Iqtisodiyot nazariyasi fanidan testlar Extiyojlarniqondirishmaqsadidamahsulotvaxizmatlarningishlatilishi, foydalanilishijarayoninimadebataladi


A. SmitvaD.Rikardoqaysiiqtisodiymaktabningyirikvakillarihisoblanadi?


Download 31.15 Kb.
bet2/24
Sana01.11.2021
Hajmi31.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
A. SmitvaD.Rikardoqaysiiqtisodiymaktabningyirikvakillarihisoblanadi?

klassikmaktab

Ilkklassikiqtisodiymaktabqaysidavlatdavujudgakelgan?

Angliya

Intsituttsionalizmqaysiso‘zdanolingan, ma’nosinima

lotinchaurf-odat “muassasa”, “ko‘rsatma

Iqtisodiyotnazariyasifanishakllanishiningqaysioqimidaodamlarning, jamiyatningboyligipuldan, oltindaniborat, boyliksavdoda, asosantashqisavdoda – muomalajarayonidapaydobo‘ladidebta’kidlanadi?

Jamiyatboyliginingmanbaipuldan, oltindaniborat, boyliksavdodapaydobo‘ladidebta’kidlaganoqimnomi?

merkantilizmoqimi

Klassikiqtisodiymaktabasoschisikim?

V.Petti

Jamiyatdainsonlarningtabiatashyolari, boshqamoddiyashyolarhamdao‘zarobir-birlaribilanaloqalaridavujudgakeladiganiqtisodiymunosabatlarnitadqiqetib, biznio‘rabturganolamto‘g‘risidagifikrlarimiznikengaytirish “Iqtisodiyotnazariyasi” faniningqandayvazifasigakiradi?

bilishvazifasi

K.Menger, F.Vizer, Bem-BaverkkabiAvstriyaiqtisodiymaktabiningnamoyandalariqaysiiqtisodiyta’limotvakillaribo‘libhisoblanishadi?

marjinalizmta’limoti

...–iqtisodiyxayotningturlitomonlari, iqtisodiyhodisavajarayonlaro‘rtasidagidoimiy, takrorlanibturadigan, barqarorsabab-oqibataloqalarini, ularningo‘zarobog‘liqliginiifodalaydi.

Iqtisodiyqonunlar

Doimotakrorlanibturadigan, iqtisodiyjarayonlarvarealhodisalarningayrimtomonlariniifodaetuvchiilmiy-nazariytushunchanimadebataladi?

iqtisodiykategoriya


Download 31.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling