Insonni yengib bo’lmaydi


Download 38.05 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.09.2020
Hajmi38.05 Kb.

@alphraganus                              MATEMATIKA                                   UmrzoqUralov         

 

 Insonni yengib bo’lmaydi 

 

Matematika 1-variant 

1.  Sutda  10%i  qaymoq  bo’lsa,  32  litr  sutda 

qancha qaymoq bor? 

!)3   #)3,2   $)1,6   &)4,8 

 

2.  Hisoblang.  222

333 +


444

666 +


666

999 


!)2   #)1,5   $)3   &)2,5 

 

3.  Soddalashtiring.  ./03,51 + ./06,51 

!)223.5123.1,51   #)2./051./01,51    

$)223.51./01,51   &)2./05123.1,5 

 

4.  Soddalashtiring.  4

√5 − √3


+

4

√5 + √3 

!)2√5   #)4√5   $)√5   &)3√5 

 

5. 


6

77

  ni  o’nli  kasrda  ifodalab,  verguldan  keyin 17-sonni toping.  

!)1   #)3   $)5   &)9 

 

6.  ;<=) = 3=7

+ ./05=  funksiyaning  hosilasini 

toping.  

!)9=


?

+ 23.5=   #)9=

?

+ 523.5=    $)9=

?

− 23.5=   &)9=?

− 523.5= 

 

7.  @  ning  qanday  qiymatida  ;<=) = 7= + @ funskiya juft bo’ladi?  

!)7   #)6   $)5   &)ℎC2ℎ DE0FEG D/GHEI/FE 

 

8.  0  ning  qanday  qiymatida  503752JJJJJJJJJJ son 18 ga 

bo’linadi?  

!)1   #)3   $)5   &)9 

 

9.  Agar  E + @ = 3, E@ = −1  bo’lsa,  E?

@

L+

E

L@

?

=? !)11   #)7   $)5   &)9 

 

10. Agar  7 + 7?MNO

− 7


MNP

− 7


MNO

= 0 <= ≠ 0) 

bo’lsa, = ni G orqali ifodalang.  

!)= = 1 + G   #)= = 1 − G    

$)= = 2 − G   &)= = 2 + G 

 

11. Agar <=; G) 

sonlar 


jufti 

S

=?

+ =G + G


?

= 56


= + T=G + G = 8

Utenglamalar 

sistemasining ildizi bo’lsa, = − T=G + G ning 

qiymatini toping.  

!)7   #)5   $)6   &)8 

 

12. Quyidagilardan  qaysi  biri  3;7;11;15;… arifmetik  progressiyaning  hadi  bo’la 

olamaydi? 

!)39   #)47   $)31   &)33 

 

13. Ifodani soddalashtiring.  3

√3 − √2


+

3

√2 + √3 

!)2√3   #)6√3   $)√3   &)3√3 

 

14. T6 − 4√2 + T7 + 2√10 + 2 − T<−5)?

Z

 ni 

hisoblang.  

!)5   #)0   $) − 3   &)4 

 

15. Uchta musbat 

sonning 


uchinchisi 

ikkinchisidan 

nechtaga 

ortiq 


bo’lsa, 

ikkinchisi  ham  birinchisidan  shunchaga 

ortiq.  Bu  sonlardan  ikkita  kichigining 

ko’paytmasi 

85, 

ikkita 


kattasining 

ko’paytmasi 115 ekanligi ma’lum. Shu uchta 

sondan uchinchisini toping.  

!)11,5   #)12   $)11   &)12,5 

 

16. <5;4) nuqtani koordinatalar boshiga nisbatan soat mili harakati yo’nalishida 180° ga burish 

natijasida 

hosil 

bo’lgan 


nuqtaning 

koordinatalarini aniqlang. 

!)<−5; −4)   #)<−5; 4)    

$)<5; −4)   &)<−4; 5) 

 

17. Agar  ikkita  to’g’ri  chiziq  kesishishidan  hosil bo’lgan  burchaklardan  ikkitasining  gradus 

o’lchovlari  1:3  nisbatda  bo’lsa,  bu 

burchaklarning farqini toping.  

!)60°   #)120°   $)90°   &)45° 

 

18. Tekislikdan  2  birlik  balandlikda  yotuvchi nuqtadan  tekislikka  30°  li  burchak  ostida 

@alphraganus                              MATEMATIKA                                   UmrzoqUralov         

 

 Insonni yengib bo’lmaydi 

 

ikkita  og’ma  o’tkazilgan  bo’lib,  ularning proyeksiyalari  120°  li  burchak  tashkil  etadi. 

Og’malarning  tekislikdagi  uchlari  orasidagi 

masofani toping.  

!)4   #)2   $)6   &)8 

 

19. G = √=, G = √3 − 2=, G = 0  chiziqlar  bilan chegaralangan soha yuzini toping.  

!)1   #)0   $)1,5   &)2,5 

 

20. G = = +P

MNP


  funksiyaning  <−1; ∞)  oraliqdagi 

eng kichik qiymatini toping.  

!)3   #)1   $)2   &)0 

 

21. EJ<0; 12; 16)  va  @J<3; 0; 4)  vektorlar  orasidagi burchak kosinusini toping.  

!)0,64   #)0,36   $)0,28   &)0,72 

 

22. Muntazam  beshburchakning  tomoni  6  ga teng bo’lsa, yuzini toping.  

!)452Ib36°   #)52Ib36°    

$)142Ib36°   &)45Ib36° 

 

23. Hisoblang.  E, 

E, <0E) + @, <0@) =? 

!)1,1   #)1,01   $)1   &)0,11 

 

24. Ko’paytuvchilarga ajrating.  E

d

− 9EL

+ 16 


!)L

+ E?

+ 4)


L

− E


?

+ 4)    


#)L

+ E?

+ 4)


L

− E


?

+ 4)    


$)L

+ E?

+ 4)


L

− E


?

− 4)  


  &)L

+ E?

− 4)


L

− E


?

− 4) 


 

25. ;<=) =

eMNf

fMNe


  funksiyaning  nol  nuqtadagi 

hosilasi  -2  ga  teng  bo’lsa, 

f

g

eg

  ning  qiymatini 

toping.  

!)3   #)1   $)2   &)0 

 

26. Hisoblang.  h =

7

|=|F=?

jP

 !)3,75   #)4,25   $)5,25   &)6,2 

 

27. Hisoblang.  1

2

13 +

1

3 +1

3

14 +

1

41

5

=? !)1   #)0   $)0,2   &)2,5 

 

28. Tengsizlikning  eng  katta  butun  qiymatini toping.  

k

32= − 6k > 0, <7) 

!)4   #)2   $)6   &)8 

 

29. Agar  E = 0,5  bo’lsa,  EP?

∙ 


jL

)

L  ning 

qiymatini toping.  

!)64   #)2   $)16   &)8 

 

30. ABCD  rombda  !$ > #&  va pq

rsrs

pq

= 2√3 bo’lsa, A burchak kattaligini toping. 

!)60°   #)30°   $)15°   &)45° 

 

 

  

 

  

 

Download 38.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling