Iqtisodiy mayishiy fanlar kafedrasi


Download 1.49 Mb.
bet1/15
Sana07.04.2022
Hajmi1.49 Mb.
#627683
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Bog'liq
iqtisod
KT fanidan 1-laboratoriya ishi topshirig'i, Tagirova Bibinur , avgust sastav, tesla, Word, Уч. Психология и педагогика (4), Матназарова Б, Мустақил иш саволлари, Tikо avtоmоbiliga tashxis qo’yishni tashkil etish, асар

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
O`RTA MAXSUS, KASB-XUNAR TA'LIMI MARKAZI
NAMANGAN VILOYATI XOKIMLIGI O'RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA'LIMI BOSHQARMASI
NAMANGAN QISHLOQ XO‘JALIK KASB-HUNAR KOLLEJI
IQTISODIY MAYISHIY FANLAR KAFEDRASI
«Tasdiqlayman»
Kafedra mudiri:
____________________J.Ro’ziqulov
«____» _____________ 2013 y.

3521904 Kоmpyuter va kоmpyuter tarmоqlarini ta`mirlash va sоzlash bo’yicha texnik mutaxassisligi bo‘yicha bitiruvchi 70-guruh talabasi FAZLITDINOVA DILFUZAga


BITIRUV MALAKAVIY ISHINI BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ
1.Mavzu: «Iqtisodiyot asoslari fanidan elektron darslik yaratish»
Kollej direktorining 2012 yil «_____»___________________ №______sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.
2.Boshlang‘ich ma’lumotlar:
1.Yangi axborot tehnologiyalari va vositalari 3. Matn bilan ishlash vositalsri
2.Fanga oid nazariy ma’lumotlar.
3.Alohida topshiriq: Fizika fani b o’yicha elektron darslik dasturi
4.Loyihani hisob-tushuntiruv yozuv qismi:
I.KIRISH
II.ASOSIY QISM
2.1. Axborot tizimlarii va ulardan foydalanish
2.2. Internet Explorer dasturi va undan foydalanish
2.3. Axbоrоtlar bazasini tashkil etish va yuritishning dasturiy vоsitalari.
2.4. Windows OT va undan foydalanish
2.5. Front Page dasturi va undan foydalanish
2.6. Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi
2.7. Atrof-muhit muhofazasi
2.8. Dastur uchun to‘plangan ma’lumotlar.
2.9. Elektron darslik dasturini algoritm blok sxemasi.
2.10.Elektron darslikdan foydalanish yo’riqnomasi
III.XULOSA.
IV.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
V.ILOVALAR

  1. Elektron darslik matni.

5. Grafika qismi
5.1. 1-chizma: Mashina ichidagi axbоrоtlar bazasini tashkil etish va yuritish vоsitalari tarkibi.
5.2. 2-chizma: Iqtisоdiy axbоrоtlarni qayta ishlashning namunaviy оperasiyalari tasnifi
6.Diplom ishi bo’limlari bo’yicha maslahatlar

Bo’limlar

Maslahathi

Imzo va sana

Topshiriqni berildi

Topshiriqni qabul qilindi

KIRISH

G’ofurov OASOSIY QISM

G’ofurov OXULOSA.

G’ofurov OGRAFIKA QISMI

G’ofurov O7.Topshiriq berilgan sana: «____»_____________ 2013 y.
8.Rahbar: G’ofurov O.
9.Topshiriqni qabul qildim _________________________________
10.Diplom ishini bajarish rejasi:Bitiruv malakaviy ishi bosqichlari

Bosqichlarni bajarish muddati

Izoh

1

KIRISH2

ASOSIY QISM3

ELEKTRON USLUBIY TA’MINOTNING IQTISODIY SAMARASI4

TEXNIKA XAVFSIZLIGI,MEHNAT VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI5

ELEKTRON DARSLIK YARATISH11.Himoyaga taqdim etish muddati: «_______»________________ 2013 y


12.Diplomant o’quvchi:___________________________________
(Imzo)
13.Diplom ishi rahbari:____________________________________
(Imzo)

MUNDARIJABeti

I


KIRISH……………………………………………………………..


II


ASOSIY QISM……………………………………………………..


2.1


Axborot tizimlarii va ulardan foydalanish……………….………….


2.2


Internet Explorer dasturi va undan foydalanish…………………….


2.3


Axbоrоtlar bazasini tashkil etish va yuritishning dasturiy vоsitalari.


2.4


Windows OT va undan foydalanish....………………..…………….


2.5


Front Page dasturi va undan foydalanish……………………………


2.6


Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi…………….…………...


2.7


Atrof-muhit muhofazasi………..…………………………………...


2.8


Dastur uchun to’plangan ma’lumotlar………………………………


2.9


Elektron darslik dasturini algoritm blok sxemasi…………………..


2.10


Elektron darslikdan foydalanish yo’riqnomasi…………………….


III


XULOSA……………………………………………………………


IV


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI……………..


V


ILOVA………………………………………………………………


5.1


Elektron darslik matni………………………………………………


VI


GRAFIKA QISMI………………………………………………….


6.1


Mashina ichidagi axbоrоtlar bazasini tashkil etish va yuritish vоsitalari tarkibi. ……………………………………………………
6.2


Iqtisоdiy axbоrоtlarni qayta ishlashning namunaviy оperasiyalari tasnifi………………………………………………………………


Buyuk maqsadlarimizga, ezgu niyatlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimiz taraqqiyoti va istiqboli, amalga oshirilayotgan islohotlarimiz va rejalarimizni samarali taqdiri, avvalambor, davr talablariga javob beradigan yuqori malakali, ongli, tafakkurga ega bo‘lgan mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan bog‘liq...


I.A.Karimov
KIRISH
O’zbekiston Respublikasi mustaqillik odimlarini dadil qilayotgan hozirgi davrda,axborotlashgan jamiyat qurish masalasi mamlakatimiz uchun naqadar katta ahamiyat kasp etayotgani xech kimga sir emas.
Respublikamizda axborotlashtirish masalasiga dolzabz vazifa,sifatida yondashib kelinmoqda. Respublikamiz Oliy Majlisi tomonidanqabul qilingan “Axborotlashtirish to’g’risida”gi (1993-yil may), Elektiron hisoblash mashinasi (EHM) va ma’lumotlar bazalarining huquqiy muhofazasi to’g’risidagi (1994-yil may) qonunlar fikrimizning dalilidir.
Informatika vositalari jamiyatimizning barcha jabhalariga tobora kirib borayotgani, axborotni tez va sifatli qayta ishlash malakasi o’sib kelayotgan har bir yoshning turmush talabiga aylanishini ko’rsatib bermoqda. Axborotning qimmatbaho tovarga aylanib borayotgani,kompyuter yo’nalishining nufuzi va ahamiyati o’sib borayotganidan dalolatdir.
Ta’lim tizimidagi chuqur va keng ko’lamli isloxotlarning mazmuni va amalga oshirish muddatlari O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da o’z ifodasini topgan.
«Yoshlikning epchillik va bardoshliligini faoliyatning shunday sohasini izlashga ishlatish kerakki,bu faoliyat yetarlicha ichki mazmunga va yetarlicha real qimmatga ega bo‘lib, senga butun hayoting davomida tanlagan yo‘nalishing bo‘yicha unumli ishlash imkonini ta’minlasin», degan edi Kibernetika fanining asoschisi Norbert Viner.
Bugungi kunda kasb-hunar yo‘nalishlarining zamonaviyligi ularning kompyuterlashtirilganlik darajasi bilan o‘lchanmoqda. Shu bois informatika va yangi Fizikaning jamiyatimiz ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga jadal sur’atlar bilan kirib kelganligi zamonamizning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bo‘lsa, informatika fanini o‘zlashtirish-davr talabidir. Zero, davlatimiz rahbari I. A. Karimov ta’kidlagan va yuqorida epigraf sifatida keltirilgan so‘zlar buning yorqin isbotidir
2001 yil Oliy majlisning V sessiyasida so‘zlagan nutqida I.Karimov «Kompyuterlashtirish va ATlarini rivojlantirish, ularni maktablar, KXK, Akademik lisey va oliy o‘quv yurtlari dasturlariga va kundalik turmushga joriy etish» yurtimizni yuksak darajaga erishishida muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlab o‘tdi.
Shunga asosan Vazirlar Mahkamasi bir qator farmonlarni ishlab chiqdi.

 • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlash-tirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida» 2002 yil 30 maydagi PF-3080-son Farmoni.

Mazmuni:
Axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish iqtisodiyot va jamiyat hayotining barcha sohalarida zamonaviy Fizikani,
kompyuter texnikasi va telekommunikatsiya vositalarini ommaviy ravishda joriy etish,axborot resurslaridan bahramand bo‘lishni kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish.

 • O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida» 2002 yil 30 iyundagi 200-son qarori.

Maqsadi:

  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 30 maydagi farmonini bajarish yuzasidan va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida strategik ustivorliklarini amalga oshirishga doir amaliy chora-tadbirlarni ta’minlash.

  • Vazirlar Maxkamasining qaroriga ilova «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida 2002 -2010 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturi»

 • O‘zbekiston Respublikasi «Elektron raqamli imzo to‘g‘risida» 2003 yil 11 dekabrdagi 562-II-son qonuni.

Ushbu qonunning maqsadi Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

 • O‘zbekiston Respublikasi «Elektron xujjat aylanish to‘g‘risida» 2004 yil 29 apreldagi 611-II-son qonuni.

Ushbu qonunning maqsadi Elektron xujjat aylanishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

 • O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarori 2003 yil 561-II-son «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonunini amalga kiritish haqida.

 • O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktorining buyrug‘i. 2004 yil 5 oktabr 1417-son. Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari shu jumladan INTERNET xizmatlarini ko‘rsatish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida.

 • O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktorining buyrug‘i. 2004 yil 18 noyabr 1423-son. Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida Internet-provayderlarning tarmoqlararo o‘zaro hamkorligini tartibga solish tartibi to‘g‘risida nizomini tasdiqlash haqida.

 • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2005 yil 2 iyun PH-91-son. Fizika sohasidagi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida.

 • 2005 yil 3 iyundagi «Fizika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari doimo qo‘llanishda bo‘lishi va yangiliklarni hayotga joriy qilishni talab qiladi. Bu borada Fizikada ham o‘zgarishlar tinimsiz olib borilmoqda.
Kompyuter va ularning dasturiy ta’minotini ishlab chiqaruvchilar orasidagi raqobat ular mahsulotlarining sifatini oshishiga sabab bo‘lmoqda.
Hozirgi kunda kompyuter bo‘yicha malakali bilimga ega bo‘lish zamon talabiga aylandi, chunki qayerda bo‘lmasin, zamonaviy kompyuter bilimlariga ega bo‘lgan kadrlarga bo‘lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda.
Ushbu diplom ishi «Fizika faninio’rganish bo’yicha elektron darslik yaratish» mavzusi bo‘yicha tayyorlandi.
Ushbu bitiruv malakviy ishning umumiy strukturasi ikki pedagogik va texnologik qismlar iborat bo‘lib,quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi:

 • Kirish

 • Axborot tizimlarii va ulardan foydalanish

 • Internet Explorer dasturi va undan foydalanish

 • Axbоrоtlar bazasini tashkil etish va yuritishning dasturiy vоsitalari

 • Windows OT va undan foydalanish

 • Front Page dasturi va undan foydalanish

 • Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi

 • Atrof-muhit muhofazasi

 • Dastur uchun to’plangan ma’lumotlar

 • Dasturni algoritm blok sxemasi

 • Elektron darslikdan foydalanish yo’riqnomasi

 • XULOSA

 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

 • ILOVA. Elektron darslik matni

 • Kirish qismida hozirgi kundagi kompyuter va ahborot texnologiyalarida foydalanish ahvoli va unga doir yangi qonunlar va kompyuterlpshtirish ishlarin dolzarbligi haqida fikr yuritilgan ;

 • Axborot tizimlarii va ulardan foydalanishda mavjud axborot tizimlari haqida ma’lumot keltirilgan;

 • Internet Explorer dasturi va undan foydalanish bo‘limida elektron darslikdan foydalanish uchun ishlatiladigan Web brouzer dasturi va undan foydalanish to‘g‘risida ma’lumot keltirilgan;

 • Ma’lumotlarning aralash toifasi.Yozuvlar bandida dasturlash fani bo’yicha olingan ma’lumotlar keltirilgan.

 • Front Page dasturi va undan foydalanish qismida elektron darslikni yaratish uchun ishlatiladigan dasturiy uskuna Front Page dasturi haqida ma’lumot berilgan;

 • Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi bandida kompyuter bilan ishlash davrida amal qilish lozim bo‘lgan xavfsizlik texnikasi bo‘yicha ma’lumotlar berilgan;

 • Atrof-muhit muhofazasi qismida atrof muhit himoyasi bilan bog‘liq ma’lumotlar aks ettirilgan;

 • Dastur uchun to’plangan ma’lumotlar elektron darslikni yaratish uchun yig‘ilgan ma’lumotlar ro‘yhati berilgan;

 • Dasturni algoritm blok sxemasida elektron darslikni ishlash sxemasi keltirilgan.

 • Elektron darslikdan foydalanish yo’riqnomasida yaratilgan Elektron darslikdan foydalanish bo‘yicha ko‘rstma keltirilgan;

 • Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati bo‘limida diplom ishini tayyorlashda foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati va internet saytlari ro‘yhati taqdim etilgan.

 • Ilova qismida Elektron darslik matni ilova qilinadi.

Download 1.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling