Iqlimshunoslik fanidan testlar


Download 55.01 Kb.
bet4/6
Sana10.03.2020
Hajmi55.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

62 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Kondensasiya yadrosi nima

Suv bug’i yopishadigan qattiq va gaz holdagi zarrachalar

Muz kristallari

Muzlash xodisasi

Chang zarrachalari

63 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Bulut nima

Atmosferadagikondensasiya maxsulotlarining (muz va suv tomchilari ) to’planishi

Gazlarni to’planishi

Havodagi tutunni to’planishi

Gaz va tuzning aralashmasi

64 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1 ;Bulutlar tuzilishiga ko’ra necha guruxga bo’linadi

3 ga suv tomchilari, muz kristallari,va aralash tuzilishga

2 ga suv tomchilari va muz kristallari tuzilishiga

1 xil suv tomchilaridan iborat

Aralash tipli bulutlar

65 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2 ;1m3 bulutda necha gram suv bo’ladi

5 gramdan

3 gramdan

2 gramdan

1 gramdan

66 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3 ;Bulutlar halqaro klassifikasiya bo’yicha necha turga bo’linadi

10 turga

5 turga


7 turga


8 turga

67 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2 ;Bulutlarning balandlik bo’yicha yaruslarini ko’rsating

Yuqori yarus

Barchasi to’g’ri


O’rta yarus


Quyi yarus

68 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Yuqori yarus bulutlari qutublardagi balandligi qancha

3-8 km1

3 km

2-3 km

3 km

69 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1 ;Yuqori yarus bulutlarini o’rtacha kengliklardagi balandligi qancha

5-13 km

1-3 km

3-5 km

3 km gacha

70 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Konveksiya nima

Harorat turlicha bo’lishi natijasida havo massalarini yuqori va pastga harakati

Havo asosini pastlama harakati

Nam havo

Quruq havo

71 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Kamalak hodisasi nima

Quyosh nurlarini yomg’ir tomchilari orqali o’tishi va qaytarilishi

Nurlarni

Nurlarning qaytishi

Barchasi to’g’ri

72 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Bulutlik necha ballik baho bilan belgilanadi

10 ballik

15 ballik

5 ballik

8 ballik

73 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Geliograf qanday asbob

Quyosh yoritishini doimiyligini o’lchovchi asbob

Haroratni o’lchovchi asbob

Bosimni o’lchovchi asbob

Shamol tezligini o’lchovchi asbob

74 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Tuman qanday sharoitda sodir bo’ladi

Kondensasiya maxsulotlari yer yuzasiga yaqin joyda hosil bo’ladi

Kondensasiya maxsulotlari faqat suv tomchilaridan tashkil topadi

Harorat iliq ayrim hollarda manfiy bo’ladi

Harorat iliq ayrim hollarda musbat bo’ladi

75 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Bulutdan yog’adigan yog’inlar

Qor

Yomg’ir

Ho’l qor

Barchasi to’g’ri

76 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1 ;Yer yuzasida hosil bo’ladigan yog’inlar

Qirov

Yaxmalak

Barchasi

Shudring

77 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1 ;Yog’in miqdor birligi

Mm xisobida

Sm xisobida

Dm xisobida

Metr xisobida

78 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Qirov qanday hosil bo’ladi

Suv bug’larini sovuq yer yuzasiga tegishi

Shamollar natijasida

Havo massalarini harakatida

Sovuqning kuchayishida

79 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Bosim birligi qanday birlik bilan o’lchaniladi

Mm,sim, ustuni, milibar

M/sek

Nyuton

Metr

80 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Bosimlar farqi turlicha bo’lgan qo’shni xududlarda qanday xodisa yuz beradi

Havoni gorizantal harakati shamol

Havoni isishi

Annamaria

Konveksiya

81 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Shamolning kuchi nimaga bog’liq

Shamolning kuchi bosimning farqiga

Harorat farqiga

Havo massasiga

Namlikka

82 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Bir xil bosimli xududlarni birlashtiruvchi chiziqqa nima deb ataladi

Izobar

Izoterma

Izogilta

Izomaniya

83 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Atmosferada barik maydonlar turlicha bo’lib past va yuqori bosim bilan ajralib turadi bu xodisaga nima deb ataladi

Bosim zonasi

Barik sistema

Bosim aralashuvi

Bosim farqi

84 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Shamol deb nimaga aytiladi

Havoning gorizontal harakati

Havoni aralashuvi

Havo haroratini pasayishi

Havo bosimini o’zgarishi

85 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Passat shamollari qanday shamol

30 kengliklardan ekvatorga tomon esuvchanligi

Qutubdan o’rtacha kengliklarga esuvchi shamol

Tog’dan vodiy tomon esuvchi shamol

Dengizdan qirg’oqqa esuvchi shamol

86 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Briz shamoli qanday shamol

Sutka davomida

Quruqlik va suvlik o’rtasida sodir bo’ladigan shamol

Dengiz ustida hosil bo’ladigan shamol

Kontinent ustida hosil bo’ladigan shamol

87 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Musson shamollari qanday shamollar

Okeandagi quruqlikda, quruqlikdan okeanga esuvchi shamol

Vodiyda hosil bo’ladigan shamol

Dengiz shamoli

Tog’ vodiy shamoli

88 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Yer sharida eng katta mashtabda harakatlanuvchi oqim qaysi

G’arbiy shamollar oqimi

Golfetrum oqimi

Braziliya oqimi

Peru oqimi

89 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Bosim hosil qiluvchi omillar

Quyosh nuri

Yer yuzasining qoplpnganligi (o’rmon,)

Dengiz satxining balandligi

Barchasi to’g’ri

90 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Maxalliy shamollar qanday shamollar

Kichik territoriyada hosil bo’lib maxalliy harakterdagi shamollar

Katta territoridagi shamol

Iliq shamol

Sovuq shamol

91 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Tog’ vodiysi shamollari qanday shamollar

Kundiru vodiydan toqqa kechasi tog’dan vodiyga esuvchi shamol

Iliq shamo


Sovuq shamol

Siklonning bir ko’rinishi

92 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Fyon shamoli qanday hosil bo’ladi

Tog’dan vodiyga tomon esuvchi iliq quruq to’lqinsimon shamol

Bazi bazida vodiyda hosil bo’luvchi shamol

Iliq shamoldan hosil bo’luvchi

Sovuq shamollar bilan iliq shamollar qo’shilishidan hosil bo’ladi

93 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3 ;Bora shamoli qanday shamol

Past tog’larda iliq dengizga esuvchi kuchli sovuq shamol

Sovuq shamol

Iliq shamol

Shamollar to’qnashishi natijasida hosil bo’ladi

94 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Mikro iqlim nima

Kichik mashtabdagi iqlim xususiyati

Katta mashtabdagi iqlim

O’rta mashtabdagi iqlim

Tog’ iqlimi

95 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Iqlim hosil bo’lishi

Issiqlik aylanishi

Nam aylanishi

Barchasi to’g’ri

Atmosferani umumiy sirkilyasida

96 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2 ;Kontinental havo massasi qayerda hosil bo’ladi

Kontinent ustida

Dengiz ustida

Muzlik ustida

Botqoqlik ustida

97 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1 ;Havo massalar to’qnashishidan hosil bo’lgan xodisa nima deb ataladi

Atmosfera fronti

Sovuq front

Iliq front

Aralash front

98 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1 ;Mutloq namlik nima

1 m3 havodagi suv bug’ining og’irligi

Havoni namligi

Namlikni ortiqchaligi

Namlik yetishmasligi

99 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2 ;Iqlim hosil bo‘lishida sirkulyasion omillarga nimalar kiradi?

Katta masshtabdagi havo oqimlari tizimi

O‘rta masshtabdagi havo oqimlari

Kichik masshtabdagi havo oqimlari

Mikroiqlim

100 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1 ;Iqlim hosil bo‘lishida radiatsion omillar?

Quyoshdan keladigan yalpi radiatsiya

Quyoshdan keladigan to‘g‘ri radiatsiya

Sochilma radiatsiya

Albedo

101 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3 ;Iqlimni shakllantiruvchi jarayonlar?

Issiqlik va namlikning aylanma harakati

Mahalliy havo aylanishi

Mikroiqlim

Passat shamollari

102 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3 ;Nima uchun ekvatorda yog‘in miqdori katta?

Havoning pastdan yuqoriga ko‘tarilishi

Havo namligining kattaligi

SHamollarning ko‘pligi

SHamollarning kamligi

103 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3 ;Nima uchun tropik cho‘llarda yog‘in kam?

Havoning yuqoridan pastga tomon harakati

Havoning o‘ta quruqligi

Havo bosimining kichikligi

Havo bosimning kattaligi

104 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Nima uchun passat shamollari ekvator tomon harakatlanadi?

Ekvatorda havo bosimining pastligi

Ekvatorning issiqligi

Ekvatorda namlikning kattaligi

Ekvatorda shamolning kamligi

105 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Nima uchun passat shamollari ekvatorga yaqinlashganda o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradi?

Erning o‘z o‘qi atrofida aylanishi tufayli

Erning shar shakldaligi

Erning dengiz va quruqlikka bo‘linishi

Oyning tortish kuchi tufayli

106 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2 ;Passat shamollarining shimoliy yarimsharda o‘ngga va janubiy yarimsharda chapga bo‘linishini kim ochgan?

Koriolis

Laplas

Berg

Voekov

107 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Izobara chiziqlar nima?

Bir xil bosimli nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlar

Bir xil haroratli chiziqlar

Bir xil namlikli chiziq

Bir xil radiatsiyali chiziq

108 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Meteorologik stansiyada ikkinchi butkada qanday asboblar bor?

O‘zi yozib oladigan asboblar

Gigrometr

Barometr

Termometr

109 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2 ;Geliograf asbobining xizmati?

Quyoshli vaqtni qayd qilish

Bulutli vaqtni ko‘rsatish

Haroratni yozish

Namlikni yozish

110 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1 ;Meteorologik stansiyalarda aktenometrik asboblarning xizmati?

Quyosh radiatsiyasini o‘lchash

Havo haroratini o‘lchash

Havo namligini o‘lchash

Quyosh vaqtini qayd qilish

111 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1 ;Meteorologik stansiyalarda qanday yog‘in o‘lchagich asboblar bor?

Osadkoser va plyunograf

Gidrograf

Psixrometr

Gigrograf

112 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Havo massasi deb nimaga aytiladi?

Bir xil xususiyatlarga ega bo‘lgan katta maydondagi havo

Issiq havo

Sovuq havo

Bir xil namlikdagi havo

113 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Arktika va antarktika havo massalarining xususiyatlari?

Sovuq havo

Iliq havo

Namligi katta

Quruq havo

114 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3 ;Havoning konvektiv harakati?

Havoning yuqori va pastga qarab harakati

Havoning yon tomon harakati

Nam havo

Quruq havo

115 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1 ;SHamolning kuchli va sekin esishi nimaga bog‘liq?

Havo bosimidagi farqlarga

Haroratga

Namlikka

YOg‘inlarga

116 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1 ;Quyosh radiatsiyasi atmosferaning yuqori chegarasida qanchaga teng?

1,98 kal/sm2 min

1,90 kal/sm2 min

1,88 kal/sm2 min

1,80 kal/sm2 min

117 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Sochilma radiatsiyani o‘lchaydigan asbob

Piranometr

Geliograf

Aktinometr

Peronometr

118 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;To‘g‘ri quyosh radiatsiyasini o‘lchaydigan asbob?

Pergeliometr, aktinometr

Peronometr

Geliograf

Gigrometr

119 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Effektiv nur sochishni o‘lchaydigan asbob?

Pergeliometr

Balansomer

Geliograf

Gigrometr

120 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Radiatsiya balansini o‘lchaydigan asbob?

Balansomer

Pergeliometr

Geliograf

Gigrometr

121 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Yalpi bug‘lanish nima?

Fizik va transpiratsiya bug‘lanishlari

Transpiratsiya

Fizik bug‘lanish

Tuproqdagi bug‘lanish

122 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Nisbiy namlik nima?

*100%

Havodagi mavjud suv bug‘lari miqdori

Absolyut namlik

Namlik diffitseti

123 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2 ;Termik konveksiya tufayli hosil bo‘ladigan bulutlar?

Er yuzasining turlicha qizishi tufayli

Namlikning turlicha taqsimlanishi

Bosimning turlicha taqsimlanishi

SHamolga bog‘liq

124 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3 ;Dinamik konveksiya tufayli hosil bo‘ladigan bulutlar?

Tog‘ yonbag‘ri bo‘ylab havoning ko‘tarilishidan

Havo namligi asosida

Havo bosimidagi farqdan

SHamol yo‘nalishidan

125 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Er yuzasida hosil bo‘ladigan yog‘inlar....

Hammasi to‘g‘ri

SHudring

Qirov

YAxmalak

126 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2 ;Qor chizig‘i nima?

Qor qoplami yil davomida yotadigan zonaning eng pastki chegarasi

Qor qoplamining yuqori chegarasi

Muz zonasining eng pastki chegarsi

Xionosfera

127 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1 ;Barik sistemalar nima?

Siklon, antitsiklon, bosim cho‘qqisi, bosim botiqligi

Havo namligining tarqalishi

Havo haroratining tarqalishi

SHamolning tarqalishi

128 Fan bobi – 5; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3 ;Mussonlarning qalinligi qanchaga boradi?

2000-5000 m

200-400 m

400-600 m

600-700 m

Download 55.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling