Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

428. 1942-yil bahor-kuzida nemis qo`shinlari … ga 

chiqdilar. 

A) Moskva ostonalariga 

B) Misrga 

C) Hindiston va Avstraliya bo`sag`asiga 

D) Volga daryosiga va Shimoliy Kavkazga 

 

429. Afrikada German – Italyan qo`shinlari hamon 

… ga xavf solib 

turardi. 

A) Jazoir           B) Liviya 

C) Marokash     D) Misr 

 

430. 1942-yilgacha Yaponiya quyida berilgan 

hududlardan qaysi birlarini bosib olishga ulgurgan 

edi? 

1. Malayziya; 2. Birma; 3. Filippin; 4. Indoneziya. 5. Hindiston. 6. 

Avstraliya. 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6         B) 1, 2, 3, 4  

C) 1, 2, 4, 5                 D) 2, 4, 5, 6 

 

431. 1942-yilda Yaponiya bir qancha hudularni bosib 

olib qaysi davlatlar bo`sag`asida turardi? 

A) Hindiston va Avstraliya B) Malayziya va Birma  

C) Filippin va Indoneziya  D) Filippin va Avstraliya 

 

432. Ikkinchi jahon urushiga oid ma`lumotlar 

orasidan tarixiy haqiqatga muvofiq bo`lmaganini 

toping. 

A) 1942-yil noyabrda sovet qo`shinlari Stalingrad 

ostonalarida qarshi hujumga o`tib, Volgaga 

chiqqan German qo`shinlarining katta guruhi – 44 ta 

diviziyasini qurshab oldi va tor-mor qildi. 


 

 

B) 1943-yil fevralda qurshovdagi nemis qo`shinlari taslim bo`ldi. 

C) 1943-yil may oyida Italyan – German 

qo`shinlarini Afrikadan 

to`liq quvib chiqishga erishdilar. 

D) 1944-yili Sovet Ittifoqi o`z hududini to`liq ozod 

qildi, sovet qo`shinlari Sharqiy Yevropaga kirib 

keldi. 

 

433. Qaysi shahar ostonalaridagi mag`lubiyat Uchlar ittifoqi davlatlari uchun halokatli bo`ldi? 

A) Stalingrad    B) Moskva 

C) Kursk           D) Leningrad  

 

434. … ittifoqchilar Fransiyaning shimoli-g`arbiga 

qo`shin tushirib, Fransiya va Belgiyani ozod qildi. 

Urush Germaniyaning o`z hududlariga yetib keldi. 

A) 1942-yilda B) 1943-yilda 

C) 1944-yilda D) 1945-yilda 

 

435. `Ozod Fransiya` Qarshilik harakati rahbari … 

A) general de Goll 

B) general Eyzenxauer 

C) I. Broz Tito 

D) general Emiliano Sapata 

 

436. Yugoslaviyaning ozodlik harakati rahbari … 

A) general de Goll 

B) general Eyzenxauer 

C) I. Broz Tito 

D) general Emiliano Sapata 

 

437. Urush yillari gitlerchilarga qarshi koalitsiya 

davlatlarining o`zaro munosabatlariga oid asosiy 

masalalar liderlarining uchrashuvlarida hal qilindi? 

A) SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya 

B) Xitoy, AQSh va Buyuk Britaniya 

C) Italiya, SSSR va Buyuk Britaniya 

D) Fransiya, AQSH va Buyuk Britaniya 

 

438. Urush va undan keyingi davrda bo`lib o`tgan 

konferensiyalarni bo`lgan yillariga 

mos holda joylang. 

1. Tehron. 2. Qrim. 3. Potsdam. 

a) 1943-yil; b) 1945-yil, iyul-avgust; 

c) 1945-yil fevral. 

A) 1-a; 2-c; 3-b. B) 1-a; 2-b; 3-c. 

C) 1-b; 2-c; 3-a  D) 1-c; 2-a; 3-b. 

 

439. Qrim(Yalta) konferensiyasida Buyuk Britaniya, 

AQSH va SSSR 

nomidan ishtirok etgan davlat rahbarlarini belgilang. 

1. U. Cherchill, 2. F. Ruzvelt, 3. I. 

Stalin, 4. T. Etli, 5. G. Trumen, 6. V. 

Lenin , 7. F. Nansen, 8. V. Molotov. 

A) 1, 2, 3    B) 1, 3, 5 

C) 4, 5, 6   D) 2, 3, 4 

 

440. Quyidagi ma`lumotlardan qaysi birida xatolik 

mavjud. 

A) 1945-yil 16-apreldan 2-maygacha Berlin 

operatsiyasi amalga oshirilib, shu vaqt ichida 

Uchinchi reyxning poytaxti o`rab olindi va shturm 

bilan zabt etildi. Reyxstag ustida sovetlarning qizil 

bayrog`i o`rnatildi. 

B) 1945-yil 8-may kuni Germaniyaning so`zsiz 

taslim bo`lganligi to`g`risidagi akt imzolandi. 

C) 9-may SSSRda `G`alaba kuni` 

deb e`lon qilindi. 

D) Germaniyaning so`zsiz taslim bo`lganligi 

to`g`risidagi aktni SSSR nomidan I. Stalin imzoladi. 

 

441. Urush yillari front oldi hududlaridan qancha 

kishi O`zbekistonga evakuatsiya qilindi? 

A) 0,5 mln B) 1 mln 

C) 1, 5 mln D) 2 mln 

 

442. Urush yillari front oldi hududlaridan 

O`zbekistonga 

evakuatsiya qilinganlarning qanchasi bolalar edi? 

A) 50 ming B) 100 ming 

C) 200 ming D) 300 ming 

 

443. Quyida berilgan voqelar va 

ular yuz bergan yillarni bir-biriga 

moslang. 

1. 1945-yil 2-sentabr. 2. 1945-yil 6- 

avgust. 3. 1945-yil 9-avgust. 4.1945-yil. 

a) AQSH Yaponiyaning Nagasaki shahriga atom 

bombalarini tashladi. 

b) Sovet Ittifoqi Yaponiyaga qarshi urushga kirdi.  

c) Yaponiya so`zsiz taslim bo`lish to`g`risidagi 

paktni 

imzoladi.  d) AQSH Yaponiyaning Xirosima shahriga atom 

bombalarini 

tashladi.  

e) Ikkinchi jahon urushi tugadi. 

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d. 

B) 1-c, e; 2-d; 3-a; 4-b. 

C) 1-a, b; 2-d; 3-c; 4-e. 

D) 1-d, c; 2-e; 3-a; 4-b. 

 

444. Ikkinchi jahon urushiga oid to`g`ri berilgan 

ma`lumotlarni aniqlang. 

A) olti yil davom etdi. 

B) 110 mln. kishi urushga safarbar qilindi. 

C) 60– 65 mln. kishi halok bo`ldi. 

D) A, B, C 

 

445. Ikkinchi jahon urushi tugagach, Germaniyaning 

qaysi  


 

 

shahrida fashist rahbarlari ustidan sud jarayoni bo`lib o`tdi. 

A) Berlin B) Bonn 

C) Myunxen D) Nyurnberg 

 

446. Germaniyada fashist rahbarlari ustidan sud 

jarayoni bo`lib 

o`tadi? 


A) 1945-yil noyabrdan 1946-yil oktabrgacha 

B) 1946-yil maydan 1948-yil noyabrgacha 

C) 1946-yil yanvardan 1948-yil fevralgacha 

D) 1945-yil sentabrdan 1946-yil dekabrgacha 

 

447. Qachon Yaponiyada yapon agressiyasidan 

aziyat chekkan davlatlar vakillaridan tashkil topgan 

Xalqaro harbiy tribunal urushda aybdor deb topilgan 

yapon harbiy jinoyatchilari ustidan hukm chiqardi? 

A) 1945-yil noyabrdan 1946-yil oktabrgacha 

B) 1946-yil maydan 1948-yil noyabrgacha 

C) 1946-yil yanvardan 1948-yil fevralgacha 

D) 1945-yil sentabrdan 1946-yil dekabrgacha 

 

448. Xalqaro harbiy tribunal 

Yaponiyaning qaysi sharhida 

chaqirilgan? 

A) Tokio B) Xirosima 

C) Nagasaki D) Xakata 

 

449. Xalqaro tribunal tomonidan natsistlar 

partiyasining rahbariyati, 

shuningdek, qaysi tashkilotlar jinoyatchi tashkilotlar 

deb e`lon 

qilinadi? 

A) SS(qo`riqlash qo`shini) 

B) SD(razvedka va kontrrazvedka) 

C) Gestapo(maxfiy poliytsiya) 

D) A, B, C 

 

450. Tajovuzkorlik, urushlar hamda tinchlik va 

insoniylikka 

qarshi boshqa jinoyatlarda aybdor 

bo`lgan bosh harbiy jinoyatchilar 

ustidan tarixda birinchi sud jarayoni 

qaysi shahrlarda bo`lib o`tgan? 

A) Berlin va Moskva 

B) Parij va London 

C) Versal va Vashington 

D) Tokio va Nyurenberg 

 

451. … urushayotgan tomonlardan birining urush 

harakatlarini, qurolli qarshilik ko`rsatishni davom 

ettirishdan voz kechishi. 

A) koalitsiya B) kapitulatsiya 

C) deklaratsiya D) evakuatsiya 

 

452. … umumiy maqsadga erishish uchun ayrim 

shaxslar, 

siyosiy partiyalar, davlatlar o`rtasida tuziladigan 

ittifoq. 

A) koalitsiya B) kapitulatsiya 

C) deklaratsiya D) evakuatsiya 

 

453. … qandaydir muhim 

ma`lumotlar bayon qilingan ayrim 

rasmiy hujjatlarning nomlanishi. 

A) koalitsiya B) kapitulatsiya 

C) deklaratsiya D) evakuatsiya 

 

454. … urush harakatlari bo`layotgan hududdan 

odamlar, 

muassasalar, korxonalar va boshqalarning urush 

bo`lmayotgan 

xavfsiz hududlarga ko`chirilishi. 

A) koalitsiya B) kapitulatsiya 

C) deklaratsiya D) evakuatsiya 

 

455. … majburiy kuchga ega bo`lmagan xalqaro 

aktning umumiy 

qoidalari va maqsadlarini ifodalaydigan hujjat. 

A) Gestapo B) Xartiya 

C) Diviziya D) Tribunal 

 

456. … yirik harbiy qism. 

A) Gestapo B) Xartiya 

C) Diviziya D) Tribunal 

 

457. … davlat maxfiy politsiyasi; fashistlar 

Germaniyasida o`zgacha 

fikrlovchilarga qarshi kurashish uchun tuzilgan kuch 

ishlatuvchi 

tashkilot. 

A) Gestapo B) Xartiya 

C) Diviziya D) Tribunal 

 

458. … favqulodda, ko`pchilik hollarda harbiy sud. 

A) Gestapo B) Xartiya 

C) Diviziya D) Tribunal 

 

459. … qo`shib olish, ittifoq. Avstriyaning 

Germaniya tarkibiga qo`shib olinishiga nisbatan 

qo`llaniladi.  

A) Inkvizitsiya B) Intervensiya 

C) Traktat D) Anshlyus 

 

460. `Urushda g`olib va baxtli podshoh, g`olib va 

baxtli qo`shin, g`olib va baxtli davlat, g`olib va 

baxtli tuzum bo`lishi mumkin. Ammo g`olib va 

baxtli odam bo`lmaydi. Negaki, urush odamni odam 

o`ldirishga majbur qiladi. Odam o`ldirgan odam esa 

hech 


 

 

qachon baxtli bo`lmaydi`. Ushbu so`zla kimga tegishli va qaysi 

asardan olingan? 

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar” 

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin Manguberdi” 

C) M. Behbudiy “Padarkush” 

D) O`. Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” 

 

17-MAVZU. IKKINCHI JAHON URUSHIDAN 

KEYINGI XALQARO MUNOSABATLAR: 

`SOVUQ URUSH` NINGBOSHLANISHI 

 

461. U. Cherchill qachon Vestminster kolleji 

tinglovchilari oldida so`zga chiqib, AQSHga 

`tinchliksevar xalqlarning sovet tajovuziga` qarshi 

kurashiga boshchilik qilishni taklif qildi? 

A) 1946-yil martda 

B) 1947-yil iyunda 

C) 1949-yil yanvarda 

D) 1949-yil aprelda 

 

462. U. Cherchill ushbu nutqida qo`llagan qaysi 

iborasi uzoq vaqt 

G`arb bilan Sharq o`rtasidagi ramziy chegara bo`lib 

qoldi? 

A) “Temir tovon” B) “Temir kansler” 

C) Temir siyosat” 

D) “Temir parda” 

 

463. U. Cherchil so`zga chiqqan kollej AQShning 

qaysi shahrida joylashgan? 

A) Nyu-York B) Los-Anjelas 

C) Chikago D) Fulton 

 

464. Qachon AQSH davlat kotibi J. Marshall 

Yevropa mamlakatlariga urush oqibatl arini bartaraf 

qilishda 

yordam ko`rsatish g`oyasini ilgari surdi? 

A) 1946-yil martda 

B) 1947-yil iyunda 

C) 1949-yil yanvarda 

D) 1949-yil aprelda 

 

465. Qaysi davlat `Marshall rejasi`ni SSSRning 

Sharqiy Yevropadagi ta`siriga navbatdagi 

xavf, Amerika kapitalining Yevropani egallash uchun 

urinishi, 

deb baholadi? 

A) Buyuk Britaniya B) Fransiya 

C) Germaniya D) SSSR 

 

466. Ikkinchi jahon urushidan so`ng boshlangan 

sovuq urushi qaysi 

davlatlar yetakchiligida dunyoning ikkiga 

bo`linganini o`zida 

ko`rsatadi? 

A) Buyuk Britaniya va AQSH 

B) Buyuk Britaniya va Fransiya 

C) Fransiya va Germaniya 

D) SSSR va AQSH 

 

467. Qachon SSSR va Sharqiy Yevropaning 

ko`pchilik davlatlari 

iqtisodiy ittifoq – O`zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi 

(O`IYK) 

tuzilganligini e`lon qildilar? 

A) 1946-yil martda 

B) 1947-yil iyunda 

C) 1949-yil yanvarda 

D) 1949-yil aprelda 

 

468. Qachon G`arb davlatlari Shimoliy Atlantika 

Shartnomasi tashkiloti (NATO) deb ataluvchi 

harbiy-siyosiy tashkilotni tuzdilar? 

A) 1946-yil martda 

B) 1947-yil iyunda 

C) 1949-yil yanvarda 

D) 1949-yil aprelda 

 

469. Qaysi yilda NATOga javob tariqasida SSSR va 

Sharqiy Yevropa 

davlatlarining harbiy-siyosiy ittifoqi 

– Varshava Shartnomasi Tashkiloti 

tuzildi? 

A) 1951-yilda B) 1952-yilda 

C) 1953-yilda D) 1955-yilda 

 

470. Qachon “Qo`shilmaslik harakati”ni vujudga 

keladi? 


A) 1960-yilda B) 1961-yilida 

C) 1962-yilda D) 1963-yilda 

 

471. “Qo`shilmasli harakati” quyida berilgan tarixiy 

shaxslardan  

qaysi birlarining tashabbuslari ilan 

yuaga kelgan? 

1. Iosif Broz Tito, 2. Javoharlal 

Neru, 3. Jamol Abdul Nosir, 4. 

Mahatma Gandi, 5. Abdul Qodir. 6. 

Habib Burg`iba. 

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 

C) 4, 5, 6 D) 2, 3, 6 

 

472. Quyida berilgan 1970 – 1980- yillardagi xalqaro 

munosabatlarga 

oid voqelarni ketma-ketligi bo`yicha 

to`g`ri izchillikda joylashtiring. 

1. Xalqaro munosabatlardagi 

keskinlik biroz yumshadi. 

2. Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik kengashining 

Yakunlovchi akti imzolandi.  

 

3. SSSR bilan AQSH o`rtasida strategik qurollarni cheklash bo`yicha birinchi shartnoma (SQCH- 

1) imzolandi. 

4. SSSR va AQSH o`rtasida SQCH-2 shartnomasi 

imzolandi 

5. Afg`onistonga sovet qo`shinlari kiritildi va xalqaro 

munosabatlarda yana keskinlik boshlandi 

shartnomasi imzolandi. 

6. SSSR va AQSH liderlarining Jeneva va 

Reykyavikdagi uchrashuvlari boshlandi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B) 1, 3, 2, 4, 5, 6 

C) 1, 3, 4, 2, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 2, 6, 5 

 

473. Strategik qurollarni cheklash bo`yicha SQCH-

1(a) va SQCH-2(b) shartnomalari imzolangan yillar 

to`g`ri berilgan javobni toping. 

A) a-1970-yil; b-1972-yil. 

B) a-1972-yil; b-1975-yil. 

C) a-1972-yil; b-1979-yil. 

D) a-1979-yil; b-1980-yil. 

 

474. 1980-yillari Jeneva va Reykyavikdagi 

uchrashuvlar qaysi SSSR va AQSh rahbarlari 

o`rtasida 

o`tkazilgan? 

A) N.S.Xrushyov va D. Eyzenxauer 

B) M.S.Gorbachev va R. Reygan 

C) I. Stalin va F. Ruzvelt 

D) N.S.Xrushyov va J. Kennedi 

 

475. … (a)yillarning ikkinchi yarmidan boshlab … 

(b)-yillarning 

boshlarigacha xalqaro 

munosabatlarda faollik va iliqlik 

davri bo`ldi. 

A) a- 1960; b- 1970. 

B) a- 1970; b- 1980. 

C) a- 1980; b- 1990. D) a- 

1950; b- 1960. 

 

476. Ikkinchi jahon urushidan so`ng AQSH Davlat 

kotibi tomonidan Yevropa mamlakatlarini 

tiklash bo`yicha taklif qilingan reja bu …? 

A) Marshall rejasi 

B) Barbarossa rejasi 

C) Daues rejasi 

D) Yung rejasi 

 

477. NATO nima? 

A) Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti. 

B) Ayrim Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari 

tomonidan Ikkinchi jahon urushidan so`ng 

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq 

C) Ikkinchi jahon urushidan so`ng SSSR va Sharqiy 

Yevropadagi sotsialistik davlatlar tomonidan 

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq. 

D) A, B 

 

478. Varshava Shartnomasi Tashkiloti … 

A) Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti.  

B) Ayrim Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari 

tomonidan Ikkinchi jahon urushidan so`ng tuzilgan 

harbiy-siyosiy ittifoq 

C) Ikkinchi jahon urushidan so`ng SSSR va Sharqiy 

Yevropadagi sotsialistik davlatlar tomonidan 

tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq. 

D) A, B 


 

479. `Urush bilan besh kunda bitadigan muammo 

tinchlik bilan besh yilda bitsa, ikkinchi yo`lni tanlash 

kerak!` Yuqoridagi so`zlar muallifini aniqlang. 

A) A. Qodiriy “O`tkan kunlar” 

B) M. Shayxzoda “Jaloliddin Manguberdi” 

C) M. Behbudiy “Padarkush” 

D) O`. Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” 

 

480. `Alvido, qurol!` romani muallifini ko`rsating. 

A) E. Remark      B) F. Kafka 

C) R. Oldington  D) E. Xeminguey  

 

481. Sinkveyn nima? 

A) besh qatordan iborat she`r 

B) senat 

C) oliy sud 

D) sokinlik 

 

18-MAVZU. 1946 – 1991- YILLARDA AMERIKA QO`SHMA SHTATLARI 

 

482. Quyida berilgan ma`lumotlardan qaysi birida 

tarixiy xatolik mavjud. 

A) Urushdan keyingi yillarda ilk bor AQSHda harbiy 

ishlab chiqarishning konversiyasi amalga oshirildi. 

B) 1940-yillarning oxiridan boshlab barq aror va 

to`xtovsiz o`sish AQSH iqtisodiy tizimining o`ziga 

xos jihati bo`lib qoldi. 

C) 1950-yillarda AQSH iqtisodiyoti boshqa G`arb 

davlatlari iqtisodiyotiga nisbatan sekin o`sganligiga 

qaramasdan, u barcha ko`rsatkichlar bo`yicha haqiqiy 

iqtisodiy yetakchi bo`lib qolaverdi. 

D) Urush tugagach AQSH qarz beruvchi davlatdan 

qarzdor davlatga aylandi. 

 

483. 1960-yillari qaysi AQSH prezidentlari 

ma`muriyatlari iqtisodiy o`sishni jadallashtirish sari 

yo`l tutdilar? 

A) Jon Kennedi va Lindon Jonson 

B) Franklin Ruzveld va Duayt Eyzenxauer 

C) Jorj Bush va Bill Klinton 


 

 

D) Ronald Reygan va Duayt Eyzenxauer  

484. Qaysi yillarda AQSHda iqtisodning energetika, 

elektronika va kimyo sanoati, avtomatlashtirish 

va aloqa vositalarini hamda turli asboblarni ishlab 

chiqarish yetakchi sohalarga aylandi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

485. Qaysi yillar boshiga kelib iqtisodiy o`sish 

sur`atlari sekinlashdi. Amerika valutasiga nisbatan 

ishonchsizlik kuchaydi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

486. Qaysi yillar boshida AQSH iqtisodiyotida qisqa 

muddatli retsessiya kuzatildi. O`sish sur`atlarining 

pasayishi xo`jalikning hamma jabhalarini qamrab 

oldi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

487. Qaysi yillari AQSHda fuqarolar tengligi uchun 

harakat o`zining eng yuqori nuqtasiga yetdi? 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 

488. Ronald Reygan qaysi yilgi prezident saylovida 

g`alaba qozonadi? 

A) 1980-yil B) 1952-yil 

C) 1960-yil D) 1970-yil 

 

489. Ronald Reygan tomonidan amalga oshirilgan 

tadbirlar tarixga qanday nom bilan kirgan? 

A) “Adolatli yo`l” 

B) “To`g`ri yo`l” 

C) “Bekor o`tgan 13 yil” 

D) “Reyganomika” 

 

490. Qaysi AQSH prezidenti ma`muriyati inqirozdan 

chiqish yo`llarini topishga urinib, davlatning 

iqtisodga aralashuvini chekladi, sarmoya kiritish 

uchun katta soliq 

imtiyozlari joriy qildi. Xususiy tashabbus 

rag`batlantirildi? 

A) Jon Kennedi 

B) Ronald Reygan 

C) Duayt Eyzenxauer 

D) Lindon Jonson 

 

491. Ma`lumki, 1940-yillar oxiri– 1 950-yillar boshi 

AQSHda siyosiy reaksiyaning avj olishi bilan 

xarakterlanadi. Bu ko`p jihatdan nima bilan bog`liq 

edi? 

A) Jahon iqtisodiy inqirozi B) Ikkinchi jahon urushi 

C) Jon Kennedining Dallasda otib ketilishi 

D) “Sovuq urush” 

 

492. Respublikachilar partiyasidan bo`lgan nomzod 

Duayt Eyzenxauer nechanchi yilda bo`lib o`tgan 

prezidentlik saylovida g`olib chiqadi?  

A) 1980-yil B) 1952-yil 

C) 1960-yil D) 1970-yil 

 

493. Senator Jozef Makkartitomonidan davlat 

organlarida josuslar va kommunistlarni aniqlash 

uchun tekshiruvlar olib borilishi va uning faoliyatini 

ko`pgina reaksion tashkilotlar qo`llab-quvvatlashi 

tarixda qanday nom olgan? 

A) Asketizm B) Peronizm 

C) Jaynizm D) Makkartizm 

 

494. Jozef Makkarti faoliyatining avj olishi qaysi 

president davriga to`g`ri keladi? 

A) Jon Kennedi 

B) Ronald Reygan 

C) Duayt Eyzenxauer 

D) Lindon Jonson 

 

495. AQSH prezidenti Jon Kennedi(a), 1968-yili 

qora tanlilar tengligi uchun harakatning eng mashhur 

arbobi, Nobel tinchlik mukofoti sovrindori, ruhoniy 

Martin Lyuter King(b) o`ldirilgan yillar 

to`g`ri berilgan javobni toping. 

A) a- 1960; b- 1966 

B) a- 1962; b- 1966 

C) a- 1963; b- 1968 

D) a- 1964; b- 1979 

 

496. 1960-yillardagi fuqarolar huquqlari uchun 

harakatning o`ziga xos tomoni nimada edi? 

A) u “sovuq urush” davridagi qurollanish poygasi 

jarayoniga to`g`ri keldi. 

B) u SSSR dagi sotsialistik jamiyat ruhida kechdi. 

C) Italiyadagi kabi frontdan qaytgan askarlar o`z 

huquqlari uchun kurashganlar. 

D) u ommaviy ijtimoiy norozilik harakatlari bilan bir 

paytga to`g`ri 

keldi. 

 

497. AQSHda fuqarolar huquqlari uchun harakatning vakillari, ayniqsa, qayerda olib borilayotgan urushga 

qarshi keskin norozilik namoyishl arini uyushtirdi? 

A) Koreya       B) Ispaniya 

C) Hindiston   D) Vyetnam 

 

498. … yillar ijtimoiy-siyosiy burilishlar davri bo`ldi. 

A) 1950-yillar B) 1960-yillar 

C) 1970-yillar D) 1990-yillar 

 


 

 

499. Qaysi ma`lumot tarixiy haqiqatga muvofiq 

emas. 

A) Respublikachilarning hokimiyatga qaytishi Amerika jamiyatiga to`liq barqarorlik olib 

kelmadi. 

B) Demokratlar partiyasining Uotergeyt mehmonxo 

nasidagi saylovoldi shtabiga respublikachilar 

vakillari tomonidan xufiya eshitish vositalarining 

o`rnatilishi `Uotergeyt ishi` nomli siyosiy janj alga 

aylanib, prezident Richard Niksonning 

impichmentiga (iste`fosiga) olib keldi. 

C) 1980-yillar – 1990-yillarning boshlari 

neokonservatizm g`oyasi tantanasi davri bo`ldi. 

D) 1966-yil Memfisda Martin Lyuter King o`ldirildi. 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling