Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi?


Download 1.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/11
Sana03.03.2020
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

566. Quyida berilganlarni birbiriga moslang. 

1. 1950-yillari. 2. 1960-yillar oxirida. 

3. 1970-yillarning oxirida. 

a) Fransiya iqtisodiyotini 

modernizatsiya qilish davom etdi. 

Fransiya sanoat va qishloq xo`jalik 

mahsulotlarining yirik eksport 

qiluvchisiga aylandi. Fransuz mehnat 

kashlarining moddiy farovonligi ham 

ancha yaxshilandi. 

b) Beshinchi respublikada inqiroz 

boshlandi. Davlatning qat`iy tartibga 

solish siyosati fransuz jamiyatining 

ko`plab qatlamlarini norozi qildi. 

c) Fransiya iqtisodiyoti juda 

murakkab holatda edi. 

d) iqtisodiy o`sish boshlandi. 

To`rtinchi respublika yillarida 

sanoatning zamonaviy sohalari 

paydo bo`ldi 

A) 1- c, d; 2- b; 3-a. 

B) 1- c; 2- b; 3-a, d. 

C) 1- d; 2-a, b; 3-c. 

D) 1- a, b; 2-d; 3-c. 

 

567. Fransiya haqida keltirilgan 

ma`lumotlardan qaysi birida tarixiy 

xatolikka yo`l qo`yilgan? 

A) Mustamlakachilik endi o`tmish 

ekanligini tushungan president Sharl 

de Goll 1960-yili Fransiyaning 

Afrikadagi deyarli barcha mustaml 

akalariga mustaqillik berdi. 

B) 1968-yil mayda Parij 

talabalarining namoyishi boshlandi. 

C) 1970-yillarning oxirida sotsialist 

Fransua Mitteran Fransiya prezidenti 

etib saylandi. 

D) So`l kuchlarning hamkorlikdagi 

dasturida kichik o`zgarishlar bilan 

1994-yilgacha saqlab qolindi. 

 

568. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Fransiya tashqi siyosatda … 

1. Sh. de Goll tomonidan belgilab  

berilgan tashqi siyosiy kursni davom 

ettirdi. 

2. Yangi-yangi hududlarni 

egallashda davom etdi. 

3. Fransiya Yevropada xavfsizlik va 

hamkorlik bo`yicha Xelsinki 

kengashini o`tkazishda katta rol 

o`ynadi. 

4. YIH (Yevropa iqtisodiy 

hamjamiyati) doirasida G`arbiy 

Yevropa mamlakatlari bilan faol 

hamkorlik qildi. 

5. Varshava shartnomasiga qo`shildi. 

6. Atlantika yo`nalishidagi an`analar 

kuchaydi. 

7. AQSH bilan aloqalar ancha 

faollashdi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

C) 1, 3, 4, 5, 6, 7 

D) 1, 3, 4, 6, 7 

 

569. Eksport … 

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni 

o`z mamlakatidan tashqariga 

chiqarish 

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy 

qudratidan dushman rejimlarga 

qarshi va ularda demokratik tizimni 

o`rnatish uchun foydalanish 

tarafdorlari bo`lgan bir qism 

konservativ siyosatchilar mafkurasi 

C) u mumxalq so`rovi, davlat 

ahamiyatidagi muhim masalani hal 

qilish bo`yicha o`tkaziladigan 

umumxalq ovoz berish 

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining 

ma`lum guruhlar vakillarining 

yig`ilishi, anjuman. 

 

570. Neokonservatizm … 

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni 

o`z mamlakatidan tashqariga 

chiqarish 

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy 

qudratidan dushman rejimlarga 

qarshi va ularda demokratik tizimni 

o`rnatish uchun foydalanish 

tarafdorlari bo`lgan bir qism 

konservativ siyosatchilar mafkurasi 

C) u mumxalq so`rovi, davlat 

ahamiyatidagi muhim masalani hal 

qilish bo`yicha o`tkaziladigan 

umumxalq ovoz berish 

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining 

ma`lum guruhlar vakillarining 

yig`ilishi, anjuman. 

 

571. Referendum … 

A) mahsulot, xizmat yoki kapitalni 

o`z mamlakatidan tashqariga 

chiqarish 


 

 

B) AQSHning harbiy va iqtisodiy qudratidan dushman rejimlarga 

qarshi va ularda demokratik tizimni 

o`rnatish uchun foydalanish 

tarafdorlari bo`lgan bir qism 

konservativ siyosatchilar mafkurasi 

C) u mumxalq so`rovi, davlat 

ahamiyatidagi muhim masalani hal 

qilish bo`yicha o`tkaziladigan 

umumxalq ovoz berish 

D) tashkilotlar, partiyalar, aholining 

ma`lum guruhlar vakillarining 

yig`ilishi, anjuman. 

 

572. `Cho`qqida qolgan ovchining 

ohi-zori` asari mualliflarini aniqlang. 

A) Chingiz Aytmatov va Muxtor 

Shoxonov 

B) Maqsud Shayxzoda va Hamid 

Olimjon 


C) Usmon Nosir va Mirtemir 

D) Abdulla Qodiriy va Cho`lpon 

 

22-MAVZU. 1946 – 1991-YILLARDA 

GERMANIYA VA ITALIYA 

 

573. Germaniya Federativ 

Respublikasi (GFR) tashkil qilingan 

sanani aniqlang. 

A) 1949-yil mayda 

B) 1949-yil 7-oktabrda 

C) 1949-yil 10-dekabrda 

D) 1949-yil noyabrda 

 

574. Germaniya Federativ 

Respublikasi (GFR) qaysi davlatlar 

okkupatsiya zonasida tashkil 

qilinadi? 

A) AQSH, Buyuk Britaniya va 

Fransiya 

B) AQSH, Italiya va Fransiya 

C) AQSH, Buyuk Britaniya va 

SSSR 

D) AQSH, Buyuk Britaniya va Italiya 

 

575. Germaniya Federativ 

Respublikasi tuzilgach qaysi siyosiy 

arbob uning kansleri deb e`lon 

qilingan? 

A) Gelmut Kol 

B) Konrad Adenauer  

C) Aristid Brian 

D) Angela Merkel 

 

576. Qachon Germaniya 

demokratik Respublikasi (GDR) 

tashkil qilinad? 

A) 1949-yil mayda 

B) 1949-yil 7-oktabrda 

C) 1949-yil 10-dekabrda 

D) 1949-yil noyabrda 

 

577. Germaniya demokratik 

Respublikasi (GDR) qaysi davlat 

okkupatsion zonasida tashikil 

etilgan? 

A) AQSH B) SSSR 

C) Buyuk Britaniya D) Fransiya 

 

578. Germaniya demokratik 

Respublikasi (GDR) poytaxti … 

A) Frankfurt 

B) Janubiy Berlin 

C) Sharqiy Berlin 

D) Strasburg 

 

579. Germaniyaning ikkita 

davlatga bo`linishi qancha vaqt 

davom etdi? 

A) bir asr B) yarim asr C) 

ikki asr D) uch asr 

 

580. Qaysi yillar GFRda iqtisod 

jadal sur`atlar bilan rivojlandi? 

A) 1940– 1950-yillari 

B) 1950– 1960-yillari 

C) 1960– 1970-yillari 

D) 1970– 1980-yillari 

 

581. Quyida berilgan omillardan 

qaysi birlari GFR xo`jaligining jadal 

sur`atlar bilan tiklanishini ta`minladi. 

1. Harbiy xaraj atlarning kamligi. 2. 

`Marshall rejas i` bo`yicha 

Amerikaning mo`l-ko`l yordami. 3. 

Arzon chet el ishchi kuchidan 

unumli foydalanish. 4. Yangi 

uskunalarning keltirilishi. 5. SSSR 

qamalining bekor qilinishi. 

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 4 D) 1, 5 

 

582. Siyosiy raqiblarining qaramaqarshiliklarini 

yengib, qachon GFR 

NATOga a`zo bo`ladi? 

A) 1950-yil B) 1954-yil 

C) 1955-yil D) 1959-yil 

 

583. … ahdlashuvining kuchga 

kirishi tufayli GFR uchun 

okkupatsiya davri tugadi. 


 

 

A) London B) Parij C) Moskva D) Vashington 

 

584. Qaysi yildayoq GFRda misli 

ko`rilmagan taraqqiyotga erishildi? 

A) 1950-yil B) 1954-yil 

C) 1955-yil D) 1959-yil 

 

585. GFRning misli ko`rilmagan 

taraqqiyotga erishuvida nimalar 

muhim rol o`yndi? 

A) Sharqdan ko`chib kelayotganlar 

oqimi 


B) `Marshall rejasi` doirasida olgan 

salmoqli moliyaviy `darmon` 

C) Ikkinchi jahon urushi 

D) A, B 


 

586. Qaysi yillar GFRda 

iqtisodning jadal o`sish davri bo`lib, 

`nemis iqtisodiy mo`jizasi` nomini 

oldi? 


A) 1940– 1950-yillari 

B) 1950– 1960-yillari 

C) 1960– 1970-yillari 

D) 1970– 1980-yillari 

 

587. Gelmut Kol qachon GFR 

kansleri qilib saylanadi? 

A) 1980-yilda B) 1981-yilda 

C) 1982-yilda D) 1983-yilda 

 

588. Gelmut Kol qaysi partiyadan 

edi? 


A) Xristian-sotsialistlar partiyasi 

B) Konservatorlar partiyasi 

C) Katolik markaz partiyasi 

D) Xristian-demokrat pariyasi 

 

589. Gelmut Kol kanslerlik yillari 

GFRda … 


A) soliqlar qisqartirildi. 

B) davlat xarajatlari tartibga solindi. 

C) davlatning biznesga aralashuvini 

kamaytir ish, raqobatni 

rag`batlantirish bo`yicha tadbirlar 

amalga oshirildi. 

D) A, B, C 

 

590. Qachon GDRda inqilob 

boshlanib, ikki davlatni ajratib 

turgan, `sovuq urush` ramzi bo`lgan 

Berlin devori buzib tashlandi? 

A) 1989-yilda B) 1990-yilda C) 

1991-yilda D) 1992-yilda  

 

591. Qachon yagona Germaniya 

davlati tashkil topganligi e`lon 

qilindi? 

A) 1990-yil 3-dekabr 

B) 1990-yil 3-oktabr 

C) 1990-yil 7-noyabr 

D) 1990-yil 10-sentabr 

 

592. … bo`lib o`tgan navbatdan 

tashqari saylovlarda yana G. Kol 

boshchiligidagi koalitsiya g`alaba 

qozondi. 

A) 1990-yil sentabr 

B) 1990-yil oktabr 

C) 1990-yil noyabr 

D) 1990-yil dekabr 

 

593. Qachon Italiyaning yangi 

konstitutsiyasi kuchga kirdi? 

A) 1948-yil 1-yanvardan 

B) 1949-yil 10-fevraldan 

C) 1950-yil 18-noybardan 

D) 1947-yil 3-dekabrdan 

 

594. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Italiya … 

1. G`arbning yetakchi davlatlari 

bilan ittifoqchi bo`lishga intildi. 

2. Italiya `Marshall rejasi`ga 

qo`shildi. 

3. NATOga a`zo bo`ldi. 

4. O`z hududida AQSHning harbiy 

bazalari joylashtirildi. 

5. Yevropa integratsiyasi g`oyasini 

faol hayotga tatbiq qilib bordi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 3, 5 

 

595. Qachon Yevropa iqtisodiy 

hamkorligini(YIH) tuzish to`g`risida 

Rim shartnomasi imzolandi? 

A) 1955-yilda B) 1956-yilda 

C) 1957-yilda D) 1958-yilda 

 

596. Quyida berilgan sanalar va 

ularga oid hodisalarni mos ravishda 

joylashtiring. 

1. 1950 – 1960-yillar. 2. 1980-yillar. 

3. 1980 – 1990-yillar boshlari. 

a) Italiyada mafiyaga qarshi kurash 

davri bo`ldi. 

b) koalitsion hukumat shakllandi. 

c) jadal rivojlanishga qaramasdan, 

ishchilar harakati avvalgi darajasida  

 

qoldi, ba`zan hatto faollashdi ham. Ish tashlash harakati bo`yicha Italiya 

boshqa mamlakatlardan ancha 

oldinlab ketdi. 

A) 1-b; 2-c; 3-a. B) 1-b; 2-a; 3-c. 

C) 1-c; 2-b; 3-a. D) 1-c; 2-a; 3-b. 

 

597. Qachon Italiyada chuqur 

iqtisodiy inqiroz boshlanadi? 

A) 1972-yilda B) 1974-yilda 

C) 1976-yilda D) 1978-yilda 

 

598. Ikkinchi jahon urushidan 

qaysi davlatda Yevropaning qaysi 

davlatida hukumatning tez-tez 

almashishi o`ziga xos an`anaga 

aylanib qolgan edi? 

A) Germaniya B) Fransiya 

C) Buyuk Britaniya D) Italiya 

 

599. … da mafiya katta kuchga 

aylangan. Aholiga dahshat soladi, 

uni qo`rqitadi, talonchilik va qotillik 

qiladi, pul undiradi, doimiy pul 

to`lab turgan boylarning daxlsizligini 

ta`minlaydi. Kim mafiya bilan 

kelishmasa uni doimiy ta`qib qiladi, 

o`ldiradi. 

A) Germaniya B) Fransiya 

C) Buyuk Britaniya D) Italiya 

 

600. … Germaniya va Avstriyada 

hukumat boshlig`i, bosh vazir 

shunday ataladi. 

A) Papa B) Kansler 

C) Defitsit D) Mafiya 

 

601. … zo`rlik, qo`rqitish, terror, 

qotillik, ig`vogarlik usullari bilan 

iqtisodiy va siyosiy maqsadlarga 

erishish uchun tuziladigan maxfiy 

uyushma; uyushgan jinoyatchilik 

tashkiloti. 

A) Papa B) Kansler 

C) Defitsit D) Mafiya 

 

602. … taqchillik, biron-bir 

narsaning yetishmasligi. Masalan, 

chetga tovar sotish – eksportga 

nisbatan chetdan tovar olib kirish – 

importning oshib ketishi tashqi savdo 

defitsiti deb ataladi. 

A) Papa B) Kansler 

C) Defitsit D) Mafiya 

 

603. `Berlin devoriga chizgilar` 

(`Tugamagan qo`shiq`) she`ri 

muallifini aniqlang. 

A) Jamol Kamol  

B) Abdulla Oripov 

C) Bobur Bobomurod 

D) Zarif Sulton 

 

23-MAVZU. 1946– 1 991-YILLARDA 

YAPONIYA VAOSIYONING 

YANGIINDUSTRIAL 

MAMLAKATLARI 

 

604. Ikkinchi jahon urushi 

Yaponiya uchun qanday natijalar 

bilan yakunlanganligi tarixiy 

haqiqatga muvofiq bo`lgan 

javoblarni belgilang. 

1. Urushda 7 mln. yaponlar halok 

bo`ldi. 


2. Ikkinchi jahon urushida Yaponiya 

mag`lubiyatga uchradi. 

3. Yaponiya o`zining barcha 

mustamlakalaridan ayrildi. 

4. AQSH tomonidan okkupatsiya 

qilindi. 

A) 1, 5 B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4 D) 2, 4 

 

605. Ikkinchi jahon urushidan 

so`ng Yaponiyada hokimiyat kim 

boshchiligidagi okkupatsion 

qo`shinlari shtabiga o`tadi? 

A) Spaats B) Delatr de Tassini 

C) Jukov D) Duglas Makartur 

 

606. 1952-yilgacha Yaponiya 

hukumati kim boshchiligidagi shtab 

tomonidan nazorat qilinadi? 

A) Spaats B) Delatr de Tassini 

C) Jukov D) Duglas Makartur 

 

607. Yaponiyani modernizatsiya 

qilish bo`yicha reja va tashabbuslar 

qaysi shtabga tegishli edi? 

A) Spaats B) Delatr de Tassini 

C) Jukov D) Duglas Makartur 

 

608. Yaponiyada demokratik 

jarayonlarni boshlagan amerikaliklar 

ko`zlagan maqsadlar ko`rsatilgan 

javobni toping. 

A) yaponlarda o`zining ming yillik 

jangchilik an`analariga ega bo`lgan 

jangovarlik ruhini sindirish 

B) yaponiyani o`ziga ham siyosiy, 

ham iqtisodiy tomondan qaram qilib 


 

 

olish C) Yaponiyaning demokratik 

davlatga aylanishi va hech qachon 

boshqalarga xavf solmasligi 

D) A, C 


 

609. Qachon Yaponiyada mehnat 

munosabatlarini demokratlashtirish 

maqsadida kasaba uyushmalari 

to`g`risida qonun qabul qilinadi? 

A) 1945-yilda B) 1946-yilda 

C) 1947-yilda D) 1948-yilda 

 

610. Qachondan Yaponiyada 

kadrlar tayyorlashning amerikacha 

standartlari joriy qilindi? 

A) 1946-yildan B) 1948-yildan 

C) 1949-yildan D) 1950-yildan 

 

611. Yaponlarni eng zamonaviy 

biznes usullari bilan tanishtirish va 

Yaponiya iqtisodini yanada 

yuksaltirishda amaliy yordam 

sifatida qaysi ma`ruza bilan chiqish 

qilgan mashxur iqtisodchini anilang. 

A) Lorin B) Daues 

C) Deming D) Yung 

 

612. Quyida berilganlarni bir-birga 

moslang. 

1. 1950 – 1960-yillar. 2. 1956 – 

1970-yillar. 3. 1960-yillarning oxiri. 

4. 1970-yillar. 

a) `yapon iqtisodiy mo`jizasi`; b) 

neft inqirozi Yaponiyani o`z 

iqtisodiy tizimini keskin 

o`zgartirishga majbur qildi; c) 

Yaponiya yalpi ichki mahsulotning 

hajmi bo`yicha dunyoda AQSHdan 

keyin ikkinchi o`ringa chiqib oldi. d) 

Yaponiyaning to`liq iqtisodiy 

tiklandi. 

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d. 

B) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d. 

C) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b. 

D) 1-d; 2-b; 3-c; 4-a. 

 

613. Yaponiyada demokratiyaning 

shakllanishi uchun amalga oshirilgan 

islohotlarni toping. 

1. Siyosiy va diniy erkinliklar 

to`g`risida direktiva qabul qilindi. 2. 

Matbuotda senzura bekor qilindi. 3. 

Barcha siyosiy mahbuslar ozod 

etildi. 4. Ilgarigi militaristik jamoat 

tashkilotlari tarqatib yuborildi. 5. 

Siyosiy partiyalarni qayta tuzish 

jarayoni boshlandi. 

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5  

 

614. Dunyoda `yapon iqtisodiy 

mo`jizasi` deb iqtisodning nihoyatda 

jadal – yiliga … % dan 

rivojlanish davriga aytiladi. 

A) 7 % B) 11% C) 15% D) 20% 

 

615. Quyida berilgan 

ma`lumotlardan qaysi biri tarixiy 

haqiqatgan muvofiq emas. 

A) “Yapon iqtisodiy mo`jizasi” 

davrida sanoatning o`sish sur`atlari 

juda yuqori bo`lib, bu, asosan, og`ir 

sanoat va kimyo ishlab chiqarishini 

rivojlantirish hi sobiga yuz berdi. 

B) Yaponiya o`z yutuqlarini Tokioda 

bo`lib o`tgan `EKSPO–70` 

ko`rgazmasida muvaffaqiyatli 

namoyish qildi. 

C) Yapon `iqtisodiy mo`jizasi` 

arzon baliqchilikka asoslangan edi. 

D) Sanoatda ilmtalab ishlab 

chiqarish sohalariga asosiy e`tibor 

qaratildi. Mahsulot qiymatining 

asosiy qismini ilmiy yangiliklar, 

xodimlarning texnik malakasi, 

dizayn, nou-xau va shu kabilar 

tashkil qildi. 

 

616. 1980-yillardan Yaponiyada 

nechta texnopolislar tashkil qilindi? 

A) 20 ta B) 10 ta 

C) 50 ta D) 26 ta 

 

617. Qaysi davrga kelib Yaponiya 

jahon bozoriga yangi turdagi mahsul 

otlar – mikroprotsessorlar, personal 

kompyuterlar, sanoat robotlari va tez 

o`zgaruvchan ishlab chiqarish 

tizimlari bilan chiqdi? 

A) 1970-yillar B) 1980-yillar 

C) 1990-yillar D) 1960-yillar 

 

618. Qaysi yillarga kelib 

Yaponiyada postindustrial iqtisodiy 

model shakllandi? 

A) 1970-yillar B) 1980-yillar 

C) 1990-yillar D) 1960-yillar 

 

619. XX asrning 60 – 80-yillarida 

amalga oshirilgan jadal 

modernizatsiyalash tufayli Osiyoning  

 

qaysi davlatlari `Osiyo yo`lbarslari`, `yangi industrial davlatlar” nomini 

oldi? 


A) Tayland, Malayziya, Indoneziya, 

Filippin 

B) Janubiy Koreya, Tayland, 

Singapur, Gonkong 

C) Janubiy Koreya, Tayvan, 

Singapur, Gonkong 

D) Hiniston, Eron, Afg`oniston, 

Birma 


 

620. XX asrning ikkinchi yarmida 

`yangi industrial davlatlar` ichidan 

Osiyo qit`asida barqaror ijtimoiyiqtisodiy taraqqiyot, 

qoloql ikd an 

taraqqiyotning yuqori darajasiga 

erishgan davlatga … yaqqol misol 

bo`la oladi. 

A) Eron B) Tailand 

C) Birma D) Janubiy Koreya 

 

621. Juda kambag`al bo`lgan 

Janubiy Koreyada 1970-yillardan 

og`ir sanoat, avvalo, …(a), …(b), 

…(c)sanoati rivojlantirildi. 

A) a- metallurgiya; bmashinasozlik; c- kimyo. 

B) a- aviatsiya; b- metallurgiya; cneft. 

C) a- energetika; b- mashinasozlik; 

c- metallurgiya. 

D) A) a- neft; b- kimyo; cmashinasozlik. 

 

622. … ga kelib Janubiy Koreya 

iqtisodiy rivojlangan industrial 

davlat sifatida shakllandi va 

postindustrial taraqqiyot 

elementlariga ega bo`lib, jahon 

iqtisodiyotida muhim o`rin egalladi. 

A) 1970-yillar B) 1980-yillar 

C) 1990-yillar D) 1960-yillar 

 

623. Yaponiya modeli asosida 

kapitalistik taraqqiyot yo`lidan 

rivojlanayotgan va bunda yuqori 

natijalarga erishayotgan ikkinchi 

to`lqin davlatlarini toping. 

A) Tayland, Malayziya, Indoneziya, 

Filippin 

B) Janubiy Koreya, Tayland, 

Singapur, Gonkong 

C) Janubiy Koreya, Tayvan, 

Singapur, Gonkong 

D) Hiniston, Eron, Afg`oniston, 

Birma 

 

624. Osiyodagi yangi industrial davlatlarning barchasini birlashtirib 

turuvchi umumiy jihatlarni belgilang. 

A) parlament demokratiyasi va 

ko`ppartiyaviylik tizimi 

B) xususiy mulkka asoslangan 

tadbirkorlikni va erkin bozorni 

taraqqiy ettirish 

C) rivojlangan mamlakatlarning  

yordamiga tayanish va tashqi 

investitsiyalar uchun qulay sharoit 

yaratish 

D) A, B, C 

 

625. Direktiva … 

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish. 

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va 

ijodning uyg`unligiga asoslangan 

faoliyat turi. 

B) biron turdagi ishlab chiqarishni 

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan 

texnik, tijorat va boshqa bilimlar 

majmuyi. Bu atama hujjatlar 

almashinuvi, ishchilarni o`qitish, 

mutaxassislar ishtiroki ko`zda 

tutilgan xalqaro kelishuv va 

shartnomalarda qo`llaniladi. 

C) jamiyatda harbiylar qatlami va 

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy 

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu 

tizimda davlat xarajatlarining katta 

qismi harbiy maqsadlarga 

yo`naltiriladi. 

D) yuqori tashkilotning unga 

bo`ysunuvchi tashkilotlarga 

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi 

lozim bo`lgan hujjat. 

 

626. Nou-xau … 

A) loyihalash, chizish, o`ylab topish. 

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va 

ijodning uyg`unligiga asoslangan 

faoliyat turi. 

B) biron turdagi ishlab chiqarishni 

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan 

texnik, tijorat va boshqa bilimlar 

majmuyi. Bu atama hujjatlar 

almashinuvi, ishchilarni o`qitish, 

mutaxassislar ishtiroki ko`zda 

tutilgan xalqaro kelishuv va 

shartnomalarda qo`llaniladi. 

C) jamiyatda harbiylar qatlami va 

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy 

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu 

tizimda davlat xarajatlarining katta 

qismi harbiy maqsadlarga 

yo`naltiriladi.  

 

D) yuqori tashkilotning unga bo`ysunuvchi tashkilotlarga 

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi 

lozim bo`lgan hujjat. 

 

627. Militarizm … A) loyihalash, chizish, o`ylab topish. 

Dizayn – bu loyihalash tafakkuri va 

ijodning uyg`unligiga asoslangan 

faoliyat turi. 

B) biron turdagi ishlab chiqarishni 

tashkil qilish uchun zarur bo`lgan 

texnik, tijorat va boshqa bilimlar 

majmuyi. Bu atama hujjatlar 

almashinuvi, ishchilarni o`qitish, 

mutaxassislar ishtiroki ko`zda 

tutilgan xalqaro kelishuv va 

shartnomalarda qo`llaniladi. 

C) jamiyatda harbiylar qatlami va 

harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy 

kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. Bu 

tizimda davlat xarajatlarining katta 

qismi harbiy maqsadlarga 

yo`naltiriladi. 

D) yuqori tashkilotning unga 

bo`ysunuvchi tashkilotlarga 

beradigan ko`rsatmasi, bajarilishi 

lozim bo`lgan hujjat. 

 


Download 1.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling