birinchi jahon urushidan so`ng, Afrika madaniy 

sohasida … 

A) aholining katta qismi avvalgiday an`anaviy usulda 

kun kechirish bilan band edi, qishloq xo`jaligi 

ibtidoiy usulda olib borilard i, bir qism aholi 

hunarmandchilik, ovchilik bilan band bo`lib, 

muntazam mehnat qilish 

malakasiga ega emasdi. 

B) eski tuzum (katta oila, urug`, jamoa, qabila), 

qabila va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi, 

urug`lar va qabilalar o`rtasidagi munosabatlarning 

murakkab tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda 

mahalliy tabib va kohinlarning obro`si hali ham juda 

yuqori edi. 

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo`lgan 

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi, 

ularda qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar 

asosiy rol o`ynadi. 

D) muvaffaqiyatlar ko`pincha faqat tashqi ko`rinish 

edi, xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi, 

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday 

an`anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron 

bo`lib 


qolaverdi. 

 

399. Qachon Afrikada birinchi siyosiy partiya – 

Afrika Milliy kongressi (AMK) tashkil topdi.  

A) 1919-yili B) 1920-yili 

C) 1921-yili D) 1922-yili 

 

400. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida 

tarixiy xatolikka yo`l qo`yilgan. 

A) Afrika xalqlarining siyosiy faollashuvida 

Panafrika kongresslari 

katta rol o`ynadi. 

B) Panafrika harakati mahalliy aholining irqiy 

kamsitilishiga chek qo`yish, tan jazosini va majburiy 

mehnatni bekor qilish kabi talablarni ilgari surdilar. 

C) Panafrika harakatining ko`zga ko`ringan 

arboblari, panafrikanizmn 

ing `ota`lari Uilyam Shekspir va 

Markus Garvi edi . 

D) 1930-yillarning ikkinchi yarmidan Afrikada 

iqtisodiy rivojlanish sur`atlari jadallashdi. Ayni 

paytda mahalliy aholini majburiy mehnatga jalb 

qilish tartibga solindi. 

 

401. … ijtimoiy taraqqiyot va moddiy madaniyat 

darajasining ma`lum bir ijtimoiy-siyosiy tizimga 

xos bo`lgan bosqichi. 

A) Konvensiya    B) Missionerlik 

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya 

 

402. … o`zga din vakillari orasida xristian dinini 

targ`ib qilishga yo`naltirilgan faoliyat. 

A) Konvensiya     B) Missionerlik 

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya 

 

403. … alohida masala bo`yicha xalqaro kelishuv, 

xalqaro shartnoma turi. 

A) Konvensiya     B) Missionerlik 

C) Sivilizatsiya    D) Iyerarxiya 

 

404. … pastdan yuqoriga qarab amal pillapoyasi 

bo`yicha bo`ysunish tartibi. 

A) Konvensiya      B) Missionerlik 

C) Sivilizatsiya     D) Iyerarxiya 

 

15– 16-MAVZULAR. IKKINCHIJAHON 

URUSHI VA UNING YAKUNLARI 

 

405. Qachon Germaniyada A.Gitler boshchiligidagi 

natsionalsotsialistik ishchi partiyasi 

hokimiyatga keldi? 

A) 1932-yil yanvar 

B) 1931-yil yanvar 

C) 1933-yil yanvar 

D) 1934-yil yanvar 

 

406. Germaniyaning Birinchi jahon urushidagi 

mag`lubiyati uchun o`ch olishni o`z oldiga maqsad 

qilib 

qo`ygan urush partiyasi … A) Katolik markaz 

B) Germaniya sotsial demokratlar 

partiyasi 

C) Germaniya kommunistik partiyasi 

D) Natsional-sotsialistik ishchi 

partiyasi 

 

407. Qaysi javobda xatolik mavjud. 


 

 

A) Polsha anshlyus qilingandan so`ng Germaniya Chexoslovakiyani bosib olishga tayyorlana boshladi. 

B) Chexoslovakiyaning kapitulatsiyasi 1938-yil 29-

sentabr 

kuni Myunxenda rasmiylashtirildi. 

C) Chexoslovakiyaning Sudet viloyati aholisining 

ko`pchiligini 

nemis millatiga mansub kishilar tashkil qilardi. Gitler 

bu viloyatning 

Chexoslovakiyadan Germaniyaga o`tkazilishini talab 

qildi. 


D) Buyuk Britaniya va Fransiya bosimi ostida 

Chexoslovakiya hukumati Germaniyaning talabini 

bajarishga majbur bo`ldi. 

 

408. Qachon SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro 

urush qilmaslik 

to`g`risida Sovet-German paktining imzolandi? 

A) 1939-yil 1-sentabrda 

B) 1939-yil 17-noyabrda 

C) 1939-yil 28-aprelda 

D) 1939-yil 23-avgustda 

 

409. SSSR va Germaniya o`rtasida o`zaro urush 

qilmaslik to`g`risida Sovet-German pakti necha yilga 

mo`ljallangan? 

A) 5 yil B) 10-yil 

C) 15 yil D) 20 yil 

 

410. Sovet-German pakti yana qanday ataladi? 

A) Reyn kafolat pakti 

B) Uchlar pakti 

C) Molotov-Ribbentrop pakti 

D) Brian-Kellog pakti  

 

411. Quyida berilgan voqealar va ular yuz bergan 

yillarni mos ravishda joylashtiring. 

1. Germaniyaning Polshaga bostirib kirishi bilan 

Ikkinchi jahon urushi 

boshlandi.  

2. Polshaga sovet qo`shinlari kiritildi.  

3. Polshaga yordam berishni va`da qilgan Buyuk 

Britaniya va Fransiya kuni Germaniyaga urush e`lon 

qildi.  

4. Ikkinchi jahon urushi ya`kulandi. 

a) 1939-yil 17-sentabr;  

b) 1945-yil 2- sentabr;  

c) 1939-yil 1-sentabr;  

d)1939-yil 3-sentabr. 

A) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b. 

B) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d. 

C) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b. 

D) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a. 

 

412. Sovet – fin urushi bo`lib o`tgan yillarni 

belgilang. 

A) 1939 – 1940-yillar 

B) 1940 – 1941-yillar 

C) 1938 – 1939-yillar 

D) 1941 – 1942-yillar 

 

413. Sovet-fin urushidagi juda katta yo`qotishlar 

evaziga qayer SSSR tarkibiga qo`shib olinadi? 

A) Janubiy Saxalin Sibir bilan 

B) Port-artur Hasan ko`li bilan 

C) Kareliya bo`g`ozi Viborg shahri bilan 

D) Ukraina va G`arbiy Belorussiya bilan 

 

414. SSSR qaysi davlatga qilgan hujumi sabab 

tajovuzkor davlat sifatida Millatlar Ligasi tarkibidan 

chiqarildi? 

A) Germaniya B) Polsha 

C) Finlandiya D) Belorussiya 

 

415. Qachon SSSR Finlandiya bilan sulh tuzishga 

majbur bo`ldi? 

A) 1940-yil martda 

B) 1940-yil sentabrda 

C) 1940-yil aprelda 

D) 1940-yil avgustda 

 

416. Harbiy hamkorlik to`g`risida kelishuv – Uchlar 

pakti qachon imzolandi? 

A) 1940-yil martda 

B) 1940-yil sentabrda 

C) 1940-yil aprelda 

D) 1940-yil avgustda 

 

417. Uchlar pakti dastlab qaysi davlatlar o`rtasida 

imzolanadi? 

A) B. Britaniya, Fransiya va SSSR 

B) SSSR, Germaniya va Italiya 

C) AQSH, Fransiya va B. Britaniya 

D) Germaniya, Yaponiya va Italiya 

 

418. Uchlar paktiga keyinchalik 

qo`shilgan davlatlarni toping. 

1. Vengriya; 2. Ruminiya; 3. Slovakiya; 4. Bolgariya; 

5. Polsha; 6. Avstriya; 7. Gretsiya. 8. Sloveniya. 

9. Chexiya. 10. Turkiya. 

A) 2, 3, 6, 7, 8 B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 4, 6, 8, 10 D) 1, 3, 5, 7 

 

419. `Barbarossa` rejasi Gitler tomonidan qaysi 

davlatni shiddat bilan tor-mor qilish uchun ishlab 

chiqiligan? 

A) Buyuk Britaniya   B) Fransiya 

C) SSSR                     D) AQSH 

 

420. Qachon Germaniya SSSRga bostirib kiradi? 

A) 1939-yil 1-sentabrda 

B) 1939-yil 17 sentabrda  

 

C) 1940-yili 2-avgustda D) 1941-yili 22-iyunda 

 

421. Germaniyaning hujumi SSSR uchun 

kutilmaganda yuz berganligi kimning eng yirik 

xatolaridan biri 

bo`ldi? 

A) I. Stalin 

B) V. Lenin 

C) F. Nansen 

D) V. Molotov 

 

422. Urushning to`satdan boshlanishi shunga olib 

keldi … 

A) sovet aviatsiyasining katta qismi havoga 

ko`tarilishga ulgurmasdan aerodromlarda yo`q 

qilindi. 

B) qo`shinni boshqarish va ta`minlash tizimi izdan 

chiqdi. 


C) SSSR to`liq ustunlikni o`z qo`liga oldi. 

D) A va B 

 

423. Quyida berilgan ma`lumotlar orasidan qaysi 

birida xatolik mavjud emas. 

A) 1940-yil avgustda AQSH va Buyuk Britaniya 

urush payti va undan keyingi hamkorlik tam oyillari 

to`g`risida deklaratsiyani – Atlantik xartiyani 

imzoladi.  

B) Germaniya SSSRga hujum boshlashi bilan Buyuk 

Britaniya bosh vaziri N. Chemberlen va AQSH 

prezidenti F.D. Ruzvelt sovetlar bilan birdamligini 

e`lon qildi. 

C) 1940-yil sentabrda SSSR Atlantik xartiyaning 

asosiy tamoyillarini qabul qildi. 

D) 1941-yil dekabrda AQSHning urushga qo`shilishi 

bilan antifashistik koalitsiya tashkiliy 

jihatdan rasmiylashtirildi. 

 

424. Tinch okeanida Yaponiya boshlagan jangovar 

harakatlar qaysi davlatning urushga qo`shilishini va 

antigitler koalitsiyaning batamom shakllanishini 

tezlashtirdi? 

A) Buyuk Britaniya B) Germaniya 

C) AQSH D) Fransiya 

 

425. Atlantik xartiyani imzolagan davlatlar qanday 

majburiyatlarni bajarishni o`z zimmasiga oladilar? 

1. hududiy va boshqa boyliklarniegallab olishga 

intilmaslik. 

2. xalqlarning o`z boshqaruv shaklini 

erkin tanlash huquqini hurmat qilish. 

3. zo`ravonlik yo`li bilan suverenitetidan mahrum 

qilingan xalqlarning o`z huquqlarini tiklashga 

intilishini qo`llab-quvvatlash. 

4. dushman ustidan g`alabaga erishish uchun barcha 

imkoniyatlarni safarbar qilish. 

5. separat sulh tuzmaslik majburiyatlari yuklandi. 

6. urushdan keyin dunyo tartibi Atlantik xartiya 

tamoyillari asosida 

o`rnatilish. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 2, 3, 5, 6 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

426. Qaysi davlatning urushga qo`shilishi bilan 

antigitler koalitsiya davlatlari moddiy va insoniy 

resurslarda so`zsiz ustunlikka erishdi? 

A) AQSH      B) SSSR  

C) Fransiya    D) Buyuk Britaniya 

 

427. 1941-yil dekabrda nemis qo`shinlari qaysi 

shahar ostonalarida jangni boy berib, urushdagi 

dastlabki 

jiddiy mag`lubiyatga uchradilar? 

A) Leningrad    B) Stalingrad 

C) Moskva        D) Kursk 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling