Iqtisodiyot nazariyasi fanidan testlar Extiyojlarniqondirishmaqsadidamahsulotvaxizmatlarningishlatilishi, foydalanilishijarayoninimadebataladi


Sofraqobatlitarmoqdamahsulotsotishhajminiqandayko‘paytiribborishmumkin?


Download 31.15 Kb.
bet24/24
Sana01.11.2021
Hajmi31.15 Kb.
#170100
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Bog'liq
Iqtisodiyot nazariyasi fanidan testlar Extiyojlarniqondirishmaqs-fayllar.org
2014wesp country classification, amir temur davlatining xalqaro munosabatlar tarixidagi orni, Mantiqli savollar, 4-mavzu Etikaning asosiy tushunchalari., 4-mavzu Etikaning asosiy tushunchalari., Algoritm 3chi lab, psixologiya oraliq nazorat , Мустақил таълим, 2 5190863779927164103, inflyatsiya va pul muomalasini barqarorlashtirish usullari., Chiziqli algebra fanidan testlar 1 9447926a2780997abc5925462eaa2a99, Nazariy mxanika, elktrotexnika fanidan musraqil ish, badiiy tasvirning fonostilistik vositalari (1), badiiy tasvirning fonostilistik vositalari (1)
Sofraqobatlitarmoqdamahsulotsotishhajminiqandayko‘paytiribborishmumkin?

anchapastnarxlarnio‘rnatibborishbilan;Narxoshibborishibilantalabningasta-sekinpasayibborishinimabilanizohlanadi?

iste’molchipuldaromadiningcheklanganligibilan;Qandaynarxlardaalohidatovarlartalabvataklifio‘zgarishtamoyillarigaegabo‘lmaydi?

muvozanatlinarxlarda;Nomukammalraqobatturi:

noto‘g‘rijavobyo‘q.Monopoliya – bu ...

raqobatturi.Raqobatusullari:

narxorqalivanarxiz;Monopoliyanima?

bozordabittaishlabchiqaruvchiko‘pchilikxaridorlargaxizmatko‘rsatadiO‘zbekistondamonopolizmqandaytartibgasolinadi?

monopoliyalargaqarshiqonunbilan;Nomukammalraqobatturi:

noto‘g‘rijavobyo‘qRaqobatningqaysishaklidaishlabchiqaruvchilarbozorbaholarinito‘liqnazoratqilishimkoniyatigaegabo‘ladi?

sofmonopoliyadaMonopsoniya- bu…

tanhoiste’molchininghukmronligiDavlatmonopoliyalargaqarshisiyosatiniqaysimaqsaddaamalgaoshiradi?

TadbirkorlikvaerkinraqobatnihimoyaqilishmaqsadidaO‘zbekistondamonopolizmqandaytartibgasolinadi?

monopoliyalargaqarshiqonunbilanBozordao‘zmavqeinimustahkamlashvaraqiblarinibozordansiqibchiqarishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladiganmaxsusnarxqandaynarxdebataladi?

DempingnarxDavlatbyudjetihisobidanmaxsusarzonlashtirilgannarxqandaynarxdebataladi?

DotatsiyalangannarxBozoriqtisodiyotidadavlatningnarxlargato‘g‘ridan-to‘g‘rita’siretishusuliniko‘rsating?

Quyinarxdarajasinio‘rnatishQuyidagibelgilardanqaysibirisofmonopoliyagaxosemas?

firmabozorbaholaribilankelishishgamajbur;Oligopoliya – bu ...

to‘g‘rijavobyo‘q;Monopsoniya – bu ...

tanhoiste’molchininghukmronligi;Tovarishlabchiqaruvchilaro‘rtasidagiraqobatdanqandaymaqsadko‘zdatutiladi?

yuqoridagilarningbarchasi;Raqobatningqaysishaklidaishlabchiqaruvchilarbozorbaholarinito‘liqnazoratqilishimkoniyatigaegabo‘ladi?

sofmonopoliyada;Raqobatningqaysishaklidayangikorxonalarningtarmoqqakirishigato‘siqlarta’qiqlashbilanbarobarbo‘ladi?

sofmonopoliyada;Quyidagilarningqaysibirisofraqobatgaxosxususiyathisoblanadi?

yuqoridagilarningbarchasi;Quyidagilardanqaysibiribahovositasidaraqobatlashishusuligakiradi?

yuqoridagilarningbarchasi;Narxsizraqobatusuliqandayyo‘llarbilanolibboriladi?

yuqoridagibarchayo‘llarbilan;Raqobatningturlishakllaribir-biridanqandaybelgilarbo‘yichafarqqiladi?

barchasi to’g’ri;Narx– bu:

tovarvaxizmatlarijtimoiyqiymativaijtimoiynafliliginingpuldagiifodasihttp://fayllar.org

Download 31.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling