Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari


Download 28.99 Kb.
Sana10.05.2022
Hajmi28.99 Kb.
#665536
Bog'liq
Modul test savollar&javoblar
Ega-WPS Office, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, GkaqL3WnuJjUt0ZYtrxYOo6Ahl4iUaUNDegwzBZe, Reading Task 1, TEXNOLOGIYA OCHIQ DARS XALQ HUNARMANDCHILIGI, Оз бетинше жумыс темалары (1), LTrS ARwoaycvrZKrGU Nw, tokirliq, озбек тили, 29.03.2022 Maktablarga savollar

Тема 1
IQTISODIYOT NAZARIYASI FANINING PREDMETI VA BILISH USULLARI:
Test topshiriqlari:

 1. Iqtisodiyot nazariyasi fani nimani o’rgatadi? J: iqtisodiy munosabatlarni va ijtimoiy xo’jaliklarni samarali yuritishning iqtisodiy qonun- qoidalarini

 2. Iqtisodiyot nazariyasini mamlakat miqyosida iqtisodiyotni boshqarish fani sifatida asoslab bergan iqtisodchini ko’rsating J: Antuan Monkret`en

 3. Har qanday iqtisoditning pirovard maqsadi nimadan iborat? J: ehtiyojlarni qondirishdan

 4. XIX asr oxiri va XX asr boshlari iqtisodiyot nazariyasidagi vujudga kelgan yangi yo’nalishlarni ko’rsating J: marjinalizm, neoklassik, keynschilik

 5. Qaysi usul yordamida iqtisodiy hodisalar ularga ta`sir ko’rsatuvchi o’tkinchi va ikkinchi darajali omillardan ajratib olinib, ularga nazariy baho? J: ilmiy abstraktsiya usuli

 6. Iqtisodiyotni o’rganishda qo’llaniladigan nazariy tushunchalar: J: iqtisodiy qonunlar

 7. Iqtisodiyot nazariyasining asosiy vazifasi davlatning iqtisodiy siyosatiga amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat ” ushbu fikr qaysi g`oyaviy oqimga tegishli? J: keynschilar

 8. Iqtisodiyot nazariyasi qanday vazifalarni bajaradi? J: bilish, nazariy asos (uslubiy), g`oyaviy- tarbiyaviy

 9. Arab leksikonida “iqtisod” tushunchasi qanday ma`noni bildiradi? J: tejamkorlik

 10. Ehtiyojlarning miqdoran o’sib, sifat jihatidan takomillashib borishi: J: ehtiyojlarning o’sib borishi qonuni deyiladi


Тема 2


ISHLAB CHIQARISH JARAYONI VA UNING NATIJALARI

 1. Qaysi qatorda ishlab chiqarishning asosiy omillari to’liq ko’rsatilgan? J: er, kapital, ishchi kuchi, tadbirkorlik qobiliyati, axborot

 2. Iqtisodiy resurslar tarkibi bo’yicha qanday turlarga bo’linadi? J: moddiy, mehnat va axborot-xabar resurslariga

 3. Oddiy takror ishlab chiqarishda J: ishlab chiqarish hajmi o’zgarmaydi

 4. Tovarlar , xizmatlar va resurslarning takror ishlab chiqarish fazalaridagi harakatini ko’rsating J: ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste`mol jarayoni

 5. Vaqt birligida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori: J: mehnat unumdorligi

 6. Ishlab chiqarish amaliyotida qo’llanilayotgan barcha resurslar: J: tabiyiy, moddiy va mehnat resurslari

 7. Ishlab chiqarishning moddiy omilini ko’rsating J: barcha mehnat qurallari va moddiy shakldagi xom ashyo ne`matlari

 8. Ishlab chiqarishni shaxsiy omili J: ishchi kuchi


Тема 3


IJTIMOIY-IQTISODIY TIZIMLAR VA MULKCHILIK MUNOSABATLARI
Test topshiriqlari

 1. Mulkka egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish va o’zlashtirish jarayonlarida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar: J: mulkchilik munosabatlari

 2. Tovar ishlab chiqarishayirboshlash va pul muomalasi qonun-qoidalari asosida tashkil etiladigan va boshqariladigan iqtisodiy tizim: J: Totalitar-rejali iqtisodiy tizim

 3. Ma`muriy buyruqbozlikga asoslangan iqtisodiy tizimning belgisini ko’rsating J: barcha moddiy resurslarga davlat mulkchiligining hukmronligi

 4. Davlat mulki hisobidan boshqa nodavlat mulk shakllarini vujudga keltirish: J: xususiylashtirish

 5. Mulkchilik munosabatlarining ajralmas jihatlarini ko’rsating J: egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish munosabatlari

 6. An`anaviy iqtisodiy tizimning belgisini ko’rsating J: barcha moddiy resurslarga davlat mulkchiligining hukmronligi

 7. Davlat mulkiga egalik huquqining davlatdan alohida shaxslarga o’tishi: J: mulkni davlat tasarrufidan chiqarish


TEST YaN:

 1. Bozor infrasturkturasi elementalariga nimalar kiradi J: Banklar, birjalar, moliya tashkilotlari, suĝurta kompaniyalari

 2. Taklifning ko’tarilishiga tuĝri ta’sir etadigan omilni ko’rsating J: Sotuvchilar sonining kamayishi

 3. Bozorning elementlarini aniqlang J: Raqobat, talab , taklif, narx

 4. Ko’yidagilardan qaysi biri sof raqobatga xos xususiyat hisoblanadi J: yer mulk bo’lgani uchun to’lanadigan rentaga

 5. Karzga berilgan pul nima deyiladi J: Ssuda

 6. Ilmiy mehnatlar va texnikaviy yangiliklar qaysi bozorda sotiladi J: Mehnat bozorida

 7. Iqtisodiet deganda nimani tushunasiz J: Jamiyatning va uning a’zolarining tirikchiligini ta’minlovchi tizimni

 8. Mulk deganda nimani tushunasiz J: Fuqarolarning mol-mulklarin

 9. Bahoning o’sishi bilan J: Taklifning hajmi ortadi

 10. Biznes- deb J: Foyda olishga asoslangan xizmatlar yiĝindisi

 11. O’zbekistonda erkin narxga o’tishda qanday yo’l tanlab olindi J: Narxlarni bosqichma-bosqich erkin qo’yish yo’li tanlab olindi

 12. Tadbirkorlikning maqsadi J: Foyda olish

 13. Iqtisodiy faoliyatining sub’ektini aniqlang J: Inson

 14. Iqtisodiet nazariyasi qanday fan J: Umumiqtisodiy

 15. Bozorning ob’ekti bo’yicha qanday turlarga bo’linadi J: Tovar bozori, mehnat bozori, moliya bozori, intelektual bozori

 16. Bozorning etakchi elementin ko’rsating J: Raqobat

 17. Soliq deb J: Davlatga qonun asosida minnatli turda to’lanadigan to’lamlar

 18. Ishsizlik J: Davriy ishsizlik ;Tuzilma ishsizlik ;Friktsion ishsizlik.

 19. Pul qaysi bankdan chiqariladi J: Markaziy bank

 20. Davlat byudjeti deganda nimani tushinasiz J: Davlatning pullay fondlarini

 21. Kuydagi ko’rsatkichlarning qaysi biri hajmi buyicha katta J: Umumiy mahsulot

 22. Ish xaqi deb J: Ishchi kuchi qiymatning pullay shakli

 23. YAlpi milliy mahsulot tushunchasi J: Bir yil davomida ishlab chiqarilgan pirovard mahsulot va ko’rsatilgan xizmatlarning bozor bahosida hisoblangan hajmi

 24. Korxonaning rentabelligi qanday aniqlanadi J: Korxona foydasin ishlab chiqarish xarajatlariga bo’lib, yuzga ko’paytirish yo’li bilan

 25. Real ish xaqi J: Soliqlar va to’lamlar to’langannan keyingi ish xaqi

 26. Bozor iqtisodieti deganimiz J: Tovar ishlab chiqarish qonunlari asosida harakat etadigan iqtisodiet

 27. Xususiylashtirish deganda nimani tushinasiz J: Davlat mulkin mulkning har turidagi shakllariga aylanishin

 28. Bahoning o’sishi bilan J: Talabning hajmi kamayadi

 29. Ko’yidagilarning qaysi biri pulning vazifasiga kirmaydi J: Inflyaciya

 30. Raqobatda ĝolib chiqishning asosiy vositasin ko’rsating J: Narx,sifat,reklama

 31. O’zbekiston Respublikasining milliy valyutasi qachon muommalaga kiritildi? J: 1994-y 1-iyul

 32. Inflyaciyaning o’sish yo’nalishi buyicha xaqiyqiy turlarni ko’rsating J: Sekin, turda bo’ladigan, kuchli tez o’suvchi va giperinflyaciya

 33. Byudjet taqchilligini qoplash uchun davlat nimalardan foydalanadi J: Markaziy bank kreditlaridan foydalanadi

 34. Valyuta kursi deganimiz ... J: Bir davlatning pul birligi boshqa davlatning pul birligida ifodalanishi

 35. Bozor iqtisodietining asosiy qonunin ko’rsating J: Talab va taklif qonuni

Download 28.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling