Insonni yengib bo’lmaydi


Download 281.75 Kb.
Pdf ko'rish
Sana24.10.2020
Hajmi281.75 Kb.

@alphraganus                              MAKSBALL                                   UmrzoqUralov 

 

 Insonni yengib bo’lmaydi 

 

UU/10  

1.  Radiusi  2  bo’lgan  aylana  teng  yonli  trapetsiyaga 

ichki  chizilgan.  Urinish  nuqtalari  trapetsiyaning  yon 

tomonlarini  1:4  nisbatda  bo’lsa,  trapetsiya  yuzini 

toping. 

A) 20 B) 30 C) 24 D)15 

 

2.Aylanaga ichki chizilgan 25

=burchak AB yoyga 

tiralgan . AB yoyli sektorning yuzi 5

sm2

 ga teng 

bo’lsa, aylananing radiusini (sm) toping. 

A) 12 B) 3 C) 2 D) 6  

 

3.

( )7 sin

f x =

2

x

7 cos

5

x+

 funksiyaning eng katta qiymatini toping. 

A) 


15

2

 B)11

4

 C)11

2

 D)15

4

  

4.

1 va 

2

 

2

3

52

0

xx

+ = kvadrat tenglamaning. 

Ildizlari 

1

2

13

x

x

x

 va 2

1

23

x

x

x

 ga teng bo’lgan kvadrat tenglamani tuzing. 

A) 


2

3

74

0

xx

+ =     B) 

2

79

2

0x

x

+

− = 

C) 


2

7

92

0

xx

+ =     D) 

2

79

2

0x

x

+

+ = 

 

5.Bir nuqtadan tekislikka uzinliklari 4 va 8 bo’lgan ikkita o’gma tushirilgan. Og’malar proyeksiyalarning 

nisbati 1: 5  ga teng. Berilgan nuqtadan tekislikkacha 

bo’lgan masofani toping. 

A) 2 B) 2,5 C)  15  D) 3 

 

6.Muntazam ko’pburchakning tashqi burchagi 60 ga, 


perimetri 48 ga teng. Uning katta diagonalini toping. 

A) 20 B) 18 C) 16 D) 12 

 

7.

( , )M x y

 nuqtaning kordinatalari 

2

4,5


6

6

6,50

x

y

x

y

++

= tenglikni 

qanoatlantiradi. Agar OM

 vektor va OX o’qining 

musbat yo’nalishi orasidagi burchak bo’lsa, tg

 ning qiymatini toping. 

A) 


8

9

 B ) 4

9

 C) 16

81

 D) 9

16

  

8.Nechta butun son 

13

2

42

4

xx

+ tengsizlikning yechimi bo’ladi? 

A) 1 ta B) 2 ta C) 5 ta D) 3 ta 

9.

2

44

x

x

x

+ − =


+

 

tenglamaning ildizlari 

ko’paytmasini toping. 

A) 0 B) 6 C) –8 D) –2 

 

10.Asosining radiusi 6 ga teng bo’lgan silindrga konus ichki chizilgan. Konusning asosi bilan, uchi esa silindr 

ustki  asosining  markazi  bilan  ustma–ust  tushadi. 

Konusning  yon  sirti 

60  ga  teng.  Silindrning  yon 

sirtini toping. 

A) 94B) 96 C) 92


 D) 98


 

 11.

cos


x

y

e

x

=

 funksiyaning 

0

x

=   nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning burchak koeffitsentini toping. 

A)

 𝑒𝜋

  B) 


−𝑒

𝜋

 C) 1−𝑒

𝜋

  D) 1 + 𝑒

𝜋

   

12.Trapetsiyaning  diagonallari  uning  o’rta  chizig’ini 

uchta  teng  bo’lakka  ajratsa,  katta  asosning  kichik 

asosga nisbatini toping. 

A) 3:2 B) 3:1 C) 2:1 D) 5:2 

 

13.Ushbu 3

2

23

4

32

3

21

x

x

x

y

x

x=

++

  funksiyaga  teskari 

funksiyani toping. 

A) 


2

1

yx

=              B) 

2

yx

= +


 

C) 


2

y

x

= −


   

D) 


1 2

y

x

= −


 

 

14. Agar+

=

2,

4

32

,

1)

(

xx

x

x

x

f

)

49

(

)5

(− f

f

ni 


hisoblang. 

A) 6 B) 0 C) 12 D) 9 

bo’lsa ,

9

(5)(

)

4f

fni hisoblang. 

A) 6 B) 0 C) 9 D) 12 

 

15.


2

1 cos 2


2 sin

1

xx

+=

 

tenglamaning 0;2 

kesmadagi ildizlari yig’indisini hisoblang. A)  3,5

 B) 4

 C) 1

3

3  D) 

1

36

  


 

16.O’tmas  burchagi  135

0

  bo’lgan  parallelogrammga ichki  chizilgan  doiraning  yuzi 

4  ga  teng. 

Parallelogrammning perimetrini toping. 

A) 32B) 

16 2


C) 

32 2


D) 

24 2


 

 

17.Muntazam to’rtburchakli piramidaning balandligi 24 sm, apofemasi esa 26 sm. Piramida yon sirtining yuzini 

toping. 


@alphraganus                              MAKSBALL                                   UmrzoqUralov 

 

 Insonni yengib bo’lmaydi 

 

A) 2080 B) 580 C) 1040 D) 960  

18.


0,

1

yx

=

=va 

4

=   to’g’ri  chiziqlar  hamda  

A(2;1), B(1;3) va C(3;3) nuqtalardan o’tuvchi parabola 

bilan 


chegaralangan 

sohaning 

yuzini 

toping. 


A) 

1

33

B) 


1

6

3C) 

2

63

D) 9 


 

19.


2

cos 2


cos

4

43

x

x

+

=  tenglamaning 3 7

;

4 8 kesmaga 

tegishli nechta yechimi bor? 

A) 3 B) 0 C) 2 D) 1 

 

20.a  ning  qanday  qiymatlarida 2

y

ax2x

c

=+

+  


parabola  koordinata  o’qlarini  A(1;0)  va  B(0;4) 

nuqtalarda kesib o’tadi? 

A) –8 B) –6 C) –4 D) 4 

 

21.Bir uchidan 

12 


ta 

diagonal 

chiqadigan 

ko’pburchakning  ichki  burchaklari  yig’indisi  nechaga 

teng? 

A) 2340 B) 2520 C) 2700 D) 2160  

22.


1

100


1

...


1

6

11

4

11

2

12

2

22

++

++ifodaning 

qiymati quyidagilardan qaysi biriga teng? 

A) 

100


99

 B) 


101

50

 C) 101

100


 D) 

200


99

 

 23.

( )


=

0 

 

,1

2

0 

 

,1

2

xagar

x

x

agar

x

x

f

  bo’lsa, 

( )

(

)3ff

  ni 


toping. 

A) 8 B) -7 C) 15 D) –16 

 

24.  Konusning  o’q  kesimi  teng  tomonli  uchburchak to’la sirti 18ga teng. Konus asosining yuzini toping. 

A) 12 B) 3 C) 

2

3

 D) 6  

25.


?

)

3(

.

12

2

32=

+f

x

x

x

f

 

A) –1 B) 9

7 C) 

9

13 D) 


9

5 

 

26.Sport  maktabining  3ta  seksiyasida  140  ta  sportchi bor.  Konkichilar  chang’ichilarning  0,4  qismini, 

xokkeychilar esa konkichilar va chang’ichilar umumiy 

sonining 

25%ini 


tashkil 

etadi. 


Chang’ichilar 

seksiyasida nechta sportchi bor? 

A) 80 B) 10 C) 32 D) 28 

 

 27.Agar 

2

23

++

x

nx

mx

ko’phad 


2

2− x

x

ga 


qoldiqsiz bo’linsa 

n

m ni toping. 

A) 2 B)–1 C) –2 D) 1 

 

28.Agar 


5

4 x

  va 


80

15 y

  bo’lsa, x

y

  ning 


qiymati qaysi kesmaga tegishli? 

A) 


20;

5

,2

 B) 


20;

5

,0

 C) 


 

10

;5

 D) 


 

20

;3

 

 29.

b

a

x

f

x

+=

3

)(

funksiya 

uchun 

3

)0

(

'=

f

va 


=

21

5

)dx

x

f

  bo’lsa,  a  va  b  sonlarning  qiymatlarini 

toping. 

A) a=


3

ln

185

;

3ln

3

2+

=

b

 B) a=

3

ln18

5

;3

ln

32

=b

 

C) a=3

ln

185

;

3ln

3

2+

=b

D) a=


3

ln

185

;

3ln

3

2=b

 

 30.Agar ==

=8

112

1

61

z

x

z

y

y

x

 bo’lsa 


y

+

ni toping. 

A) 

6

5 B) 


6

1

 C) 5

4

 D) 6

5

  

 

  

 

 @alphraganus                              MAKSBALL                                   UmrzoqUralov 

 

 Insonni yengib bo’lmaydi 

 10 

 

Download 281.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling